Overheid kiest steeds meer voor dwang om eigen falen te maskeren

Vrijheden opgeofferd aan links wereldbeeld

Titelfoto bij artikel Overheid kiest steeds meer voor dwang om eigen falen te maskeren Wouter roorda opiniez

Foto:

Vastlopend overheidsbeleid leidt niet tot zelfreflectie en heroverwegingen, maar tot steeds meer dwang. Dat de beoogde doelen niet worden bereikt, zoals bij het corona- en klimaatbeleid, ligt nooit aan de overheid, maar aan de burger die niet meewerkt. Die vervolgens tot medewerking wordt gedwongen met gasloze huizen, elektrische auto’s en landonteigening. Met Building Back Better, The Great Reset en de duurzame VN-ontwikkelingsdoelen stuurt onze overheid steeds dwingender aan op een wereld waar links van watertandt. We moeten nooit buigen, schrijft Wouter Roorda. 

Fan bûgjen frjemd, bleau by ’t âld folk yn eare,
Syn namme en taal, syn frije sin;
Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare,
En twang, fan wa ek, stie it tsjin.

Deze dichtregels vormen het derde couplet van het Friese volkslied. De vierde regel gaat over de dwang, van wie dan ook, die de Fries tegenstaat. Dwang is wat we steeds meer krijgen opgelegd: vanuit Den Haag, vanuit Brussel en door internationale organisaties en via verdragen.

 

Geen zelfreflectie

Op tal van terreinen loopt het beleid van de overheid vast. Het niet bereiken van het gewenste effect leidt niet tot enigerlei vorm van zelfreflectie over nut, noodzaak of wenselijkheid van de gehanteerde inzet. Laat staan de te bereiken doelen. De inzet wordt juist vergroot. Van steeds weer en steeds meer dezelfde inspanningen verwacht men een andere uitkomst. Het falen wordt graag geweten aan anderen, zoals de burger die onvoldoende mee zou werken. Steeds vaker neemt de staat zijn toevlucht tot het toepassen van dwang.

 

Falend coronabeleid

De aanpak van de coronapandemie is een voor de hand liggend voorbeeld. Wie terugkijkt op wat de afgelopen twintig maanden is gedaan aan het bestrijden van het virus ziet een overheid, die fout op fout stapelt en nog steeds geen idee heeft over hoe hieruit te komen. Terwijl allang duidelijk is dat door vaccineren corona niet gaat verdwijnen, zet de overheid hierop steeds fanatieker in. Het maskeert het falen bij het tijdig prikken en het nemen van voorzorgsmaatregelen, en de gebleken schijnzekerheid van QR-codes.

 

Energietransitie

We zien de toenemende dwang ook op andere terreinen. In steeds extremere bewoordingen worden steeds extremere maatregelen voorgesteld als het gaat om het afdwingen van de gewenste energietransitie. Dat uw energierekening zo omhoog vliegt is vooral bedoeld om u te dwingen te investeren in ‘duurzame’ vormen van energie en om van het gas af te gaan. Idem dito om u van benzine en diesel naar elektrisch rijden te dwingen. Naarmate de van begin af aan al onrealistische klimaatdoelen buiten bereik blijven, zullen ook hier partijen nog heftiger gaan aandringen op meer van hetzelfde soort maatregelen. Het nieuwe kabinet sorteert er al op voor met o.a. het verplichten van warmtepompen en zonnepanelen bij grote renovaties en CO2-paspoorten.

 

Immigratie

Ook waar het gaat om immigratie zien we meer dwang komen in het overheidsoptreden. De dwang richt zich merkwaardigerwijs op lagere overheden om meer opvang- en woonruimte beschikbaar te stellen voor migranten. Vervolgens worden burgers monddood gemaakt door hen van hun wettelijke rechten te beroven, om te voorkomen dat zij zich via de gebruikelijke procedures tegen opvang bij hen in de buurt keren.

 

Gedwongen verhuizing

Het tekort aan woningen leidt ertoe dat beleidsmakers begerig het oog laten vallen op het grondbezit van boeren. Nu het lijkt dat deze onvoldoende meewerken aan uitkoopregelingen, denkt men aan gedwongen onteigening.

De geluiden dat veel ouderen een te ruime woning ‘bezet’ houden, heeft geleid tot de roep om hen een verhuispremie te geven. Waar ze naartoe moeten verhuizen met een woningmarkt die in het gehele land krap is, blijft onduidelijk. Wel ligt naar analogie met de boeren de volgende stap voor de hand, als zij onvoldoende bereid zullen blijken hun huidige woningen vrijwillig te verlaten.

 

Financiële repressie

Het monetaire beleid van de ECB leidt tot financiële repressie die ons handen vol geld kost. Het laag houden van de rente helpt EU-landen met hoge schulden en tekorten. Tegelijkertijd leidt het tot bubbels in markten voor effecten en woningen. De lage rente zorgt ervoor dat toekomstige verplichtingen worden opgeblazen tot grote proporties in het heden, waardoor bijvoorbeeld de pensioenen al jarenlang niet worden geïndexeerd. Spaarders moeten genoegen nemen met nul procent rente, terwijl de inflatie is opgelopen tot vijf procent. Dat laatste is tijdelijk, zegt een ECB die inflatiebestrijding blijkbaar niet meer als kerntaak ziet, maar bij banken hamert op de noodzaak van gendergelijkheid en aanpak van klimaatverandering.

Het optreden van de ECB is illustratief voor wat er gebeurt als bevoegdheden worden overgedragen aan een supranationale instelling. Zo kan Nederland alleen iets van zijn miljardendonatie aan het coronafonds terugkrijgen als het de hypotheekrenteaftrek afschaft. De klimaatdeal van Timmermans omvat het dwingen van huiseigenaren met een energielabel F of lager om hun huis te isoleren. Dwang wordt ook toegepast als landen zich buiten de door de EU aangewezen paden wagen. In Hongarije en Polen kan men erover meepraten.

 

Selectieve dwang

In het voorgaande zagen we al dat dwang selectief wordt toegepast, waarbij men voor de weg van de minste weerstand kiest. Daarom zijn boeren en woningeigenaars de klos en niet de veiligelanders, die zogenaamd niet kunnen worden uitgezet. De regels zijn niet voor iedereen hetzelfde.

Is deze dwanguitoefening dan niet van alle tijden? Het verschil met voorheen is dat je nu zowel het doel als de middelen moet onderschrijven, op straffe van uitsluiting. Wie wat anders vindt, wordt al gauw beschuldigd van het verspreiden van desinformatie en nepnieuws, zoals ook deze site overkwam.

 

Links wereldbeeld

Je hoeft niet in complotten te geloven om het grotere plaatje te zien. In het linkse wereldbeeld bestaat de mensheid uit twee groepen: linkse deugers en rechtse extremisten. Iedereen moet kiezen en er is maar één keuze acceptabel.

Langzaam maar zeker krijgt onze maatschappij de vorm die links wil dat zij krijgt. Het met miljarden smijten door het nieuwe kabinet heeft juist dat als doel. De overheidsbudgetten worden al jaren steeds omvangrijker en de staat neemt steeds meer taken op zich. Dat de overheid vaak jammerlijk faalt, is geen beletsel om nog meer van haar te vragen. De maakbaarheidsmythe viert ook in het huidige coalitieakkoord weer hoogtij.

 

Ontwikkelingsdoelen

Wie wil weten waar we naar toe moeten, kan een blik werpen op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, zoals die in VN-verband zijn overeengekomen en door Nederland onderschreven. Die 17 doelen bestrijken zowat alle terreinen waar de overheid zich mee bemoeit: klimaat en duurzaamheid, gendergelijkheid, ongelijkheid, armoede, werk enzovoort. De doelen zelf zijn vrij algemeen geformuleerd en lijken op het eerste gezicht soms vrij onschuldig. Waar de doelen ruimte laten, zijn die ingevuld door 169 targets en 255 indicatoren. Wie deze nader bekijkt in bijvoorbeeld de jaarlijkse Nationale SDG- rapportage van het CBS ziet iets heel anders. Uit al die (sub)doelen en indicatoren rijst een wereldbeeld op dat links doet watertanden. Om aan de doelstellingen te kunnen voldoen, zijn overheden gedwongen te investeren in een ‘duurzame en eerlijke wereld’ naar links model. Dat is dan ook wat het (nieuwe) kabinet doet en dat is wat wordt bedoeld met building back better en the great reset.

 

IJzeren greep

Zo komt onze maatschappij steeds meer in de ijzeren greep van een strak sturende overheid die, geholpen door Big Tech en vorstelijk gesubsidieerde NGOs en met weinig kritische media als spreekbuis, de bevolking in de gewenste richting duwt en desnoods dwingt. De ruimte om je eigen leven vorm te geven en de levenssfeer die vrij blijft van ingrepen van buitenaf worden steeds kleiner.

