Collectivisme bedreigt de vrije samenleving

Individuele burger steeds meer ingeperkt

Er is een gevaarlijke ontwikkeling gaande waarbij individuele vrijheid wordt opgeofferd in ruil voor collectieve verzorging door de staat. Met idealistische doelen, zoals brede welvaart voor iedereen, zekerheid, duurzaamheid, gelijkheid en diversiteit wordt gekozen voor méér publiek en minder privaat, méér overheid en minder ondernemerschap, méér afhankelijkheid en minder zelfstandigheid, méér collectief en minder individueel. Op kosten van de belastingbetaler, constateert Henk Strating.

Stel je voor dat je een leuke baan hebt, maar dat je salaris aan het eind van de maand niet aan jou, maar aan de overheid wordt overgemaakt. Niet een groot deel in de vorm van belasting en premies, maar alles! In ruil daarvoor krijg je gratis huisvesting, gratis openbaar vervoer, gratis onderwijs voor je kinderen tot en met de universiteit, gratis gezondheidszorg, mag je gratis naar sportschool, museum en theater en ontvang je elke week voldoende bonnen om dagelijks gezond en afwisselend te kunnen eten en drinken. Die worden zelfs netjes bij je thuisbezorgd! Mits jij je aan alle geldende regels houdt…

 

Stapje voor stapje dichterbij

Ik denk dat niemand hier gelukkig van wordt. Toch is dit wat linkse politieke partijen, zoals de SP, GroenLinks en ook de Partij van de Arbeid in de kern nastreven. Middenpartijen, zoals het CDA en D66, gaan daar vergaand in mee. En zelfs de van huis uit rechtse VVD steunt veel voorstellen die dat toekomstbeeld stapje voor stapje dichterbij brengen. Utopia? De randvoorwaarden zijn er al! De Europese Centrale Bank werkt aan een nieuwe Europese digitale munt, waardoor ons geld niet meer in biljetten of op een bankrekening staat, maar door de overheid wordt beheerd. In China is dit geldsysteem al vergevorderd….

 

Meer overheid

Niet alleen politieke partijen van links tot rechts werken hier in meer of minder mate aan mee. Ook de vakbeweging draagt een flinke steen bij, waarbij hen door werkgeversorganisaties zoals VNO-NCW en MKB Nederland vaak geen strobreed in de weg wordt gelegd. Sterker nog, organisaties waarin zij samenwerken, zoals de Sociaal Economische Raad (SER), juichen collectivering van de samenleving toe en schromen niet om individuele vrijheid daarvoor op te offeren.

Het Sociaal Akkoord dat deze week werd gepresenteerd spreekt boekdelen. Met idealistische doelen, zoals brede welvaart voor iedereen, zekerheid, duurzaamheid, gelijkheid en diversiteit camoufleren zij de keuze voor méér publiek en minder privaat, méér overheid en minder ondernemerschap, méér afhankelijkheid en minder zelfstandigheid, méér collectief en minder individueel.

 

Gezondheidszorg

In de politiek begint de roep om méér overheid bij de zorg. Tot voor kort wilde de SP als enige partij het ziekenfonds van weleer in de vorm van een Nationaal Zorgfonds weer in ere herstellen. Nu roepen álle partijen dat privatisering en marktwerking – waarvan menig deskundige ontkent dat die in de zorg bestaan – moeten worden afgeschaft en de gezondheidszorg uitvoerder van centraal overheidsbeleid moet worden. Dat de Algemene Rekenkamer onlangs nog gehakt maakte van de rol van het ministerie van VWS in het afgelopen corona-jaar doet blijkbaar niet ter zake. Dat hetzelfde ministerie op een achternamiddag mondkapjes kocht met een winstopslag van negen miljoen euro evenmin…

 

Op kosten belatingbetaler

Maar het blijft niet bij de zorg. In de kosten van het volgen van hoger onderwijs moet weer met studiebeurzen in plaats van leningen tegemoet worden gekomen, die meebetaald moeten worden door degenen die niet (kunnen) studeren. Het zwaar gesubsidieerde openbaar vervoer moet verder worden bevorderd ten koste van het gebruik van de auto. En D66 pronkt als een pauw met het idee van ‘gratis’ kinderopvang op kosten van de belastingbetaler.

 

Hogere belastingdruk

Het laat zich raden dat deze voornemens gepaard gaan met een verdere verhoging van de belastingdruk. Voor het uitbreken van de corona-crisis tikte de Raad van State het kabinet daarover gevoelig op de vingers. De Raad had becijferd dat de belastingdruk onder Ruttes opeenvolgende kabinetten was gestegen – tot bijna 40% – in plaats van gedaald en sommeerde de premier dat beter te communiceren.

De vele tientallen miljarden coronasteun, die het kabinet het afgelopen jaar heeft uitgegeven, lijken echter eerder een vrijbrief om de lijn van hogere overheidsuitgaven naar andere terreinen door te trekken dan om de broekriem aan te halen. “We moeten ons uit de crisis investeren”, is daarbij een veel gehoorde rechtvaardiging. Dat al die extra uitgaven op den duur tot inflatie en renteverhoging kunnen leiden, waardoor het geld dat daarvoor geleend moet worden duurder wordt, vertellen ze er niet bij. Dat de belastingen daardoor nóg verder zullen moeten stijgen ook niet…

 

Sentiment corona-crisis

Politici maken dankbaar gebruik van het sentiment van de corona-crisis. Het Nationaal Programma Onderwijs is volgens hen nodig omdat de huidige generatie leerlingen en studenten, met de corona-crisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst verdient. De lonen in de zorg moeten omhoog, zodat zorgverleners éindelijk échte waardering voor hun corona-inzet ervaren. En de agressie in de samenleving tegen de corona-maatregelen, ook op het internet, zou aantonen dat meer geld nodig is voor politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht.

Maar de kosten zijn – ook hier – gigantisch: 8,5 miljard euro voor onderwijs, 2,5 miljard euro voor hogere salarissen in de zorg, bijna 1 miljard voor politie, OM en rechters, evenveel als het openbaar vervoer nodig denkt te hebben. En dan hebben we het nog niet over de enorme kosten van de door kabinetsinformateur SER-voorzitter en PvdA-politica Mariëtte Hamer voorgestelde agenda voor het nieuwe kabinet: ‘duurzame economie’, ‘inclusieve samenleving’ en ‘digitalisering en internationalisering’…

 

Adviesinstanties

De politiek wordt aangemoedigd door adviesinstanties en maatschappelijke organisaties. Instituten als het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de al eerder genoemde Sociaal Economische Raad (SER), waarin werkgeversorganisaties en vakbonden zitting hebben, willen ons graag doen geloven dat publieke sectoren, zoals zorg, onderwijs, openbaar vervoer en politie ondanks de honderden miljarden euro’s belastinggeld die zij jaarlijks ontvangen verwaarloosd zouden zijn en nodig ‘het been bij moeten trekken’. Natuurlijk niet door efficiënter en effectiever te gaan werken, maar door er opnieuw vele extra miljarden aan uit te geven…

Terwijl de coronacrisis ons het afgelopen jaar juist heeft geleerd hoe met meer flexibiliteit, gebruik van moderne communicatietechnologie en gedeeltelijk of helemaal thuiswerken met hetzelfde geld betere resultaten bereikt kunnen worden. Maar dát perspectief wordt door politici, beleidsmakers en hun adviseurs weggewuifd…

 

Gewone dagelijkse leven

Collectivisme blijft niet beperkt tot collectieve voorzieningen. De overheid bemoeit zich ook steeds meer met ons gewone dagelijkse leven. Met wat we moeten eten en drinken, welke genotsmiddelen we wel en niet mogen gebruiken, van welke materialen onze kleding gemaakt moet worden en waar en hoe dat moet worden geproduceerd, hoe vaak we moeten sporten en bewegen en hoe we onze kinderen moeten opvoeden.

De Dierenwet, die bijna geruisloos door het parlement is aanvaard, bepaalt straks dat het konijn van uw kinderen niet meer in een hok en de kanarie van opa en oma niet meer in een kooi gehouden mogen worden…

De collectivering van de samenleving gaat met kleine stapjes, maar langzaam én zeker. Een beetje zoals de veiligheidshelm werd ingevoerd. Eerst alleen voor motoren, toen ook voor bromfietsen, inmiddels voor e-bikes, waarna gewone fietsen uiteindelijk zullen volgen.

 

Vrije samenleving bedreigd

Waar het in de kern om gaat is dat collectivisme de vrije samenleving steeds meer bedreigt. Collectief zou veilig en verantwoord zijn, individueel is verdacht en door sommigen zelfs veracht. Collectief wordt geassocieerd met solidariteit en samenhorigheid, individueel met eigenbelang en egoïsme. Collectief zou mensen verbinden, terwijl individueel hen zou verdelen. Daarom is collectief politiek correct en individueel daarentegen ‘dikke ik’.

SCP-directeur Kim Putters, topadviseur van de politiek, genoemd als kabinetsinformateur en voor het tweede achtereenvolgende jaar nummer één in de Top 200 van meest invloedrijke Nederlanders, schreef dat letterlijk in een column, die hij afsloot met: Pleur toch een eind op met die geïndividualiseerde samenleving…

 

Gevaarlijke ontwikkeling

Zulke opvattingen bepalen meer en meer de inrichting van de samenleving, waardoor collectivisme de vrije samenleving steeds meer bedreigt. Want wat de overheid betaalt, bepaalt de overheid uiteindelijk ook! De volgende stap is dat je ook niet meer alles mag of kunt zeggen, schrijven en denken wat je als individu vindt. Dat wordt al zichtbaar in de opkomende woke-cultuur, waarvan OpinieZ.com elke week de ergste voorbeelden publiceert.

Rutte, Kaag en Hoekstra zijn dan misschien nog niet de Big Brothers (en Big Sisters) uit Orwells 1984. Maar ze rommelen ons wel een samenleving in die de vrije burger steeds meer beperkt. Dat is een levensgevaarlijke ontwikkeling, die helaas niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen, zoals de Duitse Bondsrepubliek en in de Verenigde Staten, op dit moment moeilijk te keren lijkt.

Over de auteur

Henk Strating
Henk Strating
Henk Strating is oprichter van HS ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-advies & onderhandelingen en schreef het boek 10 JAAR PUZZELEN over de Nederlandse arbeidsverhoudingen in de periode 2007-2017.
Te bestellen op https://www.bol.com

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
31 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Arie
Arie
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Socialisme heeft nog nooit ergens gewerkt. Nog nooit, helemaal nergens.

Zo’n 15 jaar geleden discussieerde ik op een SP-forum over Venezuela, dat toen door Chavez in een linkse dictatuur werd veranderd. Nogal wat reaguurders daar vonden dat helemaal fantastisch. Dus toen ik hen wees op de nadelen van zowel dictatuur als economisch wanbeleid was ik de extreemrechtse domme tokkie die niks snapte.

Inmiddels leidt het land aan hyperinflatie; zijn 4 miljoen Venezolanen hun land ontvlucht; net als buitenlandse investeerders; is de zuigelingensterfte zo hoog dat die cijfers geheim verklaard zijn; etc.
In 15 jaar kon het olierijke land vol andere mogelijkheden (landbouw, toerisme) zichzelf de nek omdraaien. Moeten we dat hier ook willen?

Er zijn een aantal natuurwetten waardoor socialisme nooit kan werken. En we zien dat overal terug; van het linkse wanbeleid in Amsterdam tot het linkse wanbeleid van de EU. Wat heeft die EU bijvoorbeeld bereikt afgelopen 20 jaar? Helemaal niks.
We hebben ook duizenden linkse-meningen-clubjes, allemaal afhankelijk van subsidie; niemand in de linkerhoek heeft een succesvol bedrijf. Tenzij betaald door overheid of semi-overheid.

Mensen die niet eens hun eigen inkomen kunnen verzorgen zouden geen invloed mogen hebben op de inkomens van de rest van Nederland.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Arie
Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

“Socialisme heeft nog nooit ergens gewerkt. Nog nooit, helemaal nergens.”

Nee, maar het blijft de natte droom van linkse intellectuelen. Nu hopen ze dat het met gebruik van ‘big data’ plotseling wel mogelijk gaat zijn om de allocatie van schaarse middelen centraal te plannen. Veel meer dan hopen is het echter niet waardoor we met twee voeten tegelijk het volgende politieke experiment inwandelen.

Gerard
Gerard
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

interessant in dat het tot veel ellende heeft geleid. vreemd genoeg nooit een issue dat iedereen niet in het NL elftak mag spelen

Arie
Arie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Gerard

@Waldemar, Gerard,

Bolkestein heeft een boek geschreven vol voorbeelden van bekende politici die voor kortere of langere tijd achter linkse dictators zoals Mao hebben gelopen. Maar weinigen hebben daar afstand van genomen.
Hoeveel mensen hebben er niet met T-shirts, vlaggen, buttons en portemonnees van Che Guevara gelopen? De NPO omschreef hem als een “vrijheidsstrijder”.

In werkelijkheid was Che een beul die vele honderden mensen zonder proces liet executeren. Zowel als directeur van een gevangenis voor politieke gevangenen op Cuba, als tijdens diverse guerrilla-oorlogen in Zuid Amerika en Afrika. Volgens een van zijn kameraden kon Che ongezond genieten van familieleden die werden gedwongen “de rommel” van hun naaste op de executieplek op te ruimen.

Gerard
Gerard
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

bolkestein vindt mark uitstekend. vraag me af of het zo is

Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

De laatste alinea is erg sterk. Juist de bijstandtrekkers zijn snel geneigd om links te stemmen, meestal met argument dat links de hoogte van de uitkeringen waarborgt. Maar het is de liberale markteconomie die zorgt voor genoeg goederen en diensten om de herverdeling mogelijk te maken.
Dus wie links stemt, loopt het risico dat de gans met de gouden eieren geslacht wordt, en als de eieren herverdeeld zijn, is het feest afgelopen.
Juist mensen die niet eens hun eigen inkomen kunnen verzorgen hebben er belang bij om rechts te stemmen, om de herverdeling in stand te houden.
Maar wat jij voorstelt is censuskiesrecht en dat is in de loop van de 19de eeuw afgeschaft, te beginnen in Frankrijk al in 1848, toen iedereen boven de 21 automatisch kiesrecht kreeg. Maar in die tijd moest iedereen werken, het alternatief was de armenhulp.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

@Andre,

Ik pleitte niet zozeer voor censuskiesrecht bij de burger, het ging mij vooral om de veel te grote invloed van gesubsidieerde organisaties. Die organisaties worden niet democratisch gekozen; niet gecontroleerd; maar sturen wel het beleid. Ze zitten altijd aan tafel bij Balkenende, Rutte, Kaag, etc. Terwijl die clubjes zelf allemaal subsidie-afhankelijk zijn; en vrijwel alle activisten in die clubjes eveneens. Echt veel talent zit daar dus niet.

Dat werkende mensen geen enkele inspraak meer mogen hebben is een probleem, temeer daar werkende mensen vaak veel beter weten of iets mogelijk is of niet. Technici van monteur tot ingenieur hebben meer kijk op de voor- en na- delen van bijvoorbeeld windenergie, dan gewelddadig werkschuw vega-kraaktuig en slaapkamerleden die iets met sosjolochie hebben gedaan.

Maar over de klimaatplannen heeft geen enkele technicus mee mogen denken. De linkse regering ging in gesprek met linkse organisaties, die door de linkse overheid gesubsidieerd worden. Linkse ambtenaartjes, linkse activisten en linkse rechters maakten het af.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Inderdaad Arie, zit net naar het acht uur journaal te kijken, over de stroom gelukszoekers die ons te wachten staat.
Wat zijn wij slechte mensen in Nederland de grenzen moeten wagenwijd open, daar hebben deze gelukszoekers recht op.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Inderdaad H.J.
Inplaats van minder, minder, minder.
Krijgen we meer, meer, meer.
Goed voorbeeld doet volgen, kijk maar naar de Dam gister.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

We zijn ook echt heel erg slecht, kwaadaardig en racistisch zelfs. Schijnt.
Toch dapper van al die 500 gelukszoekers per week dat ze hier tussen al die slechte racistische Nederlanders durven wonen.

Peter
Peter
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Mensen die niet eens hun eigen inkomen kunnen verzorgen zouden geen invloed mogen hebben op de inkomens van de rest van Nederland.
Dit is de allerbeste zin uit u heel goede betoog .

Binzrath
Binzrath
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Heel erg als je niet meer mag lezen en schrijven wat je wil. We weten waar dat toe kan gaan, iedereen heeft kritiek op China maar we gaan er zelf in een rap tempo naar toe. Het veroorzaakt een sterk corrupte elite die door privileges vooral voor zich zelf zorgen over de ruggen van het volk.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Collectivisme versus individualisme, de strijd die zich de afgelopen millennia al vele malen voltrokken heeft. Collectivisme zien we niet alleen bij landelijke bestuursvormen, maar in extremere vormen ook bij communes en sektes. Bovenmatig collectivisme leidt nooit tot een mooie, goede en solide samenleving omdat de waarde van het individu devalueert door het collectivisme. En hoe minder het individu waard is, hoe groter de wandaden worden.

Het is nu in dit land al zo dat de inwoners met al hun meningen maar lastig gevonden worden. Omdat ons denkvermogen niet op waarde wordt geschat, is er een nieuwe politiek ontstaan. Die nieuwe politiek draait niet meer om de vertegenwoordiging van onze stemmen, maar om het uitvoeren van wat internationaal belangrijk gevonden wordt. Een politiek die bijvoorbeeld beslist dat er een klimaatnoodtoestand is. De mening van het volk wordt aan de kant geschoven om de “in hun ogen” benodigde maatregelen uit te voeren. Met propaganda wordt het benodigde draagvlak gecreëerd.

Het individu zou beschermd moeten worden door de grondwet. Maar we weten allemaal wat onze grondrechten het afgelopen jaar waard zijn gebleken. 1984 is minder ver weg dan we denken.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is er al geweest het duurde 40 lange jaren en is vanzelf stuk gegaan met als enige vrucht jarenlange achterstand en een ongemotiveerde bevolking die zo lang niet mocht meedenken. Na al die fratsen van de laatste tijd zodat het land op een open inrichting gaat lijken zal deze ontwikkeling de kroon op zetten. De Socialistische Koninkrijk Nederland. Wel uniek in de geschiedenis.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Kijk Ni28, als je al die veranderingen van de laatste 40 jaar de Revu laat passeren, zijn er bijna geen veranderingen geweest, die positief zijn geweest voor 99% van de Nederlandse burgers.
De indruk die door de overheid werdt ondersteund, was er een van alles wat in het verleden een zekerheidje was moest op de schop, niets was goed de moorkop, de negerzoen, zwarte Piet en in je neus peuteren, ga zo maar door.
Kolen, gas, benzine, diesel enz, alles moet wijken voor de grote verandering.
Is de zelfstandige burger nu zelf aan de beurt.?

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Het is een grote linkse complot die al tientallen jaren bestaat. Rechts zat lekker te slapen en links heeft intussen hun ideologie verspreid via de media die zij al die tijd beheersen. Men sukkelde in een diepe slaap met heerlijke dromen over hoe alles kan en alles mag. Dingen die ons op de maag liggen ziet de nieuwe generatie niet zo als wij. Zij zijn de vrucht van de linkse beleid vanaf de kleuterschool tot ev. de universiteit en daardoor stemmen zij makkelijk op “rechtvaardige” partijen zoals groen links en d66 die ISIS criminelen uit de hel halen om hun hier een taakstraf te geven en ons in gevaar brengen. De blanke bevolking is de pineut want zo is door de VN bepaald en niemand die de VN tegenspreekt. Wie het durft wordt afgebrand zoals Trump overkwam. Democratie is een vies woord geworden of iets wat alleen misbruikt mag worden.
En de burger slikt het omdat de jarenlange doctrine en hersenspoeling zijn het werk goed gedaan heeft. Het Westen heeft mij gigantisch teleurgesteld.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Gratis bestaat niet. Aan het gratis uitdelen was na viertig jaar de koek echt op. Bovendien heeft de collectivisering de vrijheid zo ingeperkt dat het onhoudbaar werd en de motivatie totaal vernietigde. Maar oude ervaringen aan jongere generaties doorgeven is onbegonnen werk.

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Rutte, Kaag en Hoekstra zijn dan misschien nog niet de Big Brothers (en Big Sisters) uit Orwells 1984.”

Nee, ze worden wel aangestuurd door big brother uit Orwell’s 1984, of wellicht beter: Aldous Huxley’s Brave New World. Zo heb ik wel eens een filmfragment gezien bij Jensen waar Kaag zegt dat ze hier is om de 17 SDG uit te voeren. Rutte staat genoteerd voor verwijzingen naar Build Back Better. Hoe duidelijk wil je het hebben?

Overigens volgt de BBB samenleving eerder technocratische principes dan sociaaldemocratische. De overlap daartussen is dat in beide gevallen sprake is van centrale planning. Alleen mist de laatste de dominante rol van technologie als hulpmiddel om tot organisatorische perfectie te komen. Verder moeten we goed begrijpen dat het meteen is afgelopen met organisaties als het SCP of de SER als er weinig tot niks te centraalplannen valt. Ze zijn maar wat blij met de richtlijnen van de globalisten, ook om de vooralsnog niet bestaande problemen van overbevolking, klimaat, grondstoffenuitputting en massale werkloosheid agv AI vroegtijdig te tackelen door de totaalcontrole over mens en maatschappij uit te oefenen en dat bij voorkeur wereldwijd zodat er geen ontsnappen mogelijk is. En zo kan het gebeuren dat sociaaldemocraten de handen ineenslaan met het internationale grootkapitaal, een entiteit die zij voorheen meenden te moeten bestrijden, tot meerdere eer en glorie van hun eigen machtspositie. Zou Nietzsche het dan toch goed gezien hebben met zijn ‘wil tot macht’ als de belangrijkste menselijke drijfveer.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Waldemar
H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Inderdaad Henk, het Nederland anno 2021 is door de laatste kabinetten omgevormd tot een angstmaatschappij, met een door deze kabinetten bewust gecreëerde tweedracht.
Angst is een slechte raadgever, het maakt mensen onzeker en hun eigenwaarde verdwijnt.
Let op dit is geen spel, want onder de burgers zijn geen winnaars.

Als oudere Nederlander zal het mijn tijd wel duren, maar mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, zijn het ongewilde slachtoffer van deze satanische omvorming.

Rob
Rob
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ja, natuurlijk, de miljoenen gelukzoekers die er de komende jaren nog binnenstromen, moeten wel allemaal een huis en uitkering hebben, Denemarken doet aan die gekte niet mee, op vele fronten, ik roep al 10 jaar,straks krijgen de gepensioneerden een leuk voorstel,onze overheid bepaald met hoeveel je per maand kunt leven, AWW + pensioen, mensen met een hoog pensioen gaan dus alles wat hier boven zit , extra zwaar belasting over betalen, is over een paar jaar een grote groep, en met de 1450 miljard die er in de pot zit, kunnen ze hier lekker mee rondstrooien

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Met idealistische doelen, zoals brede welvaart voor iedereen, zekerheid, duurzaamheid, gelijkheid en diversiteit camoufleren zij ”
Precies de spijker op zijn kop: het hele verhaal is camouflage voor een machtsovername.
En idealen leveren nooit de gewenste resultaten op. Dat is nu al zo vaak gebleken: de Sovjet-Unie, Cuba, Zimbabwe, Ethiopië, Noord-Korea. In tientallen Afrikaanse landen is er geëxperimenteerd met socialisme, vaak met Russische hulp, en het liep altijd uit op armoe, lage productiviteit, dictatuur en tenslotte het terugkeren tot het liberalisme.
De grondreden voor het falen van het socialisme is dat de creativiteit van het individu onderdrukt en dat is nu juist de belangrijkste bron van welvaart.

Gerard
Gerard
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

diplomatiek aka the great reset

Jan
Jan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Iedereen in het collectief, alleen sommigen iets minder (Putters c.s. veel minder) dan anderen.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Daarom weet ik wel wat ik ga doen voor het zover is, deze jongen springt op de motor en komt nooit meer terug naar Europa. De onvoorstelbare stupiditeit waarmee mensen in de EU alles maar blijven slikken vind ik werkelijk schrikbarend!

Eddie
Eddie
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Doodeng. Ik maak me grote zorgen.

Inge-Willem Noordergraaf
Inge-Willem Noordergraaf
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is toch al zo lang bekend dat ‘socialisme-communisme’ alleen werkt in hele kleine groepen (niveau kibboets) waar iedereen elkaar kent en daardoor profiteurs en machtswellustelingen snel onschadelijk worden gemaakt. Op ieder groter niveau, staten of gebieden, is het overal MISLUKT. We weten toch ook dat in voormalige Sovjet-Unie de opbrengst van volkstuintjes, minder dan 10% van de grond, in totaal hoger was dan die van de kolchozen waar de mensen ongemotiveerd voor anonieme anderen moesten werken. Enzovoortst – de voorbeelden van mislukte plan-economieen en de slachtoffers die ze veroorzaakten zijn er al meer dan een eeuw. En toch blijven de d*mk*ppen die deze plannen propageren. Zien zij zichzelf al in de rol van die lieden die in een kleine groep meteen uitgekotst zouden worden?

Gussel
Gussel
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hoeveel mensen zijn wakker en zien wat er werkelijk gebeurt? Op de tv-reclame word je elke dag geconfronteerd met wat echt belangrijk is, de voetbal gekte. Dat is tegenwoordig de hedendaagse realiteit. Wat een droefenis voor onze aankomende generaties en ik heb werkelijk deernis met hen.

trackback

[…] Henk Strating Henk Strating Er is een gevaarlijke ontwikkeling gaande waarbij individuele vrijheid wordt […]

nanko55
nanko55
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte heeft het zelf duidelijk gezegd, in zijn torentje op 25 september 2020, en vervolgens op zijn eigen YouTube kanaal gezet: we gaan een nieuwe, eerlijker, schonere en betere wereld creëren.
(Zonder privé bezit, maar dat zegt hij er nu nog niet bij)
Echt waar, en niemand in de tweede kamer, met uitzondering van Henk Krol, komt op het idee om hem eens te vragen hoe het ermee staat, of alles volgens plan verloopt en wat de vervolgstappen zijn.

nanko55
nanko55
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dat het belang van de groep boven dat van het individu gesteld wordt, dat kennen we toch van het marxisme, in de praktijk gebracht onder andere door de fascisten en nationaal socialisme, en blijkt springlevend!

J. SPRONK
J. SPRONK
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uw reactie is verwijderd wegens overtreding van onze spelregels. Zie: https://opiniez.com/opiniez-reactie-spelregels/

31
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x