Zoekt Rutte IV na PS-verkiezingen hulp bij links of bij centrumrechts?

Opkomst JA21 en BBB creëert nieuwe machtsverhoudingen in Eerste Kamer

De verkiezingen voor de Provinciale Staten lijken een referendum te worden over de huidige coalitieregering Rutte IV. Op het spel staat of de regering samen met gedoogpartners PvdA en GroenLinks een meerderheid in de Eerste Kamer behoudt. Als de opiniepeilingen het bij het rechte eind hebben, zou dat wel eens kunnen mislukken. De opkomst van JA21 en BBB kan betekenen dat Rutte IV niet langer over links, maar over centrumrechts moet gaan regeren, schrijft Johannes Vervloed.

Op 15 maart gaat Nederland naar de stembus voor de verkiezing van de Provinciale Staten. Op 30 mei kiezen de gekozen Statenleden op hun beurt de Eerste Kamer. De Nederlandse Senaat, de Eerste Kamer, wordt dus getrapt gekozen. Het is een traditie in het kader van de representatieve democratie, die teruggaat naar de Grondwetswijziging van 1814. Nadien zijn er diverse aanpassingen geweest, maar de getrapte verkiezing is behouden. De verkiezing is voor de voltallige Eerste Kamer. De 75 leden worden gekozen voor een periode van vier jaar.

 

Herziening

Er ligt nog een herzieningsvoorstel van Rutte III om terug te keren naar de wijze waarop de Eerste Kamer vóór de grondwetswijziging van 1983 werd gekozen, te weten iedere drie jaar de helft kiezen met een zittingsperiode van zes jaar. Een beetje à la het systeem in de VS, hoewel daar elke keer een derde in plaats van de helft wordt gekozen. Het wetsvoorstel werd in 2020 goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar vanwege de demissionaire status van Rutte III in de Eerste Kamer controversieel verklaard. De achterliggende gedachte van de regering was, dat de Eerste Kamer in het huidige kiessysteem te veel politieke macht heeft.

Zoals de indieners van het wetsvoorstel (Rutte en Ollongren) het in 2019 formuleerden: “De langere zittingsperiode van de Eerste Kamerleden, hun indirecte verkiezing en de vertraagde doorwerking van wijzigingen in de politieke krachtsverhoudingen in de Eerste Kamer passen beter bij de rol en positie van de Eerste Kamer als chambre de réflexion. Het kan dan ook niet meer voorkomen dat de Eerste Kamer (in zijn geheel) over een recenter politiek mandaat van de kiezer beschikt dan de Tweede Kamer.”

De discussie over het wetsvoorstel is nog niet afgerond. In ieder geval geldt voor deze verkiezing nog het huidige systeem.

 

Politieke macht

De Eerste Kamer is traditioneel een Kamer van reflectie. Die beoordeelt wetsvoorstellen op hun rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

Maar tijdens Rutte III en zeker Rutte IV is het politieke belang van de Eerste Kamer toegenomen. Er was altijd wel een heikel onderwerp- we herinneren ons nog de nacht van Wiegel, waarin het wetsvoorstel voor een correctief referendum geen meerderheid kreeg in de Eerste Kamer en de regering vervolgens haar ontslag aanbood. Maar meestal stelde de Eerste Kamer zich terughoudend op bij contentieuze politieke onderwerpen. Dit veranderde toen de regerende coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid meer had. De coalitie moest te biecht bij oppositiepartijen, deals moesten worden gesloten om wensen van de coalitie ook in de Eerste Kamer gehonoreerd te krijgen. Een duidelijk voorbeeld is de nieuwe pensioenwet. Zonder hulp van PvdA en GroenLinks komt deze niet door de Eerste Kamer.

 

Waterscheiding

Als de opiniepeilingen het bij het rechte eind hebben worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en daarmee voor de Eerste Kamer spannend. De hamvraag is of de huidige coalitie plus ‘gedogers’ PvdA en GroenLinks (die één fractie willen vormen in de Eerste Kamer) in de nieuwe Senaat hun meerderheid behouden. Volgens Maurice de Hond wordt het kantje boord.

Haalt de regeringscoalitie geen meerderheid, dan moet de coalitie te biecht bij andere oppositiepartijen. Met de verwachte (grote) winst voor hun partij zijn dat JA21 en BBB. Rutte IV zou dan in plaats van met links – zoals thans het geval – met centrumrechts zaken moeten doen. Het zou een waterscheiding kunnen opleveren. Op diverse terreinen zou een ander beleid gevoerd kunnen worden. Te denken valt in het bijzonder aan asiel, stikstof, energie en EU.

 

Cruciale onderwerpen

Als JA21 en BBB de verkiezingen winnen zal dat vooral te danken zijn aan het voorgestelde totaal andere asielbeleid. Geen Open Grenzen meer, opvang in de regio, strikte toepassing van Dublin en terugsturen naar de landen van herkomst van uitgeprocedeerde asielzoekers. Statushouders dienen (echt) te integreren en krijgen pas na lange tijd de Nederlandse nationaliteit. De Deense aanpak staat model.

Het tweede punt waarop sterk zal worden ingezet in de onderhandelingen over aangepast beleid is het stikstofdossier. JA21 en BBB hebben hiervoor al een plan klaar liggen.

Het energiebeleid vormt het derde onderhandelingspunt. Het buzzword hier is kernenergie. En in de tussentijd moeten oude schoenen (olie, kolen en vooral gas) niet worden weggegooid. Het klimaatbeleid zal hiermee minder rigoreus zijn.

Centrumrechts zal ten slotte niet meegaan in een verdere federalisering – zoals D66 wil – van de Europese Unie. Het zal zich gesteund voelen door de andere wind die er sinds de verkiezingen in Italië en Zweden waait. De regeringen in die landen willen minder en niet meer EU.

 

Poging tot een tweestrijd

Om het scenario van een centrumrechtse meerderheid in de Eerste Kamer te voorkomen probeert minister-president Rutte van de komende verkiezingen een tweestrijd te maken tussen zijn partij en de linkse kongsi van PvdA en GroenLinks. In de hoop dat een dergelijke tweestrijd centrumrechtse kiezers zal verlokken om toch maar op de VVD te stemmen om een linkse greep in hun portemonnee (volgens Rutte staan er negen belastingverhogingen op het programma) te voorkomen.

Het is niet de eerste keer dat Rutte een tweestrijd tot inzet van de verkiezingen probeert te maken. Hij deed dat indertijd ook met Wilders van de PVV (vooravond Tweede Kamerverkiezingen 2017) en met Baudet van FvD (vooravond verkiezingen Europees Parlement 2019). Of de kiezer hier (weer) intrapt zullen we zien op 15 maart om acht uur ‘s avonds. In reactie op de statements van Rutte laten JA21 en BBB zich niet onbetuigd. Ze spreken van een schijngevecht.

 

Alternatief

Een tweede reactie op de PvdA/GroenLinks-kongsi zou kunnen zijn dat JA21 en BBB hun (reeds bestaande) onderlinge samenwerking meer gaan benadrukken en als zodanig een duidelijk alternatief willen bieden voor het linkse blok. De echte tweestrijd zal dan ook eerder gevoerd worden tussen de linkse kongsi en de centrumrechtse partijen JA21 en BBB. Het resultaat van die slag om de kiezer zal bepalen of Rutte IV samen met gedoogpartners PvdA en GroenLinks wel of geen meerderheid in de Eerste Kamer behoudt.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
33 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
john
john
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het zou een zegen voor Nederland zijn als Rutte het regeren onmogelijk wordt gemaakt, en hij van het politieke toneel verdwijnt.
De man heeft het politieke ambt volledig besmeurt mat zijn leugens, ontkenningen, geitenpaadjes, haperende geheugen als het hem uitkwam, onderonsjes, en nog 100 andere zaken.
Kies wat u wil, als het maar niet op de huidige coalitie is.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  john

Eens, maar stem svp ook niet op de ‘gedogers’.

