Criminele schaduweconomie ondermijnt integratie

Allochtone jongeren kiezen steeds meer voor het snelle geld

Integratie is het toverwoord van 2017, bijvoorbeeld bij de afgelopen verkiezingen. Alle door de overheid geïnitieerde en gesubsidieerde projecten om integratie te faciliteren lijken te mislukken, simpelweg omdat de basisuitgangspunten niet op orde zijn.

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video Kanaal Politie #Pro247

Er is uitgegaan van floreren in eigen gemeenschap met zachte dwang voor de autochtoon om zich maar aan te passen aan nieuwkomers. Dit heeft geleidt tot een scala aan problematiek, maar een van de meest onderbelichte tot op heden is ondermijnende criminaliteit.

Illegale economie
Met name in Tilburg en Rotterdam Zuid zijn de excessen van dit fenomeen onder de loep genomen, maar het speelt in elke grote en middelgrote stad met achterstandswijken waar veel allochtonen wonen. In die wijken is er een parallelle samenleving ontstaan met een eigen goeddeels illegale economie met sterke focus op het land van herkomst en sterk wantrouwen richting de overheid, tenzij er bij diezelfde overheid geld te halen valt in de vorm van toeslagen of subsidies.

De uitkomsten van het zogenaamde Big Data onderzoek in Rotterdam zijn veelzeggend. Meest in het oog lopend is de drugshandel, maar ook fraude met uitkeringen, subsidies en toeslagen blijken veel wijdverbreider dan werd aangenomen. De effectiviteit van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) wordt effectief gehinderd door ondermijnende criminaliteit en de criminele schaduweconomie.

Het is zeker geen exclusief allochtonen- of integratieprobleem, maar het probleem is ontegenzeggelijk veel groter in gesegregeerde wijken die reeds te kampen hebben met integratieproblematiek. Jongeren met diverse achterstanden op integratiegebied blijken vatbaarder voor de verlokkingen van een criminele carrière.

Drugshandel
Allochtone families en netwerken domineren in die wijken en daarbuiten de drugshandel. Zij hebben met die handel een lucratief verdienmodel tot stand gebracht, waarschijnlijk gaat er in de wiethandel in Tilburg meer geld om dan in de gemeentelijke begroting. In de Rotterdamse haven werd in 2016 zo’n 14.000 kilo cocaïne onderschept, met een straatwaarde van 700 miljoen euro. Naar inschatting van de Douane is dat 10% van het totaal at best. Als die 10% inschatting klopt, dan vertegenwoordigt de straathandel met 7 miljard ruim twee keer de gemeentelijke begroting van Rotterdam.

Witwas-winkels
Al dat zwarte geld moet ooit weer witgewassen worden en daarbij zien we de weg naar de bovenwereld geopend worden. Dit uit zich op vele manieren. Ook een crimineel meet zich graag met de “grote jongens” en wil voor vol aangezien worden. Complete winkelstraten worden overgenomen waarbij de belwinkels, bruidsmodezaken en juweliers als witwassers fungeren, worden ingezet om geld via schimmige constructies naar de bovenwereld te hevelen, of naar het land van herkomst door te sluizen.

Zwart geld en gestolen geld gaat dus ook naar sportverenigingen en moskeeën om aanzien binnen de gemeenschap te creëren. Zie het relaas van de Turkse oplichter K. die de gemeente Rotterdam voor 8 miljoen oplichtte in het Waterfront-dossier, maar de Turkse voetbalvereniging sponsort en dus binnen de Turkse gemeenschap op Zuid gezien wordt als een gevierd zakenman. Ontzag voor de overheid is er niet en de straat neemt het over.

Spookjongeren
Rondom deze ondermijnende criminaliteit woekert weer andere problematiek. Jongeren worden vanaf school geronseld om geld te verdienen met de handel in drugs. Waarom zou je een eerlijke krantenwijk nemen of vakkenvullen als je veel meer verdient met drugsrunnen of ‘hosselen’. In Rotterdam alleen al zijn er duizenden “spookjongeren” die compleet van de radar verdwenen zijn. Nooit hun opleiding afmaken of regulier aan het werk gaan en dus totaal vervreemd zijn van de samenleving. Misbruik van de bijstand, fraude met toeslagen, PGB’s en studiefinanciering is een volgend wijdverbreid probleem.

Etnisch profileren
In wijken waar al deze zaken samenvallen, zijn de auto’s voor de deur niet te rijmen met het inkomen dat op papier genoten wordt. Wij moeten de politie middelen in handen blijven geven om op te kunnen treden als ze dubieuze signalen in beeld krijgen. De linkse hetze tegen bijvoorbeeld etnisch profileren is in dit licht ook onbegrijpelijk; als een Marokkaan van 19 in een auto van anderhalve ton rijdt, is het vermoeden dat er iets aan de hand meer dan terecht. Bij een beperkte opsporingscapaciteit moet een efficiënt werkend opsporingsapparaat handhaven waar dit het meest resultaat oplevert.

Aanpak van ondermijning vergt een andere manier van werken door politie en justitie. Met name de politie heeft extra budget nodig om mensen aan te nemen met kennis op het gebied van (forensische) accountancy en ICT. De overheid zal fors in de buidel moeten tasten om hier prioriteit aan te geven. Dat is cruciaal om de maatschappij zoals we die kennen te behouden.

Oogkleppen
Voor de collega politici is de les om de oogkleppen af te gooien en oog te hebben voor de multidimensionale problematiek rondom integratie. Meedoen, krijgen we pas voor elkaar als we alle zijwegen om dat niet te doen sluiten en het keihard aanpakken van criminaliteit hoort daar zeer zeker bij.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.