Corona-paniek beheerst de wereld

De cijfers in perspectief gezet

Foto:

Rechtvaardigt het aantal corona-doden de ingrijpende maatregelen die zijn getroffen, zoals een lockdown? En zetten die zoden aan de dijk? Hoe verhouden zich die tot de slachtoffers als gevolg van andere doodsoorzaken en de te verwachten zware economische neergang? Bioloog Jan Ruis dook in de cijfers en schreef zijn debuut voor OpinieZ.

 

Sterftecijfers

Als we naar de sterftecijfers kijken, wereldwijd, en naar de oorzaken van de sterfte, kunnen we de corona-doden in perspectief plaatsen:

Figuur 1. Cumulatieve voortijdige sterfte naar oorzaak, sinds einde week 1 t/m einde week 16 van 2020

Voor de berekening is de gemiddelde sterfte in recente jaren gebruikt, maar voor de corona-doden en griepdoden die van dit jaar. De lockdown zal invloed hebben op doden in andere categorieën, zoals minder verkeersdoden, vandaar dat hier de sterfte in recente voorgaande jaren is gebruikt ter vergelijking. Overige sterfte aan kanker en honger is niet meegenomen.

 

Onzeker

Wereldwijd zijn er per 25/4/2020 naar schatting 197.000 corona-doden. Dat aantal is echter erg onzeker en hangt af van twee factoren.

  1. Is er echt op het virus getest, of bestaat er alleen een vermoeden dat het virus aanwezig is?
  2. Hoe wordt er geteld? Als iemand bijvoorbeeld sterft aan terminale kanker, maar ook drager is van het corona-virus, dan registreren sommige landen dit als dood door kanker en in andere landen komt het in de statistiek van corona-sterfte (bron). Omdat de meerderheid van corona-doden al één of meerdere onderliggende ziekten had zal een arts, als er geen corona-test is gedaan, een dergelijk sterfgeval toeschrijven aan de heersende epidemie (ascertainment bias). Het vermoeden bestaat dus dat het aantal direct of voornamelijk door corona veroorzaakte doden veel lager ligt.

Ongeveer 75% van de corona-doden was ouder dan 65 jaar en 75% had minstens één onderliggende ziekte. Van de jongeren (<65) had 85% minstens één onderliggende ziekte (bron). In Groot-Brittannië had 91% van de als corona-sterfte geregistreerde doden minstens één onderliggende ziekte (bron).

 

Vergelijking

Vergeleken met andere voortijdige doodsoorzaken is het aantal corona-doden zeer gering, zoals blijkt uit figuur 1. Veruit de meeste mensen sterven voortijdig aan ongezonde voeding, roken, diabetes, luchtverontreiniging, alcohol, obesitas, tbc en verkeersongevallen. Het aantal corona-doden is op dit moment ongeveer gelijk aan het aantal griepdoden.

 

Toename corona-doden

De cumulatieve groei van corona-doden is de laatste vier weken sterker toegenomen dan die van griep, zoals te zien is aan de hellingshoek in figuur 1. Aangezien er de laatste drie weken geen toename van het dagelijks aantal nieuwe corona-infecties plaatsvond, en de toename van nieuwe corona-doden afneemt, is een afvlakking van de cumulatieve groei waarschijnlijk.

De cumulatieve groei van de belangrijkste doodsoorzaken ligt flink boven die van corona. In hoeverre de gedragsrestricties (niet naar buiten gaan, 1½ meter afstand bewaren) hieraan bijdragen is onbekend. De gedragsrestricties gelden overigens niet voor supermarkten, gezinsleven en huisbezoek. Binnenshuis wordt lichamelijk contact niet vermeden en in supermarkten staan er soms niezende mensen in de buurt: een zo opgelopen infectie wordt naar huis meegebracht.

Sommige onderzoekers denken dat de meeste infecties juist binnenshuis plaatsvinden

Anderen vinden de algemene lockdown een slechte maatregel; het zou beter zijn om alleen kwetsbare ouderen te beschermen, zoals gebeurt op Malta, zodat de rest gewoon kan blijven werken.

 

Effect lockdown

We vergelijken landen met volledige lockdown, zoals Nederland en België, met landen met geen of beperkte lockdown:

Figuur 2. Geïnfecteerden en doden als gevolg van Coronavirus

Nederland en België tellen relatief veel meer geïnfecteerden en doden dan de landen zonder volledige lockdown. Daaruit kunnen we niet de conclusie trekken dat een lockdown helemaal niet werkt. Dat komt enerzijds omdat de verschillende cijfers deels met verschillend tellen te maken hebben en anderzijds met bevolkingsdichtheid, mobiliteit, en dergelijke.

Maar Malta is dichter bevolkt dan Nederland en België en heeft toch veel minder geïnfecteerden, waarvan het aantal zelfs afneemt. Malta isoleert alleen de 65-plussers. Zweden sluit alleen scholen voor voortgezet onderwijs en universiteiten, maar verder blijft iedereen aan het werk. Canada heeft geen volledige lockdown. In Belarus (Wit-Rusland) wordt de epidemie zelfs genegeerd en beveelt de president aan om toch vooral voldoende wodka te drinken.

 

Gering

Het aantal corona-doden is zeer gering in vergelijking met de andere in figuur 1 genoemde voortijdige doodsoorzaken, zeker als we daarbij bedenken dat een minderheid van de corona-doden voornamelijk als gevolg van de virusinfectie overleed.

Maar wat zal het totaal aantal corona-doden zijn aan het eind van dit jaar? De opwaartse trend van de cumulatieve groei van corona-doden van de laatste vier weken komt overeen met die van tbc-doden, zoals te zien in figuur 1. Er zijn veel meer tbc-doden dan corona-doden (verschil: 300.000) en op basis van de huidige cijfers zouden we dan aan het eind van dit jaar, bij gelijkblijvende trend, 1,2 miljoen corona-doden verwachten.

 

Afnemende groei

De groei van het wekelijks aantal nieuwe corona-doden neemt de laatste vier weken echter af. We moeten afwachten hoe dit zich verder ontwikkelt, maar het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat corona dit jaar meer slachtoffers zal maken dan tbc (en niemand praat over tbc). Daarbij moeten we ook bedenken dat de corona-pandemie zich slechts voordoet binnen een beperkt tijdsinterval. Kijken we naar een tijdsbestek van tien jaar, dan zijn er vierhonderd miljoen doden als gevolg van de oorzaken genoemd in figuur 1. Dat zou je eigenlijk een continue ‘epidemie’ kunnen noemen.

 

Levens redden

Is corona een wereldbedreigende pandemie? Dat is dus een kwestie van perspectief. Gelet op de sterftecijfers alléén vraagt corona geen grotere aandacht dan bijvoorbeeld de sterfte door roken of ongezond eten.

Waarom dan wel een lockdown voor corona maar niet voor bijvoorbeeld wegverkeer? Gaat het erom levens te redden of gaat het om iets anders?

Stel dat het politici gaat om levens redden. Waarom wegen corona-doden daarin zwaarder dan doden door andere oorzaken? We brengen met de lockdown de wereldeconomie immers voor vele jaren in een vrije val met grote werkloosheid en wereldwijde ellende tot gevolg. Dat is een heel groot offer, maar we hebben het er wel massaal voor over.

Als we zoveel over hebben voor het redden van levens, waarom verbieden we dan ook geen personenauto’s? Het afsluiten van wegen voor personenauto’s had in de twintigste eeuw dertig miljoen doden gescheeld, en een veelvoud daarvan aan overlevenden die er levenslang zwaar letsel aan overhouden. Het lijkt er ogenschijnlijk op dat we de corona-slachtoffers (vooral ouderen met een slechte gezondheid) belangrijker vinden dan andere slachtoffers die bijvoorbeeld door een verkeersongeval om het leven komen.

 

Corona-doden zijn ‘erger’

Maar waarom vinden we corona-doden veel erger dan het veelvoud aan doden als gevolg van bijvoorbeeld sigarettenrook? De menselijke hersenen zijn gevoelig voor nabije mediabeelden van leed en zijn heel attent op afwijkende situaties. Televisiebeelden van IC’s, die suggereren dat op IC’s uitsluitend corona-patiënten liggen, prikkelen direct onze empathie. Dat op IC’s veel meer patiënten met terminale kanker of ernstige verwondingen liggen, zijn we op dat moment vergeten. Vergeten omdat de mediabeelden die andere patiënten niet tonen. Dat is oorzaak nummer één. Oorzaak nummer twee is dat corona iets nieuws is. Nieuwe dingen vallen ons op. Slachtoffers van roken, verkeer en tbc zijn een oud verhaal en we horen daar bovendien niets meer over.

Maatschappelijke prijs

Een derde menselijke beperking is dat we niet verder kijken naar de gevolgen, als we menen ergens goed aan te doen. We willen helpen. Als de corona-lockdown nog langer aanhoudt verliezen zeer velen hun baan en komen daarmee in grote problemen, de economie stort wereldwijd in, meer dan 22 miljoen Amerikanen zijn al werkeloos. Dagloners in India, die er dagelijks op uit moeten om hun gezin te eten te geven, sterven in grote aantallen als gevolg van de lockdown. Naar verwachting zullen zelfmoorden toenemen en zullen veel mensen hun hypotheek en doktersrekening niet meer kunnen betalen.

 

Angst als verklarende factor

Waarom doen we dit collectief? Waarom rechtvaardigt het voorkómen van corona-doden het bevorderen van doden als gevolg van het voorkómen? De toekomst van de gewone man en die van de armsten zetten we op het spel. Er moet nog een andere factor zijn die ons tot deze irrationaliteit beweegt.

Die factor is angst. De media en de politici roepen angst op door de dagelijkse rapportages over corona. Politici en media doen aan tunnelvisie, alsof de enige levensbedreiging corona is. Angstig gemaakte mensen focussen op de oorzaak van de angst. Dat die focus het zicht op veel meer voor de hand liggende bedreigingen in het dagelijks leven en in de wereld wegneemt, ontgaat ons.

Met de framingDe wereld na corona’ wordt gesuggereerd dat er iets heel ergs aan de hand is. Een blik op figuur 1 toont echter dat corona-sterfte, relatief gezien, gering is.

 

Paniekreactie

Angst versterkt onze kuddegeest waardoor we massaal achter de machtigste politici aanlopen. Een reflex die we van crises uit het verleden kennen en die uitgebreid door Niccolò Machiavelli aan het begin van de zestiende eeuw is beschreven. Voorlopig. Totdat de gevolgen zichtbaarder worden.

Is de corona-paniek georkestreerd of is het gewoon een hype die uit zichzelf ontstaat? Er zijn groeperingen die de ‘corona-crisis’ aangrijpen om hun duurzaamheidsideaal te promoten.

Zijn er verborgen spelers, die uit zijn op een verschuiving van macht, en belang hebben bij een wereldwijde ontwrichting van de economie? Het feit dat de huidige groei-economie aan het eind van zijn kunnen was en alleen nog maar met bijdrukken van geld kan worden gefinancierd kan ook een reden zijn: een reset van de economie.

Over de auteur

Jan Ruis
Jan Ruis
Bioloog en gepromoveerd aan de Medische Faculteit in Leiden. Hij heeft o.a. meegewerkt aan het hittegolvenrapport van Marcel Crok.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
41 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Els
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Heer Ruis, hartelijk dank voor dit artikel. Het bevestigt mijn twijfels die ontstonden na ongeveer de eerste twee weken corona-informatie.
Wij werden overrompeld met allerlei “interessante” grafieken en statistieken van de heer Van Dissel over groepsimmuniteit en de beschermende gevolgen daarvan voor de kwetsbare ouderen. Het klonk geloofwaardig totdat de leeftijden van de meeste, aan het coronavirus overleden mensen, bekend werd gemaakt en het vooral ouderen bleken te zijn.
Dan de verkeerde inschattingen die door de deskundigen van het RIVM werden gemaakt vanaf de eerste melding van het virus hier in Nederland (en eigenlijk zou de alarmbel bij hen al hebben moeten rinkelen zodra de uitbraak in China begon) waardoor er pas half maart lockdown maatregelen werden genomen. Terwijl er al in januari door deskundigen gewaarschuwd werd voor de gevaren van dit virus maar die door de regering werden genegeerd en gebagatelliseerd.
Ondertussen is er hier, na zo’n 2 maanden coronabesmettingen in Nederland nog steeds een tekort aan beschermende middelen voor in de eerste plaats de artsen en IC- verpleegkundigen en op de tweede plaats voor de burgers, terwijl er in de landen om ons heen blijkbaar genoeg aanwezig zijn om mensen te verplichten deze bij bepaalde gelegenheden te dragen. Wat is de reden daarvan.

Ik geef mij niet graag over aan komplotdenken, maar de corona piek zou best eens georkestreerd kunnen zijn. Want óf onze politici zijn echt onbenullen die zich alleen maar kunnen verschuilen achter de “deskundigen” van hun eigen RIVM, óf er bestaat inderdaad een verborgen agenda, op economisch of politiek vlak.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Els

De corona is op zich aanwezig in de werkelijkheid, maar de vervolgpolitiek die zich in de afgelopen dagen ontwikkelt maakt duidelijk hoe de corona geïnstrumentaliseerd wordt. Bedrijven liggen stil en zijn nu afhankelijk van de overheid voor leningen. Die leningen zijn nu zonder verplichtingen: er zitten bepalingen aan vast die tot doel hebben de economie duurzamer en groener te maken. De crisis komt dus goed uit voor de politiek om de agenda door te drukken.

H.J.
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Deze hele opgefokte Corona hype heeft maar een doel, de waarheid verbloemen.
Na het zuur komt het zoet, zijn kreten die gebaseerd zijn op leugens.
Er is een groep ongrijpbare, die andere b.v. Rutte, voor hun karretje spannen en de gehele wereld hun wil op leggen.
Schandalige leugens beperken b.v. de Nederlanders, in hun vrijheid.
Meten is Weten en daar is nog steeds geen zicht op, dat dit in voldoende maten gaat gebeuren.
Leugens en bedrog, is het handelsmerk van het Linkse Rutte-kartel.

Nadal Mellendijk
Nadal Mellendijk
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Alsjeblieft zeg, als Rutte iets niet is, dan is het links. Daarbij is er niets duivels aan ‘linkse’ partijen, mensen, opvattingen, etc. en bovendien is de links-rechts framing schadelijk voor een gezonde maatschappelijke of politieke dialoog,

Jan
Jan
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Prima analyse. Dit zijn vragen die vele onafhankelijke geesten natuurlijk direct hebben gesteld. Probleem is dat de neiging bestaat om andersdenkenden direct van allerlei complottheorien te betichten. In dat soort theorieen zit vaak een kern van waarheid. Ik denk zelf dat veel reacties van onze regering zijn ingegeven door wat zij anderen zagen doen. De timeline van maatregelen hier lijkt sterk op wat in Engeland gebeur(t)de. Bij ons werden dezelfde maatregelen steeds een dag of twee/drie later genomen.

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan

Klopt. Verschil is wel dat in de msm het beleid in engeland een fiasco wordt genoemd, maar Rutte wordt geprezen voor het – vrijwel gelijke, incl. gebrek aan mondkapjes – beleid hier.

hesa
hesa
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het gaat ook helemaal niet om coronadoden. Want nu kunnen leiders allerlei regels doordrukken, waar anders tegengestemd zou worden. Machtsgevoel, en interessant lijken is ook veel belangrijker dan ouderenzorg of anderszins.
Een nieuw geldsysteem staat ook in het draaiboek.
Corona is gewoon een rookgordijn. Maar de waarheid komt eens boven drijven. Hopelijk voor de verkiezingen, zodat er afgerekend kan worden met de leugenaars.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het verschil tussen corona en de andere doodsoorzaken in de grafiek is dat corona besmettelijk is via menselijk contact. Dit element werd door politiek en RIVM in februari sterk gebagatelliseerd. Vervolgens overdreven, want uit de leeftijdsopbouw en ziektegeschiedenis van de overledenen blijkt dat het virus alleen gevaarlijk is als je ouder bent dan 65 en ernstige kwalen hebt. Uit onderzoek van Stanford blijkt dat er op dit moment ongeveer 50 x zo veel mensen al geïnfecteerd zijn dan getest, dus 2 miljoen mensen in Nederland, die antistoffen hebben geproduceerd. Daaruit blijkt dat of weinig virus of alleen verzwakt virus wordt overgedragen van mens tot mens. Ik denk dat de maatregelen in winkels weinig invloed hebben op de besmettingskansen, omdat er veel mensen rondlopen in winkels en de ruimte beperkt is. Uitgeademd virus kan daar dus uren lang in de lucht zweven.
Vandaar dat blijkt dat in Zweden er niet significant meer slachtoffers vallen dan in Nederland of Frankrijk. Als mensen de normale voorzichtigheid in acht nemen, raken ze zelden besmet. De angst voor een tweede golf is dus misplaatst en wordt nu gebruikt om mensen in angst te houden en verdere maatregelen te accepteren. In Frankrijk is voorgesteld om iedereen verplicht mondkapjes te laten dragen voor onbepaalde tijd.

marien
marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

er staat een interessant interview in de volkskrant met een anaestesioloog van 28 die ernstig ziek is geweest door corona, dus het zijn niet altijd 65 plussers.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  marien

Klopt. In de Brabantse plaats Beek en Donk is een gezonde jonge man genaamd Guus overleden aan corona. Dat heeft het Eindhovens Dagblad ca. 10 dagen met grote artikelen bezig gehouden.

De dood van die jonge man is er niet minder erg van, maar het toont wel aan, dat deze stervende jongeren de uitzonderingen zijn die de regel bevestigen.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er lopen diverse effecten door elkaar: kuddegeest (voorbeelden Taiwan, Japan, Zuid-Korea, Singapore bij bestrijding, mislukking Italië en Spanje), verkeerde draaiboeken gebaseerd op foute modellen (RIVM), verslapte aandacht (SARS-1), bedrog (China, WHO), aanstaande recessie, schuldontwijking (in meerdere opzichten, bijv. voor recessie of oplopende staaatsschulden), EU federalisme (crisis geeft macht, en geld), duurzaamheidsidealisme (laat die hele economie ook maar in elkaar donderen), bureaucratische besluiteloosheid (Rutte). Kortom, het is een puinhoop, een soepzootje. Met dramatische gevolgen, maar ook met enkele nuttige veranderingen. China wordt vanaf nu de economische paria van de wereld. Dat is gevaarlijk, want het zal zich nog sterker verbinden met krankzinnige regimes als Iran, Pakistan en Noord-Korea en zal aan vijanden om de eigen bevolking op te zwepen geen gebrek hebben. Het worden roerige tijden. Duitsland gaat zichzelf en de landen om haar heen herindustrialiseren. Goed voor Nederland. Er zal geen geld zijn voor Zuid-Europa, dus dat zal worden losgekoppeld. Met de migratie zal het snel afgelopen zijn, want ook dat is een onbetaalbare last.

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Geen geld voor Zuid-Europa? Worden al schepen met geld heengebracht.

Sanity
Sanity
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Sorry maar de conclusies die u op basis van figuur 1 (een bronvermelding zou overigens fijn zijn) trekt zijn compleet onzinnig.

De vergelijking met verkeersdoden:

U vraagt zich af waarom we daar niks aan doen? Misschien bent u niet bekend met veiligheidsgordels, airbags, kreukelzones, fiets-helmen, al die mooie sensoren die remmen voor voetgangers je in de reclames ziet, etc.

Om nog maar te zwijgen dat autorijden en fietsen niet besmettelijk zijn.

Daarnaast gooit u de cijfers van de hele wereld op één hoop terwijl hier per land een gigantisch verschil in zit: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_traffic-related_death_rate

Voor Nederland komen we zo te zien op 3.8 per 100.000 inwoners. Voor Corona zitten we al over de 20.

De vergelijking met TBC:

U gooit wederom alle cijfers voor de hele wereld op een grote berg terwijl sommige landen en regios hier enorme outliers zijn. TBC is vooral een groot probleem in India en Afrika. Zie ook: https://www.who.int/gho/tb/epidemic/cases_deaths/en/

In Nederland zijn er 800 _besmettingen_ per jaar. Niet eens doden. Vele malen lager dan wat Corona in een aantal maanden hier heeft bereikt.

“In Nederland komt tuberculose elk jaar bij ongeveer 800 mensen voor. Van deze 800 mensen hebben ongeveer 80 patiënten een vorm van resistentie tegen de medicijnen. De langdurige behandeling wordt hierdoor moeilijker.”

Bron: https://www.rivm.nl/tuberculose

theoprinse
theoprinse
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sanity

Dank voor uw uitstekende tegengeluid. Er zijn 3 situaties ivm de corona. 1. Men doet helemaal niets. Dat resulteert volgens hoogleraar viruloge Marion Koopmans bevestigd bij Jeroen Wollaars bij Nieuwsuur in Nederland in 40-80.000 doden in ieder geval in het eerste jaar waarbij de cijfers voor opvolgende jaren verontrustend zijn nu twijfels rijzen over de immuniteit na een besmetting.
2. Men gaat vanaf een eerste melding van een corona melding onmiddellijk in totale lockdown. De verwachting is dat er dan 0 tot weinig doden zullen zijn. (Er gaan cijfers rond dat eenmaal op de IC men slechts minimale kans op overleven heeft met langjarig letsel).
3. Men gaat met Rutte van Dissel van half januari tot begin april 1.5 maand negeren en bagatelliseren over tot een zekere lockdown. Dit resulteerde tot heden in 4.000+ doden gedurende ruim een maand of bijna 50.000 doden in een jaar. Het langjarig gemiddelde voor influenza is 2.000 doden gedurende 12 maanden !

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  theoprinse

Theo, er zijn natuurlijk nog een paar dingen.
Corona is besmettelijk en zolang er geen vaccin is komt iedereen onvermijdelijk aan de beurt.
Dat vaccin is er niet.

Houdt de lock-down aan, totdat iedereen gevaccineerd is, dan mag je spreken van een wonder als je die lock-down per 01-01-2021 kunt opheffen.
Tegen die tijd is heel Nederland failliet en zo een economische recessie is ook weinig bevorderlijk voor de volksgezondheid.
Er wacht ons in de 2e helft van dit jaar nog een “interessante” verrassing en dan gaat ook ú wel anders piepen.

Mw. Koopmans zal een zeer geleerde vrouw zijn op dit gebied, maar in de lijst van mensen die massale sterfte claimen moet zij maar achter aansluiten.
Een claim is een verwachting, niet de werkelijkheid.

De oversterfte nu, ruimt -heel oneerbiedig gezegd- veel verzwakte oude mensen op. Dat houdt in, dat de sterfte bij de eerstkomende hittegolf aanzienlijk minder zal zijn, idem bij de eerstvolgende griep.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sanity

Er sterven in Nederland jaarlijks ca. 150.000 mensen. Waarvan dit jaar ca. 6.000 aan corona. Volgend jaar een wat lagere sterfte en onder aan de streep gaat heel die kwaal vrijwel nergens over.

Sanity
Sanity
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Het is nog erg vroeg om te zeggen dat het aantal dit jaar rond de 6000 gaat uitkomen. Als het inderdaad daar onder blijft (en laten we dat natuurlijk hopen) dan zal dat juist zijn doordat de huidige maatregelen werken.

Dat wil echter zeggen dat slechts een vrij klein deel van de bevolking met het virus te maken heeft gekregen (zover we kunnen weten met het huidige aantal tests). De oplossing hoeft niet zozeer “herd immunity” te zijn maar kan ook liggen in dat er simpelweg geen dragers meer zijn om mensen te infecteren.

Zoals bij SARS (SARS-CoV-1), het vorige coronavirus. Daar bestaat geen vaccin tegen, en toch is het geen probleem meer omdat het snel genoeg ingedamd kon worden.

Het is echter schrikbarend om te lezen hoe China wederom dezelfde fouten heeft gemaakt bij het huidige coronavirus. Zie punt 1 (“transparency is the best policy”) en 3 (“animal husbandry and marketing practices seriously affect human health”) hier: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2636331/

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sanity

Kwa aantal doden moet je wel beseffen, dat de telling dubieus is. Er zullen meer mensen door corona overlijden dan gerapporteerd. Maar bij het leeuwendeel van die sterfgevallen is corona niet de oorzaak, maar net dat laatste duwtje bij mensen, die aan hun levenseinde zijn gekomen.
Dementie etc. Was het niet de corona geweest, dan een hittegolf of de eerstkomende griep.

Je kunt je afvragen of alle commotie rondom corona wel in een gezonde verhouding staat tot de ernst van de zaak.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Prima artikel. Ter aanvulling: De Belgische radio meldt net dat het aantal opnames wel aan het dalen is. En wie profiteert er nu wereldwijd dat de olieprijzen kelderen? China ook niet, lijkt mij.

Henk
Henk
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hoi Jan, he schrijft ‘Zweden sluit alleen scholen voor voortgezet onderwijs en universiteiten, maar verder blijft iedereen aan het werk.’

Dit geeft niet her juiste beeld weer, iedereen die thuis kan werken word geadviseerd dit te doen. En wordt ook massaal opgevolgd.

De basisscholen raken steeds leger omdat ouders hun kinderen thuis houden.

Er zijn de afgelopen weken 45000 mensen ontslagen. Een groot deel van de werkzaamheden worden niet meer uitgevoerd.

Met andere woorden het beeld in Zweden wijkt niet zo heel veel af dan in Nederland, dat wat hier verplichtingen zijn, zijn in Zweden adviezen. En deze adviezen worden massaal opgevolgd.

Pank
Pank
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Jammer, maar de cijfers over Corona doden in Belarus en Ukraine zijn “fake news”. Volgens mijn vrienden in die landen vallen mensen om als vliegen.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Pank

Pank@ De aanbeveling van Loekasjenko om nog meer wodka te drinken werkt waarschijnlijk beter dan een vaccin.

Pank
Pank
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Bedankt voor de tip. Heb zojuist een paar flessen ingeslagen. Niet vanwege Loekasjenko, maar omdat mijn vrouw Russische is. Wat ik overigens niet begrijp is dat Putin mensen uit Belarus en Ukraine In Gubkinsky (olievelden) laat werken. Een plaats in Siberië, waar de temperatuur vaak onder de 40-50 graden daalt. Sindsdien is het virus daar ook uitgebroken.Deze werken 2 weken en gaan daarna 2 weken naar huis.

Alex Delarge
Alex Delarge
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Pank

U kunt beter geen alcohol drinken. Het is heel slecht voor de gezondheid.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Pank

Pank@ het is meer een tip van Loekasjenko dan van mij daar ik geen liefhebber van wodka ben(wel van andere dranken). Loekasjenko zou hebben gedacht als je met alcohol je handen ontsmet dan kan je je ingewanden ook ontsmetten. Werken in Siberië was altijd een voorrecht voor ongemakkelijke politieke tegenstanders en tegenwoordig voor buitenlandse arbeiders, de nieuwe slaven.

Alex Delarge
Alex Delarge
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Wat een afschuwelijke reactie.U maakt een grapje terwijl de gevolgen van overmatig alcohol gebruik gruwelijk zijn.

Richard
Richard
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er zijn twee zaken waar ik altijd erg wantrouwend van wordt. Mensen en cijfers, de ander is mens en dood. Meer heb je niet nodig om mensen de verkeerde keuzes te laten maken. Mijn ervaring met artsen is dat zij in het algemeen over een wat betere commons sense beschikken met betrekking tot keuzes over leven en dood. De arts stelt mij in deze crisis het meest teleur. Het verschil tussen de individuele geval en een pandemie dat de hele maatschappij betreft is dus groter dan ik dacht.

Beeldvorming begint al hoe je de dingen uitspreekt, al tijdenlang worden we geïnformeerd met aantallen corona slachtoffers of corona doden. Er is voldoende aangetoond dat bepaalde doelgroepen risico lopen, mensen op leeftijd, met andere ziektes of slechte conditie. Het gaat veelal om mensen die in de fase van levenseinde verkeren. Met zekerheid kun je zeggen dat de komende jaren op zorg bezuinigd kan worden, de komende jaren is er minder druk op de zorg. ik gun het iedereen om zo lang mogelijk te kunnen doorleven maar er moeten wel keuzes gemaakt worden. Volgens mij hadden we de risicogroepen moeten afschermen en moeten proberen zo veel mogelijk ic bedden en ondersteunend personeel te realiseren (heb je tenminste wat achter de hand bij de volgende virusuitbraak). Dit is een risico, maar denk ik wel een aanvaardbaar risico.

Het is altijd belangrijk een afweging te maken tussen wat je verwacht, wat je voorspelt en datgene wat je niet verwacht. We weten niet of de maatregelen zullen werken, er een redelijke mogelijkheid dat de maatregelen niets uithalen, met als gevolg dat je met de maatregelen je kop op het hakblok hebt gelegd, met als mogelijkheid dat alles voor niets is geweest.

Ik ben geen econoom, maar mijn gevoel zegt dat we een bizar groot risico hebben genomen.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Alle vergelijkingen ten spijt, een juiste overzicht over de corona verspreiding is onmogelijk daar elke land totaal anders mee omgaat. Ik heb geprobeerd door vele artikelen te lezen verklaren waarom de Visegrad landen relatief lage cijfers hebben in vergelijking met de westerse landen. Met name werd al eerder Tsjechië genoemd als een land die het veel beter doet. Aan de cijfers gezien kan je het ook niet ontkennen. Maar wat hebben zij anders gedaan? Ik dacht vooral dat zij op tijd waren begonnen met vergaande maatregelen. ER is grote kritiek op de regering aldaar dat zij juist de tijdstip hebben verzuimd en nog begin maart werden voetbalwedstrijden gespeeld met volle tribunes. Dan blijft de totale verbod om naar buiten te gaan en mondmaskers. Hadden zij dan wel genoeg mondmaskers? In tegendeel, ondanks de enorme vriendschap van de Tsjechische president met China, er is nog steeds een enorme tekort die deels weggewerkt werd door doe het zelf campagne. Dus dat ook niet. Het verplichte inentingen van de communistische tijdperk tegen tuberculose en ander ziekten werden ook geopperd. Ook dat relatief minder mensen naar de buitenland gaan. Je komt er gewoon niet achter wat het verschil maakt en toch is die er. En nog is daar een enorme onvrede over de gang van zaken bij de oppositie wat komt denk ik omdat er niet een lijn is, elke minister zegt wat anders en de premier zwijgt de laatste tijd daar hij in begin sterk domineerde. Kortom, een corona gekkenhuis waar je niet uitkomt. Het feit blijft, het aantal slachtoffers is daar belangrijk lager dan hier. En wat zeggen de cijfers? Ook hier hebben wij niet echte cijfers. Ik waardeer wel elke poging om de crisis in beeld te brengen en kan en wil daar niet over oordelen.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

De situatie kan per land inderdaad flink verschillen, maar grote lijnen zijn wel te herkennen.

Bij de verspreiding van corona draait het om besmettelijkheid, en dus om contact met besmette mensen. Zowel New York als Noord Italië hebben relatief grote Chinese gemeenschappen, dus was er relatief veel vliegverkeer met China. En van de Noord Italiaanse Alpen naar de Franse en Oostenrijkse Alpen is tijdens het skiseizoen ook maar een klein stapje.
Volle voetbalstadions/carnavalsfeesten vormen pas een risico als corona is gearriveerd.

En goed beleid helpt. De directe buurlanden van China zijn heel snel begonnen met testen, quarantaines, mondkapjes, etc. Zo hielden ze het onder controle, ondanks de innige contacten met China.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Bedankt voor je reactie, Arie. Het aantal contacten met besmette mensen is inderdaad hetgeen het zwaarst telt. In mijn voorbeeld zijn er contacten geweest bij wintersporters voornamelijk in Oostenrijk en ook Italië. Maar niet zoveel als hier vandaan. Ook telt Tsjechie 10 mln. inwoners op ongeveer dezelfde oppervlak als Nederland.

Elvi
Elvi
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Echt goed artikel! Wat ik eigenlijk mis als variabele in alle onderzoeken is wat de nominale levensverwachting zou zijn geweest van mensen die aan Corona zijn overleden. En welke invloed de jaarlijkse griep epidemie daar op heeft gehad de laatste jaren.
Met alle kennis en kunde lijken we tot op de dag van vandaag niet te begrijpen hoe we zorgvuldig kunnen meten.
Of kunnen we dat eigenlijk wel maar worden die cijfers niet verspreid?
Een hoax, een hype of een vooropgezet plan?
Je kunt niets afdoen als conspiracy gezien het verloop van de feiten.

Frans Galjee
Frans Galjee
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een citaat uit mijn reactie over huidige crises (idd meervoud)

Citaat:

Bijna alles wat gebeurt buiten de aandacht voor klimaatverandering is gericht op het aan de gang houden van het economisch systeem dat steeds complexer wordt en ook steeds vaker gaat haperen nu het duidelijk tegen het eind van de houdbaarheidsdatum aanloopt. 
Veel van huidige acties zijn dus eigenlijk symptoombestrijding van wat mis gaat of dreigt mis te gaan in het belangrijke systeem dat de welvaart in onze wereld heeft gebracht.

Eigenlijk is het eenvoudig.

Ons economisch stelsel kan niet zonder groei (rond 2% als ‘ideaal’ gezien). Onze aarde kan niet groeien dus lopen we in groei uiteindelijk eens tegen een grens aan. Wanneer precies en hoe die grens wordt bereikt en wat er gebeurt in de jaren daarvoor laat zich voorzien en misschien moeten we gewoon de huidige gebeurtenissen in de wereld eens tegen dat licht beschouwen. Met de bestrijding van symptomen die wijzen op een haperend economisch systeem houden we de boel nog in de lucht en dat zal wel moeten omdat er nog geen systeem is dat het huidig systeem kan vervangen.
Einde citaat.

jaak Peeters
jaak Peeters
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Antwoord op de inleidende zin: “Neen”!

Raymond Peil
Raymond Peil
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hier kunt u de in uw artikel ontbrekende cijfervergelijking mbt overstemming zien.
https://twitter.com/mzelst/status/1253632732091035648?s=20

Raymond Peil
Raymond Peil
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Raymond Peil

*oversterfte

Rudi
Rudi
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Dat is een heel groot offer, maar we hebben het er wel massaal voor over.”

Ik heb het er helemaal niet voor over, maar ik wordt gedwongen door de overheid thuis te zitten en het bedrijf waar ik voor werkte werd gedwongen om mij te ontslaan, dus ik zit nu zonder werk.
En de maatregelen leiden niet tot minder doden totaal, maar verspreid over een langere periode.
Ik heb het er niet voor over, omdat de VN nu al waarschuwt dat 250 miljoen mensen bedreigd werden met hongersnood door de lockdown.
En dat aantal kan zeer fors oplopen, met elke week dat deze waanzin wordt doorgezet.
Daarom open de economie, verzorg de ouderen en kwetsbaren en de mensen die in de zorg werken. En doe het NU, niet langer wachten!

Rob de Vos
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Prima artikel Jan!

Roosje
Roosje
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En waar je niemand over hoort, de gigantische afvalberg die geproduceerd wordt, al de wegwerp persoonlijke beschermingsmiddelen in de ziekenhuizen. Op straat zie je het ook al, overal mondkapjes en plastic handschoenen, want in onze zogenaamde kennismaatschappij is het besef van ‘afvalbak’ zwaar ondervertegenwoordigd. En dan mogen plastic tasjes en rietjes niet meer vanwege het milieu?

Kees
Kees
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit artikel heeft als uitgangspunt dat de lockdown er is om het aantal doden te beperken.
In werkelijkheid is de lockdown er echter om een meltdown van de ziekenzorg en uitvaartzorg te voorkomen. Zonder lockdown zijn de ziekenhuizen totaal overbelast en hebben we praktisch geen beschikbare ziekenhuisplaatsen en artsen meer.
Overigens zijn er nu alleen maar zo weinig Coronadoden in Nederland dankzij de lockdown.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vind dit soort grafieken nogal twijfelachtig, en de daarop gebaseerde conclusies dus ook. Sowieso is een grafiekje over diverse doodsoorzaken *wereldwijd* nogal pretentieus, omdat verschillen tussen al die landen extreem uiteen lopen. Bovendien is de registratie in veel landen dubieus. Dat geldt zeker ook voor corona, waarvan de uitbraak oa in China en Iran heel lang geheim gehouden werd.
Maar ook als we naar Nederland kijken worden er eerder te weinig dan te veel coronaslachtoffers geregistreerd. Puur omdat we niks meten, en dus niks weten. Maar er vielen afgelopen weken wel een paar duizend meer doden dan normaal. Best veel eigenlijk.

En dan een onderwerp als “doden door luchtvervuiling”, hoe meet je dat in Nederland? Vergelijk je dan sterftecijfers in de Randstad met die van de Veluwe? Is daarbij wel rekening gehouden met de verschillen in stress, agressie, drugsgebruik, etc in beide regio’s?
Hoe zit dat met mensen die eerst decennialang op de Veluwe, daarna decennialang in de Randstad hebben gewoond (of andersom)? Of forensen met een vrijstaand huis in de bossen, die werken op een industriegebied?

Ik zeg dit niet om flauw te doen. Ik hoor al decennialang dat ik overal dood aan ga; aan aardappels, aan vlees, aan tarwegluten, aan limonade, aan melk, aan een biertje en natuurlijk aan luchtvervuiling. Alles opgeteld had ik op mijn 20e al dood moeten zijn. Ik vind dat lastig te geloven in een tijd dat iedereen steeds ouder wordt.

De effecten van een uit de hand gelopen corona-uitbraak zijn echter wel direct duidelijk; doden bij bosjes. Zowel in Noord Italië als in New York konden mortuaria en crematoria de dodentallen niet aan. Geen één van de doodsoorzaken in die grafiek kreeg dat al voor elkaar. Ook de veelgenoemde griep niet.

Don Tessers
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Voor mij komen zulke onderzoeken als aantal vogel tellen. Komt het weer binnen als een soort griepje, sorry voor de onderzoeker…kuch…Amerika zit bijna aan een miljoen besmettingen en duizenden doden door een gemanipuleerde covid virus uit Chinees lab. Deze muteert in gevaarlijke
eigenschappen en de volgende uitbraakgolven zullen erg zijn.

41
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x