Conferentie over de toekomst van de EU in aantocht (2)

Gaat Rutte ons vetorecht weggeven?

Afgelopen zondag verscheen deel I van een tweeluik over de Conferentie over de toekomst van Europa. Het ‘waarom’ van deze Conferentie werd daarin besproken. Dit tweede deel gaat over de opstelling van de Nederlandse regering. Is onze demissionaire of nieuwe kabinet van plan een rem op de beoogde versnelde federalisering te zetten? Gaat het Nederlandse vetorecht er aan? De voortekenen zijn niet gunstig, vindt Johannes Vervloed.

De conferentie duurt een jaar en eindigt onder Frans (halfjaarlijks) voorzitterschap van de EU. De timing is een geste aan Macron, die aan de vooravond van de Franse presidentsverkiezingen goede sier denkt te kunnen maken met de uitkomst. De taakopdracht is ruim, maar in de Brusselse wandelgangen weet iedereen dat het de bedoeling is de zes prioriteiten van de Europese Commissie, (klimaatbeleid, migratie- en asielpact, voltooiing monetaire unie, digitalisering, rechtsstatelijkheid en strategische autonomie) te concretiseren.

 

Democratisch tekort

De formele hoofddoelstelling van de conferentie is echter een ‘debat met de burger’. Er moet een ‘oplossing’ worden gevonden te worden voor het zogenoemde democratische tekort van de EU, de beperkte democratische legitimiteit en de geringe invloed van de burger. Dit werd vooral gevoeld toen de regeringsleiders de Spitzenkandidat Manfred Weber van het Europese parlement in 2019 niet tot voorzitter van de Europese Commissie wilden benoemen. Na een proces van wheelen and dealen werd een (zwakke) compromiskandidaat – Ursula von der Leyen – aangesteld. Dat mag niet nog een keer gebeuren, volgens de federalisten.

Tevens moet het draagvlak onder de burgers te worden vergroot. Vertegenwoordigers van burgers, waaronder de organisaties van het maatschappelijk middenveld, moeten nauw worden betrokken bij het opstellen van de aanbevelingen van de conferentie. Daarvoor wordt een grote organisatie opgetuigd en een digitaal burgerplatform.

 

Top-down proces

Over het zorgen voor een grotere betrokkenheid van ‘de burger’ ben ik behoorlijk sceptisch. Er zal natuurlijk veel lippendienst aan worden bewezen, maar dat de Strategische Agenda en de zes prioriteiten van de Europese Commissie serieus ter discussie zullen worden gesteld kunnen we vergeten. De Europese integratie is van het begin af aan een top-down proces geweest. De nationale parlementen – laat staan de burgers – kwamen daar niet of nauwelijks aan te pas. De Europese integratie zou nu opeens een bottom-up proces moeten worden? Dat gelooft toch niemand.

Over het voorzitterschap van de conferentie is veel gedoe geweest. Na lang touwtrekken werd een typisch EU-compromis bereikt. Het wordt een gezamenlijk voorzitterschap van de presidenten van de Europese Raad (Michel), de Europese Commissie (Von der Leyen) en het Europees parlement (Sassoli). Tegen de liberale voorman in het EP en uitgesproken federalist Guy Verhofstadt, die aanvankelijk een goede kans leek te maken om de conferentie te leiden, was er uiteindelijk teveel oppositie. Gelukkig maar, want onder de hamer van Guy was de EU als ‘politieke unie’ onmiddellijk op de agenda gezet.

 

Verdragswijziging

Wat er met het resultaat van de Conferentie gebeurt is nog opengelaten. In ieder geval zullen de aanbevelingen van de Conferentie ter besluitvorming worden voorgelegd aan de Europese Raad van regeringsleiders. Deze Raad is verantwoordelijk voor de follow-up. Mochten de aanbevelingen een verdragswijzing nodig maken en de regeringsleiders daarmee instemmen, dan treedt de procedure van artikel 48 TEU in werking. Dat wil zeggen dat overeenstemming tussen de regeringsleiders niet voldoende is. De verdragswijziging moet ook geratificeerd worden door de lidstaten. Iedere lidstaat heeft daarvoor een eigen procedure.

 

Ratificatieprocedure

Nadat in 2001 besloten was tot het opstellen van een Europese Grondwet en die in 2004 ondertekend was door de regeringsleiders, kozen Nederland en Frankrijk ervoor de Grondwet voor te leggen aan de bevolking via een nationaal referendum. Wel, we weten hoe dat afliep: de Grondwet werd weggestemd, waarna de inhoud grotendeels overeind bleef in het Verdrag van Lissabon . 