Youp
Youp
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Was het niet Horst Seehofer, de ervaren politicus uit Beieren, die zei dat de mensen die beslissen niet gekozen zijn en de mensen die gekozen worden beslissen niet.
Rutte kan natuurlijk van alles beloven aan JA21, BVNL en BBB, of hij die beloftes naleeft is nog maar de vraag. Hij heeft nu niet bepaald de reputatie zijn beloftes na te komen. Ik vermoed dat de nieuwrechtse partijen daar gaan intrappen. Rutte voert, net als Kaag, de globalistische agenda uit en doet wat er voor nodig is: whatever it takes. Als het nieuwrechtse grut dat wat beter zou begrijpen dan waren ze wel bij het FvD gebleven. Maar BBB denkt dat het over de boeren gaat, de PVV over immigratie. JA21 en BVNL denken dat ze het met oude politiek kunnen oplossen. Ik denk dat ze zich vergissen.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Denk ook aan de inbreng van de EU.

els
els
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

“Rutte voert, net als Kaag, de globalistische agenda uit en doet wat er voor nodig is: whatever it takes.”

Ik ben het volkomen met u eens. Hij doet dit als trekpop van Brussel en Klaus Schwab. Daarom heb ik het idee dat stemmen al lang geen zin meer heeft. Zelfs forse zetelverliezen zal hij weten om te zetten in doorgaan met dit beleid.
Ik denk dat het “nieuwrechtse grut” dit echt wel door heeft, maar als (beleids) informatie je onthouden wordt als oppositie, ben je met handen en voeten gebonden en rest je voorlopig niet anders dan pleiten voor dat waar je voor staat.

Youp
Youp
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  els

Stemmen maakt al heel lang niks uit. Ik kan me herinneren dat er ooit een gedoogkabinet met de PVV is geweest, wat door de CDA mastodonten is opgeblazen. Zelfs aan migratie konden ze niks doen omdat dit in de EU bepaald wordt. Ik vind het ook veelzeggend dat het partijkartel het FvD wil verbieden. Over JA21 en ander nieuwrechts maken ze zich geen zorgen. Dat is blijkbaar geen bedreiging voor hun agenda.

Youp
Youp
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Hopen dat er wat aan migratie gedaan gaat worden als Rutte over nieuwrechts gaat zal een ijdele hoop blijken te zijn omdat je eerst uit de EU moet stappen voordat je daar wat aan kunt doen.

Vin1
Vin1
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Hongarije en zelfs Denemarken kunnen het wel. Probleem is dat rutte braaf aan het lijntje loopt en op commando kwispelt. Al die EU resoluties stellen alleen iets voor als een land zivh er houdt. Kijk nou naar de afspraak max 3% begrotingstekort en 60% staatsschuld. NL is ketterlijk het enige land die zich er altijd aan gehouden heeft. Wordt tijd dikke vinger aan Brussel te geven maar dat gaat het kartel niet doen.

Bernardo A.
Bernardo A.
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Wat de EU bepaalt, bepaalt zij. Wat een land daarmee doet is aan het land. Zo heeft Clubmed schijt aan de vastgelegde begrotingsdiscipline en laten Polen en Hongarije geen islamitische “vluchtelingen” binnen. Het is niet de EU, het is niet Schwab, het zijn hun voetknechten die het in ons land voor het zeggen hebben en met liefde hun regels aan ons opleggen.

In het gedoe rondom stikstof zagen we met regelmaat dat onze bewindslieden de boel bedonderden door te stellen dat het van Brussel zo moest.

Als BBB en JA21 met Rutte gaan regeren graven die partijen hun eigen graf. Ze gaan niets tegen de heersende kliek uitrichten. Hooguit hier & daar wat scherpe randjes afvijlen. Meer dan dat wordt het niet.
Laat de huidige regenten bungelen na de verkiezingen en met steun van PvdA/GL, PvdD en Volt doorgaan met hun wanbeleid. Zo gaan ze hun definitieve ondergang sneller tegemoet. De wal begint het schip nu al te keren en als het nog beroerder wordt (waarvoor werkelijk alle ingrediënten meer dan ruimschoots voorradig zijn) vinden ze hun eind bij de eerstvolgende t.k. verkiezingen.

Youp
Youp
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

Ja, maar Rutte gaat niet doen wat ze in Hongarije en Polen doen. Als hij zich kan verschuilen achter EU-richtlijnen/wetgeving, dan zal hij dat doen: my hands are tied, sorry. En dan weet je meteen hoe het zal verlopen. Dat Marrakesh verdrag was toch al aangenomen. Dat wordt dus uitvoeren. Er zijn geen andere opties. Dit spel moet veel harder en meer geslepen gespeeld worden dan nieuwrechts bereid lijkt te zijn om te doen.

Bernardo A.
Bernardo A.
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Je zegt precies wat ik zeg. Het is niet de EU, het is niet Schwab, het zijn niet de VN. Het zijn onze filiaalmanagers die hier de boel vernaggelen.

Laten we wel zijn; als jij netto-betaler bent in het idiotengesticht EU, dan bepaal jij wat je doet. Zodra de EU met sancties komt staak jij gewoon je afdracht aan de EU. Moet je eens zien wat er dan allemaal gedoogd wordt.

Andre
Andre
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het kartelkabinet + GL + PvdA komt al op 38 zetels. Zelfs als ze die 38 niet halen, maar bijvoorbeeld 37, dan zijn PvdD (4 zetels) of Volt (uit het niets op 2 zetels) maar wat graag bereid om het verschil aan te vullen. Want PvdD en Volt zijn beide globalistische, eurofiel, migrantofiel, woke-fiel, VN-fiel enzovoort.
Wat iemand bezielt om niet op D66 te stemmen maar op GL of op Volt, is mij een raadsel, want ze willen alle drie hetzelfde, met kleine accent verschillen in de wijze en snelheid waarop.
Er zal dus niets veranderen.

Piltdown
Piltdown
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Vergeet JA21 niet. Net als Henk Otten destijds acht ik Eerdmans in staat om voor een gevulde koek en een stroopwafel het partijkartel te steunen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Helaas vrees ik dat het weer een dominion-verkiezing wordt. Ondanks dat mensen, ga kiezen, nu het nog kan. Met een enorme opkomst wordt het moeilijker de zaken ‘naar de hand te zetten’. Als D66 in een kabinet nog meer de zin kan doordrijven, geholpen door GL/PvdA, hebben we binnenkort ook helemaal geen verkiezingen meer. Want alles wat D66 lastig vindt, gaat er aan. En alleen burgers die hun destructieve politiek steunen, mogen een stem hebben in het debat. Zoveel is inmiddels wel duidelijk geworden.

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Als Rutte het echt meent met de migratie(haha) dan zou hij moeten richting JA21 en BBB moeten kijken. Inmiddels bevrijd van alle naïviteit denk ik dat hij overstapt naar links. Niets nieuws in wezen. Enige verzet zou kunnen uit zijn partij komen juist door het migratie probleem. Dan is het traject over links niet waarschijnlijk. Wil je echt verandering dan zou de kiezer alleen voor de PVV moeten gaan anders splijt rechts zich weer kapot. Mensen die op Rutte kiezen weten welke richting het gaat en zijn medeverantwoordelijk voor de consequenties. Na twaalf jaar kun je niet meer blind zijn. Zeker is dat Rutte met alle winden meewaait als ie maar premier kan blijven. Waarheid kan hij van leugen niet meer onderscheiden. Veel mensen vinden het nog knap ook.

Cornelia
Cornelia
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het maakt niet uit waar Rutte zijn heil zoekt, het wordt gewoon weer een kliek.
Elke partij, op het FvD na stemt in meer of mindere mate voor agenda 2030.
Dus als je écht wat wil veranderen heb je eenvoudigweg maar één keus.
Wie denkt dat het wat uitmaakt als Rutte met “centrum rechts” samenklit komt bedrogen uit, na de verkiezing gaan ze gewoon verder met deze VN-agenda.
Stem dus voor verandering, stem op de enige partij die recht voor zijn raap tegen de globalistisch-marxistische klimaat dictatuur is.

Vin1
Vin1
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Cornelia

Vind dat je PVV nu toch tekort doet.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Weten jullie nog van de ‘bemoeienis’ Von der Leyen met Italiaanse verkiezing ‘wind in zeilen’ van rechts-nationalistische Meloni?
Ze had gezegd dat de EU de instrumenten had om Italië tot andere gedachten te brengen.
Ik ben er tamelijk zeker van dat de verkiezingen in Nederland al een gespreksonderwerp zijn in de hoogste regionen van de EU.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Op EU niveau hebben ze ‘instrumenten’, maar zoals we zien ook in NL. Alles wat niet in het globalistische straatje past wordt met ‘maatregelen, boetes, verdachtmakingen en mond snoeren’ bestreden.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Een student van de Amerikaanse University of Princeton had Von der Leyen gevraagd of ze zich zorgen maakt over de Italiaanse verkiezingen. Daarop verwees Von der Leyen naar de instrumenten die Brussel heeft om lastige lidstaten aan te pakken.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ja, precies dat. We hebben ons als dociel volk in een dictatoriale kooi laten manoeuvreren en ik ben bang dat het te laat is voor de dapperen die zich blijven verzetten.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ik vraag me af, over wat voor instrumenten Von der Leyen het heeft en hoe zij denkt en met welk succes die in te kunnen zetten.
Dan vraag ik mij af welk effect dat zou kunnen hebben op de richting die de EU in slaat en uiteindelijk de effecten op de burgers in die EU staat.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Denk niet dat de EU iemand anders dan Rutte als tussenpersoon zal willen hebben.
Misschien Kaag als het niet anders kan.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ben bang dat we Kaag allang achter de schermen als ‘bestuurder’ hebben. Rutte gaat voor de vorm nog even door tot het moment dat er ‘ergens ter wereld een dringend beroep op hem wordt gedaan’ en hij ‘zijn verantwoordelijkheid moet nemen’. Dan volgt Kaag hem automatisch op en we kunnen er niets aan doen behalve massaal de straat op, waarna de opstand net zoals tijdens corona bloedig zal worden neergeslagen.

J-P
J-P
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte zal blijven likken, maakt niet uit bij wie , zijn hoofdzaak is aan het roer blijven maakt niet uit met wie: hij is de president God all myti

Marien
Marien
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  J-P

Mighty

Theo Prinse
Theo Prinse
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vrees bij links. (GroenRechts)

Eric
Eric
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Als je keer op keer in de steek gelaten bent door de beloftes van de VVD, dan komt er een moment dat je verder gaat kijken bij een partij op de rechter flank. Hoewel op rechts er het nodige te doen was zijn die partijen verdwenen zoals bijvoorbeeld LPF. PVV is pas later en je had in het verleden ook Rita Verdonk maar die is ook uit beeld.

Vandaag de dag heb je op rechts wat meer keuze, je hoeft niet met alles eens te zijn, maar dat heb je met elke partij. Van Haga zegt wel rake dingen, maar dat doet BBB ook. En ook op rechts vinden we FvD, maar hoewel daar ook meningen rechts zijn, gaan die weer TE VER, en heeft Baudet zelf de ramen lopen ingooien.

Een lijst verbinding wat we zien op links tussen PvdA en Groen Links, dat is gewoon niet nodig, maar zoek op rechts buiten de media naar verbindingen over dingen die er toe doen, en vermijd bijvoorbeeld klimaat onderwerp. Maar maak een sterk front tegen alles wat met Asiel te maken heeft en wijs dat af. Als je op rechts een front wil maken, dan moet je ongetwijfeld ook water bij de wijn doen, maar geen hele liters wat de VVD doet bij D66!

Vin1
Vin1
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Durf er een maandsalaris om te verwedden dat het over links gaat. DGL/PvdA gaan gedogen maar niet zonder dat er.een aantal punten van hen worden overgenomen die de burger nog meer pijn gaan doen. Heb nog een hele kleine hoop dat het ja21 wordt want die ‘backbenchen’ net zo makkelijk maar dan krijgen we een iets minder links beleid.

Laatste aanpassing 10 maanden geleden door Vin1
Eric
Eric
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Vin1

Denk niet dat ons Joost minder links wil, die buigt net zo makkelijk!

Marc Bouwman
Marc Bouwman
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Als al die oppositiepartijen ballen zouden hebben, sloten ze allemaal VVD en D66 uit!

Jos
Jos
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

NEXIT!
Anders maakt het helemaal niets uit of we over links of rechts gaan.
Dan blijft het ‘Wir Schaffen das’ en Frans Timmermans die de bevelen geven. Nivelleren is het motto.

Den Helder
Den Helder
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het gaat niet om rechts vs links, die tegenpolen bestaan niet meer. Het gaat erom of aan de internationale beleidstafels van VN en EU de belangen van de Nederlandse gemeenschap worden verdedigd óf dat daar de uit te voeren globalistische verlanglijst in ontvangst worden genomen. Om ze vervolgens via de nationale parlementen door te drukken.

Probleem is dat de nieuwe partijen geformeerd zijn rondom personen en baantjes i.p.v. personen om een nieuwe krachtige politieke unie met wat verschillende belangenvleugels.

33
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x