Opkomst FvD markeert ondergang kosmopolitisch ideaal

Linkse moraal verliest dominante positie in publiek debat

Foto: Thierry Baudet en Theo Hiddema - screenshot website Forum voor Democratie

Momenteel vindt in Nederland een kanteling plaats in het publieke debat. Vertegenwoordigers van de politieke elite en linkse intellectuelen schrijven column na column over hun verbazing dat het Forum voor Democratie (FvD) zo snel groeit. Maar eigenlijk snappen ze het best.

Veel mensen zijn ontevreden en verkeren in onzekerheid. Ze willen een ander geluid horen uit Den Haag. De traditionele politieke partijen en de linkse elite nemen hun toevlucht tot semantische spelletjes en emotionele tegenargumenten. Deze wapens lijken steeds minder te werken, want FvD blijft doorgroeien. Een interessant punt is dat de partij mensen uit verschillende lagen van de samenleving weet aan te trekken. Zo wordt FvD ook steeds populairder onder jongeren. En dat is precies waar de gevestigde politieke orde zo bang voor is.

Kosmopolitisme

De elites hebben een geromantiseerd beeld van Nederland. De erfenis van de Tweede Wereldoorlog ligt bij de oudere generatie nog vers in het geheugen. Het belangrijkste was dat deze geschiedenis zich nooit meer mocht herhalen. Dit betekende dat mensen niet meer gediscrimineerd (of erger) mochten worden op basis van cultuur, ideologieën of etniciteit. Een prachtig gedachtengoed dat doet denken aan het kosmopolitische wereldbeeld dat in de jaren zestig van de twintigste eeuw werd geschetst door Gene Roddenberry in Star Trek en Marshall McLuhan in The Gutenberg Galaxy.

De jongeren van toen – de elite van nu – zagen een ‘American Dream’ gestalte krijgen in Nederland: wie een dubbeltje was kon een kwartje worden. De verzorgingsstaat was een feit, van polarisatie was nauwelijks sprake en de nieuwe elite plukte de vruchten van een opbloeiend Nederland.

Versplintering

Terug naar het huidige Nederland: een land waar de verzorgingsstaat niet meer bestaat. Waar je van een dubbeltje bijna geen kwartje meer kan worden. De ‘multiculturele samenleving’ is mislukt en wat een Star Trek-achtige samenleving had moeten worden heeft plaatsgemaakt voor een Clash of Civilizations. Samuel Huntington stelt terecht dat na de Koude Oorlog de culturele en religieuze identiteit de kern vormt van veel conflicten. Zo ook in Nederland.

De islamitische gemeenschap beroept zich op de religieuze identiteit en is gesegregeerd van de Nederlandse cultuur. Zij botst met de Nederlandse cultuur als het gaat om vrouwenemancipatie en de LGBTQ-gemeenschap. De gekleurde gemeenschap staat op haar gekleurde identiteit en botst met de Nederlandse cultuur vanwege een aspect uit een kinderfeest. De samenleving is versplinterd.

De elite die een kosmopolitisch Nederland en Europa voor ogen had, is vooral bezig met het verheerlijken van het verzet tegen de Nederlandse cultuur. Iedereen die de Nederlandse cultuur en waarden weet te ondermijnen krijgt een podium, maar iedereen die de Nederlandse cultuur probeert te verdedigen krijgt geen podium. Of erger: wordt bestempeld als fascist, racist, xenofoob of dom.

Utopie

De naïviteit van de elites werd duidelijk in een recente aflevering van het programma WNL op Zondag waar de partijvoorzitter van de VVD een utopisch Nederland schetst. Dit is nou precies waar veel Nederlanders een aversie tegen hebben gekregen. De elite gebruikt haar dominante positie in het onderwijs en de media om het geromantiseerd beeld van Nederland door de strot te duwen. Daarnaast worden conservatisme en patriotisme verward met fascisme en racisme en wordt vrijheid van meningsuiting selectief toegepast.

In de NRC wordt gesproken van een heksenjacht op linkse docenten en wordt de vraag gesteld of leraren hun werk nog wel mogen doen. Ik wist niet dat het de taak van een docent was om een politicus en/of politieke partij te duiden in zwaarbeladen historische termen en dit gedachtengoed aan jongeren op te dringen, met creatief gebruik van cijfers. Is dat dan het pleiten voor het vrije woord?

Hoogmoedig

Een voorbeeld van semantisch intrige komt van D66-Kamerlid Jan Paternotte, die het gebruik van de woorden ‘neger’ en ‘vermenging’ door FvD-Kamerlid Theo Hiddema ongepast vond en daarover zijn beklag deed in Het Parool. Paternotte stelde dat FvD een “steeds misselijker wordende focus op ras” heeft. Hiddema had echter gezegd “dat de integratie van vroegere gastarbeiders als Italianen en Grieken juist een succes (is) geworden doordat ze veelal met Hollandse vrouwen zijn getrouwd. Als die Marokkanen zich gingen vermengen met Hollandse vrouwtjes is er niks aan de hand.”

Ik vind het zeer hoogmoedig van Paternotte dat hij meent te moeten bepalen welke woorden kwetsend zijn voor mensen. Als product van een gemengd huwelijk wil ik graag zelf bepalen wat ik van de term ‘zwart’ of ‘neger’ vind.

De angst van links

Mensen prikken gelukkig door het meten met twee maten heen. Hoogopgeleide jongeren delen steeds minder vaak de meningen van links georiënteerde universitaire docenten. Deze laatste groep is altijd van mening geweest dat zij het monopolie heeft op intelligentie; zij vindt dat zij met ‘inhoud’ komt, terwijl ‘de overkant’ alleen inhoudsloos staat te schreeuwen.

Opmerkelijk is dat het geschreeuw en de razernij de laatste tijd vooral op het linkerdeel van het politiek spectrum te horen zijn. Het publieke vertoog op links krijgt meer en meer de vorm van persoonlijke aanvallen, onterechte insinuaties en gebruik van schuttingtaal. Links hekelt omdat ze merkt dat na bijna vijftig jaar haar dominante positie in het publieke debat aan het afbrokkelen is.

© OpinieZ.com 2017. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties.

De OpinieZ-artikelen van Pamela Pinas kunt u ➡️ hier vinden.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.