Uit vrees dat de bevolking de uitkomst van de conferentie weer zal verwerpen, zal de Nederlandse regering geen referendum aandurven en zal het parlement de ratificatieprocedure doen. Dat betekent dat een verdragswijziging ter goedkeuring zal worden voorgelegd de Tweede Kamer, waar de nieuwe regering waarschijnlijk over een meerderheid zal beschikken. Maar het is de vraag of de coalitie ook in de Eerste Kamer op een meerderheid kan rekenen.

 

Brief Blok

De inzet van het huidige demissionaire kabinet is verwoord in een brief van minister van Buitenlandse Zaken Blok aan de beide Kamers, alsmede in een zogenaamde non-paper, waarin enkele gemeenschappelijke uitgangspunten met andere lidstaten zijn opgenomen. Die lidstaten zijn de ‘vrekkige vier’ (Nederland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk), aangevuld met Finland, Ierland, Tsjechië, Slowakije, Malta en de drie Baltische Staten. Een wat uitgebreide Hanzeliga dus. Al met al best een krachtige groep, die het op zal moeten nemen tegen Frankrijk en Duitsland en de Zuidelijke lidstaten.

 

Nederlandse inzet

In de recent uitgekomen jaarlijkse Staat van de Europese Unie wordt de inzet van Nederland verder uitgewerkt. In grote lijnen komt die neer op het concretiseren van de zes prioriteiten van de Europese Commissie. De huidige Nederlandse regering wil een ambitieuze Green Deal, zal akkoord gaan met een EU migratie- en asielpact en gaat ongetwijfeld mee in de voltooiing van de EMU met een bankenunie en een kapitaalmarkt.

 

Macron komt natuurlijk in de loop van de conferentie met zijn stokpaardje: omvorming van de EU tot een full-fledged begrotingsunie: EU-belastingen, een EU-minister van Financiën, buiten werking stellen van het Stabiliteits- en Groei Pact (max. 3% begrotingstekort en 60% staatsschuld), eurobonds en een permanent herstelfonds. Kortom een transferunie, waarin schulden van lidstaten gemeenschappelijk worden gedeeld. Of het nieuwe Nederlandse kabinet zo’n voorstel zal steunen hangt af van de samenstelling van de regeringscoalitie. Met D66 en PvdA of GroenLinks in het kabinet zou Macron wel eens voor een belangrijk deel zijn zin kunnen krijgen.

 

Vetorecht

Ongeacht welke coalitie wordt gevormd zal de Nederlandse inzet op het gebied van digitalisering en rechtsstatelijkheid ambitieus zijn. De laatste prioriteit, strategische autonomie, kan zoals gezegd alleen worden gerealiseerd als de lidstaten bereid zijn af te zien van hun vetorecht. Blijkbaar is de huidige Nederlandse regering deze mening al toegedaan.

 

Soevereiniteit

Samen met Spanje lanceerde Nederland onlangs een voorstel om het vetorecht op een aantal terreinen op te heffen en over te gaan tot meerderheidsbesluitvorming. Dit laat zien waartoe Rutte III  bereid is, welke Nederlandse soevereiniteit men op wil offeren voor meer ‘strategische autonomie’ van de Europese Unie. Met een sterkere positie van D66 en een linkse partij in een nieuwe regering zal Nederland, vrees ik, nog verder overstag gaan en zijn vetorecht op nog meer terreinen bereid zijn op te geven.

 

Transnationale kieslijsten

Ook de hoofddoelstelling van de Conferentie, de opheffing van het democratische tekort van de EU, wordt in de brief van Blok genoemd. De minister heeft het over de invoering van transnationale kieslijsten voor het Europese parlement en een door het EP gekozen voorzitter van de Europese Commissie. Het resultaat valt niet moeilijk te voorspellen: een machtiger Europees parlement en een (nog) politiekere Europese Commissie, die al snel het predicaat ‘regering’ zal krijgen. Een linksig kabinet Rutte-IV zal dit ongetwijfeld toejuichen.

 

Eerste Kamer

Als voorstander van het ‘Europa der Vaderlanden’ (het ideaal van de voormalige Franse president Charles de Gaulle) hoop ik dat het niet zo ver zal komen. Als de Conferentie over de Toekomst van Europa tot verdragswijziging en een ‘meer EU’-akkoord leidt – en met name zich op terreinen begeeft die de soevereiniteit van Nederland in het geding brengen – is de Eerste Kamer ons laatste redmiddel. Zonder meerderheid in de Eerste Kamer kan de uitkomst van de conferentie niet worden geratificeerd.

We mogen hopen dat de Eerste Kamer – niet voor niets de Kamer van reflectie genoemd – niet zal instemmen met het opgeven van het Nederlandse vetorecht. Dat zou in feite het einde betekenen van onze nationale onafhankelijkheid en ons land degraderen tot provincie van een machtige, federale Europese Unie.

 

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
13 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De politieke route die het EU-directoraat is in strijd met het zelfbeschikkingsrecht. De EU commissie is niet gekozen, het EU parlement is gekozen bij een opkomst van 30 %, is dus niet representatief. Deze mensen vertegenwoordigen niet het volk, maar alleen zichzelf en hun vrienden.
Samenwerking tussen Europese landen is goed en productief. Maar samenwerking kan alleen functioneren als ze vrijwillig is, op basis van gedeelde belangen en gedeelde inzichten. Wat het EU-directoraat nu wil gaan doen, is een soort dwangsysteem instellen op basis van ‘Europese normen en waarden’ waar niemand op gestemd heeft en waarvan niemand precies weet wat het inhoudt en welke consequenties het zal hebben.
‘Europese normen en waarden’ klinkt op het eerste gezicht mooi en acceptabel, maar het is gewoon een rookgordijn van woorden dat moet verhullen dat het gaat om dictatuur. Als hiermee ingestemd wordt, is het gedaan met de verdeling van macht die tot dusver nog voor tegenwicht zorgde.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Ik denk dan ook Andre, dat dit een reden zou kunnen zijn, waar een opstand te rechtvaardigen zou zijn.

Zit net een stuk te lezen over Noord Nederland, de beslissingen om heel veel huizen te gaan bouwen, zonder dat de bevolking hiernaar is gevraagd.

Politiek bedrijven zonder inspraak.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

De 3 noordelijke provincies plus Flevoland beweren 220.000 extra woningen te kunnen bouwen. Dat is gelijk aan het totaal aantal woningen dat nu al in Drenthe staat, met ongeveer 500.000 inwoners.
De nieuwbouw zal niet alleen gaan ten koste van boerenland, maar ook de druk op recreatiemogelijkheden sterk verhogen.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Inderdaad Andre, de streek waar Oom Tjedde (Toen was geluk heel gewoon) woonachtig was, is ons niet geheel onbekend, de rust de ruimte en de natuur moeten zo blijven.

Peter
Peter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ondertussen neemt Merkel alles over ,zij is het die de lijnen uitzet,en de rest loopt er als een mak schaap achteraan,eerst dat mormel weg ,met haar meelopers en dan pas veranderd er iets,het hele corona gebeuren is niks anders dan een afleiding van de werkelijkheid ,en de grote jongens vullen nog even aardig hun zakken ,zonder belasting te betalen natuurlijk .

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ieder voorval/incident is rijp voor een keerpunt.

Ik denk dat de EU nu rijp is voor zo’n keerpunt, als het nu niet gebeurt is het over en uit en is Nederland inclusief hun geldkist een land wat kan worden leeggeroofd door Brussel.

Deze Rutte heeft geen enkel schaamtegevoel als MP van Nederland, voor je het weet is hij vergeten, dat het geld en de goederen in Nederland thuis horen.

Snapt u eigenlijk, waarom Rutte nog steeds alles beslist in Nederland.
RUTTUP en NEXIT.

Jan de Jong
Jan de Jong
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte X vertegenwoordigen mij niet. Ik mag dat over 4 jaar nog eens melden. Dat is alles.

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Natuurlijk wordt het meer EU. Dat is wat ze allemaal willen en zo is het ook gepland. Misschien niet vanaf dag één, maar nu zijn er geen andere varianten meer die geloofwaardig zijn. Een hele andere vraag is waarom je zo graag een EU zou willen? Wat moet een ‘EU der vaderlanden’ nu eigenlijk doen? Een gezamenlijk buitenlands beleid misschien? Als alle vaderlanden hetzelfde denken is het niet nodig en als ze er niet hetzelfde over denken worden sommige vaderlanden in een ongewenste positie gedwongen.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Het is exact de koers, die de club van Opa Bernhard vanaf 1954 heeft uitgestippeld.

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Dat denk ik ook. Het schijnt dat Bernhard ooit gezegd heeft dat het 3000 families zijn die wereldwijd de dienst uitmaken. Heeft iemand daar meer informatie over? Quotes, links, boeken? Alles is welkom.

Roberto
Roberto
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

“Waarom je zo graag een EU zou willen?” Nou Waldemar dat zijn elke keer dezelfde standaard cliché antwoorden “Nederland is een export land” en “Nederland kan niet zonder de EU, we hebben de EU nodig voor onze handel” Het laatste slaat natuurlijk helemaal nergens op. Immers Nederland heeft daarvoor handel gedreven in de EEG en later EG en dat ging veel beter dan nu tegenwoordig. “Wat moet een ‘EU der vaderlanden’ nu eigenlijk doen?? nou puur voor de handel, alleen is dat tegenwoordig al lang niet meer zo. Lees mijn reactie op “Conferentie over de toekomst van de EU in aantocht 1” daar laat ik werkelijk geen spaan heel over de EU. “Een gezamenlijk buitenlands beleid misschien” daar heeft de EU alleen maar zeggenschap over als het gaat om de economie en dus handel. Niet als het gaat om Asiel en migranten beleid dat zijn interne politieke zaken maar ook daar meent de EU zich mee te moeten bemoeien. Als de kiezer voortdurend stemt op partijen die nagenoeg niets met Nederland hebben zal de verhouding altijd zijn 99% EU 1% Nederland. Als gestemd wordt op partijen als PVV,FVD,JA21 en SP dan is die verhouding andersom. En dan worden er rake verbale klappen uitgedeeld aan Brussel. Dan wordt er niet meer met geld gesmeten met steunpakketten naar arme instabiele EU lidstaten. Het hoogst merkwaardige deed zich wel voor dat uit een peiling bijna 70% TEGEN!!!!!! stemde voor het EU corona steunpakket voor Zuid Europa, daar zitten dus ook Eurofielen tussen. Bij een eventuele NEXIT!!! -waar ik op hoop- wordt het een harde NEXIT en dus het einde van de EU. Alleen zal de kiezer wel op partijen moeten stemmen die WEL wat met Nederland heeft. En we een regering hebben die staat voor snoeihard Nederlands beleid en met een premier (Wilders) met ruggengraat die zich NIET laat ompraten.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dat Rutte en zijn linkse vrindjes de complete Nederlandse soevereiniteit én de Nederlandse portemonnee achteloos aan de EU (de facto Clubmed) afgeeft is wel duidelijk. Misschien nog een toneelstukje van verzet voor het infantiele (en meteen het grootste) deel van onze samenleving.

Intussen zijn in Nederland de belastingen hoger dan ooit en worden we kapot bezuinigd. Zie deze link naar het AD over de deplorabele staat van de GGD. Zie de enorme kaalslag in ic capaciteit in de ziekenhuizen. Waardoor men met covid draconische, en economisch zeer schadelijke maatregelen nodig achtte.

Of defensie, zie deze link: https://www.trouw.nl/politiek/top-nederlandse-krijgsmacht-schaamt-zich-tegenover-de-navo~b8a3a7288/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F

Onderwijs, ter illustratie dit:
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/geld-als-water-maar-op-onderwijs-zzpers-en-gemeenten-wordt-bezuinigd

En laatst een schrijnend item bij Tros Radar over de uitvoering van de WMO. Waarvan mw. Kuiken van de PvdA terecht stelde dat hier veel teveel op is bezuinigd om dit nog behoorlijk te kùnnen uitvoeren.

Wij hebben een lage staatsschuld, maar daar betalen wij als Nederlanders een torenhoge prijs voor.
En Rutte & Co gebruiken dit om sinterklaas mee te spelen in de EU.

theoprinse
theoprinse
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Of Nederland en andere landen het vetorecht kunnen behouden of niet, zij blijven onderdeel van een reus op lemen voeten. De Europese Unie is een dwerg tegenover Rusland of China of de VS. De VS is in toenemende mate in handen van China.
Onafhankelijk van de EU is de nucleaire grootmacht Frankrijk sterker dan met historisch anti-defensie Duitsland.
Rusland steunt de Duitse groenen want die willen meer windenergie en dat is volgens Frits Bolkestein slechts 5-15 % en de Duitse groenen willen geen kernenergie.
Dus die 85-95 % moet met Russisch gas worden aangevuld.
Onderlinge geschillen van de EU met Rusland over mensenrechten e.d. zijn dus enkel een media talking point farce.
Biden is op sterven na dood en Harris is een drug rokende sukkel.
De Biden-Harris administratie zit tjokvol watjes.
China heeft zijn United front, Freedom road to Socialism organisatie en Black lives matter / Antifa guerrila leger marcherend in de steden van de VS.
Rutte moet kapot en Nederland uit de EU !

13
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen