Overheden koersen onvermoeibaar af op digitale euro

En uw mening wordt niet gevraagd

Titelfoto bij artikel Overheden koersen onvermoeibaar af op digitale euro Johannes vervloed opiniez

Foto:

Op 23 november vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats over de invoering van de digitale euro. Onze regering lijkt haar standpunt al te hebben bepaald, getuige ook de promotie van de digitale euro door koningin Maxima. Er kleven grote nadelen aan de digitale euro en deze munt biedt ook volop mogelijkheden voor misbruik door de overheid, die gewenst gedrag daarmee kan afdwingen. We kunnen er maar beter niet aan beginnen, vindt Johannes Vervloed.

Wereldwijd overwegen overheden de invoering van digitale munten. Zo ook de Europese Unie en individuele lidstaten als Nederland. Een digitale euro zal het einde betekenen van anoniem geldverkeer. De overheid weet dan waar u uw geld aan uitgeeft en krijgt de mogelijkheid uw bestedingen te beïnvloeden, te limiteren of zelfs te verbieden. Dit lijkt een horrorscenario, maar valt geenszins uit te sluiten.

Een digitale euro is programmeerbaar en kan voor andere doelen worden ingezet dan een soepel verlopend betalingsverkeer. Uiteraard wordt ontkend dat dit de bedoeling is en men zal schermen met waarborgen om oneigenlijk gebruik te voorkomen. Maar technisch is het geen enkel probleem. Een minder scrupuleuze regering of – niet geheel denkbeeldig – een regering die a l l e s ondergeschikt maakt aan het redden van de mensheid met rigoreus klimaat- en stikstofbeleid, zal snel in de verleiding komen om de digitale euro als middel in te zetten.

 

CBDC

Wat is een digitale euro? Het is een elektronische vorm van bankgeld, dat door de Europese Centrale Bank (ECB) zal worden uitgegeven. Internationaal heet het Central Bank Digital Currency (CBDC). In de EU zullen bedrijven, maar ook burgers rechtstreeks – dus buiten de (particuliere) banken om – een rekening bij de ECB kunnen openen. De officiële lezing is dat een digitale euro ervoor kan zorgen dat de inwoners van het eurogebied toegang krijgen tot een simpel, breed geaccepteerd, veilig en betrouwbaar publiek betaalmiddel. Het huidige ‘fiatgeld’ – dollar, euro, yen, etc. – zou die garantie niet (altijd) kunnen bieden.

 

Fiatgeld versus crypto

De echte reden voor invoering van een digitale euro is echter een hele andere. Men is bang dat zonder eigen digitaal geld cryptomunten en met name de bitcoin het betalingsverkeer uiteindelijk zullen overnemen. Zonder eigen fiatgeld kunnen centrale banken niet langer monetair financieren oftewel de geldpers laten draaien. En zonder een digitale euro is het afgelopen met het goedkope geldbeleid van de ECB en het uit de wind houden van de hoge schuldenlanden als Italië en Griekenland, met als consequentie inflatie in plaats van prijsstabiliteit. Daarnaast lonkt de mogelijkheid voor overheden om digitaal geld te programmeren, zelfs te manipuleren. Door het bijvoorbeeld in te zetten voor politieke doeleinden, zoals  het bestrijden van infectieziekten, ‘gezond’ eten, het stimuleren van de economie, het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit, de woke-agenda en klimaatbeleid.

 

Pleidooi Maxima

Op 23 november vindt er in de Tweede Kamer een discussie plaats over de invoering van de digitale euro. Als het goed is zal er een debat worden gevoerd over de voor- en nadelen en over de modaliteiten waaraan een digitale euro zal moeten voldoen, zoals privacybescherming en voorkomen van oneigenlijk gebruik. Het is evenwel mosterd na de maaltijd. De regering heeft haar positie al lang bepaald en heeft samen met Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië ingestemd met het toewerken naar de invoering van een digitale euro. Koningin Maxima nam daarop alvast een voorschot. In twee voordrachten bepleitte zij de digitale euro. Weliswaar deed zij dat uit hoofde van haar functie als officiële pleitbezorgster van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling, maar zonder toestemming van de regering (ministeriële verantwoordelijkheid) had zij dit niet kunnen doen.

 

Houdbaarheid

Het lijkt er dan ook op dat alle seinen op groen staan, overigens niet alleen in Nederland. Ook in de rest van de EU wordt behalve het uitspreken van zorgen over privacy weinig oppositie tegen de digitale euro vernomen. Het mag niet verbazen, een digitale euro is een existentiële kwestie voor de EU. De houdbaarheid van de euro is sowieso al in het geding, maar zonder digitalisering zal de gemeenschappelijke munt helemaal geen lang leven beschoren zijn. Daarvoor zijn er te veel concurrerende betalingsmiddelen op de markt. De meest bedreigende is de bitcoin. Wegens enkele schandalen, laatstelijk het failliet van cryptohandelshuis FTX, is de markt voor cryptogeld thans in mineur, maar op termijn vormen deze nieuwe betalingsmiddelen wel degelijk een bedreiging voor het huidige monetaire systeem.

In eerste instantie kunnen ze worden gebruikt als vluchthaven voor inflatie, vergelijkbaar met goud en vastgoed. Maar als het gebruik van cryptogeld in het huidige tempo (jaarlijkse verdubbeling) doorzet, zullen ze ook steeds meer als betaalmiddel worden gebruikt. Nu al zijn er bitcoin betaal- en kredietkaarten, waarmee steeds meer producten en diensten kunnen worden gekocht. Op den duur zou crypto het reguliere betalingsverkeer zelfs kunnen overnemen en zou ‘fiat-geld’ zelfs kunnen verdwijnen.

 

Sluipend proces

Behalve de angst van overheden voor deze potentiële ontwikkeling spelen de verlokkingen van een programmeerbare munt eveneens een belangrijke rol. De digitale euro kan politiek worden ingezet om betalingen van burgers te volgen of – nog gevaarlijker – in een bepaalde richting te duwen. Het zal relatief onschuldig beginnen met bonussen bij bepaalde (‘gezonde’ of CO2-neutrale) aankopen, maar kan uitmonden in dwang. Bijvoorbeeld met de invoering van een individueel CO2-budget, zoals onlangs bepleit door RABO-hoofdeconoom Baarsma.

Als u bijvoorbeeld meer dan een kilo vlees in de maand hebt gekocht, zult u met de digitale euro geen vlees meer kunnen kopen. U zult zeggen, ja, maar dan koop ik het toch met cash. Wel, cash zal in de plannen van de digitale euro-adepten langzaam, maar zeker worden uitgefaseerd. Uiteindelijk kunnen Chinese toestanden ontstaan, met een puntensysteem voor in de ogen van de autoriteiten goed en slecht gedrag.

 

Manipulatie

De reactie van officiële zijde op dit soort waarschuwingen zal ongetwijfeld zijn, dat er allerlei waarborgen in de digitale euro zullen worden ingebouwd om misbruik te voorkomen en de privacy van de burgers te beschermen. Dat moge zo zijn en waarschijnlijk gebeurt dat ook, maar eenmaal ingevoerd zal de verlokking om toch te programmeren op een geven moment te groot worden. Andere overheden zullen het doen en de EU kan vervolgens niet achterblijven. Nogmaals, er kunnen goede bedoelingen aan ten grondslag liggen – de aarde moet gered van een klimaatramp of infectieziektes moeten bestreden – maar als er een precedent is, zal de digitale euro door regeringen vaker worden gebruikt – of liever misbruikt – voor politieke doeleinden.

 

Nergens voor nodig

Wat mij betreft is het beter als er protest komt tegen de overheidsplannen voor een digitale euro. Het risico van misbruik en privacyschending is gewoon te groot. Het huidige chartale en girale betalingssysteem, met contactloos smartphone-betalen, tikkies en internetbankieren, is prima ingesteld op de moderne tijd. Daar is helemaal geen manipuleerbare digitale munt voor nodig. En is het een ramp dat de bitcoin het klassieke fiat-geld verdringt? Ik denk van niet. Cryptogeld zou over enkele decennia – in retroperspectief dus – wel eens als een zegen voor de mensheid kunnen worden beschouwd: vrij digitaal geld in tegenstelling tot manipuleerbaar en inflatiegenererend CBDC-euro’s.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
40 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
piet12345
piet12345
6 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Hiervoor is een digitale ID gewenst en inmiddels pleit de G20 voor een WHO-gestandaardiseerd globaal vaccinatiepaspoort en een ‘digitaal gezondheids’-identificatiestelsel (hallo corona). De politiek doet ondertussen zijn uiterste best om een land van binnenuit kapot te maken. Alles zit in een stroomversnelling, nou ja, voor degene die het willen zien. Iets met de great shit.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  piet12345

Inderdaad, de Great Shit.
Niets tegen een rechtvaardigere wereldorde, maar dat moet dan wel organisch van onderop en in kleine behapbare stapjes gedaan worden.
Nu maakt men wat goed functioneert kapot, en het is maar helemaal de vraag of wat er voor in de plaats geboden gaat worden wel een verbetering voor alle aardbewoners is. Iets wat goed functioneert (westerse samenleving) kannibaliseren in een poging datgene wat niet of slecht functioneert (derde wereld bv) op te krikken, zodat wat overblijft nergens meer goed floreert.

Hkr
Hkr
6 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Koningin Maxima mag dus politieke uitspraken doen en haar invloed uitoefenen, op de inrichting van ons staatsbestel en het gedrag van de Nederlandse bevolking? In navolging haar vader met zijn beïnvloeding en medebepalend beleid van het toenmalige Argentijnse bewind, zullen we maar zeggen. Een vooraanstaand lid van het WEF, voor zover dat nog niet bekend mocht zijn.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hkr

Wordt het niet eens tijd dat dit WEF eens grondig wordt nageplozen door goede onderzoeksjournalisten?

Hkr
Hkr
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Het WEF is heel open over haar doelstellingen. Alleen de inhoud dringt bij velen niet door. Sterker nog het wordt helemaal niet gelezen. De meute loopt als makke schapen achter dit alles aan op weg naar de slachtbank.
Veel Amerikaanse thrillers hebben eind vorige eeuw deze thema’s uitgebreid beschreven. De auteurs wisten kennelijk meer, dan de meeste anderen, want het komt verdacht veel overeen met de hedendaagse werkelijkheid. Wees en blijf waakzaam, want er gaat nog veel gebeuren en is niet tegen te houden, helaas.

Bart
Bart
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Dan moeten die er wel zijn. Van het journaille heb ik bepaald geen hoge pet op … De meesten die zich journalist noemen zijn de Nederlandse taal nauwelijks machtig, weten weinig en schieten op intellectueel gebied schromelijk te kort. Ik zou mijn geld er niet opzetten, hoewel ik de mening deel dat het WEF, de VN, IPCC en andere ondemocratische clubjes eens goed tegen het licht zouden moeten worden gehouden.

Wil
Wil
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hkr

Dit mens ( uit de categorie wie zijn deze mensen) mag en kan dat gewoon doen, immers er is geen visie vanuit de pinokia brigade….het schwabinet.. drukt er gewoon alles door.

Tegenspraak / andere gedachte is al snel een complot…..we zijn al zover afgezakt dat een tegengeluid vanuit de oppositie een complot zou zijn.

Is toch raar dat veel van deze zgn. complottheorie uit is gekomen….en die zijn echt niet te danken aan een pathologisch leugenaar die zich “premier “mag noemen.

