“Whatever it takes”: de falende EU-stokpaardjes

Critici verdacht gemaakt en buitengesloten

Er is enorm veel politiek en economisch kapitaal geïnvesteerd in het optuigen en in de lucht houden van de euro, net zoals in het klimaatbeleid, de eenwording van Europa en open grenzen. Voor de schaduwkanten van dit beleid is geen oog. Vanwege deze enorme investeringen denkt geen mainstream-politicus eraan dit op te geven en worden critici verdacht gemaakt of buitengesloten. Het EU-motto is: “whatever it takes“, stelt econoom Wouter Roorda. 

Whatever it takes” waren de woorden van toenmalig president Mario Draghi om uit te drukken dat de Europese Centrale Bank en de regeringen van de eurolanden in 2012 tot het uiterste zouden gaan om de munt te redden. Die stond onder zware druk, nadat eerst Griekenland en vervolgens diverse andere Zuid-Europese landen onder hun schuldenlast dreigden te bezwijken. Dergelijke garanties worden niet vaak zo expliciet uitgesproken. Kennelijk was het nodig om de twijfels die waren gerezen bij tal van partijen in de markt weg te nemen.

 

Euro

In de voorafgaande jaren hadden de monetaire autoriteiten en regeringen in de deelnemende landen veel politiek kapitaal geïnvesteerd in het optuigen en in de lucht houden van de euro. Er was geen denken aan dat zij dit zouden opgeven en dus werd al het beschikbare geschut van de ECB en de gezamenlijke overheden in stelling gebracht om de euro overeind te houden.

Dat plan slaagde, omdat de markt moest erkennen dat de zakken van de centrale banken en diverse individuele lidstaten wel erg diep waren en men bereid leek die middelen volledig in te zetten. Wat resteert is een munt die nog steeds kunstmatig in leven wordt gehouden en een monetair beleid dat zodanig wordt gemanipuleerd, dat de grootste schuldenaars binnen de eurozone niet omvallen.

 

Gezwollen retoriek

De euro is niet het enige beleidsterrein waarin veel politiek en economisch kapitaal is geïnvesteerd. Dat geldt ook voor tal van andere gebieden. Niet in de laatste plaats de pogingen van overheden om het klimaat te beïnvloeden. Voor de komende decennia zijn tal van maatregelen genomen of aangekondigd, die tezamen honderden miljarden euro’s aan belastinggeld vergen. Dat gaat gepaard met gezwollen retoriek, die voortdurend in allerlei superlatieven de acute ernst van de situatie beschrijft.

 

Multiculti

De moeizame Brexit en het ongeloof daarover bij veel gelovigen in een steeds sterkere samenwerking binnen de EU illustreren, dat er ook veel politiek kapitaal is geïnvesteerd in de Europese eenwording. Het vrije personenverkeer is een van de geloofsartikelen, ook al vergemakkelijkt het immigratie van buiten de EU. Immigratie is in deze optiek een bijproduct van open grenzen en een consequentie van gebeurtenissen die ons overkomen. Het bagatelliseren van immigratie sluit goed aan bij het geloof in een multiculturele samenleving, al constateerde minister Blok vorig jaar dat dit meestal een “failed state” is.

 

Illusie

Groot was de verontwaardiging die hij over zich heen kreeg. Het bestrijden van racisme en discriminatie is van het grootste belang in een dergelijke multicultistaat. Hierbij worden de meest brede definities gehanteerd, die qua problematisering samen met economische achterstanden op één hoop worden gegooid. Dat sluit weer aan bij het verlangen ongelijkheid tussen mensen terug te dringen, beginnend met het creëren van gelijke kansen voor iedereen en resulterend in gelijke uitkomsten. Dat beide een illusie zijn wil er niet in, ook al zijn er honderden miljarden gestopt in het optuigen van een uitgebreide verzorgingsstaat, die in werkelijkheid velen langdurig afhankelijk maakt van de overheid.

 

Weinig oog voor schaduwkanten

Voor de schaduwkanten van het overheidsbeleid op voornoemde beleidsterreinen is dan ook geen oog.

– Dat zonne- en windenergie geen oplossingen zijn voor onze klimaatproblemen en niet kunnen zonder fossiele brandstoffen, wordt onder het tapijt geveegd. Evenals alle schadelijke neveneffecten van deze vormen van energieopwekking voor de natuur en de leefomgeving.

– Dat tomeloze migratie samenlevingen en maatschappelijke verbanden ontwricht en het westen opzadelt met een onderklasse, die vaak generaties lang is aangewezen op een uitkering en economisch weinig toevoegt, evenzeer.

– Dat de monetaire samenwerking tussen de eurolanden inmiddels heeft geresulteerd in een transferunie van Noord naar Zuid is in deze optiek het offer dat we moeten brengen voor het vele positieve dat we terugkrijgen voor ons EU-lidmaatschap.

– Dat geldt ook voor de vele steunfondsen, die inmiddels binnen de EU zijn opgetuigd en die resulteren in een constante subsidiestroom naar Oost- en Zuid-Europa, waar ons land onevenredig veel aan bijdraagt.

– Het bestrijden van racisme en discriminatie heeft geleid tot een beleid dat juist datzelfde bevordert, waarbij vooral de blanke man die geen twijfels heeft over zijn eigen identiteit wordt buitengesloten. Het overal ontwaren van ongelijkheden en achterstanden heeft gemaakt dat de staat is opgezwollen tot een omvang, die bijna de helft van het nationale inkomen opsoupeert en een navenant hoge belasting- en premiedruk.

 

Kritiek is not done

Al die nadelen en schaduweffecten mag je niet benoemen. Wie vraagtekens zet bij het klimaatbeleid is al gauw een ontkenner en een scepticus. Ook al gaat het hem daarbij niet om de doelen zelf als wel om de gebruikte middelen om die doelen te bereiken. Alternatieven worden zonder nadere motivering resoluut van de hand gewezen. Wie wijst op de uit de hand gelopen transfermechanismen binnen de EU en de superstaat die deze dreigt te worden, is een isolationist en begrijpt niets van solidariteit en de Europese waarden die hieraan ten grondslag liggen.

Het is een klein stapje naar de kwalificatie xenofoob, die vooral ook degenen ten deel valt die zich verzetten tegen nog meer immigratie en de multiculturele samenleving. Ook sluiten zij zich af voor de noden van mensen die op de vlucht zijn voor klimaatverandering, oorlog en armoede en die dan blijkbaar per se hun bestemming in Nederland moeten vinden.

 

“Extreemrechts”

Een term die op al deze critici van toepassing is, is de kwalificatie extreemrechts. Als er ook maar één iemand wordt gevonden die via een al dan niet vergezochte omweg hiervan kan worden beschuldigd, dan is gelijk de hele groep besmet en hoeft geen enkele opvatting uit die hoek meer serieus te worden genomen.

Dat er bij anti-Israël demonstraties door linkse activisten met tal van antisemitische symbolen wordt gewapperd doet niet ter zake, want deze mensen strijden voor de goede zaak.

Dat in de VS elke week tientallen zwarte mensen door geweld van andere zwarte mensen om het leven komen is geen reden om in actie te komen. De dood van seriecrimineel en drugsverslaafde George Floyd was echter een goede aanleiding om via brandstichting en geweld grote schade aan te richten en medeburgers maandenlang te terroriseren.

Daarbij aangemoedigd door knielende profvoetballers, die volgend jaar gewoon een potje gaan spelen in slavenstaat Qatar, waar homoseksuelen ter dood worden gebracht.

 

Politiek kapitaal

De verklaring voor dit alles is simpel. Er is zoveel politiek kapitaal geïnvesteerd in klimaatmaatregelen, de euro, samenwerking binnen de EU, de multiculturele samenleving en een uitgebreide verzorgingsstaat dat er geen politicus is binnen de mainstreampartijen die er aan denkt dit op te geven. In Nederland hebben partijen variërend van de VVD tot GL zich gecommitteerd aan dit gedachtegoed, waarbij ze accenten anders leggen en nuances toevoegen of weglaten om nog enig onderling verschil zichtbaar te maken. De term ‘kartel’ is dan ook de juiste kwalificatie voor deze politieke eenheidsworst.

 

Trage verloop formatie

Het verklaart het huidige trage verloop van de formatie. Een regering kan in de opvatting van deze politici alleen worden gevormd door partijen uit het correcte deel van het politieke spectrum. Partijen die vraagtekens zetten bij delen of het geheel van dit gedachtegoed komen niet voor samenwerking in aanmerking en krijgen meteen het predicaat ‘extreem’ opgeplakt.

Dit in combinatie met (al naar gelang het onderdeel waarop ze van mening verschillen) klimaatsceptisch, xenofoob, extreemrechts of neoliberaal. PVV, FvD, JA21!, SGP en SP vallen met hun opvattingen geheel of deels buiten het mainstreamframe en zijn daarom veroordeeld tot de oppositie. De schijnbare consensus op al deze beleidsterreinen wordt ondersteund door de media, de planbureaus, NGO’s, adviesraden etc.

 

Meer dwang

Als doelen niet worden gehaald, zoals bij het beïnvloeden van het klimaat, dan worden deze niet ter discussie gesteld of alternatieve maatregelen overwogen. Er gaat gewoon nog een schepje bovenop in de vorm van meer geld en meer dwang. Aan dat laatste hebben politici en beleidsmakers kunnen ruiken bij de bestrijding van het coronavirus.

De voorheen vrijwel ondenkbare stap om boeren te onteigenen vanwege klimaatmaatregelen is daardoor bijvoorbeeld een stuk kleiner geworden en de minister van Landbouw schaamt zich niet om deze fundamentele aantasting van het recht op eigendom publiekelijk in overweging te nemen.

‘Het doel heiligt de middelen’ geldt op al deze terreinen. Daarvoor moet al het andere wijken en geld speelt geen rol. Het is “whatever it takes”.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
14 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Binzrath
Binzrath
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Geweldig stuk dit. Het blijkt alweer dat de linkse elite niet weet wat er roert bij de bevolking. MSM wordt regelmatig boos op Volendam en Urk, maar gaan niet in op het waarom. Alles maar “radicaal veranderen” volgens Kaagmens. Ons murw maken, en Zuid-Europa maar lachen (met hun middelvinger naar Nederland) en met 62 met pensioen gaan, terugbetalen ho maar. Wie het laatst lacht? Rusland en China, om de ineenstorting van het vrije westen. Nexit dan maar?

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Binzrath

Inderdaad twee dingen zijn in Nederland nodig Ruttup en Nexit.

De Brexit is finaal kapot geschreven door de Linkse Media, kommer en kwel voor de Engelse bevolking en wat blijkt, ze gaan gewoon met Amerika en Australië verder en zijn weer een vrij land en weer een wereldmacht.

En Nederland is verworden, tot een land zonder capabel bestuur en rillend van angst.
Het land van de uitsluitingen voor anders denkenden.
Een land waar de prijzen gigantisch stijgen en een tekort is aan van alles, behalve aan Honderd Duizenden gelukszoekers.

Jan Smid
Jan Smid
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Je moet ook wel durven benoemen de doelen die Boris Johnson wel beoogde maar niet heeft gehaald. Denk eens aan een vrijhandelsverdrag met de VS, verlagen van de belastingen, en dan de problemen in de distributie- en transportsector, een belangrijke kern in de economie.

Wat een feit is dat TARGET 2 enkel gebruikt is om tijd te kopen en die raakt nou op. In onderstaande link zie je duidelijk dat de rekening-courantschuld die centrale banken van Zuid-Europese lidstaten aan de centrale banken van de Noord-Europese lidstaten hebben, nog hoger worden. Hoe hoger de schuld wordt des te onaantrekkelijk en politiek onverkoopbaar in de Zuid-Europese lidstaten het wordt het om daar iets aan te gaan doen.

https://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004859

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb me afgelopen week kapot gelachen om Von Der Leyen, die tijdens een speech de loftrompet stak over hoe goed de eu de coronacrisis heeft aangepakt. Dat de centrale inkoop een ramp was doet blijkbaar niet ter zake (overigens kwam die pas op gang nadat NL samen met wat andere landen wilde gaan inkopen en de eu zich gepasseerd voelde). Dat verschillende lidstaten, zeer tegen de zin van Brussel, vaccins uit China en Rusland gingen kopen omdat de centrale inkoop van de eu zo sloom was, doet blijkbaar ook niet ter zake. Dat er een gigantisch corona-herstelfonds is opgetuigd dat deels dient te worden gebruikt voor digitalisering, verduurzaming en vergroening (???) doet blijkbaar ook niet ter zake.

Deze dame is, net als vele anderen, een ideologische fanaat en daarmee blind voor alle andere geluiden. En blindheid geneest niet, dat weet iedereen! Er zit maar 1 ding op en dat is NEXIT. Ik vraag me af of we in dit land nog genoeg eu-critici hebben om dat te kunnen bewerkstelligen. Ik heb mijn twijfels.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De utopische doelen van de kleine elite zullen in volledige dystopie eindigen. De dictatoriale aanpak waarbij geen tegenspraak geduld wordt leidt tot een multiculturele socialistische en onleefbare Europa. Droom vooral lekker de ontwaking zal echter een nachtmerrie worden.

Gussel
Gussel
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Deze nachtmerrie wordt voortschrijdend elke dag meer zichtbaar.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Ja, het is een 24-uurse uitvoering. En het wordt nog erger want alles gaat gewoon door en niemand wordt voor afgerekend. Men is verblind door corona onvrijheid en vergeet de echte dreigingen zoals overvolle Europa met groeiende aantal ghettos.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Inderdaad de Smerige Smiechten, via een aantal nood (oorlogs) wetten, is dit demissionair kabinet, NOOIT ergens voor aansprakelijk.
Alles is een vies / goor spelletje onder leiding van Rutte VVD.

Slaap verder Links Nederland, U hoort het later wel van uw kleinkinderen.

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het onteigenen van de boeren is een schending van het elementaire mensenrecht: het recht op eigendom. Daarom zullen ze de boeren wel zo de economische duimschroeven aandraaien dat deze op een gegeven moment eieren voor hun geld kiezen en hun grond verkopen. Wat zijn die mensenrechten dan nog waard als je er omheen kunt managen? Net zoals recent de Grondwet nogal bruusk overtreden is. Blijkbaar kan dat allemaal. Maar wat heb je er dan nog aan?

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het ergste vind ik echter toch wel al die nuttige idioten die achter de idealen van gelijkheid, herverdeling enz aanlopen en tegen racisme en discriminatie zijn, en tegelijkertijd niet in de gaten hebben dat ze alleen maar gebruikt worden en aan het einde van de rit alles kwijt zijn omdat ze pensioen, spaargeld en eigen huis hebben weggegeven aan mensen ver weg, die ze niet kennen en tegenover wie ze geen verantwoordelijkheid hebben.
Deze nuttige idioten denken namelijk dat als ze elke keer maar een beetje toegeven dat Afrika rijker wordt en hier in Europa niets verandert. Het eerste zal wel gebeuren, maar het tweede niet.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

U kent het verhaal over de toren van Babel? Ik ben er zeker van dat het al een keer eerder is gebeurt en dat het niet lang meer duurt, of het gebeurt opnieuw.
Er is niet eens een god nodig om dit af te straffen. Ze doen het helemaal zelf.
Ik begrijp nu in ieder geval het mechanisme dat er achter zit.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Linkse mensen zijn in mijn ogen doodeng. Ze ontkennen alle problemen van het importeren van een onderklasse die NIETS met onze Europese culturen hebben, maar er alleen financieel heel veel uit willen trekken. Ze willen meeliften zonder er iets voor te doen of ook maar dankbaar te zijn dat wij zulke slappe leiders hebben die dat allemaal laten gebeuren. In feite worden we als land bezet door ons vijandelijke volkeren. HEEL eng vind ik dat.
Ook het gender gedram en het klimaat gedram vind ik griezelig. Er wordt nietsonziend een groep mensen (de gewone burger) geslachtofferd, want die moeten hun mond gesnoerd krijgen en ook arm gemaakt worden. Laat men in den Haag ook gebeuren.
ik vind onze slappe overheid een HEEL groot probleem.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In heel vroeger wisten ze wel raad met dit soort volledig van God los geslagen bestuurders op hun gouden stoelen in hun ivoren torens. Ik hoop dat de dag naderbij komt dat het volk weer eens de touwtjes in handen neemt en dit zelfbenoemde elite-gajes compleet wegvaagt. Of mag ik dat niet zeggen?

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Daan van der Keur
AAA
AAA
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

It takes two though

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door AAA
14
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x