Ook Nederlanders met migratieachtergrond hebben baat bij rem op immigratie

Enorme bevolkingsgroei verergert de crisis

Het blijft lastig een rationeel debat over immigratie en integratie te voeren. Iedere poging tot een verstandig gesprek erover loopt uit op verwijten over en weer. Intussen zitten we met een instroom van ruim 1000 asielzoekers per week, waarvan velen uit veilige landen. Alle Nederlanders, dus ook degenen met een migratieachtergrond, hebben baat bij een beter immigratie- en integratiebeleid, stelt Jan Gajentaan.

Jaren zeventig en tachtig

In de jaren zeventig en tachtig, toen de immigratie goed op gang was gekomen, was het onderwerp lastig bespreekbaar. Je had Janmaat, maar daar nam bijna iedereen afstand van. In zijn boek uit 1986 ‘Vermoorde onschuld, etnisch verschil als Hollands taboe’ omschreef socioloog Herman Vuijsje hoe de schaamte over de Holocaust en de dubieuze rol daarin van Nederland ertoe had geleid, dat ieder ongemak voortkomend uit etnische verschillen vrijwel onbespreekbaar was geworden en daarmee ook de omvang van de immigratie.

Met vooruitziende blik schreef Herman Vuijsje – niet te verwarren met zijn politiek-correcte broer Bert Vuijsje – dat het intolerante gedrag van zogenaamde antiracisten wel eens gevaarlijker kon zijn dan het vermeende racisme dat zij zeiden te bestrijden: ‘Wanneer Nederlanders, die over onprettige ervaringen met immigranten spreken, onmiddellijk tot racisten worden bestempeld, kan dit juist een ‘grimmig omhelzen van een virulent racisme tot gevolg hebben’, aldus Herman Vuijsje, die dit in 1986 (!) goed had gezien en voorspeld.

 

Bolkestein

Hoewel de beladenheid van het onderwerp nooit is verdwenen – waardoor Nederland anno 2022 niets heeft dat ook maar in de verste verte lijkt op een verstandig immigratiebeleid – werd het taboe in de jaren negentig doorbroken door toenmalig VVD-leider Frits Bolkestein. In tegenstelling tot andere politici benoemde Bolkestein wel het ongemak van te ruime immigratie van cultureel zeer van ons verschillende groepen. Hij was daardoor electoraal een groot succes. Maar wanneer Bolkestein concrete voorstellen deed, zoals in 1994 toen hij voorstelde om asielzoekers in de eigen regio op te vangen, werd hij teruggefloten door zijn eigen VVD-fractie!

 

Scheffer en Fortuyn

Eind jaren negentig en begin 2000 traden voor het onderwerp immigratie en integratie de publicisten Paul Scheffer (het Multiculturele Drama, 2000) en Pim Fortuyn op de voorgrond, de laatste vanaf 2001 ook als politicus. Hoewel Scheffer (PvdA) het onderwerp vanuit ‘links’ perspectief benaderde en Fortuyn vanuit ‘rechts’ perspectief, kwamen ze tot een eensluidende conclusie, die Scheffer goed samenvatte in zijn epistel: ‘Het huidige beleid van ruime toelating en beperkte integratie vergroot de ongelijkheid en draagt bij tot een gevoel van vervreemding in de samenleving’.

De in 2002 vermoorde Pim Fortuyn stond bekend als rechtse denker (maar werd gedemoniseerd als extreemrechts) terwijl hij eigenlijk een crossborder intellectueel was, die zowel putte uit het ‘rechtse’ als het ‘linkse’ gedachtegoed. In tegenstelling tot Wilders en Baudet was Fortuyn serieus van plan werk te maken van een betere integratie van reeds aanwezige minderheden en was zelfs bereid hiervoor dwangmiddelen in te zetten, bijvoorbeeld om de tegenstelling tussen ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen op te heffen. Fortuyn had dan ook een behoorlijke aanhang onder etnische minderheden en die waren ook te zien op zijn kandidatenlijst.

 

Perspectief voor minderheden

Dit perspectief voor minderheden op een betere integratie bij een sterk afgeremde immigratie, dat zowel Fortuyn als Scheffer wilden bieden, is door de polarisatie van de laatste twintig jaar verdwenen. Nieuw rechts (PVV, FvD, JA21 etc.) besteedt weinig aandacht aan deze groep, hoewel de PVV wel een zekere aanhang heeft onder minderheden.

De linkse partijen en D66 pretenderen de kampioenen te zijn van de mensen met een migratieachtergrond, maar door hun open grenzen-immigratiebeleid en totaal visieloze asielbeleid (iedereen die de grens weet over te steken komt in een ellenlange procedure) werken ze in feite juist niet in het belang van deze minderheden. De massa-immigratie leidt immers tot slechte integratie, alleen al omdat het organisatorisch ondoenlijk is om zoveel mensen goed te integreren. Het leidt tot een parallelle samenleving die bol staat van de vervreemding, waar Scheffer tweeëntwintig jaar geleden al over schreef.

Laten we niet vergeten dat een groot deel van de minderheden zich bevindt in de lagere inkomensgroepen. Juist zij hebben er last van als de lonen gedrukt worden doordat goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa onbeperkt beschikbaar zijn. En juist zij komen in de verdrukking, wanneer sociale huurwoningen met voorrang worden toegekend aan statushouders.

 

Statushouders

Ik heb er altijd een ongemakkelijk gevoel bij wanneer statushouders en Nederlanders tegen elkaar afgezet worden bij woningtoewijzing. Als Nederland een goed immigratiebeleid zou hebben en resoluut zou kiezen voor asielopvang in de regio, dan konden we altijd bijvoorbeeld nog een 5.000 vluchtelingen opvangen op jaarbasis, mensen die echt om politieke of religieuze (christenen!) redenen vervolgd worden. Dan zou niemand er bezwaar tegen hebben dat deze vluchtelingen ook correct gehuisvest worden!

In zijn ijzersterke column Juist het politieke midden polariseert de samenleving stelt Roderick Veelo terecht dat juist de middenpartijen door hun radicale (wan)beleid, zowel ten aanzien van stikstof als wat betreft het immigratie- en asielbeleid, ervoor zorgen dat mensen tegen elkaar worden opgezet. Als je een erkende slapjanus als Eric ‘hoe meer asielzoekers, hoe beter’ van der Burg tot staatssecretaris voor Asiel benoemt, weet je dat het de mensensmokkelaars zijn die de instroom bepalen. Met alle gevolgen van dien.

 

Deens immigratiebeleid

Op dit moment, bij het totale falen van de EU om de buitengrenzen van de Schengenzone adequaat te bewaken, lijkt Deens immigratie- en asielbeleid het hoogst haalbare. Ik denk dat alle partijen met gezond verstand – van de verstandige mensen die nog bij VVD en CDA zitten tot PVV, JA21, BBB, BVNL, SGP, etc. en wellicht ook realolinkse mensen bij de SP of degenen die zich aan zouden sluiten bij een nieuw realo-sociaaldemocratisch initiatief van Jacques Monasch of Ronald Plasterk – zich nu moeten inzetten om het Deense beleid ook in Nederland door te voeren.

 

Perspectief

Het enige waar ik in het kader van deze column dan nog voor zou willen pleiten, is bij het debat over deze noodzakelijke verandering ook het perspectief van de Nederlanders met een migratieachtergrond beter te benoemen. Zij hebben veel te winnen bij een betere integratie en dat lukt gewoon niet bij de huidige aantallen nieuwe immigranten. We moeten dit debat weghalen bij de uitersten. Uiteindelijk heeft iedereen te winnen bij gezond verstand-beleid, mensen met én zonder migratieachtergrond.

Bij het huidige immigratiebeleid groeit Nederland snel door naar twintig miljoen inwoners en daarna richting de vijfentwintig miljoen. Zoals demograaf prof. dr. Jan Latten terecht stelt zal dit de woningcrisis, stikstofcrisis, energiecrisis alsmede de sociale polarisatie, alleen maar verergeren.

Daar moeten we dus mee ophouden. Liever gisteren dan vandaag.

