Klimaatvisie PvdA en GroenLinks vol wensdenken en marxistische kretologie

"Felrood en knalgroen", maar bovenal naïef roze

Titelfoto bij Klimaatvisie PvdA en GroenLinks vol wensdenken en marxistische kretologie Robert raupach opiniez

Foto:

Afgelopen week presenteerden GroenLinks en PvdA een eerste uitwerking van hun progressieve oppositieakkoord: een gezamenlijke klimaatvisie. Want klimaatbeleid is het onderwerp dat bij uitstek vraagt om felrood én knalgroen, stellen beide partijen. Robert Raupach nam deze visie eens goed tot zich en ontdekte dat er vooral veel door een roze bril moet zijn geschreven.

De, zoals u weet, voornamelijk wat conservatievere en realistische denkers en schrijvers op dit platform krijgen altijd een glimlach op hun gezicht – die vrij snel overgaat in vol ongeloof schudden met het hoofd – als er weer een nieuw klimaatplan, een IPCC-rapport of ander alarmerend product uit monde van de klimaatkerk wordt gepubliceerd. Vorige week dinsdag was het weer raak, een klimaatvisie van de samen optrekkende – maar nog niet gefuseerde – PvdA en GroenLinks. Ik heb voor u het negen pagina’s tellende klimaatmanifest doorgeworsteld en voorzien van kritische aantekeningen bij een aantal ideologische stokpaardjes.

 

Klimaatpolitiek is sociale politiek

“Echte klimaatpolitiek is sociale politiek. De uitbuiting van mensen en de planeet hebben één en dezelfde oorzaak: een ongetemd kapitalistisch systeem waarin de winst van de aandeelhouder belangrijker is dan het loon van de werknemer en het beschermen van onze leefomgeving.”

Als iets níet sociaal is, dan is het wel klimaatpolitiek. Het is kneiterduur, het is inefficiënt en bovenal is nog maar de vraag of het echt een noemenswaardig effect heeft. Dankzij ons ‘ongetemde kapitalistische systeem’ is Nederland bijvoorbeeld derde op de verkoopranglijst van elektrische auto’s (ook al komt de stroom voor die dingen ook niet uit de lucht vallen, maar dit terzijde) en is er volop geld om te investeren in de heilige zonnepanelen en windturbines. Daarnaast zorgen de duivelse kapitalisten voor steeds meer werkgelegenheid in ‘groene’ banen. Door winst deels te investeren in innovaties wordt de leefomgeving juist verbeterd.

Het alsmaar hameren op stokpaardjes uit de marxistische theorie door dit soort partijen blijft bijzonder, temeer omdat er niet één voorbeeld is van een economisch en duurzaam succesvol socialistisch land. Een voorbeeld dicht bij huis, namelijk van onze oosterburen, over falend beleid waar miljarden in zijn gepompt hebben we wel: de Duitse Energiewende. Een bodemloze put aan gemeenschapsgeld, waar zoveel goeds mee gedaan had kunnen worden voor burgers en leefomgeving, verdween in een zwart-groen gat.

 

Leefbare planeet achterlaten

“Klimaatpolitiek is keuzes maken. Iedereen wil een leefbare planeet achterlaten voor onze kinderen. Daarvoor moeten we de opwarming van de aarde nú stoppen en ambitieuzer zijn in onze ambities.”

Omdat u in de media volop wordt bestookt met de opwarming van de aarde zal het u waarschijnlijk verbazen dat er 7,5 keer meer mensen op aarde sterven door koude dan door warmte. Vierenhalf miljoen versus zeshonderdduizend jaarlijks, om precies te zijn. Niet welkome feiten? Ook het toeschrijven van meer weersextremen aan klimaatverandering is een subjectieve kwestie: is het feitelijk zo of is het enkel een perceptie die gecreëerd wordt?

Verschillende extremen met regionale, nationale of wereldwijde gevolgen vonden plaats in de periode 1945-77, toen de wereldtemperatuur daalde. De meeste media echter namen niet de moeite om veel van deze gebeurtenissen te melden, omdat ze niet als nieuwswaardig werden beschouwd. In onze huidige tijd is het nou eenmaal veel passender in het narratief van de klimaatalarmpromotie om natuurverschijnselen van over de hele uitgebreid in beeld te brengen en te rapporteren. Natuurlijk willen wij allemaal een leefbare wereld voor volgende generaties, daarom zijn wij ons in de westerse wereld al tientallen jaren bewust van basale zaken als afvalscheiding, duurzaam gebruik van materialen, etc. en handelen daarnaar.

 

Aanpassing klimaatwet

“Het laatste alarmerende klimaatrapport van het IPCC laat zien dat er echt meer nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Dat vraagt om leiderschap, een duidelijke visie en keuzes voor een duurzame toekomst.”

Met twee onderdelen uit dit hoofdstuk van het manifest ben ik het steevast eens met beide partijen. Aan leiderschap en duidelijke visie is sinds twaalf jaar kabinetten Rutte een chronisch gebrek. Maar terug naar de inhoud van het IPCC-rapport en de klimaatwet. Op dit platform is door vooral Ferdinand Meeus al het één en ander geschreven over de IPCC-rapporten. Ere wie ere toekomt, ik zou niet aan zijn kennis en kunde kunnen tippen, dus lees zijn stukken vooral nog eens na.

Voor een gewone man als ikzelf blijft het vooral verbazingwekkend, dat extreem slimme mensen in groten getale denken dat we de wereldtemperatuur met een soort denkbeeldige thermostaat kunnen regelen of door middel van een Klimaatwet. Temperatuurschommelingen, ijstijden en warmteperioden, zoals in de Middeleeuwen toen de Vikingen in Schotland wijn verbouwden, zijn van alle tijden. Aan de mensheid de uitdaging om daarmee om te gaan en niet om geforceerd en onmogelijk proberen die cyclus van de aarde te beïnvloeden.

 

Klimaatbeleid betaalbaar voor iedereen

“Ambitieus klimaatbeleid gaat alleen lukken als het ook eerlijk is. Klimaatbeleid moet voor iedereen en juist voor lage- en middeninkomens duurzame oplossingen bieden.”

Zolang het verduurzamen van een woning gemiddeld naar de 30.000 euro schiet, zal het voor de groep waar GL en PvdA over spreken onhaalbaar zijn om mee te doen met dit luxe speeltje van de hogere inkomens. En ook al strooi je met Boeings boven Nederland subsidiegeld uit, uiteindelijk zal dit weer door diezelfde mensen terugbetaald moeten worden, linksom of rechtsom.

Maar in linkse kringen gelooft men waarschijnlijk nog steeds in het sprookje van gratis geld. Tussen de negen suggesties die de partijen doen in dit hoofdstuk is er maar één die concreet geld oplevert, namelijk het claimen van de overwinsten die bedrijven hebben gemaakt vanwege de Oekraïne-oorlog. Niet echt een structurele oplossing natuurlijk en toonzettend voor het feit dat men wel iets roept, maar totaal geen idee heeft hoe dit dan te realiseren.

 

De vervuiler betaalt

“De schade aan de natuur en het klimaat heeft nog steeds geen eerlijke prijs. De veroorzakers van de bulk van de broeikasgassen betalen daar nauwelijks voor, terwijl huishoudens juist relatief veel betalen.”

In deze context wordt vaak een CO2-belasting geopperd, wederom in deze klimaatvisie van beide partijen. Los bezien van het feit dat het nogal arbitrair is welke schade nou exact ontstaat en hoe die dan te becijferen is, zal een eventuele CO2-belasting door het bedrijfsleven afgewenteld worden op zijn klanten en de huishoudens, die daardoor juist nog meer gaan betalen. Daarnaast zorgt zo’n belasting alleen maar voor verplaatsing van uitstoot als bedrijven eventueel of uiteindelijk naar het buitenland vertrekken.

Maar bovendien geeft zo’n belasting het signaal af dat vervuilen prima is zolang je er maar flink voor betaalt, terwijl het doel van beide partijen juist minimaliseren van uitstoot moet zijn. Als ik dan voor heel even deels meega in de visie van GL en de PvdA, dan zouden geleidelijke afbouwnormen van uitstoot veel slimmer zijn om te voorkomen dat het mantra ‘de vervuiler betaalt’ geen ‘de betaler vervuilt’ wordt.

 

Mensen en klimaat boven marktwerking

“Onze duurzame toekomst kan niet worden overgelaten aan de vrije markt. Bedrijven mikken op korte termijn-winst voor hun aandeelhouders, niet op welzijn voor alle inwoners.”

Het kan niet uitblijven dat deze makke van het linkse denken ook nog van stal wordt gehaald. Naar communistisch voorbeeld willen zij zelfs dat de overheid allerlei industrieën van enige betekenis overneemt (de overheid als “mede-eigenaar) en boerenbedrijven opkoopt. Realiseren de idealisten zich wel dat bedrijven winst moeten maken om te kunnen investeren in innovatie? Natuurlijk zijn er bedrijven die streven naar winstmaximalisatie (good for them!), maar door maatschappelijke behoeften zijn er steeds meer ‘sociale ondernemers’ met een grootse missie.

Alleen: zonder geld komen zij niet heel ver hè in het bereiken daarvan. Ook al vinden veel innovaties en uitvindingen hun oorsprong op universiteiten of publieke instituten; uiteindelijk heb je het vliegwiel en de schaalgrootte van grote bedrijven nodig voor betaalbare efficiënte massaproductie. Een voorbeeld hiervan is de commercialisering van zonnepanelen, die pas van de grond kwam toen Exxon (één van ’s werelds grootste bedrijven) instapte om een efficiënt en naar verhouding goedkoop zonnepaneel te ontwerpen. Dus bedrijven: maak vooral veel winst en investeer deze deels weer in innovatie.

 

Tot slot

De klimaatvisie van deze linkse clubs is de zoveelste vol met ideologie doorspekte poging om zoveel mogelijk gemeenplaatsen op papier te krijgen, zonder een daadwerkelijk plan. Men weet vooral heel erg wat er moet gebeuren, maar bij het hoe stokt het proces.

Over de auteur

Robert Raupach
Robert Raupach
Deutsche Gründlichkeit vermengd met Nederlandse nuchterheid. Kritisch en altijd benieuwd naar de andere kant van de medaille.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
23 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ariana
Ariana
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het ‘klimaat’ redden door het milieu te vernietigen. Dat is anno 2022 de algemene hysterische gedachte. Bomen kappen om ‘biomassa’ op te wekken voor ‘groene’ energie; onafbreekbare wieken van ‘ecologische’ windmolens begraven in de aarde of Afrikaanse kinderen die omkomen om de kobalt te werven voor de zogeheten ‘groene’ elektrische accu’s.
Waar is het verstand van de mens gebleven ? 🤷

Youp
Youp
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De standpunten zijn een stuk beter te begrijpen zodra je doorhebt dat het beleid niet over klimaat of milieu gaat. Je kon het goed zien tijdens de covid crisis. Ook hier een onnavolgbare reeks, vaak tegenstrijdige maatregelen om uiteindelijk het voorstel te doen dat bij de volgende pandemie (zoiets kan geregeld worden) alle bevoegdheden overgedragen dienen te worden aan de WHO. Dat voorstel is gelukkig afgeschoten door de opkomende economieën, maar het maakt precies duidelijk waar het om gaat. Men wil een wereldregering en daarvoor heeft men grensoverschrijdende problematiek nodig en grensoverschrijdende organisaties die dan steeds meer bevoegdheden krijgen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Dat denk ik ook. Noem mij gerust complotgekkie, tot nu toe vallen er steeds meer stukjes van de puzzel op zijn plaats. Wie zich een voorstelling kan maken van het grote plaatje, kan er niet meer omheen steeds meer perfect passende stukjes te zien.

Ni28
Ni28
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland is wat klimaathysterie helemaal doorgedraaid. De linkse partijen moeten voor een enorme gordijn zorgen die ons daarna afschermt voor de invloeden uit China maar ook de kolen uit Polen met al die viezigheid die daarvandaan komt. Nederland kan de wereld niet redden.

Ni28
Ni28
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Nederland kan de wereld niet redden alleen zichzelf vernietigen.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dat is inderdaad het typische van socialisten, ze hebben allerlei vergezichten en utopieën. Deze vergezichten zijn dan ook gebaseerd op verzonnen data., het had net zo goed een kristallen bol of tarot kaarten kunnen zijn, dat zogenaamd de toekomst kan voorspellen. Socialisten maken niets klaar, het mond steeds uit in een grote dure puinhoop. We hadden dan ook niet voor niets een tijd lang een programma op de buis met de titel “Over de balk”. Een dergelijk programma zal nu vast niet meer op de staatsomroep NPO mogen verschijnen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

Inderdaad, waar is dat programma gebleven? Daarin werd de waanzin van de ad hoc besluiten van veel van onze ‘bestuurders’ aan de kaak gesteld.
Eigenlijk zou je een fusie van D66, GL en PvdA ook de ‘Overdebalk partij’ kunnen noemen.

J-P
J-P
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het is de regering zelf die om de pot heendraaid . Het zijn de boeren die nu de klos zijn, maar wat te zeggen over de kassen in het Westland e.d. waar worden die mee gestookt. Over verspillen van energie gesproken. Alles wordt met subsidies in leven gehouden, want het moet geld op brengen. Het is wel geld van de maatschappij waarmee gegooid wordt. Als je je hoofd niet boven water kunt houden, kun je als bedrijf niet bestaan. Iedereen op elektra, is ook niet mogelijk, zolang de bekabeling niet wordt aangepast , ojee dat is te duur, wat nu!!! Dan maar doorgaan zoals we bezig zijn . Maar wel Iedereen pushen om een elektra auto aan te schaffen. Dat met de aardbevingen in Groningen, waarom kijkt men niet eens naar de zoutwinning daar, heeft dat er niet mee te maken( zie kolenmijnen Limburg) Nederland moet altijd het beste jongetje van de klas zijn, dat houdt een keer op

Jan Smid
Jan Smid
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  J-P

De kassen in het Westland komen binnenkort massaal leeg te staan want gas wordt te duur en tomaten kun je ook kweken in Italië waar het warmer en veel meer zon is. Het aantal faillissementen zal dus fors toe gaan nemen.
Maar het ergste zijn toch wel de media en D66. Gisteren in OP1 was het ook weer raak: heel veel kritiek – met name van D66 provinciesbestuurders – op Tennet die veel te laat gestart zou zijn met de uitbreiding van het hoogspanningsnet terwijl feitelijk de politiek massaal energieslurpers niet alleen toelaat maar ook nog massaal subsidieert. Wat raar hé dat Tennet op een gegeven ogenblik geen grootverbruikers meer kan aansluiten.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smid

Dan te bedenken dat binnen een paar jaar alle auto`s elektrisch moeten zijn.

J-P
J-P
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smid

Tja, en we moeten , ik zeg met nadruk moeten over op alles elektrisch, want dat is goed voor het milieu!!!!! Hoe wordt dit opgewekt, oh ja met fossiele brandstoffen dat is namelijk de basis voor alles. En dit wil men gaan verbieden?. Ze weten nog niet eens hoe ze al deze stroom gaan verwerken , maar moet wel op stroom. Maar ja de jeugd gaan we wel breenstormen dat we van de fossiele brandstoffen af moeten. Die kunnen al niet zonder tel.e.d. komt wel voort uit de fossiele brandstoffen. Ze zijn hier in Nederland en bij de Europese commissie wel zover dat ze nieuwe auto’s gaan verbieden te maken. Nergens op de wereld zijn ze zo gek als in Europa en Nederland

Ni28
Ni28
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De communistische versie van klimaatbeheersing beweerde dat de communistische mens het regen en wind zal beheersen. Er was ook een strijdlied aan gecomponeerd die vaak op de radio te horen was. Het bleef uiteindelijk bij het lied. De nieuwe communisten vallen in dezelfde domme herhaling.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Een kreet als, ” de grote sprong voorwaarts ” zal het zeker goed doen.

Jan
Jan
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Laat ik nou precies hetzelfde denken. GL en PvdA (en zij niet alleen) zijn bezig om Mao’s Culturele Revolutie over te doen. Met dezelfde methoden: het uitroeien van de zelfstandige denkende middenklasse en de boeren, van degenen die een klein beetje hebben gespaard en van de intelligentsia die niet precies volgens het Groen-Rode boekje denken. En dat allemaal onder de dekmantel van “het klimaat”. En ze zijn al een behoorlijk eind op weg.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jan

Het is ook opvallend hoe weinig mensen weten van de geschiedenis van China uit die tijd en dat eigenlijk ook een beetje uit het zicht wordt gehouden.
De schattingen zijn dat er tussen de 40 en 50 miljoen doden zijn gevallen. Hitler kon er een puntje aan zuigen.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jan

Ik vraag mij af hoeveel mensen van de linkse partijen weten van de landbouwhervormingen die doorgevoerd werden door de ‘Partij “?
Die doen mij sterk denken aan wat er nu in Nederland gebeurt.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jan

De “mussencampagne” vindt ik vergelijkbaar met het stikstofprobleem in Nederland.
Exact dezelfde strategie.

Bernardo A.
Bernardo A.
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Als je van Scratch een woning energieneutraal wilt maken moet je richting de 80.000 € denken. Wij vervangen onze kozijnen door kunststof kozijnen en dat kost ons € 45.000 , – Daarna kan je de stukadoor erop loslaten. Warmtepomp ca. € 5.000, – dakisolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie en de hele woning voorzien van vloerverwarming.
De zonnepanelen, stel dat je werkelijk 5.000 kWh opwekt (niet te verwarren met het piekvermogen) begroot je op € 6.500, –

Een gezin gebruikt ca. 4.000 kW per jaar. 2 elektrische auto’s die met 25.000 km / jaar a 20 kWh per 100 km verbruiken (in het echt) zijn goed voor 5.000 kW en de warmtepomp vraagt ook ca. 5000 kW . Dat ga je met je zonnepanelen niet halen, dus dat wordt fors bijkopen. Uit fossiel of uit kernenergie, want als de ca. 8 miljoen huishoudens die overstap maken ga je dat verbruik in de verste verte niet met windmolens aanvullen.

Uiteraard moet dan ook het hele elektriciteitsnet op de schop.

Zonnepanelen hebben nog 1 punt. Wie 5.000 kW per jaar opwekt, doet dat niet in 12 gelijke termijnen van 415 kW, maar wekt in de wintermaanden slechts 3% op, 150 kW per maand, terwijl je stekkerbolide dan een hoger verbruik heeft en je warmtepomp het hardst moet presteren. In de zomermaanden is de opwek 13%, ofwel 650 kW per maand.
Bij netwerkbeheerders speelt de wens om toegang te krijgen tot uw omvormer. Bij overproductie kan men dan uw zonnepanelen uitschakelen.

Deze linkse plannen zijn vooral goed voor het bedrijfsleven, maar voor de bevolking geld, dat ze financieel uitgeschud wordt

Laatste aanpassing 11 maanden geleden door Bernardo A.
s.f.hoekstra
s.f.hoekstra
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

‘vol met kretologie’ , dat is het hele klimaat spektakel . Persoonlijk vind ik het jongleren met container begrippen getuigen van nadenk-problemen. Wanneer je hoort/leest “biodiversiteit” enz. weet je dat de samenstelling van de biodiversiteit buiten het koppetje valt, uit domheid of wegens kwaje opzet. ‘het stikstof probleem’ reutelen zonder eenduidige omschrijving van de flora en fauna is ook een scherp voorbeeld van de versluiering van waar het over gaat, leeg de container !

Boeddha18
Boeddha18
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

het ergste nog is dat deze klimaatvisie vol wensdenken en marxistische kretologie van PVDA en GL wordt gesteund en omgezet in beleid door de voorheen rechtse partij VVD.

Ni28
Ni28
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

J. Vollenbroek, de klimaatgoeroe van Nederland en de wezenlijke leider wil dat 80% van de veestapel verdwijnt anders volgt een klimaatcatastrofe. Als hetzelfde aantal ongewenste migranten teruggestuurd wordt kunnen wij de veestapel houden met de zekerheid dat wij niet verhongeren.

johan
johan
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Lijkt het niet beter om te investeren in rubberplantages ipv zonnepanelen.

A.G van Schilt
A.G van Schilt
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Zolang snelle overgang naar kernenergie niet in gang gezet wordt, blijven klimaatdoelen buiten bereik. Marx bedoelde het goed en heeft moordlustige dictators gecreëerd en enorme ellende. Een gematigd kapitalisme zou kunnen voor iedereen, maar ’s mensens inhaligheid staat dat in de weg. Toch doen we het in Nederland wel aardig!

23
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x