Open brief aan Remco Raben, hoofdonderzoeker Dekolonisatie-onderzoek Nederlands-Indië

Gruweldaden Bersiap worden weggepoetst

OpinieZ, Bersiap, Remco Raben, Bauke Geersing, Rijksmuseum Foto:

In Nederland ontstond onlangs een fikse mediarel, uitmondend in een aangifte, na het bericht dat de Indonesische gastcurator Bonnie Triyana die de tentoonstelling ‘Revolusi, Indonesië onafhankelijk’ organiseert, met medeweten en goedkeuring van Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbits de term Bersiap uit de geschiedenis had geschrapt.

Om het geheugen op te frissen een kort citaat over deze Bersiap-periode uit een eerder OpinieZ-artikel: “De Bersiap was een genocidale geweldsuitbarsting van door Japan opgeleide en bewapende jongeren, moslimstrijders en bandieten uit de onderwereld. Zij vermoordden op grove en beestachtige wijze tienduizenden Nederlanders, Indische Nederlanders, Ambonezen, Menadonezen, Chinezen en anderen.”

Spreken over deze genocide, de Indonesische daders en hun gruweldaden zou volgens de organisatie van de tentoonstelling in het Rijks racistisch zijn. Afgelopen week haastte museumdirecteur Taco Dibbits zich na alle ophef richting pers, in een poging de imagoschade van het Rijksmuseum te beperken, met de mededeling dat de Bersiap blijft en het Rijksmuseum geen Woke-museum wordt. Uitspraken die weer tot groot ongenoegen leidden bij de hoofdonderzoeker van het door onze overheid ingestelde Dekolonisatie-onderzoek Nederlands-Indië 1945–1950, Remco Raben.

Mr. Bauke Geersing schreef een open brief aan Remco Raben, hoofddocent Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de RU Utrecht, bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de UvA namens de Stichting Indisch Herinneringscentrum, Den Haag, en hoofdonderzoeker bij het Dekolonisatie-onderzoek Nederlands-Indië 1945–1950.

 

Geachte heer Raben,

In een recent interview in ‘Folia Actueel’ zegt u het volgende over Taco Dibbits, de directeur van het Rijksmuseum: “Hij is door de knieën gegaan voor een duister clubje kritische en conservatieve Indische Nederlanders, dat zich gesteund weet door de rechtse media en extreemrechtse politici.” U zegt ook: “Ik probeer in mijn vak de ramen wat open te zetten en meer ruimte te creëren voor verschillende opvattingen.”

In feite beperkt u de ruimte voor verschillende opvattingen tot die, welke uw eigen opvatting ondersteunen. Dat is een bekend gedragspatroon van ideologen die zich wensen voor te doen als wetenschappers. Die misleiden hun publiek bewust en stelselmatig. Uw opmerkingen in het Folia-interview illustreren dat.

U beweert dat Bersiap een specifiek Nederlandse term is geworden. Dat is het niet. Wetenschappers van naam, prof. dr. Cribb, prof. dr. Frederick, dr. Bussemaker e.a. maken duidelijk dat het een historisch begrip is, dat allesbehalve specifiek Nederlands is. Ik heb ook maar een Amerikaanse en Australische wetenschapper vermeld, om te voorkomen dat u de gelaten tekstruimte misbruikt en een volgende onjuistheid debiteert.

Het historische begrip Bersiap is al tientallen jaren nationaal en internationaal bekend en maakt duidelijk welke afschuwelijke wreedheden destijds door radicale, opgehitste, door Japan geïndoctrineerde, ook misdadige Javaanse en Sumatraanse jongeren zijn begaan op onschuldige en weerloze mensen. Racistische motieven speelden daarbij een belangrijke rol.

De Javaanse leider Sutomo, de in 1981 tijdens een bedevaart naar Mekka overleden islamitische agitator, hitste in radio- uitzendingen deze jongeren op alle blanken te vermoorden, zodat hij, als het karwei was geklaard, het bloed van die blanken als borrel in de bar kon gaan drinken. Soekarno c.s. hadden geen controle over deze walgelijke geweldsorgieën. Soekarno moedigde ze zelfs aan door een voedselboycot af te kondigen voor de blanken die de Japanse concentratiekampen hadden verlaten en weer in hun huizen waren teruggekeerd, de zogenoemde ‘buitenkampers’. Hongersnood kon er kennelijk ook nog wel bij.

Dat de Bersiap in de Indonesische heldengeschiedenis, waarvan de Indonesische historicus Bonnie Triyana een aanhanger en promotor is, geen gangbaar begrip is, is bekend. In die geschiedenis sluit men überhaupt de ogen voor het geweld aan Indonesische kant. Men wil zeker niet herinnerd worden aan deze misdaden tegen de menselijkheid. Daar wees de Indonesische historicus Abdul Wahid al op in 2015. Hij bepleitte dat daarvoor meer aandacht moest komen. Wahid zet de ramen echt open, u roept dat slechts en houdt ze in werkelijkheid hermetisch gesloten voor alle opvattingen anders dan de uwe.

Dat u de Bersiap bagatelliseert vind ik voor een wetenschapper die beweert de ramen open te zetten, bewuste misleiding. Dr. William H. Frederick typeerde het gewelddadig optreden van de radicale, wrede, haatdragende, door Japanse propaganda geïndoctrineerde Javaanse jongeren tegen vredelievende Nederlanders, Indische Nederlanders en allerlei andere, volgens deze terroristische groepen verdachte, personen, als genocide.

Andere wetenschappers typeerden het als misdaden tegen de menselijkheid. U spreekt in uw studeerkamer met de ‘open’ ramen van ‘een explosie van geweld waar iedereen mee te maken kreeg’. Iedereen? Beste Raben, ook onzinnige opmerkingen kennen hun grenzen, iedereen ziet en leest dat hetgeen u opmerkt kant noch wal raakt. Werden Soekarno en Sutomo ook al bedreigd in uw subjectieve perceptie? Of waren zij juist degenen die het geweld stimuleerden? Soekarno door een voedselboycot voor de ‘buitenkampers’ af te kondigen en Sutomo door zijn bijna dagelijkse ophitsende racistische praat voor de radio. Diens optreden is wel gekenmerkt als ‘beter’ dan dat van Goebbels.

Dan zegt u dat de term Bersiap de ervaring van deze groep uitdrukt. Door het woord ‘ervaring’ te gebruiken suggereert u dat de werkelijkheid anders was. Opnieuw misleiding. Een doorzichtige poging het begrip verkeerd neer te zetten, een doorzichtige truc van ‘woke-aanhangers’. Het waren niet alleen subjectieve ervaringen, het waren de objectieve feiten beste Raben. Maar als neo-modernist erkent u geen objectieve feiten, u werkt alleen met subjectieve belevingen, die kunt u dan gemakkelijker terzijde schuiven. Waarna u die van u plaatst en suggereert dat dit de werkelijkheid is.

Dat er een koloniale kant aan dat begrip zou zitten, is de volgende onjuistheid. Die kant creëert u zelf, naar goed gebruik van de ‘wokeness’ adepten. Dr. Robert Cribb noemt de Bersiap een uiting van racisme. Voor de duidelijkheid, racisme aan de kant van degenen die u verkiest ‘onafhankelijkheidsstrijders’ te noemen. Er zit geen koloniale kant aan een in de wetenschap gebruikt begrip, beste Raben. Althans niet bij de integere beoefening van de wetenschappelijke geschiedschrijving. Ik weet dat u die wetenschap niet bedrijft. Bij u gaat het om meningen, stemmen, perspectieven, invalshoeken en dat soort ogenschijnlijk ‘wetenschappelijke’ begrippen. Enkele seconden nadenken zijn voldoende om te zien dat het over lege begrippen gaat, die naar eigen believen kunnen worden gevuld, ook door u.

Uw opvattingen worden gekenmerkt door een radicaal antikolonialisme. In die ideologie past het om andersdenkenden te framen als ‘kolonialen’, die de geschiedenis oppoetsen om eigen crisisgevoelens te bestrijden, zoals u eens opmerkte. In 2019 beweerde u dat het antikolonialisme nodig was om onze politieke cultuur te vervolmaken. Daarmee bekende u zich tot de neomarxistische opvattingen van de woke-ideologen. Die omarmen de kritische rassentheorie, het postmodernisme, het slachtofferdenken en identiteitspolitiek (gebaseerd op huidskleur, gender, afkomst). Zij vermommen deze ideologie als ‘wetenschap’. Maakt u zich geen zorgen, wij kijken daar dwars doorheen.

Deze ideologen, van wie u er kennelijk een bent, wijzen het beoefenen van integere wetenschap volgens de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (2018) zelfs af. U verkiest uit te gaan van meningen, stemmen, tegendraads lezen en discursief redeneren. Allemaal ogenschijnlijk ‘geleerde’ begrippen die verdoezelend uitwerken. U gaat niet uit van feiten, historische context en duiding. Die bieden geen ruimte voor uw ideologie. In uw zelf gecreëerde, als ‘wetenschap’ vermomde ruimte, met de virtuele open ramen, kunt u naar eigen inzicht en believen roepen wat past in die ideologie. Een ideologie die erop is gericht de fundamenten van onze westerse manier van samenleven en wetenschap beoefenen, te vernietigen. Raben, om geen misverstand te laten, dat zullen wij niet laten gebeuren.

Ik las recent dat vooral in humane en sociale wetenschappen, waar deze ideologie al enkele decennia domineert, concepten en noties over wat waar en onwaar is totaal zijn ontspoord. De UvA, waar u wordt geacht gebeurtenissen in Nederlands-Indië tijdens WO II en tijdens de dekolonisatieperiode 1945–1950 te doceren, is al jarenlang een centrum van deze destructie van onze geschiedenis. U (her)schept in uw radicale ideologie op geheel eigen wijze die gebeurtenissen, ook al hebben ze in werkelijkheid niet plaatsgevonden. Het gaat u niet om de historische waarheid, het gaat u er slechts om de ‘kolonialen’ de les te lezen. Daarvoor zijn alle middelen geoorloofd, als die dat ideologische doel, de afbraak van de historische waarheid, maar dienen.

En daar geeft u blijk van. In uw slot-statement in het Folia-interview beledigt u niet alleen de directeur van het Rijksmuseum, maar ook respectabele organisaties, media, wetenschappers en democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Het is niet ongebruikelijk dat aanhangers van uw ideologie critici wegzetten als nazi, transfoob, homofoob, racist, vijand van het volk en dergelijke ‘welluidende’ termen. U had het in eerdere gesprekken over uw criticasters zelfs over “een duistere schaduwwereld van koloniale vergoelijking en historische nonsens”. En over “de fundamentele onwetendheid en desinteresse van de Nederlandse koloniale elite.”

Dit soort scheldpartijen en persoonlijke aantijgingen markeren het niveau van uw denken. Al vanuit de tijd van Livius weten wij dat niets bedrieglijker is dan een ontaarde religie. Die wordt door de aanhangers ervan gebruikt als dekmantel voor hun misdaden. Dat is precies wat u al jarenlang doet. U denkt met uw ontaarde religie wetenschappelijke geschiedschrijving te kunnen vernietigen. Dat is uw misdaad. U, die zich erop voorstaat met ‘open ramen’ te werken en verschillende opvattingen serieus te nemen, reageerde niet op deze verschillende opvattingen.

Dat u een grote groep personen en passant aan het eind beledigt is abject. Ik attendeer u erop dat de bijeenkomst van 17 februari 2022 a.s., waarin de eindresultaten van het dekolonisatieonderzoek Nederlands-Indië 1945–1950 worden gepresenteerd, dezerzijds zal worden gevolgd. Mocht blijken dat u daar persisteert in uw laster en beledigingen, dan zullen wij niet aarzelen u in rechte te betrekken.

Zo zullen wij niet accepteren dat u Indiëveteranen, die hun leven in de waagschaal hebben gesteld en destijds in opdracht van het reguliere gezag optraden in Nederlands-Indië, ook in het belang van de lokale bevolking, als oorlogsmisdadigers wegzet.

Beste Raben, u verkondigt standpunten, die wetenschappelijk van geen waarde zijn. Als een bewonderaar van Voltaire zal ik desalniettemin uw vrijheid van meningsuiting verdedigen tot daar waar u de grens van onze rechtsorde meent te kunnen negeren. Als u dat doet, zal ik u bestrijden. Ik weet dat velen met mij dat ook zullen doen.

Mr. Bauke Geersing

Over de auteur

Bauke Geersing
Bauke Geersing
Jurist. Auteur van ‘Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-Affaire (1946 – 1947) – Mythe en Werkelijkheid’.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
16 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

In wat voor een achterlijke periode belanden we nu weer, wie geeft er geld aan uit om deze onzin te publiceren.
Trap niet in de val dat je aan je eigen mening ga twijfelen, het is als A en B ze kunnen niet zonder elkaar.
Kijk naar bijna alle landen, die ooit een onderdeel waren met een soort Moederland constructie.
In al die jaren dat deze landen zelfstandig opereren, is men het niveau van ontwikkelingsland niet ontgroeit.
Neem Suriname als voorbeeld, ca 300 jaar onderdeel van Nederland en nu ca 70 jaar zelfstandig en wat blijkt ze kunnen niet zelfstandig opereren.

Jan
Jan
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Briljant betoog, maar helaas aan dovemansoren gericht. De hele universitaire omgeving van deze man, inclusief decaan en bestuur, staat achter hem. En ondertussen toucheert de man schaal 16 of 17 aan gratis geld per maand. Als non-valeur. De universiteit verbeeldt tegenwoordig de ideale communistische samenleving.

Els Schwencke
Els Schwencke
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb op Twitter een bericht achtergelaten met de vraag: “wat ik niet begrijp is dat er wel gesproken wordt over de slechtheid van de Nederlanders terwijl de Bersiap periode daarentegen een verboden item is, zo’n eenzijdigheid van vertelling klopt toch niet.” Ik verwacht geen antwoord. Goed artikel, moet het nog verder bestuderen en lezen, dank!

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Volgens mij is de wetenschap afgeschaft aan het worden
Er is geen ontwikkeling meer en alles komt tot stilstand. Geen kritisch denken meer. We zijn statisch aan het worden.
De norm wordt gesteld en daar moeten we het mee doen.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De geschiedenis mag kwetsend geschreven worden maar dan alleen voor de blanke ras. Een petitie van vele wetenschappers bij de TU Delft heeft bereikt dat de twijfel daar teruggekeerd is in het wetenschap en is de wetenschap dus weer wetenschap. Wie volgt? Historici misschien?

Jos
Jos
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Er mag ‘officieel’ weer getwijfeld worden m.b.t. het ontstaan van de klimaatcrisis, maar slechts aan het ontstaan, niet aan het bestaan ervan. Verder weet eenieder dat de lijn van ere doctor Frans gevolgd moet worden.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Jos
Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Als het maar aan de norm voldoet.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Wetenschap bestaat in mij ogen uit twijfel en discussie. Niets staat namelijk vast. Als iemand zegt dat het klimaatverandering zonder twijfel door de mens ontstaan is dan klopt het wetenschappelijk niet net zoals het bestaan ervan. Dat Fransje zich misschien een eredoctor mag noemen is een politieke daad en wetenschappelijk gezien waardeloos. Wij zien vaker dat vriendjes onder elkaar geldprijzen en medailles strooien om zichzelf te waarderen bij gebrek aan echte verdiensten. Dit heeft echter geen echte waarde zeker sinds Arafat de prijs voor de vrede gekregen heeft.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Ni28
Jos
Jos
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Via Mola.tv kunnen wij hier in Denpasar kijken naar ‘de Oost’, maar vanwege de (vermeende) geschied vervalsing begin ik er niet aan.

Nanko van Dijk
Nanko van Dijk
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dus nu mogen we van diezelfde “onderzoekers” binnenkort ook meer horen over hun geplande onderzoek naar de “gruweldaden” gepleegd door Nederlandse politiemensen en geallieerde soldaten na 1945 op collaborateurs en landverraders?

Paul Hartman
Paul Hartman
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Nanko van Dijk

Beste Nanko, dat is al gebeurd. Romijn (NIOD) heeft al vanaf 2012 beweerd dat de NSB een normale politieke partij was en dat het oppakken door mensen van de OrdeDienst en Binnenlandse Strijdkrachten en veroordelen door Justitie van deze NSB-ers wijst op de verdorvenheid van de Nederlanders. Deze BS mannen en vrouwen die mee Nederland bevrijd hebben, waren ook de eerste Ned militairen (Oorlogsvrijwilligers) die zich opgaven om Ned Indie van de Japanners te bevrijden. Deze OVW-ers zijn nu volgens de ‘onderzoekers’ van het dekolonisatie onderzoek de oorlogsmisdadigers die hun wreedheden ‘on the job’ hadden geleerd. Zo is de ene geschiedvervalsing (Romijn c.s) de pretekst voor de volgende (Romijn, Oosteinde, de Vree en Raben).

Nanko van Dijk
Nanko van Dijk
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Paul Hartman

Beste Paul, het kan dus toch erger!
Bedankt voor je update.

A.G van Schilt
A.G van Schilt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een uitstekend artikel, volkomen eerlijk en to the point. Wat beweegt een geschiedschrijver toch om de historie aan te passen aan eigen, modieus vigerende opvattingen en zich vervolgens wetenschapper te noemen.
Natuurlijk is kolonialisme fout en is door elk volk ooit bedreven na veroveringen.
Neemt niet weg dat raciale genocide op vooral weerloze mensen met afschuw vermeld dient te worden in historische annalen, niet weggemoffeld vanwege persoonlijke gevoelens van een onderzoeker. Dit is anti-wetenschappelijk.

Martijn Konijn
Martijn Konijn
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Deugende Nederlanders geloven nog steeds in de ‘nobele vreemdeling’ en daarom herkennen het intrinsieke rascisme niet bij ideologen van kleur als Bonnie Triyana.

Wat mij betreft moeten mensen als Bonnie Triyana en de mensen die verantwoordelijk zijn voor hun aanstelling op dit soort maatschappelijke gevoelige posities, hard worden gestraft. Het signaal moet zijn; we staan geen institutioneel racisme toe.
Racisme is universeel. Je kan niet aan iemands afkomst of huidskleur zien of ie racistisch is of niet.
Bonnie Triyana wil de ene etnische groep in een ongunstig daglicht stellen en de gruwelijke misdaden van een andere etnische groep bagatelliseren omdat hij daar zelf toe behoort of meer sympathie voor heeft. Zodoende zaait hij haat. Bonnie Triyana is een racist en moet als racist aan de openbare schandpaal worden genageld.

Nyong
Nyong
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

In Leiden – aan de Universiteit – was er een bijeenkomst omstreeks 2014, waar een in Leiden gepromoveerde dr uit Indonesié tot de sprekers behoorde. Hij vertelde pas van de BERSIAP gehoord te hebben toen hij hier in de jaren 90 zijn promotieonderzoek begon. Dat zegt al genoeg.
De beeldvorming dader-slachtoffer was het motief alhier. De daders zijn dan wel de Belandas. En kassian (Kasih-an) toch die arme “inlanders”.
In de tekst hierboven werd de term WREED geschreven. Wreed zijn op het beestachtige af, komt ook in Indonesia veelvuldig voor.
Dat afslachten van toen was niet beperkt tot de Belandas, de Indos, de orang Ambon en de orang Tjina. Ook onderling vonden die plaats.
Nu nog. Denk maar op Ambon tussen de dorpjes onderling met hun klewangs en het beschermen op Celebes van de bevolking tegen de bloedfanatieke bendes door . . . . jawel De (alom verguisde) Turk.
Toen Indonesia ontstond had de regering te doen met 2 grote vijandige groepen. Dat waren de Communisten en de Daroel Islam.
Is al vergeten de massamoord op de Communisten in Indonesië in 1965-66 die, volgde op de mislukte staatsgreep door de zogenaamde “30 September-Beweging”???

trackback

[…] las ik de “open brief” op de website OpinieZ die mr. Bauke Geersing richtte aan het adres van een apart soort wetenschapper: een die de alom […]

16
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen