Nederland Nitwittenland

D66 staat iedere democratische vooruitgang in de weg

D66-coryfeeën op Congres 103 (2016), uiterst rechts Thom de Graaf.

Titelfoto: D66-coryfeeën op Congres 103 (2016), uiterst rechts Thom de Graaf. Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal Democraten66

D66 heeft zichzelf weer eens een vriendendienst bewezen met de benoeming van Thom de Graaf als vice-voorzitter van de Raad van State. Een charlatan die vol trots door partijgenoot Ollongren en het kabinet Rutte III aan het volk wordt gepresenteerd. Onze nieuwe onderkoning die nog op de dag van zijn benoeming als een klein kind de sporen van zijn Israëlhaat tracht te wissen.

Anne Frank

Aan de vooravond van de Kamerverkiezingen in 2002 deed een Israëlhater uit een katholiek nest van zich horen. Een politicus die er niet voor terugdeinsde Anne Frank voor zijn politieke gierkar te spannen.

Hier vlakbij, op loopafstand, staat het Achterhuis. Waar Anne Frank zestig jaar geleden, ondergedoken in erbarmelijke omstandigheden, in haar dagboek schreef: “Ik hoop maar een ding: dat deze haat van voorbijgaande aard zal zijn. Dat de Nederlanders toch zullen laten zien wie wij zijn. Dat zij nu niet en nooit wankelen in hun rechtsgevoel. Want dit is onrechtvaardig!” Vanochtend heeft Pim Fortuyn dan eindelijk zijn masker afgeworpen. Nu is duidelijk wat hij wil. Een land waar mensen met een bepaald geloof, een zekere cultuur, een andere achtergrond gediscrimineerd mogen worden.

Anti-zionist

Thom de Graaf die als jarenlang lid van The Rights Forum – een anti-Israël club boordevol (katholieke) antisemieten anti-zionisten – dode Joden gebruikt om levende Joden en hun staat Israël mee om de oren te slaan. Een man wiens politieke carrière leest als een aaneenschakeling van mislukkingen. Lid van een partij die alle principes bij het oud vuil heeft gezet en iedere democratische vernieuwingsdrang onderdrukt en vernietigt. Een D66’er die zich als een oude regent laat benoemen waar het maar kan. Een charlatan die vol trots door partijgenoot Ollongren en het kabinet Rutte III aan het volk wordt gepresenteerd als de nieuwe vice-president van de Raad van State.

Thom de Graaf. Onze nieuwe onderkoning. Een D66-nitwit die doodleuk plaats mag nemen op een van de machtigste bestuurszetels van ons land en op de dag van zijn benoeming als een klein kind de sporen van zijn Israëlhaat tracht te wissen.

Deugnetwerk

In deugend Den Haag vindt men dit volstrekt normaal. In bestuurlijk Nederland draait het niet om wat je kan maar wie je kent. Het maakt niet uit dat je ondermaats presteert, de problemen vergroot of de boel in chaos achterlaat. Zolang je lid bent van een goedgekeurde deugpartij wacht je altijd weer een nieuwe bestuurszetel: lokaal, nationaal, in de EU of de VN. Wie eenmaal deel uitmaakt van dit deugnetwerk heeft recht op een levenslange baangarantie. Geen wonder dat bestuurlijk Nederland een intense hekel heeft aan directe democratie. Zij weten als geen ander dat geen van hen in hun huidige positie door de bevolking zou worden gekozen.

Bestuurlijke incest

Daarom zijn Nederlandse politici ook zo dol op multilaterale organisaties als de EU en de VN. Want daar wordt iedereen benoemd en niet gekozen. Het walhalla voor plucheplakkers, egotrippers en zelfverrijkers. Hoe zou een blaaskaak als Frans Timmermans anders zo’n machtspositie kunnen verwerven? Of Mark Rutte internationale baantjes kunnen regelen voor zijn partijgenoten Hennis en Zijlstra? Logisch dat onze politici deze ondemocratische gang van zaken met hand en tand verdedigen. Met als gevolg dat we worden bestuurd en vertegenwoordigd door klunzen en incapabelen. Ons land lijdt aan bestuurlijke incest. Verhoudingen die Nederland hebben veranderd in Nitwittenland.

Kloof

De aanblik van Nitwittenland maakt in één keer duidelijk dat het belangrijkste argument van de Nitwitters tegen directe verkiezingen onzinnig is: de angst voor kwaliteitsverlies. Het is ondenkbaar dat de gewone Nederlanders nog slechtere keuzes zouden maken dan die van onze deugelite. Het is niet voor niets dat de burger de politiek de rug toekeert. De afstand tussen dit bestuur en de burger is inmiddels zo groot, dat deze kloof wel moet ontaarden in botsingen en crises die het land op termijn onbestuurbaar zullen maken. Er zal meer moeten gebeuren dan het instellen van een staatscommissie.

Deltaplan

Er is, zoals ik in 2016 schreef, een bestuurlijk deltaplan nodig. Anno 2018 liggen de oplossingen voor de hand:

  • Laat de bevolking op lokaal niveau de eigen burgemeester rechtstreeks kiezen. Stel ook de posities van het hoofd van het OM en de rechtbank verkiesbaar. Hiermee kan veel onderhuidse spanning in de maatschappij worden gekanaliseerd of weggenomen. Grote projecten en plannen moeten per referendum gepeild worden. Een lokale rekenkamer moet in het openbaar toezien op de juiste besteding van het belastinggeld.
  • De macht van provinciale overheden moet drastisch ingeperkt worden. Hun bestedings- en belastingpatroon vraagt om grote financiële hervormingen en bezuinigingen. Alle waterschapskoninkrijkjes kunnen zonder noemenswaardige bezwaren worden opgeheven. Hun besteding van ons belastinggeld (waaronder projecten in de derde wereld!) neemt groteske politieke vormen aan. Het waterschapsbeheer is geen ideologische, maar pragmatische aangelegenheid. In essentie een pure overheidstaak. Ook aan de benoemingen van Commissarissen van de Koning moet een einde worden gemaakt.
  • Laat de burgers zelf een minister-president kiezen, een man of vrouw die na de verkiezingen de taak van de kabinetsformatie op zich neemt. Ook de ambtenarentop die zoveel macht uitoefent binnen de ministeries en invloed op het kabinetsbeleid moet door een nieuwe regering vervangen kunnen worden. Breng het aantal ministeries terug tot een efficiënt en werkbaar minimum. En stop met het aanstellen van ambtenaren met een sociologische achtergrond. Buiten het produceren van onafzienbare stapels onleesbare documenten is hun bijdrage nihil en in veel gevallen contra-productief. Maak tevens een einde aan de politieke bemoeienis van de Oranjes. Weer de familie uit ieder overleg. Hun bijdrage is duister, ondemocratisch en volstrekt overbodig. Maak hun handelen louter ceremonieel.
  • De Eerste Kamer is een lobby-instituut en politiek instrument geworden vol uitgerangeerde, niet rechtstreeks gekozen politici. Vervang het door een permanente rekenkamer die in alle openbaarheid alle grote projecten controleert. Vervang de wirwar van sociale adviesraden door organisaties gevuld met techneuten en bèta-wetenschappers. Peil per referendum alle grote infrastructurele en andersoortige projecten. Geef de kiezer het laatste woord.
  • Pak artikel 93 van onze grondwet aan. Er is geen Nederlander die begrijpt waarom hij of zij zou moeten gehoorzamen aan wetten en verdragen vervaardigd in schimmige internationale instituten. In Nederland hoort uitsluitend de Nederlandse wet te gelden. Stuur onze diplomaten en ambtenaren niet langer op pad met instructies uit Brussel. Zij behoren de belangen te behartigen van ons land.
  • Herstart het hele onderwijs. Leg de lat weer hoog. Streef naar het allerhoogste academische niveau. Hef de sociale wetenschappen op of breng ze onder in het HBO, waar ze kunnen worden afgerekend op hun aansluiting op de arbeidsmarkt. Stop het universiteitje spelen van HBO-besturen. Start veel meer technische en gerichte vakopleidingen. Zorg dat alle jonge kinderen kunnen spellen en rekenen. En verwijder alle politici uit de bestuurs- en adviesraden in het onderwijs.
Ons Soort Mensen

Helaas is onze nieuwe onderkoning De Graaf lid van een partij die de implementatie van bovenstaande oplossingen uit alle macht zal verhinderen. Want waar D66 de macht krijgt verdwijnen bestuurlijke vernieuwing, democratische middelen en de Nederlandse identiteit. Ooit opgericht als democratische vernieuwingspartij staat deze activistenclub inmiddels iedere democratische vooruitgang in de weg. Geleid door een megalomane handelaar in gebakken lucht beschermt de partij uitsluitend de belangen van ons soort mensen. D66 is een gevaar voor onze soevereiniteit en democratische beginselen.

Kloof

Wie bestuurlijke verandering wil en wil meebeslissen over zaken die er echt toe doen, zal moeten stemmen op partijen die hun kiezers serieus nemen. Die democratie nastreven op alle niveau’s. Die talent verkiezen boven vriendjespolitiek. Die burgers het recht willen geven om zelf te bepalen wie hen vertegenwoordigt en bestuurt. Zowel lokaal, nationaal als internationaal.

Want alleen na het verdwijnen van partijen als D66, kan er een begin worden gemaakt met het dichten van de kloof tussen bestuur en burger. Dan kunnen we eindelijk alle onderkoninkjes van Nitwittenland de wacht aanzeggen. En ze vertellen dat ze zelf op zoek moeten naar een andere baan.

Over de auteur

Uri van As
Uri van As
Adjunct-hoofdredacteur http://OpinieZ.com  | Schrijft stukken die worden (voor)gelezen in rechtszalen, Den Haag en redactielokalen

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
11 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Juanito
Juanito
5 jaren geleden

Thom de Graaf, een clown? Zeker, zelfs zijn uiterlijk. Denk er maar eens een rode neus bij.
Maar de allergrootste clowns (en nitwits) zijn toch echt de kiezers die iedere keer weer stemmen op idioten die het land naar de verdommenis helpen.

emilia
emilia
5 jaren geleden

Dank! Goed om uitspraken eerder gedaan weer eens uit de mottenballen te halen. Men vergeet zo gauw wat er in het vroege verleden gezegd en beweerd is. Ik was die hele Thom de Graaf alweer vergeten. Over het ‘vernieuwen’ van het onderwijs: liever weer terug naar kleinschaligheid. Geen grote onderwijsinstituten, maar kleiner en beter bestuurbaar.Ben het helemaal eens met meer technisch gerichte vakopleidingen.

karton
karton
5 jaren geleden

Thom de Graaf ?
Was áltijd voor de gekozen burgemeester, toen hij nog in de Kamer zat.
Tótdat hem de post van burgemeester van Nijmegen werd aangeboden, dus NIET gekozen !!!!.
De man wist niet hoe snel hij “Ja !!!” moest roepen tegen zijn benoeming.
Principes ? Jazeker, maar niet bij D66.

Haksteeg Anton
Haksteeg Anton
5 jaren geleden

Die Thom de Graaf een typisch voorbeeld van werderom een mislukte D666ger dat er nog Nederlanders zijn die denken dat ze hersens hebben en nog stemmen op die partij die zo fout is als de NSB in 40-45. Als dat hoog opgeleiden zijn die het land naar de bliksem helpen geeft mijn portie maar aan fikkie. Nooit en te nimmer heb ik of zal ik die partij stemmen

Jan van Droffelaar
Jan van Droffelaar
5 jaren geleden

De oplossingen zijn meer dan duidelijk, maar hoe kunnen wij deze oplossingen ooit doorvoeren? Welke partij is daar toe in staat? Overigens uitstekend en duidelijk geschreven Uri van As

Diana Steijn
5 jaren geleden

Petje af. Raak!.

Kees van Mourik
Kees van Mourik
5 jaren geleden

Inderdaad, een heel akelige man, die Thom de Graaf. Dat vind ik ook. Maar ik heb nog nooit op D66 gestemd. Intussen weten we nog niet of straks meer kiezers zich van D66.zullen af keren, of dat die groep die zichzelf zo deftig&keurig&redelijk&fatsoenlijk vindt door op D66 te stemmen toch min of meer gelijk blijft, of zelfs groeit. Opmerkelijk: de partij met zo’n hoog percentage hoogopgeleiden (scheppen ze altijd over op, wat die hoge opleidingen ook mogen voorstellen) draagt er het meest toe bij dat Nederland nitwittenland wordt,.
Je hoort zelden dat van die hoogopgeleide D66ers de schellen van de ogen vallen. Misschien dat die schellen juist door die fantastisch hoge opleidingen zo vast voor die ogen geklemd blijven.

Marjo
Marjo
5 jaren geleden

D66 zou nooit in de regering hebben gezeten nu, als ze niet mee gedaan hadden aan het demoniseren van de tweede winnende partij. Dit kabinet is en mag zich nooit democratisch noemen. De democratie in Nederland is ten grave gebracht met dit soort figuren in de regering met die gladjanus pechknol op de eerste plaats. Laten we maar hopen dat van uit de EU het niet door de vingers wordt gekeken met het appartement van pechknol wat hij zogenaamd geschonken heeft gekregen. Niemand weet wat hij daarvoor binnen zijn regering vermogen voor terug gegeven heeft, als het ooit al aan het licht komt.Zo valt tenminste de volgende corrupte D66 door de mand, net als die zogenaamde flyer uitdeler van hun partij die naar Amerika ging, en die nu 4jaar lang op de belastingcenten van de Ned burgers teert, inplaats van een normale bijstandsuitkering krijgt,wat het meeste zou zijn als ze überhaupt al ergens recht op zou hebben bij het nemen van eigen ontslag.D66 is ook een partij waar de corruptie van alle kanten vanaf druipt.

Joop van Vliet
Joop van Vliet
5 jaren geleden

Het is voor mij volkomen onbegrijpelijk dat de kiezers de politieke partijen die elkaar de baantjes toebedelen nog steunen. Verder deel ik de mening dat artikel 93 van de Grondwet zeer ondemocratisch is en de Grondwet moet worden veranderd. Dat zou ook goed zijn om Artikel 6 van de Grondwet te kunnen schrappen en waar nodig te integreren in één gezamenlijk artikel voor de vrijheid van meningsuiting.
Naar om de democratie in Nederland te herstellen moet ook worden gezorgd dat de Tweede Kamer niet buitenspel wordt gesteld door alles al van tevoren te regelen. Verbied een regeringsverklaring langer dan 1,5 tot 2 kantjes A4 en maak er een intentieverklaring van. Dan zijn er geen op een meerderheid kunnende rekenen hamerstukken meer en gaat het Kamerdebat ergens over.
En natuurlijk moet er een bindend referendum komen – dat is echte democratie. En laat voorlopig de Eerste Kamer niet verdwijnen – die is voorlopig nog steeds onmisbaar als “Chambre de Reflexion”.

Joop van Vliet

jan
jan
5 jaren geleden

voor een belangrijk deel het Amerikaanse systeem dus. dat is ook niet allemaal rozegeur. Wat betreft Autocraten 66, helemaal mee eens. Institutionaliserkng van corruptie

trackback

[…] door een nieuwe regering die zorg kan dragen voor de broodnodige bestuurlijke vernieuwing in ons land. Maar zelfs in dat uitzonderlijke geval maakt Nederland nog altijd deel uit van een […]

11
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x