Oost-Europa en Israël: voorvechters voor vrijheid

Er zijn genoeg verschillen tussen de zogenaamde Oost-Europese Visegrád 4 (bestaande uit Polen, Hongarije, Slovakije en Tsjechië) en Israël. Echter verschillen zijn er om overbrugd te worden en overeenkomsten zijn belangrijker. En de overeenkomsten tussen de vijf eerdergenoemde landen zijn tijdens de laatste top in juni besproken en versterkt. De sfeer was zo goed dat Netanyahu de landen uitnodigde om hun volgende top in Israël te houden.

Bemoeizucht
Wat is het dat de sfeer zo goed was waardoor de al bestaande samenwerking kon worden versterkt en nog hechter gemaakt? Een van de aanjagers was de bemoeizucht van de Europese Unie. Alle vijf landen hebben een broertje dood aan die ongebreidelde bemoeizucht. Israël heeft er een hekel aan omdat de EU Israël een Apartheidsbehandeling geeft en de V4 hebben een groeiende weerstand tegen Brussel omdat juist zij weten hoe het is om onder het juk van een centrale macht te staan, ergo de voormalige USSR.

Vluchtelingen
Israël wordt er door de EU op aangesproken dat het te weinig “vluchtelingen” uit voornamelijk Afrikaanse landen wil opnemen.

De V4 hebben ook een uitgesproken mening over de zogenaamde vluchtelingen die volgens Mutti Merkel via de EU door andere landen moeten worden opgenomen. Interessant overigens hoe de Duitsers opnieuw proberen een continent volledig in de vernieling te helpen.

Directieven
De macht in Brussel heeft een hekel aan onafhankelijke landen met een eigen mening die niet strookt met de directieven die door de EU worden opgelegd. Het is daarom ook een natuurlijk proces dat onafhankelijke natiestaten elkaar gaan opzoeken en separaat afspraken gaan maken om elkaars onafhankelijkheid te versterken. In de newspeak van Brussel is dit soort afspraken “ondemocratisch”, maar een verstandig mens weet tegenwoordig hoe de Brusselse taal ontcijferd dient te worden.

Chagrijn
Wanneer je de afspraken bekijkt die de vijf vrijheidslievende landen hebben gemaakt, kan men zich het chagrijn van de heersende macht in Brussel bijna voorstellen.

De eerste alinea in de gezamenlijke verklaring is alleszeggend:

Recognizing the shared universal values and principles of human rights and fundamental freedoms, democracy, market economy, the rule of law and good governance.

Fundamentele vrijheden, democratie en de rechtsstaat. Juist die zaken waar de Europese Unie dag in dag uit aan tornt, via ongekozen technocraten als Timmermans, Juncker en alle andere eurocommissarissen. De gezamenlijke verklaring van de V4 en Israël over deze voor een natiestaat fundamentele zaken zal door de Brusselse eurocraten als oorlogsverklaring zijn opgevat.

Voorbeeldfunctie
De V4 en Israël vervullen een voorbeeldfunctie voor fundamentele vrijheden en de drang naar onafhankelijkheid. West-Europa is vergeten hoe het is om voor deze waarden en normen te vechten en zoekt het in het opleggen van gelijkheid in plaats van de vrijheid van verschillen. Je hoort de Brusselse newspeak dan ook steeds vaker beweren dat de burger minder boos is en tevredener is met de “zegeningen” van de Europese Unie. Wanneer je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, wordt het vanzelf waarheid zal men in Brussel denken. De realiteit is naar mijn idee een andere. Neem alleen Nederland waar anti-EU partijen nog steeds groeien.

Het lijkt mij dan ook zaak deze partijen (ChristenUnie, FvD, PvdD, PVV, SGP en SP) te steunen zodat zij zich blijven inzetten voor de soevereiniteit van Nederland. Het is zeker zaak voor het eurokritische electoraat om lid te worden van deze partijen (op de PVV na, deze partij is geen ledenpartij). Keuze genoeg van links tot rechts. Kies niet voor partijen als VVD, CDA, GroenLinks en D66 als vrijheid en onafhankelijkheid je lief zijn.

Denk aan de woorden van Mark Twain:

Loyalty to the Nation all the time, loyalty to the Government when it deserves it.

Over de auteur

Frank Berkemeier
Ik ben een anarchoconservatief. Schrijf op IsraNed en OpinieZ. Volg mij op Twitter via @Berkemef

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.