Deuglinks wil niets minder dan totale onderwerping

Permanente kruistocht tegen zogenaamde rechtsextremisten

Titelfoto bij Titelfoto bij Deuglinks wil niets minder dan totale onderwerping Wouter roorda opiniez

Foto:

De policor deug-elite bepaalt in steeds sterkere mate wie wel en niet toegelaten worden tot het maatschappelijk debat en tot de macht. Daartoe worden voortdurend heksenjachten ondernomen op zogenaamde rechtsextremisten en worden bestaande problemen overdreven om hard ingrijpen te rechtvaardigen. Problemen die maar op één manier, de politiek correcte, mogen worden opgelost. Het is de hoogste tijd om deze politieke monocultuur te doorbreken, die leidt tot maatschappelijke uitsluiting en polarisatie en het voor zich uitschuiven van de werkelijke problemen, schrijft Wouter Roorda.

De gang van zaken rond de recente uitzending van omroep Ongehoord Nederland! over racisme maakte weer eens duidelijk hoe de verhoudingen liggen in ons land. De reacties volgen een herkenbaar patroon. Of de uitzending van ON! racistisch was of niet doet niet ter zake. Het antwoord op die vraag stond voor velen van tevoren al vast. Gebruik van het woord ‘neger’ is voor politiek correct links al lang taboe, zoals eerder bijvoorbeeld toenmalig Kamerlid Hiddema mocht ervaren.

Het geldt ook voor zoveel andere woorden die in de ogen van deze mensen een negatieve connotatie hebben gekregen, omdat ze een onderliggend probleem benoemen waarvan men liever wegkijkt. Zo is het gebruik van de term ‘allochtoon’ verbannen, ook uit de statistieken van het CBS. Verder is de bewering van ON! dat ook blanken met discriminatie en racisme te maken kunnen krijgen volgens policor links per definitie onmogelijk, omdat zij uitsluitend daders zijn.

De filmpjes die tijdens de uitzending werden vertoond vormden uiteraard geen wettig bewijs voor de stelling van ON!. Die vroomheid in de leer betrachtten de critici van ON! niet bij beelden van bijvoorbeeld politiegeweld tegen minderheden in de VS. Dan staat onmiddellijk vast dat het om racisme gaat en krijgt een crimineel als George Floyd meteen een heldenstatus.

 

Collectieve veroordeling

De andere publieke omroepen waren er snel bij om de uitzending van ON! collectief te veroordelen. Zelf hebben zij nogal wat boter op hun hoofd. Als in een uitzending van Zembla Forum voor Democratie wordt beschuldigd van financiële banden met het Kremlin mag dat, zonder een flintertje bewijs. Clintel moest via de rechter rectificatie afdwingen bij AVRO/TROS over onterechte beschuldigingen in het programma Pointer van financiering door oliemaatschappijen. Het NOS-journaal bracht een aanhoudende stroom onware berichten over Trump. De schoonzoon van Nancy Pelosi kan als Amerikacorrespondent bij Op1 aanschuiven om de verkiezingsuitslagen aldaar te duiden. De opsomming is eindeloos. De gezamenlijke brief toont vooral het gebrek aan pluriformiteit binnen het omroepbestel, waar slechts ruimte is om op één manier naar de wereld te kijken.

 

Partijnetwerk

Eerder kreeg ON! een boete omdat het een item bracht over omvolking, ook al een door links verboden term, en een politicus van Vlaams Belang onvoldoende werd tegengesproken. De NPO-ombudsman ontving liefst 76 serieuze klachten. Op basis van haar rapportage sprak het NPO-bestuur een oordeel uit. Niet alleen fungeert dat bestuur zo tegelijkertijd als aanklager en als rechter. Het bestaat ook uit mensen die politiek zijn benoemd en vooral vanwege hun partijnetwerk niet alleen jaarlijks ruim achthonderd miljoen mogen verdelen, maar ook bepalen wat er op de buis komt. Die vele petten kunnen alleen maar leiden tot machtsmisbruik en de verhalen die de laatste tijd naar buiten komen over bijvoorbeeld voormalig voorzitter Shula Rijxman illustreren dat. Alleen de rechtse oppositie vindt dit een probleem.

 

Massahysterie

Woorden doen ertoe, behalve als je iemand voor racist of rechtsextremist kunt uitmaken. Dan ligt de drempel laag. Opvallend is het gemak waarmee BN’ers uit de media- en cultuurwereld, activistische wetenschappers en linkse politici en opiniemakers steeds weer een groot deel van de bevolking uitschelden voor racist en vergelijken met nazi’s en hoe gretig de meeste media hiervoor een podium bieden.

Deze vorm van collectieve massahysterie hebben we de afgelopen jaren op tal van terreinen gezien. De eigen definitie van wat onder fatsoen en beschaving dient te worden verstaan laat geen ruimte voor een andere mening. Deze mensen eisen totale onderwerping aan hun eigen opvattingen. De vanzelfsprekendheid van het eigen gelijk resulteert erin dat men denkt de bandbreedte te kunnen bepalen van wat wel en niet gezegd mag worden in het publieke debat. Om vervolgens verbaasd te reageren als mensen het hebben over cancel culture, want er wordt toch alleen maar hate speech bestreden?

 

Opgeblazen

Niet alleen het publieke debat moet met allerlei ge- en verboden worden gestuurd, dat geldt ook voor het maatschappelijke leven. Wat daarbij vooral opvalt is hoe er niet alleen een extreme karikatuur wordt gemaakt van tegenstanders, maar ook de onderliggende problemen en omstandigheden tot enorme proporties worden opgeblazen die hard ingrijpen zouden rechtvaardigen.

Het tekortschieten van de opvangcapaciteit in Ter Apel als gevolg van de sterk toegenomen asielinstroom leidde tot een stroom van in schrille bewoordingen getoonzette sociale mediaberichten van de spraakmakende goegemeente over het gebrek aan fatsoen en beschaving van een rijk land. Artsen zonder Grenzen werd ingevlogen voor een extra dramatisch effect. De dood van een baby werd aangegrepen om het eigen punt kracht bij te zetten, om vervolgens te zwijgen toen bleek dat de opvang hieraan geen schuld had.

 

Overdrijvingen

De groep van usual suspects had zich eerder al gekeerd tegen de als extremisten geframede ‘terreurboeren’, die ervoor zouden zorgen dat de natuur in Nederland op ‘omvallen’ staat. De oproep van 36 wetenschappers en de advertentiecampagne We kunnen “#nietzondernatuur” kwam dan ook letterlijk als geroepen en kreeg volop de ruimte als aanmoediging om toch vooral ‘door te pakken’ met de omstreden aanpak.

De voortdurende overdrijvingen zijn ook zichtbaar in de bewoordingen waarmee de ‘klimaatcrisis’ onder de aandacht wordt gebracht, de hedendaagse gevolgen van de slavernij, allerlei vormen van vermeend dierenleed, discriminatie en ongelijkheid. Bij het promoten van coronamaatregelen begint het inmiddels potsierlijk te worden.

 

Randstad-elite

De problemen die er zijn met immigratie, stikstof, klimaat, energie mogen maar op één manier worden opgelost. Wie begint over opvang in de regio, minder of andere Natura 2000-gebieden, kernenergie en lagere energiebelastingen, plaatst zich buiten de discussie. De greep die deze luidruchtige, vooral in de Randstad woonachtige progressieve elite op het publieke debat en het maatschappelijk leven wil hebben is totaal.

Illustratief hiervoor is het aan banden willen leggen van reclames voor vlees door sommige gemeentes. Dat past in leefstijlinterventies over het eten van vlees, het maken van vliegreizen, het een (paar) graadje(s) lager zetten van de verwarming, korter douchen etc. Samen maken die ons (dixit minister Kaag) een beetje armer, maar dat doen ‘we’ voor het grotere goed. Van elk zelf opgeblazen probleem wordt een verdelingsvraagstuk gemaakt, want bureaucraten weten zeker dat innovatie en technologische vooruitgang geen oplossing bieden.

