Nederland verkwanselt zijn buitenlandse belangen

Getuigenispolitiek in plaats van Realpolitik

Titelfoto bij artikel Nederland verkwanselt zijn buitenlandse belangen Johannes vervloed opiniez

Foto:

Realpolitiek is niet meer van deze tijd en alle landen zullen zich tenslotte schikken in een internationale rechtsorde. Dat is de dominante gedachtengang van de politici en ambtenaren die zich bezighouden met ons buitenlands beleid en defensie. Dus een krijgsmacht is eigenlijk nauwelijks nodig en het bevorderen van mensenrechten staat tegenwoordig op nummer één. Het is pure illusiepolitiek, die onze veiligheid bedreigt en onze economische belangen verkwanselt. Kan het tij nog worden gekeerd, vraagt Johannes Vervloed zich af.

De traditionele buitenlandse politiek waarmee ons land groot werd, met als hoogtepunt de Gouden Eeuw, is verlaten. De prioriteiten zijn omgedraaid. Ooit stond veiligheid voorop, was het economische belang een goede tweede en werd de wereld geaccepteerd zoals die was. Thans staat de buitenlandse politiek in het teken van het verbeteren van de wereld, denk aan de Sustainable Development Goals van de  Verenigde Naties. De economische diplomatie leidt een zieltogend bestaan en onze veiligheid bungelt onderaan het prioriteitenlijstje met ‘poef, poef’-munitie en geneuzel over diversiteits- en inclusiviteitstrainingen voor onze strijdkrachten.

Hoe heeft het zover kunnen komen en kan het tij nog gekeerd?

 

Traditionele hoekstenen

Oud-minister van Defensie Joris Voorhoeve schreef er een boek over: Peace, profits and principles. We hebben het over wat eens de drie hoekstenen waren van het Nederlandse buitenlandse beleid, in die volgorde. We schrijven het jaar 1979, toen de NAVO nog onomstreden onze veiligheidsparaplu was, het Nederlandse bedrijfsleven succesvol op buitenlandse markten opereerde en het opgestoken ‘mensenrechten’-vingertje van Jan Pronk nog niet de relatie met Indonesië had verpest.

De Europese Unie bestond nog niet, er was een Europese Economische Gemeenschap (EEG), met nadruk op het middelste woord, ‘economisch’. De EEG stond ten dienste van de economische belangen van Nederland en de andere lidstaten en had nog niet de pretentie om haar leden de les te lezen over mensenrechten, LHBTI-rechten en de rechterlijke macht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken had een mensenrechtenbeleid, maar dit stond op plaats drie – na veiligheid en economisch belang – en was zeker nog niet activistisch.

 

Sustainable Development Goals

Hoe anders is het huidige beleid. Als we de memorie van toelichting van de begroting 2022, hoofdstuk Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, bekijken zien we dat deze doorspekt is met de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN. Het overgrote deel van de 3,265 miljard euro van deze begroting gaat naar projecten en activiteiten in het kader van deze SDG’s en naar klimaatbeleid. Slechts een schamele vijf miljoen euro is bestemd voor het Nederlandse bedrijfsleven.

De Defensiebegroting 2022 is iets opgehoogd ten opzichte van 2021 (van 11,581 naar 12,392 miljard), maar blijft met 1,17 % nog ruim onder de in NAVO-verband afgesproken norm van 2% van het BBP (binnenlands bruto product). De ophoging betreft ook alleen maar de post materieel. Alle krijgsmachtonderdelen moeten het met hetzelfde budget doen.

 

Omkering prioriteiten

Kijken we naar het actieve beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken dan betreft dit slechts getuigenispolitiek, zowel bilateraal als in EU-verband. Moties over mensenrechtenschendingen in de Tweede Kamer en EU-sanctiepolitiek tegen schendingen van de mensenrechten in landen buiten de EU. Kort gezegd, Nederland heeft behalve mensenrechtenbeleid geen buitenlandse politiek meer en op EU-niveau is het niet veel beter. De bekende uitdrukking ‘de EU is een reus op lemen voeten’ is meer dan ooit van toepassing.

