Een factcheck van de PVV islam-video

De 17 stellingen inhoudelijk onderzocht

Foto: Screenshot PVV islam-video

Tijdens de zendtijd voor politieke partijen besloot de PVV afgelopen vrijdag een filmpje van minder dan drie minuten uit te zenden. Onder begeleiding van een onheilspellend muziekstuk, toont het filmpje de tekst ‘Islam is’. Daaronder verschijnen zeventien negatieve termen die slaan op de islam. Het filmpje eindigt met bloed dat onder het woord islam uitdruppelt.

Je kunt je vraagtekens zetten bij de actie van de PVV. Kijkers worden, zonder context, zonder uitleg, getrakteerd op een reeks termen begeleid door een opzwepend muziekje. Wat moeten de mensen hiervan vinden? De  gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en wat de PVV hiermee beoogt als verkiezingsspot is vooralsnog onduidelijk.

Geen inhoudelijke reacties

De felle reacties van de mensen die de islam faciliteren of liever niet voor het hoofd stoten waren in ieder geval veelzeggend en voorspelbaar. Premier Mark Rutte spreekt van een ‘onsmakelijk‘ filmpje. PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher beschuldigt Wilders van haatzaaien. D66 produceert een tegenfilmpje en Sylvana Simons viel van haar stoel.

Zoals gebruikelijk buitelt men over elkaar heen om aan te tonen hoe oneens men het is met alles wat Wilders te berde brengt. Maar niemand die inhoudelijk reageert. Nergens valt een feitelijk weerwoord te lezen. Terwijl het toch interessant is – en voor de discussie van belang – om te zien of de uitspraken over de islam in het filmpje ook kloppen.

Laten we de zeventien termen die in de video geprojecteerd worden één voor één onder de loep nemen. Daarbij is het van belang om te beseffen dat de uitspraken over de islam gaan en niet over individuele moslims.

De islam

De islam is meer dan een godsdienst, de islam is ook een politieke ideologie. Die ideologie is totalitair van aard en beoogt de gehele levenssfeer van mensen te regelen op elk terrein. In tegenstelling tot andere godsdiensten wordt er onder moslims geen kritiek toegestaan op de inhoud van de leer en die blijft daarom onversneden. De leer is vastgelegd in de Koran, Hadith en andere geschriften. We checken aan de hand van de islamitische geschriften of de zeventien stellingen over de islam waar zijn of niet.

1. Discriminatie

De islam kent in essentie vier soorten burgers: 1) moslims, 2) de mensen van het boek 3) polytheïsten en 4) de ongelovigen. De tweede categorie bevat onder andere christenen en joden. De derde categorie bestaat uit aanhangers van meergoden-stelsels zoals de hindoes. Niet-moslims die in een islamitische staat leven worden aangeduid als dhimmi’s. Zij vormen een schatplichtige onderklasse in de islamitische wereld. De regels van het dhimmischap zijn onderdeel van de sharia en onder meer vastgelegd in het Pact van Umar. Tot aan de val van het Ottomaanse rijk werden deze regels strikt nageleefd. Met de opkomst van het islamisme, jihadisme en de radicale islam worden deze regels op verschillende plekken in de islamitische wereld opnieuw toegepast. Volgens de sharia gaan moslims voor op niet-moslims en moslimmannen voor op moslimvrouwen.

Beoordeling: WAAR

2. Geweld

Het leven van de profeet Mohammed wordt opgedeeld in twee delen. Enerzijds is er de Mekka-periode, die veelal wordt aangeduid als de vreedzame periode. Dit is de tijd waarin de profeet nog niet de kracht had om zijn wil door te drukken. Na zijn vlucht naar Medina, komt daar verandering in. Hij wint aan volgelingen en weet als een bekwaam veldheer slagen te winnen. Dit onderscheid is relevant, omdat in de Koran verzen uit de twee verschillende perioden voorkomen. De ene helft relatief vredelievend, de andere oorlogszuchtig. Het relevante deel is het tweede deel en dat heeft te maken met de regels van de islam. Bij verzen die elkaar tegenspreken bepaalt Naskh, oftewel abrogratie, dat het laatst geschreven geldig is. Dit zijn altijd de verzen uit de latere, gewelddadiger periode. De Koran bevat veel gewelddadige referenties. Al 1.400 jaar lang verbreidt de islamitische leer de toepassing van geweld.

