Conferentie over toekomst EU wil nog veel meer EU

Weinig ruimte over voor soevereiniteit lidstaten

Titelfoto bij artikel Conferentie over toekomst EU wil nog veel meer EU Johannes vervloed opiniez

Titelfoto: Guy Verhofstadt, publicatie onder copyright Europese Unie.

De Conferentie over de toekomst van de EU is afgelopen en heeft vergaande voorstellen opgeleverd om de EU in hoog tempo om te vormen tot een federale unie, bestuurd vanuit Brussel. Europese Commissie en Europees Parlement krijgen nog meer macht, het EU-leger komt er en er worden nog meer miljarden overgeheveld naar de zuidelijke lidstaten. Al met al zou dit het einde betekenen van Nederland als soevereine staat. Johannes Vervloed schetst met bezorgdheid wat de Conferentie heeft opgeleverd.

Op 9 mei vorig jaar begon de Conferentie over de toekomst van de EU. Morgen – precies een jaar later – worden de resultaten (49 voorstellen en 300 maatregelen) aan de regeringsleiders van de lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement voorgelegd. De hamvraag is of er een Conventie moet komen om verdragswijzigingen aan te brengen. Sommige van de voorstellen zijn namelijk zo ingrijpend federaal van aard dat zij binnen de huidige verdragen niet gerealiseerd kunnen worden.

 

Ratificatie

Als de regeringsleiders tot een Conventie besluiten, zal de uitslag na afloop moeten worden geratificeerd. De Nederlandse regering zal dat niet zoals in 2005 met een referendum kunnen doen. Het raadgevend referendum is immers door het vorige kabinet-Rutte afgeschaft. Zelfs al was er een referendum mogelijk, dan zou het kabinet opnieuw het risico lopen op opnieuw een afkeuring door de bevolking. Het Nederlandse parlement zal daarom de uitkomsten van de conferentie moeten ratificeren. We kunnen nu al uitgaan van een positieve stem in de Tweede Kamer. De race is echter nog niet gelopen in de Eerste Kamer; hopelijk stemt een meerderheid in de Senaat tegen. Want er staat niets minder op het spel dan de creatie van een federale transfer-unie. Nog meer macht naar Brussel op allerlei beleidsterreinen en nog meer geld naar mediterrane landen.

 

Verhofstadt

Een juichende Guy Verhofstadt, één van de drie voorzitters van de Conferentie, kreeg de handen al op elkaar in het Europees Parlement. Wat hem betreft is de Conferentie over de toekomst van de Europese Unie – “Europa”, zoals de federalisten onverbeterlijk plegen te zeggen – conform planning verlopen en heeft de gewenste resultaten opgeleverd. De belangrijkste ingrediënten voor een federale (transfer)unie zijn zelfs het hoofdonderdeel van de voorstellen. Het mag niet verbazen.

 

Burgerpanels

Volgens Verhofstadt staan de Europese burgers achter de resultaten van de Conferentie. Dat klopt natuurlijk niet. De opzet van de inspraakprocedures – een digitaal platform en zogenaamd representatieve Europese burgerpanels – was zodanig geënsceneerd, dat de uitkomst bij voorbaat al vaststond. De niet ‘ingewijde’ burger – lees: de meerderheid van de burgers in de lidstaten – nam niet deel aan de inspraakprocedures en wist veelal niet eens van het bestaan van de Conferentie.
Driekwart (76%) van de Nederlanders had nog nooit van de Conferentie gehoord; in totaal wist drie procent wat deze Conferentie is. De bevlogen federalisten, met de partijleden van D66 en gelijkgezinden in de overige Europese Unie voorop, participeerden daarentegen in grote getale.

 

Voorstellen

Het voert te ver om alle voorstellen hier te bespreken. U kunt ze desgewenst zelf nalezen. Maar de belangrijkste, vérstrekkende voorstellen wil ik hier noemen:

  • de opheffing van het vetorecht van lidstaten;
  • wetgevende bevoegdheid voor het Europees Parlement;
  • transnationale kieslijsten voor het Europees Parlement;
  • een eigen EU-leger.

 

Vetorecht

De opheffing van het vetorecht is cruciaal. Tot dusver moeten voorstellen van de Europese Commissie unaniem door de lidstaten worden aangenomen. Het nieuwe voorstel betekent dat er voortaan slechts een gekwalificeerde meerderheid nodig is. De Europese Commissie krijgt daarmee (veel) meer macht en wordt de facto een Europese regering.

 

Meer macht naar Europees Parlement

Wetgevende bevoegdheid voor het Europees Parlement betekent dat het EP initiatiefrecht krijgt en zelf met wetsvoorstellen kan komen. Gezien de huidige gang van zaken in het EP kan een barrage aan wetsvoorstellen worden verwacht, die over de EU zal worden uitgestort. Nationale parlementen komen er bij belangrijke wetgeving niet meer aan te pas. Beleid wordt voortaan in Brussel en Straatsburg gemaakt.

 

Transnationale kieslijsten

Doekje voor het bloeden is het voorstel voor transnationale kieslijsten. U kunt daarmee stemmen op alle kandidaten voor het Europees parlement, niet alleen meer op de Nederlandse. Dit voorstel wordt door de federalisten gepresenteerd als een ‘vervolmaking’ van de democratie in de EU en een compensatie voor de mindere macht van de nationale parlementen. Het is natuurlijk nog maar de vraag of burgers van lidstaten hier nou echt op zitten te wachten.

 

EU-leger

Een eigen leger of een joint armed forces that shall be used for self-defence purposes, zoals het eufemistisch wordt genoemd, wordt gebracht als een EU-pijler binnen de NAVO, die de NAVO versterkt. Het is een drogredenering. Zodra de EU-pijler enige vorm begint aan te nemen, zullen de Amerikanen zich terugtrekken uit de NAVO en zal deze een lege schil worden. We zijn voor onze veiligheid vervolgens volledig overgeleverd aan het operettelegertje van de EU. Hiervoor waarschuwde ik een paar jaar terug al.

 

Einde Nederlandse soevereiniteit

Als deze vergaande voorstellen uiteindelijk in een nieuw verdrag een plaats krijgen, kunnen we gerust spreken van een giant leap forward. De Ever Closer Union wordt in één klap dicht naar het uiteindelijke doel gebracht. Een federale unie, die de founding fathers Jean Monnet en Robert Schuman al voor ogen stond. Nederland wordt daarmee een provincie of, zoals dat in Duitsland heet, één van de Länder van de Bondsstaat Europese Unie. Het betekent het einde van Nederland als soeverein land.

 

Rutte wil wel

Gaat Nederland mee op deze weg? Wel, het Nederlandse parlement heeft het laatste woord. De Eerste Kamer kan de de facto instelling van een federale EU tegenhouden. Zover is het echter nog niet. Eerst zal minister-president Rutte aan de stemming over ‘wel of geen Conventie” deel moeten nemen. Zijn stem is belangrijk, want de Conventie komt er alléén als een meerderheid van de regeringsleiders van de lidstaten voorstemt. Ik ben bang dat de premier – zoals altijd – akkoord zal gaan met de voorstellen. Rutte wilde eerst niet, maar nu hij met ‘D66 in een sterkere positie’ in de coalitie zit wél.

Hij zal, verwacht ik, niet alleen akkoord gaan met een Conventie en verdragswijziging, de huidige Nederlandse regering wil zelfs een voortrekkersrol spelen en samen met Frankrijk en Duitsland een federale unie bouwen. Het staat met zoveel woorden in de Staat van de Unie, die het ministerie van Buitenlandse Zaken elk jaar uitbrengt.

 

 

EU-revival

Ik denk dat Rutte niet alleen zal staan met zijn positieve stem voor een Conventie. Voor het instellen van een Conventie is slechts een gewone meerderheid nodig. Ook Hongarije en wellicht nog een paar lastige lidstaten zullen de Conventie niet tegen kunnen houden. Waarschijnlijk zal een meerderheid van de lidstaten dus voor een Conventie stemmen. Sinds de oorlog in Oekraïne is er sprake van een soort EU-revival, een nieuw elan. De lidstaten treden tegen Rusland als eenheid op, met inmiddels een vijfde sanctiepakket en (bijna) alle lidstaten dragen bij aan de humanitaire, financiële en militaire hulp aan Oekraïne. De roep om een eigen leger wordt ook steeds luider. Was het eerst nog ‘strategische autonomie’, thans moet de EU een geopolitieke speler worden, die het eigen grondgebied kan verdedigen.

 

Onwenselijk

Het is de zoveelste onwenselijke ontwikkeling. Meer EU brengt ons weinig goeds: meer Brusselse bureaucratie, meer regels en inefficiency en steeds minder macht voor de nationale parlementen. In de praktijk zullen lidstaten naar de pijpen van Frankrijk, Duitsland en Italië gaan dansen. Het traditioneel in Nederland gekoesterde begrip ‘subsidiariteit’ – alleen nationale bevoegdheden afstaan als ingrijpen van de EU meerwaarde heeft – wordt overboord gegooid. Het kan ook heel goed anders. In plaats van een Bondsstaat (een federale unie) kan de EU heel goed als een Statenbond functioneren, een vrijwillig samenwerkingsverband van soevereine staten. Ik schreef daar met professor Lex Hoogduin en collega-columnist Jan Gajentaan een drieluik over.

 

EEG 2.0 van de baan

Het ziet er echter naar uit dat dit niet gaat gebeuren. Een hervorming van de EU van binnenuit, terug naar de EEG met een paar aanpassingen, een EEG 2.0, ligt met de huidige politieke verhoudingen niet voor de hand. De laatste kans op een dergelijke ontwikkeling waren de recente verkiezingen in Frankrijk. Het is een publiek geheim dat Frankrijk de sleutel van de EU heeft. Als Marine Le Pen had gewonnen, had zij een halt toe geroepen aan de Ever Closer Union en was er geen Conventie gekomen.

Het lijkt me beter als Nederland zich niet afhankelijk maakt van anderen en het heft in eigen hand neemt. De Eerste Kamer van de Nederlandse Staten Generaal is een instituut van reflectie, van het behartigen van het Nederlandse belang op de lange termijn. Een belangrijke functie nu de soevereiniteit van het vaderland op het spel staat. Ik hoop dan ook dat de Eerste Kamer – waarin het kabinet geen meerderheid heeft – niet ratificeert. Een nieuw verdrag en daarmee een federale unie zijn dan (voorlopig) van de baan.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
40 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het wordt steeds duidelijker dat het de bedoeling is dat de EU dezelfde organisatievorm krijgt als de USA.
Maar in de USA was er vanaf het begin een democratisch gekozen lichaam, terwijl het EU parlement gekozen is door slechts 30 % van de kiesgerechtigden en dus niet een vertegenwoordiging mag worden genoemd. Bovendien heeft het EU parlement zeer beperkte bevoegdheden en is het eigenlijk de niet-verkozen Commissie die de beslissingen neemt, net als in de voormalige Sovjet-Unie.
Hetzelfde manco geldt voor de zogenaamde ‘burgerpanels’ : daar zitten alleen burgers in die voor het onderwerp in kwestie zijn. Deze mensen worden altijd gerecruteerd uit NGO’s als Milieudefensie, Greenpeace. De uitkomst van deze panels is eenzijdig en bevooroordeeld, net als bij het IPCC, omdat de mensen die de rapporten en de standpunten opstellen, er financieel of loopbaantechnisch belang bij hebben dat de adviezen en conclusies een bepaalde richting hebben.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Bij de laatste Europese Parlementsverkiezingen, zijn op Donderdag 23 Mei 2019 de Nederlandse stemmen uitgebracht en ongeteld in een grote bedrogzak gedaan.
Op 24-25-26 Mei is in de andere Europesche landen gestemd
Op Zondagavond 26 Mei zijn alle stemmen van 23-24-25-26 Mei achter gesloten deuren geteld.
En was er uit het niets, de PvdA met Timmermans en Samson de grote winnaar.
Terwijl de PvdA in Nederland, in 2017 maar 9 zetels behaalde in de tweede kamer en bijna werdt opgeheven.

Jve
Jve
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Er is destijds gestemd op persoon, niet op partij.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jve

Er is gewoon gestemd op de PvdA met als lijsttrekker Timmermans.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

De voormalige Oostblok wordt Westblok.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Is het in veel opzichten al heel erg lang!

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Dat ben ik met u eens.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Die bende van het Rutte Kartel, heeft al ettelijke democratische rechten van de Nederlandse bevolking, bij het grof vuil gezet.
Het demoniseren van anders denkenden, is hun grootste speerpunt, desnoods met harde hand.
Hun manier van democratie bedrijven, is het te pas en te onpas, een noodwet in het leven te roepen.
Het afschaffen van het referendum, is de dooddoener voor onze inspraak.
Het vertrouwen in hun politiek, is tot een bedenkelijk niveau gedaald.
Mijn vertrouwen in het Rutte Kartel is 0%.
Leugens en bedrog staan op blz 1 in hun handboek.

Bedankt kiezers op de VVD, D’66, CDA en CU.

