Gevaarlijke woorden: waarheid is de vijand van de islam

Anno 2016 kunnen we er van uitgaan dat de gevaarlijkste woorden die we kunnen uiten, kritische opmerkingen over de islam zijn. Dit is een vrij zekere veronderstelling. Kritiek hebben op de islam of zelfs niet respectvol zijn tegenover de islam, kan in talloze islamitische landen leiden tot de doodstraf. Ook in die landen waar vandaan nu duizenden, zo niet miljoenen vluchtelingen in Europa aankomen.

Vervolging
Bestraffing voor het beledigen van de islam kan wereldwijd rekenen op grote steun onder moslims. De doodstraf voor afvalligheid bijvoorbeeld wordt gesteund in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, in sommige landen zelfs door meer dan 80% van de bevolking. In het Verenigd Koninkrijk wees een Channel 4 enquête uit dat 78% van de Britse moslims vindt dat degenen die Mohammed-cartoons maken strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Schrijvers die worden afgeslacht in Bangladesh, Christenen die gevangen zitten in Pakistan, bloggers die worden gegeseld in Saoedi-Arabië. Uitgestrekte gebieden van de moslimwereld accepteren (met al dan niet wettelijke middelen) niets dat een slechte indruk geeft van de islam.

De reden hiervoor is zonneklaar: omdat kritische, redelijk of objectieve toetsing de islam kan doen instorten. Dreiging met de dood of met zware straffen is wat de islam macht geeft; het is waardoor islamitische geestelijken macht kunnen uitoefenen. Zonder die dreiging zouden de imams niets hebben. De islam kan alleen door gewelddadig opleggen overleven. Zelfs Yusuf Al-Qaradawi, de voorman van de Moslim Broederschap, zei dat als er geen afvalligheidswetten waren, er ook geen islam zou zijn.

Massale immigratie
Dus op dat punt zijn we aangeland in het Europa van de 21e eeuw. Rede, wetenschap, burgerrechten, vrije meningsuiting en open discussie hebben de meest productieve, beschaafde, vrije en economisch welvarende regio ter wereld tot stand gebracht. Alles ging zo goed. Maar toen hebben we massale immigratie toegestaan uit de hele wereld, zonder vragen te stellen over geloof, cultuur en inpasbaarheid… de globalisten kregen onze politici te pakken en dwongen af dat onze poorten werden opengezet.

Autoriteit
We werden geacht om ons allemaal te verenigen als één volk, één wereld – maar de islam weigert mee te doen. De islam beschouwt zichzelf als de hoogste macht en zal daarom geen gelijkheid gunnen aan andersgelovigen, andere culturen en andere volkeren. Iedereen is onderworpen aan de hogere autoriteit van de islam. Dankzij immigratie en globalisering begint Europa al in veel opzichten te lijken op de moslimwereld. Nergens meer dan waar het de inperking van de vrijheid van meningsuiting aangaat, van de vrijheid om de blasfemiewetten van de sharia te overtreden.

Belediging
In Europa kan je vanwege belediging van de islam je baan verliezen. In Europa kan je voor het beledigen van de islam strafrechtelijk worden aangeklaagd. In Europa kan het beledigen van de islam leiden tot moord en bloedvergieten. Dit is het Europa van de 21e eeuw – post-Verlichting, seculiere democratieën voelen de harde vuist van de islam beuken op ons recht om vrijuit te spreken. Aan het begin zei ik dat je er van uit kan gaan dat belediging van de islam een probleem vormt. Maar bij nader onderzoek of meer gedetailleerde analyse blijkt dat niet zozeer belediging van de islam het probleem is, maar het vertellen van de waarheid over de islam. Dat is de reden voor het verbod, omdat het de imams aan de macht houdt, zowel in de moslimwereld als in Europa.

Islam is vrede
Om de bevolking van Europa over te halen de massale immigratie uit de moslimwereld toe te staan, was het nodig om het publiek er van te overtuigen dat de islam een religie van vrede is. Om dit te doen, was het noodzakelijk om de islamitische geschriften verkeerd voor te stellen, te liegen over het soort maatschappij dat de islam creëert en de wrede onderdrukking die er het gevolg van is te verbergen. Alleen door deze façade te vervolmaken, kan de moslimimmigratie naar het Westen doorgaan. Alles wat de werkelijke prijs van leven onder de invloed van de islam kan laten zien, moet worden onderdrukt. De waarheid is de vijand. De waarheid is het probleem. Orwell zei dat vrijheid de vrijheid is om te zeggen twee plus twee vier is. Die meest belangrijke vrijheid zijn we nu kwijt.

Subjectiviteit
Hoe kan je de waarheid onderdrukken? Door te stellen dat er niet zoiets is als waarheid – dat doe je door objectiviteit te veranderen in subjectiviteit. De objectieve waarheid vervangen door perceptie of mening. Uiteraard is ieders mening is even waar. Dit stuk papier is wit. Dat is een objectieve waarheid. Maar als ik zeg dat volgens mij dit stuk papier blauw is, is die mening blijkbaar ook waar. Er is geen waarheid.

Racisme
In Groot-Britannië is subjectiviteit inmiddels verankerd in het werk van de politie. Het MacPherson-rapport dat voorstellen deed voor het politie-optreden bij racistisch gemotiveerde moorden, beval zelfs subjectiviteit aan bij het onderzoek naar een misdrijf. De definitie van een ‘racistisch incident” bijvoorbeeld was “elk incident dat door het slachtoffer of een andere persoon beschouwd wordt als racistisch”. Hoewel het de schijn heeft van redelijkheid, kan deze definitie een persoon tot racist bestempelen zelfs als hij geen enkele racistisch motief had. Het rapport bevat namelijk de volgende passage: “Kleurenblind politiewerk moet worden uitgebannen”. De politie moet een dienst leveren die de verschillende ervaringen, percepties en behoeften van een diverse samenleving erkent.

Het resultaat is dat als je vindt dat iemand anders een racist is of je vindt dat je een slachtoffer bent, dan is die persoon ook een racist en ben jij een slachtoffer – onafhankelijk van de objectieve waarheid. Zo gestoord is ons respect voor subjectiviteit geworden dat iemand die met een blanke huid is geboren, zichzelf toch als zwart kan beschouwen. “Ik ben blank geboren, maar ik beschouw mezelf als zwart, daarom ben ik zwart”. De objectieve waarheid is verdwenen.

Al-Haddad
Wat net zo belangrijk is: de objectiviteit van de taal wordt aangetast bij onze pogingen om de werkelijkheid te verbergen. Aan Haitham al-Haddad, een sharia-rechter in het VK, werd door een verslaggever van Channel 4 gevraagd of een man volgens de regels van de sharia nou wel of niet zijn vrouw mag slaan. Haddad weet heel goed dat er wordt geslagen, maar in plaats van regelrecht te liegen voor het Britse kijkerspubliek, omzeilde Haddad de kwestie door te zeggen dat het woord “slaan” verschillende betekenissen heeft. Dat is niet zo. Slaan is slaan en dat is het. Maar je kan er van op aan dat de truc werkt, de toehoorder ontspant zich: “hij verstaat niet onder ‘slaan’ wat wij onder ‘slaan’ verstaan, dus er is niks aan de hand.” Maar Haddad bedoelde natuurlijk wel degelijk ‘slaan’ op de manier waarop wij het bedoelen, er is slechts één betekenis voor ‘slaan’.

Framing
Nergens is de vernietiging van de objectieve taal meer zichtbaar dan in de oneerlijke framing van degenen die negatieve waarheden over de islam verkondigen. Wij zijn racisten omdat men heeft vastgesteld dat we dat zijn, niet omdat we dat echt zijn. We zijn ook fascisten om dezelfde reden.

Verkrachtingen
Vrijheid van meningsuiting is van belang omdat we daardoor de waarheid kunnen vertellen. Toen duizenden en duizenden meisjes gewelddadig werden verkracht door moslimbendes, bleven mensen overal in Engeland daarover stil. Zij die wel spraken, verloren hun baan. De waarheid werd verborgen om moslims niet te kwetsen. Ondanks dat hierdoor de massale verkrachtingen doorgingen, waren mensen niet bereid de straf te riskeren die was verbonden aan de aanstootgevende waarheid over misdadig gedrag van moslims. Veel verkrachters maakten feitelijk misbruik van deze angst door de racismekaart te spelen om de politie er toe te brengen ze met rust te laten, soms zeiden ze dat in aanwezigheid van hun minderjarige slachtoffers.

Vrijheid
Het recht om ongestraft de waarheid te vertellen is het belangrijkste recht dat we horen te hebben. Vrijheid van meningsuiting is de ruggengraat van de democratie omdat het vrije en eerlijke verkiezingen mogelijk maakt. We kunnen geen vrije verkiezingen hebben als het de kandidaat niet toegestaan wordt vrijuit te spreken en het publiek niet vrij kan luisteren. Bewust de boodschap van een politieke kandidaat verdraaien is een verstoring van het democratische proces en laat een onechtheid zien aan de kiezer. Dat liegen, vals framen en verdraaien van de boodschap vormt momenteel de mainstream in Europa.

Concluderend: de gevaarlijkste woorden vandaag in Europa zijn niet de woorden die de islam beledigen, maar de woorden die de waarheid over de islam vertellen. Woorden die nauwkeurig de objectieve realiteit beschrijven zijn de grote tegenstander. De woordenoorlog is dan ook een feit. De oorlog met de waarheid is een feit. Onze taal is geneutraliseerd, zodat objectieve oordeelsvorming bedreigd wordt. De objectieve werkelijkheid zelf wordt bedreigd omdat de werkelijkheid een probleem vormt voor hen die een fantasie najagen.

Globalisten
Globalisten zullen niet toestaan dat iets in de weg komt te staan van hun doel van open grenzen. Ze beseffen dat globalisme alleen kan werken als verschillende culturen elkaar respect betonen. De islam zal hoe dan ook geen respect betonen, maar onderworpenheid aan zijn wil eisen. De VN, het ultieme symbool van globalisme, is ook in de ban van de leugen dat islam vrede is. Om met deze vermomming weg te komen, staat de VN de meest smerige en wrede islamitische landen toe om zitting te nemen in mensenrechtenorganisaties. Het resultaat is verwarring en natuurlijk het verbergen van de waarheid.

Terwijl overal ter wereld mensen worden afgeslacht en onderdrukt in naam van de islam, gaat het Westen verder met het openstellen van zijn grenzen voor de aanhangers van die religie. Om dat proces te vergemakkelijken, stelt men niet de slachtpartijen en de onderdrukking aan de kaak, maar degenen die dat beschrijven en bekritiseren.

Woorden die de islam negatief weergeven zijn de vijand. De waarheid is de vijand. Objectieve werkelijkheid is de vijand – zij is de vijand van degenen die van zwart wit proberen te maken en die islam in vrede proberen te veranderen.

Toespraak van AnneMarie Waters voor de Dangerous Words-conference in Stockholm, 1 oktober 2016. Geautoriseerde vertaling: Asher.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

2 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
trackback

[…] is een Britse activiste en directeur van Shariawatch UK. Eerder verschenen op OpinieZ van haar hand Gevaarlijke woorden: waarheid is de vijand van de islam en Links Zijn is een geestesziekte. Dit artikel werd met toestemming van de auteur uit het Engels […]