Beoordeling: WAAR

3. Terreur

Terreur is een onderdeel van jihad. Een vijand die het hart niet heeft om je te bevechten is eenvoudig te verslaan. Vanaf de geboorte van de islam gebiedt de leer criticasters te terroriseren: ‘Abdullah bin Ubai voor kwade opmerkingen, Abu `Afak voor negatieve opmerkingen, Ka’b bin Ashraf en Asma Bint Marwan beiden voor opruiende poëzie en Al-Nadr Bin Al-Harith voor het belachelijk maken van de profeet.

Beoordeling: WAAR

4. Vrouwenhaat

Vrouwen zijn volgens de islamitische leer een gevaar voor mannen, minder intelligent dan mannen, de helft, om precies te zijn. Vrouwen moet je slaan om ze in het gareel te houden. Bij een erfenis krijgt de vrouw slechts de helft van wat de man krijgt. Mannen kunnen eenvoudig van hun vrouw scheiden, omgekeerd niet. De verschillen tussen man en vrouw zijn vastgelegd in de schrift: ze zijn stom, zwak, gevaarlijk, verraderlijk, minderwaardig, onrein en ga zo maar door. De schrift verraadt een diepe vrouwenhaat.

Beoordeling: WAAR

5. Homohaat

Zij die zich schuldig maken aan de daad van de mensen van Lot (homoseks), dienen gedood te worden. Voor de vrome moslim wordt deze wet bekrachtigd. De verschillende scholen verschillen van mening over de uitvoering van de straf; eerst martelen dan doden, levenslange opsluiting of van een hoog gebouw gooien. Het executeren van homosexuelen is nog altijd levende letter en wordt in diverse landen gepraktiseerd.

Beoordeling: WAAR

6. Jodenhaat

De islam heeft veel negatieve verwijzingen naar Joden, de meest bekende die waar zelfs de bomen helpen met het vermoorden van Joden. Het Pact van Umar schrijft voor dat Joden vernederd dienen te worden. Islam heeft vanaf haar inceptie een moeizame relatie met de Joden gehad. Eén van de bekendere slachtpartijen die voorkomen in de Koran is die van de Banu Qurayza Joden, waarbij de profeet Mohammed meer dan 600 gevangen genomen mannen liet onthoofden. Ook de kreet Khaybar wordt vandaag de dag nog steeds gebezigd: “Joden, gedenk Khaybar, het leger van Mohammed komt terug”.

Beoordeling: WAAR

7. Christenhaat

Net als joden, zijn ook christenen Mensen van het Boek. Volgens de sharia en het Pact van Umar mochten zij tot begin vorige eeuw slechts als dhimmi’s leven onder de islam. Door de opkomst van het jihadisme, islamisme en de radicale islam zijn deze regels weer gangbaar in het Midden-Oosten en hebben Christenen als dhimmi’s steeds meer terrein verloren. Inmiddels behoren christenen tot de meest vervolgde religies wereldwijd.

Beoordeling: WAAR

8. Onderwerping

Islam betekent ‘onderwerping’. Een bekende en begrijpelijke misvatting is dat islam ‘vrede‘ betekent. Arabische woorden zijn te herleiden naar een stam. Voor islam lijkt die stam te bestaan uit S-L-M. Ieder woord met die stam heeft iets te maken met de hoofdbetekenis van de stam. Voor S-L-M is dat salaam, oftewel vrede. De ware betekenis van islam is echter afgeleid van istaslama, wat zoveel betekent als ‘onderwerpen’. De term moslim staat voor iemand die zich onderwerpt. Mensen die zich niet onderwerpen beschouwt de leer als minderwaardig aan moslims.

Beoordeling: WAAR

9. Gedwongen huwelijk

De islam kent meerdere soorten huwelijk. In een huwelijk tussen moslims mag een minderjarig meisje zonder haar toestemming uitgehuwelijkt worden. Ook wordt in de leer het stilzwijgen van een maagd als toestemming gezien. Het ‘huwelijk’ tussen een moslim-man en een seksslaaf (sabiya) is een rituele verplichting, en vormt een vrijkaart voor onder de islam gelegitimeerde verkrachting.

Beoordeling: WAAR

10. Eerwraak

De leer moedigt de gelovigen aan om de verdediging van de eer hoog in het vaandel te houden. In de Koran wordt een jongen gedood om te voorkomen dat zijn ouders verdriet hebben over zijn rebellie. Overspel wordt bestraft met steniging. Een man die een Jodin wurgde omdat ze de profeet beledigd had, gaat volgens de geschriften vrijuit.

Beoordeling: WAAR

11. Totalitair

Als een systeem totalitair is, dan poogt het alle aspecten in het maatschappelijke leven te domineren. De religieuze rituelen, het gezinsleven, hoe de mensen met elkaar omgaan, de wetten, de wereldlijke macht, de economie. Dit is precies wat de islamitische leer en de sharia wetgeving beoogt. De islam kent geen scheiding van kerk en staat, zoals het christendom dat wel kent.

Beoordeling: WAAR

12. Doodstraf voor afvalligheid

Afvalligheid moet volgens de islam bestraft worden met de dood. Het is moslims verboden uit het geloof te treden. Afvalligheid wordt niet enkel toegepast als een moslim uit het geloof wil stappen. Een moslim mag een andere moslim beschuldigen van afvalligheid (takfir) als het geloof niet goed wordt gevolgd. De zware straf op afvalligheid maakt dat een gevaarlijk vooruitzicht.

Beoordeling: WAAR

13. Sharia

De sharia is een onderdeel van de islamitische wet. Zij is gebaseerd op de Koran, de Hadith en de Sira. De sharia is perfect, eeuwigdurend, universeel en compleet. Niets kan en mag eraan veranderd worden. De sharia is juridisch springlevend, zelfs in Nederland. Dat de islam voor de sharia staat is evident.

Beoordeling: WAAR

14. Dierenleed

De islam verbiedt het houden van honden, behalve voor de jacht en als waakhond. In de Koran worden honden afgeslacht, soms met groot enthousiasme.
De sharia schrijft verder voor dat dieren halal geslacht moeten worden. In slachterijen worden de dieren onverdoofd aan hun poten, op de kop opgehangen en beide slagaders in de nek doorgesneden. Volgens onderzoek leidt het dier, naast de stress, ongeveer 80 seconden pijn.

Beoordeling: WAAR

15. Onrecht

De islam behandelt mannen anders dan vrouwen. Ze behandelt moslims anders dan niet-moslims. De ongelijke behandeling maakt deel uit van het legale systeem van de islam en daarmee is het onrecht wettelijk vastgelegd. Er is geen gelijkheid tussen de seksen voor de islamitische wet.

Beoordeling: WAAR

16. Slavernij

De islam keurt zowel in de Koran als andere geschriften het houden van slaven goed. Door veroveringen en plunderingen wisten islamitische heersers een constante aanvoer van slaven te bewerkstelligen, zowel uit Europa als uit Afrika. De islamitische slavenhandel is vele malen groter en langduriger geweest dan de Europese. Ook leert de Koran dat een moslimman naast vier vrouwen mag beschikken over seksslaven, zoveel als waar ‘zijn rechterhand over beschikt’.

Beoordeling: WAAR

17. Dodelijk

Opdrachten om de vijanden van de islam te doden keren overal terug in de islamitische geschriften. De islamitische leer bleek dodelijk voor de stammen in haar geboorteplaats. De komst van de islam maakte een einde aan het bestaan van Perzische, Byzantijnse en Indische rijken. De islam heeft eeuwenlang op de poorten van Europa gebeukt. De islamitische jihad is verantwoordelijk voor een enorm verlies aan mensenlevens, toen en nu.

Beoordeling: WAAR

Conclusie

De zeventien uitspraken die het filmpje doet over de islam blijken allen in overeenstemming met de islamitische geschriften. Bij het negeren van de feiten vanwege een onwelgevallige boodschapper, de wijze waarop de boodschap is verpakt of het moment waarop de boodschap wordt gebracht, is niemand gebaat. Het bespreekbaar maken van wat er mis is met de islam zou met iedere boodschapper op ieder willekeurig moment een aanleiding moeten zijn om nu eindelijk eens een serieuze discussie over dit onderwerp op gang te brengen.

Niet alleen zijn we dat verplicht aan alle niet-moslims maar ook aan de moslims zelf. De moslims die hulp nodig hebben in hun stille emancipatoire strijd. Moslims die gebukt gaan onder het juk van de islam.

© OpinieZ.com 2018. U kunt hieronder reageren op dit artikel. Ook kunt u het artikel delen met anderen via de knoppen onder de advertenties.

De OpinieZ-artikelen van Robert Bor (volg twitter-icon @Robert_Bor) vindt u 👉🏽 HIER 👈🏽

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
34 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
trackback

[…] het toch zo simpel is: Als je vindt dat het filmpje van Wilders onjuistheden bevat, zeg dat dan en bewijs het met feiten. Is de islam niet gebaseerd op de sharia? Zijn vrouwen niet onderdrukt in de islam? Komt eerwraak […]

Thijs
Thijs
5 jaren geleden

Geen islamisering van Nederland. NOOIT! Vele Moslims durven niet te integreren, bang voor de lange arm van eerwraak. Wanneer worden moslima,s bevrijd van hun onderdrukking met de verplichte hoofddoek? Waarom zetten vele moslima,s zich publiekelijk af tegen andersdenkenden en werpen zij hun ketenen niet ver van zich?
?

Maarten
Maarten
5 jaren geleden

Bij elke asielaanvraag of “inburgeringstraject” zou deze lijst moeten worden onderschreven.
Bij weigering: geen toegang tot melk en honing.
Ook zou het verplichte lectuur moeten zijn voor alle politieke mandatarissen en ambtenaren.
We weten allemaal dat deze trieste informatie voor iedereen ter beschikking is maar
velen ze niet wil kennen om niet gewekt te worden uit de laffe of opportunistische wensdroom.

Robert B 🇮🇱 🇳🇱 (@18PigsDontFly)

Dit gebeurt al 1400 jaar en het zal echt niet ophouden door Sharia doodleuk (toepasselijk woord) te accepteren ten koste van eigen vrijheden. Het filmpje is dom, maar feitelijk correct. Waarom zou het onder stoelen en banken gestoken moeten worden?

fren
fren
5 jaren geleden

In ieder geval moet de vrijheid van godsdienst uit de Grondwet, bovendien worden atheïsten niet beschermd in die wet dus is er sprake van ongelijke behandeling.
Het gewone civiele recht geeft gelovigen voldoende bescherming.

Nog beter is elke godsdienst hier, ook strafrechtelijk, voorgoed te verbieden, geloven zijn niets anders dan onverdraagzame moordmachines die zo macht willen verwerven.

Wellicht voor lieden die een godsdienst willen beoefenen de doodstraf instellen, is een mogelijkheid die onderzoek behoeft.

Anders
Anders
5 jaren geleden

De islam van de profeet Mohamkaasmed is inderdaad smakeloos.

boorzalf
5 jaren geleden

De voormalige moslimterrorist Kamal Saleem, wiens gechiedenis hieronder te lezen, neemt geen blad voor de mond als hij het over zijn oude religie heeft. ‘Islam is als kanker. Het groeit en breidt zich uit, totdat het uiteindelijk zijn gastheer verorbert en verstikt.’ Hij waarschuwt het Westen dan ook dat de import van moslims maar één doel heeft, en dat is de Westerse beschaving te verwoesten door deze te onderwerpen aan de islam.
https://bijbeloptiek.weebly.com/islam-in-europa-betekent-terreur-en-dood.html
http://christendomvsislam.weebly.com/uploads/9/5/4/8/9548916/published/beeld-van-de-isis-video-waarop-21-egyptische-christenen-worden-onthoofd.jpg

Reindert
Reindert
5 jaren geleden

Islam! De islam doet mij denken aan een boek dat in de dertiger jaren werd geschreven door een kleine korporaal die Europa in een oorlog stortte!
Het vreemde is dat de Islam de zelfde trekjes heeft als de Gestapo en haar opvolger in de DDR de Stazi.
Beiden zijn tegenwoordig verboden maar de Islam mag welig verder tieren!

Djala
Djala
5 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Reindert

Dat is de eeuwigdurende maffe vergelijking waar links zich van bedient.
Al staan in de Bijbel honderdvoudig maal ergere dingen (wat niet zo is) dan is dat nog altijd onschuldig.

De Christen is verlicht en hoeft zich niet aan de inhoud van de Bijbel te houden!
De moslim leeft in het donker en de islam verplicht de moslim de koran in zijn geheel en letterlijk na re leven.

Daarom is de inhoud van de koran levensgevaarlijk en die van de bijbel niet.

Andre
Andre
5 jaren geleden

Stel dat je als politieke partijin de jaren ’30 vorige eeuw het nazisme en fascisme als grootste bedreiging zou zien en daar dus tegen ageert en dat onder de aandacht bracht. Precies eender zou het zijn gegaan; allerlei goedpratende middenstromen zouden het opnemen voor Hitler en Mussolini in al hun grote goedheid en inclusiviteit.

Bouchra (@dekoran1)
5 jaren geleden

Wanneer je de geschriften analyseert kun je op een uitkomst komen zoals in dit artikel is weergegeven. Dat is waar. Ik voeg daaraan toe dat het niet voor niets is, dat er in islamitische landen bijvoorbeeld geen vrijheid van Godsdienst bestaat. Persoonlijk beleef ik mijn geloof echter als geloof en niet als ideologie. Om mij heen leven moslims die daar eenzelfde gedachte over hebben als ik. Dat betekent dat niet iedere moslim zich zal vinden in de omschrijving die dit artikel biedt, maar de zaken graag wil nuanceren.
Het is echter de massa die door strenge (fanatieke leiders) wordt bespeeld, voor hun machtsdoelstellingen. Het is bijvoorbeeld niet gek te noemen, dat veel moslim-Turken de (islamitische) wijze waarop Erdogan handelt, goedkeuren en zelfs als een soort overwinning zien. Het is dan ook een illusie om te denken dat “De islam” de wereld niet wil overheersen of bekeren.

Toch stoot het filmpje van Wilders mij af. Ik wordt niet graag over één kam geschoren met moslims die zich inzetten voor bv. de verovering van Europa. Ik zou graag zien dat er een tegenwicht aan deze stroming zou worden geboden, waar ik me dan bij aan kan sluiten. Het filmpje van Wilders roept mij daartoe niet op.

Maar de werkelijke vijand, zo die er zou zijn, zijn uw eigen leiders, die koste wat kost de voorkeur geven aan immigratie en er blijkbaar alles voor doen om die immigratie te handhaven en/of te vergroten.
Wilders is wat mij betreft geen leider. Hij is eenzijdig, kortzichtig en inconsequent. In de kamer steemt hij veelal met de regering mee. Hij zal nooit tot een daadwerkelijke actie komen. Ik denk dat moslims blij moeten zijn met Wilders. Zijn grote mond brengt hem niet tot daden.

P. Rijs
P. Rijs
5 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Bouchra (@dekoran1)

Bouchra, hebt u de koran al een keer gelezen?. Het probleem met de islam is het feit dat er binnen de islam geen persoonlijke mening mogelijk is. Dus op het moment dat u aangeeft uw “eigen” invulling aan de islam te geven bent u volgens diezelfde islam geen moslim meer. En die vrijheid van godsdienst komt niet voort uit islamitische landen maar uit de koran en de hadith. Dus hetzelfde boek en geschriften waar elke moslim zich aan moet houden! Ik kan daarom uw redeneringen niet volgen er is maar één islam en die heeft maar twee moglijkheden, “your in, or your out”. En Wilders is de enige politicus die elke keer duidelijk het gevaar aangeeft van deze anti democratische, tot geweld oproepende en discriminerende pseudo godsdienst.

A. Hoek
A. Hoek
5 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Bouchra (@dekoran1)

Bouchra,
Het filmpje hoeft jou als Moslim helemaal niet af te stoten, want het filmpje gaat helemaal niet over individuele moslims. Het filmpje gaat over de Islam en wel de politieke ideologie die de Islam in feite is. Ondanks dat jij als moslim niet iedere christen op straat doodt, schrijft de Islam het via de Koran wel voor. Dat jij persoonlijk je vrouw of vrouwelijke familieleden niet als minderwaardig beschouwd: helemaal goed van jou. Binnen de Islam is een vrouw echter wel degelijk minderwaardig. (het woord van 2 vrouwen staat gelijk aan dat van 1 man is maar 1 klein voorbeeldje)
Ben het met je eens over Wilders. De manier waarop hij politiek bedrijft zal waarschijnlijk nooit tot resultaat leiden. Maar de manier waarop de andere politieke leiders alles wat er in de huidige maatschappij mis is met vooral de Islam bagatelliseert of zelfs keihard ontkent, is nog veel erger dan de werkwijze van Wilders.

P. Rijs
P. Rijs
5 jaren geleden

Het spotje is duidelijk en geeft in het kort aan wat het probleem met de islam is. Uw “check” is “to the point” en ik heb ook daarin niets kunnen ontdekken wat niet correct is. Misschien had er hier en daar wat meer informatie bij gekunnen??? Bijvoorbeeld dat die 600 Banu Qurayza Joden volgens de hadith door Mohammed zelf gedood zijn.

Juanito
Juanito
5 jaren geleden

Waar is de tijd gebleven dat we niet dagelijks met de ‘zegeningen’ van de ‘religie van de vrede’ werden confronteerd. Met dank aan de nep-elite, hun handlangers en hun stemvee.

Marija
Marija
5 jaren geleden

Als alles tientallen malen al is gezegd en bewezen, blijft alleen dit over.
Gruwelijk maar WAAR.

`Marjo
`Marjo
5 jaren geleden

Zeker waar,en de tegenaanvallen op de waarheid van onze zogenaamde democratische politicus in dit land spreken boekdelen. Schijnbaar dan toch de waarheid dat dit alles met medewerking van de EU en de grote vriend van Merkel miljonair Soros een afgesproken en opgedrongen Europees politiek beleid is om heel Europa in korte tijd te islamitiseren. Daarom staat men zo n radicale partijen als Denk in Nederland toe.Het enige wat we straks als Nederlander nog kunnen zeggen is bedankt regering dat u ons deze ellende door de strot heeft geduwd met u leugens van zogenaamde vluchtelingen.

Charles Janssen
Charles Janssen
5 jaren geleden

De reactie van Jan plsm…. precies dezelfde reactie als die van Rutte.. Totaal geen inhoudelijke bijdrage.

jowitteroosblog
5 jaren geleden

Dit is op jowitteroosblog herblogd.

Hurry Kane
Hurry Kane
5 jaren geleden

Inhoudelijk klopt het dus allemaal, maar de grote vraag blijft waarom de PVV uitgerekend nu met dat filmpje komt. Zou het niet gewoon een reactie kunnen zijn op de vorming van het links-islamitische blok in Rotterdam een paar welen geleden?
De PVV bevestigt overigens met dit filmpje wel weer dat het een typische one-issue partij is, en dat is in ieder geval niet handig.

M.V. (er is al een naamgenoot actief)
M.V. (er is al een naamgenoot actief)
5 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hurry Kane

one-issue???? Ik tel er toch 17. Alleen al in dit filmpje. Hebben we ’t nog niet eens gehad over wat zich noemt RidderDionGraus en de OVP of Fleur Agema die zich werkelijk oprecht en met al wat zij in zich heeft inzet voor de zorg, tel daarbij op Bosma voor de staatsrechtelijke zaken en de media en je zit zo al aan de 4×17 (en dat zijn dan nog maar de meest bekende kamerleden).

Republikein
Republikein
5 jaren geleden

Mooi en uitgebreid de hetze weerlegd.

Maarten
Maarten
5 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Republikein

Het filmpje is schokkend efficiënt in zijn eenvoud. Bewijs is de reactie van de fascisten, collaborateurs en andere deugclubs.
Alles behalve dom dus.

In mijn eerdere reactie moet “velen wil” uiteraard “velen willen” worden.

rs
rs
5 jaren geleden

Prachtig toch. Alle commentaren zijn gewoon overbodig geworden.

trackback

[…] en de waarden en normen waar wij voor staan. Er is op de genoemde punten dus niets gelogen. (uitleg op opiniez) Wanneer je niet mag zeggen waar het op staat kun je stellen dat de vrijheid van weleer op dit […]

jan plsm
jan plsm
5 jaren geleden

In letterlijk elk punt wat je “onder de loep genomen hebt” en waar je over schrijft maak je cruciale fouten. In het begin laat je erg amateuristisch zien dat je partijdig bent, waardoor men dit artikel al niet serieus meer neemt. De reden dat niemand inhoudelijk reageert is omdat er geen inhoud zit in het filmpje. Alleen de termen worden los genoemd.

Denk eens na over wat Wilders eigenlijk met dit filmpje wil. Ik ben nog geen moslim in Nederland tegengekomen met 4 vrouwen en een aantal seksslaven of een moslim die honden “afslacht”. Allemaal trucjes om tokkies bang te maken voor de islam en pvv te stemmen, en het werkt ook nog. Dat zegt wat over jullie intelligentie.

Joost Vsser
Joost Vsser
5 jaren geleden
Antwoord op reactie van  jan plsm

Over intelligentie gesproken. De islam houdt niet op bij de (fictieve) nederlandse grens.

Charles Janssen
Charles Janssen
5 jaren geleden
Antwoord op reactie van  jan plsm

Waar is jouw inhoud Jan?

maarten
maarten
5 jaren geleden
Antwoord op reactie van  jan plsm

Voor alle 17 aangehaalde islamitische kwalen zijn er in Nederland en bij uitstek het “vrije” Westen, bewijzen te over en elke objectieve waarnemer merkt dat de eisen steeds meer in die richting gaan. Elk journaal wordt erdoor gedomineerd.
Er zijn wel degelijk moslims met 4 vrouwen die met de respectievelijke kinderen individueel ondergebracht zijn in (sociale) flats met bijhorende uitkering en kindergeld.
Wat de slaven betreft, hebt u kennelijk de berichten uit verschillende Engelse steden gemist of niet willen laten doordringen. Duizenden overwegend minderjarige meisjes werden jarenlang
misbruikt en tot prostitutie gedwongen door georganiseerde islamitische booswichten waar politie en overheden niet durfden tegen optreden uit angst voor islamofoob of racist uitgemaakt te worden. In de MSM ijverig doodgezwegen.

Thijs
Thijs
5 jaren geleden
Antwoord op reactie van  jan plsm

Rutte is de vijand van Wilders,(ik maak je kapot) dus de reactie zegt totaal niets. Rutte roept veel, maar gaat altijd weer door de bocht. Rutte is verantwoordelijk voor de verdere Islamisering van ons mooie Nederland.
VVD en PvdA waren verantwoordelijk voor de politieke MOORD op Pim Fortuyn. De Volkerts onder ons zijn een groot gevaar. De MEDIA helpt Rutte om bepaalde personen te demoniseren en hun leven onmogelijk te maken. Logisch dat ze terugslaan, hoewel bijna een onmogelijke opgave.

Annie
Annie
5 jaren geleden

Zou je verbazen in hoeverre deze fact-check ook bij andere religies goed scoort. Maar dat leidt ws teveel af van dat ene issue: De Islam.

34
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x