Over de auteur

Jan Gajentaan
Jan Gajentaan
Amsterdammer in Rotterdam, blogger, schrijver van e-books, voetbalvader, Volvo 940 rijder, in het dagelijks leven Recruitment / Human Resources Consultant.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
32 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Waarom juist het politieke midden de asielzoekersstroom op gang wil houden, is een klassieke “qui bono?” – wie profiteert ervan?
Rond 1970 was het kindertal van de autochtone vrouw onder de 2 gezakt, dus onder de vervangingsfactor. Zonder immigratie zou de bevolking gestaag krimpen. Uiteraard is dit slecht voor de omzet van supermarkten, auto importeurs, enzovoort.
Maar waar worden de echte klappers gemaakt? Bij het veranderen van landbouwgrond in bouwgrond. De waarde van die grond kan van de ene dag op de andere door een beslissing van gemeente of provincie met een factor 10 of 20 of nog meer toenemen. Vervolgens levert de bouw van nieuwe huizen banen op, de inrichting, de koop van huishoudelijke apparaten, de WOZ, afzet voor de supermarkt, enzovoort. Voor vele jaren.
Ondernemend Nederland profiteert het meest van de asielzoekersstroom. Wat is nou mooier dan twee keer modaal verdienen als manager, in een Volvo V70 (vanwege de caravan) rijden op kosten van de zaak en ook nog je geweten sussen met de overweging dat je door die migranten toe te laten, je bijdraagt aan een betere wereld (vooral voor jezelf)?
En op macro-economisch niveau kun je het ook voorstellen als Keynesiaanse economie, dus iedereen happy.
Gewetenloze hebzucht presenteren als humanisme en protesten afdoen als racisme of extreem-rechts. Dat is de moraal van de elite van Nederland.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Migratie, het verdienmodel voor kleine minderheid en een enorme last voor de grote meerderheid die alleen maar inlevert. Niet alleen financieel maar ook cultureel.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Sterke reactie, klopt wel grotendeels volgens mij.
Alleen ‘ondernemend nederland profiteert met 2 x modaal…’ klopt denk ik maar ten dele. Want juist het voetvolk van ondernemend nederland blijft in de laagste salarisschalen steken en krijgt ook nog eens concurrentie van de ingestroomde kansenparels.
Dat, plus het feit dat men in toenemende mate gelijke kansen gelijkstelt met gelijke uitkomsten, zorgt voor gebrek aan vakmanschap en incompetentie in de lagere loonschalen. De ondernemer heeft daardoor vaak meer (herstel-)kosten en mede daardoor wil hij weer geen hogere lonen betalen.

E. Vreeland
E. Vreeland
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Interessante redenering! Ik denk dat er echter ook nog de ideologie achter zit van één aarde. Een soort mix van socialisme en liberalisme. De elite wil rijkdom en cultuur mixen om zo een “betere en meer rechtvaardige” wereld te krijgen. Daarbij kan naruurlijk ook veel geld verdient worden door slimme ondernemers. Tevens wordt het schuldgevoel tegenover de arme derdewereld gecompenseerd.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

We kunnen alleen praten over oplossingen als de overheid erkent dat er een probleem is.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Zo is het maar net: wat de elite als een oplossing ziet, is voor de rest van Nederland een probleem.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Dat betekent eigenlijk dat je je moet afvragen met wat voor soort problemen we nog te maken krijgen, voordat de overheid zegt dat ze een probleem heeft.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Dit stond op de NOS website:
Opvang op zee ‘krankzinnig idee’, maar ‘er staat nergens dat het niet mag’

ter leering ende vermaeck

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

In een gammel bootje over zee naar de honingpotten is dan weer geen probleem.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Voordeel is dat we ze meteen terug naar huis kunnen varen als ze eenmaal op zo’n boot zitten…

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Je moet in oplossingen denken.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Er is niet 1 probleem, er zijn alléén maar problemen, omgedoopt tot crises omdat zo’n woord suggereert dat het buiten de roverheid om gebeurt. En ze de mogelijkheid geeft om ‘noodmaatregelen’ te forceren.
Ik ben tot de overtuiging gekomen dat vrijwel elke zg. crisis uiteindelijk terug te voeren is op de ongelimiteerde massa-immigratie, die nu de emmer doet overlopen. Nadat hele wijken gekoloniseerd zijn door extreem intolerante groepen, en daardoor vaak onleefbaar geworden voor blanken. De grote steden omgevolkt zijn, want meer dan de helft niet-nederlands.
Het beleid móet om. Hoe? Help!

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Hebt u het artikel gelezen? Het is serieus de moeite waard.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Het begrip crisis in de politiek wil zeggen, dat de lade met noodwetten wordt opengetrokken en de politiek er een blommige uitvist.
Nood/crisis breekt wetten.
De Romeo’s kunnen worden ingezet enz.

Wil
Wil
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Er is/zijn al langer problemen met veilige landers…o.a op de treinverbinding van Emmen naar Zwolle.
Waar zijn deze volkshelden (romeo’s).
Wellicht de veilige landers exporteren naar Denemarken… we zijn toch 1 europa?

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De grote schuldige zijn diegene die Janmaat en daarna Fortuyn het leven zuur hebben gemaakt en in hun vuistje lachte bij de dood van Fortuyn.
Zij zijn de grote schuldige.

Anita
Anita
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Onze bewindspersonen zijn slechte “ouders”. Hoe kun je voor andere kinderen zorgen als je niet eens voor je eigen kinderen kunt zorgen????

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anita

Dat is een sterke en mooie reactie.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anita

Rutte heeft geen kinderen…

M.de Jong
M.de Jong
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Gelukkig maar🤣

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een regelrechte moordpartij als holocaust vergelijken met intolerantie voor massamigratie is net zo dom als het bestempelen van mensen met die mening als nazi’s en racisten. Niet alleen de autochtone bevolking maar ook de nieuwe aanwas wordt op den duur slachtoffer van deze overbevolkingsprobleem door massamigratie. Gebrek aan visie hierover en louter de drang om de VN, Brussel en de Schwaabachtige clubjes te plezieren met hun utopische wensen kan nooit goed eindigen. Niet alleen dat het niveau van de westerse wereld zakt met niet of slecht opgeleide derde wereld immigranten en door normen verlaging op werk en scholen maar ook de culturele verschillen zijn onoverbrugbaar wat alleen tot onrust gaat leiden. Men propt het land vol met allerlei culturen en dan eist dat men zich aan deze aanpast door eenrichtingsverkeer maatregelen. Dit probleem treft ook de nieuwe Nederlanders als deze eenmaal gevestigd zijn. En dan nog boos worden als men het herkent als een omvolkingsprobleem. Welkom in het nieuwe socialisme die als enige zekerheid armoe, onvrijheid en ellende kan bieden.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Kijk nou eens goed met wat voor soort kabinetsleden we te maken hebben. Ze hebben allemaal een universitaire achtergrond. Onze MP Mark pRutte is zelfs een totaal gesjeesde Geschiedenisstudent met verstand van uh letterlijk helemaal NIETS dus. Hij weet niet eens wat N2 is. Ik heb 34 jaar in de Gezondheidszorg gewerkt en dus altijd met artsen/biochemici/etc. gewerkt. Op het laboratorium waren die universitair geschoolden een totaal drama en artsen waren het allerergst die hadden allemaal twee linkerhanden. De combinatie van theoretisch/praktisch lab-werk kreeg je er gewoon niet ingestampt, ze misten eenvoudigweg het ‘Fingerspitzengfühl’.
Ik zal een voorbeeld geven. Op mijn 3de baan kwam ik op een laboratorium voor Cytogenetica (= chromosomen-analyse) terecht. Na eerst zeer goed en gedegen ingewerkt te zijn viel mij op dat niemand iets deed om de kwaliteit (lees: lengte) van de beenmerg-chromosomen te verbeteren. Iedereen accepteerde de slechte kwaliteit behalve ik. Ik ben in de wetenschappelijke literatuur gedoken en ben maanden (ook ’s avonds en in het weekend in mijn vrije tijd) bezig geweest om voor elk soort leukemie (= bloedkanker) de juiste soort kweek in kaart te brengen. Dat wierp duidelijk zijn vruchten af want het percentage beenmergkweken met een uitslag steeg van 50% naar >95%. Zo’n uitslag was extreem belangrijk ivm. de te volgen behandeling = welke cytostatica + hoeveel + hoe lang. Dat noem ik niets meer of minder dan gewoon GOED je werk doen oftewel er alles uithalen wat erin zit. En als ik naar die universitaire zakkenvullers in Den Haag kijk ja dan bekruipt mij het gevoel dat er zelfs niet 1 minister/staatssecretaris met écht VERSTAND van zaken zit. De onvoorstelbare puinhoop waarin NL is veranderd is dan ook niet verwonderlijk! Toch?

Wil
Wil
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Naar eigen zeggen heeft Rutte 2 miljoen voorkeur stemmen gekregen…ik twijfel daaraan?!
Poppetjes neerzetten zonder gedegen kennis van zaken…..een goede ryam agenda is al jaren buiten gebruik.
Steeds meer “verantwoordelijkheid”” gaat zgn brussel……tja daar zitten “lui” die niet eens zijn gekozen.
Ursula Gertrud von der Leugen is er 1tje van……inderdaad geen competentie op enigerlei gebied…..wel verdacht van fraude tijdens een ministerschap van defensie in Duitsland…tja plots zijn destijds de email en sms berichten verdwenen.
Zelfde is nu aan de hand…deze “dame”…wil geen openheid geven over sms/email verkeer tussen haar en de ceo van….jawel Pfizer.
Transparant is enkel een glas waar je doorheen zou kunnen kijken

Youp
Youp
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zouden die politici nou werkelijk niet begrijpen dat ongecontroleerde immigratie per saldo een negatief effect heeft? En zouden ze dat al bijna 50 jaar niet begrijpen? En zouden ze dat in alle West-Europese landen niet begrijpen, sinds kort uitgezonderd Denemarken. Ofschoon ze ook daar decennialang een opendeurbeleid hebben gehad. Het is moeilijk te geloven dat zoveel, normaliter verstandige, goed opgeleide, redelijk functionerende mensen zo lang en zo massaal in een onbenulstand kunnen staan. Ik kan mij herinneren dat Henk Kamp een periode heeft gehad waarin hij te koop liep met allerlei lijsten waaruit bleek dat de immigratie nu niet bepaald een succesverhaal was. Dat waren lijsten op basis van overheidsdata, dus je kunt niet zeggen dat ze het niet weten.

Tegelijkertijd is het een bekende techniek, met name van meer dictatoriaal georiënteerde regimes, om bevolkingen te mengen. Als je het sociale weefsel verzwakt kun je een bevolking beter controleren. Dat begrijpen we allemaal. Daar zijn meerdere voorbeelden van. Stalin heeft er gebruik van gemaakt in de Oekraïne. De Britten in Ierland. Als je even zoekt kun je vast veel meer voorbeelden vinden.

Je moet gaan zien dat dit geen vergissingen zijn. Net zoals onze bestuurders heel goed begrijpen dat de boeren hun land zullen moeten verkopen als hen het boeren onmogelijk wordt gemaakt.

Zo begrijpen onze bestuurders ook prima dat de waarde van het ruilmiddel omlaag gaat als je massieve hoeveelheden erbij drukt om mensen te kunnen helpen omdat zo nodig de wereldeconomie gedurende anderhalf jaar moest worden plat gelegd.

Er is een revolutie aan de gang van de elites en sinds 2020 zijn ze een versnelling hoger geschakeld. En opeens is alles duidelijk, logisch en begrijpelijk.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

”Zouden die politici nou werkelijk niet begrijpen dat ongecontroleerde immigratie per saldo een negatief effect heeft?”

Die ongecontroleerde immigratie is juist het DOEL van de regering en de EU. Het destabiliseert onze samenlevingen en zorgt er voor dat de onderlinge solidariteit van de bevolking gebroken wordt. Wat overblijft is een zwakke bevolking zonder trots op het eigen land. Wie is er nog trots op Nederland tegenwoordig? De vlaggen hangen op z’n kop!

De Westerse regeringen worden aangestuurd door het WEF gedachtengoed: Build Back Better. Maar om beter terug te bouwen moet er eerst iets afgebroken worden. En men begint bij de boeren. Op Shri Lanka zie je waar dat toe leidt. Geleid door WEF-fers in de regering moest er ‘groen’ geboerd worden, geen of minder kunstmest, etc. Gevolg: de agrarische opbrengst halveerde en hongersnood en financiële ellende is het gevolg. En nu lees ik tot mijn schrik dat de nieuwe leider ook een door het WEF gegroomd persoon is, dus er zal niet veel veranderen ben ik bang.

Shri Lanka is het voorbeeld van waar wij naar toe gaan als de Timmermansen, vander Leiens en Ruttes de kans krijgen. Hoelang blijven wij nog stemmen op deze mensen?

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Hoe lang blijven we überhaupt nog stemmen? Ik lees steeds meer verhalen van mensen die zich onafhankelijk verklaren van Den Haag en Brussel en hun eigen weg gaan. Ik geloof dat een deel van de boeren dat nu ook gaat doen. En dat lijkt me helemaal juist. Elk bestuur, ongeacht de. mate van dictatorialiteit, leeft van de gehoorzaamheid van haar burgers. Haal de zuurstof van de gehoorzaamheid weg en het bestuur dondert in elkaar. Eerst proberen ze je met geweld tot hun orde terug te roepen, maar ze kunnen niet iedereen in de gevangenis smijten omdat ze dan plotseling zelf hun brood moeten gaan bakken. Vervolgens vluchten ze met al hun afgeperste bezittingen naar een safe haven voor globalisten, misschien wel Nieuw Zeeland. We wensen hen veel succes.

Wil
Wil
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Precies… dit is geen vergissing … enkel een geplande operatie.
Monetair stelsel is kapot…nu nog “ergens”de schuld aan geven.
Putin krijgt de schuld……..tjeee geschiedenis zegt toch wat anders????

2008 hebben we het allemaal gewoon gepikt……zelfde is er nu aan de gang.
We stonden erbij……keken er naar… heften het glas en deden gewoon een plas

Wim
Wim
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“Op dit moment, bij het totale falen van de EU om de buitengrenzen van de Schengenzone adequaat te bewaken, lijkt Deens immigratie- en asielbeleid het hoogst haalbare.”
Afgezien van het feit dat de schrijver – maar zo kennen we hem – politiek-correct light is en dus forse afstand tot Wilders en Baudet ‘moet’ bewaren, gaat hij geheel voorbij aan het feit dat de slimme Denen in Brussel uitzonderingsbepalingen hebben bedongen, waaronder die van belang zijn om een eigen asielbeleid vorm te geven. Zo Denemarken is vanwege zijn opt-out op het terrein van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) niet gebonden aan de Asielprocedure-richtlijn2, de Kwalificatierichtlijn3, de Opvangrichtlijn4, de Gezinshereni-gingsrichtlijn5 en de Terugkeerrichtlijn6.
(https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vlo7lp7iiyzy)

Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Nou, niks aan toe te voegen, aan deze uitstekende column. Maar dat er nog eens 5000 mensen extra zouden kunnen bijkomen bij beter beleid, lijkt me niet het beste doel, want uiteindelijk is NL maar een klein land en komt en weldra toch hoop ik een punt waarbij we ons land echt VOL achten, willen we nog kunnen bewegen en zo. Dat kan sowieso niet jarenlang doorgaan. Ik vind dat men een max aantal inwoners moet aangeven qua getal. en die 18 miljoen die we nu zo’n beetje hebben IS m.i al 2-3 miljoen TE veel. 15-16 miljoen inwoners is voor het aantal vierkante kilometers in NL al meer dan genoeg. En…………….. je zal rekening moeten houden WAT voor mensen je hier onderdak biedt. Economische vluchtelingen die ALLEEN maar willen halen moet je weren. Ze moeten wel een beroep hebben en een open mind voor onze normen en waarden.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Slimme man, die Herman Vuijsje

Marc
Marc
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De werkelijke radicalen huizen aan het Binnenhof!

Als er per direct een tekort is aan 300.000 woningen, als er een serieus tekort aan water dreigt omdat waterbedrijven de vraag niet meer aan kunnen, als vluchtelingen, migranten en kolonisten onder het mom van asiel onbeperkt Nederlands staatsburgerschap met alle daaruit vloeiende rechten kunnen verkrijgen, wordt het dan niet eens tijd resoluut een stop op immigratie te zetten?

In de jaren 1950 heette ons land overbevolkt te zijn; emigratie was het devies.
In de jaren 1970 zou Nederland onleefbaar worden door overbevolking; geboortebeperking was het devies. Over de afgelopen veertig jaar is het aantal autochtone Nederlanders afgenomen van 13,5 miljoen in 1972 naar 10 miljoen in 2022. We hebben waargemaakt wat we ons toen ten doel stelden.

Waarom doet Rutte er alles aan dit fraaie resultaat te vernietigen?

Marc
Marc
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dat juist allochtonen moreel nuchterder zijn dan autochtonen bewijzen de ministers van Migratie van Denemarken (van Ethiopische afkomst) en Engeland (van Indiase afkomst). Beide bewindspersonen zetten alles op alles om een stop op immigratie in die landen te zetten.

32
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen