Geloof is geen tovermiddel voor de diversiteitsagenda

Religie is een persoonlijke zaak

Titelfoto bij artikel Sonja Dahlmans op OpinieZ.com “Geloof is geen tovermiddel voor de diversiteitsagenda

Foto: Koran  

In Trouw verscheen onlangs een column van Jamal Ouariachi waarin hij schrijft dat religieus onderwijs het leren omgaan met de andersheid van anderen in de weg staat. Onze samenleving is zo complex, aldus Ouariachi, dat vroeg leren omgaan met elkaar en elkaars verschillen noodzakelijk is.

En passant beweert Ouariachi nog, terwijl hij claimt dat het noodzakelijk is elkaars anders-zijn te respecteren, dat religie fictie is en ouders dit aan hun kinderen opdringen ingegeven door hun eigen angst. Hij noemt het religieuze onderwijs zelfs onvrijheid. Het lijkt mij dat Ouariachi zélf moeite heeft het anders-zijn van de ander te respecteren gezien de vele aannames die hij in zijn column doet die toch met name zijn eigen wereld- en mensbeeld promoten.

 

Op zich is het willen leren omgaan met de ander een sympathiek idee. Het religieus onderwijs afschaffen, omdat uitsluitend binnen het openbaar onderwijs kinderen ‘de ander’ zouden kunnen ontmoeten, lijkt mij echter niet de weg voorwaarts. Ik zou juist willen pleiten voor het tegenovergestelde; meer religieus bewustzijn.

Theologisch analfabeet

In een artikel op TPO schreef ik al eens dat de westerse mens ‘theologisch analfabeet’ is geworden. Men heeft geen idee meer van wat religie of theologie is. Dit wordt toch vooral gezien als iets cultureels in plaats van theologisch, waar een ieder aan deel kan nemen, of je het nu gelooft of niet. Jij een beetje van mijn cultuur, ik een beetje van die van jou, om zo een multiculturele maatschappij te worden met plaats voor iedereen. Religie als bindmiddel voor de inclusieve, diverse maatschappij.

Giveitup4ramadan

Laat ik ter illustratie het project giveitup4ramadan uit 2016 noemen, gepromoot door Dick Schoof en de NCTV. Het idee is als volgt: wij doen mee aan de ramadan om radicalisering tegen te gaan. Men suggereert dat radicalisering de schuld van de maatschappij is omdat ze niet meedoet aan de ramadan of niet inclusief genoeg is. Ramadan (Sawm of vasten) is een van de vijf zuilen van de islam waar elke moslim zich aan moet houden.

Het idee is dat wij mee moeten doen aan de religieuze verplichtingen van een religie die wij zelf niet aanhangen omdat we anders kennelijk niet inclusief of divers genoeg zijn. Het praten over de islamitische bronteksten als mogelijke oorzaak voor radicalisering is in de mainstream media ten strengste verboden; daders zijn steevast verward en nooit religieus gemotiveerd. De religieuze praktijk wordt er door Schoof bij gehaald zonder enig besef dat dit spirituele zaken betreft en geen maatschappelijk wondermiddel is ten behoeve van bevordering van de inclusie en diversiteit.

Halalvlees

Een ander voorbeeld, toen ik eerder dit jaar belde met de Rijksoverheid met de vraag hoe ik als consument zeker kan weten géén halalvlees te eten, kreeg ik een zeer geïrriteerde dame aan de lijn die mijn vraag bijzonder storend leek te vinden. Zij kon mij dit overigens niet garanderen en een voorlichter van een supermarktketen ook niet. Mij werd verteld door de voorlichter van de supermarkt dat er in slachthuizen vermenging kan plaatsvinden, waardoor het niet met zekerheid te zeggen is of mijn vlees ook delen van halal geslacht vlees bevat.

Ongewild of onbedoeld de religieuze voorschriften van een religie volgen – de sharia schrijft halal slachten voor – wil ik niet. Het zou voor een ieder mogelijk moeten zijn hier navraag naar te doen en dit te weigeren en duidelijkheid hieromtrent zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Het gaat namelijk ergens over, ik volg de sharia niet en ben geen moslim, daarom eet ik niet halal. Ook niet vermengd met ander vlees.

Niet kwetsen

Tijdens een reis onlangs naar Israël werd mij verteld door een van de andere deelnemers dat ik Mohammed als profeet moet accepteren omdat ik anders moslims kwets. Dit heeft nog nooit een moslim van mij geëist, laat dat duidelijk zijn, maar wel de vredestichters op links. Toen ik daarop vroeg of moslims dan ook, anders kwetsend voor mij als christen, Jezus moeten erkennen als God in plaats van profeet, kwam er geen antwoord.

Verwachten dat iemand, of je nu atheïst of zoals ik een christen bent, geloofszaken, heilige zaken overneemt om niet te kwetsen. Alsof we niet anders mógen zijn, terwijl we diversiteit prediken. Religie is een persoonlijke zaak, geen remedie tegen maatschappelijke problemen, noch een pleister voor de grote, gapende wond die Westerse bestuurders zelf mede hebben veroorzaakt door zo lang niet in te grijpen en de boel maar de boel te laten, met desastreuze gevolgen.

Gewetenszaak

Geloof is geen doekje voor het bloeden, geen tovermiddel voor de diversiteitsagenda, maar een serieuze, sacrale zaak, een gewetenszaak zelfs. Moeten meedoen hieraan zonder de theologische inhoud ervan te begrijpen of te ondersteunen zal alleen maar meer weerzin oproepen, het tegendeel van het beoogde inclusieve doel. Zeker wanneer er langs de andere kant wel steeds meer eisen komen om toch vooral tegemoet te komen aan islamitische gebedsruimtes in openbare gebouwen en scholen, feesten, kledingvoorschriften et cetera.

Vrijheid van religie betekent niet alleen mogen geloven wat je wilt, maar ook het niet te hoeven geloven of er -uit allerlei sociaalwenselijke overwegingen- aan mee te hoeven doen.

Politiek-sociale agenda

Religie gebruiken als middel voor een politiek-sociale agenda, met maatschappelijke uitsluiting wanneer je niet mee wilt doen of kritische vragen stelt, daar is maar één groep bij gebaat: de politieke islam. Die vaart er wel bij dat enerzijds zoveel onbesproken blijft en anderzijds een aantal religieuze zaken plicht wordt of in elk geval maatschappelijk verwacht wordt.

Of het nu om onduidelijkheid gaat, zoals bij vermenging van vlees in slachthuizen, of als sociale-cohesie-experiment met betrekking tot de ramadan of hoofddoek en iftar bij de politie. We zien dit terug bij islamprojecten op scholen , het interreligieuze debat dat immer zoekt naar overeenkomsten. Verschillen worden niet benoemd, terwijl juist die belangrijk zijn om een echt afgewogen oordeel te kunnen ontwikkelen en te begrijpen waar we mee te maken hebben.

Wederkerigheid, kunnen we dat niet de nieuwe toverformule maken? Jij jouw geloof, ik het mijne of juist helemaal niet. Even goede vrienden. Meer theologisch bewustzijn, voor duiding in deze complexe maatschappij. Het bijzonder onderwijs lijkt mij hierbij de oplossing, niet het probleem.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

54 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
H ter beek
H ter beek
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De Islam is geen geloof. Althans, niet zomaar een geloof vergelijkbaar met het Christelijke geloof of het Hindoeisme. . De Islam is een politieke beweging, dus behalve een godsdienst, ook een ideologie die het totale wereldbeeld wil besturen. En niet alleen goedschiks maar ook kwaadschiks, dus via moordpartijen, onderwerping, slavernij, en onderdrukking. En als zodanig is het een afschuwelijke fout van de westerse, joods-christelijk geinspireerde samenleving, om de Islam ook maar een vingerbreed ruimte te geven in onze maatschappij.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H ter beek

@ H ter Beek.
De islam is idd. een ideologie, een zéér wrede en intolerante ideologie, waarmede wij, échte Nederlanders, niks van doen moesten willen hebben.

Hector
Hector
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Ik ken de koran niet maar ik vermoed dat deze net zo wreed en intolerant is als de bijbel. Het opperwezen van de christenen is een nogal kwaadaardig persoon. Ongeloof wordt gestraft met eeuwig branden na de dood. Een vader wordt gevraagd zijn enige zoon aan hem op te offeren. In een chagrijnige bui laat hij het zolang regenen dat alle mensen en dieren verdrinken. Enzovoorts. En dat allemaal uit liefde.
Iedereen mag geloven wat hij wil, maar ga niet vertellen dat je de enige waarheid kent. En dring dat niet op aan andere mensen, vooral kinderen. Dat geldt voor alle religies, dus inclusief islam en christendom.

H ter beek
H ter beek
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hector

Het verschil tussen Christendom en Islam, is dat het Christendom de aanzet is geweest tot een culturele ontwikkeling in het westen, waarna velen inderdaad het geloof gingen relativeren, en na de Verlichting, vaarwel zeiden. De Islam is in de middeleeuwen blijven steken. Als je de Islam vaarwel zegt mag je vermoord worden door je oude geloofsgenoten, dat zie ik bij de Christenen nog niet gebeuren.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H ter beek

@ H ter Beek,
Met u eens. Wat wél weer “fijn” is van de islam : als je homo bent krijg je gratis vlieglessen, startend vanaf een flatgebouw !

Ed Philipse sr.
Ed Philipse sr.
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H ter beek

Laat eenieder zelf uitmaken hoe hij|zij het geloof beleeft.

marjo012
marjo012
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H ter beek

Islam heeft helemaal niets met geloof te maken .het is niet meer als een wraakzuchtige ideologie. Kijk maar naar alle aanslagen en moorden wat ze plegen in naam van Islam Allah.Dat ze in een democratisch land als Nederland hun haathutten steeds meer uitbreiden is zeer gevaarlijk voor de eigen burgers.Maar gezien dit het doel is van de linkse regering die men steeds kies, hebben ze alle mogelijkheid om uit te breiden en de ziekte Islam als een virus over Nederland te verspreiden.

Benedict Broere
Benedict Broere
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik lees al vele jaren teksten over de islam, en eerlijk gezegd, hoe meer ik begrijp van die islam, hoe minder ik ermee te maken wil hebben. Mijn indruk is dat het bedacht is in opdracht van een woestijnmafia om met behulp van hersenspoeling en terreur verzekerd te zijn van een permanente aanvoer van buit en slavinnen. Roof en seks, dat is wel zo ongeveer waar het in de islam om draait. Al het andere dat er in de islam is aan te treffen, aan wetenschap, filosofie en kunst, heeft men geroofd van onderworpen cultuur, en voor zover daarin iets origineels is aan te wijzen, aan astronomie bijvoorbeeld, dan heeft zich dat ontwikkeld ondanks en niet dankzij de islam. Ondertussen wordt die islam grootscheeps de westerse cultuur ingedragen, en het zou mij niets verbazen als de belangrijkste misdadigers in deze vooral communisten zijn die er een instrument in zien om de zo gehate westerse cultuur te slopen, of dat het allerlei mensen betreft die zich hebben laten omkopen door de eindeloze oliemiljarden euro’s en dollars van de schurkenstaten aan de Golf. Relativisme, cultuurrelativisme, multiculturalisme, nihilisme, het vormt een heel rijtje van destructieve -ismen die de islam helpen groot en sterk te worden in onze dorpen en steden. De islam doet niet aan wetenschap, de islam haat de liberale democratie en moderne rechtsstaat, de islam staat haaks op alle dertig artikelen van de universele rechten van de mens, de islam heeft een geschiedenis van de ene genocide na de andere, de islam is in de persoon van de grootmoefti destijds, en dik an met de top van het nazisme, mogelijk verantwoordelijk voor de Holocaust; de islam is al 14 eeuwen ongeveer een destructieve aanval op de mens en de menselijkheid.

Benedict Broere
Benedict Broere
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Benedict Broere

Bij dat woord ‘grootmoefti’ wil ik nog opmerken dat het de Grootmoefti van Jeruzalem betreft die nauwe contacten onderhield met Hitler en Himmler, contacten waarvan men denkt dat die de Holocaust veroorzaakt dan wel bevorderd hebben. Er ware ook drie islamitische SS-divisies, en tegenwoordig is Hitlers Mein Kampf nog steeds na de Koran het meest verkochte boek in de islamitische wereld. U begrijpt, uitnodigingen voor een iftar sla ik af. Prof. mr. dr. Afshin Ellian: “Nazi-Duitsland pleegde genocide, daarbij geholpen door grootmoefti Al-Husseini en andere moslims. In 1945 had het islamofascisme in Neurenberg kunnen worden ontmanteld.” https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/blog/2015/10/bij-uitroeiing-van-joden-kreeg-hitler-hulp-uit-islamitische-hoek-2707721W/

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Benedict Broere

Interessant wat u hier schrijft. Ik had al een naar gevoel over de islam, maar nu snap ik ook beter waarom ik van mening ben dat de islam van de wereldbol geweerd zou moeten worden. Dit zou tot een verboden stroming benoemd moeten zijn. Jaren geleden als.
We hadden NOOIT moslims naar Europa mogen laten komen, zoveel is me nu wel duidelijk. Geert Wilders heeft alle gelijk van de wereld. De islam is een politieke terreur organisatie.
Wat ik ook schandelijk vind, is de antisemitische houding, de anti Israel houding die veel linkse mensen in Nederland hebben. Iedereen die pro Palestijns is, heult in mijn visie met een akelige vijandelijke stroming. Des te vreemder is het dat mw Kaag hier zomaar minister mocht worden en ook duidelijk geldstromen er naar toe laat gaan van ons belastinggeld. De Palestijnen zijn duidelijk een foute politieke club die ook hun eigen bevolking terroriseert.

Benedict Broere
Benedict Broere
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

We hebben in een moment van achteloosheid de gastarbeiders binnen gelaten, en in een nog grote moment van zwakzinnigheid hebben we de families van die gastarbeiders binnen gelaten, en zo hebben we hele dorpen van moslims naar binnen gedragen, en we hebben ons maar heel laat gerealiseerd dat er met al die moslims ook iets meekwam, namelijk de islam. En we zijn ons pas geleidelijk aan gaan realiseren dat de islam een jegens elke niet-islamitische cultuur zeer destructieve ideologie is. De oorlog tegen de Ander is doctrinair ingebouwd in de islam. Met ons westerse denken snappen we nauwelijks wat dat betekent. We beseffen bijvoorbeeld niet dat voor de moslim het vermoorden van ongelovigen een groot goed is en extra punten levert voor een plaatsje bij allah en de 72 maagden in de hemel. Wij moderne westerlingen, christelijk, postchristelijk, atheist, agnost, wij snappen nauwelijks wat voor extreme barbarij we met de islam naar binnen hebben gehaald. En dit gaat ons een enorme hoeveelheid bloedige ellende geven.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Verschillen worden niet benoemd”, zo stelt de theologe Sonja Dahlmans. Verschillen tussen Christendom en Islam bedoelt ze men name. De echte verschillen, natuurlijk. Wat wij leren over de islam zijn vaak de vijf zuilen. Die klinken onschuldig genoeg. Beter ware het te beginnen met de drie eisen aan de gelovige: (1) dat hij/zij Mohammed (terreur, genocide) beschouwt als het ultieme voorbeeld; (2) afvalligheid in eigen omgeving actief bestrijdt; en (3) de angst voor Allah en zijn vreselijke martelingen in het hiernamaals heeft geïnternaliseerd. Deze punten vallen vrij eenvoudig uit de koran te herleiden en worden door vele moslims in eigen kring volop toegepast (baard, afvalligen verstoten, dreigen met hel en verdoemenis, maar dan wel expliciet). Toegegeven, veel moslims geloven niet eens dat dit waar is, of zijn zodanig geindoctrineerd dat ze het wegwuiven of er achterlijke grapjes over maken. De kern van Dahlams’ artikel is dat godsdienstonderwijs objectief moet zijn. Dat betekent dat islamkritiek genormaliseerd moet worden. Gezien de mate van theologische versuffing waarin dit land verkeert wordt dat nog een lange strijd, die door de islamkritici om wille van eigen veiligheid niet met open vizier kan worden gestreden.

jan
jan
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Islam kritiek is inmiddels verboden in het EU kalifaat.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  jan

Misschien heb ik iets gemist. Is dit een feitelijke of wettelijke constatering? Verboden suggereert het laatste. Het eerste is een algemeen probleem dat zich al langer voordoet.

Joost Visser
Joost Visser
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Begrens Europa. Resolutie 1743.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joost Visser

Dank Joost Visser. Heb de resolutie doorgelezen. De resolutie is geheel en al gebaseerd op een politiek correcte opvatting van de islam. Die is op haar beurt gebaseerd op de gedachte dat daar geen discussie noodzakelijk voor of mogelijk over is. Kortom, die PC opvatting wordt niet verdedigd, maar gesteld. Dat is wat mij betreft onaanvaardbaar en onbegrijpelijk. Er valt namelijk heel veel af te dingen op een PC correcte opvatting van de islam. De interpretatie van de resolutie is niet eenvoudig, maar de teneur is dat de islam in de watten gelegd moet worden om discriminatie en islamofobie en dergelijke te vermijden. Dat lijkt me nu juist een zeer slecht idee. Hier en daar wordt moslims opgeroepen zelf ook wat te doen, bij voorbeeld geen parallelle samenlevingen te stichten en extremisme in eigen kring te bestrijden. Dat gaat niet echt werken als je eerst stelt dat de islam pais en vree is. COE resoluties zijn niet bindend, maar worden zo wel de wetgeving in gerommeld. In dit geval gaat het over de omgang met de islam in Europa. Diegenen die voorstander zijn van vrije islamkritiek vinden weinig van hun gading in dit stuk. Weliswaar wordt erop gewezen dat religieuze of filosofische godsdienstkritiek mogelijk moet zijn, maar dat dit niet mag leiden tot enigerlei inperking van de vrijheid van godsdienst voor de islam. In de handen van de verkeerde mensen is deze resolutie een gevaarlijk stuk. Er wordt gehamerd op het vermijden van islamofobie e.d., maar er wordt maar weinig gedaan om het extremisme dat de islam eigen is tegen te gaan.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

ja, het is bizar dat de overheid en ook de Europese ‘overheid’ niet om kan gaan met gerechtvaardigde kritiek of zelfs maar vragen over de kwalijke kanten van de islam. Veel moslims en vooral jonge mannen, voelen zich zeer verheven boven de niet moslims en daar komt ook hun criminele, boosaardige gedrag vandaan. Ook het gedrag waarmee ze vrouwelijk familieleden als zussen terroriseren en controleren en zo nodig bestraffen (eerwraak) Indien deze uitwassen NIET besproken of bekritiseerd en bestraft mogen worden, is in mijn ogen onze maatschappij en ons rechtvaardigheidsgevoel niets meer waard.
Ik sluit me aan bij uw visie.

h.keur
h.keur
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Helder artikel en genuanceerd.
Wat van Christenen wordt verwacht tov mensen die niet in de God van Abraham, Izaak en Jacob geloven als de enige en ware God, is vergelijkbaar met het verplicht handelen volgens het communisme en daar respect voor te tonen. Een standpunt dat uitgebreid kan worden met nog een lange lijst.
De Christelijke leefwijze geldt expliciet voor Christenen en mensen kiezen daar volledig vrijwillig voor. Zij maken ook anderen daarmee bekend, dwz brengen anderen op de hoogte van de Bijbelse uitgangswaarden, zoals opgetekend in de Bijbel. Daarvan geloven zij, dat deze rechtstreeks door God is geopenbaard als zijnde Zijn wil, die goed is voor alle schepsels.
Een Christen weet, dat velen dat niet wensen en een andere richting kiezen. Dat accepteren zij zonder meer. Immers die mensen zijn zelf verandwoordelijk voor hun leefwijze. Daarom heet het dat een Christen wel leeft IN deze wereld, maar niet IS van deze wereld. Natuurlijk nemen zij gewoon deel aan het gewone maatschappelijk leven, vervullen daarin een voorbeeldfunctie, maar zullen niet meegaan in veel van die maatschappij normaal gevonden normen en waarden. Derhalve laten zij zich die dus ook niet opdringen. Zij respecteren het gezag van overheid, echter niet als dit ingaat tegen Gods geboden. Nogmaals het geldt voor henzelf. Zij hebben niet het recht dit geloof aan anderen op te dringen, hetgeen helaas veel gebeurd is en nog gebeurt vanuit kerkorganisaties. Juist dat heeft, terecht, zeer veel kwaad bloed gezet en er is veel bloed vergoten. Niet de schuld van God of de Bijbel, maar van mensen, die hun eigen belangen boven die van God stellen en stelden.
Ik heb getracht om op een voor iedereen begrijpelijke wijze een hoop misverstanden weg te nemen.
Ik eis niet dat mijn standpunten worden gedeeld.

Ed Philipse sr.
Ed Philipse sr.
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

HET GELOOF ZIT TUSSEN DE OREN.

h.keur
h.keur
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ed Philipse sr.

Niet erkennen dat er meer is tussen hemel en aarde, zit ook tussen de oren. Op die plaats zit namelijk elk gedachtengoed. Dus welke meerwaarde uw bijdrage heeft, weet ik niet.

Hector
Hector
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

U stelt dat christenen niet het recht hebben om het geloof aan anderen op te dringen. Maar waarom gebeurt dit wel bij kinderen? Het zou toch een goede reden kunnen zijn om het religieus onderwijs af te schaffen?

h.keur
h.keur
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hector

U stelt dat kinderen moeten worden opgevoed met theorie van evolutie. En nu even niet flauw doen maar levert u mij het wetenschappelijk bewijs van de oerknal, die gebaseerd is op het uiteenspatten van een oerstof. Waar kwam die oerstof vandaan. Kunt u mij uitleggen waaruit alles maar dan ook werkelijk alles wat een stof is, vanaf het kleinste atoom zeer harmonieus is voortgekomen. Dit zou u moeten kunnen verklaren. Het belangrijkste element van een rekeneenheid in elke computer is gebaseerd op een veelvoorkomende stof, namelijk zand. Verklaart u dat maar wetenschappelijk. Is dat erg? Het is een aanname, een theorie die u gelooft. Het mag. Maar mogen christelijke ouders dan misschien opvoeden met het wijzen op een Schepper, waaruit alles is voortgekomen. Geloof? Jazeker, maar minder groot dan het uwe.
Christenen houden u niet tegen om dat vast te houden. Evenzo weigeren zij uw dwangmatige oplegging over wat zij moeten geloven. Christen ouders geven de kinderen gelegenheid,volop zelf te kiezen, wat zij later wensen na te volgen.
Het geschreeuw over bewijs toont de zwakte en verschuilt zich achter wetenschap, die aannames doet, zonder bewijs te leveren. Hypothetische wetenschap wordt dat genoemd, waarbij de bewijzen zo mogelijk achteraf worden ingevuld. Zeer recent is een onderzoek afgerond naar het bestaan van leven in duizenden sterrestelsels. Het resultaat was 0. Er is geen spoor gevonden.
Tot slot nog dit. Ook Christelijke scholen onderwijzen dat er buiten het scheppingsgeloof ook een evolutie geloof bestaat.
Misschien zou u op zijn minst willen accepeteren, dat er andere meningen bestaan, op grond van zeer goede argumenten. Opdringen is geen ruimte laten voor ander gedachtengoed. Dat is wat u dus doet, zonder dat u van de hoed en rand weet.

Hector
Hector
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

De discussie over het ontstaan van de wereld is maar een klein onderdeel van mijn probleem. U mag kinderen wijs maken dat u gelooft, dus niet kan bewijzen, dat de wereld is ontstaan zoals dat in de bijbel staat beschreven. Ik heb er meer moeite mee dat aanhangers van religies, zoals het christendom en de islam, kinderen niet vrij laten in het ontdekken van hun eigen identiteit en spiritualiteit. Waarom worden aan kinderen nog eeuwenoude geschriften uit het Midden-Oosten opgedrongen? Deze geschriften beschrijven alleen maar de belevingswereld van die mensen in die tijd. Het verklaarde zaken en sprak recht. Waarom zou je kinderen anno 2019 daarmee nog moeten opzadelen? Het zijn vaak nogal wrede opvattingen, zoals het doden van homo’s en het stenigen van vrouwen die niet meer als maagd in het huwelijk treden. Of wordt het sadistisch onderwerpen van een gelukkig man (Job) aan allerlei rampspoed als een daad van liefde bestempeld. Waarom moet je kinderen bang maken met hel en verdoemenis en wijs maken dat het voor altijd zondaars zijn?
Het is voor gelovigen dikwijls erg moeilijk om afstand te nemen van het aan hun opgedrongen geloof. De omgeving accepteert het vaak niet. Uitsluiting dreigt. Bovendien raken ze het gevoel een schuldig en zondig mens te zijn, dat hun al die jaren is aangepraat, maar moeilijk kwijt. Dit is niet alleen een probleem bij moslims, maar ook bij christenen. Ik vind het daarom een grof schandaal dat ouders hun kind bij de geboorte al onderdeel maken van hun eigen geloof. Door dit geloof ook nog onderdeel te laten zijn van onderwijs, wek je de indruk dat het realistisch is. Dat het niet als Sinterklaas maar een verhaaltje is maar bittere ernst. Daarom vind ik dat je moet stoppen met religieus onderwijs.

h.keur
h.keur
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hector

Laatste poging. U bent dus van mening dat kinderen zelf maar moeten ontdekken, hoe de maatschappij in elkaar steekt. De vrije opvoeding.
Nou de resultaten zien we dan ook in onze tijd terug. Hulpverleners die gemolesteerd worden, kleinkinderen die opa vermoorden. Tienduizenden jongeren die zich eenzaam voelen enzovoort.
Ik gaf al aan dat u niet weet waar u het over hebt. Islam is een tegenpool van het Christendom. Christenen vermoorden geen homofiele mensen, hetgeen door de islam wel wordt voorgeschreven. Dat een Christen andere normen heeft en hanteert dan die van u, is een recht dat in de grondwet is opgenomen. U wilt gewoon iets anders dan er in de Bijbel geschreven staat en dat is uw goed recht. Uw gedachten dwingend opleggen is precies dat, wat u Christenen verwijt. U noemt de Bijbel een sprookje, maar weet niet één argument aan te tonen waaruit dat mag blijken.
Uw commentaren op andere reacties stralen datzelfde uit.
Ik heb geprobeerd u uit leggen, waarop een Christen zich baseert, maar u haalt van alles aan, waar u gewoon niets van weet. Ik hoopte dat u bereid was om de verschillende inzicht te delen, maar uw onwil daartoe zegt meer over uw moraal dat van Christenen
Gegroet en sterkte ermee

Ruud
Ruud
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als nu eens door overheden eindelijk werd erkend dat de islam geen religie ie maar een intolerante, dominante en wrede ideologie zijn we al een stap verder, daarbij denkend aan onze Grondwet.

En ja, de eerste drie toevoegingen mogen de overheden achterwege laten als dit hun besluitvorming tot erkenning belemmert. Want die toevoegingen kunnen net iets te veel zijn van onomstotelijke en keiharde waarheden zijn voor het deugvolk.

Anna
Anna
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben een Christen. Mijn geloof leert mij dat ik God lief moet hebben boven alles en mijn naaste als mezelf.
Vooral dat laatste maakt het mij nogal eens moeilijk. Zeker in mijn werk als reisleider in islamitische landen. Omdat mijn naaste, vaak de plaatselijke gids, ( daar in die landen ) mij soms heel lelijk behandeld en mij uitmaakt voor een ongelovige christen hond. Sick!!! de eerste keer schrok ik daar erg van nu weet ik dat dit inclusief hun geloof/ religie is. Zij zijn nu eenmaal superieur.

Toch probeer ik in zulke situaties dan vriendelijk te blijven en te laten zien welk leven ik leef.
Zo probeer ik contact te leggen met de plaatselijke bevolking en hen “ goed te doen” praatje maken, dingen te kopen, en even helpen met koffer, of kind dragen, laten voorgaan bij drukke situaties,,,, en wat zie je dan, dan de plaatselijke gids dan heel boos op mij word omdat hij van mening is dat deze personen “ uitschot “ in hun maatschappij zijn, en deze hulp en soms een fooi niet verdienen, en dat deze mensen altijd amok makers zijn….. die steeds maar meer willen enz. en dat ik daar geen spullen van moet kopen enz. Enz.

Door dit soort ervaringen heb ik geleerd dat wij veel te westers naar religies in het algemeen kijken. Als je jezelf erin verdiept dan zie je dat er onderling een keiharde strijd is om ( soms zelfs) te overleven. Het is heel jammer dat onze overheid zover van de “ Christelijke beschaving “ is afgedwaald dat ze dit zelfs niet meer ziet, en misschien ook niet wil zien.
Want dan heeft dat consequenties.
Toch dank ik God dat ik ondanks alle problemen die hier ook zijn, wij toch in grote vrijheid kunnen en mogen leven. Ons land is zo verkeerd nog niet!

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anna

Beste Anna. Een prima toevoeging aan de discussie. Mocht de nare plaatselijke gids waar je over spreekt steeds dezelfde zijn, dan is het misschien zaak aan te dringen op een andere, die zich wat vriendelijker opstelt. Natuurlijk moet je als Christen je naaste liefhebben als jezelf. Je zou dan willen dat je nare islamitische gids datzelfde geloof leert kennen. Je kunt beginnen hem te zeggen dat voor jou ‘onderwerping aan God’s wil’ iets heel anders betekent dan in de islam, namelijk dat je de wil van God als Vader alleen kan leren kennen vanuit je liefde voor je naaste. Allervriendelijkste mensen uitmaken voor ‘smerige hond’ is daar het absolute tegendeel van. Daarna zal hij ongetwijfeld met allerlei flutargumenten konmen. Voor zover het je gelegenheid biedt om hem (of haar) iets te leren over het Christendom kun je daar op ingaan. Lukt dat niet, dan is het beter om het onderwerp een tijdje te laten rusten. De dwang en indoctrinatie waaraan ze hun hele leven onderworpen zijn maken moslims vrijwel onbevattelijk voor redelijke argumenten en mooie gewaarwordingen.

hendrikush
hendrikush
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wie de koran en sharia als leidraad in zijn leven heeft verdient fundamenteel wantrouwen. De veelgeprezen familie-binding in moslimlanden is tegelijkertijd de gevangenis voor eigen meningsvorming en waarheidsvinding.
Wie niet islamofoob is, is niet goed wijs.

Anna
Anna
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  hendrikush

Klopt zelfs hun eigen dochters vermoorden ze! Als er in “ de mannenwereld “ ( moskee of koffiehuis) over een meisje laster wordt gesproken….. waar of niet waar…… ( wordt niet onderzocht) dat treed het fenomeen “ eerwraak” in werking. En het betreffende kind kan geen kant op. Het vonnis wordt voltrokken!

Reem (v)
Reem (v)
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anna

Eerwraak, vrouwenbesnijdenis en onteering van vrouwen, heeft niets te maken met de Islam. Dit zijn culturele aspecten die sterk samenhangen met een laag opleidingsniveau.

Joost Visser
Joost Visser
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Reem (v)

Heeft alles te maken met de islam. Hadith. Levensregels voor de moslim. En klopt, hangt samen met een laag opleidingsniveau. Immers een 1.400 jaar geleden was het opleidingsniveau niet zo hoog als nu. Eens temeer een bewijs dat de islamideologie niet van deze tijd is. Althans tot een 40 jaar geleden in Europa.

Reem (v)
Reem (v)
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joost Visser

I know the Quran Joost. Trust me. De Quran gebied mannen uiterst respectvol om te gaan met vrouwen. Dat sommigen dat verkeerd interpreteren in woord en daad, kun je niet afschuiven op de Quran en Islam. Ik kan ook talloze voorbeelden noemen waarbij men de mist ingaat met de Bijbel. Men de Bijbel misbruikt voor eigenbelang. Zo gebeurt dat helaas ook bij de Quran.

Fluitje
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mijn persoonlijke mening is simpel, in de Westerse wereld is geen plaats voor een Moslimbevolkingsgroep.
Deze groep heeft namelijk het onderdrukken van anders denkenden in de genen.
En niets houd ze tegen.

Reem (v)
Reem (v)
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Fluitje

Islamitische families hebben veel sterkere familiebanden dan de gemiddelde Europeaan. Zij wijzen het eenzame individualisme af. Ouderen zijn eenzaam en ook bij studenten speelt dit inmiddels een grote rol. Waar gaat dit heen? Nederlanders en Europeanen kunnen nog veel leren van de warmte van moslims en de wijze waarop zij hun religie trouw blijven beoefenen. Joram van Klaveren, PVV’er, kwam eerder tot dat inzicht en besloot voortaan als moslim door het leven te gaan.

H ter beek
H ter beek
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Reem (v)

Ja ja, die Moslimwarmte. Daar hebben ze op 9/11 toch iets teveel van gehad.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Reem (v)

@ Reem.
“Nederlanders en Europeanen kunnen nog veel leren van de warmte van moslims”. (Nederlanders zijn óók Europeanen,maar dit terzijde).
V.w.b. die warmte : vraag het de Jordaanse piloot eens, die in brand werd gestoken terwijl hij in een stalen kooi vast zat.In brand gestoken door een stelletje fanaten die in naam van hún Allah handelden, wát een warm geloof !!!

Reem (v)
Reem (v)
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Een zeer grove misdaad gepleegd door misdadigers die de Islam kapen. Dit zijn geen moslims, maar beesten. Andere woorden heb ik er niet voor.

Joost Visser
Joost Visser
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Reem (v)

‘en de wijze waarop zij hun religie trouw blijven beoefenen.’

Ja we hebben veel geleerd van IS en leren nog steeds veel over de vete van sjiieten en soenieten. Het salafisme is een bron van geleerdheid. Zou niet zonder die wijsheid kunnen.

Beste Reem, ga naar Saudi Arabie. Daar zul je je veel meer ’thuis’ voelen. Je blijft natuurlijk in Nederland. Je weet ook dat het gros van de Nederlanders niets (willen) weten over de islam. Ze leren niets erover en over een 40 jaar voel jij en je (klein)kinderen eindelijk echt dat je thuisgekomen bent.

Reem (v)
Reem (v)
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joost Visser

Wow Joost. What have they been teaching you? All this shit you see or hear today, has nothing to do with Islam…
Ik voel mij thuis in Nederland. Net zoveel als dat ik mij thuisvoel in het Midden Oosten. Ga eens in gesprek met een moslim. Je zult zien dat zij uiteindelijk evenveel mens zijn als jou. Ik ben moslim, maar wel één die ook alcohol drinkt en draagt wat ze wilt. Full of love is Islam Joost.

Joost Visser
Joost Visser
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Reem (v)

Ah, u is een vrouw. Hebt u de koran in zijn geheel gelezen? Ik wel en ben tot de conclusie gekomen dat als men spreekt over het geloof van de vrede, men zoveel sourahs moet wegstrepen dat er een heel klein boekje overblijft. De koran is een en ondeelbaar dus als u sommige passages niet ter harte neemt, bent u een afvallige. Dat heeft in het verre verleden mijn buurman mij meedegedeeld vlak voordat zijn dochter halfdood geranseld werd door hem bij het betrappen op het nemen van een glaasje Baily’ s met mijn dochter. Ik sprak dus met moslims. Nu niet meer. Ben verhuisd naar een land waar in de grondwet staat dat er vrijheid van religie is, mits het geloof niet in strijd is met de normen en waarden van het land. Dus islam maakt geen kans.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is niet voor niets dat religie in een vrije wereld aan het verdwijnen is. Religie en vooral het verschil tussen religies is een constante in de meesten oorlogen in landen waar de religie bepaald. Met de komst van emigranten uit deze landen is religie binnengedrongen in onze maatschappij waar geloof en religie gescheiden zijn in openbare leven.Nu is het niet meer zo want de moslims erkennen alleen hun geloof als leidraad van hun leven. De regeerders vrezen hierin in te grijpen door de vrijheid van geloof in stand te houden want ook hier hebben wij zware gelovigen die alles naar hun beeld willen zetten met het verschil dat zij de staat erkennen en niet gewelddadig zijn. Ik ben niet van plan om religieus te worden om een ander niet te kwetsen. Die ander kwetst mij met zijn eisen ook of hebben wij eenrichtingsverkeer in deze? Hou je religie voor thuis en gedraag je naar de standard van het land waar je woont. Leef je in Iran wikkel dan je hoofd weg maar hier blijf je zichtbaar zoals hoort. Maak gebruik van onze vrijheden maar misbruik ze niet want dat doe je door je geloof aan ons op te dringen. Maak de keuze van het land waar je wilt wonen met respect voor je gasten. Zo wordt het eens ook jouw land. Leer hoe belangrijk de vrijheid is want die heb je tot nu toe niet gekend.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Lees eventueel ook nog het artikel van P. Cliteur over diversiteitspolitiek en wat het voortbrengt. Dat merken wij overigens al nu in de samenleving.

franciscusantonius
franciscusantonius
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

touché

Hector
Hector
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Warrig verhaal. Ik mijn geloof en jij jouw geloof. Wel bijzonder onderwijs, dus voor verschillende stromingen, inclusief christelijk en islamitisch. Maar liever geen islam? Ik snap er niets van.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hector

@ Hector.
“Maar liever geen islam ? Ik snap er niets van”.
Als u dat niet snapt wordt het de hoogste tijd dat u onder uw steen vandaan komt.

Hector
Hector
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Mw. Dahlmans is in haar artikel eerst kritisch naar de islam. Dat snap ik. Vervolgens roept ze iedereen op om elkaars religie te respecteren en het bijzonder onderwijs, dus inclusief islamitisch, te behouden. Maar wat is dan haar punt?

Hector
Hector
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sonja

Dus moeten niet ingaan op de gastvrijheid van moslims, want het is alleen bedoeld om ons in de toekomst te overheersen en aan de sharia te onderwerpen.
We moeten elkaars religie accepteren, behalve de islam. Kinderen moeten op school geleerd worden dat ondanks de honderden goden die de mens al verzonnnen heeft, het christelijke opperwezen de enige ware is. Ondanks zijn kwaadaardig karakter. En kinderen moeten we leren dat we de duivel in ons midden hebben. Dat is de islam.
Is dit nou wat u leert als theologiestudente? Ik kan het me niet voorstellen.

Hector
Hector
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sonja

Misschien helpt het om wat duidelijker te zijn in uw betoog. Dan hoef ik niet te gissen wat uw nu werkelijk bedoeld.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hector

@ Hector.
“De pot verwijt de ketel”, dat kent u vast wel, want u past het hier toe.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hector

Terwijl wij zoveel passen op de plaats of stapjes tegemoet maken om een ander te behagen zal die andere het zelf nooit doen. Dat wordt beschouwd als vanzelfsprekend. Zij doen geen stapje tegemoet terwijl wij steeds een stapje terug doen. Op gegeven moment wordt je opgeslokt.

h.keur
h.keur
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sonja

Sonja, als je mijn eerdere reactie hebt gelezen, dan kun je ook begrijpen waarom zoveel mensen een afkeer van religie hebben gekregen. Terecht mijns inziens, immers religie is invulling, hoe mensen zouden moeten geloven en passend in het beeld dat die religieuzen daarbij hebben. Een menselijke invulling en oplegging aan anderen van een juk, waar zij niet om gevraagd hebben. Daarmee is de werkelijke bedoeling van God erg vertroebeld en dat is in-triest. Jij gaat ook in op halal. Terecht merk je op dat je daarmee niet vergiftigd wilt worden. Het is inderdaad niet onschuldig.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hector

@ Hector.
Weer een vergissing uwerzijds : de islam is géén religie maar een zéér wrede, intolerante en verderfelijke ideologie.
Deze wrede ideologie wordt in ónze maatschappij aangeprezen als geloof opdat wij niet té vijandig tegenover die zooi zouden gaan staan. Wij worden al járen bedonderd Hector ! De mensen die dat niet zien/horen, of moedwillig iets anders zien/horen, zijn in mijn ogen landverraders, zij heulen met een óns vijandige groep, zoals de NSB’ers in WO-II deden.