Meer nog dan het voeren van buitenlands beleid is het ministerie met zichzelf bezig. De meetlat is diversiteit en inclusiviteit. Daar wordt alles en iedereen aan afgemeten. De professionaliteit, waar Buitenlandse Zaken bekend om stond in het tijdperk van Kleffens – Luns (1939-1971) en nog enigszins volgehouden tot en met Ben Bot (2007), is verdwenen als sneeuw voor de zon.

 

Het bevorderen van de economische belangen van Nederland geschiedt nog slechts mondjesmaat. Op de posten zitten hier en daar nog wel goedwillende diplomaten, die handelsbevordering hoog in het vaandel hebben staan, maar de meerderheid heeft het daarvoor te druk. Met genderbeleid, duurzaamheid en andere links-progressieve hobby’s om de wereld naar Nederlands progressief ideaalbeeld te hervormen.

 

Illusiepolitiek

De derde voormalige hoeksteen van het Nederlandse buitenlandse beleid, het bevorderen van onze veiligheid komt er helemaal bekaaid van af. Inzet van de krijgsmacht voor buitenlandse missies is na het echec van de operaties in Afghanistan en Mali bijna niet meer mogelijk. Laat staan voor de landsverdediging en al helemaal niet voor geopolitiek beleid. Zelfs wordt de noodzaak van een sterke defensie niet meer ingezien. Het kabinet hecht vooral belang aan het bevorderen van een internationale rechtsorde, met regels waaraan iedereen zich dient te houden. Dus waar heb je dan nog een krijgsmacht voor nodig? Eigenlijk alleen nog voor vredesmissies onder de vlag van de VN.

Dat laatste is pure illusiepolitiek. Het gaat uit van een globalistisch gedachtegoed dat alle landen zich uiteindelijk zullen schikken in een internationale rechtsorde. Dat China en Rusland deze rechtsorde steevast met voeten treden wordt afgedaan als een tijdelijk fenomeen. Realpolitiek – inspelen op de feitelijke geopolitieke krachtsverhoudingen in plaats van het bedrijven van getuigenispolitiek – is niet meer van deze tijd, zo wordt op het hedendaagse ministerie van Buitenlandse Zaken gedacht. Dat ziet men als negentiendeeeuws denken.

 

Trump

Deze gedachtegang verklaart waarom over Trump zo denigrerend en lacherig werd gedaan en waarom zijn opvolger Biden als een ‘verlosser’ werd binnengehaald. Dat Trump niet meeging in het globalistische illusiedenken, niet naïef was en China een halt toeriep werd afgedaan als egoïstische America First-politiek. Biden gaat ervoor zorgen – zo is het gevoel op het ministerie – dat alle landen zich weer gaan houden aan de internationale rechtsregels.

Men begaat daarin een grote vergissing. De VS onder Biden is niet langer in staat de rest van de wereld met kracht en vasthoudendheid zijn wil op te leggen. De Pax Americana is voorbij. De enige remedie tegen totalitaire regimes van China en Rusland is keiharde Realpolitik – macht tegenover macht – zoals toegepast door voormalig president Trump en ingefluisterd door Henri Kissinger.

 

Verkwanseling

Ik kan maar één conclusie trekken uit de omkering van de prioriteiten van het Nederlandse buitenlandse beleid: Nederland verkwanselt z’n buitenlandse belangen. Onze veiligheid wordt op het spel gezet met een onvoldoende bijdrage aan de NAVO en afgezwakt met meegaan in het Frans-Duitse luchtkasteel van het opbouwen van een eigen EU-defensie.

De kurk waarop de Nederlandse economie drijft, een succesvol internationaal opererend bedrijfsleven, wordt niet meer actief ondersteund. Eerder is het tegendeel het geval. De Nederlandse multinationals worden in de verdachtenbank geplaatst, beschouwd als belastingontwijkers en -ontduikers en bekritiseerd om het uitkeren van te hoge bonussen. Het bedrijfsleven wordt niet meer gezien als hét verdienmodel van Nederland. Het wordt opgezadeld met een steeds hogere lasten- en regeldruk. De overheid groeit maar door en denkt ten onrechte dat ze veel betere zaken kan doen dan het bedrijfsleven.

En voor zover het ministerie van Buitenlandse Zaken niet met zichzelf bezig is, worden alle overblijvende energie en middelen gestoken in het verbeteren van de wereld met de globalistische agenda 2030 van de VN als reisgids.

 

Verkeerde prioriteiten

De omslag in het denken over buitenlands beleid, resulterend in het omdraaien van de prioriteiten, vond plaats tussen 1973 en 1977, de tijd van het kabinet Den Uyl, met Jan Pronk – geestelijk vader van het wereldverbeteringsdenken – als minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Het Nederlandse buitenlandse beleid is altijd een samenspel van de ‘koopman en de dominee’ geweest. Maar de koopman had altijd de lead en de dominee opereerde in zijn kielzog. De VOC nam het initiatief voor het openen van handelsposten en de ‘pacificatie’ van de lokale bevolking. Het redden van de zieltjes van de heidenen werd aan de missionarissen en zendelingen overgelaten.

De bevlogen wereldverbeteraar Jan Pronk ging als minister voor Ontwikkelingssamenwerking de facto het beleid op het ministerie van Buitenlandse Zaken bepalen, want hij had het geld, de minister van Buitenlandse Zaken niet. Dat veranderde de relatie ‘koopman-dominee’. De wereld kon niet aan het slechts op winst beluste bedrijfsleven worden overgelaten. De overheid moest z’n verantwoordelijkheid nemen, een beleid dat voortkwam uit de socialistische koker van de maakbare samenleving.

Het kabinet-Den Uyl viel in 1977, maar de geest was uit de fles. Het geloof in de maakbare samenleving en getuigenispolitiek bleef. De opeenvolgende kabinetten, waaronder de afgelopen tien jaar van Rutte I, II en III, opereerden en opereren nog steeds in deze geest. 

 

Internationale rechtsorde

Ook het internationale rechtsorde-denken is niet nieuw. Nederland stond zelfs aan de wieg daarvan. De zeventiende-eeuwse jurist Hugo de Groot (Grotius) was één van de grondleggers van het zee- en volkenrecht. Internationaal recht was een Nederlands belang. Oorlog voeren is niet goedkoop en de zuinige kooplieden van de VOC maakten liever algemeen geldende regels dan telkens via de wapens hun belangen te moeten verdedigen. Zich volledig hierop verlaten deden ze echter niet. Nederland had in de Gouden Eeuw de sterkste vloot ter wereld en sloot wisselende bondgenootschappen om het machtsevenwicht tussen de toenmalige grootmachten (waarvan Nederland niet de onbelangrijkste was) te behouden.

 

Met het verliezen van de grootmacht status steeg het belang van het internationale recht voor Nederland. Sindsdien staat het ‘bevorderen van de internationale rechtsorde’ bovenaan het wensenlijstje van de Nederlandse buitenlandse politiek. Samen met de wereldverbetering vormt het de kern van het huidige buitenlandse beleid.

 

Kan het tij nog gekeerd?

Ik vrees dat het tij voorlopig niet zal worden gekeerd. Niet met de huidige regering die waarschijnlijk nog vier jaar doorregeert. Verandering zal moeten komen van een andere coalitie, die de buitenlandse belangen van Nederland weer serieus neemt en actief bevordert. Die inziet dat activistisch een globalistische agenda najagen gevaarlijke illusiepolitiek is. Dat de enige garantie voor onze veiligheid en welvaart een gezamenlijk optrekken van het Westen onder leiding van de VS is, met een realistische Realpolitik. Dat de EU daarvoor geen alternatief vormt. Zij is belangrijk voor onze welvaart, maar moet als een goede schoenmaker bij z’n leest blijven en zich beperken tot een economische samenwerkingsverband, geen politieke unie of defensie-unie. Nederland moet inzien dat het de wereld niet kan veranderen en zeker niet kan kneden naar eigen idealen.

Kortom de prioriteiten van de buitenlandse politiek moeten weer in de juiste volgorde worden gezet. Met veiligheid op de eerste plaats, het bedrijfsleven als verdienmodel voor onze welvaart op nummer twee en de moral high ground, het opgestoken Nederlandse vingertje, weer terug waar het hoort. Op een bescheiden derde plaats, in overeenstemming met de positie van ons land in de wereld.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
23 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kijk beste Johannes, het tij is NIET meer te keren, zonder een opstand van de Nederlandse bevolking.
Het Kartel of dat nu onder Rutte of Kaag is, neemt nooit geen gas meer terug, de dik belegde boterham en hun banksaldo is hun heilig, met dank aan de media, die voor de volle 100% pro Kartel is en daar ook naar handelt, door de anders denkenden altijd in de verdomhoek te plaatsen.

Ik persoonlijk, geef geen Eurocent meer voor dit Nederland.
Het zij zo.

Jan Smid
Jan Smid
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Je ziet nu het gedonder bij Taiwan, dé chipsproducent van de wereld. Wie de chipsmachines bouwen en wie de chipsproductie en de innnovatie hebben om de allersnelste chips te maken, hebben feitelijk de macht over de gehele wereld. I,p.v. dat te koesteren en te begrijpen dat China dat in wil pikken vinden we het belangrijker dat we zaken kunnen doen met China zonder ons maar te bekommeren en druk te maken dat als we handel willen drijven en buitenlandse bedrijven Nederlandse bedrijven en bezit opkopen dat er dan wel sprake moet zijn wederkerigheid. Voetje bij voetje krijgt China steeds meer macht in Europese landen en bijvoorbeeld ook in de VN. We maken er ons niet druk over.

In Europa vinden we het nu belangrijker om ruzie te met elkaar te maken en vliegen afvangen, gelijk als in onze eigen parlement dan om eenheid te zoeken. Het kan best zijn dat wat Polen doet in strijd is met de Europese wetgeving maar in elk Europees land zie je dat de democratisch rechtstaat achteruit holt, de overheid de burgers knevelt en zelfs op bevel van de rechter weigert om informatie te verstrekken. Het is ons land qua rechtstaat echt niet beter meer dan bijvoorbeeld in Italie, Duitsland, Nederland, Hongarije of Polen of andere landen. Ironisch om te zien dat Nederland zich druk maakt om de splinters die men in de ogen ziet in andere landen, maar gewoon de balk vergeet die uit onze ogen steekt, zo dedain en verwaand zijn we .

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smid

Rutte blaast hoog uit de toren tegen Polen om aandacht van eigen falen te verleggen.

Cor
Cor
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Het is geen falen van Rutte, maar bewust mismanagement om Nederland naar de verdoemenis te helpen. Wat hij samen met zijn kartel de afgelopen 10 jaar heeft gedaan is Nederland en zijn burgers weggegeven aan de elite. Hij is niet voor niets lid van WEF en de Davos groep.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cor

Inderdaad is het falen een geplande actie, dank voor correctie.

Rudy
Rudy
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smid

Nederland is geen rechtstaat, een politicus is vermoord, Rutte liet de dader vervroegd vrij. Een journalist en een advocaat zijn straffeloos geliquideerd, en bejaarden zijn zonder enige reden neergeknuppeld op het Malieveld. Nederland is een corporate fascistische dictatuur.

piet12345
piet12345
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Euh, ja maar als je vervolgens de oplossing verwacht vanuit de politiek…..Overheden zijn inmiddels wereldwijd niet meer dan het uitvoeringsorgaan van alles met Big ervoor, en uiteraard Ngo´s. Op die laatste 2 kun je niet stemmen. Zolang dit kwartje niet valt, kun je nog veel van deze artikelen schrijven maar het gaat niets veranderen. Het is simpelweg terug naar de tekentafel of alle vrijheden verliezen en het laatste gaat momenteel in een ongekend rap tempo.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door piet12345
Annemarijn
Annemarijn
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Johannes Vervloed toont zijn brede kennis weer in dit stuk over het verkeerd afgestelde buitenlandbeleid van de Rutte-kabinetten. Er is een reden voor, en wel de uitvoering van The Great Reset, het programma van het WEF van de beruchte Klaus Schwab, die sinds 1971 streeftnaar een globale regering van de rijksten en de machtigstenter wereld.
Bill Gates en de Rockefellers hebben daar een grote rol in, maar ook Rutte en Sigrid
Kaag hebben een stevige rol daarin. Kaag leidt zelfs een commissie.
In die gedachengang speelt een volk, of de beveiliging van een volk absoluut geen rol meer. Hun “buitenlands belid” houdt in zovel mogelijk immigranten, zodat de
Eigen rol van autochtoon Nederland zosnel mogelijk is uitgespeeld. Dat, en nog veel meer waaronder de onteigening van de boeren, staat ons te wachten.

Willem
Willem
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat een goed artikel. Word je verdrietig van. Ik ben benieuwd of onze politici dit ook lezen. Lijkt wel of er een groter plan achter zit. Nl kapot maken.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Internationale rechtsorde bestaat niet. Islamitische staten hanteren een heel ander wereldbeeld en een andere rechtsorde dan de westerse democatiën. Immigratie toestaan uit deze landen staat dus meestal gelijk aan de import van politieke tegenstanders, tweedeling in de samenleving en parallelle samenlevingen.
Dit is allemaal veroorzaakt door het idee dat er achter de cultuur bepaalde mens een universele mens schuilgaat (Rousseau, Marx).

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een ander punt van de globalistische Agenda 2030 is dat Nederland als souvereine staat niet meer zal bestaan. We zullen ad ultimo in een wereldstaat wonen en dan is er geen buitenlands beleid meer nodig want er is geen buitenland meer. Ten minste zolang we geen buitenaardse wezens tegenkomen.

Theo Prinse
Theo Prinse
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dank voor dit artikel. Ik pleit al jaar en dag via emails aan de TK cie defensie voor een of twee vliegdekschepen, satellieten enz. Nederland heeft met Rotterdam als haven voor Europa de plicht voor een sterke defensie van 20-30 miljard per jaar maar daar hoort een evenredige wapen industrie bij. Het dringt niet door tot de Nederlandse politici dat wapens niet buitenlands kunnen zijn. Ook Wilders niet want hij stak de dolk in de Marinierskazerne in Vlissingen maar ziet voor de Krijgsmacht enkel een taak tegen straattuig. Wilders was tegen de Kunduz verlenging en wil geen buitenlandse militaire inzet tegen islam terreur niet in islamitische landen bestrijden en zijn tokkies redeneertrant buigt voor islamitische wederopbouw in Afghanistan. Wilders eist Afghanen naar Qatar te gaan maar Qatar is terreur financierstaat nummer een. Een betere vriend kan IS, Al Qaeda zich niet wensen. Alleen de SGP van Kees van der Staaij en FvD van Thierry Baudet hebben een hart voor een sterke krijgsmacht. Verder staat de Europese Unie op springen en wellicht kan de Franse Trump’ Éric Zemmour met Le Pen Macron verslaan. Liz Biden wil Kamela Harris al laten verdwijnen en senile Biden krijgt nog te maken met het Pentagon dat Trump vier jaar lang om de tuin heeft geleid.

Henk Jan
Henk Jan
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Heftige reactie van de vorige, ben het er grotendeels mee eens. Heb een aantal jaren met nederlandsche ambassades, ze zijn allemaal zo “ arrivee” het arrogante straalt er van af.
Maar nederland bereid zich waarschijnlijk voor op een maritieme bijrol in europa, zoals ook op defensie? Het slappe van Rutte is dat hij TOTAAL niks heeft met defensie heeft! Als hij maar kan blijven lachen!

Netty
Netty
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

“Tokkie taal van Wilders”. Foei!!
Verder vind ik uw reactie behoorlijk wat Wishful thinking. Niet erg concreet dus.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Zeg Theo Prinse, als jij de vrijheid neemt om Wilders en Tokkiesredeneertrant op een lijn te plaatsen, neem ik aan dat jij ook de ca 1,2 Miljoen kiezers op deze Wilders, in het zelfde verdomhoekje plaats.
Weet jij, dat jouw redenatie dezelfde uitsluiting bewerkstelligt, als het Rutte Kartel met hun QR / Apartheidspas.

Jan Smid
Jan Smid
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Betaalt het bedrijfsleven en met name de multinationals die hier gevestigd zijn dan ook mee aan het door uw benoemde defensiemateriaal of mag de burger en het mkb weer alles ophoesten zoals ook met de klimaatplannen?
Vliegdekschepen zijn echt interessant als je die zelf kunt maken en die maakindustrie is beschermd want slechts 3 landen kunnen echt een goed vliegdekschepen maken en dan moet je er voor zorgen dat je die kennis ook in eigen land houdt en niet weglekt naar andere landen, zoals Frankrijk dat wilde doen. En je moet de manschappen ook hebben en daar heeft Nederland al een probleem. Dezelfde problematiek zie je ook met kernenergie en zaken als zorg.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Onveiligheid gaat minderen als deze gelijk verspreid wordt over de hele wereld. Nederland heeft het begrepen en doet goed mee. En zo is voor alles een oplossing.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Een hele sterke. Ni28.
Zoiets als, je sloopt eerst zelf de zorg en daarna geef je de anders denkende de schuld.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

U heeft mij als de enige begrepen.

Netty
Netty
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

GELIJK VERSPREiD” Daar zegt u wel wat. Dat gaat dus niet gebeuren.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Netty

Dat gaat zeker niet gebeuren maar het lijkt er op dat men het wil in plaats van echte bestrijding. Dat het daardoor alleen meer wordt schijnt men niet te willen beseffen. Nederland is inmiddels de beloofde land voor criminelen en de open grenzen beleid zorgt voor nog meer aanwas.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Ni28
Jan Smid
Jan Smid
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Vroeger had je nog een partij als het CDA die begreep dat je niet enkel en alleen liberaal beleid kan voeren onder de noemer terugtredende overheid en ga vooral je gang. Maar de letters CDA staan allang niet meer voor Christelijk Democratisch Appel. Wat zeg ik , de onvergetelijk beslist miskende cabaretier Fons Jansen had het in de jaren 70 al over commissarissen, directeuren, aandeelhouders

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smid

Het verloop van de interne verkiezingen bij de CDA zijn tekenend voor de gerommel en instabiliteit van deze partij. Het rommelt daar tussen de linker en rechter vleugel al lang. De CDA waait met elke net beschikbare wind. Hoekstra en anderen zijn gewone boeven die zich zelf verrijken en tegelijk blijven liegen. De belastingontduiking door bedenkelijke investeringen die zij tegelijk zogenaamd bestrijden of mondkapjes “zonder winst” importeren . P. Omtzigt zou moeten stoppen met de gentleman spel en zijn mond helemaal open te doen. Hij zal vast meer bewijzen op schrift hebben over de kwalijke praktijken en kan de partij in principe opblazen want deze boeven zijn bezig om zich in de nieuwe regering te nestelen ondanks hun verlies. Omtzigt zou nu zijn partij moeten oprichten zolang het kolen heet is. Hopelijk verspeelt hij zijn huidige positie niet want alleen zal hij niet veel kunnen doen.

23
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x