EU wil alle staten van voormalig Joegoslavië erbij halen

Dure en riskante voornemens

Titelfoto bij artikel Johannes Vervloed op OpinieZ.com “EU wil alle staten van voormalig Joegoslavië erbij halen”

Foto: flatgebouw Belgrado.

In de nieuwe EU-plannen wordt weer expliciet gesproken over verdere uitbreiding van de EU, met name met de Balkan landen die deel uitmaakten van het voormalige Joegoslavië. De voornemens staan vermeld in de strategische agenda van de EU voor de periode 2019 – 2024.

 

Het gaat in concreto om Montenegro, Servië, de Republiek Noord-Macedonië en Albanië als officiële kandidaten voor toetreding. Bosnië-Herzegovina en Kosovo zijn potentiële kandidaat-lidstaten.

 

Von der Leyen

Tijdens de beauty contest van de kersverse EU-commissie voorzitter Ursula von der Leyen in het Europese Parlement is vanuit diverse fracties gepleit voor uitbreiding van de EU om te voorkomen dat Rusland, China, Turkije en de Golfstaten teveel invloed krijgen op de zuidflank van de EU. Er staat ons nog wel meer te wachten met Ursula von der Leyen als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Het is wellicht een kleine geruststelling dat de meeste beloftes die zij heeft gedaan om een meerderheid in het Europese parlement achter zich te krijgen onderling tegenstrijdig zijn en dus niet allemaal vervuld kunnen worden.

 

Geopolitieke grootmacht

Nieuw in het uitbreidingsdebat is de rol van de EU als toekomstige geopolitieke grootmacht in de wereld. China en Rusland zouden in toenemende mate een bedreiging vormen en op de traditionele bondgenoot, de VS, kan met de komst van Trump niet meer automatisch worden gerekend. De EU moet volgens deze redenering haar economische macht aanwenden voor politieke doeleinden en de diplomatieke inzet kracht bijzetten met een eigen Europees leger. Alleen op deze wijze kan de EU z’n positie in de wereld handhaven.

Dit verhaal komt uit de koker komt van Merkel en Macron die het niet erg ophebben met president Trump. In plaats van aan zijn redelijke eis te voldoen om de in NAVO-verband afgesproken 2% BNP ook werkelijk aan defensie uit te geven, kiezen zij voor de vlucht naar voren en met het plan voor een eigen EU leger.

 

Rob de Wijk

Dit stokpaardje van de Frans-Duitse as wordt gevoed door overheidsgesubsidieerde denktank-clubjes als The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) van buitenlandcommentator Rob de Wijk. Het geopolitieke slagveld beperkt zich in de HCSS-visie niet alleen tot Azië, het Midden Oosten, Afrika en Latijns Amerika. De strijd vindt ook plaats aan de randen van onze eigen Europese Unie. In Oekraïne, maar ook op de Balkan. Rusland, China, Turkije en de Golfstaten zouden zich volgens HCSS intensief bemoeien met de Balkanlanden die nog geen EU-lid zijn. In deze redenering is er slechts één remedie: versnelde toetreding van deze landen tot de EU. Zo niet, dan zouden zij in handen vallen van de genoemde geopolitieke aasgieren.

 

Dure hobby

Het is niet de eerste keer dat dit argument wordt gebruikt. Het overgrote deel van de uitbreiding van de EU vond plaats om puur politieke redenen: het Oostblok moest losgeweekt worden van de Sovjet-Unie, Griekenland gered van de militaire dictatuur en Spanje en Portugal mochten niet terugvallen naar de tijd van Franco en Salazar. Het economische argument, de eigenlijke raison d’être van de Europese samenwerking, speelde nauwelijks een rol. En dat hebben we geweten. Het EU-lidmaatschap van Griekenland heeft ons bijvoorbeeld honderden miljarden gekost, terwijl de economische baten gering bleven.

Zelfs kan de stelling worden verdedigd dat het lidmaatschap van de Zuid-Europese landen de economische groei negatief heeft beïnvloed. Maakt de EU opnieuw dezelfde fout? Worden straks landen binnengehaald die daar nog lang niet aan toe zijn? Het valt niet te hopen. Met de toetreding van Balkanlanden halen we eveneens hun problemen in huis.

 

Onrust op de Balkan

Het is onrustig op de Balkan. De kunstmatige creatie van Bosnië-Herzegovina via het Dayton-akkoord (1995) blijkt niet levensvatbaar. Het etnisch Servische deel, de Republica Srpska, wil niets te maken hebben met het Kroatische en vooral niet met het islamitische deel. Het zal zich vroeg of laat afsplitsen en aansluiten bij Servië.


In Kosovo zien we eenzelfde proces. De Servische bevolking in het Noorden van het land wil af van het ‘juk’ van de islamitische regering en zoekt aansluiting bij Servië. Een grenscorrectie met een swap van etnische Albanezen en Serviërs wordt door hen gepromoot.

 

Onverstandig

Landen die geen interne stabiliteit kennen, wier bevolking zich niet verbonden voelt, die kortom geen natiestaten zijn, hebben geen levensvatbaarheid, zo heeft de Europese geschiedenis uitgewezen. Het is onverstandig om kunstmatige en daardoor instabiele constructies als Bosnië-Herzegovina en Kosovo de EU binnen te halen. Hetzelfde geldt voor Servië, dat z’n definitieve grenzen nog niet heeft bereikt en Albanië dat zucht onder zware criminaliteit. Beter is het de nation building van de betrokken staten af te wachten. De EU heeft al genoeg interne problemen. Pas als zich stabiele naties hebben gevormd is het zinvol om onderhandelingen te openen.

 

Realistischer perspectief

Om te voorkomen dat de Balkan-landen binnen de invloedssfeer van Rusland, China, Turkije en/of de Golfstaten gaan vallen kunnen ze niet volledig aan hun lot worden overgelaten. Een perspectief op EU-lidmaatschap op de wat langere termijn dient te worden geboden. Niet met loze beloftes, maar met concrete (project)hulp.

Een goed voorbeeld is de Zuidelijke Gas Corridor, gefinancierd door de EU. Deze 3.500 kilometer lange pijplijn (kosten bijna 40 miljard euro) zal gas uit Azerbajdzjan via Turkije en de Balkan naar West-Europa brengen. Dergelijke projecten zijn niet alleen voor de EU van belang, maar bieden tevens perspectief op economische integratie. Aangevuld met handelsverdragen is dat een realistischer perspectief dan een snelle toetreding. Want dan krijgen niet de Balkanlanden, maar de EU de miljardenrekening gepresenteerd voor de oplossing van de enorme problemen waarmee deze landen nog worden geconfronteerd.

Grootmachtje spelen wordt op de huidige EU-manier een wel heel dure hobby.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
11 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Jaak Peeters
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De EU wil de droom van figuren als Jean Monnet realiseren: Europa uitbouwen tot een superstaat, waarin de volken geen enkele zeggenschap van betekenis meer hebben. Die kerels WILLEN dat gewoon. Toen men Herman van Rompuy voor de voeten wierp dat een confederale structuur beter zou zijn antwoordde hij enigszins bitsig: “dat werkt niet!” Dat is een leugen, want er zijn historische voorbeelden dat het wél werkt. Ik verwijs even naar de Hanze, dat weliswaar een handelsverbond was, maar niettemin toch ook onderlinge politieke afspraken mogelijk maakte. Dat had van Rompuy ook kunnen besluiten, maar hij WILDE dat gewoon niet. Hun project is geen logisch, maar een emotioneel project. Zoiets loopt altijd faliekant af.
De waarheid is voorts dat de EU ons werd verkocht zogenaamd om elke oorlog uit te sluiten door het uitroeien van wat zij ‘het nationalisme’ noemen, en dat niets anders is dan de democratische volkssoevereiniteit. Luister maar even naar Frans Timmermans! In de plaats krijgen wij nu een veel gevaarlijker want veel machtiger nationalisme: een europees nationalisme. Wat doet zo’n nationalisme? Naar binnen toe alles gelijkschakelen en naar buiten toe het geheel afschermen van de buitenwereld, die altijd potentieel vijandig is. Wat lees ik? Dat men zich afzet tegen VSA, China en Rusland en de zuidelijke grenzen van de EU onstabiel acht. Wat is verdomd het verschil met het gedrag van de grotere staten voor WO2? Meer zelfs: hoe groter de “natie”, hoe groter de illusies en dus hoe gevaarlijker.
Jammer genoeg zullen onze kinderen volop de gevolgen moeten dragen.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jaak Peeters

@ Jaak Peeters.
U noemt van Rompuy; één van de grootste bedriegers en leugenaars in de EU, evenals Franske Timmermans.
Er blijft steeds minder steun uit de bevolking voor de EU over, en dat is maar goed ook.
Bijv. Albanië : één van de z.g. schurkenstaten van Europa.
Ik vermoed dat de EU zich probeert in te dekken tegen het mogelijke verlies aan leden, zoals daar zijn : Engeland, Italië, Hongarije en misschien Polen. En het inkomen van al die EU-“leiders” moet toch ergens vandaan komen ?! Het enige gevolg van al dit wereldvreemde gebeuren: landen worden straatarm gemaakt ten faveure van schurkenstaten als Albanië enz.
Of vindt u het in Nederland al véél beter gaan sinds dit landje deel van de EU uitmaakt ?

Jaak Peeters
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Zoals U het zegt: WIJ, het plebs, zal hun grapjes en hun dromen moeten betalen. Straks sneuvelen arme sloebers weer op de slagvelden omdat hen bevolen werd de heilige belangen van de groooote EU te verdedigen. Intussen dineren de dames en heren aan de rijke tafelen in Brussel…

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jaak Peeters

@ Jaak Peeters.
Áls er arme sloebers, waartoe ik alsdan mogelijk óók zal horen, zullen sneuvelen op een slachtveld, dan is dat hopelijk in gevechten tégen de EU ! Indien mij de tijd wordt gegeven zal ik zo dapper mogelijk meevechten, ondanks het feit dat enkele voorouders van mij in twee voorgaande oorlogen zijn gesneuveld tijdens de verdediging van óns landje, opdat dit landje kon blijven bestaan; thans wordt dit landje zónder slag of stoot verkwanseld door o.a. Rutte, Franske Timmermans en meer van dat soort landverraders. Maar tot het zover is zullen wij worden overgoten met leugens en valse voorwendsels vanuit de EU-“leiding”. De mensen die dit nóg niet door hebben zijn m.i. stekeblind én stokdoof.
Ik zit mij hier een portie boos te maken, maar………de jongens en meisjes van de “leiding” der EU zitten intussen aan een welvoorziene dis en laten zich vollopen met exquise drankjes, en dát op ónze kosten; zij lachen ons gewoon uit en wij, dommeriken die we zijn, laten het gebeuren !!!!!!

Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jaak Peeters

Exact. Nationalisme en patriotisme zijn vies en bah volgens de EU dus creeeren ze een EU Superstaat. Waarin Catalanen en Fransen worden neergeknuppeld.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

@ Piet Karbiet.
De door u genoemde woorden zijn niet alleen vies, de mensen die deze woorden gebruiken worden zelfs uitgekreten voor “fascist en nazi”. En dát terwijl er enkele jaren geleden nog werd gezegd dat we trots moesten zijn op óns landje, dat mág dus wel maar je mag ’t niet hardop zeggen.
Wij wonen in een armetierig landje !

Rob
Rob
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het er toch wel van komen door de megalomane figuren in Brussel, hetzelfde zien we toch ook in de Nederlandse politiek, figuren die nooit iets gepresteerd hebben, bepalen door hun activistisch beleid het lot van mensen die veel gepresteerd hebben, mooi voorbeeld de pensioenen

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob

o.
Daar noemt u me wel ff een voorbeeld……de pensioenen. Worden zeer vermoedelijk verlaagd i.v.m. de lage rente. Maar spaargeld van de burger wordt belast met een percentage “dat te halen is” volgens de belastingdienst, een procent of 4. Wij worden op zeer grote schaal bedonderd door de z.g. “elite”.
Ik heb het ABP al eens voorgesteld om deskundigen van een wél winstgevend pensioenfonds, o.a. Calpam, PTT enz., aan te trekken. Ik kreeg een totaal nietszeggende reactie van de één of andere z.g. drs. Ook die figuur begreep er kennelijk niet erg veel van.
Hoogste tijd dat de “uitgeklede” pensioengerechtigden hun lot in eigen hand gaan nemen door bijv. met hun rollators of in hun rolstoelen de snelweg op te gaan; dit is natuurlijk een idioot idee, dat weet ik, maar “den Haag” drijft de bevolking héél, héél ver !!!
Als werkenden zijn die mensen reeds uitgeknepen en thans als gepensioneerden opnieuw. Oh oh oh, wat zijn wij toch een rijk landje. Het verhogen van de BTW op de eerste levensbehoeften, als voeding, is een teken van gróte armoede.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is een paradox dat de EU zo gebrand is op de Russisch gevaar terwijl zij tegelijk de deur wagenwijd open laten staan voor de vijandelijke islam. Met bakken worden moslims geimporteerd uit Afrika en Midden-Oosten die onze maatschappij verdelen en economisch en cultureel kapot maken. De EU resolutie 1743 maakt Europa zwak en het niet naleven van de NATO voorwaarden maakt ons maatschappelijk, economisch en militair zwak. Dan pas worden wij een makkelijke prooi voor de Russen want de Balkan is al voor een grote deel Russsich door de Serven die je de Russische broeders kunt noemen. En voor de rest is de Balkan een kruidvat waarbij de vraag is niet of maar wanneer deze gaat exploderen. De eeuwenoude strijd met de moslims is daar nog lang niet vergeten, de Serven zullen de slag bij Kosovo nooit vergeten. Dat schijnen wij hier nog steeds niet te begrijpen omdat het zo lang geleden is. Wij gaan duidelijk anders met onze cultuur. En mochten de Serven het moeilijk krijgen dan komen hun Russische broeders hun graag helpen. Maar Shaking Angela en Napoleon Emmanuel zien alleen de Grote Europa Rijk voor hun ogen. Eindelijk gelukt en de onderdanen financieren het nog zelf ook.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Historisch gezien horen Noord Afrika, Klein-Azie, de Levant en West-Rusland tot de Europese invloedssfeer. In de periode 700-1600 gooide de islam roet in het eten. In de koloniale tijd strekte de Europese invloedssfeer zich uit tot vrijwel de gehele wereld. De Tweede Wereldoorlog markeerde een ommekeer en we leven nu, vooral in Noord-West Europa, met haar betrekkelijk geringe bevolking, alweer 60 jaar in een postkoloniaal tijdperk met enorme cultureel-technologische ontwikkeling, steeds scherper omlijnd ecologisch bewustzijn en toenemende demografisch-economische spanningen. Sinds het einde van de Koude Oorlog gooit de islam opnieuw roet in het eten, zowel in Zuid-Oost Europa als in Noord Afrika, de Levant en elders. De islamitische wereld is het enige gebied in de wereld dat gekenmerkt door religieus-imperialistisch geinspireerd conservatisme dat de kern ervan uitmaakt, iets dat ondanks de enorme bevolking ook haar ondergang zal betekenen. China, met haar slinkse doch onhoudbare totalitair-mercantilistische roofkapitalisme, is een heel ander verhaal. Het treedt in de voetsporen van landen als Japan, Korea en Taiwan, maar dan ondemocratisch, illegaal, imperialistisch en op een enorme schaal. We kunnen het volgende stellen: (1) de EU heeft genoeg criminele, migratiegerelateerde en economische problemen in Zuid Europa (Spanje, Italie en Griekenland); (2) een gaspijp en handelsverdragen zijn onvoldoende om Zuid-Oost Europa een economische inhaalsslag te laten maken; (3) de EU heeft politieke problemen met Frankrijk; (4) het economische zwaartepunt van de EU ligt te noordelijk. Dus: geef een zo sterk mogelijk economische impuls aan Zuid Italie (Napels, Bari, Palermo en Catania) met uitstraling (verbindingen) naar de Balkan en Griekenland (en later Tunesie).

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

@ BegrensEuropa!
De islamitische wereld kenmerkt zich door : ongekende wreedheden, slavernij, onderdrukking van andersdenkenden, ongekend hevige oorlogen (onderling zélfs !), afhankelijkheid van christelijke staten d.m.v. ontwikkelingshulp, het systematisch weigeren van de opbouw van eigen land enz. enz.
De islamitische wereld is een achterlijke wereld van vooral ongeletterden.

11
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen