Na de moord op David Amess wordt er weer volop weggekeken

Frame van "aanval op de democratie"

Er is een “oerconservatief katholiek Engels parlementslid vermoord, dat tegen abortus en het homohuwelijk was”, schreef de pers. Over de religie van de geradicaliseerde verdachte van Somalische afkomst wordt vanzelfsprekend gezwegen. De aandacht is al direct verlegd naar een ‘aanval op de democratie’ en het verbieden van anonieme twitteraccounts. De democratie wordt inderdaad aangevallen, en wel door de infantiele, verdorven en mensonterende cancel culture en identiteitspolitiek, stelt Sonja Dahlmans.

Sir David Amess werd vorige week vrijdag vermoord. Hij was in een kerk in zijn kiesdistrict (Southend West) om met zijn kiezers te spreken toen een 25-jarige man van Somalische afkomst hem aanviel met een mes. Inmiddels is bekend dat MI5 de afslachting behandelt als een terroristische daad. Terwijl ik dit schrijf, publiceert The Sun dat de vermoedelijke dader zich liet inspireren door Anjem Choudary. Choudary steunde Islamitische Staat en zou minstens honderd jihadisten hebben geïnspireerd, onder wie de moordenaar van soldaat Lee Rigby.

Ali Harbi Ali, de verdachte, was niet eerder in beeld als mogelijke ‘terrorist,’ maar nam wel deel aan het anti-radicaliseringsprogramma Prevent (voorkomen). Dat laatste is niet helemaal gelukt: Amess, een alom gerespecteerd MP, echtgenoot en vader van vijf kinderen, is niet meer.

 

Geschokt

Wat overblijft is de zoveelste poging de religie van de dader niet te benoemen of daar slechts heel voorzichtig naar te verwijzen. De Volkskrant laat ons weten dat Amess een oerconservatieve rooms-katholiek was en tegen abortus en het homohuwelijk. Dat wel. Dan weet iedereen in welke hoek Amess te plaatsen. De religie van de vermoedelijke dader blijft onbenoemd. 

Uiteraard krijgt u de gelegenheid sympathie te voelen voor de vader van de verdachte, die zich ‘erg getraumatiseerd’ voelt. RTL-nieuws voegt nog toe dat papa ‘geschokt’ is, zoals iedereen telkens ‘geschokt’ is na dergelijke aanslagen. Maar dat zijn nooit, met uitzondering van een zeer gedetailleerd artikel in de Telegraaf, islamitisch terroristische aanslagen, maar ‘aanvallen op de democratie.’

 

Aanval op de democratie

We moeten voorzichtig zijn met speculeren over het motief van de dader. Helemaal mee eens. Toch weten politici en journalisten al dat ‘de democratie’ het grootste slachtoffer is, nog voor het onderzoek is afgerond. Elke keer opnieuw. Zoek, zoek het motief, maar dat dit een aanslag op de democratie is, is op voorhand al duidelijk.

 

Abstract begrip

Democratie is een abstract zelfstandig naamwoord; die kan onmogelijk met meerdere messteken afgeslacht worden. Het slachtoffer van de moord in de kerk van Leigh-on-Sea was niet de democratie, maar een echtgenoot, vader en een hardwerkend parlementslid, nota bene in de adelstand verheven. Hij zal dus wel wat goed gedaan hebben, maar ‘inclusief’ als wij tegenwoordig zijn benoemen we nadrukkelijk wat niet strookt met de progressieve agenda. Dat is wat overblijft na een leven lang hard werken voor de publieke zaak.

Kortom: Amess was tegen abortus en het homohuwelijk, de religie van de dader laten we zolang mogelijk buiten beschouwing, de vader van de dader (!) is getraumatiseerd en bovenop al deze ontmenselijking is het slachtoffer het abstracte begrip ‘de democratie.’ Zo kennen we de pers weer.

 

Islamitisch terrorisme

De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Patel, liet weten dat zij overweegt het recht op anonimiteit op sociale media te stoppen. Maar anonieme posts hebben David Amess niet vermoord, zoals Tom Slater terecht stelt in zijn column in Spiked Online. Niemand weet nog waarom Ali Amess vermoordde, maar iedereen is al druk bezig allerlei beschuldigingen te doen, verantwoordelijken te zoeken, behalve die ene: islamitisch terrorisme.

 

De Telegraaf meldt nog een mogelijk motief in David Amess’ contacten met Qatar en de Britse Telegraph schrijft dat de vader van Ali zelf slachtoffer is geweest van islamistische terreurdreigingen. Vader zou betrokken zijn in de strijd tegen de islamitische terreurgroep al-Shabaab uit Somalië.

 

al-Shabaab

We weten dus dat de dader van oorsprong uit Somalië komt en laat nu heel toevallig dat land op de derde plaats staan van de jaarlijkse ranglijst christenvervolging van Open Doors. Laat het nou net het land zijn waar de islamitische terreurbeweging al-Shabaab actief christenen vervolgt en vermoordt. Ik citeer uit het verslag van Open Doors:

Strijders van al-Shabaab in Somalië zien christenen als het belangrijkste doelwit om uit te schakelen. De militanten spreken regelmatig uit dat ze Somalië willen ‘zuiveren’ van christenen. In de afgelopen jaren is een trend te zien waarin militanten specifiek christelijke leiders opsporen om ze te straffen voor hun activiteiten.

 

Islam uit de wind gehouden

We weten nog niet wat de dader tot zijn afschuwelijke daad heeft gebracht en ik beweer niet dat Ali een link met al-Shabaab heeft. Wel is het raar dat er nauwelijks over zijn religie gesproken wordt en de moord onder de alles bedekkende termen ‘radicalisatie’ en ‘terrorisme’ wordt geframed. Zo duidelijk als de religie van Amess wordt benoemd – en niet bepaald in positieve zin – zo luid is het zwijgen over de religie van de verdachte. Voorzichtigheid is altijd geboden, uiteraard, maar de reflex waar men altijd in schiet, benoemen wat er niet deugt aan conservatieve christenen, zelfs als zij zojuist slachtoffer van een moordaanslag zijn en het uit de wind houden van de islam, is onvoorstelbaar. Waarom wel die negatieve labeling van het slachtoffer? Waarom is dat wel kies?

De religie van de dader moet buiten beschouwing worden gelaten en alleen als het echt niet anders kan, wordt vermeld dat hij ‘radicaliseerde’ (in wat wordt niet benoemd). Goed, laten we dan kijken naar de religie van het slachtoffer. Wat dan overblijft, is dat een devoot rooms-katholieke man werd doodgestoken. Terwijl Amess stervende was kon hij het laatste sacrament niet ontvangen, omdat zijn stervende lichaam onderdeel was van onderzoek op een plaats delict. De plaats delict was een kerk.

 

Vrij Iran

Wie was David Amess? De oppositie uit Iran is in diepe rouw vanwege de dood van Sir David Amess, omdat hij samen met hen streed voor een vrij Iran. Vrij van de tirannie van de islamistische moellahs en het juk van de strikte regels van de sharia. Amess was lid van de Britse Commissie voor Iraanse Vrijheid (BCFIF). Iets waar hij in zijn hele politieke carrière (sinds 1983) het meest trots op was. Hij hoopte soortgelijke acties voor Afghanistan te kunnen bewerkstelligen. Hij sprak geregeld tijdens rally’s van het Iraanse Verzet. Als mensenrechtenactivist sprak hij zich deze week nog openlijk uit tegen de Iraanse president Ebrahim Raisi. Amess vond dat de internationale gemeenschap Raisi verantwoordelijk moest houden voor betrokkenheid bij de massamoorden van 1988:

Iranian dissidents have long criticized Western policymakers for maintaining ordinary diplomatic relationships with the Iranian regime in spite of its ongoing commitment to terrorism, suppression of dissent, nuclear proliferation, and other malign activities.

 

Durf

Hij durfde. Amess benoemde hoe kwalijk het is dat Europese leiders wegkijken van het toenemende geweld in Iran, omdat ze hopen op een nucleaire deal met het land. De Europese leiders, onder wie die van ons land, die zich verzamelden om bij de inauguratie van Raisi acte de presence te mogen geven. Een van de weinige politici die ferm een standpunt durfde in te nemen en zich niet verschool achter ‘goede betrekkingen’ onderhouden of ‘stille diplomatie.’

In een interview dat ik onlangs hield met Claire Evans van International Christian Concern, woordvoerder Midden-Oosten, waarschuwt zij voor het gevaar van het niet openlijk benoemen van mensenrechtenschendingen: “Wanneer je genocide ontkent, geeft dat de daders een kans om hun daden te promoten, omdat ze weten dat er geen consequenties zullen volgen.” 

Ik interviewde Evans over de situatie in Turkije, maar voor het Iraanse regime gelden dezelfde principes. En uitgerekend de man die zich hier wel tegen durfde uit te spreken en ervoor koos niet weg te kijken of zich te verschuilen achter slappe excuses, wordt nu slechts afgeschilderd als een conservatief die tegen abortus en homorechten was.

 

Karikatuur

De minachting die wij in het Westen hebben voor alles wat kwetsbaar en machteloos is, wordt zichtbaar in de verslaggeving over de moord op Sir David Amess. De bizarre lachspiegel waarin wij de afgelopen jaren kijken, die de werkelijkheid tot een lachwekkende vervorming van zichzelf toont, wordt hier weer eens te meer zichtbaar. Niet de juiste policolor agenda, niet de juiste ‘idealen,’ en dus vervormd tot een karikatuur.

De liefde die Amess voor zijn medemensen had, voor wie hij zich altijd sterk maakte, blijft onbenoemd. Een man die voor vrijheid en mensenrechten streed afschilderen als iemand die vooral ‘tegen’ was. Je moet maar durven. Daders worden slachtoffers gemaakt, echte slachtoffers genegeerd en mensenrechtenactivisten worden gedehumaniseerd en geridiculiseerd. Dat heet tegenwoordig integriteit, inclusie of diversiteit.

 

Afwachten

Op bezoek bij de leiders van de Islamitische Republiek Iran dragen onze vertegenwoordigers een hoofddoek, terwijl tegelijkertijd vrouwen gevangen zitten voor het afwerpen ervan. Wij onderhandelen met de Taliban over vrede en willen vooral afwachten alvorens te oordelen, want het zou maar zo kunnen dat zij vrouwenrechten gaan respecteren. Maar afwachten te oordelen over een vermoorde christelijke conservatieve man is teveel gevraagd. Hoe ziek en verdorven moet het nog worden?

Er wordt ons telkenmale op het hart gedrukt dat islamistische terreurgroepen evenals de bittere gevolgen van de uitvoering van de sharia ‘niets’ te maken hebben met de islam. Maar een vermoorde christelijke politicus wordt direct weggezet als homofoob en anti-abortus, zonder maar een begin te maken met te benoemen wat de man allemaal ook deed aan goede dingen.

 

Vrouwenrechten

Respect voor vrouwenrechten wordt bovendien niet gezien als het streven alle vrouwen en meisjes in Afghanistan, Iran of waar dan ook in de islamitische wereld gelijke rechten en kansen te geven, of het recht als vrouw niet opgehangen te worden. Nee, westerse ‘vrouwenrechten’ gaan over machtsposities, zoals een ministers– of burgemeesterspost. Alles bekeken met de westerse bril. Hoe vrouwen hier, die geen loodgieter of vuilnisman/vrouw willen worden, over het begrip vrouwenrechten denken.

 

Topfuncties

Gelukkig kunnen ‘feministes’ hun hart ophalen aan de vrouwelijke Iraanse oud-minister Marzieh Dastjerdi. Zij stemde voor segregatie van vrouwen en mannen, voor juridische veranderingen om het vrouwen nog moeilijker te maken een echtscheiding aan te vragen, maar het is wel een vrouw die een machtspositie had. Er is meer goed nieuws voor het feministische front: Ebrahim Raisi benoemde een vrouw als nieuwe vicevoorzitter Vrouwenzaken. Ansieh Khazali is helemaal pro kindbruidjes, maar ze is wel een vrouw in een topfunctie. Twee vrouwen met een hoge positie die ‘voor’ allerlei zaken zijn, in schril contrast met Sir David Amess die ‘tegen’ van alles was dat de inclusieve agenda promoot.

 

Identiteitspolitiek

Ik geef de ‘duiders’ tot zover gelijk dat de democratie inderdaad wordt aangevallen, maar niet door (vermoedelijke) daders van islamitische aanslagen, maar door de infantiele, verdorven en mensonterende cancel culture en identiteitspolitiek. Alleen wat zij zelf zijn wordt omarmd, al het andere afgewezen. Onder de noemer van inclusie en verbinding. De link met de afschuwelijke moord op MP Jo Cox (Labour) werd meteen gelegd, echter zonder te benoemen dat er sinds 1979 maar liefst vijf (!) conservatieve MP’s zijn vermoord.

Zonder iets af te willen doen aan de moord op Cox is dat wel tekenend, omdat het laat zien met wie men zich identificeert. Daarnaast minachten en negeren zij alles wat kwetsbaar is en maken van de grootste groep schreeuwers slachtoffers, want daarmee identificeren ze zichzelf. De diversiteitsagenda gaat namelijk om macht houden of krijgen. In stilte lijden is geen deugd meer, anders gezegd.

Ik zie dagelijks hoe christenen, Jezidis, Joden en mensen uit de LGBTQ+-gemeenschap die niet woke zijn moeten vechten. Niet alleen voor gelijke rechten of aandacht voor de schendingen daarvan, maar sinds het afgelopen decennium ook voor het recht anders te mogen denken. Tien jaar geleden was dit fenomeen nog een contradictio in terminis, nu het nieuwe normaal.

Sir David Amess is vermoord, God hebbe zijn ziel.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
30 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Walter
Walter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Respect Sonja ,geweldig mooi stuk hoe onze westerse waarden worden verguist door de herstructurering van onze maatschappij ,tussen halal en haram met een marxistisch tintje

Jos
Jos
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Heel erg mee eens. Goed en vooral puntig verwoord. Ik ben die minzame opgezwollen deugmentaliteit inmiddels zo kots beu. Het gaat maar door. In het artikel wordt nog even verwezen naar de geraffineerde maar vooral selectieve beïnvloeding van bv de Volkskrant. Je ziet het voortdurend, de tomeloze inzet om de lezer onwetend te houden van de rauwe werkelijkheid. Dat de Islam maar ook immigratie veelal schuurt en wringt met de westerse manier van leven mag niet worden benoemd. Dat veel immigranten het gewoon niet willen. Dat er inmiddels massa’s lieden ons land zijn binnen gekomen die helemaal niet willen inte greren. Dus verhullen zij de werkelijkheid want het zal toch niet zo zijn dat die vermaledijde Wilders al die tijd gelijk heeft gehad? Dus schrijven zij, jongens duwen een man onder de trein. Jongens, ja hoor, dacht ik toen. Inmiddels een reflex waarvan de deugers nooit gedacht hebben dat dit het resultaat zou zijn van hun pogingen om de waarheid te verdoezelen.
Kortom, een artikel naar mijn hart.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Kijk maar eens goed om je heen Jos, immigratie is 90% Islam.
Ik weet het nog goed als trainer van een voetbalclub, toen de Marokkanen en de Turken de club binnen stroomden, ging men met de onderbroek aan onder de douche.

Wij autochtonen Nederlanders, zijn er met onze ogen open ingetuind.
Wij autochtonen Nederlanders, hebben zich moeten aanpassen aan de allochtonen gelukszoekers, anders was je een racist en werdt je publiekelijk aan de schandpaal genageld.
Is Wilders niet het beste voorbeeld.?

Netty
Netty
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Zeker niet alle Nederlanders zijn er ingetuind. Echter je mond open doen dat heeft nare consequenties!
PVV stemmen is taboe!
Zo ver is het met Nl gekomen!

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Netty

Het heeft viertig jaar geduurd voordat het communisme viel. Toen hoorde ik een oude man zeggen, ‘Wij zijn niet meer bang wij roepen nu alles hardop’. Dus is er hoop. Op lang termijn dan.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Erik Zemmour lijkt het handiger te aanpakken in Frankrijk. De jeugd aldaar voelt zich aangesproken terwijl hier men naar GL, D66 of Volt gaat.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Kijk Ni28 in 1960 waren er 8 politieke groepering in de tweede kamer.
De KVP/ARP/CHU (CDA) 75 zetels.
De PvdA 48 zetels.
De VVD 19 zetels.
In 2021 zijn er 17 politieke groeperingen in de tweede kamer.
De VVD 34 zetels
De PvdA 9 zetels
Het CDA 15 zetels

De gevestigde macht spint garen bij de versnippering.
Het Kartel heeft de macht en behoud de macht, tegen iedere prijs (Pim Fortuyn).

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Ik vind dat veel partijen een teken van onvrede is in de eerste plaats. De versnippering speelt wel in het voordeel van het kartel.

Netty
Netty
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Bij de NPO op teletekst stond over dit “tram duw” bericht vanmorgen tot mijn enorme verbazing: 3 donker getinte jongeren!
In een later bericht echter was dat ‘donker getinte: vervangen voor “3 jongeren met hoody’s”
De NPO was zeker van zichzelf geschrokken of een stagiair had het bericht gemaakt.!!

Ed Bruning
Ed Bruning
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jos

De N O S is ook kampioen van de zwijg culty

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Ed Bruning
H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Kijk Sonja de wereld waarin wij nu leven, is gevormd en gekneed na de tweede wereldoorlog.
De groeperingen die in die periode de macht hebben gegrepen, zijn ongrijpbaar omdat zij in elke geleding van de maatschappij, de kans hebben gekregen en gegrepen, om hun zienswijze op te dringen aan twijfelaars en of anders denkenden.
Kijk de kreet olie voor moslims, komt niet zomaar uit de hemel vallen.
Deze maatschappij (vorm) is niet meer te redden.
Kijk wat er gister is gebeurd in Den Haag, 3 personen duwen een ander persoontje voor een rijdende tram, wat de dood te gevolg heeft “moord” ?
Met heel veel moeite, komt er voor de drie personen, een huidskleur in de media.
Kijk een anders denkenden blanke is heel snel een racist, een lichtgetinte jongeling heeft waarschijnlijk een moeilijke jeugd gehad.

Het geluk is aan mijn zijde ik heb de langste tijd gehad.
Dus gewoon maar een biertje thuis drinken, zonder apartheidspas.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Uiteraard wordt de religie van de moordenaar niet vermeld, omdat de islamisering van het Westen mag niet verstoord worden. De cancel culture houdt meer van de islam dan de christenen en leveren onze normen en waarden graag uit. De toestroom van moslims wordt steeds groter en Europa wordt vrijwillig aan de moslims uitgeleverd. Gemeenten worden gedwongen om plaats voor hen te creëren die er niet is in plaats van het stoppen met instroom. De moslims vluchten uit hun landen maar willen
tegelijk hun vorige leven niet opgeven. De christendom daarentegen verdwijnt langzaam uit beeld. Dat is gevaarlijk voor de vrijheid en democratie omdat islam een autocratisch stelsel is die vrijheid en democratie verafschuwd. Daarom juist vluchten er zovelen maar tegelijk stichten zij hier dezelfde ellende als die waaruit zij komen. In Iran vechten de vrowuen tegen de boerka en hier gaat de politie die invoeren. Omgekeerde wereld.
Wij bestrijden Islamitische staat of Taliban maar creëren tegelijk
dezelfde situatie bij ons terwijl de autochtone bevolking het verplicht moet slikken. Hoeveel slachtoffers moeten nog vallen eer dat men van zich laat horen? Niet de witte marsen maar luide tegengeluid aan het adres van de politiek is nodig. Hard optreden tegen de misdaad en tegen de schurkenlanden in plaats van
domme volksverhuizingen die alleen ellende brengen en weinig geluk aan beide kanten. Het zwijgen van de mensen maakt het mogelijk.
Silence of the lambs.

Cor
Cor
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Helaas is dit de huidige maatschappij, hoe woke /deug willen we zijn? ik doe hier niet aan mee ik blijf man en paard bij naam noemen. Wanneer een blanke politieman en zwarte pastoor vermoord wordt de afkomst van de moordenaar breed uit gemeten. Tja hoe gek wil je het hebben.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Cor

Elke “huidige” maatschappij wordt van alles verweten, elke generatie doet het maar wat nu gaande is gaat elke verstand voorbij. Op een kant jeugd die ambulance personeel of brandweerlieden tijdens hun werk molesteert op andere kant mensen die de overheid helpen om verblijfplaatsen te vinden voor de migranten en dan ng van alles tussenin. Alles tezamen een ramp voor het land. Criminaliteit viert goude tijden en het land wordt overbevolkt door culturen die de onze niet eens waarderen in tegendeel verafschuwen. De bazen waarvoor zij weglopen en die onze vijanden zijn blijven zij steunen als het erop aankomt. En al die blanke woke/deug mensen die het allemaal mogelijk maken. Daar is bijna geen woord voor te vinden.

Netty
Netty
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Ik ben het met u eens. Echter ik ben tegen het woord “wit” om blanke mensen mee te benoemen.
Wij zijn niet wit, een Albino is wit. Zwarte mensen zijn niet zwart maar als zij zichzelf zo willen noemen, hoeven wij ons nog geen “witten” te (laten) noemen.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Netty

Mensen noem ik zelf blank en niet wit maar het ging om de zogenaamde witte marsen waar de stichters van deze problemen lopen met gezichten op half zes net of zij het erg vinden.

Netty
Netty
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Fijn dat u reageert. Van die “witte marsen” had ok nog nooit gehoord.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

NOS meldt nu wel de afkomst van de dader:
“Volgens Britse media gaat het om een Brit van Somalische afkomst. The Independent schrijft dat de politie de zaak als een “mogelijke islamitische terreuraanslag” beschouwt. Het onderzoek is in handen van de politie-eenheid die gespecialiseerd is in terrorisme.”
Zelfs in de kop:
Britse Tory-parlementariër doodgestoken, verdachte zou van Somalische afkomst zijn.
Vera Bergkamp de voorzitter van de TK is wel een echte wegkijker. Ze schrijft in een tweet:
“Wat vreselijk….dat hij om het leven is gebracht. ” Dat is wel erg neutraal.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

De NOS meldt altijd alles als het niet anders kan. En ja, hij is gewoon vermoord door weer een islamitische moordenaar. Geschift? Ja, dat zijn de meesten.

Netty
Netty
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Net als met “Overbevolking”
en “Ontvolking”, mag “Islam” niet worden benoemd.
De NPO kwam pas twee dagen na de moord met de nationaliteit van de dader op de proppen. Hij was dit keer eens niet “verward”. Dat viel mee!
Uiteraard werd islam niet genoemd, terwijl iedereen meestal alleen al aan het wapengebruik kan weten wanneer het om moslims gaat . Zelfde geldt voor steekpartijen en groepsmishanding. Kopschoppen dus!
Dat ouders en familie de islamitische dader altijd de fijnste zoon broer neef etc vindt, dat weten wij zo langzamerhand. Niemand gelooft het!
Daders en vooral Islamitische daders worden gepamperd , terwijl hun slachtoffers verwaarloosd worden.
Dat wij zo erg gekelderd zijn in onze rechtvaardigheid en moraal is onvergeeflijk!!

Eddie
Eddie
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De enigen die de democratie slopen zijn politici

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De aanslag op Amess is GEEN aanslag op de democratie. Het is een aanslag op westerse cultuur en westerse overtuigingen, zoals christendom.
Amess was katholiek en actief voor mensenrechten en godsdienstvrijheid.
Volgens Skynews was de dader Ali Harbi Ali in zijn jeugd op zondagsschool en is hij jaren later weer moslim geworden.
Bron: Terror suspect Ali Harbi Ali was happy at Christian school and sang hymns as a boy, says former teacher.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Fantastisch stuk!
Als bij een daad als deze zowel dader als slachtoffer door de MSM gekarikaturiseerd worden betekent dat dat de waarheid verdoezeld moet worden. Als het slachtoffer door de MSM nagatief wordt belicht en de dader positief betekent dat dat er sympathie is met de dader. En dat men die sympathie voor de dader wil verspreiden onder de massa om een cultuurverandering wil laten ontstaan. Blijkbaar is het de bedoeling dat we moslims zielig gaan vinden, gaan begrijpen, en gaan knuffelen. En waarom? Wie het weet krijgt een sticker!

Netty
Netty
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Bij eem groot deel van de Nederlanders is dit begrijpen en knuffelen al jaren geleden een succesvolle gewoonte geworden.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wat een uitstekende column weer van mw Dahlmans. Ik kan het alleen maar onderschrijven dat deze ernstige gebeurtenis weer op een NPO ontkennende manier overal gebracht wordt. Zonder het hoofdprobleem, de hoofdoorzaak te benoemen.
Eigenlijk vertonen onze bestuurders en de media een NSB achtige houding. Ik zie hun gedrag en handelswijze echt als heulen met de vijand van onze cultuur en onze beschaving.

Frank
Frank
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

In de media en de politiek werd de keuze gemaakt om reële problemen op te lossen door er een taalkwestie van te maken. Aan de ene kant is er het gebruik van eufemismen voor de problemen die veroorzaakt worden door de agressieve religieuze import uit het midden-oosten en aan de andere kant is er het eeuwige mea culpa van de democratie. Het lijkt een beetje op de periode van de Koude Oorlog maar dan omgekeerd. Er wordt dit keer niet heen en weer gescholden, de echte problemen worden niet benoemd en democratische landen wentelen zichzelf in schuldgevoelens. Wie er weinig zicht op heeft vraagt zich constant af, bij de zoveelste messentrekkerij of aanslag, waarom de westerse media en politiek die keuze maakt. Uit angst voor de islam? Uit opportunisme voor de migrantenstem? Is de verbintenis tussen de media en de politiek echt zo groot geworden?

Gussel
Gussel
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Volgens mevr Kaag is de immigratie een verrijking voor de Nederlandse samenleving.
Waarom heb ik daar een tegenovergestelde mening over?

Meine
Meine
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Nou zou ik toch graag willen weten WIE de opdracht geeft om de olifant “islam” vooral niet te noemen. Zitten er zoveel moslims bij de MSM, of zijn het de socialisten ?

Dat van Iran wist ik niet, en dat kan best wel de reden zijn…

IFF
IFF
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wow, top artikel!

Adrienne
Adrienne
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Puntgave column. De waarheid en niets dan de waarheid had niet beter kunnen zijn verwoord.

30
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x