Opvallende draai van de VVD over kernenergie

Verkiezingsstunt of ideologische wending?

In een interview met VVD-Kamerlid Mark Harbers in het Algemeen Dagblad van 23 september jl. gaf laatstgenoemde aan dat het tijd wordt dat Nederland serieus gaat investeren in kernenergie. We gaan het met alleen zon- en windenergie niet redden om in 2050 de klimaatdoelen te halen. De afgelopen jaren was elke discussie over kernenergie binnen de coalitie taboe.

Maar ook GroenLinks en de PvdA (Ronald Plasterk daargelaten) zijn tegen. De VVD breekt nu, zes maanden voor de verkiezingen, de discussie open. Is dit goedkope verkiezingsretoriek of speelt er meer?

Historisch perspectief

Wie de standpunten van de VVD in historisch perspectief bekijkt komt tot de conclusie dat de partij niet altijd tegen kernenergie is geweest. Sterker nog, in het verkiezingsprogramma van 2012 staat hier zelfs over: “Kernenergie is, zolang er nog geen betere vorm van energieopwekking voorhanden is, een belangrijke en goedkope bron voor opwekking van schone en veilige energie. In het Zeeuwse Borssele mag van de VVD een tweede kerncentrale worden gebouwd. Dit moet een centrale worden van het modernste type. Zo’n kerncentrale moet zonder betalingen van de overheid gebouwd kunnen worden. Toen de VVD met de PvdA ging regeren kwam hiervan niets in het regeerakkoord terug.

 

Fukushima

In het verkiezingsprogramma van 2017 van de VVD zal je vergeefs zoeken naar het woord ‘kernenergie’. Er wordt gesproken over het stimuleren van innovatieve manieren van energieopwekking, bijvoorbeeld door middel van biomassa, blue energy en mono- en covergisting van mest. Dat de partij hier afstand neemt van haar standpunt uit 2012 komt waarschijnlijk omdat wereldwijd het enthousiasme voor kernenergie in dat jaar behoorlijk afnam.

Belangrijkste reden daarvoor was het ongeluk met de kerncentrale Fukushima I in Ōkuma, Japan ten gevolge van een zeebeving en de daaropvolgende tsunami op 11 maart 2011. Ondanks het feit dat er geen sterfgevallen of gevallen van stralingsziekte door het nucleaire ongeval bekend zijn leidde deze gebeurtenis in een groot aantal landen tot bevriezing van het aantal bestaande kerncentrales en/of de afbouw daarvan. Op 30 mei 2011 besloten Duitsland en Zwitserland als eerste Europese landen tot het op termijn sluiten van alle kernenergiecentrales.

 

Rutte III en Klimaatakkoord

Ook in het Regeerakkoord van het kabinet Rutte III (2017) zal je vergeefs zoeken naar het woord ‘kernenergie’ als één van de mogelijke oplossingen voor een emissiereductie (van CO2) van 49 % in 2030. Er wordt slechts gesproken over het sluiten van kolencentrales, extra wind op zee en extra zonne-energie. Nadere uitwerking van de plannen zou moeten worden afgesproken in een nationaal klimaat- en energieakkoord.

Op 28 juni 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Als we daarin naar het woord ‘kernenergie’ zoeken dan volgt er zowaar een treffer! Op pagina 170 staat: “Het elektriciteitssysteem kan op een aantal manieren met CO2–vrije regelbare productie worden gevoed: met elektriciteit uit CO2-vrije waterstof of uit andere hernieuwbare bronnen zoals biomassa en groen gas, uit kernenergie, of uit fossiele bronnen waarbij CO2 wordt afgevangen.” Maar daar blijft het bij. Aan de klimaattafels bleek kernenergie onbespreekbaar.

De VVD heeft zich door akkoord te gaan met dit Klimaatakkoord feitelijk aangesloten bij de tegenstanders van kernenergie.

 

Demasqué

De afgelopen maanden is gebleken dat het Klimaatakkoord niet uitvoerbaar is: het is onbetaalbaar en zal niet tot de gewenste reductie van CO2-uitstoot leiden. Met alleen het aanleggen van zonneweiden en het plaatsen van windmolens komen we er niet, aldus ook Mark Harbers in het AD.


Tijdens
het hoger beroep van het Urgendaproces in 2018 merkte de Landsadvocaat op dat de door de rechter opgelegde extra 8% CO2-reductie in 2020 slechts “0,000045 graad minder gemiddelde wereldwijde opwarming tot 2100 tot gevolg zou hebben“. De staat zelf gaf dus aan dat de 8% extra CO2-reductie, die de rechter had opgelegd voor 2020, slechts 45 miljoenste graad minder opwarming zou opleveren! Die berekening bleek later juist te zijn.

Elsevier berichtte hierover al eerder op 24 november 2018.

 

Biomassa geen oplossing

Enige maanden geleden kwam aan het licht dat in de biomassacentrales, die een hoeksteen vormen van het Klimaatakkoord, nauwelijks resthout wordt verstookt, maar dat er in onder meer Zuid-Amerika en de Baltische staten gezond bos wordt opgekocht en in Nederland verstookt. En het blijkt dat biomassacentrales meer CO2 uitstoten dan kolencentrales! Sindsdien is bijna iedereen in Den Haag het erover eens dat biomassacentrales geen goede oplossing zijn.

Maar geen biomassa, geen kernenergie en geen aardas is een onmogelijke combinatie. Dus er moeten keuzes worden gemaakt. Persoonlijk zou ik beginnen met het schrappen van het onzinnige ‘van het aardgas af’. En bekijken of bepaalde, moderne, kolencentrales niet wat langer open kunnen blijven. Maar ook daarmee kom je er niet. Schone energiebronnen zijn onontkoombaar. Ook de VVD ziet dit, evenals PVV, CDA, SGP en FvD: een Kamermeerderheid.

 

Verkiezingsretoriek?

Fractieleider Thierry Baudet van FvD noemde onlangs de uitspraken van Harbers “verkiezingsretoriek”. Hij wees erop dat de liberalen inmiddels al heel wat jaren aan de macht zijn en ook verantwoordelijk zijn voor het Klimaatakkoord. Ik denk dat Thierry Baudet gelijk heeft dat de verkiezingen een belangrijke rol spelen bij de timing en de inhoud van het interview. Maar er speelt meer.

 

Achterban mort

De VVD weet dat een groot deel van de achterban zeer kritisch is op de linkse koers van de partij, die tot voor kort voor wat betreft haar klimaatstandpunt nog maar nauwelijks verschilde van GroenLinks. De partij heeft ook aan geloofwaardigheid ingeboet met de uitkomsten van het Europese steunfonds, het immigratiebeleid en de verhoogde lastendruk van het kabinet-Rutte III.

Als ‘motorblok’ van een volgende coalitie zal de partij naar buiten moeten brengen dat zij op het gebied van het klimaat verantwoorde keuzes maakt. Nu biomassa buitenspel staat en de partij wellicht ook de aardgasban van het Klimaatakkoord niet ter discussie wil stellen, kan zij gewoonweg niet anders dan kernenergie weer op de agenda te zetten.

 

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
33 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“… kan zij gewoonweg niet anders dan kernenergie weer op de agenda te zetten.”
Op de agenda zetten zegt niets over de resultaten naderhand. Dankzij vele jaren van linkse propaganda dat hoogwaardige technische oplossingen slecht zijn, is kernenergie in ons land alleen als onderhandelpunt bij de coalitiebesprekingen “op de agenda”. De VVD hanteert al tientallen jaren deze strategie, een paar voorbeelden:
– meer blauw op straat
– meer handen aan het bed
– strengere criteria voor asielzoekers / migranten
Hier is zelden iets van terecht gekomen.
Links voert gewoon het programma uit van de Frankfurter Schule: techniek is slecht, want het leidt tot specialisatie en dus tot machtsverschillen tussen mensen. Windturbines zijn technisch minder complex dan kernenergie, dus windturbines mogen. En hiermee is maar weer eens (ten overvloede) aangetoond dat de VVD een overwegend linkse partij is, met af en toe een rechts deuntje tussendoor om een nog groter deel van het electoraat voor de gek te houden.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Dat dus. Ferme taal vlak voor de verkiezingen, daarom is de VVD al zo lang de grootste partij. Vlak voor de vorige verkiezingen mochten Turkse relschoppers van Rutte “oprotten”. Is daar nog wat van terecht gekomen?

Nederlanders moeten wakker worden. Een partij die serieus met GL en D66 een regering vormt zal niet bereid zijn een probleem op te lossen. Dan ga je niet met GL en D66 in zee namelijk; twee partijen die voortdurend roepen dat Nederland en de Nederlanders met nòg meer en nòg onbeheersbaardere problemen moet worden opgezadeld..

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

klopt Arie. De VVD is al jaren onbetrouwbaar gebleken.

Peter
Peter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zolang de VVD niks te maken wil hebben met de PVV of Baudet,kan dit alles zo in de afvalbak, grote woorden,maar als je met Groen links , PVDA ,en D66 een nieuwe regering gaat vormen ,komt de zoveelste leugen van Rutte boven water .
Dat mensen zoiets niet gelijk inzien ,Rutte is een meesteroplichter ,waarbij Hr Olivier nog veel van kan leren .

H ter beek
H ter beek
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het blijft gissen of de VVD werkelijk “om” is mbt. kernenergie, of dat het een verkiezingsstunt is om de weifelende achterban binnenboord te houden. Na de verkiezingen zal pas blijken wat hun woorden waard zijn. Als ze met D66, GrLi en de PvdA gaan regeren houd ik mijn hart vast. Maar het financiele fiasco van het klimaataccoord zal zich links-of rechtsom keihard aandienen, welke regering er ook komt.

quall2
quall2
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Draai van de VVD zoals gebruikelijk in Verkiezingstijd en afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen draait de VVD weer. Dus wat de VVD zegt te willen na de verkiezingen is totaal ongeloofwaardig

Rob Esveldt
Rob Esveldt
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De VVD heeft in elk geval slechte raadgevers. De Denktank van de VVD laat kernenergie ook links liggen. Ze laten hun oren volledig hangen naar linkse partijen. Nu de verkiezingen in aantocht zijn laten ze zich weer even van zich horen met hun retoriek. Na de verkiezingen blijken hun beloftes gewoon weer leugens te zijn.

Jan
Jan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zowel het artikel als de reacties getuigen van een gezonde realiteitszin. Het blijft een raadsel waarom zoveel mensen op de groen-slinkse VVD van Pinokkio Rutte blijven stemmen. Nederland is feitelijk een socialistische 1-partij staat. De verschillen tussen de partijen – met uitzondering van PVV, FvD en SP (en die worden dan ook buitengesloten) – zijn minimaal en de (vaak ultra-) linkse standpunten zijn uitwisselbaar.

Piltdown
Piltdown
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is dus goedkope verkiezingsretoriek. Na de TK21 gaat Rutte helemaal op de GL-toer om Klaver te paaien en heeft hij de VVD-stemmers voor de vierde keer bedrogen..

Youp
Youp
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“De afgelopen maanden is gebleken dat het Klimaatakkoord niet uitvoerbaar is: het is onbetaalbaar en zal niet tot de gewenste reductie van CO2-uitstoot leiden.”

Dat was toch al vanaf het begin duidelijk. Het is een grote bak wensdenken en manipulatie.

“De staat zelf gaf dus aan dat de 8% extra CO2-reductie, die de rechter had opgelegd voor 2020, slechts 45 miljoenste graad minder opwarming zou opleveren! Die berekening bleek later juist te zijn.”

Daar geloof ik dus helemaal niks van. Alsof je de gevolgen van een minimale beleidsverandering kunt uitrekenen. Laat staan met een dergelijke precisie.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Deels eens, er zijn teveel variabelen in de “berekening” waar best wel over gediscussieerd kan worden. Zo is biomassa heel lang als “klimaatneutraal” berekend, terwijl het tegendeel het geval is. Biomassa levert 200% meer co2 uitstoot op dan kolen, en zelfs 200% meer dan gas, terwijl het rendement aan daadwerkelijke elektrische energie veel lager ligt.

Aan de andere kant ben ik blij dat er een soort van berekening ligt, waar beide partijen het over eens zijn. En dat de uitkomst van die berekening inderdaad is dat het resultaat van onze energietransitie echt verwaarloosbaar is.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Excuus, moet zijn 100% meer dan kolen, en 200% meer dan gas (over co2 uitstoot van biomassa).

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Arie
Ben Steijn
Ben Steijn
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zie hier: de start van het VVD verkiezings bedrog. Vlak voor de verkiezingen komt er ook nog een variant van de opheffing van de lock-down. “Mark (Rutte) my words)”

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De VVD komt er nu achter wat de gewone mens al lang weet. Nu er steeds meer afkeer komt tegen de windturbines en houtkap. Menige klimaatscepticus(niet ontkenner)wist ook al lang dat de Parijse klimaat plannen niet haalbaar zijn zonder kernenergie. En nu dankzij de verkiezingen en de korte geheugen van de gemiddelde kiezer pleit de VVD voor kernenergie. Wat mij opviel was dat zij een externe bureau Enco, een Oostenrijks consultancybureau in hand hebben genomen. Laat Oostenrijk nu net niet zo een liefhebber van kernenergie zijn. Zijn zijn al lang kwaad over de kerncentrales in naburige Tsjechië en pleiten voor afschaffing ervan. Zal na de verkiezingen toch weer blijken dat kernenergie niet zo geweldige keuze is? Waarom net een Oostenrijkse bureau vind ik verdacht. Niettemin blijkt hieruit hoe belangrijk een dialoog tussen de wetenschappers is maar dan zonder naar de pijpen van de politiek te dansen. Alle meningen in discussie met elkaar, daar kan iets vruchtbaars van uitkomen. Maar goed, dit is alleen pure theorie want na de verkiezingen zullen wij niets meer van horen. Misschien toch iets over een foutje in het rapport of zo om het goed te praten. En de rest doet toch al niet mee. Vanavond worden misschien de mondkapjes verplicht. Weet u, die mondkapjes die niet werken en de situatie met de virus juist verergeren. Die!

Eric
Eric
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dat de VVD nu opeens komt met kernenergie is natuurlijk wel heel verdacht! Gegeven dat wat er nu zit in de tweede kamer overwegend toch links gedachtengoed heeft, dus als het zo graag kernenergie wil uitvoeren dan moeten ze dus types als Wiebes zo snel mogelijk lozen. En het is dan ook gelijk afgelopen met het geslijm naar links en gaat de VVD kijken naar partners op de rechter flank waar PVV en FvD al zitten en waar na vandaag dan schijnbaar ook code oranje bij komt.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De VVD is een uiterst onbetrouwbare club.
De VVD speelt op veel vlakken, een leugenachtig spel.
De VVD heeft ook een Cordon-Sanitair uitgesproken, over andere partijen.
De VVD zegt A en voert B uit.

Het kabinet Rutte 3 is het toonbeeld van onbetrouwbaarheid.
Klimaat , Energie , EU , Gelukszoekers , Corona.
De VVD drijft Nederland richting afgrond.

Krumeltje
Krumeltje
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zolang Pinokio de vvd blijft leiden, zal er D66 beleid gevoerd worden. Dus wat de VVD ook belooft tijdens de verkiezingscampagne, ga er maar vanuit dat elk woord het papier niet waard is waar het op geschreven is.

Stoner
Stoner
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kernenergie is de enige groene vorm van energie. En als vvd serieus in hun uitspraken zijn zullen ze moeten breken met de huidige coalitiepartners.

Zo jammer dat Plasterk pas na zijn pensioen tegen heilige huisjes aan het schoppen is.
De man is zeer intelligent en ik heb mij vaak afgevraagd wat hij in godsnaam bij de pvda te zoeken had.

Anna
Anna
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als het milieu je werkelijk aangaat is kernenergie onvermijdelijk.
De huidige stand van wetenschap en techniek kunnen veilige en goede centrales bouwen. De ” bemensing ” is zoals altijd de zwakste schakel.
Wat ik mezelf afvraag: waarom wordt er niet meer ” ingezet” op kern fusie.
als het mogelijk is om atomen te splitsen moet het toch ook mogelijk zijn om ze weer te doen fuseren. zodat het ” afval probleem ” minder wordt.

Stoner
Stoner
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anna

Er wordt momenteel gebouwd aan een grotere kernfusie reactor (duurt nog wel 20 jaar die bouw), maar het probleem ermee is nu nog dat het opgang houden van de fusie meer energie kost dan het opleverd.
Totdat ze het “proces” en apparatuur verder hebben ontwikkeld, zullen we het dus nog moeten doen met gewone kernenergie die is gebaseerd op het verval van een atoom.
Overigens hoop ik niet dat u denkt dat een kerncentrale aan splitsing doet, dat zou namelijk nogal een zooitje worden.
Het splitsen (in een atoombom) is overigens niet moeilijk, dat doet het materiaal zelf, doordat de kritieke massa wordt overschreden en een kettingreactie in werking wordt gezet.
Fuseren benodigd een zeer hoge temperatuur en druk, wel moeilijk.
Hier een artikel over de fusiereactor in aanbouw als het u interesseert.
https://www.eoswetenschap.eu/natuurwetenschappen/bouw-fusiereactor-gaat-laatste-fase

J. de Ruiter
J. de Ruiter
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anna

Was kernfusie maar een reëel alternatief. Helaas, ik geloof er niet in, althans niet de komende 50 jaar. Ik ben zelf fysicus, en deed 45 jaar geleden mijn doctoraalstage bij het toenmalige Instituut voor Plasmafysica in Jutphaas…

Men is sindsdien niet echt opgeschoten. De reden is volgens mij de extreme instabiliteit van hete plasma’s. Elk filmpje van het zonneoppervlak of de zonne-corona illustreert dat.

De ‘gewone’ Navier-Stokesvergelijkingen voor water- of luchtstromingen zijn berucht om de instabiliteit van hun oplossingen. Daarom zijn alle macroscopische stromingen op Aarde turbulent (lees: inwendig chaotisch).
Laat staan op de zon, waar magnetische krachten ook een grote rol spelen.

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  J. de Ruiter

Idd kernfusie blijft een illusie

karton
karton
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De verhaaltjes van de VVD ?
Volkomen ongeloofwaardig !
Verkiezingsretoriek !

Hubertus Vicus
Hubertus Vicus
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik zie het echt als de zoveelste VVD “Help het is weer verkiezingstijd” retoriek… na maart 2021 worden het gewoon gebroken beloften… als vanouds.

Als we de voorspellingen moeten geloven wordt de VVD weer de grootste en dan slaan we weer verder Links af… ze gaan desnoods met 6 partijen naar bed om in Vak K te kunnen blijven zitten.

Geloofwaardig ook die club… staan al jaren, ik meen 7, met stip op 1 in het lijstje van “De Politieke, Corrupte Mens”…

Trinco
Trinco
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

VVD ziet bij de komende verkiezingen de bui al hangen: D66 en Groen Links worden van de kaart geveegd en nu zullen ze wel met rechts in zee moeten, willen ze nog mee regeren.
Dus dekken ze zich alvast maar in, ze zijn de laatste tijd ook ineens bij monde van Bente Beckers een stuk kritischer naar immigranten toe.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De VVD maakt het zichzelf onnodig moeilijk door – al in 2012 – te stellen “Zo’n kerncentrale moet zonder betalingen van de overheid gebouwd kunnen worden”. Het probleem is dat de kosten van kernenergie en van hernieuwbare energievormen niet onafhankelijk van elkaar en van het politieke en juridische kader met precisie vastgelegd kunnen worden. Op zo’n moment heb je niets aan dat liberale model. Diezelfde blunder zie je bij de windmolenlparken op de Noordzee. Wiebes zegt dat ze gratis (kostendekkend zonder subsidie) gebouwd worden, maar dat klopt niet, want dan is buiten bijvoorbeeld de miljarden kostende bekabeling en back-up energiesystemen gerekend. Dat is dan ook de reden waarom er een mix nodig is. Wind- en zon is prima als het werkt, maar in de winter werkt het niet, want dan is er amper zon, dat staat vast. Dus dan zou je kernnergie kunnen inzetten. In het hele jaar is het beeld wisselend, dus daar heb je gas voor nodig. Hak gewoon een knoop door en besluit tot een haalbare mix. En laat niet de bevolking eindeloos doorgroeien, want dat gooit roet in het eten.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Groen links in blauw jasje = VVD. En in verkiezingstijd strooit die partij de de mensen rechts zand in de ogen. En er zijn nog steeds dommeriken die daarin trappen.

Anders was de VVD 3 jaar geleden wel met dat idee gekomen.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Heel goed. VVD noemen we voortaan BlauwLinks.

Anders
Anders
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit is, net als in 2012, een onderhandelingspositie creëren. 2021 zal een nog grotere coalitie opleveren en kernenergie is dan een mooi ruilmiddel. VVD is de meest onbetrouwbare partij gebleken. Hier blijven ze mee aan de macht, dus waarom zouden ze ineens eerlijk zijn?

HPax
HPax
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland wordt nu irrationeel geregeerd. Samenwerking tussen VVD, PVV en FvD kan daarin een keer brengen. Een atoom-akkoord is de brug waarover die coöperatie tot stand kan komen. De VVD sorteert alvast voor.

Jan van Wezer
Jan van Wezer
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  HPax

Denk het niet. VVD is als een automobiel die op de autoweg van links naar rechts en dan weer naar links slalomt. Een stem voor de VVD is voor kernenergie verloren. Het enige wat helpt is FvD zó sterk maken dat ze er niet meer omheen kunnen. Ze mogen geen andere keus meer krijgen dan met het FvD in zee gaan. Een VVD die te groot wordt gaat straks weer met de domste jongetjes van de klas regeren, en dan kun je kernernergie wel weer vergeten.

Oei Tiong Koen
Oei Tiong Koen
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ach, een lokkertje. Een aanzet tot het zoveelste kiezersbedrog van de VVD. Deze partij is al lang niet meer die van verstandig Nederland. Voor mij komen ze pas weer in aanmerking als ze op een fatsoenlijke manier met het FvD omgaan.

trackback

[…] OpinieZ  Opvallende draai van de VVD over kernenergie […]

33
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x