Eric
Eric
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

En ja volkomen gelijk, dus van mijn geen –

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

mee eens

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Welk nut heeft een Europese ivoren toren als er niemand in woont en neerkijkt op de kleine mensjes die ver beneden hem krioelen? De ivoren toren is gebouwd door de dromers en de luchtfietsers. En de toren is al hoog genoeg om het gejoel vanaf de drukke straten niet meer te hoeven aanhoren. En stevig genoeg om een kleine rellende meute te weerstaan.

Als altijd worden het de kleine mensjes die gaan afzien, nog meer dan ze nu al doen. Want als de federatie in verdragen is vastgelegd zijn er ook geen uitzonderingen meer mogelijk, zoals nu in oa Denemarken. Centraal beleid, regionaal bestuur, eenheidsworst.

Maar, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het is de hoogste tijd om ons NU terug te trekken uit iets dat geaborteerd had moeten worden toen de EEG zwanger werd van de EU.
DUS NEXIT NU!!!

Netty
Netty
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Opheffing Vetorecht = de genadeslag voor een gelijkwaardig functionerende EU en het begin van het zoveelste Groot Europese Rijk.

jaak Peeters
jaak Peeters
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben bang dat Nederland en België binnenkort ophouden te bestaan.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De burger wordt gemanipuleerd tot iets wat hij niet kan overzien of niet wil en dat zonder zijn goedkeuring.
In wezen is de gang van zaken vergelijkbaar met de fusies van gemeentes. Die worden groter maar de afstanden voor de burger ook en de inspraak kleiner. Oude waarden worden afgebroken en vervangen door opgelegde feiten. Misschien komt er vanuit Nederland weer een inlegvel net zo waardeloos als die van het Oekraïne referendum. Nederland laat zich graag besturen van afstand als er maar een warme plekje voor onze minister president vrij komt in Brussel. De uitverkoop van Nederland is al veel eerder begonnen en dit wordt de laatste handjeklap. Europa blijkt na twee eerdere pogingen toch veroverd.

Willem
Willem
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Is het niet de ongebreidelde immigratie waaraan Nederland ten onder gaat dan doet de machtswellust van “Brussel” dat wel. Krijgt Kaag dan toch haar zin?

Annemarijn
Annemarijn
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Tijdens het lezen van het artikel over de eenwording van Europa n de vorm waarin die eenwording zou moeten worden gegoten ben ik vrij ongelukkig geworden.
Ten eerste, de EU-commissie die uitsluitend bestaat uit niet gekozen leden blijken vaak te ver van de verschillende landen af te staan en van de overtuigingen, die daar in de loop van de tijd zijn ontstaan en vastgelegd. Daar wordt volkomen aan voorbij gegaan bij het nieuwe “Europa”.
Er is een vergelijking getrokken met de VS. Dat is onmogelijk.
De VS zijn ontstaan door een massa mensen, immigranten vanuit hoofdzakelijk Europa, die na verloop van zo’n 150 jaar in 1776 tot een federatie zijn gekomen. Dat kon doordat er voldoende vermenging was ontstaan, en door het spreken van een gemeenschappelijke taal
Dat is in beide gevallen totaal anders in Europa. Nederland is anders dan Polen, anders dan Italië en ga zo maar door. Nu al geeft het moeite om alle landen op een noemer te krijgen, laat staan onder een gemeenschappelijke regering, die voor alle landen spreekt! Dat is onmogelijk. Daarnaast een parlement dat het recht van wetgeving krijgt: ga er rustig van uit dat het,Aken van een wet dan minstens 5 jaar duurt of nog langer!
En ga zo maar door……

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Eerst maar het effect van de sanctie van de olieboycot in september afwachten. Vrijwel iedereen vraagt zich af hoe wij dat gaan redden. De RABO bank roept al dat we in een recessie gaan.
DE ECB wil de rente maar niet verhogen, in tegenstelling van de rest van de wereld.
Italië lacht zich helemaal in een deuk en wij maar betalen.
Misschien de eerste blackouts dit jaar, vanwege energietekorten.

Ja, laten we ons druk maken over een EU die een federale unie gaat worden. Ik neem het al niet meer serieus.

Theo Prinse
Theo Prinse
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Vervloed schetst de nieuwe situatie na de Franse verkiezingen hard maar correct. Wat het EU leger betreft: Hier mijn email eergister aan de cie def

Beste leden van de commissie voor defensie

In het jongeren onderzoeksprogramma Stand van Nederland GenX over salarisverhogingen en virtual reality en zo voor defensie ontbrak het aan voorstellen voor grote wapensystemen.

De Nederlandse marine dient binnen 5-10 jaar te beschikken over
Minimaal 6-10 onderzeeboten (5-7 miljard Euro)
Minimaal een vliegdekschip en tientallen marine helikopters en jachtbommenwerpers (resp. 1-2 + 3 miljard Euro)
waarvan casco, kruisraketten, torpedo’s elektronica, communicatie, diesel elektrische aandrijving, wellicht vloeibare waterstof brandstof alles in eigen beheer, door Nederlandse bedrijven en werven gebouwd.

De landmacht binnen 5 jaar over minimaal 100 zware pantservoertuigen, (half miljard euro) ontwikkeld en gebouwd door Nederlandse bedrijven

De luchtmacht binnen 5-10 jaar minimaal 100 jachtbommenwerpers, (10 miljard Euro) Nederland moet besluiten om een tweede klasse gevechtsvliegtuig door de Nederlandse industrie te ontwikkelen

De ruimtemacht over militaire ruimtesatellieten (2-4 miljard Euro)
Een wereldomspannend discreet (laser ?) communicatie systeem (1-2 miljard Euro) door de Nederlandse ruimtevaart bedrijven ontwikkeld en gebouwd.

Als ons land voor het verwerven van veel van genoemde systemen afhankelijk blijft van de leverantie hiervan door bevriende landen dan staat Nederland continu bloot aan geopolitieke-diplomatieke manipulatie wat betreft prijsontwikkeling en onderdelen door vreemde mogendheden waarvan hun politieke leiding in een voor de Nederlandse krijgsmacht te korte planningsperiode wisselt.

Eric
Eric
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

@ Theo Ik lees met belangstelling je posting en ik ben het ook wel met je eens, maar we moeten zeker uitbreiden en liefst ook met hulp nederlandse industrie. Duis werk ik je lijstje af

De Nederlandse marine dient binnen 5-10 jaar te beschikken over
Minimaal 6-10 onderzeeboten (5-7 miljard Euro) Eens, maar of dit op zo’n termijn wil lukken is de vraag.
Minimaal een vliegdekschip en tientallen marine helikopters en jachtbommenwerpers (resp. 1-2 + 3 miljard Euro) vliegdekschip zoals Karel Doorman in het verleden hbben we niet echt nodig, wel grote schepen zoals Johan de Wit of huidige Karel Doorman. En qua helikopters kunnen we wellicht ex US Navy aankopen.

De landmacht binnen 5 jaar over minimaal 100 zware pantservoertuigen, (half miljard euro) ontwikkeld en gebouwd door Nederlandse bedrijven. Eens, maar we werken al samen met Duitse industrie voor Leopard II A7V dus bestellen kan en leveren wellicht ook binnen genoemde 5 jaar.

De luchtmacht binnen 5-10 jaar minimaal 100 jachtbommenwerpers, (10 miljard Euro) Nederland moet besluiten om een tweede klasse gevechtsvliegtuig door de Nederlandse industrie te ontwikkelen. Zeker eens dat huidig aantal toestellen zwaar onvoldoende is. Wat een mogelijkheid is is om nieuwe F-16’s te bestellen, dat past goed met onze F-35’s.

Theo Prinse
Theo Prinse
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Eric

Dank voor je reactie Eric.
Ik ben het wel met je hoofdthese fundamenteel oneens.
En dat is dat in je visie Nederland voor altijd afhankelijk blijft van buitenlands wapen materiaal en daarmee van hun willekeurige buitenlandse politiek.
Dus met een afhankelijkheid van buitenlands wapen materieel wordt Nederland ondergeschikt aan de geopolitieke-militaire en diplomatieke politiek van andere landen.
Dat kan absoluut niet !!
Dat is diametraal tegengesteld aan de Soevereiniteit van Nederland.
Frankrijk, Zweden, Engeland, Italië daarentegen hebben een eigen vliegtuig industrie en Zweden en Spanje eigen onderzeeboten en Spanje Frankrijk, Italië en Engeland eigen vliegdekschepen en zijn met die wapensystemen totaal onafhankelijk van de VS.
Hetzelfde geldt voor Duitsland en zijn tanks en onderzeeboten.
Het is zelfs zover gekomen dat Nederland niet eens meer onderzeeboten kan bouwen.
SCHANDE !

Eric
Eric
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Nederland kan op moment onmogelijk anders, en ben met je eens over defensie materieel dat zouden we zelf moeten kunnen. Zeker als het aankomt op het bouwen van schepen en onderzeeboten. Nederland heeft zelf geen ervaring in het bouwen van tanks. Dus die kennis ontbeert onze industrie ten dele. Dus daarom werken we voor dat vlak samen met Duitsland wat op dat vlak betrouwbare partner is. Inzet is ander verhaal natuurlijk.

Vliegtuigen dat is gewoon de vernieling in geholpen door vorige regeringen. We kunnen vliegtuigen bouwen als de beste, dus dat kan wel iets zijn wat met participatie van investeerders prima kan. Wereldwijd zijn we nog steeds zeker betrouwbaar in toelevering van vanalles en nog wat.

Theo Prinse
Theo Prinse
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Eric

Namens dhr. Van der Staaij bedankt voor uw opmerkingen. De SGP is het in elk geval van harte eens met uw pleidooi voor een sterke krijgsmacht! Zie ook het defensiehoofdstuk in ons verkiezingsprogramma.
Met vriendelijke groet,
Henri Krooneman

Frank
Frank
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Met alle respect voor bovenstaande maar het is een illusie. Ontwikkelen en bouwen/produceren in NL van genoemd wapentuig is onmogelijk. Op z’n best kunnen we inkopen, als het al beschikbaar is en het budget er is.
Daarna nog de mensen (die we niet hebben) er mee leren werken, en je bent minimaal 10 jaar verder. Werving van defensie-personeel is ook zoiets.
Dat is momenteel de grote illusie in de regering, dat we met een hoop geld wel snel weer een goed functionerende krijgsmacht op kunnen bouwen. Onmogelijk. Afgebroken in minimaal 20 jaar kost het je ook weer minimaal 20 jaar op weer op niveau te komen.

Theo Prinse
Theo Prinse
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frank

Dank voor je reactie Frank.
Wat de tijdfasering betreft heb je volkomen gelijk. Maar vergeet niet dat de acties van de krijgsmacht in Nederlands Indië in minder dan een jaar minus de zeereis na de Japanse overgave plaatsvond. De Nederlander Cornelis van Drebbel is de uitvinder van onderzeeboten en Anthony Fokker verkocht zijn militaire vliegtuigen in 1912 aan Duitsland waar hij tijdens de Eerste Wereldoorlog ca. 4.000 vliegtuigen bouwde.
De stand van de technische kennis van de Nederlandse ingenieurs op dit moment kan de bouw van de genoemde wapensystemen aan dat een stimulans geeft aan de industriële basis en weer uitstraalt naar andere sectoren. Het levert werkgelegenheid en veel van de investeringen vloeien als belastingen en premies weer terug.
De ontwikkeling van verschillende van de genoemde wapensystemen worden – zoals aangegeven – ontwikkelt binnen 5-10 jaar. Dus 3-6 miljard Euro per jaar. Het is in alle landen de politieke wil van de regering in wisselwerking met de oppositie die vertragingen en kosten veroorzaken.
Aan de bouw van de diverse wapensystemen gaat naast een tijdfasering en kostenoverzicht ook een nieuwe alomvattende visie vooraf die onder andere het hele project juist voor parlementaire vertragingen moet behoeden.
Defensieminister Ank Bijleveld kwam in oktober 2020 met een Defensievisie 2035: een nieuw profiel voor Defensie.
Hierin zou aanvankelijk opgenomen zijn dat toekomstige regeringen zich zouden committeren aan een totaal invulling voor militaire systemen maar het is bij een visie op elektronische oorlogvoering en kleinschalige operaties blijven steken.

Jan Smid
Jan Smid
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Met alle respect, maar u moet in de juiste volgorde werken. Eerst de mensen en dan pas de militaire uitrusting (fregattten, vliegtuigen, wapensystemen e.d). We hebben nu al fregatten uit dienst gesteld die helemaal niet oud zijn maar waarvoor we geen bemanning hebben. Ik zie de meeste heil in vliegtuigen maar nog meer drones. Inzake de vliegdekschepen, slechts 3 landen (VS,VK,Frankrijk) hebben de industrie en know-how om dat maken en die kennis houden zij voor zichzelf. Obama heeft Frankrijk destijd stevig teruggefloten vanwege de levering van 2 Mistral vliegdekschepenl daarmee zou China de kennis kunnen krijgen om een goed vliegdekschip te bouwen wat ze nu niet hebben. Nederland moet inzake satelietten niet alles alleen willen ontwikkelen, maar die onderdelen leveren wat ze al jaren maken. Bovendien moet je daar voor wetenschappers hebben.

Theo Prinse
Theo Prinse
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smid

Dank Jan Smid. Deze discussie begon met mijn email over materiele uitgaven aan de cie defensie vd Tweede Kamer. De personele aspecten hen ik al eerder aan de cie gestuurd. Daar hoort ook dienstplicht bij. Rusland heeft 12 maanden dienstplicht.
In de email noem ik grote wapensystemen.
De Drones die je naar voeren brengt zijn de toekomst maar dat zijn de kleine systemen. Blij dat je de vliegtuigen ondersteund.
Exoskeleton, extended personal body armor, laser communicatie, Javelin type shoulder launched anti tank rockets, high precision of radio golf of laser nastuurbare verstelbare vin-mortieren van diverse maatvoering, McDonnell Douglas MD-500 type kleine Helicopters als vliegende cavalerie voor de landmacht, etc.
De vliegdekschepen die je noemt zijn supercarriers maar Spanje heeft de Juan Carlos klasse waar toenmalig PVV kamerlid Louis Bontes in 2014 zich al sterk voor maakte.
De Mistral schepen waren bestemd voor Rusland en China heeft al since 1985 four retired aircraft carriers acquired for study; namely, the British-built Australian HMAS Melbourne and the ex-Soviet carriers Minsk, Kiev and Varyag. The Varyag later underwent an extensive refit to be converted into the Liaoning,
Uit je bijdrage blijkt dat – net als andere reageerders – je het punt van ononderhandelbare soevereiniteit van de krijgsmacht inzake het volledig in eigen beheer ontwikkelen en bouwen van wapensystemen niet onderkent.
Ook bij ruimte satellieten. Blij dat je dat wapensysteem wel als onontbeerlijk erkent. Nederland heeft de wetenschappers om alle genoemde systemen te ontwikkelen en bouwen.
Maar als er een achterstand mocht zijn die meerdere jaren nodig heeft om te verwerven dan kan de kwaliteit van elk project wat naar benden bijgesteld worden.

Jan Smid
Jan Smid
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Heer Prinse,

Wij zijn te klein als land om zelf een gehele defensie-industrie op te zetten en er is nog probleem: ons land wordt niet bedreigd en de specialisten hebben we niet. Dit in tegenstelling tot Israel dat nog steeds wordt bedreigt en zelf-voorzienend is omdat het niet afhankelijk wilde zijn van de VS en bovendien wapens exporteert iets wat ook niet willen. We moeten ook leren van Fokker dat zijn ondergang tegemoet ging doordat Swarttouw dacht wel even nummer 3 te worden qua commerciële vliegtuigbouw (toen was Airbus in de maak). De carriers die u opnoemt zijn ouwe meuk en niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Britse carriers die het VK heeft, laat staan met de supercarriers die op atoomkracht lopen terwijl de Juan Carlos conventionele voortstuwing heeft en dus beperk bereik en voor carriers heb je ook supply-ships nodig.
Dienstplicht zou ik achterwege laten want heeft nog nooit gewerkt daar ons leger- mede dankzij de politiek – mensen niet weet te interesseren in actieve krijgsdienst, wel voor een bureaubaan met 9-5 mentaliteit.

Theo Prinse
Theo Prinse
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smid

Dank Jan voor je reactie. Het was Louis Bontes van de PVV TK fractie die de aanschaf van een type Juan Carlos op de kaart heeft gezet. Sindsdien heeft ook de SGP en wellicht de FVD dit opgepikt. Dat Nederland te klein is om de technologie voort te brengen om een soevereine krijgsmacht te hebben die in de hoogste scenario’s kan meedraaien in grotere verbanden zoals in de Tweede Wereldoorlog bestrijdt ik. Maar je hebt gelijk dat de huidige politieke elite die technologische interesse totaal ontbreekt op de rechter vleugel van het CDA na. Maar die is met Ank Bijleveld ook niet meer aanwezig. Maar de stelling gaat ook mank omdat een land een soevereine krijgsmacht moet hebben ongeacht hoe groot en Nederland is aanzienlijk groter dan Israël die ook eigen fabricaat nucleaire wapens heeft. Overigens is Israël nog zeer afhankelijk van Amerika. de vergelijking van Fokker gaat mank omdat de militaire vliegtuigen die Anthonie Fokker in Duitsland bouwde worden verward met Swarttouw die een straalmotor versie wilde terwijl het bedrijf al overbelast was met andere modellen en de Airbus conglomeraat in dat marktsegment roet in het eten gooide.

AAA
AAA
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik hoop ook dat de Eerste Kamer niet ratificeert.

Piltdown
Piltdown
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  AAA

Vergeet het maar. De politiek is handje-klap tussen de kartelpartijen. In ruil voor extra klimaatmaatregelen en steun voor de “echte minima” gaan GL en PvdA door de bocht.

Simon
Simon
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

En waar zou het door nederlanders opgebouwde pensioenkapitaal blijven?

Youp
Youp
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dit kan voor niemand een verrassing zijn omdat het vanaf dag 1 de bedoeling is geweest om tot politieke schaalvergroting te komen. De volgende stap is dat de EU en de VS samensmelten. Eerst natuurlijk een vrijhandelsverdrag waarvoor een supranationale entiteit nodig is om toe te zien op naleving van de afspraken. De mensen die denken dat je een kleine EU kunt hebben maken dezelfde denkfout als hen die denken dat je een kleine staat kunt hebben. Zodra je je soevereiniteit afstaat, dat is het recht om je eigen keuzes te maken, ben je overgeleverd aan de entiteit aan wie je dat hebt overgedragen. In ons geval eerst de Nederlandse staat en binnenkort de EU.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dat die hele Toren van Babel snel met donderend geraas in elkaar mag storten. Voor een corrigerend referendum wil het kabinet een enorm hoog opkomstpercentage maar een opkomst van 30% voor het EU parlement is blijkbaar voldoende. Walgelijk.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De arrogantie van de EU-politici en onze landelijke politici doet denken aan de onvoorstelbare arrogantie van de Gebroeders De Witt – https://historiek.net/moord-gebroeders-de-witt-1672/136513/ – en we weten allemaal wat er met hen is gebeurd. Je ziet de voortekenen van waar een ernstige recessie (en die komt er óók in de EU!) toe kan leiden nu al in Sri Lanka waar huizen van politici in brand zijn gestoken: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5307327/sri-lanka-premier-huis-brand-rajapaksa-stapt-op-geweld-protest
Ik weet zeker dat Mark Rutte de bui al ziet hangen en hij weet ook dat geen leger en geen politie een volksopstand tegen gaan houden! Als ik nu al collega’s om mij heen hoor die een goed salaris verdienen dat ze honderden euro’s per maand meer kwijt zijn aan doodgewone dingen zoals energie en benzine of diesel en dat reiskostenvergoeding van geen kanten meer dekkend is dan weet je hoe onvoorstelbaar slecht het aan de onderkant van de samenleving wel niet moet zijn. Dit kan alleen maar tot een grote uitbarsting van volkswoede leiden. Het zal beginnen met stakingen en van kwaad tot erger gaan………………

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Een duimpje omlaag??? Geef dan een reactie en onderbouw die zou ik zeggen. Een duimpje omlaag terwijl je om je heen gewoon kan zien dat het niet goed gaat is volgens mij een oogkleppen-reactie.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Daan van der Keur
Eric
Eric
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Guy Verhofstadt gedraagt zich als Adolf Hitler met zijn gedachten van een groot Europees rijk! Wat we zien vandaag de dag, daar is hij mede de aanstichter van! En nee ik praat wat de Russen doen niet goed, maar hij stond wel met Hans van Baalen op het maidan plein de oekraine aan te moedigen, en zijn ticket hebben wij liever niet betaald.

Dat idee van 1 Europees leger is je reinste nachtmerrie voor iedereen met een stel hersens. NAVO zoals vandaag de dag is prima en voldoende. Wil Frankrijk niet mee doen aan missie Afrika omdat ze daar teveel belangen hebben is dat prima. Maar Spanje en Italie willen wel dat er actie komt tegen bloedvergieten dus dan gaan die wel buiten het verdrags gebied. En binnen het verdragsgebied kunnen Duitsers lastig zijn en ook zeker daar buiten. Nu met Oekraine doen de Duitsers wel mee! Kan verkeren maar van alle legers komen de orders toch echt uit Berlijn, Madrid en Rome! En niet uit Brussel!

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Eric

Nee, de orders komen niet uit Europa maar uit de VS. Dat is zo wat betreft de Oekraïne en wat betreft de NAVO die overigens niet meer voldoet omdat het een vehikel is voor wereldheerschappij voor de Amerikanen. Dat moet je toch echt beginnen te zien.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

De Europese commissie is een trouwe volgeling van Biden.

Eddie
Eddie
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Helaas bestaat de 1e kamer voornamelijk uit corrupte lobbyisten, dus ik verwacht slechts ellende.

40
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x