In de ban van klimaathysterie, stikstofpaniek en hoge lastendruk

Links beleid zet welvaart en verzorgingsstaat onder druk

Titelfoto bij artikel Johannes Vervloed OpinieZ.com “In de ban van klimaathysterie, stikstofpaniek en hoge lastendruk”

Titelfoto: Bouwproject Sphinx-Zuid in het Statenkwartier in Maastricht by Kleon3, gepubliceerd onder CC BY-SA 4.0. Citaatrecht ex. Art 15a Auteurswet.

Nederland kraakt onder het gecombineerde, desastreuze effect van klimaathysterie, stikstofpaniek, torenhoge lastendruk en een verslechterend ondernemersklimaat. Het is tijd dat politici en overheden het verstand weer gebruiken en stoppen met de onzin.

 

Prinsjesdag is altijd een goed moment om de Staat van Nederland op te maken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft dat met haar rapport De sociale staat van Nederland’ gedaan. Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat het vertrouwen in de politiek op een absoluut dieptepunt is beland. Mensen geloven niet meer dat het beter gaat. Ze krijgen gelijk. Al tien jaar is er volgens het SCP-rapport ‘stilstand’ in Nederland. De koopkracht is weliswaar iets toegenomen, maar de kosten van levensonderhoud ook. Het probleem is dat het hier niet bij blijft. De kosten zullen nog meer omhoog gaan, als alle regeringsplannen worden uitgevoerd.

 

Klimaat

De klimaat- en energiemaatregelen gaan de mensen het meest op kosten jagen. Er is discussie over de hoogte, FvD spreekt van 1000 miljard, maar zelfs in het meest optimistische scenario zijn de kosten tenminste 2 miljard per jaar voor de voorzienbare toekomst. En dan hebben we het nog niet over wat ons uit Brussel te wachten staat, van het duo Timmermans-Samson. Wat die aan maatregelen over de EU uit gaan storten, zal ongetwijfeld braaf door Nederland worden opgevolgd. Nederland zal nog meer volgeplempt worden met windmolens en zonnepanelen en de houtkap zal doorgaan om CO2-neutraal te kunnen stoken. De rest van de EU zal er overigens lak aan hebben. Nederland zal zoals gewoonlijk weer de Gekke (Klimaat-)Henkie van de EU zijn.

Er is geen enkele reden om op het gebied van klimaatbeleid het beste jongetje van de klas te willen zijn. Waarom moet Nederland met een slechts zeer beperkte impact op het klimaat (als dat al het geval is, de deskundigen zijn het daarover lang niet eens) een gigaprestatie leveren, die het voortbestaan van de Nederlandse welvaartsstaat riskeert?

 

Stikstof

Wat de stikstof-uitspraak van de Raad van State betekent voor de huishoudens is nog niet berekend. Wel is duidelijk dat door door een klein groepje activisten opgezette massale bezwaarprocedures een groot deel van de bouw inmiddels is stilgevallen. Ook dreigen landbouw- en veeteeltactiviteiten grootschalig te moeten worden ingekrompen. Volgens D66, een partij die wat klimaathysterie betreft steeds meer GroenLinks naar de kroon steekt, moet vanwege de stikstofuitstoot de helft van de Nederlandse veestapel worden ‘geruimd’, een jaarlijkse derving van 3,5 miljard euro.

 

Het is zonneklaar, dat als er niet meer gebouwd mag worden de huizenprijzen omhoog zullen schieten. Dat was al het geval vanwege het goedkoop-geld-beleid van de ECB. Zeker als tegelijkertijd de instroom van ‘nieuwe Nederlanders’ niet aan banden wordt gelegd. Met elk jaar een immigratie-overschot – zoals de laatste jaren het geval is – ter grootte van een stad als Eindhoven, kun je uitrekenen hoeveel woningbouw er extra nodig is. Ook grootschalige inkrimping van de veestapel en versnelde, afgedwongen verduurzaming van de landbouw hebben destructieve effecten op de economie.

Het gedoe rondom het stikstofbesluit is kort gezegd krankjorem en heeft onaanvaardbare gevolgen: Nederland dreigt erdoor zijn economie plat te leggen. En dat terwijl de wetenschappelijke onderbouwing van de veronderstelde stikstof-problematiek omstreden is. 

 

Lastendruk

De derde omstandigheid die ons parten speelt is de collectieve lastendruk (belastingen en premies) in Nederland. Deze is op Frankrijk, Denemarken en België na de hoogste van alle OESO-landen, t.w. 38,8%. Nog steeds neemt deze echter toe. De BTW-verhoging is daar o.a. debet aan, maar ook de explosief stijgende WOZ-waarde, de waterschapskosten etc. De koopkracht van de Nederlandse bevolking wordt hierdoor uitgehold en ondernemingen zullen hun winst zien eroderen en uiteindelijk misschien wel het loodje leggen. Dat is een ongunstig vooruitzicht omdat de welvaartscreatie van ons land per slot van rekening in het bedrijfsleven plaatsvindt.

De lastendruk kan op een andere manier simpel worden verminderd, nl. met belastingverlaging. Dat is een mes dat aan vier kanten snijdt: meer koopkracht, kostenreductie voor werkgevers, werken wordt weer lonend en ondernemen wordt aantrekkelijker.

Als laatste maar zeker niet minst belangrijke maatregel om een horrorscenario te vermijden is een verbetering van het ondernemersklimaat. Belastingverlaging is geboden, maar ook dient de oorlog te worden verklaard aan de knellende bureaucratie met allerlei regeltjes waar een ondernemer helemaal dol van wordt en welke bovendien een enorm kostenopdrijvend effect heeft.

 

Sombere toekomst

Tellen we de drie ontwikkelingen op, dan voorzie ik een sombere toekomst. Het gecombineerde effect van de voorgenomen klimaatmaatregelen, tot stilstand komende bouwprojecten en landbouwactiviteiten en de hoge collectieve lastendruk leidt tot krimp van de economie. Niet conjunctureel, maar structureel. De werkeloosheid zal toenemen, de koopkrachtige vraag zal verdwijnen, firma’s zullen failliet gaan of uit Nederland vertrekken en goed wonen zal alleen nog voor een beperkte bevolkingsgroep zijn weggelegd.

Dat alles komt neer op onverholen links beleid, waarbij de staat steeds meer belasting heft, de bedrijvigheid ontmoedigt met dwingende regels en de ruimte voor de markteconomie steeds kleiner wordt. De consequentie is niet alleen dat de economie krimpt, maar ook dat de verzorgingsstaat onder druk komt te staan. We kunnen dan op termijn nieuwe rigoreuze kortingen op zorg, kinderbijslag, AOW, bijstand en allerlei subsidies verwachten.

Nederland zal kortom schoon schip moet maken, willen we een gezonde economie, de verzorgingsstaat en de welvaartsstaat overeind houden. Alleen als politici afscheid nemen van de peperdure klimaatgekte en stikstofpaniek en de collectieve lasten verlaagt kan het zwaar geschonden vertrouwen in de politiek weer toenemen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
39 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland laat zich klemzetten. Dat moet beter kunnen. Neem een voorbeeld aan Denemarken. Geen euro, migratiestop, strak integratieprogramma, stabiele bevolking, hoge inkomens.

Frans B
Frans B
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

En wat heeft dat met de stikstofuitstood te maken?

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Het stuk van Vervloed gaat over verstikkend beleid, niet over stikstofbeleid. Door europabrede of wereldwijde regelingen op elke vierkante millimeter van het relatief kleine Nederland van toepassing te verklaren loopt de boel vast. Wetgeving en internationale verdragen lopen elkaar steeds meer in de wielen. Afzonderlijk lijken ze heilzaam, maar in combinatie verstoren ze heilloos elkaars werkzaamheid. We missen afdoende mechanismes of een voldoende sterk bewustzijn om dit om zich heen grijpende probleem te voorkomen of te beperken. Het stikstofprobleem is hier slechts een illustratief voorbeeld van. Vandaar ook dat het braafste jongetje in de klas spelen dom is en opt-outs een noodzakelijke oplossing bieden. Dan denk ik onmiddellijk aan Denemarken, vandaar. Uiteindelijk komt het neer op een verstandig juridisch-maatschappelijk gebruik van Ockam’s scheermes.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Ockam’s scheermes ligt meer in de angelsaksische traditie dan het doorgeregelde franse centralisme waar EU landen steeds meer mee worden opgezadeld. Denk aan de kippenhobbyist die het volgende slachtoffer is van ‘Brusselse’ (lees Parijse) regelzucht. Denemarken ligt in het oorsprongsgebied van de Angelen en de Saksen. Nederland heeft ook Saksen, en de Noordzee. Tijd om dat erfgoed flink op te rakelen.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Ik breng nog even in herinnering dat Napoleon niet alleen gek was op veldslagen (van een afstand op zijn witte paard), maar ook op wetgeving. Die wetgeving had hij nodig voor zijn veldslagen, namelijk door belastingheffing en het oproepen van dienstplichtigen te vergemakkelijken. Vandaar ook dat elke Nederlander vanaf dat moment een achternaam had. Daarvoor hadden ze die ook, maar niet allemaal. En Napoleon had alle dienstplichtigen nodig die hij kon krijgen. Zo zit Macron ook in elkaar. Wanneer gaan we leren van de geschiedenis, in plaats van haar steeds meer te verdoezelen? Lees over Lodewijk XIV, Richelieu, Colbert en Napoleon. Dan wordt alles duidelijk.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Voor de Prinsjesdag zijn de positieve stukjes uitgelekt om ons te paaien voordat wij de negatieve deel zullen horen waarbij het zoete snel naar zuur en bitter zal worden. Vooral door de kosten van de klimaatbestrijding. Wij plegen een economische en sociale en culturele zelfmoord terwijl het klimaat gewoon zijn weg gaat. Intussen worden bomen massaal gekapt voor biobrandstof. Er mag niet gebouwd worden terwijl de immigratie gewoon doorgaat en de woningen schaars en onbetaalbaar worden. Behalve voor de migranten dan.
De boeren worden steeds meer dwarsgezeten met productieverlaging. Zij gaan ook op 1 oktober de wegen opvullen door landbouwwerktuigen om in Den Haag te komen protesteren. Maar het gaat niet alleen om de boeren maar de hele middenklasse en ouderen die stelselmatig kapot worden gemaakt. De middenklasse is de garantie voor een vreedzame samenleving. Nu is het idee dus ontstaan dat het toch handig is om deze in leven te houden. Is er nog verstand aanwezig in Den Haag? ? Neen, want Den Haag is volledig in de ban van milieumaatregelen om als de gekke Henkie de wereld te redden. En dan krijgen wij nog het duo Timmermans-Samsom met hun dwaze ideeën bovenop. Verstand is ver zoek in politiek Nederland en de EU. En niet alleen in de politiek want de kiezer kiest weer Rutte.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Wij worden/zijn een communistische, islamitische dictatuur!

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Thijs Hoop

Een mix van communisme en islamisme leidt tot snellere ondergang van de mensheid dan door het klimaat.

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik denk dat de raming van FvD aardig in de richting zit. Nederland heeft bijna 10 miljoen gebouwen, waarvan ca. 8 miljoen woningen. Voorzichtige schattingen om de woningen klimaatneutraal te maken liggen tussen de 30.000 en 40.000 euro, voor de overige gebouwen (bedrijven, winkels, hotels etc.) zullen deze bedragen nog hoger zijn. Dus minimaal 400 miljard. Auto’s en overig vervoer moeten vervangen, daar moeten allemaal laadpalen voor komen, het volledige elektriciteitsnet moet aangepast maar ook de stroom hiervoor moet worden opgewekt, blijkbaar middels zonnepanelen en windmolens waarvan er verschrikkelijk veel nodig zullen zijn. Voor het vele vliegen (waaraan geen limiet wordt gesteld want met praat alleen over uitbreiding) zal gecompenseerd moeten worden door opslag, want alleen dan kan dat klimaatneutraal. Kost ook het nodige. En dat is nog lang niet alles….
De twee miljard per jaar die het rijk ons voorspiegelt, is vermoedelijk het bedrag wat zij zelf zullen investeren. Wat wij overigens zelf, via de belastingen betalen. De rest mogen we ook ophoesten. Dus maak uw borst maar nat!

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Sinds ‘deskundigen’ hebben verklaard dat bomen kappen, vervoeren (wereldwijd) en verbranden co2-neutraal is en schoner dan aardgas, kan ik hen en dus ook de andere dingen die zij verklaren, niet meer serieus nemen. Co2 is noodzakelijk voor het leven op aarde en een drogreden voor de klimaatmaatregelen. Op klimaat hebben wij slechts beperkt invloed, op milieu wel maar daar ligt geen nadruk op. Veel van de aangekondigde klimaatmaatregelen zijn funest voor het milieu. Als al ons geld straks is uitgegeven en onze maatschappij zogenaamd klimaatneutraal en groen, maar verder vermoedelijk onleefbaar is, is er geen geld meer om ons te wapenen tegen de gevolgen van de voorspelde opwarming, waarmee we bang worden gemaakt (maar waar ik ook zo mijn twijfels over heb…)

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Heel goed stuk.\U hebthelemaal gelijk, helaas.
Wij moeten zo langzamerhand niet alleen de EU maar de hele wereld onderhouden ten koste van ons zelf.
En dan ook nog het klimaat regelen.
Zoals u ook al zegt, Nederland (onze linkse overheid) zal alles doen wat Timmermans en Samsonbevelen.
de rest van de EU zal niks doen, lapt alles aan zijn laars.
De VVD en de “christelijken” voeren het GL-beleid uit.
Zij lyuisteren alleen naar linkse actievoerders en linkse recters en lin kse “journalisten en hebben lak aan het volk dat alles moet betalen.
Wilt u een ander beleid, beter, dan zult u PVV of FVD moeten stemmen en luister niet naar de linkse,liegende, haatzaaiende en demoniserende media!

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik “vermaak” mij wel met al de berichten over de stikstofpaniek in dit landje. “Én maar groeien én maar groeien” hoor je doorlopend vanuit “den Haag”. Hebben die gasten aldaar zó weinig verstand dat ze niet in de gaten hebben dat de groei óóit een keer moet stoppen, omdat het land vol, óvervol is, dat er géén grond meer is om te bebouwen met woningen, fabrieken enz. ?
Schiphol moet blijven groeien, vliegveld Lelystad moet erbij komen ! ’t Is toch niet te bevatten hoe kortzichtig dit z.g. “beleid” is ? Alsof de uitbreiding van Schiphol en opening van Lelystad “stikstof-neutraal” zou zijn, “den Haag” is stapelgek geworden. Hoorde vanmiddag een econoom zeggen dat de economie in de EU op REDELIJK niveau verkeert, dus NIET zoals charlatan Rutte blijft zeveren dat het “buitengewoon goed” gaat met de economie; die vent belazert ons steeds weer.
Een grote crisis is aanstaande als gevolg van het “beleid” van Drakie, dit wordt in meerdere landen gezegd maar men is laf om die figuur weg te schoppen.
Arm Nederland.

Frans
Frans
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De Nederlandse bevolking bepaald het beleid in Nederland al lang niet meer, en de Nederlandse overheid bepaald het beleid in Nederland nu blijkbaar ook niet meer, een linkse meneer “Vollenbroek” uit Nijmegen bepaald het Nederlandse beleid tegenwoordig.
Hoe lang gaan we deze ondemocratische waanzin eigenlijk nog accepteren?

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

ik zit een paar jaar voor m’n pensioen. Ik zie het lijk al drijven dat alles gekort wordt.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
“den Haag” zal BLIJVEN roepen dat dit landje héél rijk en welvarend is. Ik vraag me alleen af : waar, hoe en bij wie wordt dat bekeken ? Ik zie op een bepaalde morgen in mijn woonplaats een lange rij mensen staan, mét tassen in de hand, vóór de Voedselbank, daar staan óók kinderen bij. Mij overvalt hetzelfde gevoel als ná 1945 bij de gaarkeukens, triest, héél triest ! V.w.b. uw pensioen : als u bij ’t ABP “zit” hebt u inderdaad vette pech. Maar weet u, bij dat ABP lopen/zitten 10-tallen “hoog-opgeleiden” die allen een véél te hoog salaris KRIJGEN, Raden van Commissarissen met hetzelfde “euvel” enz. enz. Dat soort wordt eerst uitbetaald en de rest wordt verdeeld onder de mensen wiens geld aldaar is gestald, zoals van u én mij.
BLIJVEN stemmen op een partij die anti deze “regering” is, lijkt mij ’t beste, we zien nú wat deze er tot nu toe van hebben gebrouwen, vooral voor ouderen………helemaal niks !!

peter
peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Met belasting verhogingen de temperatuur terugdringen ,deze onzin kan alleen maar uit de linkse koker komen,en hele bevolkingsgroepen geloven dit ook nog .Vroeger waren er gestichten daar stopten men gekken in ,nu loopt alles vrij rond ,en ze hebben het ook nog eens voor het zeggen ,alles straks om zeep,en dan iedereen zich afvragen hoe dit nou kon gebeuren .

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is tegenwoordig zo dat als je niet meedoet met de groene klimaatgekte dan ben je kennelijk op uit om de aarde te vernietigen.Je wordt geacht om met de dwaze menigte mee te schreeuwen in plaats van verstandig na te denken en consequenties te overzien. Het reinste communisme.

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zojuist op tv. : Op Schiphol zijn, op jaarbasis, méér als 100.000 ILLEGALE vliegbewegingen bewezen én genoteerd, bovendien schijnt dat vliegveld niet eens te beschikken over benodigde vergunningen. De “regering” is hiervan kennelijk wél op de hoogte maar gedoogd één en ander. Een “regering” die z’n eigen regeltjes overtreedt; dat komt veelvuldig voor in communistisch geleide landen, maar verwacht je niet in een landje waarvan de “leiders” doorlopend roepen dat het hier zó “democratisch” is ! Álles wat doorlopend én veelvuldig vanuit “den Haag” gekwetterd wordt daar hangt een luchtje aan, zoals met onze “rijkdom én welvaart”. Volgens “den Haag” klotst het geld tegen de klippen op maar de gemeenten worden gekort en zullen derhalve bijv. bibliotheken moeten sluiten en andere voor de bewoners prettige zaken. Laat u toch niet langer beetnemen door dat stelletje daar in den Haag !

Dries Bovenkamp
Dries Bovenkamp
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ongetwijfeld zal de milieulobby er voor zorgen dat de a.s. oorlog in het Midden-Oosten niet kan doorgaan vanwege het stikstofprobleem. Of, misschien is het beter dat die oorlog wel uitbreekt. In ieder geval krijgen we dan dure brandstof aan de pomp, minder kilometers zullen worden gereden, minder stikstof dus. Is de bouw van windturbines al gestopt vanwege dit stikstof besluit?

Frans B
Frans B
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het mooie is dat Johan Vollenbroek ook een oplossing heeft aangedragen voor het stikstofprobleem: verlaag de maximumsnelheid! Scheelt op korte termijn zo veel stikstofuitstoot en niemand, maar dan ook echt helemaal niemand wordt er slechter van als je tien seconden later op je plaats van bestemming komt.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

@ Frans B.
Een onzin-verhaal, uwerzijds.. totále onzin !!!
Verlaag de max.snelheid , maar voer het aantal vliegbewegingen op Schiphol drastisch op, en weet je wát ? Doe vliegveld Lelystad er ook maar bij. Die max.snelheid interesseert mij niet, ik kom wel waar ik moet zijn; maar om tegelijkertijd de vliegbewegingen drastisch op te voeren ? De mensen die dát voorstaan zijn : of niet goed bij hun hoofd of ze hebben zich zodanig laten indoctrineren door dat linkse geteisem dat ze maar achter hen aan glibberen. (Trouwens …..Schiphol moet groeien om de economie te doen groeien, zegt Pinokkio Rutte, alsof de economische groei stikstof-neutraal zal zijn !) Dat zijn de zieke linkse ideeën !

Eveline
Eveline
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

@karton.
Waarom stelt iedereen toch altijd een ander probleem tegenover een probleem wat iemand wil oplossen. De max snelheid en de vliegbewegingen op Schiphol zijn 2 totaal verschillende items. Als iemand nu het aantal vliegbewegingen op Schiphol wil verminderen vindt u dat dan ook totale onzin omdat hij niets zegt over de aanpassing van de max snelheid. Ook heeft Frans B. helemaal niet gezegd dat hij vindt dat het aantal vliegbewegingen op Schiphol niet verminderd moet worden. Dus een onzin-verhaal, uwerzijds!

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Eveline

@ Eveline.
U bent vast de echtgenote van Frans B. U kletst n.l. nét zoveel onzin als hij, Frans B.
Als Vollenbroek dé oplossing heeft voor álle stikstofproblemen, dan zou hij er goed aan doen om niet alleen de max.snelheid te willen verlagen. Hij gaat voorbij a.h. feit dat op Schiphol op jaarbasis 100.000 illegale vliegbewegingen worden gemaakt, Schiphol moet uitgebreid en Lelystad moet er ook bij komen, althans, daar gaat die Vollenbroek niet op in, keurt die plannen niet af en is het er dus mee eens ! Ik denk dat Vollenbroek jaarlijks enkele vakantie-vluchten maakt met z’n gezin en derhalve géén stelling neemt tegen het “vlieggebeuren” in Nederland. Wat het laatste betreft schaar ik hem op dezelfde “hoogte” als prinses Irene die lult met bomen, gaat in zuid-Afrika de natuur redden maar maakt wel -tig vliegreizen per jaar, of denkt u óók nog dat zij (Irene) op de bromfiets naar zuid-Afrika gaat ? Idem als Halalsema, kent u vast wel, uit Islamsterdam ; gaat de hele wereld redden qua stikstof, milieu en dergelijke nonsens, maar vliegt wél naar Afrika om vakantie te vieren. Jammer dat u zich hebt laten beetnemen c.q. indoctrineren door dat linkse geteisem.
Dit is mijn mening en daar veranderen Frans B én of Eveline niks aan.

Nanko
Nanko
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Als je langzamer moet rijden, dan ben je toch langer onderweg ? Als je langer onderwrg bent, dan stoot je toch meer Stikstof uit ?

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nanko

@ Nanko.
Denk ik óók ! Maar de stikstof-ridders hebben vast wel een plausibele verklaring voor het e.e.a. Overigens denk ik dat die “ridders” niet heel goed kunnen denken, althans, daar heb ik ze nog nooit op kunnen betrappen.

jan
jan
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat een open deur…

Henk
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat een paniekzaaierij…..

Ron
Ron
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk

Niks geen paniekzaaierij. Het is al jaren bezig!

Petra
Petra
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk

U beiden ziet, evenals veel andere linksdenkende- en stemmende mensen, kennelijk niet wat er gaande is. Ik twijfel aan uw verstandelijke vermogens.

Henk
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Petra

Ik denk al heel lang met beide hersenhelften…. 😄

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk

Zo groot als een pinda.

Henk
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joost Visser

😂 jij gebruikt beide helften dus duidelijk niet! 😂

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk

@ Henk.
U benoemd wijselijk NIET wélke hersenhelften !

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk

De waarheid kan hard zijn voor links, die dat liever niet wil horen!

Henk
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Thijs Hoop

😂 jij gebruikt beide helften dus duidelijk niet! 😂

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk

Henk, waarom is dit paniekzaaierij? Een nadere verklaring kan zelfs een plusje opleveren.

Henk
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Hoi ni28, ik hoef geen plusje, echter als ik de laatste alinea lees:

Nederland zal kortom schoon schip moet maken, willen we een gezonde economie, de verzorgingsstaat en de welvaartsstaat overeind houden. Alleen als politici afscheid nemen van de peperdure klimaatgekte en stikstofpaniek en de collectieve lasten verlaagt kan het zwaar geschonden vertrouwen in de politiek weer toenemen.

Hoezo klimaatgekte? Er is duidelijk en onomstotelijk bewijs dat er iets goed mis is met het klimaat. Als wij als klein landje iets in kunnen betekenen dan is daar toch niets mis mee? Wat je nu echter ziet is dat alles uit de kast wordt gehaald om allerlei doelstellingen te halen. Daar ga ik zelf ook niet in mee maar probeer ‘de kerk’ ergens in het midden te houden. Eerst maar eens zien waar de Gemeenten in 2021 mee komen en dan pas reageren.

Hetzelfde geldt voor de zogenoemde ‘stikstofpaniek’, waarom paniek? Het gaat hierbij om Nederlandse en EU wetgeving welke al meerdere jaren bestaat, waarbij Nederland echter een vorm ‘gedoogbeleid’heeft gevoerd en nu de rekening gepresenteerd krijgt. Gewoon een kwestie van gemaakte afspraken nakomen. Maar ja, daar hebben we in Nederland steeds meer een broertje dood aan…..

En collectieve lasten verlagen? Om de NL economie draaiende te houden is zo rond de 400 miljard op jaarbasis nodig. Je kunt de collectieve lasten wel verlagen met de ene hand, maar ja, die 400 miljard hebben ze hoe dan ook nodig, en dan pakken ze weer terug met die andere hand…

Als de NL regering er nu eerst eens voor zou zorgen dat iedereen netjes zijn / haar belastingen betaald…. en dan doel in niet de werknemers maar de werkgevers, dan zou het plaatje er behoorlijk anders uit kunnen zien.

Nu is het echter nog steeds zo dat de NL rijken steeds rijker worden…………

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk

“Wat je nu echter ziet is dat alles uit de kast wordt gehaald om allerlei doelstellingen te halen”. U zegt het zelf, hier gaat het ook om. Er is overigens niets mis met klimaat, klimaat doet wat ie al altijd deed. Als mens kunt je je alleen maar aanpassen aan de grilligheid van de natuur. Hier zijn magnifieke dijken gebouwd om de water te keren maar door die dijken zal er niet minder water zijn. Schone energie, wie zou het niet willen?
Maar roepen dat het binnen een jaar moet want het einde is nabij is dom. Je ziet hoe moeilijk het probleem is. Elektrische auto’s met de accu als de grootste
zwaktepunt. Wind energie en zonnepanelen leveren straks zoveel energie dat de netwerk niet toereikend is. Gesprek tussen Merkel en Rutte over aanpak klimaat. Merkel gaat voor gas en Rutte wil van het gas af. Polen bouwt vieze kolencentrales terwijl de modernste schone kolencentrale op de Maasvlakte dicht moet.De dieselschandalen zijn bewijs van dat de politiek kan ook het onmogelijke vragen van de autobouwers. Om toch onderuit te komen belazeren de fabrikanten de boel. Wie is hier de schuldige? Wij missen vooral verstand want jaartalen noemen wanneer je iets moet bereiken neigen naar de eerdere communistische onzin van de jaren vijftig. Die hadden het klimaat bestreden door liederen waarin zij de regen en wind volledig naar hun hand konden zetten. Het bleef bij de liederen natuurlijk maar verstandige mensen hebben zij in de ban gedaan. Ik ben met u eens dat de verdeling van de lasten laatste tijden niet evenwichtig is. Je kunt de werkgevers niet blijven sparen ten kosten van de middengroep. Die middengroep is onze stabiliteit. Maar de werkgevers uitkleden zoals Groen links wil leidt tot socialisme. Venezuela is ooit de rijkste land in Zuid Amerika geweest totdat het socialisme kreeg.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
Aansluitend op uw laatste alinea : Nederland was ooit een écht rijk landje totdat het het islamisme binnen juichte !

39
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x