Huidige klimaatbeleid betekent economische zelfmoord

Onze welvaart is te danken aan fossiele energie

Titelfoto bij artikel Huidige klimaatbeleid betekent economische zelfmoord Ferdinand Meeus Opiniez

Foto:

Ook al is de gemiddelde wereldtemperatuur de afgelopen honderdvijftig jaar maar met 1°C gestegen en neemt het aantal klimaatcatastrofen gestadig af, toch moeten we geloven in een desastreuze klimaatverandering op basis van extreme en betwistbare klimaatmodellen. Dus moet de CO2-uitstoot tegen 2050 naar nul worden teruggebracht. Maar om dat te bereiken zou elke dag een kerncentrale moeten worden bijgebouwd of 1500 windmolens. De groene energietransitie is een sprookje en het afzweren van fossiele energie betekent economische zelfmoord, schrijft dr. Ferdinand Meeus.

Ons klimaatbeleid is gebaseerd op de rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN, dat om de vijf jaar een rapport schrijft over de toestand van het klimaat. In het meest recente Assessment Report 6 (AR6) kunnen we lezen dat de gemiddelde wereldwijde temperatuur is gestegen met ongeveer 1°C sinds 1850, het begin van thermometermetingen. Deze toch wel milde stijging wordt volgens de klimaatwetenschappers van het IPCC hoofdzakelijk veroorzaakt door de menselijke uitstoot van CO2.

 

Angstpropaganda

Omdat een stijging van 1°C in een periode van honderdvijftig jaar moeilijk te verkopen valt als een klimaatcrisis of noodtoestand, is er een wereldwijde angstpropaganda gestart onder de titel ‘klimaatverandering’. Weersextremen zoals orkanen, bosbranden en overstromingen toegeschreven aan klimaatverandering. Nochtans is er voor deze bewering geen robuuste wetenschappelijke onderbouwing. We gaan met z’n allen naar Spanje en andere warmere vakantielanden, en daar is het constant 10°C warmer, zonder dat we daar last van hebben.

 

Geen toename klimaatcatastrofen

In tegenstelling tot wat we elke dag horen, is er geen toename in het aantal klimaatcatastrofen waarneembaar. Informatie over wereldwijde catastrofen wordt bijgehouden door het Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) van de Universiteit van Leuven. Deze EM-DAT databank beschikt over betrouwbare cijfers sinds 2000. Daarvoor zijn de cijfers minder betrouwbaar, omdat niet alle landen hun ‘rampen’ op een systematische wijze meldden. Er was een stijging in aantal rampen, maar die stijging was te wijten aan betere en meer volledige rapportering door de verschillende landen.

We kunnen dus met een robuuste wetenschappelijke onderbouwing stellen, dat er geen toename is van ‘klimaatcatastrofen’ sinds het begin van de betrouwbare metingen in 2000. Ook het aantal doden te wijten aan klimaatrampen is fors gedaald. Zie onderstaande grafiek.

Het klimaatalarmverhaal wordt dan ook wijselijk geprojecteerd in de verre toekomst (2050 of 2100) met meters zeestijging, eilanden die gaan verdrinken, apocalyptische orkanen en verschrikkelijke bosbranden. Sommige klimaatactivisten gaan zelfs zover dat ze beweren “nog twaalf jaar en onze planeet gaat eraan”. En dat herhalen ze dan om de drie jaar.

 

IPCC-rapporten

Klimaatextremisten en vooral groene politici beroepen zich telkens op de rapporten van het IPCC voor de wetenschappelijke onderbouwing van hun klimaatalarm-angstpropaganda. Nochtans zijn die rapporten veel genuanceerder dan velen willen geloven. Het IPCC gebruikt namelijk klimaat-“scenario’s” om voorspellingen te doen over 2050 en 2100. Nu, scenario’s zijn gebaseerd op uiterst complexe klimaatmodellen met verschillende aannames en randvoorwaarden. Bovendien is er niet één model maar wel meer dan dertig modellen, die allemaal verschillende uitkomsten geven voor dezelfde begin-input.

