Bericht uit Italië: vaccinatiedrang leidt tot vaccinatiedwang

Groene Pas op gespannen voet met grondrechten

Italië, vaccinatie, green pass, vaccinatiedrang, vaccinatiedwang, covid-19, eric jan Kamp, opiniez

Titelfoto: Premier Mario Draghi door NATO, gepubliceerd onder CC BY-NC-ND 2.0.

De Italiaanse overheid denkt corona middels massale vaccinatie een kopje kleiner te kunnen maken. Hiervoor worden echter, net als in Frankrijk, mensenrechten aan de kant gezet door allerlei bevolkingsgroepen in feite te verplichten zich te laten vaccineren. Het Corona-virus vernietigt daarmee ook de basis van een vrije maatschappij: individuele rechten en vastberadenheid om deze te waarborgen, schrijft arts Eric Jan Kamp vanuit Italië.

De recente lockdowns en inperkingen van burgerlijke vrijheden in Italië zijn mogelijk gemaakt door de noodtoestand uitgeroepen op 31 januari 2020 (die keer op keer is verlengd). Ze hebben het leven van talloze families behoorlijk zuur gemaakt. Scholen, instellingen, culturele activiteiten, sport, recreatie en kerken moesten op een zeer laag pitje gezet worden. Het angstklimaat in het kielzog van Covid-19, de meer dan vier miljoen ziektegevallen en de bijna 130.000 doden, gaven de voormalige regering-Conte vrij spel, wat ook geldt voor huidige regering-Draghi.

 

Recovery Plan

Terwijl de bang gemaakte burger nog steeds een mondkapje blijft dragen, zelfs als hij alleen achter het stuur zit, of daar waar het echt niet meer hoeft, bijvoorbeeld op het strand, wordt hem een stralende virusveilige toekomst voorgespiegeld. De overheid stelt dat Corona middels massale vaccinatie een kopje kleiner kan worden gemaakt, en dat de economische malaise waarin het land zich al decennialang wentelt en keert, nu eindelijk robuust aangepakt gaat worden middels Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), oftewel het Recovery Plan.

Het plaatje lijkt rooskleurig. Wel vraag ik mij af of het openbaar bestuur dit alles zomaar kan behappen, in een land waar voor de bouw van een fonteintje op een pleintje eerst vijf jaar lang bureaucratische hindernissen moeten worden overwonnen. Om maar even niet te spreken van hetRecovery Plan in relatie tot de landelijke corruptie-plaag en de haaien van de georganiseerde misdaad, die met opengesperde bekken wachten op hun prooi.

 

Delta-variant

Terwijl de Delta-variant overal in Europa de kop opsteekt, blijft de situatie in Italië nog redelijk rustig. Net als tijdens de vorige zomer mogen we eventjes buiten spelen, terwijl op 31 juli de noodtoestand weer wat verder in de tijd opgerekt is, en in de herfst de Delta-variant (en wie weet welke nieuwe virusvariant) de doeltreffendheid van de huidige vaccinatiecampagne ernstig zal gaan beproeven. Bijna 40 miljoen vaccins zijn toegediend, en 34 miljoen burgers zijn tot op heden volledig gevaccineerd.

Toch zijn er velen die niet van plan zijn zich te laten vaccineren. Het Covid-vaccin is nog niet verplicht, maar als je het weigert, dan kom je deze maand echt niet meer een vliegveld binnen, mag je geen trein pakken, geen restaurant of bioscoop in, en je wordt van school geweerd. Straks mag je misschien zelfs niet meer je huis verlaten, om te mogen plassen moet je toch echt een Green Pass bezitten, en ademen mag alleen nog maar door een FFP2-made-in-China-mondkapje…

 

Vaccinatieplicht

Ook vele artsen, verpleegkundigen en apothekers hebben geen intentie om de vaccinatie te ondergaan. Mensen die volgens de overheid voor in de rij moeten staan om aan de medeburgers het goede voorbeeld te geven en dus zeker geen bron van besmetting mogen vormen. Om de daad bij het woord te voegen heeft het parlement in Rome in juni met ruime meerderheid Wet nr 44/2021 goedgekeurd.

Artikel 4 van die wet verplicht in feite alle werknemers in de gezondheidszorg om zich te laten vaccineren. Comma 6 van art 4 bepaalt dat wie in de gezondheidszorg werkzaam is en geen Covid-vaccin wenst, vrij is om die keuze te maken. De werkgever is dan wel tegelijkertijd vrij om desbetreffende persoon te schorsen zonder uitbetaling van salaris. Op 12 juli beloofde de Franse president Macron zijn volk soortgelijke maatregelen.

Dat is geen vrijheid meer van keuze. Dat is regelrechte chantage.

Vanaf vandaag is in Italië de Green Pass verplicht voor restaurants, musea, bioscopen, disco’s en theaters. Op 5 augustus 2021 is een wetswijziging door het Italiaanse parlement goedgekeurd, waarbij docenten op scholen en universiteiten verplicht worden de Green Pass op zak te hebben. Dit geldt ook voor universitaire studenten en lange afstandsreizigers. Obers, conducteurs en kassapersoneel mogen dus over fundamentele vrijheden gaan beslissen.

Welcome in The Brave New World!

 

Mensenrechten aan de laars gelapt

De rode lijn wordt overschreden van bepaalde mensenrechten die niet alleen door de grondwet worden beschermd, maar ook door een uitspraak van de Europese Raad op 27/01/2021. Resolutie 2361 maakt immers duidelijk dat EU-landen de Covid-vaccinatie niet verplicht mogen opleggen en dat bovendien werknemers niet gediscrimineerd mogen worden op basis van wel of niet gevaccineerd zijn. Maar Italië, samen met Frankrijk en Griekenland, lapt dat soort mensenrechten gewoon aan zijn laars.

Dit alles vindt ook zijn weerspiegeling in de hedendaagse geneeskunde, die steeds minder liberaal is. De arts is niet meer vrij in zijn verhouding tot de patiënt, maar wordt vaak verplicht handelingen te verrichten waar zij of hij vraagtekens bij heeft. Inzake de Covid-epidemie staat er een medisch tuchtcollege startklaar om afwijkende visies af te straffen, en diepe buigingen voor “Het Vaccin” af te dwingen.

 

Experimentele fase

Hierbij wil ik zeker niet de vaccins in een kwaad daglicht plaatsen. Ik ben me er als arts maar al te goed bewust van dat vaccinaties een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde samenleving. Ik hoop dan ook dat Vaxzevria (AstraZeneca) of Comirnaty (BioNTech/Pfizer) in dit opzicht hun taak zullen vervullen. Wel bestaat er een wezenlijk verschil met bekende vaccins, zoals voor polio, mazelen of tetanus. De anti-Covid vaccins zitten nog steeds in een experimentele fase. Hier is op zich niets mis mee, de noodzaak om snel over sera te beschikken gezien de ernst van de om zich heen grijpende ziekte, verklaart het al. Maar dit alles moet wel duidelijk verteld worden aan de mensen, hetgeen mijns inziens niet voldoende plaatsvindt.

 

Proefstadium

De proefondervindelijke aard van de Vaxzevria-campagne valt onmiddellijk op. Eerst mocht er enkel ingeënt worden tot 55 jaar. Toen werd deze leeftijd verhoogd tot 65, vervolgens tot 70 en uiteindelijk 75 jaar. Aan de hand van de vele bijwerkingen in de jongerengroep wordt momenteel Vaxzevria niet meer aanbevolen aan mensen beneden de 60 jaar.

In hele kleine lettertjes, helemaal onderaan de verklaring waarin AIFA (Italiaans Geneesmiddelen Bureau) het vaccin van de firma Pfizer-BioNTech toelaat, staat duidelijk dat Comirnaty met een dubbelblind onderzoek bezig is. Een representatieve groep krijgt het desbetreffende vaccin, een andere groep krijgt enkel water ingespoten. De uitkomsten van bovengenoemde studie worden pas tijdens de kerstdagen van 2023 bekend gemaakt.

 

Toestemming

De mogelijke voor- en nadelen van een medische behandeling worden in Italië normaal tussen arts en patiënt besproken op basis van een Geïnformeerde Toestemming. Deze helpt de patiënt bij zijn besluit die bepaalde medische behandeling al dan niet te ondergaan. De medische jurisprudentie heeft zich tijdens de afgelopen decennia met verve en inzet hard gemaakt voor de totstandkoming van zulke consensus, die de wil van de patiënt respecteert alsmede zijn recht op informatie, en natuurlijk zijn vrijheid om baas te zijn over eigen lichaam.

 

Ethisch verantwoord

De Geïnformeerde Toestemming omtrent de Covid-inenting betekent dus dat de burger een duidelijk en eerlijk verhaal te horen moet krijgen. Hierbij moet dan ook verteld worden dat het vaccin een vorm van medisch experimenteren is, waarbij vandaag de dag mogelijke schade op langere termijn niet te voorspellen valt. Is het daarom juridisch en ethisch eigenlijk wel verantwoord om burgers zoals artsen en verpleegkundigen, en straks waarschijnlijk ook leraren en conciërges, te verplichten tot vaccinatie? Niemand zou toch gedwongen mogen worden een medisch experiment te ondergaan?

 

Persoonlijke integriteit

De Italiaanse Grondwet erkent en garandeert met artikel 2 de “onschendbare” rechten van de burger, zoals het recht op leven, het recht op meningsvrijheid, maar ook het recht op persoonlijke integriteit. Artikel 13 vermeldt dat individuele vrijheid onschendbaar is, en in artikel 32 staat geschreven dat de Republiek de gezondheid beschermt als zijnde een fundamenteel recht van het individu en een belang voor de samenleving. Niemand mag dus gedwongen worden tot medische behandeling, mits wettelijk voorgeschreven, en de wet mag in geen geval de grenzen overschrijden die het respect voor de persoon daar aangeven.

 

Wet 44/2021 artikel 4 en de Grondwet kunnen dus heel moeilijk samen door een deur. Maar in tijden van nood neemt men het in Rome niet zo nauw met wat de Grondwet beweert, en ook een rits internationale afspraken wordt met veel nonchalance naast zich neer gelegd. Een klein virus blijkt dus voldoende daadkrachtig om principiële waarden, zoals beschreven in het Verdrag van Oviedo inzake mensenrechten en bio-geneeskunde, in de Code van Neurenberg, in de Verklaring van Helsinki en in het Belmont Rapport, danig te ontwrichten.

 

Schending menselijke waardigheid

Ook rijst de vraag wat er van het Handvest Grondrechten van de Europese Unie (Nice 2000) overblijft als de menselijke waardigheid en zijn lichamelijke en psychische integriteit niet meer gerespecteerd worden, samen met de vrije en geïnformeerde toestemming van het individu op medisch en biologisch gebied.

De constitutionele uitgangspunten, de rechten die daarin verankerd zijn en de internationale verdragen zijn belangrijk, met name in tijden van crisis. Het lijkt alsof het Corona-virus, behalve levens, werkgelegenheid, veiligheid, sociaal bestaan en cultuur, ook datgene vernietigt wat een vrije maatschappij onderbouwt: de rechtszekerheid en de vastberadenheid om deze te waarborgen.

Over de auteur

Eric Jan Kamp
Woont en werkt als arts in Italië. Eigenaar van lindecentecritico.blogspot.it met Maria Clelia Mollica

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
35 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Alles moet eerst kapot, echt alles. Dan kunnen ze (personen behorend tot een afgeschermde inner circle) ongehinderd buildbackbetteren.
Als het gepeupel eerst veel, zo niet alles is afgenomen, zijn ze vervolgens slaafs dankbaar voor elke toegeworpen kruimel.
Je ziet het toch nu doorlopend gebeuren?

Odile
Odile
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Voor ieder weldenkend mens moet toch duidelijk zijn dat het niet om onze gezondheid en niet om een coronavirus gaat met een mortaliteit vergelijkbaar met de griep, maar om een machtsoverdracht.

De landen die aangesloten zijn bij de VN en het verdrag hebben ondertekend ingeval van een pandemie de voorschriften van de WHO uit te voeren, in die landen heeft feitelijk een machtsoverdracht plaatsgevonden naar een technocratische wereldregering, “global governance”
De zittende regering voert de supranationale bevelen uit, zij zijn uitvoerders geworden, geen volksvertegenwoordigers meer.

Wij leven niet meer in een democratie, de burgers worden buitenspel gezet.
Als onze democratische grondrechten niet meer gerespecteerd worden door onze regering, en daarvan zijn vele voorbeelden, dan kan de weldenkende, kritische, niet-angstige burger geen vertrouwen meer hebben in de zittende politici.

Het is tijd voor een nieuw Plakkaat van Verlatinghe.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland zit in de greep van het Linkse Rutte Kartel.
Dit Linkse Rutte Kartel, heeft één opdracht meegekregen van de club van Opa Bernhard, maak van Nederland een slaafs land.
Schaf de democratie af.
En het werkt, kijk om je heen, iedere opmerking die niet in het Linkse straatje past, komt via het gerecht op het bordje van andersdenkende.
Bijna idere demonstratie wordt vakkundig neergeknuppeld.

Verschrikkelijk en weet je, de weggestuurde Rutte club zit er nog steeds en vaardigt gewoon nog tientallen wetten uit.

Nederland een land met gekweekte angst en tweestrijd.

Cor
Cor
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De wereld is in een angstmaatschapij verandert met daarbij 2 religies die de christelijke religie en de Islam vervangen door vaccinatie en klimaat hysterie. Angst die resulteerd in emotie en met als gevolg dat de mens niet meer kritisch kan en wil nadenken maar gedwee de huidige religies volgt en zich deze religies aan het aanbidden zijn. Oorzaak van al dit alles is de langzame overgang ingezet door een hogere macht dan de regeringsleiders op deze wereld. Onze MP Pinokkio en minister voor volksgezondheid, Mister Wehkamp zijn marioneten van een groter geheel. Zie de maatregelen die genomen worden door de regeringen op de wereld, ze zijn op minieme verschillen allemaal gelijk. Ik geloof in agenda 2030, ben er niet mee eens, deze wordt langzamerhand uitegerold over de bevolking van de aarde, de grootste gros ziet dit niet maar gelukkig zijn er mensen die dit ook zien en zich in- en verzetten tegen deze verandering. De lijfspreuk van agenda 2030 is ‘de grootste meerderheid van de wereldbevolking bezit niets meer en zijn gelukkig en de elite bezitten alles en zijn gelukkig’. Conclusie het doel is meer geld en macht voor de elite.

Verduin
Verduin
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Cor

Ik had gisteren een gesprek met een aantal Fransen over “agenda 2030”. Zij zeiden dat het invoeren van deze agenda in Frankrijk nooit gaat lukken omdat de Fransen het afpakken van hun bezit nooit zullen accepteren en er enorme rellen en chaos zullen ontstaan. De Fransen hebben bovendien van nature al een enorm wantrouwen t.o.v. de staat en weten echt niet van ophouden als ze onrecht wordt aangedaan.
Nederland heeft meer te vrezen. Nederlanders hebben misschien wel,een grote bēk maar zijn als het er op aankomt makke volgzame schapen.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wat hou je over als vrijheid en rechtszekerheid niet meer vanzelfsprekend zijn?
Zou onze overheid daar al over nagedacht hebben?
Dit bedoel ik niet retorisch. Wat hou je over?

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Dan draait het uiteindelijk uit op anarchie.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Daan van der Keur
Smeeusa
Smeeusa
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Het nieuwe feudalisme is wat er komt.

Richard
Richard
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Kunnen en moeten. Het feit dat we iets kunnen betekent niet dat we het ook moeten doen. We zijn in het internettijdperk beland omdat we het kunnen. Bij de samenhang die ik waarneem tussen de corona crisis (wat geen crisis is) en het internettijdperk die het denken en doen van mensen bepalen, kun je je afvragen of het internettijdperk niet te vroeg is gekomen. De maatregelen van vandaag konden niet genomen worden tijdens de Spaanse griep begin vorige eeuw. Recht voor de raap gezegd, het ‘dor hout’ van toen was niet te redden. We kunnen het ‘dor hout’ van nu redden, maar moeten we dit ook doen? We kunnen dat, ik denk ook dat we moeten proberen te doen, maar niet op deze manier.

Een tijdje geleden hadden we hier de avondklok omdat de overheid dit kan doen. Dat wil niet zeggen dat de overheid dit ook moet doen. De overheid besliste anders met de mededeling van politici dat de maatregel noodzakelijk was. In het woord noodzakelijk ligt besloten dat alle andere mogelijkheden word uitgesloten. Mijn inziens begaven dit soort politici zich met deze maatregel in een tunnelvisie, het probleem daarbij is dat de goedgelovige burger eveneens in deze tunnelvisie worden gepusht. Lees de apocalyptische propaganda van Joop.nl m.b.t. klimaat er maar op na. Wat ik wil zeggen is dat als je je wil wilt doordrijven, dan moet je de zaken noodzakelijk maken en dat doe je het snelst door angst aan te wakkeren.

Zo vond Marcouch het noodzakelijk om voor Sonsbeekpark in Arnhem een avondklok in te stellen. Hij kan dat, maar moet hij dat ook doen? Corona wordt gebruikt om overlast gevende jongeren te weren, geweldig er is zelfs een woordje voor klimaat! Door te verbieden leer je onze jonge medemens niets, maatregelen waardoor jonge mensen voorbereid wordt op de toekomst, dat lijk mij noodzakelijk

Hesa
Hesa
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ze moeten de veroorzakers aanpakken. Schwab en Gates, macron enz. Dat begint bij de politie die het volk moet beschermen en niet de corrupte leiders.

Smeeusa
Smeeusa
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend geschreven en goed met argumenten en feiten ondersteund.
Ik heb het in het engels doorgestuurd naar onze gouverneur in Florida die vecht voor onze vrijheden.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“Wel bestaat er een wezenlijk verschil met bekende vaccins, zoals voor polio, mazelen of tetanus. De anti-Covid vaccins zitten nog steeds in een experimentele fase. ”
Nou dat is niet het enige verschil. Covid is een luchtwegvirus, verspreidt zich dus via de uitgeademde lucht. Polio, mazelen en tetanus verspreiden zich via contact van huid of de ingewanden en hebben dus een veel tragere reproductiecyclus. Uiteraard heeft dat invloed op de besmettelijkheid.

Realist1966
Realist1966
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Daarnaast zijn de huidige covid- vaccins helemaal geen vaccins. Een vaccin is een gereguleerde besmetting, namelijk het injecteren met een dood of geimmobiliseerd (volledig) virus, waardoor je een milde infectie/besmetting doormaakt en daarna immuun bent.
Voor vaccins zijn de eisen voor goedkeuring minder streng dan voor medicijnen.

Hogenes
Hogenes
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Build back better! 👿👿
Je zal niets bezitten en er blij mee mee zijn. Je zal het letterlijk moeten ontgelden. Je stond erbij en wist het niet!! De verdoemenis👿👿
SOS????

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik kwam gisteren een zeer uitgebreid wetenschappelijk artikel tegen dat mensen met natuurlijke immuniteit (= corona gehad) vergelijkt met mensen met kunstmatig opgewekte immuniteit (= gevaccineerd). De natuurlijke immuniteit blijkt oneindig veel beter vanwege onder andere de véél hogere interferon-respons en de daaraan gekoppelde signaal-functie => celregulering. Die zéér belangrijke interferon-respons is in gevaccineerde mensen vrijwel afwezig. Dat zie je dus ook terug in de slechte werking van de vaccins want die wordt na verloop van tijd alleen maar slechter en dat heeft hier dus mee te maken. Maar over dit uiterst hoogstaande wetenschappelijke artikel zul je nóóit iets in de MSM lezen. Sja……………
Hier het lange maar weel zeer interessante wetenschappelijke artikel: https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2021/04/21/2021.04.20.21255677.full.pdf

St.
St.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Doe maar eens wat onderzoek naar The Commons Project en The Common Pass, dit is wat nu uitgevoerd wordt in een aantal landen, de rest en ook Nederland zal volgen.

Frans Galjee
Frans Galjee
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Vrijheden,

Opmerkelijk dat tegenwoordig velen zich ineens opwinden over verlies aan vrijheden en een democratie die aan erosie lijdt.
En nu met dat virus dat er gewoon is komt er verzet tegen vaccinatie misschien een middel dat nog niet perfect werkt maar er is niets beters voorhanden.

Vrijheden staan al veel langer onder druk maar toen was blijkbaar iedereen nog gewoon bezig met BAU cq geld verdienen en status opbouwen.

Soms moet het gezond verstand ingrijpen en los van zogenaamde verworvenheden een keuze maken tussen eigen vrijheid en de vrijheid van anderen.

In een samenleving die steeds drukker en complexer wordt met bijbehorende problemen gaat het collectief voor ten koste van het individu.
Een tijdje terug ging het ook over deze ontwikkeling en heb ik daar mijn reactie op gegeven.

https://stukroodvlees.nl/de-coronacrisis-vraagt-niet-om-minder-maar-juist-meer-democratie/

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een virus kent geen vrijheid en democratie. De collectieve ziekte die deze veroorzaakt kan alleen gezamenlijk aangepakt worden anders lukt het niet. De vaccinatie is het enige remedie die er is en het moet nog blijken in hoeverre het zal helpen want het virus staat ook niet stil maar ontwikkeld zich verder. Wat vast staat is dat wij nog lang niet onze oude leven zullen kunnen oppakken. En dan nog de grote bewegingen onder de motto terug naar beter om dat überhaupt te beletten moeten wij ook niet vergeten. Niet de veranderende klimaat maar de sociale onrusten zullen onze civilisatie de nek kosten en de aankomende groene maatregelen zullen het alleen maar versnellen.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Een ziekte waarbij je elkaar aansteekt noem ik een collectieve ziekte. De ziekte die u bedoelt noem ik in mijn verhaal verderop. De sociale ziekte waarbij de onenigheid over corona ook rol speelt maar vooral de massahysterische uitingen over diversiteit en duurzaamheid op volle toeren dagelijks door de media gepropageerd worden. De sociale onrust die hierdoor ontstaat zal ons eerder kapot maken dan corona of klimaatverandering.

h.keur
h.keur
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Goed dat u zich nader verklaart. Uw bericht las ook ik eerst alsof vaccinatie de enige remedie is tegen corona.
Let wel, ook dat mag u denken hoewel we dan een verschillende mening hebben. De kern van dit artikel gaat om een experimentele behandelmethode, die opgedrongen wordt, terwijl de effecten op langere termijn volkomen onzeker zijn. De afweging is dus: welk risico is het grootste? De kans op het krijgen van corona zonder Mrna met fatale afloop of het injecteren met een middel met eveneens kans op fatale afloop. Welk risico willen we nemen, daar gaat het om. Niemand die weet welke keuze op termijn de juiste is gebleken. En die keuzevrijheid is nu in gevaar. Ik wil nu niet stilstaan bij allerlei berichten over mutatie van de menselijke functies, die mogelijk tot stand worden gebracht, maar uitsluitend mijn eigen keuze om welk risico dan ook te willen nemen. Dat beslis ik zelf en niet een minister die zeer decadent even beslist, hoe ik omga met mijn lichaam. Er is inmiddels bewezen dat vaccinatie besmetting niet tegen houdt, dus je doet het alleen voor jezelf. Minister de Jonge is een wappie, door ander nepnieuws te verspreiden.

Jos
Jos
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Is vaccinatie de enige remedie? Onzin. Onze soort bestaat plusminus 2,7 miljoen jaar en komt voort uit oudere soorten. Gedurende die vele miljoenen jaren is ons immuunsysteem geëvolueerd en heeft het duizenden epidemieën kunnen weerstaan. Het feit dat wij er nog zijn, bewijst dat. Anno 2021 zou er dan ineens een unieke epidemie zijn die uitsluitend met een vaccin overwonnen kan worden? Anders gaan we allemaal dood of zo? De kans om te sterven was in 2020 die van een stevige griep, en is met de Deltavariant nóg kleiner geworden. Het enige unieke is dat deze epidemie waarschijnlijk man-made is. Maar Sars Cov2 is in veel opzichten als een natuurlijk virus. Het zit overal in de natuur (en kan dus nooit ‘overwonnen’ worden) en voor zover het virus zich ontwikkelt, wordt het weliswaar besmettelijker maar neemt het in gevaarlijkheid af. Afschaffen van alle maatregelen, zoals de WHO oorspronkelijk had voorgeschreven, en wat alleen Zweden heeft nagevolgd, met succes, is nu het beste wat we kunnen doen.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Volgens u is niets doen en afwachten wie het overleeft en wie niet het beste. Ik heb liever dat er tenminste vaccinatie is die het probleem deels oplost of verloop van ziekte aangenamer maakt. Nog Zweden nog India, zoals iemand nog onlangs op wees als de oplossing kan zeggen dat het zo goed verliep. In India stierven ze bij bosjes na aanvankelijke rust. Ik heb kennelijk een andere kijk op een mensenleven. Bovendien noem ik in mijn verhaal andere gevaren waar ik mij persoonlijk op moment grotere zorgen over maak dan covid om eerlijk te zijn.

Realist1966
Realist1966
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Aangezien deze vaccinaties geen echte vaccinaties zijn (waardoor je dus ook niet immuun wordt, vandaar inmiddels de derde prik en straks die daarna, er is al genoeg ingekocht om elke europeaan minstens 4 x te kunnen injecteren) en totaal onbekend is of dit uberhaupt een remedie of juist een middel wat erger is dan de kwaal zal blijken, is uw beoordeling nogal prematuur. Zeker ook gezien de totaal onbekende effecten op de lange termijn. Dat men aanneemt dat die er niet zullen zijn en daar het complete beleid op baseert, vind ik nogal verontrustend.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Wij moeten het doen met wat wij hebben. Tot nu toe heb ik alle inentingen die ik heb gehad overleeft zonder enge ziektes dus deze mogelijk ook. In de toekomst kijken kan ik niet maar in zoverre vertrouw ik het wetenschap wel afgezien het feit dat ik niet meer automatisch van het goede van de mens uit ga zoals vroeger. Maar zoals ik al eerder zei zal sociale onrust door migratie en het green deal ons harder treffen dan covid.

PearlDragon
PearlDragon
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Het is bewezen dat ook gevaccineerden besmet kunnen raken en corona over kunnen dragen. Ofwel: voor een ander hoeft men zich niet te vaccineren. Als het vaccin doet wat het belooft dan ben u toch beschermd nadat u zich gevaccineerd hebt? Wat is dan de logica om anderen ook te dwingen om mee te doen aan dit medisch experiment. Noch de fabrikant noch de overheid weet wat de gevolgen van dit vaccin op de lange termijn zullen zijn en willen daarom niet aansprakelijk zijn mocht het toch fout gaan. Is het dan zo gek dat mensen de afweging maken voor welk risico ze banger zijn: corona of de eventuele lange termijn effecten van het vaccin?

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  PearlDragon

Een vaccinatie is geen medicijn. Net als bij de griepprik mensen alsnog griep krijgen is het mogelijk om covid te krijgen. Sinds de vaccinaties is wel merkbaar dat de ziekte minder ingrijpend is dan het in het begin was. Dus het doet wel wat. Wat de vaccin in de toekomst brengt weet niemand en daarom duurt het ook zo lang voordat een vaccin toegelaten wordt. Nu wacht men niet en ik vind het aannemelijk dat er niets losgelaten wordt voordat alle risico opties bestudeert worden. Het is tenslotte geen medicijn met verstrekkende bijwerkingen zoals in het verleden gebeurd is. Zo redeneer ik zelf. Maar risico’s zijn er zeker altijd. Een honderd procent zekerheid bestaat niet en dat risico lopen wij altijd. Ik geef voorrang in eigen kansenberekening om de mogelijke toekomst risico boven het risico op kort termijn. Dat de vaccinatie nu geforceerd wordt is voor velen moeilijk te slikken. Ik heb daar geen problemen mee tenzij het doorslaat op vrijheidsberoving op andere gebieden.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jos

“Afschaffen van alle maatregelen, zoals de WHO oorspronkelijk had voorgeschreven, en wat alleen Zweden heeft nagevolgd, met succes, ”
Volgens de site van de Zweedse overheid hebben ze o.a. de volgende maatregelen ingesteld:
– covid pas noodzakelijk voor alle EU burgers die Zweden willen binnenreizen
– 70 % van de Zweden heeft tenminste 1 dosis vaccin gekregen
– mensen met symptomen worden geacht thuis te blijven in quarantaine
– mensen in de openbare ruimte moeten afstand houden (afstand is niet gespecifieerd)
– in musea, winkels, enz is het aantal toegelaten mensen beperkt op grond van het aantal vierkante meters.
Conclusie: Zweden volgt gewoon hetzelfde beleid als in de rest van de EU, maar dan in sommige opzichten aangepast aan de situatie in het land zelf.

vlierbloesem
vlierbloesem
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Vaccinatie zou kunnen helpen, hoewel de effectiviteit nu al minder blijkt dan werd verwacht. Maar waarom wordt medicatie verboden? Gaat het onze demissionaire regering en de WHO nog wel om indammen van het virus? Of zijn we op weg naar een kaste maatschappij. Worden de ongevaccineerden de onaanraakbaren van de wereld?

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  vlierbloesem

Ik denk dat men geen vele experimenten wou toelaten. Dat kan goed maar ook slecht uitpakken. De WHO schitterde ook met fouten en slappe optreden net zo als de regeringen en de EU zelf. Het is vooral de chaos die opviel en nu nog worden onbegrijpelijke besluiten genomen, zie festivals versus voetbal. En een virolog heet tegenwoordig een risicoberoep, ongelooflijk.

Kees
Kees
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Geen vele experimenten toestaan? Als in Frankrijk en in Nederland duidelijk is aangetoond dat Hydroxychloroquine of Ivermectine heel goede resultaten geven, moeten die dan verboden worden?
De zogenaamde vaccins zijn pure medische experimenten!
Letterlijk ALLE maatregelen die genomen zijn, werken averechts, zie hier:
https://nieuws.nl/algemeen/20210729/top-16-van-feiten-over-covid-die-de-media-niet-melden/
Kijk ook eens hoe ‘succesvol’ de vaccinatiecampagne Israël is: Nagenoeg de hele bevolking is volledig gevaccineerd, maar het land gaat weer in lockdown vanwege de Delta-variant.
Lees ook deze brief maar eens: https://stichtingvaccinvrij.nl/verzoek-tot-onmiddellijke-actie-naar-aanleiding-van-bestrijding-van-de-epidemie-van-covid-19/
Vooral na het lezen van deze brief is me wel duidelijk geworden dat het hele gebeuren rondom de Corona “pandemie” in de verste verte nog iets met gezondheid te maken heeft.

Frans Galjee
Frans Galjee
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

“Een virus kent geen vrijheid en democratie. De collectieve ziekte die deze veroorzaakt kan alleen gezamenlijk aangepakt worden anders lukt het niet. De vaccinatie is het enige remedie die er is en het moet nog blijken in hoeverre het zal helpen want het virus staat ook niet stil maar ontwikkelt zich verder.”

Helemaal mee eens. Mensen die nu om wat voor reden zich niet willen laten vaccineren zijn blijkbaar bang voor een prikje of zitten vast in hun complotdenken. Bij mij thuis komt er niemand meer in die niet gevaccineerd is.
Trouwens ik had een uitgebreidere reactie op dit artikel gegeven maar die heeft het om duistere redenen niet gehaald.

h.keur
h.keur
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Niet bang voor een prikje en al helemaal geen complotdenkers, maar met gezond verstand de risico’s afwegen en vervolgens een keuze maken. Dat is werkelijkheid. Covid 19 vaccinatie is een keuze en als die weloverwogen wordt genomen, dan mag u dat natuurlijk. Ook mag u stellen, dat ongevaccineerden niet welkom zijn bij u. Het is uw keuze, waar u dat dan ook op baseert. Maar mag dan misschien ook mijn keuze maken.? Het argument, dat gevaccineerde niet besmettelijk zijn is achterhaald door de feiten, dus je doet dat niet voor een ander, maar voor jezelf.
Overigens nog dit. Drugsverslaafden, drankorgels en criminelen zijn bij mij niet welkom. Dat is mijn keuze. Overigens ben ik niet tegen vaccinatie, maar tegen dit Mrna product, dat in een testfase verkeert. En dat om meerdere redenen, die voor mij reden zijn om een andere keuze te maken.

Frans Galjee
Frans Galjee
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

Natuurlijk mag iedereen zijn of haar eigen keuzes maken maar zal dan ook rekening moeten houden met de consequenties die daaraan verbonden zijn of worden.

Mijn keuze om mij (74) te laten vaccineren is omdat:

1. Ik denk dat het enige bescherming biedt tegen het virus en in geval van toch deze ziekte het ziekteverloop er gunstig door zal worden beïnvloed.
2. Ik denk dat ik bij vaccinatie anderen in mijn omgeving minder snel zal kunnen besmetten.

Nee, 100% garanties zijn er niet maar in deze situatie is iets doen beter dan niets doen. Dat zegt mijn verstand.
Maar verder even goede vrienden hoor.

h.keur
h.keur
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Uw uitspraak iets doen is beter dan niets doen is volkomen waar.
Daarom slik ik aanvullend op mijn normale eetpatroon extra vitamine c en d en voor mijn leeftijd 73 ook nog vitamine b complex. Het helpt mij fantastisch om m’n weerbaarheid op pijl te houden. Verder absoluut geen medicijnen uit voorzorg tegen van alles en nog wat, waar ik geen last van heb. Ik zorg ervoor geen buikje te ontwikkelen door gewoon in beweging te blijven, m’n hersens blijven prikkelen enzovoort. En ja dat is mijn keuze. Doelbewust weten wat je doet, daar gaat het om.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Een epidemie vereist dat je niet alleen om jezelf denkt maar ook om de ander. Zo simpel is het. Als wij op bijwerkingen op lang termijn moeten wachten dan kunnen wij niets doen. Lijkt mij niet verstandig in dit geval daar het om overdraagbare ziekte gaat.

35
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x