Het nepnieuws en de halve waarheden van GroenLinks

Een bloemlezing uit het nog jonge jaar


Het nepnieuws en de halve waarheden die GroenLinks verspreidt, blijven meestal onweersproken. Hier de oogst van het nog jonge jaar, over de ‘grootste vermogensongelijkheid’ in Nederland, zogenaamde belastingverlaging op vermogen, de ‘enorme subsidie’ voor fossiele energie, de schandelijke leegstand en de huisjesmelkers, het meedogenloze terugvorderingsbeleid van gemeentes, liever huizen dan koeien en Oekraïne en de vluchtelingen. Wouter Roorda geeft een ontluisterend overzicht. 

Vermogensongelijkheid

Zo helpt GroenLinks de mythe de wereld in dat Nederland na de VS de meeste scheve vermogensverdeling in de westerse wereld heeft. Dat is op basis van cijfers waarin niet alle vermogenscomponenten worden meegenomen, zoals de pensioenen. Wie kijkt naar de World Inequality Database ziet dat de ongelijkheid in Nederland kleiner is dan in omliggende landen. Ook is het niet zo, zoals vele linkse populisten beweren, dat de rijken steeds rijker worden. De inkomens- en vermogensverdeling zijn al jarenlang stabiel.

De bewering dat deze kabinetsperiode de lasten op vermogen worden verlicht klopt niet. De gewraakte lastenvermindering van 0,1 miljard voor bedrijven is het effect van het schrappen van de verhuurdersheffing. Deze door GroenLinks gewenste lastenverlichting van 2 miljard euro komt ten goede aan de woningbouwstichtingen. Verder beweert GroenLinks ten onrechte dat particuliere verhuurders geen verhuurderheffing betalen.

De vermeende grote ongelijkheid wordt gepusht met het doel de belasting op vermogen te verhogen. Daarom beweerden GroenLinks-politici dat de meest vermogenden in Nederland geen belasting betalen maar juist geld terugkrijgen van de overheid. Dat het hier gaat om de hypotheekrenteaftrek, dat de hiermee gemoeide aftrek in de loop der jaren flink is gedaald mede als gevolg van de teruggeschroefde faciliëring en dat de overheidssteun voor de huursector veel groter is (en niet loopt via de belastingen maar via de overheidsuitgaven), zijn allemaal zaken die GroenLinks liever ‘vergeet’.

 

Alternatieve energie

Wie wijst op de subsidies voor alternatieve energie krijgt steevast van GroenLinksers te horen dat de subsidies op fossiele brandstoffen pas echt enorm zijn. Zelfs als de nogal geflatteerde bedragen van Milieudefensie worden genomen, die uitkomen op een bedrag van 8,4 miljard, dan vallen die in het niet bij de subsidies voor zon, wind en biomassa. Dat al is afgesproken dat die laatstgenoemde subsidies de komende jaren fors toenemen tot een veelvoud van de genoemde vier miljard noemt GroenLinks dan weer niet. Ook vergeet GroenLinks dat energiebelastingen met ruim 25 miljard per jaar de staat veel meer opleveren.

De berekening van 17,5 miljard euro van voormalig PvdA-Europarlementariër Alman Metten, die tegenwoordig doorgaat voor ‘zelfstandig onderzoeker’, is absurd. Steevast neemt hij (net als Milieudefensie) het zwaarst belaste item als maatstaf. Elk minder zwaar belast product ontvangt dan automatisch een ‘subsidie’. Diesel wordt minder zwaar belast dan gewone benzine en dus gesubsidieerd door de overheid. Gek genoeg trekt GroenLinks deze redenering niet door naar de inkomstenbelasting, waar dan mensen in een lagere belastingschijf door de overheid zouden worden gesubsidieerd.

 

Woningmarkt

Ook maakte GroenLinks-leider Klaver een nummer van de leegstand van woningen en pleitte, u raadt het al, voor een belasting op leegstand. Het gaat om 62.000 woningen die volgens het CBS een jaar of langer leegstaan, ofwel 0,8% van de woningvoorraad. De reden waarom deze woningen leegstaan is onbekend. Dan kan het dus ook gaan om een vergunningaanvraag of een wijziging van een bestemmingsplan die lang duurt. In dat geval zou iemand naast de verschuldigde leges en de lange wachttijd ook nog eens een leegstandsbelasting moeten betalen in een procedure waarop hij geen invloed heeft.

Aangaande het oplossen van de problemen op de woningmarkt brengt GroenLinks meer leugentjes in omloop. De belangrijkste oorzaak voor het oplopen van de tekorten is volgens de partij dat huisjesmelkers alle woningen opkopen. Daarbij vergeten ze alvast dat in de grote steden de helft of meer van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat.

Van de in totaal bijna 8 miljoen woningen in Nederland in 2021 is slechts circa 8 procent ofwel circa 640.000 woningen in bezit van particuliere investeerders. Zelfs als alleen naar de vier grote steden wordt gekeken, dan bedraagt het aandeel van particuliere investeerders nog steeds maar 18 procent. Dat is niet verwaarloosbaar en heeft zeker een prijsopdrijvend effect, maar is niet de oorzaak van de problemen op de woningmarkt.

 

Schuldenproblematiek

Wat betreft het zwart maken van de inhoud en uitvoering van de Participatiewet is, net als bij ‘huisjesmelkers’, alles geoorloofd wat GroenLinks betreft. Zo wist Klaver dat mensen door kleine foutjes worden gedwongen om tienduizenden euro’s terug te betalen en dat gemeenten geen mededogen kennen. Wie een beetje bekend is met hoe gemeenten de Participatiewet uitvoeren, weet dat dit in de meeste gevallen onzin is en dat iemand die tienduizenden euro’s moet terugbetalen waarschijnlijk jarenlang ten onrechte een bijstandsuitkering heeft gehad.

De incassoratio voor fraude- en boetevorderingen in de bijstand bedraagt volgens het CBS circa 20%. Dat betekent dat van elke ten onrechte verstrekte euro slechts twintig cent terugkomt, wat ook al niet duidt op een meedogenloos terugvorderingsbeleid. Ook voor deze boude stelling levert GroenLinks geen bewijs en vindt het geen probleem om duizenden gemeenteambtenaren (en ook wat GroenLinks-wethouders als Groot Wassink) voor de bus te gooien.

Het past in de door GroenLinksers veelvuldig naar voren gebrachte mythe die we al decennia kennen over neoliberaal afbraakbeleid dat hele delen van de collectieve sector zijn kapot bezuinigd. Dit terwijl het beslag dat belastingen en overheidsuitgaven leggen op het nationaal inkomen groter is dan ooit.

 

Boeren als zondebok

Het enthousiasme waarmee GroenLinks samen met partijen als D66 en PvdD op de boerenstand inhakt, doet vrezen dat na de energieprijzen straks de voedselprijzen aan de beurt zijn, als met de 25 miljard uit het stikstoffonds steeds meer boeren worden gedwongen met hun bedrijf te stoppen. Ook hier wordt weer makkelijk gegeneraliseerd, want boeren met een regulier bedrijf worden afgeschilderd als milieucriminelen en dierenbeulen die het bouwen van woningen in de weg zitten.

GroenLinks-politici denken het altijd beter te weten en als de kracht van argumenten ontbreekt, is daar het deugtoontje waarop men meent nog steeds te moeten voorschrijven hoe iedereen moet handelen. Bijna elke tweet is geschreven in de moralistische imperatief, bevat cirkelredeneringen en valt op door de afwezigheid van feitelijke argumenten en cijfers.

 

Ontbetaalbare energietransitie

Een partij die nooit meer dan tien procent van de stemmen heeft gehaald en buiten de Randstad bijna overal een splinterpartij is, denkt iedereen de maat te kunnen nemen en de wet te kunnen voorschrijven. Het vreemde is dat dit vaak ook nog lukt. Het overdreven narratief van de klimaatcrisis is klakkeloos door andere partijen overgenomen en heeft ons opgescheept met een onbetaalbare energietransitie.

Zelfs met de Oekraïne-crisis bestaat het dat GroenLinks-politici roepen dat we nu nog sneller van fossiel af moeten. Zonder alternatief voorhanden is dan het enige wat je bereikt stijgende prijzen. Dat is precies wat er is gebeurd in de afgelopen jaren door alvast energiecentrales te sluiten om CO2-doelstellingen te halen. De hoge energieprijzen hielpen Poetin om 600 miljard aan deviezen te sparen en een groot leger op te tuigen. Daarbij vergeleken stelt ons eigen leger, als gevolg van jarenlange door GroenLinks toegejuichte bezuinigingen, niet veel voor.

 

Opvang vluchtelingen

Een paar uur na het losbarsten van het wapengeweld in Oekraïne kwamen de eerste tweets van GroenLinksers dat dit een conflict was in de regio en Nederland nu wel vluchtelingen moest opvangen. Daarmee doet de partij het voorkomen dat Nederland nooit hulp biedt tijdens vluchtelingencrises of weigert mensen op te vangen. Noem mij één conflict uit de laatste tientallen jaren waarbij dat is gebeurd. Het tegendeel is waar: de enkele tientallen Afghaanse tolken zijn inmiddels uitgegroeid tot duizenden mensen die hierheen zijn gehaald. Desondanks heeft men het al jaren over guur rechts vluchtelingenbeleid.

 

Communistische roots

Waar het optreden van partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum onder een vergrootglas ligt en elke misstap wordt uitvergroot door de media, blijven de onwaarheden uit de koker van GroenLinks veelal onbesproken. Dat zal ermee te maken hebben dat deze goed aansluiten bij wat in radicaal linkse kring wordt geloofd en ze ook worden gedeeld door de vele NGO’s die zich verwant voelen met het gedachtegoed van GroenLinks en door de vele geloofsgenoten in de media.

Terugkijken wil GroenLinks niet als het om het eigen handelen en oordelen gaat. De partij, waarvan de voorgangers fout zaten in de Koude Oorlog, neemt anderen maar wat graag de maat als het gaat om misstappen van voorouders uit een verder verleden. Dat de CPN tot eind jaren tachtig door de Sovjet-Unie werd gefinancierd om de Nederlandse samenleving te ondermijnen en veel van de huidige GroenLinks-voorlieden blindelings achter Mao, Castro of Pol Pot aanliepen, wil de partij niet weten. Wel beticht het PVV en FvD van financiële banden met Moskou en ziet dat als een vorm van verraad. Dat dit met terugwerkende kracht dan ook geldt voor de voorgangers van GroenLinks is een gevolgtrekking die de partij niet maakt. Op voorspraak van GroenLinks kreeg de stalinist Marcus Bakker zelfs een zaal naar zich vernoemd in de Tweede Kamer.

 

Doemverhalen

Ook de doemverhalen over zure regen, de ozonlaag en van de Club van Rome zijn geen waarheid geworden. Dat is door de groene politici bedolven onder nieuwe verhalen over klimaatrampen, die spoedig het einde van de aarde zullen inluiden. GroenLinks is de laatste jaren voor het establishment een mainstreampartij geworden. Ooit was de partij zelf een buitenstaander en bezondigde de achterban zich aan buitenparlementaire acties en geweldpleging (kroningsrellen, krakers) waarbij het optreden van partijen die nu het verwijt krijgen buiten de wet te opereren verbleekt.

GroenLinks is een radicaal-linkse partij die weigert verantwoording af te leggen over haar eigen verleden en de wereld bestookt met hele en halve onwaarheden, in retoriek overgoten met een moralistisch sausje.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
12 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

GL hanteert dezelfde werkwijze als de christelijke kerk 2000 jaar geleden: eerst beweren dat er een hel bestaat waar je terecht komt na de dood (GL versie: als we niet anders gaan leven, gaat het slecht met klimaat en planeet) en alleen als je je bekeert tot een nieuw leven (het ‘nieuwe normaal’) en aflaten koopt (zonnepanelen, bakfiets, windturbines) dan kunnen we de hel (de klimaatverandering) afwenden.
Het meest bizarre van GL is toch wel dat als je de webpagina van die partij raadpleegt, dat het bol staat met ‘wat we moeten doen’, maar dat er geen doordacht en doorgerekend plan staat HOE we gaan doen WAT we moeten doen.
Niets over hoeveel windturbines, zonnepanelen enz er nodig zijn.
Dat is toch raar? Deze mensen beweren dat ze precies weten hoe de toekomst eruit moet zien en het wel even zullen regelen.
Deze mensen hebben een dubbele agenda en die kan samengevat worden in een zin: veel beloven en weinig geven, doet menige gekke kiezer in vreugde leven…

h.keur
h.keur
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Andre, ik ben het van harte met je eens dat de kerken veelal een dubieuze rol hebben vervuld vol van dreigementen, maar dat is natuurlijk wat anders, dan dat er in werkelijkheid staat geschreven. Jammer dat je hier meegaat met christelijke wetenschap, die alles naar eigen hand en behoefte zet. De boodschap van de Bijbel stelt Liefde voorop, waarbij de één de ander hoogstaander acht dan zichzelf. Verder is het natuurlijk duidelijk, dat jezelf je eigen keuzes bepaalt en dan zijn we het weer van harte met elkaar eens dat mensen zoals Klaver vieze spelletjes spelen met eveneens halve waarheden én vooral zichzelf ten koste van anderen staan te verrijken. Wat dat betreft klopt de overeenkomst die je maakt volledig.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De klassieke politieke partijen zijn waardeloos maar GL, D66 en hun sidekick Volt ronduit gevaarlijk. Dit zijn partijen die aan de oostelijke kant van de vroegere IJzeren gordijn zouden goed gedijen. Helaas zijn er teveel mensen die een beperkte beoordelingsvermogen hebben doordat zij geen linkse dictatuur meegemaakt hebben. Eventueel veroordelen zij de vroegere communisten maar stemmen paradoxaal op deze partijen.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Waarom moet het altijd te laat zijn voordat de ogen open gaan?

Joost
Joost
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het leeft zo makkelijk. Als je iets denkt, is het waar en de rest is fout.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vraag mij af, hoeveel Groen Links kamerleden en bestuurders er een inkomen via het WEF ontvangen.
Kijk en Feras heeft zijn kruit verschoten, samen gaan met de PvdA wie verzint dit.

De gewone burger
De gewone burger
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben afgehaakt bij GL alleen al vanwege het biomassa verhaal maar de rest dan de partijen is niet veel beter wat mij betreft. Toch heeft het hele stuk een “het gaat helemaal niet slecht” toon. Daar ben ik het ook niet mee eens. De gewone burger om mij heen is momenteel aan het overleven ipv leven. De jeugd, mijn kinderen, hebben nauwelijks kans in het huidige maatschappelijke klimaat. Wie keert dit wél om?

Witte raaf
Witte raaf
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De gewone burger

De jeugd zelf keert het niet om. Die stemmen, bij gebrek aan interesse in de politiek, juist op die partijen die garant staan voor hun eigen ondergang. Woke, klimaat, inclusief, europa. Ze zien de gevaren er niet van. Ik heb het opgegeven om ze in te laten zien dat ze op de verkeerde weg zijn. Gelukkig hoef ik al die onzin geen 10 jaar meermee te maken.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dank, dank, dank!!

Reknir
Reknir
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

GL is een echte deugpartij. Argumenten tellen niet, het moet goed aanvoelen. De echte gevaarlijke partijen zijn natuurlijk VVD, CDA, PvdA, D66 en inmiddels CU. Het ene zeggen en vervolgens het andere doen. Dat het bij GL een stelletje idioten zijn weten de meeste mensen sinds jaar en dag. Wat ik bij GL wel schokkend heb gevonden was het tegenstemmen tegen onafhankelijk onderzoek naar satanisch kindermisbruik, Lisa Westerveld had hierin een voortrekkersrol. De slachtoffers hebben aangegeven geen vertrouwen te hebben in de onafhankelijkheid van Justitie en niet openlijk durven spreken tegen Justitie. Echt onafhankelijk onderzoek is toch het minste wat we kunnen doen voor deze slachtoffers?! GL laat de kwetsbaarste, dierbaarste groep keihard in de kou staan ter faveure voor eigen politiek gewin. Hoe verrot kan je zijn… Dank je wel Lisa Westerveld!

Frank
Frank
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Reknir

GL,het linkse communisme gif voor onze samenleving. Afstraffen en wel helemaal medio maart

Roberto
Roberto
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Veel doen en weinig geven, doet menige gekke kiezer in vreugde leven. Ik denk dat die vreugde van korte duur is wat betreft de oorlog in Oekraïne. Nederland importeert graan uit Oekraïne en dan kan je op de klompen aanvoelen dat ook de graan producten in prijs gaat stijgen. Pasta, brood, bier, diverse drink ontbijt en wat al niet meer waar graan in zit. GL heeft net als PVDD en D’66 niets met de landbouw. Zij zien het liefst landerijen bezaaid met zonnepanelen, Windmolens en AZC’S. Om de graanprijzen te drukken heeft Nederland juist behoefte aan veel bouwboeren en in mindere mate veeboeren. Een gemengd bedrijf is ook een optie waarbij er meer landbouw is dan melkveehouderij verhouding van 60/40. 60% landbouw, 40% Melkvee. Het is ongelofelijk stom en dom om boeren te dwingen hun bedrijf te beëindigen en proberen hun op en om te kopen van hun landerijen. Dan moet Nederland naast graan dus ook vlees en melk importeren wat natuurlijk veel duurder is. En dan weten we nog niet eens of het kwalitatief net zo goed is als de Nederlandse vlees en melk, want die is kwalitatief uitstekend. De grond in Nederland is uitermate geschikt voor landbouw en veeteelt. Ook behoort de landbouw en veeteelt bij die typische Nederlandse identiteit, koeien in de wei. Helaas door de intensivering van de melkveehouderij (meer bedrijven met zomerstal voedering) zien we maar al te vaak lege landerijen. Dat is ook het enige puntje van de PVDD waar ik het mee eens ben : het welzijn van de dieren. En natuurlijk horen koeien in de wei. Maar in de praktijk is het niet altijd mogelijk bij een ongunstige verkaveling. Maar bij een gunstige verkaveling gewoon in de wei ongeacht het aantal koeien. Nederland moet de boeren niet het land uitjagen. Wij hebben ze in de toekomst straks KEIHARD!!!!!! nodig.

12
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x