Ombudsman NPO is nutteloze echoput van Publieke Omroep

Partijdige en inconsistente uitspraken

Ombudsman NPO is nutteloze echoput van Publieke Omroep Raymond peil opiniez

Foto: Bron: Wikimedia Commons

Nieuwkomer Omroep ON! wordt al vanaf de oprichting belaagd door het bestaande publieke bestel onder leiding van NPO-ombudsman Margo Smit. De sancties vliegen hen om de oren en mogelijk wordt zelfs de uitzendlicentie ingetrokken. Tegelijkertijd negeert de NPO-ombudsman vergelijkbare ‘misstappen’ van andere omroepen. Nog ernstiger is dat de huidige NOS-verslaggeving over Hamas-Israël zeer partijdig is. Tijd voor sanering van de publieke omroep, stelt Raymond Peil.

Het afgelopen jaar – sinds juli 2022 – heeft de publieke omroep, ook via ombudsman Margo Smit, Ongehoord Nederland! (ON!) min of meer onder vuur genomen, en dreigde zelfs hun programma Ongehoord Nieuws van de buis te halen. Ook ligt er nu een voorstel aan staatssecretaris Ulsu (D66) om de uitzendlicentie van ON in te trekken, waar de omroep een kort geding tegen heeft aangespannen. In afwachting van het resultaat daarvan ligt de zaak nu even stil. En gaan de uitzendingen door.

 

Hetze

Het publieke omroepbestel in Nederland zou een dierbaar kroonjuweel moeten zijn. Media en journalistiek horen de waakhond van de democratie te zijn, dienstig aan het publieke debat waarin een diversiteit van opvattingen en standpunten tot uiting moet kunnen komen, zoals ook in de Mediawet bedoeld en bepaald. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voert hiertoe het handwerk uit in de vorm van uitzendingen en programma’s, met medewerking van leden-omroepen en de omroep NOS, dus dat is in theorie aardig geregeld.

Maar dan de praktijk, die laat heel wat anders zien. Er is een hetze tegen Ongehoord Nederland gaande, hypocriet en gevaarlijk. “Je kan de democratie niet redden door haar af te schaffen”, schreef Maaike van Charante eerder op OpinieZ. Want deze omroep maakt zich niet schuldig aan dreiging met geweld, smaad/laster of opruiing, wat een reden voor een verbod – na rechterlijke toetsing – zou kunnen vormen. Zo is de wet.

 

Zwart maken

Curieus is dat politici en andere omroepen hun duit in het zakje deden om ON! zwart te maken, D66 voorop. Een lid van deze partij, het Kamerlid Sjoerdsma, beschuldigde de omroep ervan ‘extreemrechtse omvolkingstheorieën te verspreiden‘. Kennelijk heeft Sjoerdsma geen weet van replacement migration, waar onder meer de VN een plan voor hebben. Zijn fractiegenoot De Groot (ook D66) schold Ongehoord Nederland! en een verslaggever uit voor “fascisten”. Ook PvdA-fractievoorzitter Kuiken wil de ON!-verlaten aanpakken getuige haar uitspraak “Ik vind dat u geen recht heeft op een plek in het publieke bestel”.

De omroep-collega’s van KRO-NCRV waren gaarne bereid het vuurtje op te stoken tegen ON! met hun zelf gefabriekte data-onderzoekjes. “Ongehoord Nieuws verspreidt stelselmatig misinformatie en complotten”, roeptoeterden dezen de wereld in. NPO-ombudsman Margo Smit (daarover later meer)  liet hen veel meer beschadigende onderzoeken naar de rebellenclub uitvoeren én publiceren.

Het zal niet verbazen dat de MSM, die gemeenlijk trouw kartelpolitici napraten, hierin braaf volgden. De Volkskrant had het over “populistisch rechts”, alsof dat een argument zou zijn. Trouw meende dat Ongehoord Nieuws “alweer desinformatie verspreidt, in (een) woud van aannames”. Het zou gaan om feitelijke onjuistheden en paniekzaaierij. BNNVARA vond het nodig ON! zwart te maken als “extreemrechtse wappie-omroep“, terwijl zij zelf van alle MSM en omroepen koploper zijn  in de race om de titel voor de smerigste afvoerput van het ‘journalistieke’ rattenriool (maar dat is mijn mening ;=).

 

ON! moet weg

Hoe het ook zij, een Kamermeerderheid van VVD, D66, GroenLinks en PvdA vindt dat de licentie van ON! zo snel mogelijk moet worden ingetrokken, waarmee ook het verfoeide nieuws- en opinieprogramma Ongehoord Nieuws na een maand of twintig uit de ether zou verdwijnen. “Ze kunnen toch ook op YouTube, Twitter/X of Rumble uitzenden?”, zeggen de haters dan op de social media in hun repliek. Zelf kunnen bedenken dat dit voor alle andere omroepen geldt, die momenteel hun verstikkend amorfe en geestdodende eenheidsbrij via de ether verspreiden en daarbij kennelijk wel aan de vereisten van de wet en hun uitzendvergunning zouden voldoen, is er bij dat soort lieden doorgaans niet bij. De ombudsman dient hier één doel: een vooropgezet plan van de NOS en NPO om ON! uit het bestel te werken.

Dat NPO de vergunning wilde intrekken en uitzendingen vanaf oktober wilde verbieden is gewoon domweg in strijd met de Mediawet en de onderliggende regelgeving. En de gevolgde procedures – geen wederhoor – zijn eveneens onjuist. Niet voor niets heeft de NPO aangegeven de intrekking en het uitzendverbod voor Ongehoord Nieuws – dat overigens relatief goede kijkcijfers rapporteert met rond de 500.000 kijkers aan het begin van de middag – op te schorten totdat de rechter een uitspraak in het geding heeft gedaan.

 

Journalistieke code NPO

Een belangrijke grondslag voor de ingrepen van de ombudsman vormt de jongste Journalistieke code NPO voor alle journalistieke redacties van de publieke omroep, op 1 juli van dit jaar in werking getreden en door de omroepen onderschreven. Zoals mag worden verwacht staat deze handreiking bol van vrome taal, algemeenheden en uitweidingen.

Zo’n code lijkt heel verheven, maar zou in mijn ervaring – meer dan veertig jaren journalistiek – redacties tussen de oren moeten zitten, in graniet gehouwen. Bovendien: vrome bedoelingen vastleggen is één, je eraan houden is twee en de interpretatie en toepassing van codevoorschriften, door bijvoorbeeld een stafbureau van omroepambtenaren onder leiding van een ombudsman, is natuurlijk vers drie.

 

Besluiten ombudsman

Gelukkig is het mogelijk om zelf een oordeel te vormen aan de hand van de besluiten die Margo Smit de afgelopen jaren heeft genomen en hoe zij deze motiveert c.q. met redenen omkleedt. U kunt het nalezen op de website van de ombudsman, zij het dat deze een hele berg documenten herbergt die vermoedelijk zijn geschreven door stagiairs, met de ruimschootse hulp van ChatGPT.

De beslissingen tonen een patroon van gebrek aan samenhang, inconsistente afwegingen en arbitraire uitkomsten: een vergelijkbaar euvel van bijvoorbeeld BNNVARA wordt anders gewogen dan bij ON!. Na een klacht tegen een door BNNVARA verzorgde uitzending van Op1, waarin de presentatrice het over het “apartheidsregime van Israël” heeft zonder enige feitelijke onderbouwing, volgde geen boete of waarschuwing. ON! werd op arbitraire gronden hetzelfde aangewreven waarop wél een veroordeling volgde.

 

Meten met twee maten

Bij Ongehoord Nederland! zagen ze de bui aankomen en hebben ze alle klachten uitvoerig gedocumenteerd en weersproken op hun website. De omroep houdt daar tevens een rubriek voor rectificaties bij, iets wat je bij andere omroepen met een lampje moet zoeken, als je al iets kunt vinden, terwijl ook de MSM daarin zeer terughoudend zijn, om niet te zeggen weigerachtig.

Voor willekeur zou in het beleid van de NPO, een zelfstandig bestuursorgaan (zbo), geen ruimte mogen zijn, laat staan voor het meten met twee maten. De ledenraad van ON! verwoordt onder andere deze zorgen ook in een recent schrijven aan het NPO-bestuur. Daarin doet de raad ook een beroep op de Raad van Bestuur van de NPO om “het verzoek tot het stoppen van de uitzendlicentie van ON!, zoals gestuurd naar de staatssecretaris voor Media, in te trekken. Tevens verzoekt de Ledenraad aan de NPO om op een normale manier met ON! samen te werken.”

Wat het akkefietje met Ongehoord pijnlijk duidelijk maakt is dat het bestuur van de publieke omroep ON! zaken aanwrijft waarin men zichzelf heel veel vrijheden permitteert. Terwijl het omroepbestel wettelijk zó in elkaar steekt dat een nieuwkomer welkom zou moeten zijn voor een fris of nieuw geluid. Vroeger, sprak opa, was de VPRO een beetje de rebellenclub. In 1997 meldde zich BNN van Bart de Graaff, later ook Powned en WNL, maar die zijn allemaal min of meer opgeslokt, gesensibiliseerd en geabsorbeerd door de machtige mediamachine in Hilversum. Voor Star Trek-afficionado’s: You will be assimilated. Resistance is futile.

 

Partijdige berichtgeving

Drie maanden na de eerste aanzet voor dit artikel (in juli), na uitgebreide research van wetgeving, de journalistieke Code van de NPO en het bestuderen van eerdere oordelen van mevrouw Smit, ontplofte het lont in mijn kruitvat als gevolg van de gekleurde en partijdige berichtgeving over Hamas en Israël. Zo bestond de NOS het om misdaden tegen de menselijkheid (terrorisme) van Hamas als ‘Palestijns verzet’ te omschrijven. “Op het Stationsplein voor Rotterdam Centraal is een pro-Palestijnse demonstratie gehouden. Tientallen mensen betuigden hun steun aan het Palestijnse verzet in Israël.”

De berichtgeving over het treffen tussen Hamas en Israël toont dit beeld vanaf dag één veelvuldig. Op mijn tijdlijn was goed zichtbaar dat geregeld meerdere X’ers/Twitteraars ook ontploften als gevolg van de partijdige berichtgeving. Sommigen meldden – begrijpelijk genoeg – er “langzamerhand kotsmisselijk van te worden“. Bij elke actualiteit trekt de NOS de standaard-apologeten uit de rolodex die dan weer hun bekende riedel afdraaien. Hier fnuikt zich het onvermogen (of de onwil?) tot een balans in neutrale, evenwichtige en onpartijdige berichtgeving in de verslagen over Hamas en Israël, zoals ook Freek van Beetz eerder schreef.

 

Sanering

Gezien de huidige praktijken en het lopende geding is slecht voorstelbaar dat D66-staatssecretaris Uslu haar vingers wil branden aan een besluit om Ongehoord Nederland! juist nu uit het publieke stelsel te zetten. Het AD maakt melding van Haagse insiders, die zeggen dat het ON!-dossier ‘als een zware steen op Uslu’s maag ligt’. “Wat voor hek zet ik open als ON eruit gaat? Maak ik het dan makkelijker voor een staatssecretaris om toekomstige media te weren uit het bestel? Tast ik hiermee de vrijheid van media aan?’’

Die vrijheid van de omroepen om welgeteld twee dagen aandacht te schenken aan Israël – 7 en 8 oktober – is er echter wel. En sindsdien is het “Gaza Galore”. De ombudsman horen we er niet over, de omroepbazen vinden het kennelijk allemaal best. Misschien moet mevrouw Uslu iets anders besluiten: de nutteloze NPO-ombudsman opheffen en een sanering van de publieke omroep in gang zetten, zoals sommige oppositiepartijen bepleiten. Of hoopt ze op een rechter die de publieke omroep zeer toegenegen is en een warm hart toedraagt, bij wie bijvoorbeeld een staatsieportret van Alexander Pechtold in de werkkamer aan de muur hangt?

Over de auteur

Raymond Peil
Raymond Peil: Journalist (+43 jr ervaring) onderzoekt | jurist | economie | ICT A to Z | webmaster | MSM-immuun |

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
14 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Bij de bewering dat ON ‘extreem-rechte omvolkingstheorieën’ zou verspreiden, kon ik nog maar met moeite mijn lachen inhouden. Omvolking is geen theorie, maar gewoon een feit. Het aantal niet-westerse allochtonen neemt snel toe, het aantal autochtonen neemt snel af. Of daar een complot achter zit of een ideaal, maakt niet uit, het gebeurt en dat is het enige dat er toe doet. Het gezever over ‘complot’ is de typische afleidingstactiek om de aandacht te verplaatsen ‘naar hoe je het zegt’.
Gelukkig zijn er ook extreem-linkse complottheorieën.
Voorbeeld 1) immigranten verrijken onze samenleving. Feit: ze verrijken ons met aanslagen, een lage arbeidsparticipatie, gedram over hoofddoeken bij de politie, geklaag over Hamas.
Voorbeeld 2) dat migranten hier komen om te werken. Als dat echt zo zou zijn, hoe komt het dan dat de arbeidsparticipatie bij ALLE niet-westerse allochtonen significant lager ligt dan bij Nederlanders en Europese allochtonen? We hadden ze toch zo hard nodig?
Het is de NPO die snel een sanctie moet krijgen en vervolgens opgeheven moet worden vanwege de complottheorieën die het verspreidt.

Marien
Marien
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Nou, een betere reactie op dit artikel ga je niet vinden. Ik sluit mij hier volledig bij aan. Evengoed vind ik zit wel een heel zorgelijke ontwikkeling. Als burger voel ik mij hier heel machteloos door. Want de immigratie stroom is nog lang niet gestopt. De tegenwerkende krachten (en vraag me niet waarom dat zo is) zijn heel sterk. Echt vreselijk. Ik begrijp politici niet en kiezers die het kennelijk prima vinden dat ons land verwordt tot een totalitair islamitisch bolwerk. Heel Europa is al vergeven van islamitische invloeden. Ik ben er niet gerust op.

Realist1966
Realist1966
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Als de vonk straks echt in het kruitvat terechtkomt, mogen de msm (enkelen uitgezonderd) zich dat aanrekenen. De media zijn inmiddels de grootste haatzaaiers en opruiers, zorgen voor steeds extremere polisarisatie. Door sommige zaken over te belichten en andere zaken te verzwijgen lieg je wellicht niet, maar doe je wel de waarheid geweld aan. Misdadig en strafbaar wat mij betreft.

Marien
Marien
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Er heerst grote willekeur. Ik vind inderdaad ook dat dit ombudsmens ZEER slecht functioneert. In mijn ogen is het een vorm van ernstige machtsmisbruik.
BNNVARA moet inderdaad snel de mond houden. De vroegere VPRO heeft al vanaf de jaren 60 op heel smerige wijze tegen conservatievere groeperingen in NL aan geschopt, en veel programma’s op de buis geslingerd waarvan ik dacht ‘jeetje wat schaamteloos’. Ook vaak op de persoon en mensen belachelijk maken. Ik vind ON een beschaafde zender. Maar de macht op links viert nog steeds hoogtij in dit land.

H.J.
H.J.
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

We kunnen kort en bondig zijn, Nederland is allang geen democratie meer.
De media is in het bezit van een klein aantal eigenaren. (Rijke families).
De dagbladen vallen voor bijna 100% onder DPG media of het Mediahuis.
De TV is een vriendjes gebeuren 100% Links georiënteerd.
De NPO is zo Links, niemand van de NPO durft een andere mening te ventileren.
De Nederlandse kijkers naar de NPO, worden dagelijks door de NPO gehersenspoeld.
Zielig Nederland.

Meine
Meine
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Lees het boek van Matthias Desmet: “Totalitarisme” …..

Net zo gemakkelijk als de massa mondkapjes ging dragen, vaccinatie op vaccinatie ging nemen… En plotseling ongevaccineerde Oekrainers in huis ging nemen, en het goed vond dat Oekraine wel in de EU gaat komen….

Alle Russen zijn slecht, en er is nog nooit iets goeds uit Rusland gekomen. Ongewenste nieuwszender RT.com is op internet geblokkeerd… Iedereen van Hamas is heel zielig en ze spreken altijd de waarheid, nog beter, alle moslims zijn lief…

En zo is het een kleine stap om afwijkende meningen zoals ON te gaan verbieden. De massa moet wel met de juiste informatie (op) gevoed worden…

Youp
Youp
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

“dat is in theorie aardig geregeld.”

