Nexit of EU hervormen: het mozaïekmodel

Twee stromingen binnen FvD?

Thierry Baudet

Titelfoto: Thierry Baudet. Bron: beeld Tweede Kamer

 

Enige opschudding ontstond afgelopen week toen het erop leek dat de politiek leider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, zijn partijgenoten Otten (FvD-lijsttrekker voor de senaat) en Eppink (FvD-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen) corrigeerde. Otten had tijdens een gesprek bij omroep WNL erop gehint dat FvD zich zou moeten inzetten voor omvorming van de EU richting een EEG-model. Nexit blijft het doel, luidde de correctie van Baudet.

Hebben we hier te maken met een potentieel schisma of zijn beide standpunten binnen één partij te verenigen?

 

Van EU-hervormer tot scepticus

Schrijver dezes heeft zich sinds ongeveer 2013 in zijn blogs gemanifesteerd als EU-hervormer, met een voorkeur voor het monetaire model  The Matheo Solution  of soortgelijke oplossing: the best of both worlds. Behoud de euro als Europees betaalmiddel en behoud de interne markt, maar breng monetaire flexibiliteit terug met een innovatieve constructie, was mijn gedachtegang. Vervolgens zal het politiek makkelijker zijn de Europese samenwerking te organiseren op basis van een decentraal of confederaal model, waarbij het zwaartepunt ligt bij de soevereine natiestaten.

In 2018 kwam ik tot de conclusie dat bij de huidige gang van zaken en de manier waarop de macht wordt uitgeoefend in de EU, bovenstaande een wensdroom zal blijven. Er wordt immers juist steeds meer macht overgedragen naar het centrale niveau in plaats van minder. Baudet krijgt gelijk over de onvermijdelijke ondergang van de EU, schreef ik voor OpinieZ. Ook nu weer zien we dat gebeuren.

 

Overigens, je hoeft geen overtuigde patriot te zijn om dit te zien gebeuren. Ook een sceptische filosoof als de Britse John Gray kwam in 2012 al tot de conclusie dat de EU onhervormbaar zou blijken en uiteindelijk over de eigen voeten zou struikelen.

De coup van Delors

Voor een goed historisch begrip van hoe de EU en eurozone in elkaar steken, moeten we terug naar de beginperiode 1990 – 1992, toen het Verdrag van Maastricht in elkaar werd gestoken. Met achter de schermen een allesbepalende rol  van mastermind Jacques Delors, de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie. Met de ijverige steun van zijn boezemvriend Wim Kok en de op een Europese toppositie azende Ruud Lubbers. Ik schreef daarover het blog: Nederland sliep toen het werd afgeschaft.

Laten we niet vergeten dat Nederland in die periode pleitte voor een volledige politieke unie, naast de monetaire. Het waren andere landen die dit plan verijdelden, maar de euro als eenheidsmunt zou zijn werk wel doen en de politieke unie uiteindelijk afdwingen, zo verwachtte Delors.

Mozaïekmodel

Zo zijn we dus aan een systeem gekomen van Europese samenwerking dat – weliswaar met een hybride constructie waarbij de natiestaten nu nog het laatste woord hebben – min of meer dwingend leidt tot een federale unie. Iets waarvoor in Nederland nu, in tegenstelling tot begin jaren negentig, geen enkel enthousiasme bestaat. Ook niet onder VVD-, CDA- of PvdA-stemmers, al gaat bij hen een eventuele Nexit een stap te ver.

Ook bij nieuwe politieke partijen zoals PVV en FvD zien we dat hier meerdere opvattingen bestaan. EU-hervormers zul je ook bij deze partijen tegenkomen. Anderzijds is het mij sinds ik de eerste FvD-bijeenkomst (toen nog als denktank) bezocht, wel duidelijk dat Nexit voor Baudet een centraal geloofsartikel is.

Net als zijn vriend, de Britse conservatieve politicus Dan Hannan, is Thierry Baudet van mening dat de Europese douane-unie die er sinds 1968 is, een groeibelemmerend monstrum is.  Baudet en Hannan willen van Europa een vrijhandelszone maken met soevereine natiestaten, en willen dus niets weten van EU óf EEG-model.

Baudet en Hannan hebben wel een punt. Door de douane-unie kunnen de lidstaten zelfstandig geen handelsakkoorden meer sluiten of een industriebeleid voeren. Bij de kleine EEG was dat misschien niet zo’n probleem, maar bij de almaar uitdijende EU zien velen de Brusselse bureaucratie als groeibelemmerend.

Meerstemmig

Aangezien dit voor Thierry Baudet een centrale overtuiging is, denk ik niet dat van hem gevraagd moet worden hiervan af te wijken. Hij zou dan zijn authenticiteit als politicus verliezen. Aan de andere kant denk ik dat in een brede beweging als FvD ruimte moet zijn voor meerdere stemmen, waaronder ook die van de hervormers. Dit zou je een mozaïekmodel kunnen noemen.

Voor FvD in het bijzonder geldt dat de partij electoraal alleen verder kan groeien door enerzijds aantrekkelijk te zijn voor PVV-stemmers, die bijvoorbeeld het islam-standpunt van die partij te ver vinden gaan. Anderzijds moet de partij ook VVD- en CDA-stemmers trekken, die vooralsnog weinig voelen voor een Nexit. Ook in dit opzicht is een zekere meerstemmigheid dus geboden.

Centrale regie

Belangrijk bij het mozaïekmodel is dat er een centrale politieke regie is in een partij. Anders zullen politieke tegenstanders, maar ook de media, interne tegenstrijdigheden in de partij uitbuiten. Een oplossing kan mijns inziens gevonden worden door een tijdfasering toe te passen, waarin de hele partijtop zich dan moet vinden.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat als FvD (en PVV, samen sta je sterker) op korte termijn een coalitie vormen met VVD en CDA (een realorechtse coalitie) zij lidmaatschap van de EU zullen tolereren, mits er stappen worden gezet in decentrale richting. Dat wil zeggen: geen transferunie (dus ook geen deelname van Nederland in een eurozone-budget) en diverse bevoegdheden terughalen, met name op het gebied van immigratie.

Nexit of het referendum daarover zou dan verder in de toekomst geplaatst kunnen worden en het lange-termijn-einddoel van de partij kunnen vormen. Interessant is om daarbij ook de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk goed te volgen. Als de Britten erin slagen een succes te maken van de Brexit ondanks de huidige politieke perikelen en straks buiten de EU een groeipad vinden, zal ook in Nederland het draagvlak toenemen voor een dergelijke stap.

Over de auteur

Jan Gajentaan
Jan Gajentaan
Amsterdammer in Rotterdam, blogger, schrijver van e-books, voetbalvader, Volvo 940 rijder, in het dagelijks leven Recruitment / Human Resources Consultant.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
29 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Jan de Jong
Jan de Jong
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zonder realistische exit opties komt er geen hervorming van de EU. Dus ook Nexit graag nadrukkelijk op de agenda houden.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De EU is niet van het pad af geraakt, ze is opgezet met het exacte doel dat Juncker & Co zo overduidelijk nastreven.
“Europe’s nations should be guided towards the superstate without their people understanding what is happening. This can be accomplished by successive steps, each disguised as having an economic purpose, but which will eventually and irreversibly lead to federation.”
Dat is een uitspraak van Jean Monnet, “founding father” van de EU.
Het is belangrijk jezelf te realiseren dat wat de Europese bevolking door de EU wordt voorgehouden enkel de spreekwoordelijke wortel is, waar de EU werkelijk naar streeft is een socialistische totalitaire superstaat.
Daarom zal de EU ook nooit hervormen, omdat dit haaks zou staan op alles wat de oprichters voor ogen hadden, en de huidige (ongekozen) leiders nog steeds voor ogen hebben.
De EU is een kwaadaardig gezwel, wegsnijden is de enige optie, en hoe sneller hoe beter.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

De EU is ooit misschien echt oprecht begonnen maar door de ontwikkeling ontstaat altijd honger naar macht. In een clubje is er altijd veel geld van een ander die makkelijk uitgegeven wordt. Puur menselijke misbruik van de situatie en de oorzaak van alle oorlogen behalve de enkele gevallen die over een vrouw gingen.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ni28
Nee, dat is het hem juist, de EU is van den beginne onder valse voorwendselen opgezet en gepropageerd.
Het is niet “ergens mis gegaan”, “de verkeerde mensen” hebben er niet de macht gegrepen, en de EU is niet “door macht gecorrumpeerd”.
De EU is exact datgene wat vanaf het eerste begin de bedoeling is geweest, en de Europese bevolking wordt al vanaf dat eerste begin moedwillig gemanipuleerd en bedrogen.
Jezelf wijsmaken dat de EU hervormbaar zou wezen gaat enkel tot gevolg hebben dat de EU tijd krijgt de groeiende macht nog verder te consolideren, waardoor het enkel nog moeilijker wordt er ooit van af te geraken.

Ni28
Ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Ik kan u mening absoluut niet weerspreken maar daarmee is alle hoop op zelfs de minimale stukje goedheid vervlogen.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

@ni28
Het heeft ook zijn voordelen.
Als twijfel vervangen wordt door zekerheid betreffende wie en wat de vijand is dan kun je deze vijand ook effectiever bestrijden.
En als de vijand niet grijs maar zwart blijkt te wezen dan wordt het ook gemakkelijker om anderen van diens kwaadaardigheid te overtuigen.
Dat de EU, met het einddoel in zicht, en geconfronteerd met toenemend volksverzet, steeds onbeschaamder zijn ware aard toont is ook een plus in deze.
Het maakt het steeds gemakkelijker om de EU te ontmaskeren, om wegkijkers te laten inzien dat ze met de duivel in bed liggen.

Ni28
Ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Duidelijkheid op zich kan helend zijn. Problemen benoemen met de juiste benaming zijn cruciaal voor de oplossing. Dat is iets wat meestal niet gebeurd.

Sabreur
Sabreur
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Erg triest om nog eens te lezen hoe wij in ’92 door Kok en Lubbers verraden en verkwanseld zijn aan de opbouw van het Vierde Rijk.

Daarom hoop ik op een snelle en succesvolle ‘no-deal-Brexit’, zodat GB wederom als springplank kan dienen voor de VS om ons te bevrijden van de dictatuur uit Brussel.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sabreur

ja, dat klopt. Elke lofzang die aan de beide genoemde politici wordt gewijd is hun foute beleid er nog eens lekker inwrijven bij de bevolking die nu lijdt onder hun megalomane domheid.

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Om Nederland weer Nederland te doen zijn lijkt met een Nexit de enige oplossing.
Bovendien : álles wat de bevolking in Nederland is beloofd m.b.t. de EU blijkt gelogen te zijn.
Bij de a.s. verkiezingen kan één en ander enigszins duidelijk gemaakt worden aan de NL-“politici”; door bijv. op anti-EU-partij te stemmen.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ja, DAT is de stap die WIJ als Nederland moeten zetten en Thierry Baudet en zijn collega’s van FvD zijn wel de mensen die daartoe nu de kans hebben.
Ze moeten inderdaad een dergelijk scenario als hierboven beschreven als uitgangspunt nemen, maar ook duidelijk maken dat gaandeweg een proces soms een koers (goed gemotiveerd) bijgestuurd kan worden. Dat dat normaal is en anderen (links en hun linkse pers) dat dan niet meteen kunnen aangrijpen om jou onderuit te halen. Als je steeds goed kan motiveren waarom je als politicus iets doet of vindt of aanpast, dan blijf je wel geloofwaardig (bij mij wel, tenminste) Wat mij betreft mag het NOOIT meer naar links of D66 zwabberen. D66 moet gedecimeerd worden tot 0 zetels. Groen Links ook graag, maar dat zal wel wensdenken zijn, want Groen Links is in mijn ogen een partij die het HEEL slecht voor heeft met ons klimaat, milieu en onze economie. GL wil Nederland maar voller en voller laten worden , maar dat is MEER uitstoot van CO2 als je hun redenering volgt.
Zelf geloof ik zeker de uitleg die Simon Rozendaal in een uitstekend artikel in Elsevierweekblad.nl heeft geschreven. Lezenswaardig, maar je moet even zoeken door op de site eerst de auteur op te zoeken. Het artikel was namelijk weer weggemoffeld.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Er is inderdaad niets Groen aan Groen Links.
Het is gewoon een activistisch Marxisten clubje voor wie milieu en “vluchtelingen” enkel middelen zijn om de westerse samenleving te ondermijnen.
En het is zo doorzichtig als wat, je snapt niet dat er nog steeds mensen zijn die er in tuinen.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat de Brexit nu opbreekt is dat die wordt georganiseerd door de tegenstanders, de remainers. Het merendeel van Labour is pro-EU; het merendeel van de Tory’s is pro-EU, en May was en is ook een remainer. Al doet ze haar best; eerlijk is eerlijk. Maar de enigen die weten wat ze willen haalden dankzij het districtenstelsel met ruim 12% van de stemmen slechts 1 zetel; UKIP.

Tel daarbij op de intensieve anti-Brexitcampagnes door zowel MSM; diverse multinationals; miljonairs als Soros en Geldof; en een corrupt overheidsapparaat. Dat zelfs kunstmatig een urenlange file organiseerde want “democratie leidt tot files”… Daardoor lijkt de Brexit nu gedoemd tot mislukken.

Daar komt nog bij dat de Britten, net als alle West Europese volken, sterk verdeeld zijn. Wie het niet met de EU-lobby eens is, is een fascist, en moet dood. Een van de duidelijkste argumenten uit het remain kamp was het spandoek “old white people, please die”. Ik heb daar weinig aan toe te voegen; zo denkt de EU-lobby over ons. De vele door de EU betaalde trollen (eindelijk één ding waar de EU wèl eerlijk over is) bevestigen dat beeld tijdens internetdiscussie met hun scheldpartijen naar *alle* Britten (dom, primitief, racistisch, etc) vanwege een onwelgevallige uitslag.

Kortom, ik ben pro-Nexit. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Cultuurmarxisme is een veelkoppig monster, en de EU is slechts één van die kwaadaardige vuurspuwende koppen. Je kunt die ene kop er afhakken maar de andere koppen blijven ons bedreigen. En als je even niet oplet groeit de EU-kop er gewoon weer aan. Zie de huidige stand van de Brexit.

Bosgeus
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

UKIP is momenteel uiteengevallen in 3 politieke partijen. Britain First, UKIP en BNP. Nigel Farage spreekt zich stellig uit tegen Tommy Robinson, waardoor hij erg veel populariteit/vertrouwen heeft verloren. Weinig kans dus, dat die Brexit er werkelijk komt. Wat wij Nederlanders al wel hadden verwacht. Het was erg pijnlijk om te zien, hoe al die Engelstaligen, werkelijk geloofden dat zo’n referendum gehonoreerd zou gaan worden. Laten we hopen dat Brexit wel lukt, maar reken er niet op.

marjo012
marjo012
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een Nexit, liever vandaag als morgen.Misschien dat we als burgers dan eens wat geld overhouden,nu is het alleen maar betalen betalen en die rattenclub in Brussel aan de eet houden.

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goh… wijze en deprimerende les van meneer Gajentaan hoe we met zijn alle niet hebben zitten opletten. NL is eigenlijk al iets van het verleden. Formeel gezien dan.

Weet iemand nog hoe dat destijds verkocht is…
Want DAT staat niet in het linkje van meneer Gajentaan.

Ik “meen” me te herinneren dat destijds het wel een zorg was – krijgt de EU niet teveel macht. Maar die zorg werd toen weggepoetst met de smoes dat de EU zich zou houden aan “subsidiariteit”. Lees = niets centraal regelen wat ook decentraal kan. Nou – zoals we weten… is dat ehm… met de nodige soepelheid geinterpreteerd.

En – de 2e smoes was. Als de EU echt buiten zijn boekje gaat, is er een gele kaart procedure. Ik kan me niet herinneren dat die ooit gebruikt is. Ik zou niet weten of die nog bestaat, en of de huidige nationale parlementen zich daar wel van bewust zijn.

Het rare gevoel dat ik heb is dat ik aan de ene kant denk – democratie bestaat niet echt meer. NL is eigenlijk niet meer dan een administratief district van de EU. Redelijk zwart dus allemaal. Maar aan de andere kant voel ik me bewuster van mezelf dan ooit te voren. Kan ik beter onder woorden brengen hoe ik over zulk soort zaken denk, en wat er voor mij toe doet. En DAT voelt op de 1 of andere manier als een kostbaar bezit.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  "Buurman Bazarov"

Ja, inderdaad. Nederland sliep niet echt, maar was wel aan het slaapwandelen o.i.d. Het zou goed kunnen dat ik toen het begrip subsidiariteit heb leren kennen. In theoretische zin dan, want daar horen we niet veel meer over, en zeker niet van brallers als Timmermans, Verhofstadt en Macron. Ik heb e.e.a. even nagekeken (zie http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.2.2.pdf). Het subsidiariteitsbeginsel is geheel en al ondergeschikt aan de regeldrift van de EU. Er zijn een gele en een oranje kaart om nationale parlementen in staat te stellen het subsidiariteitsbeginsel te bewaken. De oranje kaart is nooit gebruikt. De gele kaart is drie keer gebruikt en een keer gehonoreerd. Als de europese commissie met argumenten komt, blijkt de macht van nationale parlementen nihil te zijn. Het verdrag van maastricht zit namelijk zo in elkaar. Er is toen ook e.e.a. financieel geregeld. Sindsdien zit Nederland in het pak genaaid. In Spanje en Frankrijk lachen ze zich dood.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

FvD moet zich niet als een starre partij opstellen met maar een vaste plan. De door de heer Gajentaan voorgetelde optie lijkt mij uitstekende uitgaanspunt. Ale je coalitie wil vormen moet je flexibel zijn en sommige plannen uitstellen. Hervormen van de EU zou in mijn ogen de beste scenario zijn maar zoals het naar uitziet wordt het steeds moeilijker door de starre opstelling van Brussel en de twee machthebbers, Duitsland en Frankrijk. Daar gaat de EU vanzelf aan kapot.

Nenne
Nenne
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

De stem uitslag bij de verkiezingen voor EU kan hopelijk een rem zijn omdat er in meer landen sceptisch naar de EU gekeken wordt.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nenne

Van de verkiezingsuitslagen trek ik weinig hoop meer. Verkiezingen mogen hier democratisch zijn maar de dag na de verkiezingen lijkt Europa wat meer op Zimbabwe.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Leer van Trump wees alleen op het allerlaatste moment flexibel. Ben je dat van begin af aan dan start je al met een slechte onderhandelings positie.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Realo-rechts moet aan de macht komen zodat Nederland de hakken in het zand kan zetten: geen transferunie, geen massaimmigratie, geen EU leger, versoepeling van Euro volgens Matheo model, en herdemocratisering Europese natiestaten (weg met nep-parlement, Brusselse bureaucratie tot minimum ingekrompen). Parallel daaraan moet diplomatiek worden ingezet op de Europese Vrijhandelsassociatie (Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechtenstein) met Groot-Brittannie en Denemarken, Oostenrijk, Zweden, Finland, de drie Baltische staten en wellicht één of meerder van de vier Visegrad landen (dat zijn al 17 landen). Zo ontstaat een Einkreisung van Duitsland waardoor het eindelijk bij zinnen komt (Duitsers zitten gevangen tussen superioriteitswaan en schuldbesef; dat kan politiek interessant zijn, maar leidt in de praktijk tot kromme besluitvorming). Door de voorthollende globalisering (o.a. door ‘foute’ toetreding China tot WTO) komt er economisch zwaar weer. De (sociale) kosten zullen binnen de EU de pan uit rijzen, met alle funeste gevolgen van dien, m.n. voor de verzorgingsstaat (zorg, onderwijs, sociale zekerheid, pensioenen, huizenmarkt, energietransitie), maar ook voor splijtende identiteitspolitiek (vanwege non-integratie is islamkritiek absolute noodzaak). Dat FvD de regie over het EU probleem heel slim moet voeren is duidelijk. Het model van een gefaseerde uittreding tenzij de EU serieus hervormt lijkt me alleszins redelijk. Naar alle waarschijnlijkeid zal EU onhervormbaar blijken en zullen CDA en VVD en misschien zelfs PvdA zich aan de kant van PVV en FvD scharen. Er Is Geen Alternatief (maar dat beweren er meer).

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

… overigens ben ik bang dat voorlopig de kansen op een koerswijziging (wat sommigen alhier ‘realo-rechts’ erg klein, danwel dicht bij nul liggen.

Op grond van de laatste opiniepeilingen zijn veel mensen blij dat de huidige coalitie zwaar verliest. Maar als je het knipje legt bij de 6 establishment partijen (en GL is gek genoeg erg salonfähig)… VV’, C’A, ’66, CU, PvdA en GL… dat is nog steeds een aardige meerderheid. Ik denk dat die 6 elkaar probleemloos zullen gaan vinden. Meer dan de helft van het electoraat vindt de huidige gang van zaken blijkbaar nog altijd prima. Ik heb geweldige vrienden, we geven elkaar ruimte om anders te denken… Maar het conformisme (we moeten het klimaat redden), en de goedgelovigheid (Rutte heeft het beste met NL voor) is ongelooflijk.

D66 en GL vind ik eigenlijk goede politieke partijen. Afschuwelijke standpunten. Maar ontzettend duidelijk. De PvdA zou een belangrijke rol moeten hebben, maar heeft die “A” compleet verloochend, kan niks, volslagen onbetrouwbaar. Maar het CDA en VVD – toch partijen die decenia lang de peilers van de NL politiek vormden… dat vind ik de ergsten. Wat ze beweren of beloven komt niet langer overeen met wat ze doen.

Ik hoop van ganserharte dat FvD zich goed ontwikkeld. Want ik vind Baudet nou niet bepaald de beste debater (in de kamer). En zn ideeen vind ik vaak ook “onaf”. Nexit-ideeen zijn denk ik onvermijdelijk. Maar voor ons is dat nog moeilijker dat voor UK. Hoe ga je de centrale bank weer volwaardig en zelfstandig maken? Als je een gulden weer invoert… volledig zelfstandig of koppel je hem aan andere munt. Nog veel huiswerk, lijkt me.

Bosgeus
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  "Buurman Bazarov"

PvdA heeft DENK opgezet en in het verleden, gastarbeiders paspoorten gegeven. Een gevaarlijke partij. GroenLinks zijn oplichters van hun eigen stemvee, want ze staken bijvoorbeeld geen poot uit om de ADM ontruiming in Amsterdam tegen te gaan, hoewel Halsema toen al enige tijd burgemeester was en GroenLinks veruit de grootste partij daar. GroenLinks de kraakpandenontruimer.

Het zijn gewoon oplichters die gaan voor een vaste baan in de politiek. SP gooide ook haar eigen ruiten in, door antisemitisme te steunen ten aanzien van Israël. Eerlijke linkse partijen zijn er niet, ook de klimaatgekte is een leugen. En of PVV werkelijk de moskeeën gaat sluiten als ze in de coalitie komen is ook maar de vraag. Wilders zegt dat moslims Nederlands moeten leren, dan krijgen we die volgelingen van de pedofiel M. nooit meer weg en bespioneren ze ons.

Ik zie het somber in.
Het programmapunt van een miljard extra voor politie door FvD acht ik rampzalig, de PvD lijkt meer op de partij tegen de dieren, VVD is hetzelfde als GroenLinks.

Frans B
Frans B
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als je met VVD en CDA in een kabinet gaat zitten, kun je alle hoop op een referendum wel opgeven.
Overigens zie ik dat idee aan het begin van het artikel, van een minder gecentraliseerde EU,wel zitten.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Eens, vwb CDA en VVD. Maar het was “referendumpartij” D66 dat het referendum definitief afschafte. Al stond dat uiteraard niet in hun verkiezingsprogramma. En ik gok dat partijen als PvdA en GL ook niet staan te springen om meer referenda over de EU.

“Minder centralisatie” in een volledig gecorrumpeerd rottend lijk is geen oplossing. Zoals de column al aangeeft; dat de EU faalt is geen vergissing. Dat is de bedoeling. Elke keer dat de EU faalt krijgt de EU namelijk meer macht.
Betalen we te weinig aan de NATO?
Gewoon daarnaast een eigen EU-leger opbouwen!
Waarom zou je een decennialang goed functionerende organisatie behouden, als je ook iets veel duurders kunt laten opzetten door ongeïnformeerde bureaucraten?
Nou dan !

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

@ Arie.
Ik zie het opbouwen van een EU-leger met grote vrezen tegemoet.
Ik denk n.l. dat de EU-“leiding” een geheel andere reden heeft om een dergelijk leger op te bouwen.
Ik denk daarbij, mogelijk, wel erg primitief of minnetjes; ik zie ’t als volgt : als in bijv. Frankrijk een revolte onder de bevolking zou uitbreken zullen géén Franse troepen worden ingezet om de burgers ff mores te leren; daarvoor gebruiken de Fransen alsdan buitenlandse militairen, uit bijv. Duitsland, én andersom.
Grandma-lover Macron zal dan zeggen : “Het waren géén Franse troepen die dat deden, mensen !” Ik weet n.l. wel zeker dat de EU-bevolking de huidige deplorabele toestand in hun resp. landen niet nog erg lang zullen pikken.
Het is de hoogste tijd voor verandering c.q. verbetering ná alle beloften die zijn gedaan door de diverse “leiders”.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

@ Karton
Dat heb je goed gezien.
Het is de Stalin methode, die gebruikte ook altijd troepen met een andere etnische achtergrond dan de lokale bevolking om druk uit te oefenen en opstanden neer te slaan.
Het eerste begin hebben we inmiddels zelfs al gezien; in Parijs heeft een paramilitair korps EU orde troepen van gemengde nationaliteit, Eurogendfor geheten, al meegeholpen om de “Gilets Jaunes” weg te knuppelen.
Het totalitaire monster heeft zijn eerste stapjes al gezet.

Bosgeus
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Belachelijk, die links-rechts gekte.

CDA neemt er afstand van, dus kan met iedereen in coalitie. Zo heeft ze in de vorige eeuw decennia lang de macht kunnen grijpen. Nog steeds zit CDA telkens in de coalitie. Omdat het CDA lukt strategisch buiten de rechts-links dialectiek te blijven.

Drs. Janmaat had dit door, zette daarom de Centrum Democraten op. Centrum betekend, niet links of rechts, maar eenheid van het volk.

FvD moet allereerst stemmen van d66 scoren, want dat is de partij die het meeste op die van hen lijkt. In naam. Van PVV kunnen ze beter afblijven, want ze creëren daarmee alleen lastige vijanden. PVV is afhankelijk van veel en dure beveiliging, hun betoog kunnen andere partijen zich niet veroorloven.

Van de linkse partijen, zijn er alleen bij de SP wel oren naar een Nexit, dus een coalitie met de SP zou geambieerd kunnen worden voor een Nexit. Niet met VVD of CDA, die twee moeten in de oppositie voor Nexit.

PVV heeft regelmatig beleid voor armenzorg, maar bij FvD nog niets van gezien. Integendeel, dus zo’n partij moet niet met andere rechtse partijen in coalitie. Bovendien, elke partij schiet zichzelf in haar been, door zich als rechts te willen profileren. VVD heeft zowat hetzelfde beleid als GroenLinks, globalisme is een betere term daar voor.

29
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen