Rutte III is uitgeregeerd

Wat rest is symptoombestrijding en symboolpolitiek

Titelfoto door World Economic Forum, gepubliceerd onder CC BY-NC-SA 2.0 . Citaatrecht art. 15a Auteurswet.

Terwijl je met een beetje goede wil nog kon zeggen dat Rutte I (en in mindere mate Rutte II) beleid voerde – de economische crisis werd aangepakt – is daar bij Rutte III weinig meer van te merken. Problemen worden niet opgelost en nieuw beleid wordt niet meer gemaakt. Het kabinet beperkt zich tot symptoombestrijding en symboolpolitiek.

Het karwei – om met oud-premier Lubbers te spreken – is af, althans in de eigen perceptie. Het doel dat de kabinetten onder Rutte zich hadden gesteld is bereikt. De economische crisis is bezworen. De president van De Nederlandse Bank, Klaas Knot, gaf recentelijk in Buitenhof de economie zelfs een negen.

Maar de bomen blijven niet tot in de hemel groeien. Knot waarschuwde dat de hoogconjunctuur niet eeuwig duurt. Er doen zich al capaciteitsproblemen voor in de industrie en de krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Het is zaak voorbereidingen te treffen voor slechter weer.

Het kabinet zou de lasten van burgers en bedrijven moeten verminderen (belastingverlaging) en onnodige bureaucratie moeten opheffen (deregulering) om koopkracht te creëren en investeringen aan te moedigen. Op die wijze kan voorkomen worden dat het economische dal waar Nederland door zal moeten te diep wordt en er weer bezuinigd moet worden.

 

Het kabinet doet echter precies het omgekeerde. Het laat de lasten van de burger steeds verder oplopen, met btw- en accijnsverhoging en met verhoogde premies voor WW en AOW. Het resultaat is een ongekend hoge lastendruk die in de 10 jaar van Rutte I, II en III opgelopen is van 35 tot bijna 40 %!

 

Er kan meer worden gedaan

Maar het kabinet zou meer kunnen doen dan belastingverlaging en deregulering. Het zou een bevolkingsbeleid kunnen voeren om de voorspelde bevolkingsexplosie in te dammen en daarmee de verzorgingsstaat betaalbaar te houden.

Het zou de woningbouw een impuls kunnen geven door op te houden met het zinloze stikstof- en PFAS-reductiebeleid.

Het zou een halt kunnen toeroepen aan het steeds grotere beroep dat door Brussel op Nederland gedaan wordt om de zuidelijke lidstaten uit de wind te houden en hun banken van een faillissement te redden. De transferunie is niet onontkoombaar. Niemand verplicht Nederland mee te doen aan een eigen begroting voor de eurozone en aan een banken- en kapitaalunie. Van alle lidstaten is Nederland per hoofd van de bevolking de grootste netto-betaler aan de EU.

 

Lapmiddelen

In plaats van een dergelijk positief beleid te voeren onderkent Rutte III de zich aandienende problemen niet eens, laat staan dat aan een oplossing wordt gewerkt. Structureel lange-termijn beleid wordt niet meer gemaakt. Op alle grote thema’s als de ongebreidelde bevolkingsgroei, de energietransitie en de Europese Unie geeft het kabinet niet thuis. Hooguit worden lapmiddelen aangewend, als de druk vanuit de media of de Kamer niet langer kan worden genegeerd. Problemen worden vooruitgeschoven, niet opgelost. Je hoeft geen psycholoog te zijn om te zien dat de spirit er uit. Er is metaalmoeheid. De houdbaarheid van het kabinet is verstreken. Rutte III is uitgeregeerd.

 

Immigratie

Het meest recente voorbeeld van de halfslachtige houding van het kabinet is de bevolkingsaanwas. Volgens het CBS groeit de Nederlandse bevolking bij ongewijzigd beleid naar 20 miljoen inwoners. Deze groei komt volledig voor rekening van de immigratie, de directe en de indirecte (gezinshereniging en een hoger geboortecijfer).
Je zou verwachten dat het kabinet hieruit de conclusie trekt dat een bevolkingspolitiek geboden is. Met niets doen komt de verzorgingsstaat in gevaar. Immigranten doen een onevenredig groot beroep op sociale voorzieningen, met de Somaliërs die voor 70% in de bijstand zitten op kop. Dit is op den duur financieel, sociaal en politiek onhoudbaar. Maar uit het torentje komt geen noodsignaal.

 

Het adagium van het kabinet is dat Nederland er weinig aan kan doen, afhankelijk is van internationale verdragen. De illegale migratie, eufemistisch “irreguliere migratie” genoemd, moet in de herkomstlanden bestreden worden. Door een beter perspectief te scheppen voor potentiële migranten in eigen land voelen zij zich minder genoodzaakt om te vertrekken, luidt het devies. Pure symptoombestrijding om niet de koe – de open-grenzen-politiek van de EU – bij de horens te hoeven vatten.

 

Stikstofcrisis

Een tweede recent voorbeeld is de veronderstelde stikstofcrisis. Het is opvallend dat de ons omringende landen helemaal geen stikstofcrisis kennen. Zij hebben de EU-richtlijnen zodanig geïmplementeerd dat de woningbouw, industrie en landbouw geen schade ondervinden.

De Nederlandse regering past de zwaarst mogelijke normering toe en wringt zich vervolgens in allerlei bochten om het effect daarvan te mitigeren. Toevlucht wordt gezocht naar oneigenlijke maatregelen als de verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen. Een beperking die niet of nauwelijks helpt het zelf gecreëerde stikstofprobleem op te lossen. In plaats van terug te gaan naar de bron van het probleem en de Europese Commissie te verstaan te geven dat Nederland de normering aanpast, verschuilt men zich achter ‘onze handen zijn gebonden’-uitspraken.

 

Eurozone

De eurozone is het meest trieste voorbeeld. De formele opstelling van de Nederlandse regering in Brussel is dat lidstaten hun eigen broek moeten ophouden, hun economie moeten hervormen en niet meer geld moeten uitgeven dan ze aan inkomsten binnenkrijgen. Eerder dreigde Nederland de invoering van een eigen budget van de eurozone te blokkeren en niet mee te doen aan de banken- en kapitaalunie. Allemaal instrumenten om de schulden van de lidstaten en hun banken over alle, lees: de rijke, lidstaten te verdelen.

Maar enkele maanden later gaat minister van financiën Wopke Hoekstra toch akkoord met een eurozonebegroting en staat de gewraakte transferunie gewoon in de steigers. In plaats van niet meedoen met een transferunie, neemt de regering haar toevlucht tot het stellen van de voorwaarde: geen risicodeling zonder risicoreductie. Het klinkt stoer, maar iedereen weet dat dit in de praktijk een wassen neus is.

Als een Italiaanse (systeem)bank op omvallen staat, gaat Nederland heus niet zeggen dat er niet aan de gestelde voorwaarde van ‘risicoreductie’ is voldaan. De Italiaanse bank wordt gewoon gered. Kortom, pure symptoombestrijding (en nog slechte ook).

 

Energietransitie

Een zo mogelijk nog schrijnender voorbeeld van symptoombestrijding is de klimaathysterie. Nederland zet niet in op een echt duurzame oplossing, in casu kernenergie. Een betrouwbare bron van energie zonder CO2-uitstoot. Nee, ons land wordt volgeplempt met allesbehalve duurzame windmolens. Horizonvervuilende kolossen met een levensduur van hooguit 15 jaar. Bovendien leveren ze onbetrouwbare wiebelstroom, waardoor dure gascentrales als back-up bedrijfsklaar moeten worden gehouden. Het hoogspanningsnet kan deze ‘duurzame’ wiebelstroom niet aan en moet qua capaciteit worden verdubbeld.

Het volzetten van Nederland met zonneweiden is nog meer dweilen met de kraan open. Evenals windmolens verpesten ze het landschap. Bovendien is de wiebeligheid die deze weides leveren nog veel groter: in Nederland schijnt amper de zon.

 

Heilloos

Om Nederland ‘klimaatneutraal’ te maken in 2050 (wat dat ook moge betekenen) wordt ons land niet alleen volgebouwd met windmolens en zonneweiden. Er wordt geen maatregel onbeproefd gelaten om dit heilloze doel te bereiken. Moderne kolencentrales worden gesloten en vervangen door zwaar vervuilende biomassa-centrales. En dat terwijl inzetten op kernenergie met aardgas als overgangsbrandstof zowel de doelstelling van Parijs haalt als 30 % goedkoper is.

 

Verdienmodel

De vraag wie in Nederland in de toekomst het geld moet verdienen om onze verzorgingsstaat overeind te houden wordt niet eens gesteld, laat staan beantwoord. Rutte komt niet verder dan vage beweringen, zoals: ”Als Nederland voorop loopt met klimaatbeleid, zal de Nederlandse industrie daarvan profiteren”. Dat dit puur wensdenken is kan simpel worden aangetoond. De windmolenindustrie is in handen van de Denen, de zonnepanelen komen uit China en de waterstofeconomie wordt in Duitsland ontwikkeld.

De Nederlandse technologische voorsprong op het gebied van aardgas is weggegooid met het sluiten van Slochteren en het ter ziele dragen van de gasrotonde (het landelijke netwerk voor transport en opslag van aardgas), die miljarden heeft gekost. Waar Nederland mee zou kunnen scoren, de ontwikkeling van een thoriumreactor met hulp van de TU-Delft. Maar dat wordt afgedaan als science fiction en niet gestimuleerd, laat staan gefinancierd.

Er is geen plan, geen structureel alternatief voor het verdwijnen van de cash cows van onze economie. Het is al erg genoeg dat Nederland ten prooi is gevallen aan klimaathysterie. Het is een ramp dat we in de hysterische paniek ook nog eens de industrie de nek omdraaien en het verdienvermogen van Nederland om zeep helpen.

 

Kroonjuwelen

Dat Nederland in de top 10 van de rijkste landen staat, de tweede landbouwexporteur in de wereld is, met Rotterdam en Schiphol de Gateway to Europe vormt, 7 universiteiten in de wereldtop-100 heeft en op nummer 5 staat van de meest gunstige landen om in te wonen wordt for granted genomen. Dat het desastreuze klimaatbeleid, de ongebreidelde bevolkingsaanwas en de geldverslindende en Nederlandse handelingsvrijheid-beperkende EU dit alles in de waagschaal stelt wordt weggewuifd.

Het is tijd dat er een andere regering komt.

Een kabinet dat inziet dat Nederland niet af is en voorbereid moet worden op mindere tijden. Een kabinet dat de uit de hand lopende bevolkingsgroei aanpakt en zorgt voor een verstandige en betaalbare energietransitie. Een regering die niet langer de Gekke Henkie van de EU is en gewoon nee zegt. Een kabinet dat weigert mee te doen aan de federale plannen van de bureaucraten in Brussel.

En het allerbelangrijkste: er moet een kabinet komen dat de Nederlandse economie gezond houdt en ruimte biedt aan het bedrijfsleven om de internationale concurrentieslag succesvol te voeren en daardoor de verzorgingsstaat overeind weet te houden.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
60 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Paul Schermers
Paul Schermers
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uitgeregeerd? Heeft het kabinet sowieso geregeerd? Ze hebben geen enkel probleem opgelost, maar er vele gecreëerd door wegkijken zoals over immigratie. Ze schiepen kunstmatige problemen rond CO2, stikstof, PFAS enz. Ze lopen blind met de EU mee. En dan nog de problemen die we door hun meelopen met de groene waanideeen over ons heen gaan krijgen.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Paul Schermers

nee, ze hebben geen problemen opgelost. Ze hebben er veel problemen bijgemaakt. of groter gemaakt. Incompetent zijn onze bwindslieden in mijn ogen. De vrouwen zijn het ergst, maar Wiebes vind ik echt verschrikkelijk.

Athanasia
Athanasia
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Neen, Marien, het zit anders ben het wel met je eens, als je stelt dat de vrouwen bewust gebruikt worden c.q. zich laten gebruiken om de meest vervelende klusjes te doen. Er hangt heel duidelijk een prijskaartje aan het excuus-truus zijn in het kabinet. Overigens geen nieuw verschijnsel hier in Nederland, ongeveer 40 jaar geleden had je iets dergelijks ook al, b.v. bij banken en grote instellingen, vrouwen werden aangenomen, deden exact hetzelfde werk als de mannen, met dien verstande dat ze de moeilijkere/vervelende gevallen kregen en werden een heel stuk minder betaald, hun functie had ook vaak een andere naam maar hun functie inhoud was hetzelfde.
Mannen steunen mekaar, hebben het oude boys netwerk, als je twijfelt aan de onkunde van een heleboel mannen, kijk dan naar de wereld zelf. En weet je waarom vrouwen zo’n netwerk, niet hebben en daarom stelselmatig ge…d worden, omdat we mekaar, vrouwen onderling, alleen maar afbreken. Als je wil dat je kinderen(Meiden)het beter hebben stop dan hiermee.

Baron
Baron
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Paul Schermers

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat Rutte zijn status in kringen van regeringsleiders binnen en buiten Europa belangrijker vind dan het daadkrachtig aanpakken van de problemen binnen Nederland, die voor een groot deel door zijn eigen beleid zijn veroorzaakt.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte III is de meest linkse en groene en ok de meest visieloze kabinet die wij hebben gehad. Geen echte probleem zoals de overbevolking wordt aangepakt. De regering beroept zich steeds op internationale afspraken die zij slaafs hebben getekend. De kabinetten Rutte hebben een heleboel vernield door afbouw en oneindige asociale bezuinigingen. Deze kabinet is een slaafse spreekbuis van alle mogelijke linkse hysterische activisten en groepen en desnoods rechters die in wezen hier regeren.
De minderheden beheersen de meerderheden. Dit heeft voor enorme polarisatie gezorgd, alle groepen werden tegen elkaar gespeeld. De desastreuze klimaatbeleid is de grootste misser en de geschiedenis van de mensheid. Het beeld van verloren beschavingen lijkt steeds dichterbij te komen. En de kiezer doet in zijn blindheid hier volop aan mee want als je Rutte niet steunt kan het alleen maar erger worden zoals de VVD ons wil laten geloven.

h.keur
h.keur
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het gekke van dit alles is, dat mensen die hier Nederland een werkelijke bijdrage leveren en letterlijk de handjes laten wapperen door te produceren allemaal heel goed weten te bedenken, wat er allemaal fout gaat. Helaas moesten wij zonodig een dienstenland worden, waarmee vooral bedoeld wordt veel vergaderen, commissies samenstellen, aanwijzen wat anderen moeten doen en vooral daar veel aan verdienen. Zij bedenken hoe je hier zoveel mogelijk nog goedkopere werkkrachten naar toe kunt halen. Maar jammer deze krachten blinken krachtig uit in het profiteren van alle moois wat we hier hadden. Uiteraard worden zij daarin volledig gefaciliteerd zich beroepend op privacy en rechten.
Triest, maar het is niet anders

Nenne
Nenne
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

Rutte Staat voor beloven, liegen en bedriegen maar zal daar geen herinnering aan hebben.

Hesa
Hesa
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik weet niet waarom dit kabinet niet reageert. Je hoeft geen professor te zijn om te zien dat dit desastreus is voor de bevolking. Het wanbeleid maakt mensen wanhopig. Het ergste is dat buitenland ons uitlacht om de dingen die ze beslissen. Daarnaast wordt het geweld niet bestreden.

Frans
Frans
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hesa

Dit kabinet “reageert” niet omdat het voor de socialisten allemaal prima gaat en zakkenvullers als Rutte bang zijn hun politieke toekomst in Brussel in gevaar te brengen.
Die eerste willen dat Nederland naar de verdommenis gaat, en die tweede interesseert het niet dat Nederland naar de verdommenis gaat.
Als Nederland nog één keer fout stemt, en we nog vier jaar langer aan dit soort “beleid” vast zitten, dan is het wel zo’n beetje over en sluiten denk ik.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Frans, vrijwel geheel met uw reactie eens. ECHTER, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid durf ik mijn reactie ‘uitstekende samenvatting, uitstekende opsomming’ met een hele goede fles wijn te bevestigen.
Wat stelt u dat de EU kan doen als over een aantal jaren (2025?) Nederland weer een regering en een MP heeft? Het antwoord weet u, NIETS! Alle EU bobos volgen met stomme verbazing de idiote capriolen van groep rutte III en maken daarom haast in de hoop dat ze nog heel even hebben voordat Nederland weer een MP heeft en NIETS meer tekent.

Frans
Frans
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

In een democratie kun je voor een dictatuur stemmen Henk, maar als die dictatuur eenmaal een feit is dan valt er niets meer te stemmen.
Een groot deel van Nederland stemt inmiddels, grotendeels zonder dit door te hebben, al twee decennia voor die (EU) dictatuur, en met het huidige tempo is die dictatuur over vijf jaar gewoon een feit.
En dan is er dus geen weg terug meer, of in ieder geval geen democratische weg terug meer.
In de dan ontstane moderne politiestaat zal het organiseren van verzet welhaast onmogelijk zijn, en dan gaat in Europa, net als in Noord Korea, gewoon (letterlijk) het licht uit.
Als de komende verkiezingen in Nederland, en ook in de rest van Europa, geen dramatische politieke verschuiving naar rechts laten zien dan is de democratie binnen de EU effectief voorbij, dan kunnen we daarna enkel nog maar kiezen tussen lijdzaam ons lot ondergaan of een burgeroorlog beginnen.
Ik denk dat het in dat geval die tweede gaat worden, en dat er dan in een orgie van geweld definitief een einde gemaakt gaat worden aan het Europese socialisme.
Miljoenen doden, en heel Europa opnieuw in puin, enkel omdat het merendeel der kiezers te ideologisch verblind, te gemakzuchtig, of te dom is om verder te kijken dan de MSM neus lang is, en maar gewoon stomweg de verkeerde vakjes rood blijft kleuren.
De mensen die hier geen schuld aan dragen kunnen er maar beter voor zorgen dat ze tegen die tijd naar veiligere oorden verhuisd zijn.

Athanasia
Athanasia
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Je hebt 100% gelijk Frans, en ook ik ben bang dat de toekomst voor Nederland er slecht uitziet, we worden in de uitverkoop gezet, komende generaties worden bang gemaakt en tegen de onze opgezet v.w.b. pensioen en klimaat, verschillende bevolkingsgroepen worden ook tegen elkaar opgezet. Nederland lijkt verdomme een sociaal experiment, die op ontploffen staat. Bovendien worden we gedwongen maatregelen te nemen v.w.b. de klimaat gekte, die zeer onbeheersbare en moeilijk voorspelbare geldstromen teweeg brengen, waarvan de uiteindelijke rekening, wel bij ons gelegd zal worden en niet bij die jonge hysterie klimaat jankerds.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De kabinetten Rutte zijn de slechtste ooit. Echt verschrikkelijk. en dan die massa immigratie. Vreselijk. Nou waren de kabinetten daar voor ook niet veel soeps want men heeft miljarden over de schutting gegooid aan misbruik van sociale voorzieningen. door de eigen bevolking (je hoefde maar om je heen te kijken in het dorp)en door de nieuwkomers die kinderblijslag aanvroegen en kregen voor kinderen die ze niet konden aantonen. Of die van broers of zussen in het land van herkomst waren. NIETS werd er gecontroleerd. Zo bang en of lui waren de ambtenaren hier. Vreselijk. en dan nu weer dat wegkijk gedrag. NPO is bijna landverraad hoe die het nieuws verdraaien of weglaten wat niet wenselijk is. Alle misdaadcijfers worden een beetje gepimpt of weggemoffeld. er komt her en der gelukkig wel wat in de openbaarheid, dankun zien hoeveel vuil er in onze overheid zit.

Don Tessers
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Met de komst van Balkenende werden de burgers al bedonderd, geplukt en zwaar ongelukkig. Rutte 1-2-3 heeft het afgemaakt.
Wanneer tuigen ze Nürnberg 2.0 op om Europese leiders te veroordelen wegens zware misdaden tegen Europese burgers?

Andre
Andre
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Een bevolkingspolitiek lijkt geboden”. Bijna alle problemen die we nu beleven – woningtekort, boeren die weggepest worden, stikstofvraagstuk, infrastructuur, Schiphol dat niet kan uitbreiden – zouden gewoon niet bestaan indien de Nederlandse regering een bevolkingspolitiek zou hebben gevoerd.
In dit opzicht is Rutte niets meer of minder de voortzetting van vorige regeringen. De voordelen van migranten worden altijd bejubeld, de nadelen gebagatelliseerd. Migranten zijn instrumenteel in de Keynesiaanse economische politiek die de regering steeds weer voert. Migranten zijn gewoon een manier om geld rond te pompen, want bij elke transactie profiteren de banken en de overheid (btw). Als je een euro tien keer rondpompt in een maand, vangt de overheid 2 euro btw over die ene euro. De lange termijn effecten zijn voor de volgende generatie.

Bob Fleumer
Bob Fleumer
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte is een man die de beschikking heeft over een prachtige kist met gereedschap maar geen idee heeft hoe dat doeltreffend te gebruiken.
Ik schaam mij voor het gestuntel in Den Haag.

Athanasia
Athanasia
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Bob Fleumer

Punt is, wie is de opdrachtgever die zo’n onhandige minkukel van een klusjesman betaald en waarom blijft ie aan en krijgt ie geen schop onder z’n hol. Je moet toegeven dat de man geweldige P.R. talenten heeft en dan kun je aan een aantal dingen denken; Of we zijn ontzettend stom om steeds voor deze landverrader te kiezen. Of we zijn het niet maar de verkiezingsuitslagen worden achteraf aangepast en we zijn te naïef om dat door te hebben.

Jan de Jong
Jan de Jong
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Internationale verdragen – waarom kun je daar naar omstandigheden niet van af?

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Beste Jan, ALS rutte een MP van en voor Nedeland zou zijn, zou Nederland heel vaak die internationale verdragen negeren. Die zijn niet afdwingbaar. Boetes? Humor.

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Tja. Niet afdwingbaar. En Urgenda dan?

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Realist1966, graag verder denken. Anders geformuleerd, als we Bosma, Wilders, Baudet, Hiddema, Nanninga of minstens een kabinet met FvD en PVV of FvD en PVV als zeer lastig grote oppositie zouden hebben (ik denk vanaf TK 2025), dan zit er een MP die niet rutte heet en NIET bij het kruisje tekent.
Uitsluitend omdat we nu rubberen rutte als NIET-functionele mp hebben, wordt het Urgenda vonnis stiekem gevolgd, met smoes ‘de rechter heeft gesproken’ of ‘moet van de EU’, DE standaard smoes van rutte.
IK ben ervan overtuigd dat we na 2025 een mp hebben die WEL voor Nederland staat, en niet meer bij kruisjes tekent.

Athanasia
Athanasia
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Als we nog zolang moeten wachten, dan is er niet veel meer over denk ik, zeker gezien het feit dat een groot deel van de Nederlandse bevolking, de manipulaties die er plaatsvinden niet in de gaten heeft… uiteraard zeg ik dit met de non-complimenten aan ons jarenlang falend onderwijssysteem.

Henri
Henri
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Stel Rutte negeert het Urgena vonnis. Wat gebeurt er dan? Niets, er staat geen dwangmaatregel bij niet nakoming van dit vonnis. Urgenda zal misschien schade claimen. Heeft Urgenda schade geleden dan? Lijkt mij niet. Misschien een 2e ronde dan op kosten van de postcodeloterij/Boudewijn Poelmann

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Henri, goed geformuleerd! Dat betekent ook dat op de dag dat rutte niet meer mag pretenderen mp van Nederland te zijn, het tekenen bij het kruisje EN het braaf volgen van overtredingen van de trias politica door de rechters, binnen de maand na aantreden van een echte mp ophoudt. Ik geef toe dat ik verwacht dat FvD en PVV op dat moment samen 35 – 40 zetels hebben, D66 en GL samen max 26 en het dus lastig wordt FvD en PVV buiten te sluiten. Tenslotte, rutte durfde niet openlijk samenwerking met FvD uit te sluiten.

André van Rossum
André van Rossum
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben het 100% eens met het artikel. We zullen het nooit in de linkse media lezen, maar Rutte’s kabinetten hebben er een puinhoop van gemaakt. We strompelen van de ene in de andere door de politiek veroorzaakte crisis. Gezond verstand bestaat niet meer. Het beleid hangt van de tegenstrijdigheden aan elkaar.
Rutte’s resultaten zijn vermindering van welvaart, explosie van woonlasten, een mislukte multicultuur, immigranten die geen pensioenen redden maar de verzorgingsstaat afbreken, eurocrisis, bouwcrisis, files, negatieve rente, pensioen korting, 5 jaar hogere pensioenleeftijd dan de Fransen, €4.500 minder te besteden dan de Duitsers, peperdure warmtepompen en electrische voertuigen, en het belangrijkste: de Nederlander gaat met ongewijzigd beleid een zeer zware toekomst tegemoet met nieuwe lastenverzwaringen en onzekerheid wat het klimaatakkoord gaat betekenen.

Benedict Broere
Benedict Broere
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Met de massa-immigratie wordt gestaag het draagvlak onder de moderne westerse cultuur van Nederland ondermijnd. Als je althans elke week iets van 700 migranten binnenlaat die afkomstig zijn uit culturen waarin een vijandige houding heerst jegens bijvoorbeeld wetenschap en mensenrechten en moderniteit in het algemeen, en als je ervan uit gaat dat met die migranten er ook een kettingmigratie plaatsvindt, van nazenden van vele familieleden, vrouwen en kinderen, en als je er van uitgaat dat meekomt een cultuur van grote kinderrijke families, dan kan je niet anders veronderstellen dan dat we in de laatste jaren leven van een Nederland dat nog relatief veilig is, en dat we aan de vooravond staan van een land met massale armoede en onveiligheid en ontsporende criminaliteit en terreur. Zie wat er gaande is in Zweden, zie wat er gebeurt in Frankrijk. We zijn het Midden-Oosten aan het reproduceren in Noordwest-Europa. We zijn onszelf omlaag aan het schroeven in de bekende rijtjes: Human Development Index, Social Progress Index, Freedom of Press Index, enzovoort. We zitten midden in een soort slowmotion genocide die er op gericht lijkt alles te vernietigen dat we als vanzelfsprekend achten. En we hebben te maken met politici die maximaal 2 jaar vooruit denken, en die grotendeels verdwenen zijn als de straten- en wijkenoorlog eenmaal alledaagse werkelijkheid is. In de huidig heersende politiek steekt een enorm krankzinnig optimisme, dat ervan uitgaat dat die nog nooit vertoonde massa-immigratie van nu ons een rijke en welvarende cultuur zal brengen, terwijl de werkelijkheid waarschijnlijk zal uitdraaien op een bloedbad en eindeloos veel wreedheid en destructie. Het is ongelooflijk die verantwoordingloosheid jegens de mensen van 20, 30 jaar verder.

Peter
Peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ondertussen verdwijnen heel wat jongeren die zijn afgestudeerd en werkelijk iets kunnen naar het buitenland omdat de doorgroeimogelijkheden vele malen groter zijn dan in Nederland ,en ze ook veel beter kunnen verdienen en overhouden dan hier.Als je hier iets wilt bereiken moet je in de politiek,de vereiste zijn ,kruipen,likken ,volgen,en knikken ,meer hoef je niet te kunnen ,
ze hebben er er veels te veel van in Den Haag,maar voldoe je aan de bovengestelden regels wordt je klakkeloos aangenomen .

kees tummers
kees tummers
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

maar wat is het alternatief? Rond Baudet en Wilders zijn nu al de contouren van een cordon sanitaire zichtbaar. Baudet heeft gelijk als die het over de kartelpartijen heeft, die straks voor de Kamerverkiezingen weer fijn allerlei standpunten en principes verdedigen die bij een kabinetsformatie probleemloos de prullenbak ingaan. Het journaille doet -zeker voor verkiezingen- grotendeels fijn mee met het demoniseren van PVV en FvD.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekende samenvatting, uitstekende opsomming.
Slechts op 1 punt heb ik zware kritiek, maar dat ligt niet aan het artikel of de schrijver.
We hebben Geen Woningsnood. Eeen ‘aantal’ jaren Voor rutte is een voorganger kabinet begonnen zelf woningsnood te creeeren, Rutte heeft dat versterkt doorgezet om daarmee zijn volgende baan in Brussel te kopen. Door geen enkele paal en perk te stellen aan elementen als gezins-hereniging en iedere indringer uit afrika en MO die hier beweert ‘vluchteling’ of ‘asylzoeker’ te zijn, onmiddellijk met alle egards te ontvangen, gratis comfortabel onderdak te geven en gratis en met voorrang op lijst voor een gratis woning te zetten, zijn er geen woningen voor autochtonen beschikbaar.
Zodra Nederland weer een regering en een MP heeft, stopt het tekenen bij het kruisje en gaat de EU ontdekken dat Nederland WEL een eigen spreekbuis heeft.
Die toekomstige MP gaat ook vele rechterlijke uitspraken negeren, WANT dat kan!!
IK snap de PVV’ers en FvD’ers niet die bij hooh en laag beweren dat we geregereerd worden door Brussel.
UITsluitend doordat rutte III beweert dat we de EU moeten volgen, daarvoor getekend hebben, is dat nog niet zo.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte heeft datgene waar de VVD voor stond opgegeven. Hij wil onderdelen uitmaken van de EU baantjescarrousel en dat kan alleen als hij de EU-opdracht uitvoert en dat is de uitvoering van VN Agenda 21 / 2030. Ik zie dat ook in het geheel niet terugkomen in dit artikel, deze VN Agenda 21 wordt constant vergeten, maar is het brondocument van alle ellende. Zoek in YouTube op Agenda 21 en je komt te weten wat het doel is. Martin Noakes heeft er een lied overgemaakt dat heel veel duidelijk maakt: https://youtu.be/3tIG1ahMeBs

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

Rob Esveldt, in zekere zin heeft u gelijk. Echter, zoals ik ook elders bij dit artikel van de heer Johannes Vervloed betoog, KAN Nederland al die verdragen met groot gemak negeren. Boetes? Humor.
Daarvoor hebben we uitsluitend een MP nodig ipv een rutte, asscher, rosenmoller, klaver, ollongren. Waanneer dat moment komt? Ik denk bij TK 2025. TK 2021 is Nederland nog niet wakker.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

De FvD samen met de PVV zal nooit aan de macht komen, ook al krijgen ze een meerderheid aan stemmen. Alle linkse partijen samen met de VVD en CDA hebben samen een Kamermeerderheid en dan krijg je een minderheidskabinet. Het enige dat het tij kan keren is een burgeroorlog. Echter dat zie ik niet zo gauw gebeuren, daarvoor moet het echt heel veel erger worden.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

Gezien uw reactie middag 5 feb zitten we op verschillend spoor. Ik zie de komende 5 jaar 2 veranderingen plaatsvinden in de Nederlandse politiek. De burger zal wel wakker worden voor de leugens en bedrog van rutte. rutte zal WEL van het podium verdwijnen, maar niet al in 2021.
PVV en FvD hadden elkaar nodig om verandering in gang te ztten en ik heb de overtuiging dat de PVV (economisch links en daarmee voor mij vele jaren geen alternatief voor de tot 8 jaar geleden centrum-rechtse VVD) en FvD in kleine stapjes net zo groot worden dat de VVD (NIET rutte) op termijn overstapt naar FvD, en dus ook PVV.
Het rechtse verzet is pas in 2018 begonnen. In 2018 had ik nooit verwacht dat AL in 2020 partijen als PVV en FvD in peilingen op 30 – 40 zetels zouden staan.
De kans is groot dat rutte in 2021 WEER met GL en D66 zal samenwerken, hetgeen vanaf dan een behoorlijk aantal kiezers naar FvD en PVV zal brengen.
U durft zich dat niet voor te stellen, ik ben ervan overtuigd. Daarmee zijn mijn kansen gelijk te krijgen groter, ik denk positief.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Henk Albarda aan wensdenken heb je niets, je moet realistisch naar de zaken kijken. Stel de PVV en FvD krijgt bij elkaar 60 zetels. De partijen die in de EU willen blijven hebben dan 150 – 60 = 90 zetels een ruime meerderheid. Wil je minder islamisering dan zou je de SGP en CU nog bij de PVV en FvD kunnen tellen dan hebben ze samen misschien 70 zetels. Dat is nog niet genoeg voor een meerderheid ze komen dan 6 zetels te kort. Het gaat ze voorlopig gewoon niet lukken.

Hoe langer gewacht wordt met de NEXIT en de-islamisering hoe moeilijker het zal worden, zo niet onmogelijk.

Uit de EU treden wordt dan zo gigantisch duur dat het niet haalbaar is, zeker als ontzettend veel van ons pensioen, belastingen, sociale voorzieningen, leger is overgedragen aan de EU.

Wacht je te lang met de-islamiseren dan zijn er zoveel moslims dat je die niet meer zonder geweld kan verminderen naar een goed demografisch balans waarin de Nederlandse cultuur leidend is.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

Ik gelukkig nog met een glimlach. rutte is NIET de VVD. Vandaar dat ik in 2021 zeer twijfel aan verandering, dan is rutte nog niet weggejaagd. Zodra rutte is vertrokken zal naar mijn overtuiging het stiekeme cordon sanitaire tegen PVV en FvD binnen VVD en CDA aan kracht verliezen. In 2021 zal de kiezer daar nog niet van doordrongen zijn.
Ik heb hier al eens gemeld, ik onderkende pas in 2016 dat ik door rutte belazerd werd. Toen pas heb ik lid VVD stopgezet. FvD program gelezen. Lid geworden.
Met uw negatieve denken bereikt u nooit een resultaat, ik met mijn optimisme wel. Jammer van uw instelling.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Met uw optimisme gaan mensen op hun lauweren zitten, sluiten hun ogen en vallen in slaap. Het is niet alleen Rutte dat het pad van de VVD bepaalt! Het zijn ook de fractieleden die in het geheel niet tegenstribbelen en het allemaal toelaten. Ze zijn geen knip voor de neus waard. Blijf verder maar lekker wensdenken.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

Rob Esveldt, dan heb ik hele andere ervaringen. Vrijwel iedereen in mijn omgeving gaat luisteren als ik met mijn positieve uitleg kom. Na mijn vertrek uit de VVD (einde lid in 2016) was ik negatief over de VVD en dat werd me kwalijk genomen. Zodra ik positief over FvD vertelde, basis het programma FvD, werd er geluisterd en kreeg ik antwoorden en reacties. Tevens hebben PVV en FvD elkaar nodig om meer kiezers te overtuigen dan de PVV en FvD ieder zelfstandig in totaal kunnen overtuigen. Juist met het positieve verhaal begint mijn omgeving naar FvD te neigen. Ik moet toegeven dat in mijn omgeving FvD wel en PVV slechts bij een enkele uitzondering in aanmerking komt. Hoe staat dat bij U?
Realiseert u zich dat u net zo vijandig tegen mij bent als tegen d66 en GL?

Rob Esveldt
Rob Esveldt
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Ik woon sinds kort in de biblebelt, zelf ben ik niet gelovig, maar de mensen om mij heen stemmen voornamelijk op christelijke partijen. Er zijn er een paar die ooit op de PVV hebben gestemd, maar zij zijn kwaad op de PVV omdat deze helemaal niets voor elkaar krijgt en stemmen nu FvD. Ook vinden ze het fout dat de PVV geen leden heeft. VVD-ers ken ik niet in mijn directe omgeving. De mensen hebben hier het volste vertrouwen in de christelijke partijen, als ook het journaal en kranten. Ze willen hier dan ook geen kwaad woord over horen en lopen met een smoes direct weg als je erover begint. Ze kijken dan op hun horloge en hebben opeens iets anders te doen. Over de FvD laat staan PVV hoef ik niet eens te beginnen, dat vinden ze extreme partijen.

Ik ben niet zozeer vijandig tegen u, maar tegen de VVD die ik meer dan zat ben met hun leugens en het heulen met links.

Don Tessers
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

Ik heb bewust Agenda 21-30 niet genoemd omdat iedereen daar toch aan voorbij gaat, zo als ook met het Kalergi Plan. Het lijkt alsof het de mensen weinig zegt. Zoals nu met het corona virus waarin ik in mijn artikelen al bewust wijst op een “proof” vrij gekomen biologisch militair ontwikkeld virus, 30 km van Wuhan in een testlabo.

Bob Fleumer
Bob Fleumer
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De kapitein van ons schip van staat de heer Rutte heeft geen verstand van navigatie, weet niets van de bestemming en heeft geen idee hoe daar te komen, zie daar de staat van Nederland, geketend aan verdragen die niet bindend zijn maar in de praktijk dus wel, hoe gek wil je het hebben?

Daan
Daan
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte IV komt er ook Let maar op Rutte moet zijn klus afmaken door Nederland nog voor de rest te verkwanselen en uitleveren aan de EU zodat Nederland totaal onderworpen is. Rutte wrijft dan in zijn handjes en gaat genieten van een top baan als beloning voor bewezen diensten aan de EU

trackback

[…] Lees verder>>> (h/t K.J.A.M. W.) […]

Sanity
Sanity
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Immigranten doen een onevenredig groot beroep op sociale voorzieningen, met de Somaliërs die voor 70% in de bijstand zitten op kop.”

Dat is natuurlijk een mooi uitgekozen outlier om mensen te laten schrikken maar als je het hele verhaal van het CBS erbij pakt (https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/31/zeven-van-de-tien-somaliers-in-de-bijstand) dan is het niet echt representatief:

“Van de 12,8 miljoen volwassen Nederlanders heeft 3 procent een bijstandsuitkering. Van de 721 duizend volwassenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en in Nederland wonen, zit 11 procent in de bijstand.”

11% t.o.v. 3% is natuurlijk nog steeds onevenredig groot, maar niet zo groot als geïnsinueerd wordt.

Petra
Petra
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sanity

Alsof uw bewering op het belangrijkste onderdeel van bovenstaand verhaal slaat. U verliest uzelf in een detail en gaat zo voorbij aan de strekking van het verhaal: ons mooie land is naar de knoppen geholpen, en erger nog: heel veel mensen hebben dat nog steeds niet door!

Sanity
Sanity
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Petra

Men moet waken om zondermeer iets voor waar aan te nemen alleen maar omdat het overeenkomt met de denkbeelden die we al hebben.

Het genoemde onderdeel is tevens de enige plek waar ik iets dieper heb gegraven. Ik kan er niet zomaar van uit gaan dat de rest van het artikel dan wel helemaal zal kloppen en zonder dergelijk vertekende beelden zal zijn.

Petra
Petra
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sanity

U heeft nog steeds geen oog voor de strekking van dit artikel…

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sanity

2 miljoen immigranten hebben de Nederlandse nationaliteit, plus nog hun oude. Nakomelingen die hier zijn geboren (2e, 3e en inmiddels 4e generatie) hebben die ook. Het zou interessant zijn om eens te kijken hoeveel daarvan onder de Nederlandse bijstandsgerechtigden worden gerekend. Ik kan u vast zeggen, dat dat er veel zijn.

Sanity
Sanity
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

@Realist1966

Personen met een bijstandsuitkering t/m november 2019 is hier te vinden: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82016NED/table?ts=1580858121508

Als ik de definitie van het CBS (https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/47/afbakening-generaties-met-migratieachtergrond) goed begrijp dan scharen ze 3e en 4e generaties onder “Migratieachtergrond: Nederland” (als we er voor het gemak van uit gaan dat _beide_ ouders in Nederland geboren zijn) en 1e en 2e generatie onder de andere achtergronden.

Let ook op dat het CBS “geboorteland ” en niet “nationaliteit” gebruikt.

Dus sowieso komen we op 39.500 (westers) + 211.000 (niet-westers) voor 1e en 2e generatie immigranten (zowel wel als niet genaturaliseerd).

Dan is er nog 163.000 voor mensen met een Nederlandse achtergrond. Dit zal gedeeltelijk bestaan uit 3e en 4e generatie maar uiteraard ook uit Nederlanders zonder enige migratieachtergrond dus dat maakt het wat lastig op te splitsen op basis van deze getallen.

kees tummers
kees tummers
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sanity

fijn met cijfertjes in de weer om ergens achter de komma toch uw gelijk te halen. Wellicht kunt zich beter zorgen maken over uw eigen constatering: ‘11% t.o.v. 3% is natuurlijk nog steeds ONEVENREDIG groot’?

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sanity

Uit de definitie van het CBS komt juist naar voren (rechts in het diagram) dat als beide ouders in Nederland zijn geboren de kinderen automatisch ‘autochtone’ Nederlander zijn. 3de en 4de generatie zijn dus bijna altijd ‘autochtoon’ volgens het CBS. Aangezien het aantal niet-westerse allochtonen in de bijstand ongeveer 10 % van de populatie is, kun je er vanuit gaan dat van de groep ‘migratieachtergrond NL’ ruim 10 % ook tot 3de of 4de generatie niet-westerse migratie achtergrond behoort. En waarschijnlijk meer omdat hun gemiddelde kindertal 30-50 procent hoger ligt dan van autochtone Nederlanders.

André van Rossum
André van Rossum
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sanity

Jij kunt het heel subjectief niet representatief vinden, maar dat maakt het niet minder een feit.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sanity

Sanity, U erkent onze gegevens niet, ik (ik denk de overgrote meerderheid hier) erken uw gegevens niet. Bij mij is het besef van een cijfers manipulerende overheid een gegeven geworden aan het begin van het proces Wilders. Knoops leverde het bewijs dat 99,99 % van de aangiftes fals waren.
Jammer dat u een formalist bent die overheids cijfers wenst te geloven. Ik pas uitsluitend mijn eigen criteria toe, en dan zijn de % afrikanen in een uitkering nog veel hoger. Overigens vrijwel alle illegaal hier, want geen visum aangevraagd in het land waar 1ste, 2de, 3de, 4de, of 5de generatie zijn geboren.

Sanity
Sanity
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

@Henk Albarda

Zover ik weet opereert het CBS volledig zelfstandig zoals ook vastgelegd in “Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek”. Zodoende is het in mijn ogen een goede bron om zelf gegevens op te zoeken.

Als u mij naar een andere bron van dergelijke gegevens kan wijzen dan zou ik daar met alle liefde naar willen kijken. Twee bronnen aan elkaar kunnen toetsen is natuurlijk altijd beter. Tot nu toe zie ik mensen echter alleen maar getallen en gevoelens noemen zonder een dergelijke bronvermelding.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sanity

Sanity, Aangenaam verrast over uw goede bedoelingen reactie terug. In 2 jaar tijd heb ik ‘geleerd’ dat het boven water halen van correcte info ipv emotionele info (CBS, CPB, etc) een lange weg in kleine stapjes is. Veren of Lood, maar ook OpinieZ, TPO, en vele anderen lukt het dagelijks info van NPO, CBS, CPB en anderen te ontkrachten. Met name rutte overtreedt dagelijks tientallen wetten. Ik was nog VVD lid toen ik in het eerste half jaar proces Wilders constateerde dat de rechters ONterecht nader onderzoek van de aangiftes weigerden. Toen was zeer, zeer waarschijnlijk dat 99,99 % van de aangiftes vals waren. U wenst te geloven dat het CBS onafhankelijk is, jammer. Ik ben ervan overtuigd dat het CBS precies die leugens rapporteert die rutte en zijn leugenaars bende voorschrijven.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

@ Henk Albarda.
Volkomen met u eens.
Het CBS, CPB en nog enkele van die instellingen, zullen, bijna, altijd rapporteren wat de overheid wenst; soms, héél soms, verkondigen zij een andere mening dan de overheid zou wensen maar dat is dan op een heel klein én onbelangrijk onderwerp.
Hetzelfde betreft de z.g. Nationale Ombudsman : een klagende burger krijgt af en toe gelijk, om de schijn van onpartijdigheid op te houden, meestal gaat deze instelling mee met de opvattingen van de overheid. Óók de diverse z.g. klachten-bureau’s bij de gemeenten werken op die wijze evenals de klachtenbehandeling bij de politie, het betreft hier altijd “de slager die z’n eigen vlees keurt”.
Het betreft instelling die zijn opgericht om de burger de INDRUK te geven dat zij tegen de overheid kunnen worden beschermd.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sanity

Sanity, ik zal u 1 treffend voorbeeld geven, maar dat komt uit Duitsland. Officiele Duitse Overheids statistieken geven aan dat anti-semitische incidenten in Duitsland voor 90 % van rechts-extremisten komen. Een Duitse politie ambtenaar versprak zich, een ONafhankelijke Joodse journalist anoniem Joden een enquete had gehouden, bleek dat de Joden in Duitsland weten dat het ruim 45 % moslims zijn, ruim 20 % links en minder dan 20 % rechts. Zelfs DDR Honecker kloon merkel heeft 1 keer hardop moeten toegeven met de 1,5 miljoen in 2015 geimporteerde moslims, anti-semitisme te hebben geimporteerd. Daarna is het weer doodgezwegen.
De Duitse registratie? Waar niet bewezen is met bekentenis dat het een bewuste moslim actie was, wordt de registratie AUTOMATISCH op rechts-extermisme (dus AfD) gezet.
Bovendien lijkt u een wegkijker te zijn, ons eigen MvJ heeft inmiddels meerdere keren publiekelijk moeten toegeven zware misdrijven onder het kopje ‘overig’ of andere fraaie titels te plaatsen.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sanity

Noch ik, noch de andere WELdenkende lezers op OpinieZ of andere WELdenkende sites kunnen u verhinderen het CBS te geloven. Ik heb inmiddels bijna 2 jaar op zoveel verschillende sites bewijs gevonden dat onze voltallige overheid cijfers manipuleert, dat ik DE overheid NIET geloof, tenzij ik op EEN site die ik vertrouw het bewijs bevestigd lees. Nogmaals, CBS, PBL, etc, zijn volstrekt ONbetrouwbaar.

Sanity
Sanity
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

@Henk Albarda

Hartelijk dank voor u uitgebreide reactie. Ik zal het in het achterhoofd houden.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sanity

De discussie over de indeling van de verschillende groepen raakt de kern van de zaak niet. Als je kijkt naar de percentages in het CBS rapport (https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/31/zeven-van-de-tien-somaliers-in-de-bijstand) dan komt een ding duidelijk naar voren: niet-westerse allochtonen zijn geen aanwinst voor de arbeidsmarkt. Hun arbeidsparticipatie ligt ver onder dat van autochtonen en westerse allochtonen (meest EU burgers). Dat is logisch, want hun opleidingsniveau en talenkennis is niet afgestemd op Nederland. Hoe dan ook het toont aan dat de bewering ‘we hebben ze nodig om onze economie te laten functioneren’ onzin is. Elke groep die we binnenhalen die een arbeidsparticipatie heeft die hoger ligt dan die van autochtonen, is alleen maar een extra belasting van het sociale stelsel.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Correctie : in de laatste zin moet ‘die een arbeidsparticipatie heeft die hoger ligt’ moet uiteraard ‘hoger’door ‘lager’ vervangen worden.

60
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x