Vrijheden worden stapje voor stapje teruggeschroefd, onder aanroeping van noodsituaties zoals het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus, de klimaatnoodtoestand en de vluchtelingencrisis. Dat is angstaanjagend, maar niet onontkoombaar. Doordraaiende overheidsmachinerieën zijn keer op keer in de geschiedenis tot staan gebracht door nuchtere mensen die hun vrijheid terug claimden. Velen van ons zullen zich de euforie herinneren toen de Berlijnse muur viel in 1989.

Als ik terugkeer naar de dichtregels aan het begin van dit stuk, dan roept de eerste zin ons op niet te buigen. Of zoals de nationale Friese spreuk luidt: Leaver dea as slaef.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
47 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
pedro dos
pedro dos
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Alle analyses, overzichten, samenvattingen en de reacties daarop zijn m.i. helder, overduidelijk en kloppen als een zwerende vinger, maar de grote vraag die bij mij ook weer na dit artikel opkomt luidt: wat doen we eraan of wat is er tegen te doen? Gezellig met z’n allen verder analyseren, nadenken, stukjes schrijven en benadrukken dat het zo ècht niet verder gaat, leidt tot niets meer dan steeds sneller oplopende frustratie. We blijven nog steeds zitten waar we zitten, want het gaat ons nog steeds veel te goed, we hebben nog steeds te veel te verliezen en we zijn nog steeds die zeurende, ruggengraatloze toeschouwers die vanaf de zijlijn van alles roepen, maar uiteindelijk helemaal niets doen. Heren (en dames), het is tijd voor echte actie i.p.v. op deze manier door te blijven gaan. De geschiedenis leert ons dat de winnaar altijd gelijk heeft. De verliezer delft niet alleen het onderspit, maar wordt vergeten. Erger bestaat bijna niet. Tijd voor actie!

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  pedro dos

Alleen het boycotten van verkiezingen zou helpen zolang partijen uitgesloten worden. Bovendien zijn alle massa acties in principe ondenkbaar daar velen liever gewoon meedoen en blijven denken dat dit een democratische staat is omdat zij een dag in de vier jaar nodig zijn.

pedro dos
pedro dos
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Beste Ni28, ja, maar wat is het alternatief? Daar lees ik niets over. Begrijp me goed, ik heb het antwoord ook niet paraat, maar ik hoop op reacties waarvan ik iets kan opsteken, iets van kan leren zodat ik m’n steentje kan bijdragen aan het stoppen van het geschetste doemscenario. Let me know!

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  pedro dos

Iedere partij, die op voorhand een andere partij uitsluit, van de kieslijsten verwijderen.
De formatie laten uitvoeren, door één persoon van iedere partij met minimaal 10 zetels.
En de de onderwerpen openbaar maken.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  pedro dos

Ik begrijp uw gevoelens, niemand heeft antwoord paraat anders was de situatie mogelijk anders. Ik gaf aan het boycotten van verkiezingen die geen verkiezingen zijn als er partijen ondemocratisch uitgesloten worden. Krijg je het voor elkaar? Nee, zeker niet want de verdeeldheid is erg groot en rechtse partijen voor zover ze nog rechts genoemd kunnen worden vormen geen geheel dus krijgen zij niets voor elkaar. En kiezers denken nog altijd dat zij met hun stem op PVV of FvD winnen. Dan kan je lang wachten. Overigens Brussel regelt alles na wensen van de VN. Het is te uitgegroeid door decennia heen en alleen een ramp die links doet inzien dat zij verkeerd bezig zijn kan het stoppen. Maar intussen zit je met een ramp door uitgevoerde maatregelen die misschien niet omkeerbaar zijn. De doemscenario is al lang bezig terwijl wij allemaal sliepen en er wordt alleen tegen corona maatregelen gedemonstreerd in plaats van tegen het ontstaan van nieuwe oude regering. Alleen een zielenpoot met een fakkel staat op maar die kan je beter opgesloten houden daar heb je niets aan. En waar haal je een nieuwe Fortuyn tegenwoordig? Niet prettig om de weg van herboren socialisme opnieuw mee te maken.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Ni28
Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

ja, het is een ramp dat Fortuijn is vermoord. Dan hadden we nu niet met Rutte en Kaag opgescheept gezeten. Ik hoop dat er ergens in NL nog iemand is die de statuur heeft van Fortuijn en die het ook zat is hoe er met NL wordt omgegaan. De militante houding van Pieter Omtzigt is al een goed begin, maar hij is nog wel kwetsbaar in zijn psychische gezondheid.
Haga zou zich moeten verbinden met JA21 en de PVV eigenlijk ook.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Als de door jou gewenste persoon durft op te staan, wordt hij/zij gelijk onderste boven gespoten door een waterkanon, daarna gooit men hem/haar voor een rijdend voertuig, slaat men hem/haar met de lange lat op het onbeschermde hoofd als hij/zij weerloos op de grond ligt en als toetje wordt de politiehond op hem/haar los gelaten.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Niet alleen wijlen Fortuyn maar ik denk dat de strijd tussen Rutte en Verdonk hetzelfde was als nu tussen Omtzigt en de Jong. De toenmalige cultuur onder Dijkstal liet Verdonk niet winnen ondanks de meeste voorkeurstemmen want Dijkstal was ook niet van de harde lijn maar een zacht eitje. Toen is de kentering bij de VVD begonnen. Waarschijnlijk hadden wij andere tien jaren gehad dan onder Rutte die zijn kritiek tegen PvdA alleen maar speelde. Verdonk is nu dan terug in de politiek maar het is voor haar een lange weg om nog iets te betekenen. Als Omtzigt een partij begint dan is er weer een kans maar echt geloven doe ik het niet. Hij mag in het echt harder zijn maar dat straalt ie niet uit. En hij heeft nu toch een functie elders gekregen en wij mogen alleen maar hopen dat het een Pyrrhus overwinning was van zijn tegenstanders.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Ni28
A.G.
A.G.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Pieter Omtzicht is “controlled opposition”. Hij heeft bijna altijd meegestemd met de regeringspartijen. Er wordt nog steeds geen onderzoek gedaan op zijn vraag naar de oversterfte. Hij zou daar veel meer achteraan moeten gaan, maar hij laat het afweten. Bovendien is zijn broer werkzaam bij de VN én lid van het WEF. Ik heb dus weinig vertrouwen in Pieter Omtzicht.

Boeddha18
Boeddha18
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Er komt vanzelf weer een keer oorlog. Een echte. En dan weet iedereen daarna die het heeft overleefd weer wat er echt belangrijk is.

tgkraak
tgkraak
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  pedro dos

Actie(s) zoals????

Friesecanadees
Friesecanadees
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  pedro dos

Glas,plas,was.

Zo was het vroeger in het holle land en zo is het nog steeds, (en er is tegenwoordig nog meer verdeeldheid vooral ellende en geen vrijheid meer))

Als U een 100.000 belasting betalers zou kunnen overtuigen , om per stante pede niets meer te betalen aan de Haagse moloch, dan heeftU een vorm van krachtig verzet

Jeroen
Jeroen
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

We hebben als Nederland niks te kiezen, we schudden het wat door elkaar elke 4 jaar. Maar partijen die anders zijn worden bij voorbaat al buitengesloten. Dat sorteert voor op dat mensen met die meningen en gedachten op termijn ook worden buiten gesloten als dat al niet gebeurd. Logica is er sowieso al niet meer te bekennen. De sprekers in Nederland voeren enkel uit, praten het met dubieuze en onsamenhangende verhalen recht om het volk rustig te houden, we doen het echt allemaal voor jullie. Daar geloof ik al 20 jaar niet meer in. Helaas schakelen ze de komende jaren nog een paar versnellingen bij, zal de corona crisis nieuwsinvasie vervangen worden door de klimaatcrisis met bijbehorende verplichtingen en verboden. De mens met een andere mening is niet meer toegestaan, en dat zal helaas alleen maar erger worden.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jeroen

Goed verwoord Jeroen, ik geloof het al 50 jaar niet meer.

Kees
Kees
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jeroen

Het zou me niks verbazen als er een burger oorlog uitbreekt .
rechtse partijen worden uit gesloten daarbij ook zijn kiezers
Wat je kweekt is dat deze kiezers hun eigen gang gaan en terecht.
Daarmee ga je een maatschapij creëren van lak aan alles want na deze mensen wordt niet na geluisterd.
En dit kan wel eens uit draaien op grote rellen .
Want zeggen deze mensen ik heb schijt aan deze zittende partijen ik heb ze niet gekozen .
Dus ook niet voor hun zieke ideeën.
I go my own way. 🖕🏾🖕🏾

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Kees

Die mogelijkheid zit er in. Onze overheid zal heel goed moeten opletten met wat ze doet.
Op dit ogenblik loopt de inflatie op en de energierekening begint voor sommige mensen een serieus probleem te worden en laten we het maar niet over de woningnood hebben.
Tja, op een gegeven moment houdt het op.

Boeddha18
Boeddha18
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Kees
Gussel
Gussel
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jeroen

Inderdaad zeer goed verwoord en ook ik geloof als oudere Nederlandse het allang niet meer. De vraag die me keer op keer kwelt hoe moeten we de nieuwe generatie voor deze ellende waarschuwen en behoeden.

Witte raaf
Witte raaf
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Dat probeer ik al langeretijd te doen, maar de volgende generaties zijn op school en universiteit al zo gehersenspoeld dat je als oudere voor debiel wordt gezien als je een andere mening hebt. Zelfs de kleintjes in groep 1 en 2 worden al geïndoctrineerd als het om klimaat en inclusivieteit gaat.

h.keur
h.keur
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe sloop je elke vorm van samenleving optimaal? Laat het bestuur over aan narcisten!
Of het nu gaat over het gezin, een bedrijf, een organisatie, een overheid; het maakt geen verschil.
Narcisten kenmerken zich vooral door gebrek aan praktijk vakkennis, maar blinken uit in wijsheid vanuit één bepaalde hoek, die voor hen voordelig uitpakt. Ze houden geen rekening met anderen, alleen hun eigen belang dient. Altijd en overal. Er valt nooit over een andere mogelijk zelfs maar na te denken, want narcisten zoeken hun eigen vaste veiligheid en zullen daar nooit vanaf wijken. Ook als blijkt, dat hun visie niet klopt, blijven ze er aan vasthouden, want als ze toegeven dat ze het fout hebben gehad, dan moeten ze toegeven niet capabel te zijn geweest en dat kan en mag nooit in hun verziekte brein, want dat betekent zwakheid. Dat schaadt hun macht.
Daarom en daarom alleen worden uitsluitend narcisten nog aangesteld als leiders. Rutte, de Jonge, van Dissel, Kuipers maar ook Macron, Trudeau, Biden enzovoort. En zij stellen stropoppen aan die naar hun pijpen dansen. Kijk naar onze koning. Wellicht een aardige man, maar zonder enig gezag. Een beetje dom, zoals zijn eigen vrouw hem betitelde, een man die alles navolgt wat Rutte hem opdraagt. Daarom stapt Rutte nooit uit zichzelf op.
Helaas is dat de situatie, waarin wij ons ons westerse maatschappij bevinden.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De in het artikel genoemde thema’s waarbij dwang wordt ingezet: coronabeleid, klimaatpolitiek, migratiebeleid, gendergelijkheid en millenniumdoelen, zijn allemaal onderdeel van politiek ontwikkeld op supranationaal niveau. Meestal is de VN, geholpen door NGO’s die gesubsidieerd worden, de bron van deze politiek.

Daarom is de dwang noodzakelijk: de voorgestelde doelen gaan in tegen de vitale belangen van staten, dus democratie op nationaal niveau is alleen maar lastig.
Democratie is alleen mogelijk op niveau van de staat, omdat alleen daar waar gemeenschappelijke belangen zijn, er ook belangenvertegenwoordiging kan plaatsvinden. Voor gemeenschappelijke belangen heb je echter wel een gemeenschap nodig die het ergens over eens is. Het is geen automatisme. Ook wetenschap geeft geen kant en klare keuzes, wetenschap kan alleen aangeven wat de gevolgen zullen zijn van de keuzes die gemaakt worden. Dan moet er wel een gemeenschap of staat zijn die ook werkelijk keuzes kan en wil maken. Vereiste is dat mensen vrij zijn om te kiezen en dat wordt nu juist gedwarsboomd door de dwang op alle deze thema’s.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Als je socialisme in voert heb je dwang nodig om de huidige vrijheden te beperken.

Ad van Ekeren
Ad van Ekeren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben een 72 jarige ondernemer samen met mn kinderen hebben we een exportbedrijf. Ons al meer dan 40 jaar keurig aan de regels gehouden. Inmiddels ben ik er wel klaar mee, met alle regels en geboden en verboden. Normaal ondernemen is niet meer mogelijk. Zeg je tegen een ambtenaar : deze regels zijn niet werkbaar krijg je als antwoord: dan stop je toch. Geen inleving meer. In t verleden kon je nog een goed gesprek hebben met betrokken ambtenaren, nu een nummer. We trekken ons eigen plan wel ( nooit gedacht dat deze uitspraak uit mijn mond zou komen) van de overheid verwacht ik niets meer. Was ook regelmatig inzender van ingezonden stukken steeds positief kritisch en ze werden geplaatst. Dar is ovee,als je iets afwijkends positief bedoeld te melden heb vergeet het maar in de media. Weet wel dat niemand mij gaat verplichting om bv zonnepanelen op ons bedrijfspand te plaatsen. Hoop dat er zoveel druk komt op de regering dat de wal het schip gaat keren, grote zorgen ( altijd optimist geweest) voor de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen, hoop dat ze een toekomst met qr codes en dwang gespaard zal blijven.loop al lang rond met het idee op te trekken naar Den Haag probleem je krijgt niemand warm ervoor. Misschien als alles onbetaal wordt dat er beweging gaat komen

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ondanks dat ik het totaal niet eens ben met de globalisten moet ik toegeven dat ze het slim aanpakken. De grenzen worden wagenwijd opengezet en de gelukszoekers stromen toe. Gooi er ook nog een enorm aantal regelrechte afbraakmaatregelen tegenaan en het gevolg is dat de authentieke Nederlander zijn eigen land niet meer herkent. Het land wordt steeds minder mooi en minder leuk wordt om in te wonen. De binding met Nederland gaat verloren en vaderlandsliefde wordt vakkundig de nek omgedraaid. En als er straks bijna niemand meer voor het land wil vechten is de tijd rijp, dan volgt de uitrol van de great reset en het najagen van de SDG’s. Straks zijn landen overbodig, het zal namelijk op heel veel plekken hetzelfde zijn. Dan volstaat het nieuwe rode boekje om alle neuzen dezelfde kant op te dwingen.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door De Dertiende
Marcel Heilig
Marcel Heilig
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De media laat zich sturen door een enorm veel.geld verbrassende Centrale Overheid. . De liegende bedriegende Overheiden worden door de Hogen Raad en Rechten Colleges niet tegen gehouden. De Ned. Bank laten de ongecontroleerde uitgaven gewoon plaats vinden. De Directie toont zijn onbekwaamheid in optima forma. De gewone burger betaald de rekening en om in armoede.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marcel Heilig

De media zijn het instrument van de overheid.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marcel Heilig

Overigens heeft de NOS haar logo van haar voertuigen weg laten halen om agressieve reacties van burgers te voorkomen.

r.maassen
r.maassen
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

de toekomst ziet er bijzonder somber uit.

Witte raaf
Witte raaf
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  r.maassen

Is er nog toekomst?

Anna
Anna
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dit artikel geeft prima weer wat het World Economic Forum, onze overheid VOORSCHRIJFT cq OPDRAAGD.
Als gewillige “ loopjongens ( en meisjes ) “ voeren ze braaf uit wat moet gebeuren om een Great Reset te bewekstelligen …..
Nederland lijkt niet meer te bestaan.
Alle beleids plannen die in het artikel genoemd worden zien we voor onze eigen ogen
ontvouwen. Het is griezelig precies geformuleerd. CHAPEAU HIERVOOR.
MAAR HOE KUNNEN WE HET STOPPEN.❓

Ons land is hard op weg om een dependance van Klaus Swaab zijn plan te worden.

Er wordt nu op dit moment naar een TOTALE CHAOS TOEGEWERKT, zodat de bevolking als beurse appels in de schoot ( vangnet) van de Great reset zal vallen.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekende alles omvattende artikel. Dwang als het opdringen van geïdealiseerde beelden van bepaalde groepen. Propaganda op openbare media. Elke dag zien van verplicht zoveel zwarte en zoveel blanke mensen in reclames, het woord duurzaam verpest natuurfilms en informatieve programma’s als Binnenste Buiten en zelfs amusement veroorzaakt het tegenovergestelde effect. Je gaat walgen van al die opgedrongen voer. Culinair gezien zou je van kotsen, hier ga je de TV uitzetten. Wat je vroeger als normaal beschouwde of niet bij stilstond daar ga je nu van walgen doordat het zo opgedrongen wordt. Bent je oud en woon je in een ruime huurhuis dan komt nog een tijd dat u verplicht wordt te verhuizen of migranten huisvesten. Dat Kaag vier huizen heeft daar wordt niet over gerept want de elite zorgt alleen voor problemen die de plebs moet oplossen. De ouderen die graag zouden verhuizen kunnen niet want woningen voor ouderen zijn er niet of te weinig. Bouwen voor ouderen is financieel niet aantrekkelijk voor bouwbedrijven en subsidie komt er niet. Wel een klaar met leven pil. De regeringen Rutte hebben ouderdom vogelvrij verklaard en steken het geld alleen in migranten. De migranten worden ons als winst gepresenteerd terwijl hoge percentage van hun nooit gaat werken maar geniet alleen van sociale diensten die werkenden moeten bekostigen. En de cultuur van de gastland verwerpen zij als dank daarvoor. Europa zal eindigen als de vuurhaarden in het Midden-Oosten of Afrika. Bovendien zullen de opgedrongen klimaatplannen de bevolking nog verder in vrijheid beperken en het leven onbetaalbaar maken. Armoe en onveiligheid zal terugkeren in Europa als in een apocalyptische sci-fi film. Wat zijn de film scenaristen toch voorzienend.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Kijk de overheden, zijn geen afspiegeling meer van de bevolking.
Na de deal olie voor moslims, is in Nederland voor een andere route gekozen.
Deze route omhelst het vernederen en uitsluiten van anders denkenden.
Dat dit doel in de laatste 50 is geslaagd, zien wij dagelijks om ons gebeuren.
Demoniseren en uitsluiten van anders denkenden is geen uitzondering, maar een iedere dag terugkerend gebeuren.
Onbekwame op macht en rijkdom beluste figuren, bepalen met alle ten diensten staande middelen, deze hierachie.
De vrije samenwerkende Nederlandse democratie is op sterven na dood, vandaar al die verplichte vaccinatie’s.

Vr Gr
Een oudere Nederlander.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Mijn echtgenote roept altijd dat ik veel te optimistisch ben. En daar heeft ze gelijk in, hoewel je als optimist minder hard slijt dan de pessimist; je tobt minder.

Optimistisch is het verslag op Maurice.nl. Omikron slaat als een dolle om zich heen, maar de klachten zijn minimaal. Eind februari is naar verwachting iedereen wel aan de beurt geweest. Dit lijkt de laatste stuiptrekking van Covid te zijn en zodra die angst verdwijnt gaat de bevolking zich bezinnen. Dat zie je nu al bij winkeliers die er -terecht- niet bij kunnen dat zij hun nering gesloten moeten houden terwijl de mensen vrijelijk in Antwerpen of in Aken winkelen.

Optimistisch is de inflatie, inmiddels boven de 6%. Bij 0% correctie op de pensioenen gaan ook de linksere pensionado’s zich achter de oren krabben. Temeer nu zij ook worden gedemoniseerd omdat ze “grote woningen bezet houden”.

Optimistisch is dat de bevolking hoegenaamd geen vertrouwen heeft in Rutte IV en dat die coalitie bij verkiezingen nog 58 zetels zou hebben. En dan is de implosie van de VVD nog een kwestie van tijd.

Het lijkt me onafwendbaar, dat deze inflatie, als deze langer aanhoudt, de € en de EU zal opblazen. Linksom of rechtsom creëer je een ramp van ongekende omvang als je met jaar in, jaar uit een forse inflatie de rente op 0 houdt.

Minder optimistisch is, dat de rechterflank hopeloos versplinterd is. Door alle ontwikkelingen is wordt kans reëel, dat rechts bij volgende verkiezingen zo groot wordt dat ze kan regeren. Maar dat lukt niet met een versplinterd blok van allerhande minipartijtjes.

Eendracht maakt macht maar het omgekeerde bestaat ook. Met de versplintering op rechts houdt je links in het zadel.
En als wij op rechts zo stom bezig blijven, hebben we de ellende aan ons zelf te danken.

Boeddha18
Boeddha18
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

er hoeft maar 1 charismatische sterke politieke leider met een goede visie op te staan op rechts. 1 maar.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

misschien kunnen we ons verenigen met de Groningers. Ik hoop dat die de barricade op gaan. En dat er een grote verzetsgolf door NL rondgaat.

Gussel
Gussel
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Woon in Drenthe, mijn partner is een Groninger, en hoop echt dat er een grote verzet golf door NL gaat.

Jos
Jos
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De fascisten van nu noemen zich anti fascist.
En links maar denken dat fascisme een rechts dingetje is.

Peet
Peet
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

sa is it en neat oars

Gussel
Gussel
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Luister ook naar Raisa Blommenstijn op de site blckbx.tv. De controlerende taak is zoek.

Richard
Richard
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wat maakt het dat mensen in opstand komen? Wat maakt het dat mensen zo getergd worden, zo furieus gemaakt worden, dat de ander iedere vorm van mededogen verliest en nog maar één doel voor ogen heeft?

In mijn individuele bestaan heb ik daar wel een antwoord op. Ik kan mij als de dag van vandaag herinneren hoe ik in 2001 badend in tranen wakker werd, ik had nooit eerder een boosheid in mij gevoeld als toen. Ongehoord, nog steeds, hoe mijn medemens bovenop mijn vrijheid kon gaan staan. Ongehoord, hoe mijn medemens bovenop mijn gevoel van rechtvaardigheid kon gaan staan. Ongehoord, hoe mijn medemens bovenop mijn gezond verstand kon gaan staan. Ongehoord, hoe mijn medemens bovenop mijn individualiteit kon gaan staan. Het is ongehoord hoe je een mens zo kunt ontmenselijken. Ongehoord.

Dat linkse gespuis weet niet nog niet half waar het mee bezig is.

Die emmer loopt vanzelf een keer vol, geloof mij, na eb komt vloed.

P.
P.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Tijd voor opstand. Dat gaat gebeuren, je voelt het aankomen. En ze zijn werkelijk te geborneerd om het tij te keren.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Kaag geeft te kennen dat zij Corona heeft.
Het RIVM geeft aan, dat er 21000 personen in Nederland aan Corona zijn overleden.
Kaag is voorstander van de apartheidspas G2.

P.
P.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Ik zal niet zeggen wat ik denk.
Maar wat zou ik daar blij mee zijn…

R Bil
R Bil
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Leaver dea dan slaaf.
Daarom nooit buigen voor dit rampenkabinet.
Weg ermee

cor
cor
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

definitie van waanzin (Einstein) ‘steeds hetzelfde blijven doen en dan een ander resultaat verwachten’. Tja hoe dom kun je zijn.

Saskia Kuitert
Saskia Kuitert
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Bij de tekst van het derde couplet van het Friese volkslied past: Leaver dea as slaaf (liever dood dan slaaf). Het is de hoogste tijd voor een rigoreuze ommekeer.

Peter
Peter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

NOS had tot eind 2020 onderstaande tekst op haar site staan.
Die kwam in grote lijnen overeen met de code van Bordeaux:
https://www.nvj.nl/themas/ethiek/ethiek/code-bordeaux

Organisatie – Taken en missie van de NOS (STAAN OMSCHREVEN IN DE MEDIAWET)

Taken

De NOS is als publieke omroep verantwoordelijk voor een brede nieuwsvoorziening die betrouwbaar is en onafhankelijk. De taken van de NOS staan omschreven in de Mediawet:
• Het verzorgen voor de landelijke publieke omroep van media-aanbod op het gebied van nieuws, sport en evenementen dat zich bij uitstek leent voor gezamenlijke verzorging. Hiertoe behoort in elk geval media-aanbod dat een hoge frequentie en vaste regelmaat van verspreiding vereist, een algemeen dienstverlenend karakter draagt of met een doelmatiger inzet van middelen beter gezamenlijk tot stand kan komen
• Het verzorgen van teletekst voor de landelijke publieke omroep
• Het toegankelijk maken van het media-aanbod via alle beschikbare media

Missie

Aan de hand van deze taken heeft de NOS zichzelf deze missie gesteld:
“De NOS stelt zich, als integraal onderdeel van de publieke omroep, tot doel de primaire informatiebron te zijn op het gebied van nieuws, sport en evenementen, zodat de Nederlandse burger beter in staat is te oordelen over ontwikkelingen in de wereld, waardoor hij zijn gedrag beter kan bepalen. De NOS hanteert hierbij de hoogste journalistieke eisen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en objectiviteit. De NOS streeft ernaar deze informatie toegankelijk te maken via alle beschikbare media en voor alle maatschappelijke geledingen.”

Als de media de Code van Bordeaux weer zouden naleven én de NOS hun “Taken en Missie” terugzetten op hun site keren “wij” terug naar “normaal”

47
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x