Regeerakkoord continueert Apartheidsbehandeling Israël

Het enige conflictgebied met eigen paragraaf

Vertrouwen in de Toekomst heet het akkoord dat na een monsterformatie is gesloten door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Mijn vertrouwen verdween echter als sneeuw voor de zon na het lezen van de buitenlandparagraaf van het regeerakkoord. Weet u hoeveel langlopende conflicten er zijn in de wereld? 105 grotere territoriale geschillen, u leest het goed. En verder nog een x-aantal kleinere disputen.

Aparte paragraaf
In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is er van 104 van deze grote geschillen geen letter terug te vinden. Niets over de door Marokko bezette Westelijke Sahara, niets over het door Turkije bezette Noord-Cyprus, niets over het door China bezette Tibet, niets over het door Engeland bezette Gibraltar en zeker geen woord over de vrijheidsdrang van de Catelanen, maar weet u over welk dispuut er wel een aparte paragraaf wordt gewijd in het regeerakkoord? U weet het natuurlijk wel en jawel daar is het weer: de zogenaamde bezetting van Israël van de eigen provincies Judea en Samaria. Een citaat:

“In het Midden-Oosten draagt Nederland bij aan vrede en veiligheid. Nederland benut de goede betrekkingen met Israël en de Palestijnse Autoriteit voor het behoud en de verwezenlijking van de tweestatenoplossing: een onafhankelijke, democratische en levensvatbare Palestijnse staat naast een veilig en internationaal erkend Israël. Nederland zet zich tevens in voor verbetering van de onderlinge relaties tussen Israëliërs en Palestijnen”.

Dus ook met de ChristenUnie in dit kabinet gaat de Apartheidsbehandeling van Israël ijskoud door.

Bizar toch? Waarom Israël van bepaalde  groeperingen de Apartheidsbehandeling krijgt? Daarover kunnen we kort zijn. Door extreemrechts en moslims wordt om verschillende redenen geroepen dat joden wegmoeten uit de diaspora. Van links, extreemrechts en moslims moeten ze ook nog eens weg uit Israël. Dat creëert een dilemma, maar ik vermoed dat eerdergenoemde groepen en stromingen wel een eindoplossing weten te verzinnen.

Kaartenhuis
Maar dat Israël van onze politici ook nog steeds de Apartheidsbehandeling krijgt, tart echt alle realiteitszin. Buiten het historische feit dat Israël haar eigen land niet kan bezetten is er de dagelijkse realiteit waarin Israël gedwongen is te opereren. De Palestijnse leider Abbas is binnen afzienbare tijd einde oefening. Na zijn verscheiden zal de Palestijnse Autoriteit als een kaartenhuis in elkaar donderen.

Hamas zal zijn kans schoon zien. Het resultaat: chaos in de zogenaamde Palestijnse gebieden en een toename van de terroristische aanlagen op Israëlische doelen. De kans dat Israël zich daarop het eigen grondgebied ten westen van de Jordaan toeëigent is groter dan dat het zal toelaten dat Hamasstan zich verder uitbreidt buiten de bestaande onafhankelijke terreurenclave Gaza.

Lafheid
De enige levensvatbare tweestatenoplossing is degene waarin Egypte Gaza herbezet en Israël grote delen van Judea en Samaria annexeert en het restant onder de controle van Jordanië plaatst. Jordanië kan vervolgens met de Palestijnen een federatie aangaan. Probleem opgelost. Het zou van politieke moed getuigen om te erkennen dat dit de enige, reële oplossing biedt. De huidige coalitie echter is nu al opgetuigd met politieke lafheid doordat Israël wederom apart in het regeerakkoord wordt benoemd en braaf achter de muziek uit Brussel aanloopt.

Slappe knieën
Het is ronduit teleurstellend dat de ChristenUnie met deze paragraaf akkoord is gegaan. Het toont de slappe knieën van deze partij. Wanneer ze hier al voor buigt, zal de deelname van de ChristenUnie in Rutte III verder schimmig zijn. Zeker als D66 de minister van Buitenlandse Zaken mag leveren. Sterker nog: mocht dat inderdaad het geval blijken te zijn, dan heeft de ChristenUnie Israël voor de bus gegooid. Ik ben benieuwd hoe de SGP op deze ontwikkeling regeert en hoe de samenwerking van beide christelijke partijen in het Europese parlement hierdoor zal worden beïnvloed.

Frank Berkemeier – Twitter: @Berkemef

© OpinieZ.com 2017. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties.

Over de auteur

Frank Berkemeier
Ik ben een anarchoconservatief. Schrijf op IsraNed en OpinieZ. Volg mij op Twitter via @Berkemef

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.