Daar het kartel hier steeds vaker een punt van maakt…zegt al meer dan genoeg.
Openheid en visie zal hier niet misstaan…..maarja zelfs op google kun je ‘zaken’ al niet vinden.

Als je niks hebt te verbergen ben je open en eerlijk….tja zwart gelakte pagina’s vanuit een woo verzoek geven al aan dat de roverheid daar geen boodschap aanheeft, benoeming als landverraders is meer op z’n plaats.

Andre
Andre
6 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De invoering van de digitale munt zal vergezeld worden van waarborgen tegen oneigenlijk gebruik. Dat was bij de euro ook goed gewaarborgd. Het begrotingstekort mocht niet groter zijn dan 3 % en de staatschuld niet meer dan 60 % van het BNP. Een flinke reeks landen zit ruimschoots over die ‘waarborgen’.
Bovendien wie bepaalt de interpretatie van die waarborgen? De overheid en die wordt aangestuurd door een coalitie van partijen die een globalistische koers voeren. De uitleg van de ‘waarborgen’ zal dus altijd gekleurd zijn door een bepaalde politieke wil. Die zal op papier goed klinken. In de argumentatie zal voortdurend ‘algemeen belang’ of ‘beter leven’ opgenomen zijn, om u het gevoel te geven dat u een klein persoonlijk offer moet brengen voor een veel grotere groep.
Met een digitale munt kan heel makkelijk begrensd worden hoeveel geld je uitgeeft aan vlees, brandstof, vliegen en andere dingen die globalisten niet gunnen aan de massa, maar veel liever zien als een privilege voor zichzelf.
De beste waarborg voor behoud van vrijheid bestaat uit niet beginnen aan een digitale munt.

Andre
Andre
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

De volgende EU lidstaten hebben een staatsschuld die hoger is dan 60 %:
Griekenland, Italië, Portugal, Spanje, Frankrijk, België, Cyprus, Oostenrijk en sinds kort ook Nederland.
Nederland had in 2021 en 2022 een begrotingstekort hoger dan 3 %. Dat was op dat moment nog geen probleem omdat geld lenen voor de staat nog bijna gratis was.
Verder wil ik er nog op wijzen dat de meeste landen met een gigantische staatsschuld in Zuid-Europa liggen en dat de economie van deze landen erg afhankelijk is van het vliegtourisme uit Noord-Europa. Dus als de globalisten vliegen onbetaalbaar maken, dan zullen deze Zuid-Europese economieën binnen 1 jaar in elkaar klappen.

Ni28
Ni28
6 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Volledige controle over de burger lijkt wat de overheid wil. Het past precies in de gang van zaken nu de vrijheid steeds meer beknot wordt. Wanneer na het verbod van vrije woord in de media nu ook partijen verbod besproken wordt. Volledige manipulatie van het samenleving lijkt de belangrijkste onderdeel van de globalisatie waarschijnlijk al uitgewerkt door de WEF en VN. De digitale euro kan als instrument hiervoor dienen. Is dit trouwens in Nederland ook de taak van de koningin om zich met deze economisch politieke zaken te bemoeien met haar aangeleerde Beatrix lachje? De manipulatie kan uitmonden in totale controle op het gedrag van mensen. Het jaar 1984 lijkt nu echt uit te breken. Het is in deze tijd niet meer zo raar om zaken alvast negatief te benaderen met zo onbetrouwbare overheid.

Laatste aanpassing 6 maanden geleden door Ni28
Yvonne
Yvonne
6 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dit wordt een ramp en kunnen we alleen met zijn allen voorkomen!

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Yvonne

Maar hoe krijgen we de bankbintjes de straat op?

john
john
6 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Volkomen met de schrijver eens, Echter zolang de meerderheid van de Nederlanders niet verder denkt dan de tafelrand, zal het hen niet aan hun r**t roesten. Het is volkomen duidelijk dat digitaal geld de natte droom is van elke machthebber / politicus. Het is voor hen volkomen duidelijk wat je inkomsten zijn en wat je spaar geld is. Bij Albert Hein weten ze precies wat je gekocht hebt, dus die info breng je bij het betalen aan de kassa direct naar het Ministerie van “de gelukkige en gezonde Nederlander”. Mocht het zo zijn dat je een kratje bier wil, en je hebt er vorige week ook al een gehaald, dan krijg je direct aan de kassa de melding dat je van al weer 1 krat bier binnen 1 week niet gezond, en niet gelukkig wordt. Er wordt tevens een directe afspraak gemaakt met het consulatie bureau aangaande alcoholisme, waar je direct een afspraak hebt over 6 dagen, ’s middags om 15.15 uur om je ongelukkig zijn te bespreken. Alles voor het geluk, ennnnnnne,,,,,we hadden toch altijd in het verleden gezegd dat we niets te verbergen hadden????

MENSEN…wordt wakker !!!!!!!!!!!!

We hebben het nog in handen. Je salaris wordt op je bankrekening gestort,daar kun je weinig aan doen. Wat je wel kunt doen is het er onregelmatig af te halen. Neem 250,- op, en besteed dat aan de dingen die je nodig hebt. je laat geen enkel spoor achter voor de overheid op deze manier. Als vervolgens je portemonnee leeg is, is dat tevens een leer moment. Ow, nu al leeg. Wat heb ik allemaal al gekocht. De maand is pas 1 week oud. Beetje opletten voor de volgende 3 weken. Dat truitje wat ik zo leuk vind,daar wacht5 ik met kopen toch nog maar even mee. Behalve dat je op deze manier de plannen van de overheid een beetje dwars zit ook een prima manier goed met geld om te gaan. (test wordt te lang….)

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  john

Ik denk dat we het geruime tijd al niet meer in handen hebben. Kijk naar het aanblijven Rutte.
Dit is ingezet beleid, dat net als de teloorgang van Zwarte Piet, onvermijdelijk is.

john
john
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  john

Ik had nog een stukje meer geschreven, alleen duurde het lang voordat de redactie mijn stukje goedkeurde. Ik was ervan uit gegaan dat mijn reactie verloren was gegaan……

Ik ga weer verder…

Tevens is het voor kinderen bijzonder effectief om te leren dat je het kwartje maar 1 keer kunt uitgeven, en dat je dus soms keuze’s moet maken.
Koop ik snoep, of koop ik dat water pistool. Beide kan niet.

Ik vrees echter dat de Nederlander niette bewegen is. Zoals ze elke stemmen op partijen die Nederland compleet afbreken, zo zullen ze zich ook financieel naar de slachtbank laten brengen.

Ik zie overigens zojuist dat op het VVD partij congres de dwangwet is aangenomen, wat ik overigens wel verwacht had.
Nederland is verloren.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  john

Ik had dat niet verwacht. 77% ging er in mee.
Die 77 % is zeker niet de afspiegeling van Nederland.
Het betekent wel dat die 33 % mogelijk de VVD gaan verlaten, hoe dan ook zich er niet meer zo thuis zullen voelen.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Hoe dan ook, het zetelverlies zal voor de VVD blijven voortzetten.
Dat geeft het congres al aan.

john
john
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik ben ervan overtuigd dat wie tegenwoordig wat in de politiek doet, dit alleen uit eigenbelang doet. Idealisten zijn volgens mij nauwelijks nog te vinden. Het doel lijkt te zijn omhoog te komen in de politiek. naar boven likken en naar onderen trappen. Het geeft niet hoe je hogerop komt, als je aan het einde maar het begeerde baantje krijgt. Dwars liggen, kritisch zijn, vrij denken is dan niet aanbevelens waardig. Netjes mee stemmen met wat de baas wil kan lucratief zijn aan het einde. Walgelijk volk, op een paar uitzonderingen na.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  john

Het probleem is natuurlijk wel, dat niet iedereen die lid is van de VVD ergens burgemeester kan worden.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

En ja, iedereen die de politiek in gaat, doet dat uit eigenbelang.

Meine
Meine
6 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Als een bankbiljet of een munt duizenden keren van eigenaar wisselt, is dit zonder kosten, alle duizenden keren….

Digitaal, dan is er een systeem nodig om te faciliteren, en wordt er iets aan verdiend, bij elke transactie. Zo heeft Zuckerberg zijn kapitaal vergaard, miljarden keren een heel klein bedragje, en overheden zien ook een mogelijkheid om de burgers verder uit te melken…

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
6 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Een overheid die het idee heeft opgevat om zijn burgers in een door die overheid gewenste richting te sturen, is ongewenst. Een samenleving is geen kudde schapen.
Ik denk dat de meeste mensen wel iets zullen vinden van een overheid die zo naar zijn burgers kijkt.

J-P
J-P
6 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Communistische trekjes over en weer. Je wordt op straat al overal gevolgd en dan ook nog hoe je je geld binnen krijgt en uitgeeft. Geloof dat Maxima zich hier beter buiten moet houden. Den Haag zal zich beter bekommeren om al die ellende en loze beloften die er worden geuit door ons leuke Kabinet pfff wat een aanfluiting

Saeftinghe
Saeftinghe
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  J-P

Wat let ons burgers om het kasgekd dat we nu al in handen hebben te blijven gebruiken.

Ik meen dat er in NL regios zijn zoals een wadden eiland waar “Eilandgeld” bestond/bestaat.

Met dat geld kon vrijwel alles op het eiland betaald worden.

Een geld circuitje zonder inflatie BTW.

Momenteel betaal ik waarmmaar mogelijk met contant geld, wil ik zo houden tot ik op m´n sterfbed m´n laatste tientje aan de begrafenis ondernemer schenk

Marien
Marien
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  J-P

Eigenlijk raar dat zij zich hierover mag uitspreken. Ze heeft er geen verstand van. Is praatpop van enge mensen als die Schwab, denk ik.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
6 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Helemaal eens. Is alleen bedoeld om er stiekem en steeds ingrijpender mee te manipuleren.

Youp
Youp
6 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Om te beginnen zal ook een CBDC fiatgeld zijn in de zin dat er geen onderliggende waarde is als goud of zilver. De waarde ervan zal bestaan uit vertrouwen (fiat) en netwerkeffecten omdat iedereen er gebruik van maakt. Voor een bitcoin is elektriciteit nodig om het aan te maken en dat kan gezien worden als de intrinsieke waarde ervan.

Een essentieel verschil tussen bitcoin, veel andere cryptomunten, en fiat geld is dat cryptomunten meestal deflatoir van opzet zijn itt ons fiat geld. Dwz de bedoeling is dat cryptomunten steeds meer waard worden terwijl fiat geld alleen maar minder waard wordt. Bij fiat is het streven 2% waardeverlies of inflatie per jaar. Momenteel is het veel meer dan dat. Gresham’s law treedt hier in werking: bad money drives out good money. Mensen zullen eerst het slechte geld (fiat) uitgeven voordat ze afstand doen van het goede geld (bitcoin). Het is dus niet erg waarschijnlijk dat crypto het fiat geld zal verdringen, tenzij het de vernieling in inflateert, of, in het geval van sterke deflatie, alle banken weer failliet gaan.

Dat zijn dan bij uitstek de momenten om een CBDC te introduceren omdat niemand er nee tegen zal zeggen. Never let a good crisis go to waste. Een dergelijke situatie kan dus ook georchestreerd worden. Je moet daar rekening mee houden.

Maar goed, zover is het niet. Feit is dat vrijwel alle centrale banken hun CBDC aan het ontwikkelen zijn. de voortgang valt hier te volgen: https://www.visualcapitalist.com/visualized-the-state-of-central-bank-digital-currencies/

In een aantal landen worden ze al gebruikt. Verrassend genoeg gebeurt dat in Nigeria en een aantal Caraïbische eilanden. In andere landen draaien proefprojecten en in de EU wordt het ding ontwikkeld. Daar gaat geen Tweede Kamer wat tegen doen hoor.

krijnnl
krijnnl
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

De vraag die bij mij opborrelt, is; zullen de banken zomaar hun ‘machtpositie’ opgeven als ze overbodig dreigen te worden? Ik kan het me haast niet voorstellen. Het is een noodsprong die CBDC waarvan ik helemaal niet zo zeker ben of dit praktisch wel haalbaar is. De CBDC zomaar naadloos aansluiten op het bestaande (geld) systeem en het zelfs om zeep te helpen? Kan een Centrale Bank gewoon zeggen; ‘mensen, we hebben iets nieuws verzonnen en aan de slag er mee’?

Youp
Youp
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  krijnnl

Bij de overgang van de gulden naar de euro is het inderdaad wel zo gegaan. Hier is de euro en dat is je nieuwe geld. Wat de rol van de commerciële banken gaat zijn is vooralsnog nogal onduidelijk. Maar goed, zoals kort benoemd is het mogelijk een crisissituatie te scheppen waarna of de euro de vernieling in geïnfltateerd is, of de rente blijft stijgen waarna je sterke deflatie krijgt en alle commerciële banken failliet gaan. Dan wil je zo’n CBDC wel. Er zijn voldoende opties. Uiteraard krijg je alleen aan CBDC als je driedubbel geboosterd bent en een digitaal paspoort of sociale kredietscore kunt laten zien waarop niet te veel minpunten staan.

J. C. Th. Köhler
J. C. Th. Köhler
6 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

“deze munt biedt ook volop mogelijkheden voor misbruik door de overheid”

Vanwege die mogelijkheden voor misbruik door de overheid is onze “koningin” er natuurlijk vóór. Die voorliefde heeft ze van haar vader geërfd. Maar, toegegeven, ik heb liever een digitale munt, dan dat ik levend uit een vliegtuig gesodemieterd word.
Dat dan weer wel.

Jos
Jos
6 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De digitale Euro zou zo slecht nog niet zijn als we een betrouwbare overheid hadeen.
Nationaal en international.
Maar als voormalig MKBr is mijn vetrouwen nagenoeg nihil. Boeren, vissers, horeca, ondernemers, artsen en vele anderen zullen ook zo hun twijfel hebben. En de lessen ten tijde van corona zijn niet vergeten.
Ik zie geen mogelijk misbruik die overheden zouden kunnen inzetten inzake de digitale munt.
Nee, dat is al het doel van meet af aan om met de digitale munt om ons gedrag te sturen. Dus is als potentieel risico, maar als doel opzich.

Laatste aanpassing 6 maanden geleden door Jos
Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Een betrouwbare overheid? Is dat geen contradictio in terminis?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jos

We zien nu weer met o.a. de dwangwet dat het de roverheid niet gaat om het (eigen) volk en het land te besturen, maar louter om een WEF agenda te pushen. We worden steeds weer gepiepeld, en het product van hun wanbestuur is dat iedereen er uiteindelijk slechter voor staat. Slechtere wijken, steden en dorpen, slechter onderwijs, slechtere veiligheid, slechter ov, uitgeklede zorg, ga zo maar door.
Waarom blijven we dit pikken?

Daan van der Keur
Daan van der Keur
6 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

En weer krijgt hij oh zo verschrikkelijk gelijk…… Michael Gorbatsjov: “The most puzzling development in politics during the last decade is the apparent determination of Western European leaders to re-create the Soviet Union in Western Europe.” Tja heb ik straks geen last meer van als ik op mijn motor spring en Europa vaarwel zeg. ik kan niet wachten.

Theo Prinse
Theo Prinse
6 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Mijn comment is in de spamfilter gekomen

Theo Prinse
Theo Prinse
6 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Recapitulerend: De leider van de westerse wereld, de VS heeft nu het dictatoriaal bestuurde Rusland en China extreem links ingehaald.
Nederland moet vanaf nu primair voor de eigen suprematie en soevereiniteit kiezen binnen de geopolitieke realiteit.
Dat betekent uit de Euro en beginnen met harde exclusies binnen de Europese Unie en anders daar ook uit. Tegelijk onderhandelingen beginnen et de BRICS en de Atlantische samenwerking herdefiniëren.
Nederland heeft de Euro veel te DUUR gekocht voor 2 gulden en 20 gulden cent ipv 1 gulden en 90 gulden cent.
Dit kost Nederland al 2000 miljard en dat moet door de Nederlandse Centrale Bank – net als de Quantitative Easing van Amerika onder Obama en Europa onder Draghi – extra gedrukt en verhandeld worden op de internationale markten te beginnen onder de profiteurs Duitsland, Frankrijk, China etc.
De tegenwaarde wordt in een derde pensioen- investeringsfonds gestopt. 2.000 miljard is in 20 jaar met een loon/salarisverhoging van 10 % geconsumeerd.
Voorts nietig verklaren milieu en vluchtelingen verdragen.

Bart
Bart
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

We leven nu ook al in een ‘democratische dictatuur’. Politici worden op enig moment gekozen en de dag erna kan het hele electoraat wat hen betreft doodvallen. Ze laten zich niets gelegen liggen aan de wens van de kiezer, ook niet als die zich laat horen via in meerderheid aangenomen moties in de kamer. Het eigen baantje, de carrière en vooral de eigen herverkiezing zijn de hoogste doelen. Als en passant de kiezers verder electoraal en financieel kunnen worden gekneveld, dan is dat mooi meegenomen. Het bestel zoals we dat nu kennen, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal, is toe aan een grote schoonmaak. Alle Kaagjes, Ruttetjes, FransjesTimmermansjes en al dat andere tuig uit de functie zetten en nooit meer een openbaar of bestuurlijk ambt laten bekleden. Laat ze papier prikken in een park – doen ze eindelijk iets nuttigs.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
6 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben al plannen aan het maken om binnen nu en 1 jaar op mijn nieuwe All Road motor richting Afrika te vertrekken, daar zijn geen landen te vinden die digitaal geld gaan invoeren. Ik wissel al mijn spaargeld om voor US Dollars en ga genieten van het leven want in Europa is de burger straks een object en slaafje van de totalitaire overheid. Vreemd dat iedereen dit zonder ook maar enig protest accepteert. Maar ach ik zie dit al heel erg lang maar de media volgen slaafs, de burgers volgen slaafs, de oppositie-politici volgen slaafs……. En maar kritiek hebben op landen als Hongarije, ha, ha, man, man.

Bernardo A.
Bernardo A.
6 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Over Maxima kunnen we kort zijn. Haar vader was geen oorlogsmisdadiger, hij was een politiek misdadiger in een burgerbewind,dat zich tegen de eigen bevolking keerde. Tenminste gedoogde hij die misdaden en achtte ze wel prima.
Zo vader, zo dochter.

Wat ik mij afvraag is of die digitale munt nog kan worden gebruikt op de valutamarkt, als de waarde compleet is onderuit-geschoffeld door ongelimiteerd bijdrukken. Met ongelimiteerd bijdrukken van geld zou anders elke gemiddelde Afrikaanse staat ook “rijk” zijn.

Heniusz
Heniusz
6 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Quote: “Als u bijvoorbeeld meer dan een kilo vlees in de maand hebt gekocht, zult u met de digitale euro geen vlees meer kunnen kopen. ” Om die reden (onder meer…) zie ik dus niks in dat digitale speelgoedgeld…. Kilo vlees? Per week ongeveer!

40
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x