Waar staat de EU eigenlijk voor, Frans Timmermans?

Hoogdravend moralisme, maar Israël laten barsten

Het bezoek van de Israëlische premier Netanyahu aan de Hongaarse hoofdstad Boedapest haalde de Nederlandse media nauwelijks: die hadden hooguit belangstelling voor opwinding over de anti-Soros-posters die de Hongaarse regering had verspreid.

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal AlphaX News

Visegrad-groep
Die campagne tegen deze ex-Hongaarse met geldspeculatie rijk geworden filantroop-politieke activist, die volgens sommigen en ook volgens de Israëlische ambassadeur in Boedapest op z’n minst een zweem van antisemitisme suggereerde, werd vlak voor de aankomst van Netanyahu beëindigd. Het bezoek van de Israëlische premier werd afgesloten met een overleg met de regeringsleiders van de zogeheten Visegrad-groep: naast Hongarije zijn dit Polen, Tsjechië en Slowakije. In de gemeenschappelijke verklaring na afloop van dit overleg staat de opmerkelijke mededeling dat de volgende bijeenkomst van de regeringsleiders van de Visegrad-groep en Israël in 2018 in Jeruzalem zal worden gehouden.

Dat zal op z’n mist in Brussel de wenkbrauwen doen fronsen.

Resolutie
Enige weken geleden nam het Tsjechische parlement met overweldigende meerderheid een even opmerkelijke resolutie aan. Daarin werd de Tsjechische regering verzocht om respect te tonen voor Jeruzalem als hoofdstad van Israël, aangedrongen op verzet tegen acties van de EU en van andere internationale organisaties zoals de VN, die ‘historische feiten verdraaien’, ‘vervuld zijn van haat tegen Israël’ en die ‘de historische joodse banden met Jeruzalem ontkennen’. Het parlement vroeg zelfs om de Tsjechische contributie aan de UNESCO in te trekken.

Er is al langer sprake van een sterke verbetering van de relaties van Israël met deze voormalige Oostbloklanden, zoals Israël ook de laatste tijd succesvol nauwere diplomatieke en economische betrekkingen met landen in Afrika, India, China en Rusland heeft aangeknoopt. Israël ziet de EU niet langer meer als een betrouwbare partner. En geef ze maar eens ongelijk.

Microfoon
Dat bleek nog eens navrant toen tijden de gesprekken van Netanyahu met o.a. de Hongaarse premier Orban per ongeluk een microfoon een tijdje niet uitgeschakeld was. Journalisten konden hem o.a. duidelijk horen zeggen:

We’re often criticized by Europe, (more often) than any other place in the world… It’s time to have a reassessment in Europe about the relations with Israel.”

“There is no logic here. The EU is undermining its security by undermining Israel. Europe is undermining its progress by undermining its connection with Israeli innovation by a crazy attempt to create conditions”, voegde hij daar nog aan toe.

Orban
De Hongaarse premier Orban was ook duidelijk te horen toen hij Netanyahu onderbrak en lachend verklaarde: “Mr Netanyahu, the European Union is even more unique. The EU places conditions on the ones already inside the EU, not only the countries on the outside“.

Timmermans
Kortom: EU-commissaris Frans Timmermans kan z’n borst nat maken. Met zijn actie tegen de Poolse regering zal hij ook te maken krijgen met de regeringsleiders van de andere Visegradlanden: die zullen hem in zijn kruistocht niet steunen.

Anti-Israël resoluties
Timmermans mag dan zich beroepen op de hoogdravende tekst van o.a. art. 2 van het EU-verdrag, in internationale gremia als de VN (en VN-organen als de Mensenrechtencommissie en Unesco) stemmen nagenoeg alle EU-landen mee met anti-Israëlische resoluties die, door elk gebrek aan nuance en evenwichtigheid, ronduit antisemitisch genoemd kunnen worden. Want hoe kun je het anders noemen als van alle resoluties van de Algemene Vergadering van de VN (2015) er maar liefst 20 tegen Israel gericht waren en 3 tegen andere landen, waaronder slechts 1 (jawel!) tegen Syrië.

UNHRC
En dan heb ik het niet eens over de UNHRC, die armzalige “Mensenrechtenraad” van diezelfde VN: die lijkt louter bijeen te komen om Israël te ‘bashen’: meer veroordelingen van Israël dan van alle andere 192 (!) lidstaten gezamenlijk. De meeste EU-landen stemmen steeds braaf mee, slechts een enkel EU-land onthoudt zich van stemming. Zo geeft de EU er blijk van zelf niet zo zwaar te tillen aan al die fraaie hoogstaande verdragstermen. De regering Trump deelde onlangs wel een stevige reprimande aan de VN uit.

De EU liet het ook aardig afweten toen de UNESCO de historische en religieuze banden van de Joden met de heilige plaatsen in Jeruzalem en Hebron ontkende. Terecht noemde Guy Milliere dit immoreel en antisemitisch.

Daarom koop ik niets voor de hoogdravende woorden over mensenrechten, solidariteit, respect voor menselijke waardigheid en wat dan ook van Frans Timmermans.

De Commissaris kan me nog meer vertellen.

© OpinieZ.com 2017. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties 👇🏽.

Over de auteur

Freek van Beetz
Freek van Beetz
Freek van Beetz, studeerde Planologie en Politicologie, was van 2001-2010 adviseur van de MP van de Ned.Antillen. Auteur van Uitzicht op Zee (roman, 2015) en van Het laatste Kabinet (2010) en Het einde van de Antillen (2013).

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.