Als ik het salaris betaal van de mensen die werken in een organisatie en aanwijs wie er de scepter over zwaait, hoe onafhankelijk is die organisatie dan van mij?

Dat zijn ze niet. Misschien speel ik het sluw en laat ik iedereen zo lang mogelijk in de waan dat ze onafhankelijk zijn. Maar als het over belangrijke zaken gaat dan zorg ik dat er wordt bericht zoals mij dat goed uitkomt.

Toch leren we van situaties in andere landen dat privatiseren het niet gaat oplossen omdat de paar nieuwskolossen in bv de VS op andere manieren voor je karretje gespannen kunnen worden.

Misschien dat decentralisatie van verslaggeving een betere oplossing is. Voor een deel zien we dat al via de sociale media. Vandaar dat ze zo druk bezig zijn om die platforms te controleren en in hun voordeel te reguleren. Controle over berichtgeving en de interpretatie daarvan is van essentieel belang voor machthebbers. Dat is eigenlijk nooit anders geweest.

H.Nijhuis
H.Nijhuis
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Zo denk ik er ook over. De journalistiek heeft haar ziel verkocht aan het reclamegeld. Dat was veertig jaar geleden al zo. Toen konden ze een nieuw singeltje zgn. “‘pluggen'”op de radio en vanaf die tijd is het alsmaar erger geworden. Alles moet wijken voor sport en grote gebeurtenissen wnt daar wordt op verdiend. Een normaal uurtje radio heeft 7 minuen vóór en 7 minuten ná elk haldf uur zo’n beetje een reclameblok. Dat si 14 minuten per uur. Dan komt er een vraaggespek met iemand die een boek of een documentaire komt verkopen (inteeltreclame) en tenslotte proberen veel mensen tóch de aandacht te vestigen op iets waar ze geld aan verdienen. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen maar mensen in dure auto’s en dure huizen horendaar niet bij.

peter
peter
30 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

De Code van Bordeaux: (NVJ)

Deze internationale verklaring is wereldkundig gemaakt als een standaard van beroepsgedrag door journalisten in hun werkzaamheid van bijeenbrengen, verzenden, verspreiden en commentariëren van nieuws en inlichtingen en in het beschrijven van gebeurtenissen.
Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist

Bij het nakomen van deze plicht zal de journalist opkomen voor de volgende twee beginselen: vrijheid in verantwoord bijeenbrengen en publiceren van nieuws, en het recht van faire commentaar en kritiek.

De journalist doet zijn berichtgeving alleen berusten op feiten waarvan hij de bron kent. Hij zal wezenlijke informatie niet achterwege laten en geen documenten vervalsen.

Bij het verkrijgen van nieuws, foto’s en documenten zal hij op faire wijze te werk gaan.
Hij zal bereid zijn elke verstrekte informatie die schadelijk onnauwkeurig blijkt, op royale wijze recht te zetten.

Hij zal het beroepsgeheim in acht nemen ten aanzien van de bron van in vertrouwen verkregen informatie.

De journalist zal zich bewust zijn van het gevaar van door media verspreide discriminatie, en zal al het mogelijk doen om discriminatie te voorkomen, gebaseerd op, o.a., ras, sex, sexuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere meningen en nationale of sociale afkomst.

Hij zal als ernstige journalistieke vergrijpen beschouwen: plagiaat, laster, smaad, belediging en ongegronde beschuldigingen; het aanvaarden van steekpenningen, in welke vorm ook, tot het verrichten of het achterwege laten van enige publicatie.

Iedere journalist die deze aanduiding waardig is, beschouwt het als zijn plicht bovenstaande beginselen oprecht in acht te nemen. Met inachtneming van de algemene wet.

Edina
Edina
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben trouw lid van ON en kijk bijna altijd Ongehoord Nieuws. Ik vond dat het tijd was voor een tegengeluid in omroepland, en die is er met ON gekomen.
Dat er zo tegen ON geageerd wordt verbaasd me allerminst, want nog voordat ON maar een minuut had uitgezonden waren er al krantencolumnisten die riepen dat deze omroep vooral ongehoord moest blijven. Want alleen de ‘goede’ linkse mening mag gehoord worden, kennelijk.
Ik ben ook erg afgeknapt op Eus, die regelmatig een column schrijft in het AD en het nodig vond om in een giftige column ON weg te zetten als fascistisch, zonder dat ook maar met één argument te onderbouwen. Sindsdien pruim ik die man niet meer, ook al kan hij best aardig programma’s presenteren. Onlangs heb ik ook mijn abonnement op AD opgezegd.

Piet van Linden
Piet van Linden
20 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Edina

Bij de NPO is alles wat rechts is, altijd extreem-rechts. Daarmee verliezen ze het recht zaken onpartijdig te benoemen. Kijkers en luisteraars laten zich niet, gehoord of ongehoord bedotten

Willem Ruitenberg
Willem Ruitenberg
27 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Zelden kijk ik nog Nieuws en Nieuwsuur., misschien vijf keer in het afgelopen jaar. Alleen als er iets spectaculairs heeft plaatsgevonden en ik wil beelden en discussie zien. Die zelfgenoegzaamheid van presentatoren vind ik ondragelijk. Wat mij het meest stoort is de oneerlijkheid. Niemand kan objectief zijn en hooguit behoorlijk intelligente mensen zijn in staat neutraal vragen te stellen en te concluderen. Van dat soort zijn er weinig. Als de presentatoren duidelijk zouden zijn over hun politieke kleur en dat zij daardoor bepaalde voorkeuren hebben, zou het allemaal wel te verteren zijn. Maar de schijnheiligheid dat ze zaken neutraal presenteren, terwijl ze daartoe niet bij machte zijn maakt het dus niet te verteren.
Toevallig keek ik naar die Nieuwsuur uitzending waarin alles en iedereen voor racist en homofoob en nog zo’n soort scheldwoord werd uitgemaakt. Indachtig hoe men met ON omgaat, heb ik hierover bij de Ombudsman geklaagd, reactie we sturen door naar Nieuwsuur, reactie Nieuwsuur, we volstaan met verwijzen naar onze persverklaring. Daarop heb ik de Ombudsman gevraagd mijn klacht in behandeling te nemen, niet dus. Niet nodig volgens de Ombudsman want Nieuwsuur had al excuses gemaakt. Nieuwsuur kwam in het persbericht met smoesjes over haast en daardoor een beetje onzorgvuldig. De ombudsman had m.i. moeten constateren dat zelfs bij haast, evenwichtige mensen niet met de verwijten hadden kunnen komen die Nieuwsuur maakte. De rot is dus structureel, door de oneerlijkheid die ik hier boven benoem. Maar dat wil de ombudsman dan weer niet benoemen. Het is een ideologische organisatie.

peter
peter
30 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

https://over.nos.nl/organisatie/taken-en-missie/

Taken & Missie (van de NOS)

Taken
De NOS is als publieke omroep verantwoordelijk voor een brede nieuwsvoorziening die betrouwbaar is en onafhankelijk. De taken van de NOS staan omschreven in de Mediawet:

Het verzorgen voor de landelijke publieke omroep van media-aanbod op het gebied van nieuws, sport en evenementen dat zich bij uitstek leent voor gezamenlijke verzorging. Hiertoe behoort in elk geval media-aanbod dat een hoge frequentie en vaste regelmaat van verspreiding vereist, een algemeen dienstverlenend karakter draagt of met een doelmatiger inzet van middelen beter gezamenlijk tot stand kan komen
Het verzorgen van teletekst voor de landelijke publieke omroep
Het toegankelijk maken van het media-aanbod via alle beschikbare media

Missie
Aan de hand van deze taken heeft de NOS zichzelf deze missie gesteld:

De NOS stelt zich, als integraal onderdeel van de publieke omroep, tot doel de primaire informatiebron te zijn op het gebied van nieuws, sport en evenementen, zodat de Nederlandse burger beter in staat is te oordelen over ontwikkelingen in de wereld, waardoor hij zijn gedrag beter kan bepalen. De NOS hanteert hierbij de hoogste journalistieke eisen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en objectiviteit. De NOS streeft ernaar deze informatie toegankelijk te maken via alle beschikbare media en voor alle maatschappelijke geledingen.

H.Nijhuis
H.Nijhuis
30 dagen geleden
Antwoord op reactie van  peter

Daar hoort geen reclame, selectieve accenten op ophandegaande gebeurtenissen of andere indoctrinatie bij.

14
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x