Het klimaat is een uiterst complex systeem, waarbij oceaanstromingen en atmosferischeinvloeden worden beschreven door fysische processen op basis van niet-lineaire differentiaalvergelijkingen, die enkel kunnen worden ‘opgelost’ door ‘schattingen’ via allerlei parameters en randvoorwaarden. Daarom kan het weer ook niet betrouwbaar worden voorspeld voor meer dan drie dagen. En het klimaat is het gemiddelde van het weer over een periode van dertig jaar (conform de definitie van de World Meteorological Organization).

 

Hoe goed zijn de klimaatmodellen?

De gebruikte klimaatmodellen van het laatste AR6-rapport geven een bedenkelijk grote spreiding in het voorspellen van de temperatuur tegen 2100, met een opwarming die varieert tussen de uitersten van 1,8°C en 5,6°C . Dat is een factor 3 bij dezelfde aanname dat CO2 gaat verdubbelen (een standaard controletest). In een ‘normaal’ vakgebied, zoals fysica of chemie, zou een theorie met zo’n grote spreiding met de nodige reserve worden gebruikt. Helaas, in de klimatologie is dat niet het geval. Het is daar zoals bij horoscopen: het kan 2°C warmer worden of het kan 6°C warmer worden. En dat is dan het verschil tussen ‘er is niks aan de hand’ of ‘klimaatcrisis’.

De door het IPCC gebruikte klimaatscenario’s met een voorspelling van de temperatuurstijging tegen 2100 vinden we samengevat in deze grafiek:

Volgens het IPCC zijn alle voorspellingen uit die modellen even gelijkwaardig. In de praktijk is er echter een automatisme bij klimaatwetenschappers ontstaan om vooral te werken met de bovenste lijn. En dat scenario geeft per definitie heel extreme uitkomsten. Als die ‘alarmerende’ studies dan worden gepubliceerd in de wetenschappelijke vakliteratuur, worden die gretig opgepikt door de media met nog wat extra toeters en bellen. Zonder dat iemand de moeite neemt om uit te leggen, dat die alarmkreten gebaseerd zijn op de meest extreme aannames met niet-realistische voorspellingen.

 

Economische zelfmoord

En op die manier zijn we verzeild geraakt in de totaal onrealistische situatie van een klimaatalarm-massahypnose en hebben politici hun groene energietransitie gebouwd op het streven om tegen 2050 de uitstoot van CO2 naar nul te brengen. Met het doel om de wereld te redden. Wat ze niet beseffen is dat zo’n beleid niet alleen technisch onmogelijk is, maar ook economische zelfmoord betekent.

Onze welvaart is immers vandaag de dag nog steeds voor 80% gebaseerd op goedkope en betrouwbare energie, komend van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas. Die fossiele energie tegen 2050 naar nul brengen en vervangen door wiebel-energie uit zon/wind is een sprookje. Prof Pielke van de Universiteit in Colorado heeft dat mooi geïllustreerd met deze grafiek van de wereldwijde energieconsumptie.

 

Om de groene energietransitie, met als einddoel nul CO2-uitstoot, te bereiken tegen 2050 moeten we volgens prof. Pielke vanaf vandaag, wereldwijd, elke dag een kerncentrale bijbouwen of elke dag 1500 windmolens. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Er is nu al paniek omdat Poetin de gaskraan op een iets lagere stand heeft gezet. Na jaren van miljardensubsidies voor windmolens en zonneparken en de afbouw van kernenergie wordt het hopelijk duidelijk in de hoofden van politici dat onze economische welvaart is gebouwd op fossiele energie.

 

China doet niet mee met hysterie

En zon/wind energie gaan ons niet redden. Vanwege onvoorspelbaar, onbetrouwbaar en niet beschikbaar als we het echt nodig hebben. De groene energietransitie is een westers verschijnsel. China, met de grootste CO2-uitstoot, doet niet mee met de klimaathysterie en met de transitie naar nul CO2-uitstoot. China gaat voor een gezonde energiemix met als basis fossiele brandstoffen samen met kernenergie en – waar het op grond van een kosten-baten-analyse economisch en praktisch zin heeft – zon en wind.

Het wordt hoog tijd dat onze politici het klimaat- en energiebeleid van China gaan volgen. Er is namelijk geen klimaatalarm-crisis en er is dus geen dringende noodzaak om fossiele brandstoffen per dogmatisch decreet naar nul te brengen. Als we niet kiezen voor een gezonde energiemix zoals China, dan wacht ons economische zelfmoord en kunnen we beter beginnen met Chinees te leren.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
30 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Behalve het genoemde voorbeeld van prof Pielke zijn er nog meer zoals:
1) Er is niet genoeg lithium voor elektrisch rijden. Op basis van de wereldvoorraad lithium kun je uitrekenen dat er genoeg lithium gewonnen kan worden voor de personenauto’s die nu in Europa rijden. Wat de rest van de wereld dan moet? Die vraag wordt genegeerd.
2) Vrachtauto’s en bussen en boten en vliegtuigen zullen nooit op lithium of een andere batterij kunnen bewegen, omdat de opbrengst/nuttige last ratio veel te ongunstig is.
3) Voor het bouwen van 1500 windturbines per dag is de voorraad aardmetalen niet voldoende. Aardmetalen zijn noodzakelijk om voor een goede geleiding van de grote stroomsterkte te zorgen. China heeft de export van aardmetalen al beperkt om de binnenlandse bouw van windturbines te waarborgen.
4) Zonnepanelen zijn bedrijfseconomisch interessant, maar leveren in de winter weing op, juist als je die energie voor verwarming zou willen gebruiken.
5) GL, die fanatiek voor de duurzame samenleving ijvert, heeft op hun website geen enkel plan waarin staat hoe die omschakeling ongeveer moet plaatsvinden. Dat zou je toch wel verwachten van een partij die beweert alles beter te weten.
Conclusie: men roept maar wat, omdat men weet dat het toch nooit echt uitgevoerd gaat worden. Al deze plannen zullen na verloop van tijd stil vallen door de economische en technische beperkingen die onoverbrugbaar zijn.

Andre
Andre
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Om terug te komen op de economische zelfmoord die dr. Meeus beschrijft:
Door de snelle prijsopdrijving van de kosten van energie worden tal van economische activiteiten niet meer concurrerend of rendabel.
Tegelijkertijd wordt het minimumloon in 2023 met 10 % verhoogd. Dat is leuk voor de consumptieve kant van de economie, maar ook dit betekent een gewone kostenverhoging voor de productieve kant van de economie (bedrijven). De consument gaat én meer betalen voor energie én meer voor de consumptie, want minimumloon werkt door in alle producten.
Dit betekent onvermijdelijk dat er minder bestedingsruimte is voor een aantal economische activiteiten zoals horeca, reizen, luxe kleding, luxe producten zoals horloges, parfum, want de consument zal gaan bezuinigen op alles dat niet strikt noodzakelijk is.
Er ontstaat dus tegelijkertijd een combinatie van loonspiraal en afnemende bedrijvigheid, want een aantal sectoren zal sterk inkrimpen. Dit is een goed recept voor een diepe recessie, met grote werkloosheid en vervolgens deflatie en dalende lonen.

Svalbard
Svalbard
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Wat vliegtuigen betreft, een vaak over het hoofd gezien nadeel van elektrische vliegtuigen is het gewicht. Bij een normaal vliegtuig vermindert het gewicht door het verbruik van de kerosine. Aan het eind van de vlucht kan het vliegtuig veilig landen door het afgenomen gewicht. Bij een elektrisch vliegtuig vermindert het gewicht niet tijdens de vlucht. Daarom moet het een veel sterker en dus zwaarder landingsgestel hebben. Allemaal extra redenen om elektrisch vliegen naar het land der fabelen te verwijzen.

HenryN
HenryN
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Svalbard

Ik ben geen techneut maar denk wel dat ook U gelijk hebt. Nu zie je politici die eletrisch rijden promoten maar ook als we allemaal elektrisch zouden rijden redden we de planeet echt niet. Ik lees alleen maar over elektrische personen auto’s en nauwelijks iets over vrachtwagens. Hoeveel accu’s moeten die wel niet hebben om bv 30 ton te verplaatsen en ik zie het al voor mij: de vrachtwagen begint in Amsterdam en bij Utrecht is die al zo goed als leeg met de huideige accu’s. Dat elektrisch rijden gaat niets uithalen het is alleen lekker makkelijk voor de “groene geesten” om die auto te bashen.

Rien E
Rien E
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Svalbard

Bovendien een zo onbetrouwbare bron als accu’s zou je niet moeten willen als je veiligheid voorop stelt. Brand ,levensduur,betrouwbaarheid en gewicht zijn grote cons tegen het gebruik van accu’s. DE alom geprezen waterstof is ook geen oplossing omdat het rendement vanuit elektra naar elektra maar ca 40% is. Kortom de les is : geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt

Jan de Jong
Jan de Jong
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Er is geen klimaatcrisis. Het is de stok die in de jaren 80 gevonden is om de hond te slaan. Zie de ontstaansgeschiedenis van de IPPC.

Mieke Lubbers
Mieke Lubbers
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Een klimaatcrisis geloof ik inderdaad ook niet in. Zolang als de aarde bestaat wisselt de temperatuur in de verschillende gebieden. Men heeft onlangs onder gletschers restanten van bebossing gevonden, dat ijs was er dus ook niet altijd. Ik zou liever zien dat men ging kijken naar welke maatregelen nodig zijn om om te gaan met klimaat-verandering. Tegenhouden lukt toch niet. En eigenlijk, gelukkig maar.

Emiel Lambrechts.
Emiel Lambrechts.
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Mieke Lubbers

Als ik het goed voorheb is CO2 nodig voor het ontstaan van groen. Het moet dus al ontelbare jaren bestaan hebben. Waarom zou dit nu opeens en zomaar een probleem zijn ?

HenkyPanky
HenkyPanky
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Als ik het goed begrijp is het CO2 probleem ontstaan door overbevolking. Indien alle “Groenen” en aanverwanten zich opofferen, kunnen we over 150 jaar meten wat het effect was. Het zou meer problemen oplossen. Dat is zeker.

Sjef Smeets
Sjef Smeets
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Tijdens mijn raadsperiode werden we geconfronteerd met de waanzin van het bouwen van windmolens. De gemeente. voorstander van windmolens had een expert uit Delft gevraagd om de voordelen van die windmolens te komen promoten, want oh dat Co2 en opwarming van de aarde. Vroeg de expert een Prof uit Delft of hij wist dat Nederland ooit onder een dik pak ijs lag. Ja dat wist hij ook. Confronteer hem met de opmerking: toen was er geen mens, geen industrie of economie en toch slonk die ijskap waaruit Nederland tevoorschijn kwam. Binnen 5 minuten was zijn betoog klaar en weg was die slimme man. Naderhand bleek dat hij aandelen van een leverancier van windmolens had. Tja dat is wetenschap ten top. Als je helder nadenkt is alles veel eenvoudiger. Gelukkig niet academisch misvormd want daaraan gaat ons land naar de gallemiezen.

piet12345
piet12345
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ze proberen ook niet de planeet te redden. Ze proberen de bevolking onder controle te krijgen en hun spullen te stelen.Het is niet ingewikkeld….. zolang je het maar wilt zien.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

We moeten af van klimaat beleid als religie. Klimaatbeleid is een commercieel en politiek belang geworden.
Wetenschap moet onafhankelijk worden.
Helaas denk ik dat dit onmogelijk is geworden door wat wij als samenleving zijn geworden en hoe die samenleving functioneert.

H.J.
H.J.
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De wereld is vol en Nederland is overvol.
En de grenzen van Nederland blijven wagenwijd open.

Mieke Lubbers
Mieke Lubbers
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Jammergenoeg wordt er niet gezocht naar welke maatregelen nodig zijn om de diverse scenario’s het hoofd te bieden. Daarnaast ben ik met de auteur eens dat een wetenschappelijk gebied wat zulke aannames en spreiding kent, geen echte wetenschap in de klassieke zin kan zijn.

hendrikush
hendrikush
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Mieke Lubbers

De rol van CO2 als broeikasgas is te verwaarlozen.
Verdubbeling van CO2 zorgt voor een energiestroom van 3 W/m2.
De gemiddelde zonnestraling (TSI) bedraagt 1360 W/m2.
We zijn als Don Quichot op jacht naar een denkbeeldige vijand.

Piet charite
Piet charite
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik noem het evolutie, kijk naar de historie.
Alle volkeren die hebben bestaan hadden hun tijd op aarde gehad en zijn verdwenen.
Dit geld ook voor deze mensheid, we houden op te bestaan en maken plaats voor de volgende. Wat dit ook mag zijn.
En zoals het nu gaat is het niet alleen economische zelfmoord maar ook, vul dat zelf maar in.
Bedank en een Groet
Piet

J-P
J-P
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Men gebruikt als energie maatschappij kinderen om volwassen over te halen om te stoppen met fossiele brandstoffen. Je kunt niet zonder fossiele brandstoffen. Kinderen kunnen nu al niet zonder telefoon. Waterstof: waar gaat al dat vocht naar toe???? Als er nu al een energie probleem is , wat als alles op elektrisch is. Waar gaan al die windmolen wieken naar toe ( kunnen niet worden gerecycled ) oh ja stoppen we in de grond, brengen ze naar Africa ,wat je niet ziet is er niet. Zoals ook met de accu’s !!!!!

Ni28
Ni28
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Een hypothetische vraag. Stel dat je over twee generaties langzaam gaat schuiven in een Kleine Ijstijd. Wat dan?

Ben
Ben
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

ik denk dat men niet begrijpen en accepteren dat windmolens alleen als er voldoende wind is energie produceren. Wind energie is niet constant. Windmoglens met de turbelentie de luchtlagen verstoren merkbaar tot op honderden kilometers afstand. en dat gemiddelde temperatuursverhoging door windmolens ongeveer 2 graden is in deze beinvloede lucht lagen.
mensen vergeten dat je in de winter zonnepanele moet hebben in een dermate hoeveelheid dat met de ongeveer 1% enenrgieopwekking die er in de winter kan plaats vinden alle electricieit die uit zonnenergie moet worden opgewekt ook beschikbaar is. betekend dat er veel meer oppevlakte nodig is. Naast erop dit moment alleen maar overdag kan wroden opgewekt als er voldoende straling is.

veel ruwe materialen nodig zijn dit niet in afdoende mate beschikbaar zijn.

de oplossing eerder ligt in terug naar de tijd van mnider enerige behofte, vrijwel geen reizen en al het reizen neer komt dichterbij het werk wonen zoals dat nog niet zo lang geleden gewoon was.

Vermindereing vna energie gebruik betekend dat je ook weer seizoens eten hebt en andere wijzen van canserveren van het voedsel.

lokaal vor lokaal weer gaat gelden om de energie verbruikt te reduceren, een nachtmerrie voor landen als China, India omdat ook prodcutie terug gaat naar lokaal.

voorstaande is geen somber scenario, het is een andere balans vinden waarmee men kan overleven.

rezin gaat meer tijd kosten net als dat nog niet zo lang geleden was. en desnondak kwam men ook in alle uithoeken van de aarde.

Hugo
Hugo
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ben

Willen sommigen terug naar de middeleeuwen met alle geplogenheden van toen … geluk ermee

Sjef Smeets
Sjef Smeets
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Mag ik u allen wijzen op het bestaan van Free Energy op YT te zien. Na lang dralen, wikken en wegen heb ik besloten dit te gaan uitproberen. De eerste onderdelen zijn binnen en hoop eind oktober het lopend te hebben. Dat zou in een klap alle energie problemen oplossen. Windmolens kunnen we weer afbreken, aardwarmtepompen zijn overbodig evenals zonnepanelen. Free energie schijnt al 60 jaar gekaapt te zijn door de Amerikaanse overheid die verbiedt dat dit op de markt komt. Weet niet of het werkt, maar ga het wel proberen. Als dit lukt zal het wel weer verboden worden want dan heeft de overheid niets meer over uw energie verbruik te vertellen. U bent zelfvoorzienend en dat wil een overheid niet.

Saskia
Saskia
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Sjef Smeets

Ik ben heel benieuwd naar Free Energy, al heb ik nog geen idee wat het precies inhoudt en hoeveel er en waarin dan geïnvesteerd moet worden. Ik ga hier zeker naar op zoek en ben ook nieuwsgierig naar uw ervaring hiermee.

Sjef Smeets
Sjef Smeets
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Saskia

Video’s te over op YT. Heb er meer dan 100 bekeken. Twijfelde of het haalbaar is maar een echte techneut ziet er evenals ik mogelijkheden in. Ik doe dit puur voor mezelf en wat vrienden want als dit werkt kom ik tijd tekort en ben ook al 70 op de teller, dus moet het een hobby voor mij blijven. Als de webmaster wil mag hij mijn mailadres aan jou doorgeven.
Qua kosten zou je als het zelf doet op pakweg 6 tot 800 kosten, met enig inzicht en geluk zelfs minder. Een keer een slinger aan het ding geven en je hebt tijdloos en voor niets elektra. Gaat Rutte natuurlijk verbieden, maar dit (magnetisme) is een product van de natuur dus voor iedereen

Andre
Andre
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Saskia

Er zijn ook video’s waarin aangetoond wordt waarom het niet kan.

Sjef Smeets
Sjef Smeets
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Klopt volledig, een demonstratie op zowel de TU Delft als de TU in Eindhoven daar gaf een Turkse uitvinder aan dat het WEL werkte. Heb mijn twijfels ook wel, maar ga het toch proberen te bouwen. Stel dat het wel werkt, dan zijn mijn energiekosten toch wel heel miniem. Afschrijven in 8 jaar kost het me dan iets van 75 tot 100 euro per jaar. Als ik dan elektrische boiler aanschaf kan ik volledig van het gas en wek mijn stroom zelf op, die buiten de afschrijving me dan niet veel of niets kost.

Andre
Andre
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Sjef Smeets

Als dat zou werken, dan zouden alle energieleveranciers toch allang zijn overgestapt op die methode?
Dan zouden toch al heel veel ingenieurs en technici dat thuis al veel eerder hebben geprobeerd?

Vin
Vin
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Sjef Smeets

Heb voor de lol ook een aantal van due filmpjes gekeken. Mijn advies, bespaar je de tijd en kosten. Zoek even de wet van behoud van energie op. Dacht je nou echt dat als een motor gratis kan draaien er niet één autofabrikant was geweest die in 1 maand tijd een wereldwijd monopolie zou scoren.

Nanko van Dijk
Nanko van Dijk
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Vin

Het probleem is dat Alpha’s dit soort onzin geloven en de dienst uitmaken.
Ze hebben geen flauw benul van Natuurwetten.

Svalbard
Svalbard
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

CO² is een niet giftig gas dat voor al het leven op aarde onmisbaar is. Van nature was de hoeveelheid CO² in onze atmosfeer 0,03%. Die hoeveelheid is door menselijk toedoen inderdaad toegenomen en bedraagt thans 0,044%.
Maar dat is nog steeds erg weinig en het veroorzaakt niet het opwarmen van ons klimaat, ondanks dat veel wetenschappers dit beweren. Tegelijkertijd zijn er veel wetenschappers die deze visie niet onderschrijven.
Jaren geleden verscheen de alarmerende film van All Gore over de opwarming door de uitstoot van CO², en ik geloofde dat verhaal dus ook.
Ik heb toen besloten om mijn dak vol te leggen met zonnepanelen en ik ruilde mijn auto in voor een hybride.
Daar heb ik dus nooit spijt van gekregen, gezien de huidige prijzen!
Maar op een dag las ik een berichtje in de krant over de ontdekking van de restanten van een Romeinse nederzetting hoog in de Alpen, waar een gletsjer aan het krimpen was. Onder een gletsjer bouwen is onmogelijk, dus die gletsjer was er destijds dus niet. Conclusie: minder CO² en toch warmer dan nu?
Dan klopt dat verhaal niet, tenzij die Romeinen stiekem toch kolencentrales, auto’s en vliegtuigen hadden.

Nanko van Dijk
Nanko van Dijk
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De verkoop van CO2 meters loopt als een trein.
Kopers denken dat als ze de hoeveelheid CO2 kunnen zien toenemen, dat dit betekent dat het zuurstof niveau in de atmosfeer afneemt.
Deze leugenachtige waandenkbeelden worden gretig gevoed door de media!

30
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x