De dictatoriale radicalisering van de klimaatbeweging

Democratische besluitvorming opzijgezet

Klimaatbeweging, radicalisering, klimaat, links, activisme, democratie

Foto:

Het ‘klimaat’ moet worden gered. En wel nú, er is geen tijd te verliezen. Dus moet de overheid draconische maatregelen nemen, nog veel ingrijpender dan tijdens de coronacrisis, beweren (extreem-)linkse ideologen. De tijd van democratische besluitvorming is wat hen betreft voorbij. En wee de burgers en politici die één stap buiten het gebaande pad durven te zetten. Die worden besprongen door een dolgedraaide meute, schrijft Wouter Roorda.

Autoritaire overheid

De Zweedse ecoloog Andreas Malm van de universiteit van Lund publiceerde vorig jaar een pamflet waarin hij een pleidooi hield voor een vorm van “oorlogscommunisme” om het klimaat te redden. Een autoritaire overheid met macht over de economische productiemiddelen moet, meer nog dan tijdens de coronacrisis, draconische maatregelen nemen.

Malm denkt aan een verbod op continentale vluchten en cruiseschepen, een wereldwijd verplicht veganisme en de nationalisering van de fossiele brandstoffenindustrie, en tegelijkertijd grootschalige overheidsinvesteringen in publiek transport, zonnepanelen en CO2-opslag. De tijd van eindeloze deliberatie en het met zachte hand beïnvloeden van consumentengedrag is volgens hem voorbij.

 

In Nederland komt de marxistische cultuurfilosoof Thijs Lijster van de Rijksuniversiteit Groningen met soortgelijke ideeën. Hij stelt dat we niet kunnen vasthouden aan al onze vrijheden en sommige daarvan moeten opgeven voor de volgende generatie.

Klinkt het voorgaande ver gezocht? Twee jaar geleden kon u zich waarschijnlijk weinig voorstellen bij lockdown en avondklok. Inmiddels weet u beter.

 

Massieve klimaatplannen

Westerse landen leggen zich vast op 95% CO2-reductie in 2050 bij een maximaal toegestane temperatuurstijging van 1,5 graden. Gaat er iets mis als het wat later wordt of de temperatuurstijging een paar tienden meer is? Volgens de klimaatadepten wel en dus bestaat er de verplichting om tot 2050 massief te investeren. Een idee van wat daarvoor nodig is vindt u hier.

De Nederlandse overheid heeft al voor meer dan 1000 miljard aan klimaatmaatregelen aangekondigd. Frans Timmermans kwam onlangs met zijn “Fit for 55” dat (tot 2030) eveneens 1000 miljard gaat kosten. Johannes Vervloed en Ferdinand Meeus fileerden deze plannen in deze kolommen.

Intussen roepen politici in Duitsland en België, gesteund vanuit de Europese Commissie door Von der Leyen en Timmermans, vanwege de recente overstromingen op om hun klimaatplannen snel in te voeren, zodat toekomstige rampen worden voorkomen. Alsof dat helpt tegen acute wateroverlast, zoals Alma van Hees hier terecht constateerde.

 

Heilige klimaatneutraliteit

Ik trek hier de voorspellingen van de klimaatwetenschappers niet in twijfel als het gaat om de opwarming van de aarde en de rol van de mens daarin. Als econoom en als burger mag ik iets zeggen over de kosten en baten van de veronderstelde maatregelen, het duurzame karakter daarvan en het heilig verklaren van de doelstelling van klimaatneutraliteit en maximaal 1,5 graad temperatuurstijging in 2050.

 

Radicalisering

Hoe kan het dan dat je een scepticus en een ontkenner wordt genoemd als je dit in het publieke debat naar voren brengt? De verklaring hiervoor is dat de klimaatbeweging in sterke mate aan het radicaliseren is. Dit is duidelijk zichtbaar in de entourage rond Gretha Thunberg en soortgelijke adepten in partijen als GroenLinks, die stellen dat de wereld binnen X jaar vergaat als we nu geen verregaande maatregelen nemen. Waarbij X kleiner is dan 12. Hiervoor is geen wetenschappelijke basis, maar toch worden dit soort waarschuwingen in veel media serieus genomen en wordt Thunberg overal met egards ontvangen en een podium geboden.

 

Doempredikers

Er zijn tal van andere doempredikers: 14.000 wetenschappers zeggen dat “onnoemelijk lijden” dreigt als we klimaatverandering blijven negeren. De ECB maakt zich meer zorgen over hoe zij het klimaatbeleid kan ondersteunen dan over de gevolgen van haar monetaire beleid. De Volkskrant bracht onlangs een stuk over mensen die “zo gebukt gaan onder klimaatcrisis dat ze gespecialiseerde hulp zoeken”, bij een klimaatpsycholoog.

 

Catastrofetaal

Wie de woorden tot zich neemt die worden gebruikt om de noodzaak van klimaatmaatregelen duidelijk te maken, schrikt wel. Zo spreekt men consequent van klimaatcrisis of klimaatcatastrofe. Iemand als Frans Timmermans doet dat ook en denkt dat onze kinderen te maken krijgen met oorlogen om voedsel en water. Daarmee wordt het klimaat geschapen voor steeds verdergaande maatregelen.

Inspiratie heeft men gevonden bij de aanpak van Corona, waar het indammen van het virus rigoureuze maatregelen rechtvaardigt, die tot voor kort ondenkbaar waren. Ook is het de overheid die in sterke mate het doorgaan en de inhoud van maatschappelijke activiteiten bepaalt. Iemand als Malm wil hetzelfde voor het klimaatbeleid, daarbij dezelfde directe relatie met de volksgezondheid suggererend.

 

Overtroeven

Het Europees Parlement riep eind 2019 de klimaatnoodtoestand uit om de EU-lidstaten aan te zetten tot onmiddellijke actie om de effecten van klimaatverandering te beperken. VN secretaris-generaal Guterres riep in 2020 alle landen op om hetzelfde te doen. Verschillende landen volgden deze oproep, waaronder Frankrijk, Spanje, Portugal, Oostenrijk en het VK. In Nederland volgden steden als Amsterdam en Utrecht.

 

In een noodtoestand geldt dat alles is geoorloofd om de veronderstelde noodsituatie aan te pakken. Hier herkennen we het linkse adagium dat het doel de middelen heiligt. We zien het bij groepen als Extinction Rebellion, Greenpeace en Milieudefensie, die zich niet aan de wet gebonden achten bij de uitvoering van hun acties.

 

Van bovenaf opgelegd

De klimaatplannen zijn gedoemd om te falen, want de omslag die daarmee gestalte moet krijgen is zo fundamenteel dat die niet valt te realiseren binnen het genoemde tijdsbestek. Zeker niet als deze van bovenaf moet worden opgelegd en (te) weinig draagkracht heeft onder de bevolking. Dat onderkent ook Diederik Samson, die in een recent interview aangeeft dat het gaat om “het rijp maken van de geesten voor plannen die diep zullen ingrijpen in het leven van alle EU-burgers. We moeten een complete samenleving op een ander spoor zetten.” Het is dan ook aannemelijk dat de stok het gaandeweg gaat overnemen van de wortel als de gestelde doelen niet worden gehaald en de paniek bij beleidsmakers hierover toeneemt.

 

Duimschroeven

Overheden zullen dan geneigd zijn er nog een schepje bovenop te doen en de burger als schuldige aanwijzen en die de duimschroeven aandraaien. Ook al gaat dat ten koste van diens vrijheden en welvaart. Het doel heiligt immers de middelen. In de Duitse deelstaat Baden-Württemberg worden bewoners die een nieuw dak aanleggen nu al verplicht dit door de door de Groenen geleide regering vol te leggen met zonnepanelen. Juniorpartner CDU heeft zich lang verzet maar ging uiteindelijk door de pomp, zoals we de afgelopen jaren in tal van landen bij tal van burgerlijke partijen hebben gezien, als het ging om steeds meer geld voor steeds verdergaande klimaatmaatregelen.

Het verkiezingsprogramma van de Groenen wilde ook het bouwen van eengezinswoningen verbieden en grondgebied onteigenen voor het neerzetten van windmolens en zonnepanelen. Zelfs in het kleinste dorp moesten mensen maar in flatgebouwen gaan wonen. Bij de deelstaatverkiezingen dit jaar werden de Groenen de grootste partij.

In Nederland geeft de klimaatwetgeving de overheid de mogelijkheid tot binnentreding om via dwang huizen van het gas te halen. Nieuwe benzine- en dieselauto’s worden sowieso verboden vanaf 2035.

 

Gang naar de rechter

Als overheden uit zichzelf al niet met draconische maatregelen komen, dan zullen zij de druk voelen van actiegroepen die nu al via de rechter en met behulp van dwangsommen strenger klimaatbeleid willen afdwingen en daarin succesvol waren in Nederland, België en Duitsland. Het klimaat is, in de woorden van mensen als Jan Rotmans en Ed Nijpels, te belangrijk om aan democratische besluitvorming over te laten. De gang naar de rechter door groepen, die zichzelf bij hun acties niet aan de wet gebonden achten, past in het patroon van het volledig overtuigd zijn van je eigen gelijk en de democratische besluitvorming passeren.

 

Extreemlinks als norm

De snelheid waarmee het woke gedachtegoed zich binnen een paar jaar tijd onder bestuurders en beleidsmakers heeft verspreid, toont aan dat de westerse maatschappij kwetsbaar is voor extreem links. Extreemlinks oefent een grote aantrekkingskracht uit op mainstream links, want zij zijn degenen met de zuivere idealen. Ook al zijn die (voorlopig) niet bereikbaar. Dat was eerder al zo in 1968. De toen voorgestane spreiding van macht en welvaart, geïnspireerd door het marxistische gedachtegoed, ging echter toen volgens sommigen veel te langzaam. Groepen als de Rote Armee Fraktion en de Rode Brigades wilden die met geweld afdwingen.

 

De burger in de knel

In de huidige constellatie is het onwaarschijnlijk dat een strenger klimaatbeleid via geweld door terreurorganisaties zal worden afgedwongen. Dat is namelijk nergens voor nodig, want de activisten weten de overheid, de rechterlijke macht en de media aan hun zijde. Zij zullen de burger die uit de pas loopt wel dwingen om zich aan te passen. Is het niet linksom met dwang en repressie, dan is het wel rechtsom met uitsluiting en op kosten jagen. En wee de politicus die één stap buiten het gebaande pad zet. Die wordt besprongen door een dolgedraaide meute en terug in het gareel gebracht of geëxcommuniceerd.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
32 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
dick orwell
dick orwell
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als je je zin door wilt drijven, zonder democratische bemoeienis van het gepeupel, noem je het gewoon een crisis.
Klimaat, vluchtelingen, etc

Het klimaat veranderd altijd. Met of zonder menselijke bemoeienis.

Besteed die 1000 miljard aan het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering in plaats van het over de balk te gooien aan de hopeloze strijd om het tegen te houden.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  dick orwell

In veel situaties is dat niet zo zinvol. Dat Ahrtal heeft ongeveer eens in de 100 jaar zo een overstroming. Vrij logisch, omdat zo een dal als een trechter werkt en bij zware regenval en omdat de dorpen aan de rivier zijn gebouwd. Een goed waarschuwingssysteem volstaat.
Rivieren als Rijn en Maas ( de laatste is een regenrivier) kennen met enige regelmaat hoogwater. In de middeleeuwen had men bij de plaats Beers een overlaat. Daardoor stroomde overtollig water weg, waardoor het land van Cuijk tot Den Bosch onder water stond. Hoogwater is van alle tijden. Zie 2 onderstaande links.

En ja. Als je in Nederland meters onder de zeespiegel een enorme oppervlakte volbouwt met bedrijven en woningen en daar miljoenen mensen vestigt neem je ook het risico, dat die mensen bij een overstroming verdrinken.

https://reitschuster.de/post/katastrophale-hochwasser-im-ahrtal-2021-1910-1804-1719-und-1601/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overstroming

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Heel goed weerwoord, Ernie, op al die klimaat drammers.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik verbaas me nog steeds over de hoeveelheid hout die Nederland importeert om zijn biocentrales aan de gang te houden.
Dan durven zeggen dat ze een “groen”beleid voeren.

Jan de Jong
Jan de Jong
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als optimist zeg ik: misschien zullen eindelijk de schapen buiten het kartel gaan stemmen.

Willem Koster
Willem Koster
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

U toverde een lach op mijn gezicht met comment ,waarvoor dank.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Ik vrees dat het omgekeerde zal gebeuren: dat de schapen al zo lang het kartel hebben gevolgd, dat schaamte, gekwetste eigendunk en rancune hen zullen verhinderen om in te zien dat ze zich al jaren lang hebben laten gebruiken. Ze zullen alles doen om hun geblutste ego te redden.

PearlDragon
PearlDragon
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Deze klimaatonzin heeft inderdaad maar 1 doel en dat is het onder totalitaire controle krijgen van de bevolking en economie. Iets van: you’ll own nothing and be happy. We zullen je alles afnemen en ondertussen zul je staan te juichen door mee te helpen met het redden van het klimaat. Wie gelooft er nou lui die onder het mom van klimaat kernenergie willen verbieden en biomassa willen subsidiëren? Die een vlucht met economy class willen belasten maar privé jets niet? En zo kan er nog een hele lijst aan voorbeelden bij genoemd worden.

Hoe meer je erover nadenkt des te groter de onzin. De grootste boosdoener voor het klimaat is CO2? CO2 is een broeikasgas wat inhoudt dat het de energie van de zon vasthoudt als warmte. Waarom warmt het dan volgens die lui van de IPCC aan de polen veel meer op dan in de tropen terwijl daar minder zonnestraling aanwezig is? Zou de verandering van het landschap er misschien niet iets mee te maken kunnen hebben? Verder kan men als men over de laatste 600 miljoen jaar kijkt zien dat de temperatuur kan dalen terwijl het CO2 stijgt en omgekeerd. Ofwel er is helemaal geen 1 op 1 verband tussen CO2 en temperatuur. Zie:

Ik ben me er zeker van dat deze klimaat hoax de Waterloo van de huidige elite gaat worden. Europa is al technisch failliet en de enige reden dat de euro nog niet is ingestort is de infuus van de ECB. Waar gaan we dit allemaal van betalen? Al helemaal wanneer we onze totale productie gaan slopen om CO2 te besparen. Daarnaast zijn er niet genoeg grondstoffen om dit voor elkaar te krijgen. En wat gaan we doen met het instabiele gedrag van zon en wind?

Hoe sneller deze kaartenhuis instort hoe beter want als ze dit allemaal gaan uitvoeren worden we terug geworpen in de stenen tijdperk. Ooit zullen de kartel stemmen schapen dit ook zien

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  PearlDragon

Bottom line voor die onbetaalbaarheid en dictatoriale beslissingen is dat Jan met de pet arm gemaakt moet worden. Kan alleen nog maar wonen en werken en verder geen geld meer voor leuke dingen. Dan blijft er meer ruimte voor de ons kent ons kliek die zichzelf verrijkt en die zichzelf elitair vindt. DAAR is het allemaal om te doen. De massa moet onder de duim worden gehouden.

PearlDragon
PearlDragon
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre
Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Er zijn tal van andere doempredikers: 14.000 wetenschappers zeggen dat “onnoemelijk lijden” dreigt als we klimaatverandering blijven negeren.  “

Het aantal van 14.000 wetenschappers klinkt solide: die zullen het toch wel weten?
Het bericht komt via de krant De Morgen en de CCAG (zitten ook geen fysici in, alleen biologen) uit het blad Bioscience 71, aflevering 7, juli 2021, pagina 671. Onderaan het artikel staat een lijst van schrijvers.
Wat treffen we hier aan: biologen, ecologen, tientallen onderzoekers zonder aangegeven vakgebied, marinologen, een paar financiële experts, communicatiewetenschappers, bosbeheermanagement, etnobotanie (wat is dat?), risico management, energiepolitiek, industriële ecologie, microbiologie, neurologie, geologie, biochemici, data scientist, enz. enz. Het file heeft 401 pagina’s. Op de eerste 20 pagina’s kwam 3 natuurkundigen en 1 atmosfeer chemicus tegen.
De rest zijn mensen die zich dus alleen bezig houden met de veranderingen die we op het aardoppervlak kunnen waarnemen als gevolg van klimaatverandering. Geen mensen die verstand hebben van weer, van fysica of de dampkring.
De rest zijn meelopers die niets van klimaat weten, maar wat graag willen meeverdienen aan de klimaathysterie.
Ja het klimaat verandert – dat doet het namelijk altijd. Waar is het bewijs van invloed door de mens?

(bron: academic.oup.com/bioscience en dan supplemental file)

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Andre
h.keur
h.keur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Natuurlijk vind ik dat we zuinig om moeten gaan met alles de natuur ons te bieden heeft, maar dat is wat anders dan wat de klimaat idioten ons voorhouden. Begin maar eens met niet meer kopen bij Amazon, die volgens een melding afgelopen week alleen al vanuit 1 distributiecentrum honderdduizend retourgoederen per week vernietigen, omdat opnieuw inpakken te duur is. En wat te denken van 32 miljoen sneltesten die binnenkort vernietigt moeten worden, om over de afgekeurde mondkapjes van van Lienden maar te zwijgen. En wat te denken van de mega computers tbv de crypto munten handel?
Hup Franse… Graag een reactie.

rico
rico
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Je kan er van vinden wat je wil maar 1 ding is zeker, goeie handel is het wel.
Al die roeptoeters hebben 2 dingen gemeen ze hebben veel verstand van geld en heel weinig van klimaat. Wat is is het ideale klimaat? Het uitgangspunt zijn de temperaturen van 1850 dat was net na de kleine ijstijd je kan dus verwachten dat het iets opwarmt. Het klimaat veranderd nou eenmaal dus wat is normaal en wanneer is het klimaat gered ? De modellen geven allemaal te hoge opwarming aan ze komen in ieder geval niet overeen met de gemeten waarden. Het klimaat zal dus waarschijnlijk al snel gered zijn en de maatregelen zullen ongetwijfeld hebben geholpen. de zakken van de roeptoeters zullen rijkelijk gevuld zijn en we kunnen verder met de volgende crisis dat wel iets met honger en economie te maken zal hebben. Het komt op mij over als oplichterij, bewijs dat het heeft geholpen zal er niet zijn alleen maar de claims dat het heeft geholpen.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  rico

Heel juist. ik denk ook dat het zoiets is. Een verdien model.

Anna
Anna
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Diederik Samson heeft gelijk. De “ geesten van de mensen worden rijp “ gemaakt, en als de hele Covid doctrine straks misschien “ een beetje “ geluwd zal zijn, wat ik mezelf afvraag want er komen steeds meer alarmerende berichten over de onwerkzame inentingen ( beter woord want vaccinaties zijn het niet want ze beschermen niet).
Als de Covid hype een beetje op z’ n retour gaat kan er meteen vervolgd worden met de klimaat gekte/ hype. Dan krijgen we “ KLIMAAT LOCKDOWNS “ met alle gevolgen van dien. Zowel de pandemie als de klimaat doctrine wordt immers aan gestuurd door dezelfde groep “ visionaire denkers/ vernietigers “ van de mensheid.
Luister naar Bill Gates❗️

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vind het moeilijk te geloven dat verstandige mensen daadwerkelijk menen dat ze het klimaat kunnen managen. Dat kunnen mensen helemaal niet. We kunnen een economie al niet managen. Grensoverschrijdende problemen zijn wel bij uitstek geschikt om meer macht over te hevelen naar supranationale organisaties, voor zover de EU en de VN, in al haar gedaantes en verschijningen, niet al lang overal de dienst uitmaken. Het zal best zo zijn dat de Groene Khmer naar klimaatcommunisme verlangt; dat gaan ze niet krijgen. De globalisten zijn technocraten die, hoewel niet vies van centrale planning, geen marxisten zijn. Daar zijn ze te slim voor. De globalisten doen liever aan populatiecontrole. Wie van hen uiteindelijk mogen blijven en wie niet, is de grote vraag. Of de groene gekkies mogen blijven, nadat ze hun nut gehad hebben, is nog niet zo duidelijk.

Eddie
Eddie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Het is dan ook geen kwestie van gezond verstand, Waldemar, maar een kwestie van een duistere verbintenis tussen radicale, extreemlinkse klimaatactivisten en het grootkapitaal, die een nieuw verdienmodel zien.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Extreemlinks oefent een grote aantrekkingskracht uit op mainstream links, want zij zijn degenen met de zuivere idealen. ”
Hoog opgeleide mensen zijn bijzonder vatbaar voor idealen, omdat hoog opgeleide mensen gewend zijn om te denken in termen van theorieën en modellen, die geïdealiseerde weergaves zijn van de werkelijkheid. Dit land wordt bijna uitsluitend bestuurd door hoog opgeleide mensen – bijna ieder lid van de TK heeft op de universiteit gezeten.
Bovendien zijn idealen, modellen en theorieën goede middelen om altijd de moreel superieure positie in te nemen en anderen de les te lezen.
Deze mensen zijn voor hun brood afhankelijk van hun intellect, hun opleiding, die er op gericht is een abstracte wereld in te richten. Links is gericht op idealen, intenties, terwijl rechts is gericht op de werkelijkheid en resultaten.
Dit verschil verklaart waarom hoger opgeleiden meestal links zijn.

Verduin
Verduin
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Het is nogal naïef en dom gericht te zijn op idealen en blind te zijn voor de werkelijkheid. Dat betekent dat men niet in staat is om verder te denken dan de neus lang is. Dat vind ik niet getuigen van intelligentie.
Een voorbeeld; iedereen moet vanwege de energietransitie aan een warmtepomp en een elektrische auto. Inmiddels raken steeds meer centrales overbelast. In Amsterdam kunnen nieuwe bedrijven en huizen niet meer op het electriciteitsnet aangesloten worden omdat deze door de grote vraag naar electriciteit inmiddels aan hun maximum zitten. Men had van tevoren kunnen bedenken dat dit zou gebeuren. De “hoog opgeleide” dames en heren in Denhaag dus niet, die hebben daar geen rekening mee gehouden.
Hetzelfde geldt voor massamigratie en het kappen van oerbossen voor biomassa centrales, men is in tweede kamer gewoonweg niet in staat de desastreuze gevolgen daarvan te overzien.
We worden geregeerd door stuitende domheid.

Chris Dirick
Chris Dirick
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Andre, dit heb je prachtig verwoordt. Dit onderscheid tussen links=idealisten en rechts=realisten is zo waar. Links vertegenwoordigd de illusie van de maakbare wereld terwijl rechts de reële problemen wil aanpakken.

Hanzon
Hanzon
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Van het klimaatgedram hebben we inmiddels meer dan genoeg te verwerken gehad. Nu gaat het erom om de realiteit weer onder ogen te zien en wakker te worden uit de door klimaatdrammers geopperde nachtmerrie. Realiteitszin moet weer de maat zijn voor de te volgen route om het klimaat en het milieu in de hand te houden. Het linkse gedram en daarmee gepaard gaande meest verschrikkelijke voorstellingen als we de linkse garde niet volgen moet snel de kop worden ingedrukt. Daarmee is geen tijd te verliezen.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zolang de onbegrensde groei van menselijke populatie niet stopt kun je alle klimaat maatregelen op je buik schrijven. Het blijft dweilen met de kraan open waar alleen steeds meer water van uitkomt. De klimaatbeweging is van begin af aan fout bezig door de paniekerig aanpak om de mensen bang te maken met kreten als er is geen tijd meer e. d. De huidige radicalisering maakt het nog erger. Het blijft niet bij bangmakerij waar zelfs een gesjeesde tiener voor misbruikt wordt, het gaat over tot dwang met besluiten zoals green deal. Een zwaar gesplitste maatschappij is wat overblijft want de duurder gemaakte producten zoals vlees e. d. zal de polarisering toenemen tussen rijk en arm. Met deze aanpak krijg je mensen niet mee en op den duur keren zij zich desnoods met geweld tegen de beleidmakers.

Johan70
Johan70
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Deze, klimaat en corona onzin, hoort allemaal bij de plannen om de mensheid te transhumaniseren, met andere woorden, tot zombies te maken die de elite gehoorzamen, slavernij 2.0, kijk maar naar de 17 SDG’s van de WEF en de vierde industriële revolutie, of ze dit ooit gaat lukken, ik heb er een hard hoofd in.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wij hebben zonnepanelen. En nu een offerte om onze 2/1 kapwoning te voorzien van kunststof kozijnen met triple glas. En wat subsidie is dat iets voordeliger. Er is vrij veel glas en er zijn een paar extra’s. Bedrag € 38.400 ,= iemand die van scratch af naar gasloos wil moet rekenen met een uitgave tussen de € 50.000 ,= voor een doorzonwoning tot € 65.000 ,= voor een 2/1 kapwoning.

Als je ook elektrisch gaat rijden stijgt het elektriciteitsverbruik van een gezin van (gemiddeld) 3.600 kWh naar ca. 12.000 kWh. En als alle woningen dat hebben, moet het totale elektriciteitsnet worden vernieuwd.
Wat niet alleen duur is, maar waarvoor ook de mankracht ontbreekt. Onze ambtenarren hebben geen flauw idee wat voor een operatie ze op touw zetten.

En dan is er nog een fossiele back-up nodig, omdat je de overtollige stroom van de zomer nou eenmaal niet in een tupperware bakje in de vriezer kunt bewaren tot donkere en windstille dagen in de winter.

Omdat de mensheid blijft toenemen omdat Afrikanen nou eenmaal erg productief zijn en omdat Aziaten volop kolencentrales bijbouwen is dat alles dweilen met de kraan open.

Het enige “voordeel”is, dat rigoureuze plannen binnen de kortste keren de complete economie ondermijnen en dat een volksopstand een logisch gevolg gaat zijn; er zijn in ons land al teveel dingen normaal gemaakt die niet normaal zijn en het draagvlak daarvoor is niet oneindig.

Siep
Siep
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De visie van neoliberalen is dat in de nabije toekomst de EU een concurrerende economische macht zal moeten vormen t.a.v. Rusland, China, India, Afrika etc. Dit houdt in dat alle grenzen binnen de EU beslecht dienen te worden. Om dit te bereiken dienen medestanders gevonden te worden en tegenstanders uitgeschakeld. Voorstanders vind je onder de klimaathysterici van Groen en links. Die houdt je de vette worst van klimaatmaatregelen op EU niveau die op zich weer flinke verdienmodelletjes voor neoliberalen en grootkapitaal zijn. Tegenstanders, traditioneel rechts, zet je neer als extreemrechts, eng nationalistisch, xenofoob en isoleer je. Immigranten zijn goedkope arbeidskrachten en dus een concurrentie voor de oude arbeidersbeweging met zijn sociale wetgeving en arbeidsrecht. Gleichschaltung op Europees niveau is het devies en dat betekent uitholling van dat recht en afbraak sociale wetgeving. Een proces dat je al wat langer ziet. Zodra de interne grenzen definitief vallen, lees federale EU, zal het neoliberalisme de useful idiots Groen en links laten vallen deze een goede concurrentiepositie in de weg staat.

Jan Smelik
Jan Smelik
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Door met 14.000 wetenschappers te schermen probeert men het een wetenschappelijk onderbouwd tintje te geven. Je hoeft echter geen wetenschapper te zijn om de onzin van de te hoge temperaturen door te prikken. Enkele simpele observaties volstaan om deze mythe door te prikken. Op diverse plaatsten in de wereld komen nu onder afsmeltende gletsjers dikke, duizenden jaren oude, boomstammen tevoorschijn. Die zijn daar gegroeid in nog warmere tijden zoals de Romeinse tijd. Ook is bekend dat zowel in de Romeinse tijd als in de Middeleeuwen er wijngaarden waren op plaatsen en hoogtes waar zelfs nu nog geen druiven te verbouwen zijn, zoals in Schotland. En natuurlijk het bekende voorbeeld van de Noormannen op Groenland, die daar landbouw konden bedrijven en hun doden hebben begraven in grond die nu permanent bevroren is. Allemaal onomstotelijke aanwijzingen dat het vroeger warmer geweest is dan het nu is. En destijds is de wereld niet vergaan, sterker nog, die warme perioden waren vaak de hoogtijdagen van culturele en maatschappelijke ontwikkeling.

We krijgen zelfs een heel ander probleem voor onze kiezen. de lokale weersextremen die we afgelopen jaren zien worden voornamelijk veroorzaakt door de straalstromen hoog in de atmosfeer die sterke meridionale golvingen vertonen. Normaal lopen de straalstromen netjes rondom de polen, maar nu slingeren ze heen en weer en zorgen er voor dat er in uitstulpingen vanaf de pool koude lucht richting de evenaar stroomt en bij instulpingen dat er warme lucht richting de polen gaat. Beide fenomenen geven extreme temperaturen, en op de raakvlakken kan extreme regenval ontstaan. De oorzaak van deze golven in de straalstroom is de zwakke cyclus van de zon, die de komende periode voor afkoeling zal gaan zorgen. Zie electroverse.net voor info.

Theo Prinse
Theo Prinse
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mark Levin in zijn bespreking van zijn nieuwe boek noemde Degrowth movement zijnde Marxists. Vidseg: 2:05
https://rumble.com/vktu98-levin-theres-a-movement-afoot-that-the-media-doesnt-get.html?mref=6zof&mrefc=3

nanko55
nanko55
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is echt heel simpel.
Van alle voorspellingen van de Klimaat Kerk van zeg de afgelopen 40 jaar, is niets uitgekomen.
De Noordpool bestaat nog steeds, net als de ijsberen, de zeespiegel is niet gestegen en tot overmaat van ramp voor de Klimaat Kerk hebben alle voorgaande Klimaat akkoorden niet tot een daling van het CO2 niveau geleid!
Dat kan ook niet.
Klimaat alarmist Michael Mann, u weet wel die van de beroemde Hockeystick, weigerde consequent zijn cijfers en berekeningen openbaar te maken, uiteindelijk heeft Tim Ball hem via de rechter op de knieën gekregen.
Er klopt helemaal niets van, het is doemdenken en bangmakerij alleen maar bedoeld om onze manier van leven te resetten, zoals Rutte zelf heeft gezegd!

Richard
Richard
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik las het boekje van Bruno Latour ‘Waar kunnen we landen’. Vervang je in dat boekje het woord klimaat voor (over)bevolking en bevolking voor klimaat, dan is het probleem meteen helder en weten we waar we kunnen landen.

Linkse gekkies denken dat ze het beste jongetje van de klas zijn maar ze zijn het slechtste jongetje van de klas dat straf verdiend, in de hoek zich moet schamen met ezelsoren op het hoofd en die je alle technologische speledingetjes moet afpakken. Maar meneer de rechtse econoom, u werkt hier zelf aan mee. Net zo min dat ik mij bang laat maken door de linkse klimaatactivist dat ons een catastrofe te wachten staat, laat ik mij evenmin bang maken door de rechtse econoom die ons een catastrofe voorspelt. Meneer de econoom, maak de economie zoals ik hem hebben wil, dat gaat niet altijd met een vrije markteconomie.

In beginsel denk ik dat ieder land verantwoordelijk is voor de eigen voedselvoorziening. voor divers voedsel is handel mogelijk, maar de basis is dat de grond onder je voeten ook je levensvoorwaarden zijn. Wat doet Nederland echter? We produceren voedsel voor het hele mondiale weeshuis! Nederland is het stoutste jongetje van de klas waar het gaat om de bevolkingspopulatie! Is het voor de rechtse econoom mogelijk een economie te denken m.b.t. voedselproductie dat in de eerste plaats gericht is op de eigen bevolking in plaats van export?

Trinco
Trinco
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Eigenlijk ook niet echt verrassend, toch?
Rusland, het Oostblok, Vietnam, Noord-Korea, Cambodja, Cuba, China enz.
Overal waar links steeds meer macht kreeg en krijgt, verdwijnen vrijheden en democratie.
Waarom zou dat hier niet gebeuren dan?

Leo vd Veen
Leo vd Veen
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zoals steeds een goed en vooral objectief verhaal. Burgers zouden dit objectieve nieuws veel vaker en meer moeten kunnen zien. Dit is nodig om juiste mening te kunnen vormen

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als de ijsbergen gaan smelten stijgt de oceaan 2 meter. Is dat de wet van Archimedes meegerekend?

32
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen