Boeren worden weggepest voor Vinex-wijken

Politiek gekonkel tart het gezonde verstand

Titelfoto: Boerenprotest Koekamp door Roel Wijnants, gepubliceerd onder CC BY-NC 2.0.

Een kernkwaliteit van de Nederlandse burger is om vanachter het toetsenbord op Facebook en Twitter van alles te vinden, tegen van alles digitaal te protesteren en op te roepen tot actie. Afgezien van enkele tientallen gele hesjes is er maar één groep in ons land die daadwerkelijk de daad bij het woord heeft gevoegd om voor hun belangen op te komen: de boeren.

Sinds 1 oktober 2019 trekken de boeren geregeld naar Den Haag om daar hun stem te laten horen en hun onvrede te uiten. Zo geschiedde ook afgelopen week. Honderden boeren verzamelden zich in Den Haag om te protesteren tegen de komst van de Omgevingswet. Naast de gebruikelijke verbazing van minister Carola “Ik zie nu niet wat de directe aanleiding is” Schouten werden de boeren ook weer begroet met de nodige legervoertuigen om hen de toegang tot het Malieveld te bemoeilijken. Waar deze zomer in iedere uithoek van het land BLM-manifestaties werden toegejuicht door burgemeesters en media, wordt er met verzuchting gereageerd op een sector die verbazingwekkend genoeg moet vechten voor zijn voortbestaan.

 

Olifant in de kamer

In de basis gaat het de politiek maar om één ding. De boeren en de landbouw moeten fors inkrimpen, misschien wel 50% of zelfs meer. Dat roepen onder andere D66, GroenLinks en natuurlijk de PvdD. Rutte lijkt het allemaal niet veel te deren en onbegrijpelijkerwijs laat het CDA zich niet tot weinig horen. Dit allemaal omwille van klimaat- en milieuregelgeving, zegt men. Regelgeving waarbij men echter tijdens de wedstrijd telkens poogt om de regels te veranderen en het de boeren op deze manier haast onmogelijk maakt om zich telkens maar weer aan te passen. Financieel onbegonnen werk voor de meesten en bureaucratisch een enorme draak.

 

Landbouwgrond afpakken

Dat het beleid echter puur bedoeld is om huizen op voormalige landbouwgrond te laten bouwen, laat men voor het gemak even weg. Oh ja, en natuur. Verse brandstof voor biomassacentrales. Geen politicus had het lef om dit tot nu toe zo duidelijk uit te spreken, dus wordt er omfloerst omheen gepraat en worden schijn-alibi’s van stal gehaald. De Omgevingswet, die deze week het centrale thema van protest was, is al enkele jaren geleden aangenomen, maar nog niet ondertekend door het staatshoofd. Om die ondertekening te voorkomen trokken de boeren naar de Hofstad. Momenteel mikt men op begin 2022 als ingangsdatum. Boeren vrezen echter om hun vergunningen en hekelen de opkoopregeling, die een definitief einde betekent. Eenmaal uitgekocht is er geen mogelijkheid om elders in Nederland opnieuw te beginnen.

 

Subsidieleugen

De anti-boerenlobby pusht via de media veelvuldig het narratief dat de boeren alleen kunnen overleven door subsidie. Over 2019 is een bedrag van 680 miljoen euro aan Europese landbouwsubsidies uitgekeerd. Hier komt nog een bedrag van subsidies voor plattelandsontwikkeling bij. In 2019 ging het daarbij om 91 miljoen euro. Men wil met beide bedragen graag suggereren dat deze gelden rechtstreeks naar de boeren gaan, die daarmee vergulde melkmachines kunnen bekostigen. Niets is minder waar: de voornaamste ontvangers van grote bedragen zijn geen landbouwbedrijven maar waterschappen, natuurorganisaties en telersorganisaties. Zelf nazoeken kan hier.

Onvolledige en stemmingmakende artikelen, met als meest schrijnende voorbeeld een Trouw-artikel van eind 2019 met de pakkende kop “Nederlands gezin steunt boerensector met 500 euro per jaar”, rammelen aan alle kanten en missen iedere context en nuance, zoals EenVandaag factcheckte.

 

Enorm rendement

De landbouw droeg in datzelfde jaar 2019 voor 1,35% bij aan het bruto binnenlands product van 812 miljard euro. Dit vertegenwoordigt een veelvoud van het bedrag aan subsidies. Als men kijkt naar het gehele zogenoemde agrocomplex (dus inclusief verwerkende voedingsmiddelenindustrie) komt men op een aandeel van zo’n 6,4% van het bbp, aldus het CBS. Oftewel meer dan 50 miljard euro. Bovendien komt het geld uit Brussel uiteindelijk uit de eigen Nederlandse portemonnee, van waaruit wij als nettobetaler in 2019 een som van 7,2 miljard hebben overgemaakt. Geld waar boeren overigens ook aan hebben bijgedragen middels heffingen en belastingen. Bovendien zijn er meer dan 800.000 mensen werkzaam in de landbouw- en verwerkingsindustrie, wat overeenkomt met circa 9% van de totale beroepsbevolking.

 

Wees trots op dit exportsucces

Boeren van hun kant maken natuurlijk ook gebruik van beeldvorming en spelen in op de emotie, dat er geen eten meer in de supermarkten ligt als de boeren grotendeels uit Nederland moeten verdwijnen. Nu al wordt driekwart van elke euro die in het agrocomplex wordt verdiend opgebracht door de export. Iets waar we overigens als klein land op de wereldkaart enorm trots op mogen zijn. Nederland is, na de Verenigde Staten, de grootste landbouwexporteur van de wereld.

Waarom zouden wij deze marktpositie willens en wetens om zeep willen helpen? We zouden enkel een enorm gat slaan in onze economie, zonder dat we een vervangend alternatief beschikbaar hebben. Onbegrijpelijk is het ontbreken van de trots, die we wel hebben voor onze multinationals zoals Philips, Heineken en vele anderen.

 

Beeldvorming in perspectief

Een ander narratief, dat ons graag door de strot wordt geduwd, is om de landbouwsector te minimaliseren tot methaan-uitstotende koeien, overvolle megastallen met varkens en opgehokt pluimvee. De werkelijkheid is echter dat maar 38,5% van de productiewaarde van de landbouw bestaat uit dierlijke productie (2019). Plantaardige productie neemt 49,2% voor haar rekening en de rest bestaat uit diensten en nevenactiviteiten. In het jaar 2000 was het aandeel dierlijke productie nog 42,9% en in 1995 bedroeg het aandeel 47,1% (CBS).

 

Vermeende stikstofproblematiek

Het grootste alibi in de landbouwthematiek is stikstof. Geen ander land heeft zich daarmee zodanig klem gezet als wij. Met een veel te strenge en daarnaast ook nog eens onnauwkeurige rekenmethode zijn we het strengste jongetje van de klas. Het leverde ons al de symbolische schijnmaatregel van het verlagen van de maximum snelheid op, die alleen in de theorie effect sorteert.

Bovendien denkt de politiek dat uitstoot stopt bij een landsgrens. TNO schreef aan de Tweede Kamer dat een belangrijk deel van de stikstof, die in ons land neerdaalt, afkomstig is uit het buitenland, erkent ook het RIVM. In Zeeland en Limburg leveren respectievelijk Vlaanderen en de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen een grotere bijdrage dan de Nederlandse landbouw, moet ook Trouw toegeven. De pijnlijke gevolgen van de politieke onwetendheid zijn het stilvallen van veel bouwprojecten en -voornemens en het willen slopen van de agrarische sector. Alsof het één niet naast het ander kan bestaan, zoals we al honderd jaar succesvol hebben bewezen.

 

Omdenken is de oplossing

Er is in Nederland te weinig betaalbare woonruimte voor starters, dat is niet te ontkennen. Om nog maar te zwijgen over de voortdurende asielinstroom, die ook in tijden van lockdown 500 personen per week bedraagt. Een misvatting is om te denken dat er om te bouwen altijd meer ruimte in de zin van oppervlakte nodig is.

We weigeren in Nederland nog te vaak de meest simpele en logische oplossing te willen zien om meer mensen te kunnen huisvesten. Ga de hoogte in! Men denkt nog te veel in de traditionele monofunctionele woonwijken aan de randen van steden. Verander dat oude denken en geef jonge cityplanners en architecten de kans om met een frisse blik te kijken naar hoogbouw. Hiermee behouden we ruimte voor landbouw en natuur en creëren we tegelijk haast oneindige woonruimte. Wie die win-win niet wil zien wil het vraagstuk niet oplossen, maar enkel het eigen dogma doordrammen.

Over de auteur

Robert Raupach
Robert Raupach
Deutsche Gründlichkeit vermengd met Nederlandse nuchterheid. Kritisch en altijd benieuwd naar de andere kant van de medaille.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
41 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Een misvatting is om te denken dat er om te bouwen altijd meer ruimte in de zin van oppervlakte nodig is.”
Achter elke misvatting gaat een andere, nog veel grotere, schuil.
In dit geval de misvatting dat we elk jaar migranten kunnen toelaten zonder dat het invloed heeft op de kwaliteit van leven en samenleving.
Al 20 jaar lang is het migratiesaldo 30 tot 40.000 mensen, en dit zijn – uitsluitend – NIET westerse allochtonen (lees: overwegend moslims).
Er is een veel eenvoudiger oplossing voor bijna alle problemen in dit land: stop de immigratie. Die eenvoudige maatregel heeft als voordeel:
– boeren kunnen blijven doorgaan met hun werk
– geen nieuwe vinex wijken nodig
– geen stikstof problematiek
– geen gedoe rond files en telewerken
Want zonder immigratie zal de bevolking heel geleidelijk door natuurlijk verloop gaan dalen.
En zeg niet dat het niet kan. Deze landen hebben het al gedaan: Hongarije, Slovenië, Kroatië, Bulgarije, Macedonië, Griekenland.

Anne
Anne
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

In de jaren na WO2 vertelde de regering al dat ons land te vol raakte en werden mensen naar o.a. Canada, Australië en Nw-Zeeland gebracht op kosten van de staat. Toen 10 miljoen, nu 17 miljoen, en dat terwijl ons land toch echt niet veel groter is geworden….
Landbouw moet krimpen, liefst helemaal opzouten, dan kunnen we aan tafel met ingevoerd voedsel waarvan we amper de kwaliteit kennen.
Landbouwgrond is volgens luchtfietsers en goed gesubsidieerde protestgroepen nodig voor natuur, woningbouw en daarbij behorende infrastructuur. Oostvaardersplassen in de overtreffende trap, en straks geen boeren meer voor een baaltje hooi als al die beesten creperen van de honger omdat moeder natuur ijverig helpt met nieuwe aanwas.
Het wordt tijd dat dat zaagmeel in Den Haag eens opgeklopt wordt.
Noem mij nog eens één werkgebied waarop ze weinig tot geen blunders maken.
Meestal niet belast met enige nederigheid en dienstbaarheid, rommelt de ambtenarij maar door op voorspraak van clubjes met dubieuze agenda’s.
De enkele goede die wél serieus hun werk doen uitgezonderd. Dat zijn er niet veel. En ze worden ook nog eens belaagd door allerlei blèrende betweters.

-Landbouw naar de afgrond,
-mensen in Groningen in huizen die vernield zijn voor het grote geld,
-ouders die door de Toeslagenaffaire in zak en as zitten,
-onderhoud bij defensie wat jarenlang met kankerverwekkend materiaal werkten,
-mensen die met Jeugdzorg nog verder van huis raken in plaats van geholpen te worden, en ga zo maar door.

In een land waar partijprogramma’s zwaarder wegen dan het welzijn van de kiezers raken we steeds verder van huis. Het lijkt verdorie wel op een voetbalcompetitie; wie is er weer vier jaar kampioen. Nou, de beker lijkt voor het volk meer op een gifbeker…..

Verduin
Verduin
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Migratie is een speerpunt van de EU en dit verklaart ook waarom ze de buitengrenzen niet bewaken en alle NGO migranten bootjes binnenlaten. Rutte en consorten doen gewoon wat de EU ze opdraagt. Men doet alsof migratie een natuurverschijnsel is en ik verbaas me er over dat niemand nou eens zegt, stop het is nu wel welletjes geweest, terwijl het toch overduidelijk is dat de huidige migratie voor grote problemen zorgt. Nee het lijkt wel of onze regering stekeblind is. Toen Rutte 2 jaar geleden een vraag daarover gesteld werd, vond hij dat duidelijk niet leuk en stapte snel over op een ander onderwerp.

Ursula van der Leyen kwam 3 maanden geleden met het voorstel om jaarlijks 1 tot 1,5 miljoen mensen te importeren tegen de vergrijzing en ook Timmerman zei in 2019 in een tweet dat de EU 20 miljoen Afrikanen moet importeren. Dat deze mensen nooit zullen werken en het vergrijzingsprobleem alleen maar groter maken, lijken ze maar niet te snappen.
GeenStijl plaatste ooit een e-mail correspondentie van een lezer met Frans Timmermans. De antwoorden van de heer Timmermans lieten een wereldvreemde man zien en ik denk dat voor mw. Van der Leyen waarschijnlijk ook geldt. Dit soort naïeve en wereldvreemde mensen bepalen wel de toekomst van ons continent en ze zijn verantwoordelijkheid voor een hoop ellende

Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Verduin

“Dit soort naïeve en wereldvreemde mensen bepalen wel de toekomst van ons continent ”
Dit soort mensen zijn zeer goed op de hoogte van de situatie en bovendien ideologisch ingevoerd, zeer rationalistisch. Alles wat hen niet goed uitkomt weten ze mentaal weg te drukken. Ze zijn niet naïef en wereldvreemd, maar calculerend en gewetenloos.
De mensen die op hen stemmen of op andere manieren zich aanpassen bij de wil van deze ideologische elite, die zijn naïef, omdat ze zichzelf aanpraten dat ze op deze manier conflicten vermijden, en wereldvreemd, omdat ze niet willen inzien dat de cultureel-politieke verschillen op deze wereld zodanig zijn dat conflicten onvermijdelijk zijn.

Youp
Youp
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Er wordt een agenda uitgevoerd en wel de 17 SDG, ook bekend onder de noemer: agenda 2030. Je kunt dat lezen op de website van bv de EU. Dat het een krankzinnige agenda is, doet niet ter zake. Dat niemand om die agenda gevraagd heeft, boeit niet. Wat boeit is dat jij als burger al je souvereiniteit hebt afgestaan aan de staat en dat zij nu een groot deel van jouw beslissingen nemen. Alles wat jij hebt, heb jij bij de gratie van de staat want ze kunnen het je elk moment afpakken. Je hebt geen rechten of grondrechten, zoals nu goed zichtbaar is bij de boeren. Hun grond wordt hen afgepakt hun bedrijven worden gesloopt. Als jij een souverein mens zou zijn, dat wil zeggen je bent de eigenaar van je lichaam en de vruchten van je arbeid, dan kan dat niet. Jij bent niet je eigen heerser en dat betekent onherroepelijk dat iemand anders jouw heerser is. Gevolgmatig ben jij in mindere of im meerdere mate het slaafje van jouw werkelijke heersers.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb meer respect voor de Nederlandse boeren dan voor menig nieuwkomer die hier op kosten van ons zijn welvaartsbestaan wil verhogen en daarmee vaak louche handel op zet.
Mensenhandel komt uit Afrika.
Ik vind het ook bizar dat een partij als Partij voor de Dieren vindt dat er een miljoen huizen bij moet komen…….. waar moeten de dieren dan blijven? Of de vrije natuurlandschappen? M

Veluweman
Veluweman
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Daarom ben ik als burger lid van Farmers Defence Force, en steun hen met donaties voor rechtszaken. Waarom doen zo weinig burgers dat ???

HenkyPanky
HenkyPanky
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Bedankt voor het heldere stukje. Voor mij is er maar één oplossing. Alle “vluchtelingen” die ten onrechte in ons land verblijven, alsmede culturen die zich niet kunnen of willen aanpassen, over de grens zetten. In dat geval komen er voldoende huizen vrij voor onze eigen kinderen en hoeven we geen extra vinex wijken te bouwen. De boeren moeten lekker blijven. Stop de klimaat-gekte. Stuur GL en D’66 fanaten naar China en India om daar trammelant te maken en laat ze de windmolens meenemen. 2 Vliegen in 1 klap. Nederland heeft geen gele hesjes nodig, maar gezond verstand. Dit kan enkel als op 17 mrt. voldoende gestemd wordt op de FvD en PVV.

Yvonne
Yvonne
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  HenkyPanky

Helemaal met u eens!Waarom moeten wij in een torenflat gaan wonen?Voor mij onmogelijk:hoogtevrees!Gooi alles dat hier onterecht verblijf er eindelijk uit;dan kan iedereen weer wonen!

Verduin
Verduin
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  HenkyPanky

Syriërs krijgen voor 5 jaar een verblijfsvergunning, na die 5 jaar moet er gekeken worden of ze mogen blijven of moeten teruggaan. Als ze mogen blijven, wordt die verblijfsvergunning permanent.
De meeste Syriërs kunnen nu dus terug naar hun land, hun huizen zijn ook hard nodig vanwege het grote tekort aan woningen. De regering doet echter NIETS! Ze mogen allemaal blijven, snapt u het nog?Baudet heeft daar laatst vragen over gesteld maar kreeg nul op rekest.

Yvo
Yvo
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  HenkyPanky

Helemaal mee eens!
Alleen op PVV stemmen!

audio1958
audio1958
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik krijg steeds meer het gevoel dat Nederland afkoerst op een vorm van zelfdestructie. In alle opzichten. Wat onze ouders en voorouders met hard werken hebben opgebouwd word beetje bij beetje afgebroken of weggeven. Nederland en de Nederlander worden opgeheven. Misschien heel zwartgallig gedacht maar zo voel ik het. En velen om mij heen geloven wat de MSM ons voorschrijft. En dat is eng.

Verduin
Verduin
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  audio1958

Ik zie dat in mijn omgeving ook. Veel mensen hebben geen idee wat er gaande is. Men vindt bijvoorbeeld Merkel geweldig. Het punt is dat veel mensen pas wakker worden als het steeds verder uit de hand gaat lopen en ze er persoonlijk last van gaan krijgen.

pedro dos
pedro dos
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Lieber Robert, danke für den Artikel, deutsche Gründlichkeit gemischt mit holländischer Nüchternheit, aber gibt es die holländische Nüchternheit überhaupt noch…?
Boeren, burgers en buitenlui, verenigt u!
En kom inderdaad uit de luie stoel en laat het niet bij reageren vanachter het toetsenbord.
Eendracht maakt macht.
Richt een beweging, club, vereniging of stichting op (alstublieft geen politieke partij!), laat gezond verstand en (idd) nuchter, zakelijk, helder en verstandig denken de boventoon voeren, zonder gekonkel, belangenverstrengeling of onderliggende politieke motieven en maak samen een vuist!
Treed dan naar buiten op als woordvoerder van deze “BBB”- groep die wellicht snel uit enkele honderdduizenden mensen of meer zal bestaan…alleen dan zal er geluisterd gaan worden, alleen dan, want dan is men een factor van belang geworden en kan men niet meer om deze (grootste) groep van mensen in Nederland heen.
Een idee? Nu alleen nog maar de geschikte personen vinden om deze BBB-beweging, want zo wil ik het graag noemen, te gaan leiden, personen die intelligent, eerlijk en zuiver op de graat zijn èn die geen verborgen agenda hebben en hun eigenbelang volledig ondergeschikt kunnen maken aan het gezond verstand denken van de leden van deze beweging, want daarom is men lid geworden…
Moeilijk.
Zijn deze mensen te vinden?
Kan zo’n beweging opgestart worden?
Nogmaals, verenigt u!
Ik ben benieuwd.

DPmar
DPmar
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een heel raak stuk! Zomaar een zinnetje: Dat het beleid echter puur bedoeld is om huizen op voormalige landbouwgrond te laten bouwen, laat men voor het gemak even weg. Waarom, dat is redelijk simpel te achterhalen, nl. bekijk de film van Marijn Poels “Back to Eden”. In de tweede helft van de film komt AGENDA 21 (inmiddels 30) aan bod, een leuk plannetje van de VN. Ruim 190 landen, waaronder NL, ondertekenden het en wij weten van niets. Vlg. dat plannetje moeten hele volksmassa’s worden verplaatst over de continenten, waarbij ik inmiddels ook vernam dat ons land de eer krijgt toebedeeld om nog eens een groot deel van die volksmassa’s op te nemen en de agrarische sector moet daarom weg! Mij bekruipt het gevoel dat dit geen complottheorie is want het wordt al volop uitgevoerd!! Zou de heer Rutte hier eens iets meer over kunnen vertellen zodat wij ook snappen waarom de mensen, die hij zegt te vertegenwoordigen, totaal genegeerd worden en nooit en te nimmer meer aan woonruimte kunnen komen? Voor de duidelijkheid, onze grondwet is inmiddels al ondergeschikt aan de VN-wetten en aan die van de EU (zegt Rutte regelmatig) want ook de EU waakt over dit plan, ergo: Ons land mag niet meer bestaan en de bewijzen stapelen zich op, zoveel is wel duidelijk!

Verduin
Verduin
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  DPmar

Twee jaar geleden plaatste het AD een grafiekje van de VN. Daarin stond hoeveel mensen er in Nederland en in andere Europese landen passen. Bij Nederland stond het getal 30 miljoen.
Europa moet diverser worden, is het idee wat hier achter zit. De EU is bezig dit plan uit te voeren dat is onderhand wel duidelijk. Het is niet toevallig dat er wekelijks 500 mensen binnenkomen, dat is gewoon volgens afspraak. Rutte hoor je hier nooit over wat bijzonder vreemd is.
Oost Europa doet hier niet aan mee, men is niet voor niets razend op Polen en Hongarije.
Ik ben bang dat het heel slecht gaat aflopen met ons mooie Europa.

DPmar
DPmar
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Verduin

Dank Verduin, helemaal met u eens! Het is echt te krankzinnig voor woorden wat er gaande is. De daders snappen zelf ook wel dat het niet deugt waar ze mee bezig zijn en daarom duldt men geen pottenkijkers. Geen 1e en 2e Kamer, geen WOB, geen berichten via sociale media e.d. Daarom de noodwet zodat nu alles snel afgehandeld kan worden en zitten we als ‘ratten in de val’! Nog enkel maanden of weken en NL bestaat niet meer en worden we geregeerd door de VN. Rutte cs. (het hele kartel) werken hier driftig aan mee en zeggen niets.

Jan de Jong
Jan de Jong
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Staat bevolkingspolitiek al eens op de agenda? Nee? Dan is alle gejammer zinloos.

Auke51
Auke51
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Helemaal mee eens, dit is een grote factor in NL. Kijk naar de bevolkingsdichtheid in Europa en je ziet waar we elkaar in de weg zitten, hier dus. en dan alles willen met CO2, Stikstof, meer huizen, nog meer mensen etc.

Jan de Jong
Jan de Jong
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Auke51

Toen ik de lagere school bezocht was Nederland al overbevolkt. Men werd gestimuleerd te emigreren naar Australië of Canada. Er woonden toen 11 miljoen mensen in Nederland.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Bevolkingspolitiek staat wel degelijk op de agenda: elk jaar migranten binnenhalen, verplicht door de EU politici, dat is een duidelijke bevolkingspolitiek.

Jan de Jong
Jan de Jong
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Op een agenda zeker. Maar in Nederland wordt het onderwerp zorgvuldig gemeden.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

maar men zegt NOOIT waar men met NL naar toe wil met bevolkingspolitiek.

Laurens Dekker
Laurens Dekker
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik hoorde vanavond een uitspraak op tv; het is de democratie van het geld. Als je er eens over na denkt dan blijkt dat echt zo te zijn. Zolang het credo bij veel mensen nog is; “de boer heeft grond en wij niet en dat is niet eerlijk”, ben je als boer mooi de pisang. Gelukkig hebben we straks wel een land wat op papier groen is maar alleen maar uitstoot heeft van zware industriëen die niet eens een vergunning hebben. Maak dat de kat wijs dat er dan geen uitstoot probleem is.
Als ik m’n eigen koeien buiten zie lopen mag degene die dat kan, mij uitleggen wat dat voor nadelig effect heeft op de luchtkwaliteit. Binnen een kwartier is een koeienvlaai voorzien van een luchtdichte korst en zorgt het bodemleven er voor dat de vlaai verwerkt wordt.

Groeten van een jonge melkveehouder die het een voorrecht vindt om dit werk te mogen doen en zich afvraagt hoe ernstig men de weg kwijt is en waar het gezonde verstand is.

HenkyPanky
HenkyPanky
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Laurens Dekker

Je suis boer.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Laurens Dekker

precies. Ik zie het probleem van koeien ook niet. Mooie slimme dieren (als ze zelf water staan te tanken aan de rand van het weiland met hun neus die waterbak vullend. Grappig.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Inderdaad een goed stuk van Robert.

Hij heeft diverse goede opmerkingen, bv die instroom van gelukszoekers alleen is 500 niet correct, met gezinshereniging rekent men vaak maal 3 of 4.

Kijk en rondom de stee hadden wij vroeger aan ca 30 HA nodig en nu gaan ze voor ruim het dubbele.
Wat wil je frites aardappelen opbrengst ca 0,05 € per Kg.

HPax
HPax
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Boeren vormen geen economische klasse, maar een Stand, de laatste die we nog hebben. Het is een mindere Stand, want ‘je boers gedragen’ geldt als afkeurenswaardig. Bovendien is het ook een gangbaar spreekwoord, zodat het nog niet als een racisme kan worden vervolgd.

Boeren mogen in Nederland straffeloos worden beledigd, zoals in India de pariahs door de hogere kasten. In Nederland opponeren Stad (stedeling) en Land.

Trinco
Trinco
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Vroeger gingen jonge stellen vaak een paar jaar huren en ondertussen rustig rondkijken naar een leuke koopwoning.
Door de enorme instroom van asielzoekers is er een groot tekort aan huurwoningen en gaan jonge stellen meteen over tot het kopen van een huis.
Met als gevolg een groot tekort aan koopwoningen wat de prijs van een huis gigantisch opdrijft.
We moeten mensen uit oorlogsgebieden tijdelijk opvangen en gelukszoekers zonder pardon op het vliegtuig zetten.
Ze dragen niets bij aan onze samenleving, wie in het land van herkomst te lui is om te werken, is dat hier ook.

Gussel
Gussel
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wanneer we geen boeren meer hebben en al het voedsel moet uit het buitenland komen, dan verplaats je het probleem van stikstof naar het buitenland. We worden afhankelijk voor onze voedselvoorziening uit het buitenland. Nederland is overvol en de regering zou inderdaad zich moeten bezighouden met bevolkingspolitiek.
We hebben niet alleen genoeg woningen, de druk op onderwijs en gezondheidszorg zijn zorgenkindjes, veroorzaakt door de immigratie.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

precies. ik zie het voordeel ook niet om de ‘uitstoot’ te verplaatsen naar elders. Voor het ‘klimaat’ maakt dat geen drol uit.

Willem
Willem
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

onderhoudend verhaal

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Willem

Goed ondersteund door cijfers.

Marcel Rouwhorst
Marcel Rouwhorst
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Volgend jaar mogen wij alle genoemde politieke partijen wegstemmen. Dan zijn wij aan de beurt, om die redeloze alfa-studentjes van politici eens lekker in de mest te drukken. Alles wat ze nu hebben geflikt met de boeren, werd allemaal goedgekeurd door onze Pinoccio Mark Rutte de Rat en in het Duitsland vlak over de grens ook wel Mark Himmler genoemd, afgaande op zijn manier van wegwerken van bepaalde bevolkingsgroepen.

Youp
Youp
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marcel Rouwhorst

“Volgend jaar mogen wij alle genoemde politieke partijen wegstemmen. ”

Als die verkiezingen eerlijk verlopen. Je ziet hoe het kan gaan in de VS. Nu is het zaak om een supreme court rechter te vinden die daadwerkelijk naar de feiten wil kijken. Als die mensen ook vervangen zijn door globalistische pionnen dan rest enkel de revolutie.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Die migratie van mensen, waarvan het grootste deel als arbeidskracht onbruikbaar is (vaak analfabeet en ongeschoold) leidt ertoe dat we binnen 10 jaar onze verzorgingsstaat hebben opgeblazen. Wat ook weer een forse leegloop oplevert van met name Turken en Marokkanen, die hier een uitkering genieten en in hun vaderland een eigen woning hebben. Als het geld hier op is, dan is de keuze snel gemaakt.

De overheid kan de belastingen niet oneindig verhogen. En ongeschoold werk verdwijnt rap. Winkelbedrijven verdwijnen en worden minder arbeidsintensief. Bij Albert Heijn en Hornbach houdt 1 kassière bij de zelfscan 6 tot 8 kassa’s in de gaten. Camera er boven en als je het niet vertrouwt kijk je de beelden even terug. Distributiecentra worden volledige geautomatiseerd etc. etc.

Zodra Rutte’s covid-feestje * stopt gaan we als samenleving middels een stevige economische recessie (als het zich daartoe beperkt) de eerste forse prikken van die toekomst krijgen. Ik voorzie dat het draagvlak onder de bevolking voor nog meer migranten daarin vrijwel volledig verdwijnt.
Politieke partijen kunnen dus beter even wat minder hard van stapel lopen met deze onzalige plannen.

* Dankzij Covid profileert Rutte zich als vader des vaderlands. Na die crisis gaan mensen zich achter de oren krabben en de economische ravage onder ogen zien.
Dan komen de verwijten en gaat de VVD keihard onderuit.
Mijns inziens is Rutte er daarom alles aan gelegen om deze crisis gaande te houden tot de tk 2021.
En tot men wakker wordt loopt er in Nederland meer dan genoeg dom volk rond, dat zich werkelijk alles op de mouw laat spelden.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zeg niet een boer wat ie doen moet. De boeren zijn ermee niet altijd de sympathiekste lieden(want zij zullen altijd klagen) maar zij vechten voor hun bestaan in tegenstelling tot de zwijgende meerderheid die braaf alles pikt. De boeren moeten nu niet alleen de productie van stikstof verkleinen maar ook plaats maken voor nieuwe woningen. Er zijn namelijk teveel mensen in Nederland, elke acht jaar groeit een nieuwe Amsterdam bij en dat gaat maar door. Meer mensen,minder voedsel dat is de logica van de huidige politiek. Zelfs de CDA zwijgt alleen omdat zij willen blijven regeren en de VVD, de verlinkste partij verlinkt de boeren ook. En de hulp uit Brussel is grotendeels een sigaar uit eigen doos. Het is de vraag of er nog plaats is voor boeren in Nederland. Moeten zij niet mee stoppen en zich laten omscholen tot bewakers b.v., een geliefde omzwaai bij de overheid. En die zullen wij steeds meer nodig hebben nu de overbevolking van het land steeds grotere vormen aanneemt en het land zelf in handen van activisten is gevallen. Overigens het blijkt dat de heelal kennelijk in zijn geheel opwarmt. Wat een prestatie van die boeren toch!

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Ni28
Laurens Dekker
Laurens Dekker
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

De meerderheid die braaf alles pikt? Je wilt niet weten wat voor (tegenstrijdige) regelgeving wij als boeren al jarenlang moeten incasseren.

Jos Veraart
Jos Veraart
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Laurens Dekker

de boeren hebben 300% gelijk het bloed wordt onder hun nagels uigehaald door die DESPOTEN IN DEN HAAG EN MIN SCHOUTEN[BOERENDOCHTER]

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Laurens Dekker

Met de meerderheid die braaf alles pikt bedoel ik niet de boeren die juist voor hun rechten openlijk vechten. Ik dacht dat ik daarover juist duidelijk genoeg was.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

HOE vol denkt men Nederland te bouwen? Het zou fijn zijn als beleidsmakers eens uitspraken zouden doen wat de infra structuur aan kan en waar ZIJ de grens denken te leggen.

41
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen