Hoe de klimaathysterie ontstond en hoe het beter kan

Er is een realistisch klimaat- en energiebeleid nodig

Kerncentrale

Titelfoto: Thomas Hafeneth (CC0)

Het uitbrengen van het recente rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) over de gevolgen van 1,5 graad temperatuurstijging heeft weer voor veel commotie gezorgd. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat gingen op de NPO de alarmbellen af. Een nuancering, laat staan een tegengeluid, was ver te zoeken. Het D66-congres deed hier nog een schepje bovenop.

De partij kon volgens de deelnemers alleen terugkomen in het centrum van de politiek als een ambitieus klimaatakkoord zou worden bereikt, hét kroonjuweel van de ‘redelijk alternatief’ partij. Electoraal scoort ‘klimaat’ blijkbaar goed.

 

Volksverstandsverbijstering

Hoe heeft deze volksverstandsverbijstering in Nederland kunnen plaatsvinden? Wat heeft de gemiddelde Nederlander ertoe gebracht om zich zo druk te maken over het klimaat? Was er behoefte na de leegloop van de kerken aan een nieuw geloof, moest er een nieuw ‘vaandel’ komen voor de protestbeweging nu ‘ban de bom’ en ‘alle volkeren verenigt u’ na de val van de muur uit de mode zijn geraakt?

De milieubeweging kwam met een oplossing, het ‘klimaat’. Ons werd voorgehouden dat we niet in de hemel komen als we geen boete doen, oftewel dat de aarde verwoest wordt als we onze portemonee niet opentrekken voor een peperdure energietransitie. Aflaten werden vervangen door milieubelasting.

Zondvloed

Waar hebben we het eigenlijk over? Wat ligt ten grondslag aan deze klimaathysterie? Daarvoor moeten we terug naar een ‘Inconvenient Truth’ uit 2006 van Al Gore, toenmalig vice-president van de Verenigde Staten. In deze film werd voorspeld dat de aarde ten onder gaat vanwege de steeds verder toenemende uitstoot van CO2, een z.g. broeikasgas dat de temperatuur van de aarde doet stijgen en daarmee droogte, orkanen en smelten van de ijskappen veroorzaakt. De zeespiegel zal daardoor stijgen en we zullen met z’n allen verdrinken. Voilá, de parallel was goed gekozen. Klimaat in plaats van het christelijk geloof, een nieuwe zondvloed in plaats van de zondvloed uit de Bijbel.

 

Wetenschappelijk bewijs

In VN-kader werd het al sinds 1988 bestaande IPCC belast met de onderbouwing van de onheilsboodschap van Al Gore. Deze commissie is naar goed VN-gebruik evenredig samengesteld, dat wil zeggen met vertegenwoordigers uit zoveel mogelijk landen. Er zitten allerlei ‘geleerden’ in, natuurwetenschappers, maar ook andere beroepen. Z.g. klimaatsceptici ontbreken uiteraard. Over bevindingen wordt met meerderheid van stemmen beslist. Ook de aanbevelingen van het laatste IPCC-rapport werden met ‘handopsteken’ bepaald.

Aanname

De rapporten van het IPCC worden gepresenteerd als wetenschappelijk bewijs. Echte natuurkundigen (zoals OpinieZ-collega Kees de Lange in een reeks van artikelen) hebben aangetoond, dat van wetenschappelijk bewijs geen sprake is. De door het IPCC veronderstelde relatie tussen uitstoot van CO2 en klimaatverandering kan noch geverifieerd, noch gefalsificeerd worden. Het is slechts een aanname op basis van waarschijnlijkheidsberekeningen. Andere mogelijke oorzaken van klimaatverandering als zonnevlekken, vulkanische erupties of welk ander natuurverschijnsel dan ook worden niet in beschouwing genomen of afgedaan als irrelevant.

Wankele basis

Op grond van deze wankele basis is in Parijs besloten om de CO2-uitstoot dermate terug te dringen, dat de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde tot 2 graden Celsius wordt beperkt. In het laatste IPCC-rapport wordt dit teruggebracht tot 1,5 C, om welke reden een nog strikter klimaatbeleid geboden zou zijn. Weinig aandacht heeft gekregen – en zeker niet bij de NPO – dat volgens het IPCC de doelstelling van maximaal 1,5 graad Celsius alleen kan worden gehaald als grootschalige opslag van CO2 plaatsvindt en kernenergie een veel grotere rol wordt toebedeeld. Met alleen zon- en windenergie komen we er niet.

 

Risico vermijden

We kunnen de aanbevelingen van het IPCC afdoen als onzin, want er is geen wetenschappelijk bewijs. Bovendien zijn de drie belangrijkste voorspellingen vooralsnog niet uitgekomen: de poolkappen weigeren te smelten, de gemiddelde temperatuur op aarde zowel van de lucht als de zee stijgt niet of nauwelijks en de zeespiegel stijgt evenmin. Maar is het wel verstandig de IPCC-aanbevelingen helemaal af te doen als onzin? De rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op waarschijnlijkheidsberekeningen. Die kunnen niet kloppen, maar kunnen dat misschien ook wel. Stel dat de voorspellingen van het IPCC over enige tijd wel uitkomen, is er dan nog tijd om de aanbevelingen uit te voeren? 

Realisme

Realistisch bezien blijft een energietransitie verstandig. Nieuwe technologieën die veel schoner en veel efficiënter zijn hebben zich aangediend. Daar niet gebruik van maken zou een gemiste kans zijn. Zo is een thoriumreactor in ontwikkeling. Commercieel gebruik wordt over enkele jaren verwacht. Deze nieuwe vorm van kernenergie is veelbelovend, hij is schoner en efficiënter. Eén thoriumreactor produceert evenveel energie als alle windmolens in Nederland bij elkaar.

Aardgas

De tijd tot het in gebruik nemen van deze energiereus kan overbrugd worden met ons eigen aardgas. Niet voor niets wordt aardgas een ‘overgangsbrandstof’ genoemd. Wereldwijd wordt ook op gas ingezet. In Azië wordt sterk ingezet op LNG. Het is om deze reden dat Shell eindelijk de knoop heeft doorgehakt en het 40 miljard dollar kostende lNG project in Britisch Columbia gaat opstarten. De tussentijd (tot thorium) kan eveneens worden gebruikt om te experimenteren met waterstof. Dat gebeurt ook reeds door Stedin in het noorden van ons land. Men wil onze gasinfrastructuur ombouwen en geschikt maken voor waterstof.

 

Op deze wijze voeren we een realistisch beleid. Het ingebruiknemen van deze nieuwe technologiën is niet gratis, maar veel goedkoper dan de thans gepropageerde warmtepompen en isolatie. #vangaslos is waanzin. Wij hebben de beste infrastructuur in de wereld en met alleen zon- en windenergie – zegt ook het IPCC – komen we er sowieso niet.

Driehoekstest

Om te bezien of bovenbeschreven beleid realistisch is bestaat er de z.g. driehoekstest. Een evenwichtig energie- en klimaatbeleid moet in deze test voldoen aan drie criteria:

– betaalbaar,

– betrouwbaar,

– duurzaam.

Wel, op alle drie de criteria scoren ‘gas, waterstof en thorium’ hoog. Zon- en windenergie doen dat niet. Zij zijn duurzaam, maar niet betrouwbaar, want intermittent en betaalbaar zijn ze evenmin. Niet voor niets wordt gezegd dat windmolens niet op wind, maar op subsidie draaien. Warmtepompen die in nieuwe wijken misschien een goed idee lijken, scoren toch over de hele linie slecht. Ze zijn duur en niet altijd betrouwbaar, ze maken veel lawaai en werken in de praktijk vaak niet naar behoren.

Wereldmarkt

Er is nog een andere reden om bovenbeschreven weg te bewandelen. Met kernenergie, de komende thoriumreactors, is het veel goedkoper om waterstof te produceren dan met de huidige technologieën. In Frankrijk, waar veel kernenergie wordt geproduceerd, gebeurt dit al. Nederlandse firma’s kunnen koploper worden in de wereld met waterstof als nieuwe energiedrager. Met windenergie hebben we de boot gemist, de Denen gingen er met de in Nederland ontwikkelde technologie vandoor.

Met waterstof in combinatie met onze gasinfrastructuur hebben we wederom een voorsprong. Laten we die deze keer uitbuiten.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
14 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Frans
Frans
4 jaren geleden

Kap een boom en stook hem op en je bent “duurzaam” bezig, kap een boom, stop hem in de grond, en stook hem over een paar miljoen jaar op en je bent niet “duurzaam” bezig. Wat een flauwekul allemaal. Als je naar de ontwikkelingen in de wereld energievraag kijkt kun je enkel vaststellen dat kernenergie de enige permanente oplossing gaat kunnen bieden, nu in de vorm van Thorium reactors, straks in de vorm van Kernfusie reactors. En de reden dat onze energie productie niet al een decennium op Thorium reactors draait is exact diezelfde groep linkse milieu kneuzen die ons nu een niet bestaand CO2 probleem opdringt. Aardgas is overigens een prima tussenoplossing, daar hebben we meer dan genoeg van. Het gebruik van het problematische en gevaarlijke waterstof is dus helemaal niet nodig. Verder is het huidige CO2 niveau in de atmosfeer eigenlijk gevaarlijk laag. Hoogste gemeten CO2 niveau ooit, en nee toen was het niet de door Al Gore voorspelde driehonderd graden op aarde, toen was het gewoon lekker warm, is 7000 ppm. We zitten momenteel op 400 ppm, onder de 150 ppm gaan planten dood, en een nieuwe kleine ijstijd, of een flinke scheet van een flinke vulkaan, zou ons zo eens onder die 150 ppm grens kunnen drukken, is in het verleden al een paar keer bijna gebeurt. Met een wereldpopulatie van 7 miljard and counting is dat best wel een eng vooruitzicht. Het zinloos najagen van een lager CO2 niveau is dus absoluut gekkenwerk.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
4 jaren geleden

Ik hoor alleen dat er CO2 reductie moet plaatsvinden volgens de klimaathype. Hoeveel CO2 hebben planten nodig om goed te kunnen groeien en waar is CO2 nog meer voor nodig. Wat als CO2 uit de lucht gehaald wordt welke ramp kunnen we ons dan op de hals halen waar we waarschijnlijk (nog) geen weet van hebben, hoe zullen de oceanen en het leven daar op de reductie reageren? Als de oceaan het CO2 weer vrij laat omdat er te weinig in de lucht zit gaat dat dan geleidelijk of met stoten en hoe groot zijn deze. Hoe reageert het klimaat daar dan weer op, helemaal niet of met grote stormen of veel neerslag.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden

Bij #vangaslos en #enegietransitie spelen vele onzekere factoren een rol. Hier een opsomming: 1. wat doet de rest van de wereld? 2. hoeveel kost het? 3. levert het genoeg energie op? 4. gaat het het klimaat redden? 5, kan het verstandiger? 6. hoe betrouwbaar is het IPCC? Ik heb even de lezing van Richard Lindzen van 8 oktober jl. erop nagelezen, getiteld “Global warming for the two cultures”. De twee culturen zijn die van de wetenschap en van de politiek. Politici snappen weinig van beta wetenschappers. Het zijn bijna zonder uitzondering alfa’s. Richard Lindzen maakte ook deel uit van het IPCC en wijst op een groot aantal problemen, die bij elkaar genomen hebben geleid tot klimaathysterie. Gewone mensen, zoals wij, zijn minder ontvankelijk voor valkuilen zoals: 1. het vereenvoudigde klimaatopwarmingsdiscours (CO2 -> klimaatopwarming i.p.v. klimaatprocessen zijn langlopend en verdubbeling CO2 draagt daar hoogstens 2% aan bij; 2. als iedereen zegt dat het simpel is dan zal het wel (versterkt 1); 3. ze hebben er zelf waarschijnlijk geen last van want behorend tot de elite, sterker nog, ze kunnen er waarschijnlijk van profiteren; 4. ze zijn er politie-ideologisch in verstrikt geraakt; 5. maar weinig klimaatwetenschappers snappen echt het belang van de verschillende klimaatfactoren in al hun complexiteit (dit doet mij aan de islamproblematiek denken, ook al is dat veel simpeler); en 6. wetenschappers zijn tegenwoordig ook nogal politiek bezig. Een voorbeeld is bijv. de warme zomer in Nederland van afgelopen jaar. Bewijs? Nee, de modellen van IPCC voorspellen koelere zomers. Dat wijst op juist minder klimaatopwarming! De media, die maar zelden ergens echt verstand van hebben maar wel goed zijn in het opkloppen van een mooi verhaal, versterken de golven van klimaathhysterie. Lees dat stuk van Lindzen. Heel leerzaam.

PJ
PJ
4 jaren geleden

Lees ik hier nu dat de poolkappen niet smelten?

Der Ganzumsonst
Der Ganzumsonst
4 jaren geleden

Nieuwe technologieën als thorium en waterstof (???) dienen op hun eigen merites tot ontwikkeling te komen.
Fracking werd ook niet gestimuleerd door de overheid, in tegendeel zelfs. In dit stuk wordt toch weer een beetje twijfel gezaaid, zo van “stel nu eens dat…., dan kunnen we beter….”
Ik zie dat als de zoveelste geheime agenda, die hele klimaat-scam bestaat enkel uit geheime agenda’s.

Het broeikaseffect bestaat niet.
https://twitter.com/NikolovScience

Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden

We hebben een coalitie van VVD, CDA, D66 en CU maar het nationale energiebeleid is extreem hysterisch GroenLinks. En volgens de rechter moet allemaal nog drastischer. Die windmolens vernielen meer natuur dan je lief is.

Jan de Jong
Jan de Jong
4 jaren geleden

Bijna helemaal mee eens – geld weggooien aan windmolens en zonnepanelen en “biomassa” verbranden zijn in elk geval heel domme acties. Maar in plaats van waterstof zou ik liever koolwaterstoffen produceren, die zijn een stuk makkelijker in ’t gebruik.

J Rademaker
J Rademaker
4 jaren geleden

De politiek weet ook wel dat het onzin is, bij oostenwind is het gewoon de bruinkoolcentrale in Duitsland.
Het gaat niet over klimaat maar controle over het volksgedrag, onzin verkopen en er goed aan verdienen.

Flo
Flo
4 jaren geleden

Heerlijke zomer gehad ,heb er van genoten,mooi najaar ,stapel hout achter de deur ,de winter kan komen ,mensen zouden beter kijken naar de optrekjes waar al onze onheilvoorspellers in wonen ,hoeveel keer ze per jaar op vakantie gaan ,en hoeveel mensen in het gezin een auto bezitten ,Hypocriet tot op het bot

vanlin65
4 jaren geleden

Jeremy Rifkin is al jaren overtuigd van het gebruik van waterstof en propageert dat ook wereldwijd. Kennelijk heeft dat niet de aandacht van de milieubeweging en daarmee weinig exposure. Het verhaal over de consencus van rapporten bij handopsteken, lijkt inderdaad meer op het papagaaienlaantje dan op wetenschap. Laten we eerst de schadelijke effecten van co2 maar eens onderzoeken. Natuurlijk moeten we zuiniger en milieuvriendelijker worden, maar niet op basis van onbewezen doemscenario’s

Krispijn Beek
4 jaren geleden

Bijzonder dat Al Gore met een film uit 2006 elde oprichting van een commissie heeft veroorzaakt in 1988. Nooit geweten dat tijdreizen al bestaat. Ook geen woord hier over de wetenschappers uit de 19e eeuw (Fourier, Tyndall, Arrhenius die de basis legde voor de kennis dat stoffen als CO2 een broeikaseffect hebben. Zie de website van echte natuurkundigen: https://history.aip.org/climate/timeline.htm

trackback

[…] Lees ook andere OpinieZ-artikelen over het falende klimaat- en energiebeleid: Kees de Lange, Gert-Jaap van Ulzen en Johannes Vervloed […]

trackback

[…] ….lees verder […]

14
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x