Mannen zouden eerder met pensioen moeten gaan dan vrouwen

Meewegen verschil in arbeidsverleden tussen de seksen

Foto:

Voor mensen die patronen zien zijn het mooie weken. “GroenLinks en de PvdA trekken hun steun voor pensioenakkoord niet in“, lazen we onlangs. Tegelijkertijd is het CDA omgegaan voor wat betreft het vrouwenquotum voor de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde fondsen.

Inconsequent

Deze maatregelen zijn tegenstrijdig als je ze beziet vanuit een oogpunt van identiteitspolitiek. Waar in het geval van het vrouwenquotum er actief WEL wordt gekeken naar de sekse van de persoon, wordt er bij de pensioengerechtigde leeftijd juist NIET naar gekeken. Des te verbazingwekkender is het dat het voorheen conservatieve CDA zich wél uitspreekt voor een vrouwenquotum, terwijl de progressieve partijen bij het pensioenakkoord níet kijken naar de sekse van de AOW-er.

Levensverwachting

Laat me dit laatste kort toelichten. De pensioengerechtigde leeftijd wordt afgeleid aan de hand van de leeftijdsverwachting. Doordat de leeftijdsverwachting al tientallen jaren is gestegen vind ik het vanuit de betaalbaarheid van het systeem legitiem om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar.

We weten echter ook dat de levensverwachting van vrouwen en mannen ongelijk is. Mannen geboren in 2018 leven naar verwachting 80.2 jaar en vrouwen die in datzelfde jaar zijn geboren leven 83.3 jaar. Overal ter wereld leven vrouwen langer, waarbij in Mali de levensverwachting van mannen en vrouwen het minst verschilt; slechts 0.1 jaar verschil in het voordeel van de vrouw.

Aangezien “de dood” niet solidair is, pleitte demograaf Jan Latten al in 2018 voor het specifiek maken van de pensioenleeftijd naar mannen en vrouwen. Aangezien mannen dus minder gebruik maken van het stelsel, zouden zij eerder met pensioen kunnen en mogen. Een controversieel, maar verdedigbaar standpunt.

Solidariteit

Uiteraard kan je vinden dat eerder uittredende mannen een druk zetten op de solidariteit tussen man en vrouw in de samenleving. Andersom kan je ook redeneren dat het pensioen van vrouwen deels gefinancierd wordt door mannen. Overigens heeft opleidingsniveau ook een grote impact op de levensverwachting waardoor je ook daar kan differentiëren. Dit is echter wel lastiger vast te stellen, want hoe schaal je een universitair opgeleide persoon in die op MBO-niveau heeft gewerkt? Geslacht is een duidelijk criterium, met een duidelijke impact op de levensverwachting.

Tegenwoordig hebben progressieve partijen hun mond vol van het bestrijden van discriminatie en het strijden voor vrouwenrechten. Als ze consequent waren geweest in hun identiteitspolitiek zou bovenstaande discussie allang hoog op de agenda staan van de PvdA, GroenLinks en al helemaal bij D66.

Loonkloof

Door naar het vrouwenquotum voor bestuurders. Het is begrijpelijk dat er wordt gestreefd naar een goede mix van mannen en vrouwen in een raad van commissarissen (RvC). En dat dit nu nog niet zo is, valt wellicht te betreuren, maar is uit te leggen aan de hand van de gemiddelde arbeidservaring van vrouwen.

In een recent VK-artikel over de loonkloof tussen man en vrouw was de heldere conclusie: “Wie de cijfers bekijkt en leest wat deskundigen hierover zeggen, moet concluderen dat onze opvattingen over gelijkwaardigheid (red: tussen man en vrouw) niet stroken met hoe we ons leven inrichten. Het anderhalf-verdienmodel, waarbij de man fulltime werkt en de vrouw parttime, is comfortabel. Zo houden we alle ballen van het gezinsleven in de lucht, zonder met een burn-out te eindigen. We mogen onszelf een progressief land noemen, maar we houden er traditionele ideeën op na over de zorg voor de kinderen en de crèche.”

Let op: dit een beschrijving van de huidige situatie, niet een standpunt van mijzelf. Ik ben van mening dat gezinnen zelf hun leven en de werkverdeling tussen man en vrouw moeten regelen, zonder overheidsbemoeienis.

Topvrouwen

Hoe je het ook wendt of keert, vrouwen in Nederland hebben gemiddeld minder werkervaring. Daarom komen ze gemiddeld minder in aanmerking voor toezichthoudende functies. Natuurlijk zijn er heel wat topvrouwen met veel werkervaring en deze hebben net zulke goede kaarten om een toezichthoudende positie in te nemen. En terecht. Dat het CDA zich laat verleiden om toch aan een quotum mee te werken, is toegeven aan identiteitspolitiek boven rationele beleidsgronden.

Gelijkheid

Zowel de progressieve partijen in het pensioendebat als het conservatieve CDA in het vrouwenquotumdebat maken dezelfde fout. Ze halen beide de gelijkheid en de gelijkwaardigheid van man en vrouw door elkaar. Mannen en vrouwen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Er zijn verschillen tussen man en vrouw (gelukkig maar!), maar dat betekent niet dat deze verschillen mogen worden uitgebuit.

Gelijkwaardigheid

Dus ook wat het pensioen betreft zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig (beide geslachten hebben recht op een bepaalde periode pensioen na de pensioengerechtigde leeftijd), maar ze zijn niet gelijk (de levensverwachting verschilt nou eenmaal biologisch). Hetzelfde geldt voor de discussie over het vrouwenquotum: natuurlijk hebben mannen en vrouwen een gelijkwaardig recht (bij gelijke geschiktheid) voor een positie in een Raad van Commissarissen, maar de gemiddelde duur van het arbeidsverleden van mannen en vrouwen verschilt.

Iedere politieke partij die de begrippen gelijkheid en gelijkwaardigheid nog door elkaar haalt, schrijf ik per definitie af. Het is beledigend voor vrouwen én mannen en hun capaciteiten. Ja, er is een level playing field nodig, maar dán consequent en op álle beleidsterreinen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
25 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Frans
Frans
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De hele stelling dat als mensen ouder worden deze ook langer kunnen werken slaat nergens op.
Veel mensen zijn tegen hun vijfenzestigste al dermate versleten dat ze helemaal niet meer kunnen werken.
Laat ik nog maar even buiten beschouwing dat de gemiddelde Nederlander tegenwoordig zo om de vijf jaar op zoek moet naar een nieuwe job, en dat de kans nog zo’n nieuwe job te vinden na je vijftigste het nulpunt aardig dicht begint te naderen.
Waar het hier werkelijk om draait is, zoals gewoonlijk, geld.
Het AOW potje wordt verruild voor het sociale dienst potje, zodat de toekomstige AOW’er met bezittingen op de valreep nog even uitgekleed kan worden.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Precies. Als je zoals dominee Freek de Jonge een paar keer per jaar een donderpreek schrijft over mensen die je niet kent dan is werken tot je 100e goed te doen. Bezoekje aan dwdd; en hup weer 3 tot 5 duizend euro in het handje. En wat je de afgelopen decennia allemaal hebt verdiend mag je houden.

Door weer en wind om 6 uur ’s ochtends op de steigers staan is hele andere koek. En inderdaad, steeds minder mensen hebben vast werk. Juist in de zware beroepen wordt relatief weinig verdiend, en gespaard. Maar eenmaal in de sociale dienst worden ook die karige spaarcentjes en een eventueel eigen huis toch gewoon afgepakt.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mannen gaan dus meetbaar 3 jaar eerder dood aan hun “privilege”, en je hoort ze er niet over klagen. Lijkt me prima, want de door links gepredikte “identiteitspolitiek” heeft als enige doelstelling om Nederlanders tegen elkaar op te zetten; zwart tegen blank, vrouwen tegen mannen, etc. We moeten daar niet aan meedoen. Wel is het goed te beseffen dat èchte verschillen meetbaar zijn; zoals dit verschil in levensverwachting.

Sekseverschillen aan de top lijken meetbaar, maar worden vertroebeld omdat veel vrouwen simpelweg geen topfunctie ambiëren. Bij topfuncties zitten namelijk ook vaak verantwoordelijkheden die niet passen bij parttime werken en veel tijd met de kinderen. Bovendien zijn er hele sectoren waar nauwelijks vrouwen werken, zoals de techniek. Hoe kan een vrouw daar dan “boven komen drijven”?
Andersom zijn er ook veel meer vrouwelijke leidinggevenden in Zorg en Onderwijs; sectoren waar veel vrouwen werkzaam zijn.

Het geleuter over een “glazen plafond” van functies waarboven vrouwen zeldzamer worden, is extra ongeloofwaardig zolang niemand het heeft over de “glazen vloer”. Oftewel de talloze zware en zelfs gevaarlijke beroepen waar nauwelijks vrouwen werkzaam zijn; bouw, transport, vuilnisdienst, leger, etc.

Jongens en meisjes hebben van kinds af aan andere interesses. Dat zien we terug in de prestaties op lagere scholen; in de studierichtingen en de beroepen waar beiden voor kiezen.
Zoals de columnist zegt; we zijn gelijkwaardig, niet gelijk.

Isaac
Isaac
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

“vrouwen simpelweg geen topfunctie ambiëren.” Pardon?? “Bij topfuncties zitten namelijk ook vaak verantwoordelijkheden die niet passen bij parttime werken en veel tijd met de kinderen.” Wat is dat voor seksistische praat?? “Jongens en meisjes hebben van kinds af aan andere interesses.” Pardon?? We leven niet in de jaren 50!

Jan de Jong
Jan de Jong
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Feiten zijn alleen aan de orde als ze ideologisch ingezet kunnen worden.

Netty
Netty
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Vrouwen worden gemiddeld wel ouder. Maar vrouwen takelen gemiddeld ook sneller af.
Oorzaak is dat hun lichaam meer moet presteren en meer te lijden heeft door het baren van kinderen, menstruatie en de ingrijpende lichamijke en psychische veranderingen tijdens de menopauze.
Vrouwen werken veel part time. Dat wil niet zeggen dat zij meer tijd hebben om te ontspannen. Meestal werkten vrouwen minder buitenshuis om binnenshuis de kinderen en het huishouden te verzorgen.
Mannen blijken daar gemiddeld nog steeds geen trek in te hebben, want in de praktijk worden de rollen veel te weinig omgedraaid.
Dus het systeem houden zo als het is!!
En als vrouwen minder ambitie voor top functies hebben, moeten
We dat niet af gaan dwingen, maar accepteren. Ook de vrouwen zelf moeten dat.
Wij zijn nu eenmaal verschillende geslachten, met verschillende capaciteiten, ondanks dat men dat steeds meer tracht te ontkennen.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Netty

zo is dat.

Dries Bovenkamp
Dries Bovenkamp
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Netty

Mijn vrouw is 12 jaar jonger, ik ben 79. Zij heeft ‘altijd’ wat.
Niets levensbedreigends, breuk hier, galstenen, eierstok gedoe, chronisch moe. Verbazend hoe snel vrouwen, als ze eenmaal 60 zijn, aftakelen. Daarentegen heb ik zelden iets. Twee keer griep gehad in mijn leven. Mijn zwager die tikkie jonger is, gaat al jaren krakend en piepend door het leven. Zijn vrouw, mijn zus dus, heeft ook vaak dingetjes. Maar als mannen eenmaal de 80 hebben gehaald, gaat het men hen ook de verkeerde kant op.

Netty
Netty
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Dries Bovenkamp

Zeer herkenbaar

Isaac
Isaac
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Dries Bovenkamp

En zo praat jij over je eigen vrouw?? “Eierstok gedoe”?? Laat je vrouw het maar niet horen, Dries! “Verbazend hoe snel vrouwen, als ze eenmaal 60 zijn, aftakelen.” Ik ken genoeg vrouwen die met 85 nog topfit zijn en genoeg mannen die na de 50 lopen te zeuren en zeiken over hun prostaat. Voor mij dus absoluut niet herkenbaar.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Netty

Ik ben het geheel met u eens!!!

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is van de laatste decennia dat vrouwen meer deelnemen aan de arbeidsmarkt. Toen ik 31 jaar geleden, na de geboorte van mijn zoon bleef werken, was ik een uitzondering. Veel vrouwen hadden geen betaalde baan en deden het huishouden, (mantel)zorgden voor gezin en ouders. Vaak toch ook fysiek lichter en minder stress dan de werkende man. Omdat de omstandigheden tussen de seksen dus nogal verschilden, is het ook lastig vergelijken, beetje appels met peren. Helder is wel dat sinds vrouwen meer (betaald) werken, meer autorijden en roken/drinken de levensverwachting meer in de buurt van die van de man komt.
Ik vind de discussie over een andere pensioenleeftijd voor zware en lichte beroepen, of die over laag- (vaak jong begonnen met meestal fysiek zwaarder werk en korter pensioen want eerder dood) en hoogopgeleid (later begonnen met werken, vaak betere banen en meer te besteden aan gezondheid, leven langer) zinvoller en eerlijker.

Isaac
Isaac
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Eens! Vooral de laatste alinea!

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is een feit dat vrouwen gemiddeld langer van de pensioen genieten dan de mannen. Dat steekt ook met de principe van de gelijkheid tussen de seksen. Het is van de hoog geëmancipeerde vrouwen inderdaad niet consequent dat zij gelijk aan de man willen zijn behalve de pensioen leeftijd. En dat terwijl zij langer leven. In het voormalige Oostbloklanden geldt nog steeds dat de vrouw afhankelijk van het aantal kinderen nog eerder met pensioen gaat. Dat scheelt een jaar per kind tot bepaalde maximum. Een overblijfsel van het socialisme die nog steeds bestaat en het ziet niet naar uit dat er verandering in komt. Dat hoor je hier niet.
Op zich is het wel praktischer dat de man eerder dan de vrouw overlijdt. Een vrouw kan zich alleen eerder onderhouden dan en man al hoeft dat geen regel op zich te zijn. Wel zie je dat in eigen omgeving. Ook financieel is het aantrekkelijker want een man bouwt meer pensioen op en daarmee is de nabestaanden pensioen voor de vrouw ook hoger dan andersom. Ik kan hiermee goed leven zolang men niet over verplichte quota’s begint, welke dan ook. Kwaliteit boven alles.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

geen garanties. Mijn man is 5 jaar ouder dan ik, maar hij is fysiek een stuk sterker en fitter.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Inderdaad geen garanties maar er zijn denk ik nog altijd meer weduwen dan weduwnaars.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Wat u schrijft geldt voor veel mannen en/of vrouwen. Ik denk dat een mogelijke oorzaak óók gelegen kan zijn in ’t werk dat een man of vrouw in z’n werkzaam leven heeft verricht.
Verder krijgt iedereen bij zijn/haar geboorte bepaalde genen mee, ook dat kán gedeeltelijk bepalend zijn betr. fysieke en geestelijke gesteldheid op latere leeftijd.
(Bovenstaande dénk ik, ik ben te weinig medisch onderlegd om e.e.a. te kunnen staven, mijn medische kennis reikt tot het bezit van een EHBO-diploma !)

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

ik geloof het allemaal niet. Vrouwen hebben vaak baan EN huishouden. mannen doen waar ze zin in hebben.Gewoon gelijk behandelen.
In het verleden werkten vrouwen NIET. En kregen TOCH AOW. Ik ga niet NOG eens langer werken. heb er al 43 jaar op zitten en moet er nog 5. Mooi geweest. Ook nog zware baan in de zorg.

Dries Bovenkamp
Dries Bovenkamp
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Deze man is door omstandigheden voor derde keer getrouwd. Overlijden 1e, scheiding 2e na 16 jaar en nu alweer 16 jaar met derde vrouw. In 1e en 3e huwelijk kookte ik en doe huishouden grotendeels. Mannen doen waar ze zin in hebben? Laat me niet lachen.

Ferrial
Ferrial
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Dries Bovenkamp

Het verschil tussen man en vrouw betreft het verdeling in de huishouding is in de meeste gevallen aan de vrouw verwacht. Dit heeft dan weer te maken met sociale geachtheid, wat je meekrijgt in school, media en opvoeding.

Zolang iedereen het zo vindt, worden mannen zoals jij minder vaak opgemerkt. Jammer genoeg leven we al in de tijd waar al een deel van de meeste vrouwen fulltime werken en daarbij naast de huishoudelijke taken verricht. Dit heeft dan weer te maken met verschillende redenen en factoren. Je hoort nog steeds geluiden aan de vrouwen kant over niet goede verdeling in de huishouding, de vergoeding verschil bij vrouwen bij kantoor functie is nog steeds een discussie factor.

Vrouwen presteren bij de menstruatiecyclus minder goed dan mannen in de zelfde functie. Vandaar de loonkloof. Dat een vrouw de menstruatiecyclus bijwerkingen krijgt en daardoor door die rede minder worden betaald is gedeeltelijk onmacht. Dat kan zij natuurlijk niks aan doen. Wel moet zij maandelijks betalen aan de maandverband of andere menstruatie onderhoud. Een man hoeft dat niet.

Ook bij zware beroepen is het begrijpelijk dat vrouwen minder verdienen. Ook al gebruikt de vrouw de hulpmiddelen om een bepaalde taak te verrichten hoeft de man daar geen gebruik van te maken voor het zelfde taak. Ook is bij een zwaar beroep de belasting bij een vrouw groter dan bij een man. Er is een rede waarom een fysieke houding verschil zitten tussen man en vrouw.

Ook is dominantie een factor. Als een man dat toont, bereikt hij dat meestal ook. Als een vrouw dat toont geeft dat weer een negatieve invloed bij de meeste gevallen.

Als een man wordt opgemerkt dat hij alle huishoudelijke taken verricht wordt er vaak door vrouwen geprezen en gewaardeerd. Maar bij mannen is dat niet zo vaak.

Isaac
Isaac
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ferrial

“Vrouwen presteren bij de menstruatiecyclus minder goed dan mannen in de zelfde functie. Vandaar de loonkloof.” Ik kan niet geloven dat ik dit lees. Ongelofelijk! “Dat een vrouw de menstruatiecyclus bijwerkingen krijgt en daardoor door die rede minder worden betaald is gedeeltelijk onmacht. Dat kan zij natuurlijk niks aan doen.” Pardon??? Wat is dit voor seksistisch geleuter?? “Ook al gebruikt de vrouw de hulpmiddelen om een bepaalde taak te verrichten hoeft de man daar geen gebruik van te maken voor het zelfde taak.” Arbonormen wel eens van gehoord?? Ik zie dagelijks mannen met versleten ruggen door te zwaar werk (ik ben fysiotherapeut). Tegenwoordig max 10-15kg tillen. “Ook is dominantie een factor. Als een man dat toont, bereikt hij dat meestal ook. Als een vrouw dat toont geeft dat weer een negatieve invloed bij de meeste gevallen.” Wat is dit?? Bokito??

Netty
Netty
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Dries Bovenkamp

Er zijn altijd uitzonderingen op de regel. De discussie hier gaat daar niet over maar over gemiddelden.
U bent door omstandigheden helaas in deze positie gemanoeuvreerd. Maar uw situatie is geen regel.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Ik ken zat mannen die meer dan hun vrouw doen in het huishouden. Maar dergelijke individuele gevallen zijn net zo irrelevant als oncontroleerbare vooroordelen.

Het enige dat echt ter zake doet zijn meetbare feiten.
Zoals in dit geval; mannen leven gemiddeld 3 jaar korter dan vrouwen. Dat kun je wel of niet geloven, maar het blijft de realiteit.

Persoonlijk vindt ik de zwaarte van beroepen overigens zwaarder wegen dan geslacht, vwb pensioengerechtigde leeftijd. Probleem is dat dat veel lastiger vast te stellen is. Bovendien probeert de schrijver vooral een punt te maken naar de “identity fanatics”, die dit probleem wel erg makkelijk laten liggen.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Hoewel ik het doorgaans volledig met u eens ben, haak ik deze keer af na uw opmerking mannen doen waar ze zin in hebben.
Ik zou best willen dat u gelijk zou hebben, maar dat hebt u déze keer niet, mannen kunnen absoluut niet doen waar ze zin in hebben. Mijn echtgenote is gestopt met werken toen wij trouwden, ZIJ kon daarna doen waar ZIJ zin in had, ik zorgde voor het inkomen, absoluut geen spijt van. Totdat er twee kindjes kwamen, de mens is nu eenmaal zodanig geschapen dat een vrouw kinderen baart, ik kan daar niks aan veranderen @ Marien. Mijn echtgenote kon hierna NIET meer doen waar zij zin in had maar dát kon ik al niet vanaf ons samenzijn. Ik waardeer uw reacties altijd, maar deze keer niet.

Isaac
Isaac
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Eens. Mannen lopen altijd te janken dat ze hard moeten werken terwijl Peggy Bundy op de bank bonbons zit te eten. Als het dan zo oneerlijk is, laat de man dan voor het huishouden zorgen en de vrouw werken. Dan zijn ze eerder versleten en gaan ze eerder dood. Probleem opgelost. Ik ben het helemaal met je eens Marien. Werken in de zorg is loodzwaar. Laat die mannen dat maar eens doen; ze houden het nog geen week vol.

25
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x