 

Nuttige idioten

Cruciaal bij deze onderwerping is de hulp van nuttige idioten op rechts. Bevreesd te worden gecanceld nemen zij (na enige aansporing) meteen publiekelijk afstand, zoals ook nu bij de gewraakte uitzending van ON! Vergeefs denken zij ooit als volwaardig te worden gezien in het maatschappelijk debat.

De voortdurende kruistochten van linkse policors tegen alles wat buiten hun frame van betamelijkheid valt en daarmee het predicaat extreemrechts of racistisch verdient, alsmede de manier waarop andere groepen zich hierin schikken, sterkt hen juist in hun pogingen anderen als extremisten voor te stellen, het zwijgen op te leggen en hun zin door te drammen. Niet alleen zijn de opvattingen van de rest van de maatschappij ondergeschikt aan die van een progressieve minderheid, ze staan ook onder curatele daarvan.

 

Heksenjachten

Dat leidt tot voortdurende heksenjachten op zogenaamde rechtsextremisten, waarbij Deuglinks bepaalt wie wel en niet toegelaten worden tot het maatschappelijk debat en tot de macht. Het buiten de orde verklaren van Wilders en Baudet wordt niet toevertrouwd aan de kiezer, maar is een queeste waarvan tal van mensen een opdracht hebben gemaakt. Vaak met opvattingen die ten minste net zo radicaal verschillen van de hoofdstroom als waarvan zij hun tegenstanders beschuldigen.

 

Cordon sanitaire

Partijen als CDA en VVD schikken zich in dat lot en kiezen voor onderwerping, uit angst voor buitensluiting en verlies van baantjes. Ze hebben het linkse verhaal op het gebied van bijvoorbeeld klimaat overgenomen. Uit lijfsbehoud steunen ze het cordon sanitaire dat de facto is opgetrokken tegen partijen rechts van de VVD, waardoor een kartel is ontstaan van onderling grotendeels inwisselbare partijen die op elkaar zijn aangewezen om de macht te behouden en om gezamenlijk een narratief te pushen met gebruikmaking van overheidsmiddelen en de media.

Een narratief dat in toenemende mate geen antwoord biedt op de problemen waarmee ons land wordt geconfronteerd, maar daar wat het ook kost alleen een politiek correcte respons op wil geven door op ideologische gronden gebaseerde niet-werkende maatregelen.

Het is de hoogste tijd om deze politieke monocultuur te doorbreken, die leidt tot maatschappelijke uitsluiting en polarisatie en het voor zich uitschuiven van de werkelijke problemen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
33 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Vin
Vin
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik lees heel veel reacties op diverse fora en overal wordt Baudet in diverse bewoordingen als een complotwappie weggezet. Maar helemaal nergens heb ik ook maar één inhoudelijk argument gelezen die dit onderbouwt.
Toch als je het boek van Schwab leest en kijkt naar hoe de diverse regeringen hier naar handelen dan heeft hij toch zeker een punt.
Kun je discussiëren over de vorm want in mijn ogen gebruikt hij nogal hoogdravende taal. Ik persoonlijk vind het wel mooi maar kan me voorstellen dat het electoraal niet zo handig is.
Wel is hij de enige die een metavisie heeft op wat er mondiaal speelt. Niemand anders die het grote plaatje ook maar in beschouwing wil nemen.
Kortweg…… Go FVD!

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Vin

Ik denk dat u gelijk heeft. Baudet lijkt mij iemand die gewoon niet anders kan dan ‘zijn’ taal gebruiken. Misschien te hoog gegrepen voor velen? Door zijn betogen continue te framen als belachelijk door een gretig journaille en, niet in de laatste plaats, onze premier, gaan te veel mensen er maar gemakshalve van uit dat hij belachelijk ís. Dat wil dan echter nog lang niet zeggen dat hij voor een goede verstaander niet vele punten heeft. En de afgelopen jaren ook op veel punten gewoon gelijk heeft gekregen.
Alsof het continue over het issue heen praten, zo snel en stellig mogelijk, keer op keer herhalen of gewoon géén antwoord geven van de premier zo geweldig is.
‘De politiek’ zou er goed aan doen om andere inzichten mee te wegen, ook, en momenteel hoogst actueel, geopolitiek.
Als hij ongelijk heeft, zou dat gewoon weerlegd moeten worden met argumenten, net zoals bij elk ander, en niet slechts met opgeklopte verontwaardiging.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Vin

Linkse mensen hoeven niets te onderbouwen want zij claimen en verdedigen de enige waarheid.

piet12345
piet12345
8 maanden geleden

Wellicht dat de elite de benen nemen maar eerst zal de samenleving in totale chaos worden gestort (het huidige beleid is simpelweg kwaadaardig en chaos is het doel). Het overgrote deel is niet voorbereid op chaos en al nauwelijks instaat een leven te leiden zonder dat een autoriteit hun vertelt hoe dit te doen. Al snel zullen ze smeken dat de elite hun moeten komen redden. Daarna begint het spel weer opnieuw maar met het verschil dat er een technocratisch controle systeem is uitgerold en de weg terug niet eenvoudig zal zijn. Onder het mom van dit nooit meer zal iedereen happy zijn, nou ja, totdat de schaapje weer in de gaten krijgen dat het niet slim is om het stuur uit handen te geven. Tja, als de geschiedenis ons iets leert is het wel dat we niets leren.

Jan de Jong
Jan de Jong
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik blijf hardnekkig lid van FVD, de jongelui veel succes toewensend.

Henk uit Veliko Tarnovo
Henk uit Veliko Tarnovo
8 maanden geleden

Ik denk niet dat die opstand er gaat komen Kees, omdat ze nou een compensatie gaan krijgen voor de energiekosten zonder erbij te bedenken dat het een sigaar uit eigen door is.
Ondertussen heb Ik wel begrepen dat het stomme stemvee niet meer verstand heeft dan een mossel.

Kee
Kee
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Henk uit Veliko Tarnovo

Een kinderhand is gouw gevuld .
Zielig dat mensen zich zo laten misleiden door deze duivels

Vin
Vin
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Henk uit Veliko Tarnovo

Het “stemvee” ziet niet dat de problemen veel substantiëler zijn dan de hoge gasprijs. De inflatie komt puur door de ongecontroleerde geldcreatie en dat draai je dus never nooit meer terug. De vrije val stopt niet, kan hooguit wat vertraagd worden door paniekerig met je armen te wapperen. Dat is precies wat dit kabinet nu doet.

Andre
Andre
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Henk uit Veliko Tarnovo

Die opstand gaat er inderdaad niet komen, want de energiecrisis wordt door het kabinet benut om weer een overheveling van inkomen uit te voeren. De bovenmodale inkomens betalen de compensatie voor de ondermodale inkomens. Het is gewoon een verschuiving binnen de opbrengsten uit gas en elektriciteit. Uiteindelijk blijven de inkomsten voor de overheid hetzelfde, want de ondermodale inkomens dragen hun compensatie weer net zo hard af door middel van de maandelijkse energienota.

Youp
Youp
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ze vinden het niet leuk om weerwoord te krijgen bij het uitvoeren van The Great Reset. Dat begrijpen we wel. Maar, wat verwacht je nu eigenlijk? Dat ze daar een open en eerlijk debat over gaan voeren? Dat mevrouw Kaag gaat toegeven dat het haar taak is om de 17 SDG uit te voeren? Dat ze gaan toegeven dat de klimaathysterie, de stikstofpaniek en het covidbedrog allemaal schromelijk overdreven zijn om politieke agendapunten te kunnen binnenhalen? Dat de oorlog met Rusland, tot de laatste Oekraïner, volkomen uitgelokt is oa om een versnelde transitie naar hernieuwbare energie af te dwingen? Dat de middenstand kapot moet zodat alle goederen geleverd gaan worden door grootbedrijven die je koopgedrag kunnen bijhouden en doorsturen naar big data centra? Dat het ruilmiddel vervangen moet worden door een CBDC zodat al je aankopen gecontroleerd en gereguleerd kunnen worden? Denk je dat ze gaan toegeven dat ze samenzweren met de gelijkgeschakelde media tegen hun critici? Denk je dat ze daar een debat over gaan voeren of toestemming gaan vragen aan het parlement? Nee, natuurlijk niet.

Vin
Vin
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Die oorlog had idd makkelijk voorkomen kunnen worden maar het komt ze gewoon goed uit. Leidt af van hun agenda en hiermee kunnen ze de burger wijsmaken dat alleen een sterke eu Putin kan stoppen en dat anders heel europa wordt geannexeerd door de Russen. Gek genieg lukt het de Russen niet eens een achterlijk land als de Oekraine te bezetten dus hoe kunne ze iemand wijsmaken dat ze wel de hele eu kunnen binnenvallen. Snap niet dat de massa dat maar niet ziet

Youp
Youp
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Vin

Het is altijd heel moeilijk om te weten wat er precies gebeurt in een oorlog. Alle betrokken partijen stapelen de leugens en de propaganda op elkaar. Daarom zijn er ooit militaire inlichtingendiensten in het leven geroepen. Om te proberen aan deugdelijke informatie te komen. Wat mij wel duidelijk is is dat Poetin de Oekraïne niet wil veroveren. Hij wil de Russisch sprekende mensen beschermen en zal de gebieden waarin zij wonen wel annexeren, na een referendum, wat hij gaat winnen, net als op de Krim, en nadat hij de door het Westen betaalde huurlingen eruit geflikkerd heeft (denazificatie). Het is dan niet erg zinvol om de plek eerst aan gort te bombarderen zodat je het later weer moet gaan opbouwen. Wat er overblijft van de Oekraïne is het stuk van Kiev naar Lviv. Daaromheen is het Rusland.

piet12345
piet12345
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Het weglopen was waarschijnlijk een vooropgezet plan; het ging allemaal iets te soepel. Ik verwacht overigens niet dat ze er problemen mee hebben indien duidelijk wordt (nog duidelijker) dat ze de SDG´s proberen uit te voeren. Eventueel stappen ze op en gaan demissionair verder met het slopen van de samenleving. Zelfs als ze er ronduit voor zouden uitkomen blijven er nog velen juichen, er zijn simpelweg te veel mensen afhankelijk van de overheid (op naar een vorm van basisinkomen voor de middeninkomens, de groep die binnenkort gaat vallen).

Andre
Andre
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Helemaal mee eens, maar het zit veel dieper dan alleen maar het streven naar macht en totalitair bestuur.
Linkse mensen zijn zelf ‘cultuurloos’ en voelen zich daardoor betere mensen, wat zich o.a. uit in het cultiveren van internationale, oftewel cross-cultural, contacten.
Dit is hun voornaamste motief om neer te kijken op ‘cultuurgebonden’ mensen (dit element liet Baudet buiten beschouwing tijdens zijn speech waarbij het kabinet het hazepad koos).
Het is ook het motief waardoor ze zich geroepen voelen om alles wat met cultuur te maken heeft, te vernietigen. Dit is de reactie van linkse mensen vooral op het mislukken van de revolutie van 1848. Ze geloven echt dat als ze in dit project slagen er een meer verbonden en natuurlijke mensheid zal ontstaan.
Cultuur betekent voor linkse mensen verbondenheid met lokale en nationale waarden, dus een impliciete afwijzing van universele waarden, – precies datgene waar democratie op berust. Dus moeten ze ondemocratische structuren opzetten, zoals de VN en de NGO’s, die helpen bij de uitvoering van het plan.

pedro dos
pedro dos
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Wouter, juist en correct, maar wanneer en hoe kunnen we dit (proberen te) veranderen? Er zijn (bijna) geen mogelijkheden meer e.e.a. een verstandigere richting op te sturen, “ze” zitten inmiddels overal achter de knoppen van de macht waaraan gedraaid kan worden, overal…en wederom stel ik moedeloos vast dat “wij” het laten gebeuren, onder onze ogen. Wanneer en hoe zal de kruik barsten en wordt en tot ingrijpen overgegaan? Ik zie het niet meer gebeuren, het is om compleet depressief van te worden.
Het probleem is te groot en te velen zijn onderdeel van het probleem. Het is te laat…

Kee
Kee
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  pedro dos

Het is nooit te laat .
Om in te grijpen dat is nu het probleem bij veel burgers het is te laat het heeft geen zin .
Maar u vergeet dat mensen zo als u zichzelf mee laten sleuren door de politiek als lamme schaapjes blijven jullie orders op volgen van de deze duivels .
Een kinder hand is snel gevuld geef ze een dubbeltje en de burger is weer tevreden
Onder tussen gaan wij verder met onze radicale linkse duivelse plannen
Wordt eens wakker kom op voor je zelf laat je niet sturen .
Live your own life don’t let yourself be controlled of your Government.
Vooral het te laat is

Winnie
Winnie
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  pedro dos

Massaal naar de stembus gaan in maart om voor de provinciale staten je stem uit te brengen.Daar naast hopen dat in november de republikeinen weer de senaat overnemen in november.Iets om met hoop naar uit te kijken lijkt me.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Waar wij middenin zitten heeft alles van een complot maar is echte werkelijkheid. Marxistische krachten regeren de wereld via internationale organisaties als de VN, WEF en andere gelieerde groepen. Dictatoriaal gedrag gesteund door geannexeerde media die met dagelijkse hersenspoeling hun marxistische theorieën doordrukken en normaal maken. Elke ander geluid wordt in de kiem gesmoord. De communisten in de vorige eeuw waren niet anders en de geschiedenis gaat zich herhalen als de rechtse partijen niet ingrijpen. Er is nu een tendence in de opkomst van rechts en hopelijk zet het door om huidige ontwikkelingen te stoppen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Helaas, zelfs als er nu in meer landen een ruk naar rechts zou worden gemaakt, is het leed nog lang niet geleden. Een rechts kabinet, actief tegengewerkt door een kongsi van linksglobalistische ambtenaren, topbestuurders, miljardairs, NGO’s e.d. zal vrijwel niets kunnen veranderen.
Het volk zal veranderingen moeten afdwingen. Liefst vreedzaam, maar ik maak me geen illusies meer.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ik maak mij ook geen illusies meer. Voor velen geld dat zij eerst moeten lijden voordat zij beseffen waarin wij op deze wijze in gaan.

Jos Becks
Jos Becks
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Vele ‘grote’ dictators waren socialist/marxist/communist of religieus?
Pot-Pol. Stalin, Lenin, Fidel Castro, Kim Jong-il, Idi Amin, Gadaffi, Mau Zedong, Sadam Hussein,

Hitler word vaak ten onrechte aangewreven een nationaal socialist te zijn zodat men de huidige nationalisten fascisme kan aanwrijven. Vandaar dat ze graag Godwinn’s uitdelen.
Maar Hitler streefde net als D66, GL, Volt naar 1 groot Europees rijk en was dus eveneens een Internationaal Socialist.

Nu zien we niet gekozenen zoals Klaus Swab en von Leyten aan de touwtjes trekken en treven nog steeds naar 1 groot rijk, waarin iedereen arm is.

Vandaar dat men op links zo fel ageert als ze met een Godwinn geconfronteerd worden.

Waarschijnlijk is het al te laat, zijn we Nederland(ers) reeds verloren en zijn we een Europese provincie, maar ik hoop op Nexit!

Laatste aanpassing 8 maanden geleden door Jos Becks
Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dit bericht haalt het NOS nieuws:
“Fracking door energiecrisis niet meer verboden in Verenigd Koninkrijk”.
Dat in een kritieke tijdsperiode.
Frappant dat de NOS dit op een redelijke objectieve manier brengt. Een jaar geleden was dit nog vloeken in de kerk.
Moet de Nederlandse burger voorbereidt worden? Dat via de nieuwsmedia?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

De linkse kerk natuurlijk.

Milo van der Linden
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Duidelijke constateringen en helder verwoord.

Marien
Marien
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Voor mij staat als een pasl boven water dat heel erg veel linksdrnkers niet deugen en op z’n minst hypocriet zijn.

Jos Becks
Jos Becks
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

EU-baas Ursula von der Leyen bang voor uitslag Italiaanse verkiezingen:
‘Als ze moeilijk gaan doen dan hebben we middelen!’

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Alleen communisten dreigen met fascisme terwijl beide ideologieën zo goed als gelijk zijn.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ach de Statenverkiezingen zullen laten zien hoe ongelofelijk SPUUGZAT de bevolking liegende achterbakse RAT Mark Rutte is die LET EVEN GOED OP onder ede én op beeld vastgelegd doodleuk heeft gezegd de WET opzij te schuiven als hem dat politiek uitkomt. Huh??????????
1. https://www.youtube.com/watch?v=zLGWA7ox7lg
2. https://www.youtube.com/watch?v=_VKtHgBMMtI
Aanstaande dinsdag 27 september moet ik voor de kantonrechter in Amsterdam verschijnen omdat ik hoger beroep heb aangetekend tegen twee verkeersboetes. Ik reed met een testauto – https://autotesten.nl – heel even ietsjes te hard toen ik een supersloom rijdend fossiel die permanent links reed op een 5-baans snelweg rechts inhaalde. Ik heb hoger beroep aangetekend want ik ga zeggen dat ik haast had en daarom dus even de WET opzij heb geschoven net als Mark Rutte. Want als Mark Rutte de wet opzij mag schuiven dan mag ik het ook volgens Artikel 1 van de Grondwet.

Yara
Yara
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vind het jammer dat we in een zwart/wit discussie sfeer zitten. Alles wat ‘deugers’ vinden is verkeerd in de ogen van de ‘anti-deugers’ en vice-versa. Dat dieren veel leed wordt aangedaan is niet ‘vermeend dierenleed’ maar heel realischtisch. De zichzelf ‘wakker’ noemende club is niet zo bewust dat hun empathie ontwaakt is. Sommige zeggen zelfs dat ze ‘spiritueel’ zijn terwijl ze het heel gewoon vinden om dierenlevens te verzieken door levenslange opsluiting, amputaties, baby’s bij geboorte afpakken van moeders etc maar dat beseffen ze niet eens omdat empathie en compassie niet past in hun verdienmodel of zo. Verder ben ik het meestal eens met het betoog. Vrijheid van meningsuiting alsook onze soevereiniteit mag niet gecorrumpeerd worden. Er is een chabloon gecreëerd waarin uitingen wel of niet passen met bijpassende veroordelingen enz. En dit geld voor beide zijden, helaas. Griezelig dat mensen blijkbaar zijn vergetend om zelf na te denken. En dat wordt steeds erger door alle propaganda en continue herhaling van enkelvoudige meningen.

Eric
Eric
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Yara

Je gaat mij of iemand anders niet van zwart/blank verdenken en zeker niet als ik met mensen met kleur waar ik goed mee om ga. De wat jij zegt deugers dat is ook zo, tegen alles wat anderen die BLANK zijn zeggen is bij voorbaat al fout! Ik ben BLANK of je dat nu leuk vind of niet, maar als je zo graag ZWART WIL dan moet je eens gaan kijken wat ZWARTEN doen in bijvoorbeeld Johannesburg en andere steden waar mensen met een kleur ! Om nog maar te zwijgen wat kids met kleur doen in mijn stad! KIDS van amper 12 die worden gebruikt voor drugstransporten! Maar dan hoor ik Yara niet nee!

Yara
Yara
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Eric

Eric. Er is helaas een groot misverstand ontstaan. Ik heb zwart/wit gebruikt als beeld voor het feit dat zowel ‘deugers’ als hun tegenhangers geloven dat het eigen verhaal de enige waarheid is en dat er dan geen ruimte voor iemand anders gedachte of mening is. Ik heb kennelijk niet helder uitgelegd wat ik bedoelde, mijn excuses daarvoor. Ik zal niet meer de woorden ‘zwart’ en ‘wit’ gebruiken, want die zijn besmet. Wat u vertelt over Johannesburg en andere steden is heftig. U hoort mij niet daarover omdat ik het over heel iets anders had, zoals boven uitgelegd. Verder heb ik me er (nog) niet in verdiept. Door uw reactie zal ik dat zeker meer gaan doen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Yara

Dit is nu precies wat de Orwelliaanse spraakdictatuur doet. Elk woord moet op een goudschaaltje, en je weet nooit meer wat iemand echt bedoelt.

Meine
Meine
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Raisa Blommestijn: Het spook van Weimar, Een democratie in crisis
Koop dat boek en lees het.

33
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x