Reactie op artikel Robert Bor over 97%-consensus klimaatwetenschappers

Menselijke oorzaak global warming staat vast

Reactie op Robert Bor over 97% consensus klimaatwetenschappers opiniez

CC0

 

Robert Bor bekritiseert in zijn OpinieZ-column van 12 februari de bekende studie over de 97% consensus binnen de klimaatwetenschap. Daarbij schuwt hij sterke woorden als “manipulatie” en “fraude” niet. Maar de argumenten die hij naar voren brengt snijden geen hout. Uit meerdere, onafhankelijke studies blijkt dat verreweg de meeste klimaatwetenschappers het eens zijn dat de aarde opwarmt door toedoen van de mens. En dat is logisch, als je de wetenschappelijke achtergrond begrijpt waaruit dat blijkt.

Dit artikel is een coproductie van Bart Verheggen (Docent aard- en klimaatwetenschappen, Amsterdam University College, AUC) en Bart Strengers (Klimaatonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving, PBL)

Waar komt de 97% vandaan?

Er zijn meerdere studies die op een consensus van 97% komen binnen de klimaatwetenschap. Sommige hiervan zijn op basis van enquêtes onder klimaatwetenschappers, en andere, waaronder de bekende studie van John Cook, concluderen dat op basis van de wetenschappelijke literatuur. Dat er brede overeenstemming is over de grote lijnen (de aarde warmt op, en dat komt voornamelijk door de menselijke uitstoot van broeikasgassen) blijkt ook uit het feit dat zo’n beetje elke wetenschappelijke organisatie die er toe doet, zoals academies van wetenschappen en organisaties van relevante vakgebieden, deze conclusies onderschrijft.

 

En niet onbelangrijk, uit deze veelheid aan studies komt ook naar voren dat de mate van overeenstemming sterker is onder groepen met meer relevante expertise. Zo is de consensus hoger onder publicerende klimaatwetenschappers dan onder aardwetenschappers in het algemeen. Dat is ook vrij logisch: die eerste groep weet er waarschijnlijk meer van.

Er is consensus, dus het is waar?

Nee, zo simpel is het nu ook weer niet. Maar als het overgrote deel van de deskundigen het ergens over eens is, dan zegt dat wel iets. Dit zijn namelijk de mensen die zich vaak hun hele beroepsmatige leven in het klimaat hebben verdiept. Het is niet heel waarschijnlijk dat ze er allemaal totaal naast zitten. Bovendien blijken klimaatwetenschappers steeds weer in staat om de claims van aanhangers van alternatieve theorieën te weerleggen met inhoudelijke argumenten. Die weerleggingen blijven steevast onbeantwoord.

Natuurlijke factoren?

In Nederland zijn er geen actieve klimaatwetenschappers die menen dat de huidige opwarming voornamelijk door natuurlijke factoren zoals de zon wordt veroorzaakt. Logisch ook, want uit metingen blijkt dat de energie die we van de zon ontvangen licht gedaald is de afgelopen ca. 60 jaar. Dat kan de relatief snelle opwarming in die periode dus niet verklaren. Vulkaanuitbarstingen zorgen voor een tijdelijke afkoeling door de stofdeeltjes die ze de lucht in blazen. De hoeveelheid CO2 die vulkanen uitstoten verbleekt bij wat wij door het verbranden van fossiele brandstoffen emitteren.

Menselijke oorzaak

Het is één ding om te weten dat natuurlijke factoren niet verantwoordelijk zijn voor de huidige opwarming, maar hoe weten we dan zo zeker dat het aan ons ligt? Daar zijn meerdere, onafhankelijke bewijslijnen voor:

  • Uit de klassieke natuurkunde weten we dat sommige gassen infraroodstraling absorberen. Door die eigenschap belemmeren deze zogenaamde broeikasgassen het warmteverlies van de aarde. Dus: hoe meer broeikasgassen in de atmosfeer, hoe warmer de aarde zal zijn. De fossiele oorsprong van de extra CO2 volgt ondubbelzinnig uit een veelheid aan metingen.
  • Het klimaat is altijd al veranderd, zo wordt vaak terecht gezegd. Maar in plaats van dat dat zou aantonen dat de mens er nu dus niets mee van doen heeft, is het tegendeel het geval. Want wat blijkt? CO2 speelde juist vaak een sleutelrol in die klimaatveranderingen in het verre verleden. En dat is nu niet anders. Behalve dan dat de CO2-concentratie nu ongekend snel toeneemt, en dat wij daar de oorzaak van zijn door het op grote schaal verbranden van fossiele brandstoffen.
  • Er zijn specifieke veranderingen in het klimaat die als een soort vingerafdruk verraden dat een versterkt broeikaseffect als het ware de dader is (zie figuur hieronder). Zo warmen nachten sterker op dan dagen. Dat is inderdaad wat je verwacht als de opwarming door een versterkt broeikaseffect wordt veroorzaakt. Als het aan de zon zou liggen zou het precies andersom zijn.
  • In klimaatmodellen wordt de huidige kennis bij elkaar gevoegd om te bekijken hoe goed we het klimaatsysteem begrijpen. En dan blijkt dat we de gemeten opwarming heel goed kunnen verklaren als we zowel natuurlijke als menselijke oorzaken meenemen. Maar niet als we onze emissies weglaten. De opwarming is duidelijk veel sterker dan wat je op basis van slechts natuurlijke variatie zou verwachten.

 

Kritiek op één van de 97% studies

Richard Tol, die in Bor’s column ook wordt genoemd, probeerde aan te tonen dat Cook’s 97% studie tot een heel andere conclusie kwam dan vergelijkbare studies. Als auteur van één van die andere studies was mij meteen duidelijk dat Tol’s argumentatie op los zand berust. Zo hadden wij bewust ook een groep skeptische publicisten uitgenodigd om onze enquête in te vullen. Vervolgens baseert Tol één van zijn schattingen van de wetenschappelijke consensus op wat deze uitgesproken skeptische groep denkt. Dit is vergelijkbaar met aan creationisten vragen hoe ze over de evolutietheorie denken, en op basis daarvan concluderen dat de wetenschappelijke consensus over evolutie toch echt niet zo hoog is als wel wordt beweerd.

De auteurs van andere, vergelijkbare studies waren eveneens van mening dat de kritiek van Richard Tol kant noch wal raakte. “This is by no means a correct or valid interpretation of our results”, schreef William Anderegg bijvoorbeeld. Anderen waren nog scherper in hun kritiek: “completely misleading and misrepresenting our study”.

John Cook en co-auteurs schreven heel duidelijk op wat zij vonden: “Among abstracts expressing a position on AGW, 97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming.”

In tegenstelling tot wat Tol beweert komt dit overeen met de beoordeling van auteurs van de onderzochte artikelen zelf. Een groot deel van hen werd namelijk gevraagd om hun eigen artikel te beoordelen volgens dezelfde procedure als Cook en medewerkers dat hadden gedaan. Dat bevestigde hun conclusie van 97% en laat zien dat de methodologie robuust is toegepast.

En de ‘neutrale’ groep?

Volgens Bor hadden de artikelen waarin geen uitspraak werd gedaan over de oorzaak van de huidige opwarming meegenomen moeten worden in de analyse. Laten we eens kijken hoe die benadering zou uitpakken als je dat op een ander vakgebied zou toepassen. Stel, je onderzoekt een grote hoeveelheid wetenschappelijke biologie-artikelen en bekijkt hoeveel daarvan zich in het abstract uitspreken voor of tegen de evolutietheorie. Van de artikelen die daar een uitspraak over doen zal de overgrote meerderheid de evolutietheorie onderschrijven.

Maar de meesten (bijvoorbeeld >90%) zullen er geen uitspraak over doen. Op basis daarvan kun je toch niet beweren dat de mate van consensus over evolutie minder dan 10% is? De artikelen die daar geen uitspraak over doen moet je natuurlijk buiten beschouwing laten. Die gingen blijkbaar over een ander onderwerp of de auteurs vonden het niet nodig er een uitspraak over te doen. Je kunt in ieder geval niet zomaar concluderen dat ze er geen mening over hebben. Dat weet je namelijk niet. En het is bovendien heel onwaarschijnlijk.

Conclusie

De kritiek op John Cook’s 97% studie is ongefundeerd. Daarnaast komen ook vele andere studies op een grote wetenschappelijke consensus, in de meeste gevallen tussen de 90% en 100%. Die hoge mate van overeenstemming onder wetenschappers is een logisch gevolg van de sterkte van de bewijsvoering, waaruit blijkt dat de huidige opwarming grotendeels door de mens wordt veroorzaakt. Wat we daaraan willen doen is een maatschappelijk-politieke vraag. We pleiten ervoor om de wetenschappelijke inzichten onvervormd mee te nemen in die maatschappelijke discussie.

Over de auteur

Bart Verheggen
Bart Verheggen
Docent aard- en klimaatwetenschappen, Amsterdam University College

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
62 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is altijd goed om een tegengeluid te horen in Opiniez. Jammer dat het niet makkelijk is om e.e.a. af te wegen tegen de ideeën van Kees de Lange op dit vlak: 1. de modellen hebben weinig voorspellende waarde; 2. de metingen zijn onbetrouwbaar en tegenstrijdig; 3. wereldwijd loopt men ook niet zo hard als in het klimaatakkoord; 4. de voorgestelde energietransitie met windmolens en zonnepanelen en warmtepompen werkt niet en heel duur; 5. Met het vernietigen van de nationale energieinfrastructuur is heel veel geld gemoeid, terwijl het juist goed gebruikt zou kunnen worden. Ik zou daar aan willen toevoegen dat de polarisatie in Nederland toeneemt. Rutte 1, 2 en 3 hebben veel gesloopt en niets bereikt: we hebben de afgelopen 10 jaar een aantal grote verslechteringen gezien: supergespannen woningmarkt, enorme massamigratie, sluipende ontdemocratisering, transferunie, islamisering, afbrokkelende verzorgingsstaat, belastbaarheidslimiet zelfredzame burger, voorthollende globalisering. Uit de koker van dezelfde regeeerders die dit allemaal hebben veroorzaakt of hebben laten gebeuren komt nu het klimaatakkoord. De kosten zijn enorm, maar worden zo goed en zo kwaad als het kan geheim gehouden. Alternatieven worden niet in beschouwing genomen. Rond de verkiezingen toetert men van alles, maar het partijkartel is onbetrouwbaar gebleken. Dus die laatste zin in het stuk van Verheggen is wel heel makkelijk geuit: “We pleiten ervoor om de wetenschappelijke inzichten onvervormd mee te nemen in die maatschappelijke discussie.” Ja, ja. Welke ‘onvervormde’ inzichten, welke ‘open’ discussie? De politiek en de MSM spannen samen. Mensen met een andere mening worden verketterd of gedemoniseerd. Zie wat er wordt gedaan met de uiterst redelijke FvD. Toedeliedokie, denk ik dan.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Exact, er is helemaal geen klimaat discussie, en men wil ook helemaal geen klimaatdiscussie, het enige dat men wil is klimaat-lobby verlanglijstjes realiseren.
De nog prille klimaat discussie is jaren geleden in de slaap vermoordt door argument arme maar fondsen rijke clubjes met milieu gerelateerde politieke en economische belangen.
En als je nu naar “klimaat verdragen” en aan zogenaamde “klimaattafels” bekokstoofde “oplossingen” kijkt dan zie je ook dat het allemaal enkel maar om geld draait, geld dat of in de zakken van de klimaat industrie opportunisten moet eindigen, of wereldwijde socialistische nivellering moet gaan dienen.
Als de Bartjes echt wat hadden willen bijdragen dan hadden ze een overtuigend wetenschappelijk onderbouwt argument voor de man made global warming case afgeleverd, en geen heel epistel dat er enkel toe dient de lezer er van te overtuigen dat “consensus” net zoiets is als wetenschappelijk bewijs.
Waaruit ik dan afleid dat de Bartjes blijkbaar ook argument arm zijn waar het op man made global warming aan komt.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Ik ga er van uit dat Bart Verheggen oprecht gelooft in wat hij zegt. En ik kan zelfs niet uitsluiten dat er een verband tussen co2 uitstoot en opwarming zou kunnen zijn; dat kan niemand.

Probleem is vooral dat het besproken argument niet deugt; “97% van de wetenschappers vindt dat”. In die 6 woorden zitten 2 drogredenen; argumentum ad verecundiam (autoriteit) en ad populum (meerderheid). Is dat het beste dat de klimaatlobby te bieden heeft?
En het is nog veel erger. Want in het verengde daarvan worden al snel 2 andere drogredenen gebruikt; de ad hominem en de stropopredenering. Zoals bleek uit de affaire Dobbelsteen; inhoudelijke kritiek op de energietransitie werd afgedaan als “klimaatontkenning”, terwijl de schrijvers niks over klimaat hadden geschreven.
https://opiniez.com/2019/01/05/de-affaire-van-dobbelsteen-nader-bekeken/robertbor101/

Voor bepaalde linksextremisten (Halsema, Hiemstra, NPO, Volkskrant, etc) is het “97% argument” zelfs een excuus om censuur en dictatuur te bepleiten. Dat staat allemaal lichtjaren ver af van elke denkbare vorm van wetenschap.

Gurtie
Gurtie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Luister naar de podcast 15 van Robert Jensen
Dan schrik je je rot als je hoort hoe ze aan die 97% komen…….

Roger
Roger
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Over het niet kunnen uitsluiten van een verband tussen CO2 uitstoot en opwarming: dit is zoiets zeggen als: ik kan niet uitsluiten dat de zwaartekracht de oorzaak is van de val van de appel uit de boom. Wat ik bedoel te zeggen: het opwarmende effect van CO2 staat buiten kijf. De mens is de oorzaak van een snelle toename van dit gas in de atmosfeer, en dat veroorzaakt de opwarming. Alle andere mogelijke oorzaken zijn geanalyseerd en hebben zelfs een negatieve netto bijdrage. Het staat dus vast. Twijfel zaaien is leuk, maar slaat inmiddels nergens meer op. Daarnaast is de werking van een broeikasgas elementaire natuurkunde en is de opwarming al voorspeld ruim voordat deze plaatsvond. Natuurkunde werkt.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Roger

@Roger,

Nee, de rol van co2 staat dus niet vast. Uit ijsboringen lijkt het omgekeerde; opwarming leidde tot co2 stijgingen. Maar zelfs dat verband is niet vaststaand bewezen, zoals bijvoorbeeld de zwaartekracht dat wel is.
Daarom kunnen de huidige klimaatmodellen alleen de toekomst voorspellen; op het verleden blijken ze toevallig steeds “even niet te werken”…

Probleem is dat de zogenaamde “consensus” onder klimaatalarmisten vooral wordt afgedwongen, zie het schandaaltje rond climategate. Het is niet voor niets dat sceptici vaak pas na hun pensioen met kritiek durven komen; anders kunnen ze hun carrière wel vergeten. Daar is weinig wetenschappelijks aan.

Onder die omstandigheden kunnen alarmisten met cijfers sjoemelen, zie het KNMI dat de temperaturen tussen 1901 en 1951 kunstmatig verlaagde, waardoor 17 van de 23 hittegolven “verdwenen”.
https://klimaatgek.nl/wordpress/2018/09/23/het-raadsel-van-de-verdwenen-hittegolven-deel-5/
NASA deed iets soortgelijks; als de huidige temperatuur niet stijgt, moeten we het verleden “kouder maken”. En aldus geschiedde.
https://climatism.blog/2014/02/09/global-warming-is-the-greatest-and-most-successful-pseudoscientific-fraud-in-history/

Kijk, als ik het KNMI en de NASA al niet kan vertrouwen, hoe zit dat dan met die ontelbare subsidie-afhankelijke onderzoekers in de derde wereld?

Roger
Roger
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Helaas, u sleept er van alles bij, maar laten we terugkomen op CO2. Allereerst: er is inderdaad sprake van een positieve feedback loop. Meer CO2 zorgt voor opwarming. Maar meer opwarming zorgt ook voor meer CO2. Het feit dat verschijnsel A verschijnsel B versterkt, betekent niet dat verschijnsel B niet ook verschijnsel A kan versterken.

Maar nu is de door de mens extra toegevoegde CO2 de trigger die het proces in werking zet. Dat weten we al heel lang; het is elementaire natuurkunde, ondanks uw tegenwerpingen, waar u geen verklaring voor geeft, alleen stelt dat het zo is. Dat overtuigt niet.

Uw complottheorieën over KNMI en NASA zijn een ander onderwerp, waar ik nu niet op in ga.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Roger

@Roger,

In een discussie over opwarming zijn controleerbare gegevens over opwarming natuurlijk wel degelijk relevant.

Als meer co2 = meer opwarming, dan is het relevant te weten of co2 uitstoot en opwarming inderdaad ongeveer gelijk op gaan. Dat blijkt niet zo te zijn, en daarom wordt er met gegevens gesjoemeld.
Dat controleerbare feit kun jij niet weerleggen. En dus roep je dat we geen feiten over opwarming bij een discussie over opwarming mogen slepen.
Dat overtuigt net zo min als de oproepen tot klimaatcensuur van oa Halsema, Hiemstra, van den Dobbelsteen en andere linksextremisten.

Je hebt het over “we” (stakende scholieren?), maar de wetenschap is helemaal niet zo eensgezind als de geïndoctrineerde scholieren. En dat is logisch, want klimaatmodellen die niet het verleden kunnen voorspellen deugen niet. Punt. Dat is net als een glazen bol die niet kan “voorspellen” wanneer de 1e en 2e wereldoorlog begonnen, maar zogenaamd wel kan voorspellen dat de 3e wereldoorlog in 2034 op 6 februari om 4 uur ’s ochtends begint. Ik geloof daar niet in, en dat zou jij ook niet moeten doen.

Roger
Roger
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Arie, je bent in de ban van wat jij linksextremisten noemt. Ik zou het fijn vinden als je een paar graadjes afkoelt. Niet iedereen is links-extremist.

Meer CO2 leidt tot opwarming, dat staat vast. Wat niet vast staat is hoeveel. Daar worden dus modellen op ontwikkeld, om dat te kunnen voorspellen. Die modellen worden continu gecalibreerd. Dat kan jou niet bevallen, maar dat is hoe het werkt. Die modellen worden dus af en toe aangepast. Gek hè. Ondertussen blijft de temperatuur stijgen.

Wat mij niet bevalt aan je betoog is dat je iedereen op een hoop gooit. Het zijn allemaal links-extremisten, daar hoef je niets van aan te nemen, is de teneur.

Ten eerste is niet iedereen die de klimaatproblematiek serieus neemt een links-extremist, ten tweede is de klimaatproblematiek te serieus om af te doen als speeltje van die groep.

De klimaatproblematiek trekt zich ondertussen weinig aan van ons gekissebis, en wordt elk jaar erger. Dat kun je ontkennen, maar daarmee ben je onderdeel van het probleem, niet van de oplossing.

En trouwens. ‘We’: dat is de wetenschap. Die draagt ons dingen aan, ook jou. Het is misschien ongemakkelijk, maar je kunt niet gaan cherry picken in de wetenschappelijke winkel. Toch is dat wat je doet. De wetenschap is ontzettend veel eensgezinder dan jij zegt. Waarom zou je je aansluiten bij een zeer kleine minderheid? Omdat je dat beter uitkomt. Omdat je dan niets hoeft te veranderen. Hoe kortzichtig kun je zijn?

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Roger

@Roger
Het koppelen van een pertinente vette leugen (Ondertussen blijft de temperatuur stijgen) aan een kleine halve waarheid (Meer CO2 leid tot opwarming, dat staat vast. Wat niet vast staat is hoeveel) is een tamelijk onfrisse discussie truc.
En dit is niet de eerste keer dat je hem gebruikt.
Trappen we hier niet in mijn beste…

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Roger

@Roger,

Je gaat niet in op de controleerbare feiten die ik noemde, zoals het gesjoemel met temperatuurmetingen.

In plaats daarvan kom je met een stropop; een officiële drogreden. Want ik gebruik het woord “linksextremist” echt niet voor serieuze wetenschappers. Ik gebruikte dat woord voor lieden die letterlijk pleiten voor klimaatcensuur. Anders dan jij denkt gaan censuur en wetenschap namelijk totaal niet samen. Net zo min als zorgvuldig gemeten cijfers naderhand aanpassen aan je hypothese samengaat met wetenschap. Net zo min als stropoppen en andere drogredenen samengaan met echte wetenschap.

En over drogredenen gesproken, je hebt kennelijk deze hele discussie gemist. Die gaat niet alleen over het feit dat die “97% consensus” deels gelogen en deels afgedwongen is.
Ook is meermaals herhaald dat die simpele slogan bestaat uit 2 drogredenen; argumentum ad verecundiam (autoriteit) en argumentum ad populum (meerderheid). Waarom zou ik me daarbij moeten aansluiten?
Alleen maar omdat dat het sterkste argument van de klimaathysterici is?

Ron
Ron
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Roger

Dag mijnheer Roger,
Eerder vroeg ik mijnheer Verheggen welke variabelen (parameters voor de grootte van de bijdrage) en hun interactie, allemaal een rol spelen bij de conclusie dat CO2 de reden is dat de nachten warmer worden als gevolg van CO2. De heer Verheggen reageert niet. Nu lijkt het er op dat u ook deskundig bent op dit gebied. Kunt u mij wijzer maken hieromtrent?

Petra
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Roger

En is een beetje opwarming dan erg voor Nederland?

Volgens mij niet.

De eventuele negatieve gevolgen zijn voor een fractie van wat we nu gaan weggooien op te lossen, dus laat het maar lekker een paar graden warmer worden.

Ron
Ron
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Roger

Natuurkunde (zwaartekracht?)
De meest banale verschijnselen worden geregeerd door de tweede wet van de thermodynamica. Een appel valt op de grond. Waarom? Je leest vaak dat het is omdat de appel zich verplaatst naar ‘de laagste energietoestand’, die beneden is. Maar waarom zou de appel zich naar de laagste energietoestand moeten verplaatsen? Waarom zou hij energie moeten verliezen als energie behouden blijft? Het antwoord luidt dat als de appel de aarde raakt, hij die verwarmt: zijn mechanische energie wordt omgezet in warmte, en dan is er geen weg meer terug. Als de tweede wet van de thermodynamica niet bestond, als er geen warmte bestond, dan zou de appel blijven stuiteren en nooit tot stilstand komen.

Ron
Ron
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Roger

Dag heren Verheggen en Roger,
Misschien is het beter om het over een oplossing te hebben waarbij de vraag wie of wat ergens wel niet oorzaak/gevolg van is, maar wel voor een ieder wat te halen is: Kernenergie. U beiden hoeft zich geen zorgen meer te maken over CO2 en ik hoef mij geen zorgen meer te maken over mijn energierekening en de toekomst van mijn kleinkinderen.
Dat we allemaal het beste met iedereen en het milieu voor hebben, dat spreekt voor zich.

Petra
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

En wat als het nou inderdaad waar zou zijn? Onwaarschijnlijk, maar toch?

Is het dan logisch dat de mensen in een landje waar een paar graadjes warmer best prettig zou zijn krom gaan liggen om hun CO2 uitstoot te verminderen, terwijl al het volk in warmer orden, die dus liever geen opwarming zien, gewoon door gaan met CO2 uitstoten?

Tja, daar hebben ze de stijging van de zeespiegel voor bedacht, maar voor een zeer kleine fractie van de ongeveer 1000 miljard Euro die we nu van plan zijn weg te gooien, zouden we de kustverdediging en rivieren op orde kunnen krijgen, zodat dat argument geen hout meer snijdt.

Zeg het maar. Economische zelfmoord of straks half Maart lekker in T-shirt een biertje drinken op het strand van Scheveningen?

Aan u de keuze in de a.s. verkiezingen.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

ik geloof er niks van.
Er zijn ook warme periodes geweest waar het nu niet meer zo warm is, is uit opgravingen gebleken.
Ik ben geen deskundige, maar het verhaal van dhr Bor vind ik geloofwaardiger dan het verhaal van dhr Verheggen.
Ook bijdragen van prof Kees de Langen op Opiniez.com wijzen eerder in een sceptische visie dan in de 97 % kliek.
ook de bijdragen op elsevier.nl van dhr Rozendaal geven geen aanleiding te denken dat wij ineens allemaal een halve ton moeten investeren om van het gas af te moeten omdat we allemaal ineens op aardwarmte of zonne of wind energie moeten en onze huizen voor een groot bedrag moeten isoleren en vloeren er uitbreken omdat je vloerverwarming erbij moet aanschaffen.
Allemaal elektrisch rijden is ook niet haalbaar en hoe wordt DIE energie opgewekt? en waar laat je al die afval van accu’s die na een paar jaar weer gerecycled moeten worden of de produktie van grote accu pakketten. Hoe komen we aan al die grondstoffen?..
De gehaastheid waarmee de overheid ons overvalt is niet normaal.

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ondanks mijn geringe kennis betr. het klimaat-gebeuren, blijf ik vierkant achter de heer Bor staan, althans, achter zijn mening.
Ik blijf van mening dat we bedonderd worden door mensen, die zich veelal “wetenschappers of deskundigen” noemen op dit gebied. Zij zouden dat kunnen doen om bijv. veel aandacht te genereren en/of een goed belegde boterham te verdienen. Dat zij bijval krijgen vanuit de politieke hoek is navenant : “politici” verschuilen zich, indien mogelijk, graag achter “wetenschappers en deskundigen”, zodat zij later kunnen zeggen : “Ik citeerde een wetenschapper/deskundige, dus mij treft geen blaam.”

Frans B
Frans B
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Met andere woorden: ik weet van niks, ik heb geen enkel inhoudelijk argument, maar dat andere verhaal bevalt me beter, dus die heeft gelijk!

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

@ Frans B.
Een ieder mag mijn reactie interpreteren zoals hij/zij wenst.
Het meest eenvoudige zou zijn : “de uitleg die het meest “wetenschappelijk” overkomt, daarmede ben ik ’t eens”. Ik ben ervan overtuigd dat veel “wetenschappers” dáár hun aanhang vandaan halen. Ook ú lijkt mij zo’n typetje : “Meneer de “wetenschapper” zegt het, dus zal het wel waar zijn”. Ik loop in ieder geval niet met de heulende meute mee, Frans; en daar mag u van vinden wat u wilt, dát mag nog net in dit landje.

Frans B
Frans B
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Nog steeds geen inhoudelijk argument.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

@Frans B,

De reactie van karton is misschien weinig inhoudelijk, voor die van u geldt hetzelfde.

Sterker nog; deze hele discussie draait om het argument “97% van de wetenschappers vindt dat”… Maar in die 6 woorden zitten al 2 drogredenen verstopt; argumentum ad verecundiam (autoriteit) en argumentum ad populum (meerderheid).
En precies die 6 woorden / 2 drogredenen zijn dus het “sterkste” argument van de klimaatlobby. En gebaseerd op een soort onvolledige enquête van een klimaatactivist die zelf niet in de richting van klimaat of statistiek gestudeerd heeft. Naast genoemde drogredenen gebruikt de klimaatlobby ook graag drogredenen als ad hominem (“klimaatontkenner”), en natuurlijk censuur.

Ik ben altijd een groot fan van de wetenschap geweest. Daarom irriteert het me dat grote groepen linkse “wetenschappers” pertinente onzin verkondigen over uiteenlopende onderwerpen. Google maar eens op kwakzalvers als Stapel, Wekker, Berger, Vonk, noem maar op. Luister naar de “experts” op de MSM die roepen; “streng straffen helpt niet”, “islam = vrede”, en “meer wegen = meer files”, etc. Terwijl iedereen met een beetje algemene ontwikkeling kan uitleggen waarom die slogans niet kloppen.
Over de geplande energietransitie horen we de experts niet, terwijl die onhaalbaar en onbetaalbaar is, èn uitermate slecht voor het milieu.

En ondertussen organiseert een EU-subsidiespons massaal spijbelen voor het klimaat. Jazeker; de groene khmer zetten als vanouds weer kinderen in. Achter “youth for climate” zit gewoon een EU-subsidiepot.
https://cultuurondervuur.nu/betrapt-europese-commissie-blijkt-drijvende-kracht-achter-het-klimaatspijbelen/

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

@ Arie.
U heeft volkomen gelijk.
De reactie van de door u genoemde figuur is nu typisch “wetenschappelijk onderbouwd”.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Om al eens mee te beginnen is het begrip consensus van generlei waarde in de wetenschap.
Zo was ooit 99% van de wetenschappers het erover eens dat de aarde plat was, en het centrum van het universum.
Dan is er de welbekende aanname dat de aarde serieus aan het opwarmen is, waar nog altijd geen wetenschappelijk bewijs voor bestaat.
Dan is er vervolgens de aanname dat dit het gevolg is van een stijgend CO2 niveau, terwijl ijskernboringen aantonen dat CO2 niveau stijging een gevolg is van opwarming, en geen oorzaak.
Maar om het even of de aarde nu wel of niet aan het opwarmen is, zo ja waarom, en of dat dit dan wel of geen probleem is, de gigantische milieu olifant in de kamer is en blijft explosieve bevolkingsgroei.
Zolang dit primaire probleem niet aangepakt wordt zijn ALLE discussies over milieu problematiek volslagen zinloos, dweilen met de spreekwoordelijke kraan open.
En ik moet dus de eerste pro-milieu partij / organisatie / whatever nog tegenkomen die dit primaire probleempje op de agenda heeft staan.
Zo vind de zogenaamd pro-milieu VN het bijvoorbeeld een groot probleem dat de bevolkingsgroei in Europa stagneert.
En bij partijen als GL en D66 komt bevolkingsbeperking in, met name, Afrika ook nooit aan bod.
Sterker nog, die partijen promoten juist zaken die de bevolkingsaanwas in Afrika enkel maar nog meer aanwakkert.
En dan kan ik dus enkel tot de conclusie komen dat het al deze clubjes blijkbaar toch om heel andere dingen te doen is dan om het milieu.

Frans B
Frans B
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

De oude Grieken wisten al dat de aarde rond was, dus als je in de eerste zin al met lariekoek aankomt, waarom zou ik dan verder lezen?

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

@ Frans B
Je hebt het over de tweede zin neem ik aan, is ook moeilijk natuurlijk voor linkse mensen, helemaal tot twee tellen.
Maar jij hoeft, wat mij betreft, mijn schrijfsels ook helemaal niet te lezen Frans B, door dat duimdikke massieve linkse hout voor jouw hoofd gaat namelijk toch geen zinnig argument heen kunnen dringen.
Op een zinnige reactie heb ik je verder ook nog nooit kunnen betrappen.
En op je gebruikelijke onzin zit ik eerlijk gezegd niet echt te wachten.
Toedeloe…

Frans B
Frans B
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Okay, laten we die tweede zin dan eens aan een onderzoek onderwerpen. “Zo was ooit (wanneer?) 99% van de wetenschappers (wie dan? En wie is die 1%?) het erover eens dat de aarde plat was (nee) en het centrum van het universum.” Dat laatste klopt wel, maar je haalt zoveel zaken door elkaar dat het toch bepaald geen overtuigend begin van je betoog is. Bovendien: dat men vroeger geloofde in een idee dat inmiddels onderuit is gehaald (aardbol als centrum van het heelal) zegt niets over hedendaagse wetenschap.
En om toch nog een beetje positief af te sluiten: dat punt over bevolkingsgroei snijdt wel hout.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

In de middeleeuwen dacht “de wetenschap” dat de aarde het middelpunt van het universum was, voor de platte aarde moet je een stuk verder terug in de tijd, nog voor het jaar nul, maar ook dat is ooit het officiële standpunt van de wetenschap geweest.
Moraal van het verhaal is dat wetenschap geen “meeste stemmen gelden” democratie is, nu niet, toen niet, en ook in de toekomst niet.
Men roept “er is consensus”; heel fijn, maar in de wetenschap is consensus van generlei waarde.
Men roept “de discussie is voorbij”; Oh ja? In de wetenschap is de discussie namelijk nooit voorbij.
Men roept “de klimaatwetenschappers hebben gezegd”; das knap, want klimaatwetenschappers bestaan helemaal niet, klimaat wetenschap omvat namelijk zo veel wetenschappelijke disciplines dat één individu deze helemaal niet kan bevatten.
Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar de essentie is dat de klimaatlobby een nooit behaalde overwinning claimt en elke werkelijke discussie angstvallig uit de weg gaat.
Reden daarvoor is natuurlijk dat hun paniekverhaal zuiver wetenschappelijke bezien één grote aanfluiting is, en dat weten ze.
Bewezen niet werkende computer modellen, bewezen gefraudeerd met gegevens en modellen om bij beoogde resultaten te eindigen, bewezen financiële afhankelijkheid van de klimaatlobby.
Een klimaatlobby die vuistdiep in media, politiek, en (klimaat)industrie zit, en er voor zorgt dat de andere kant van het verhaal geen onderzoeksfondsen krijgt, geen podium krijgt, en voor echte wetenschappers carrière zelfmoord inhoud.
En voor elke keer dat de NASA dan roept dat de aarde de afgelopen jaren is afgekoeld laat je de NOS dan gewoon tien keer roepen dat de aarde is opgewarmd, en dat “klimaatontkenners” fascisten zijn, en dan blijft de milieu kip gewoon lekker gouden eieren leggen.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

juist. DAT is de bedoeling. De milieukip moet goeden eieren blijven leggen voor de ‘elite’ en het gepeupel moet weer arm gemaakt en gehouden worden.

Jan
Jan
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Beste Frans, je hebt het perfect verwoord, geen speld tussen te krijgen !!

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@ Frans.
+++++.
Links denkend gepeupel, dat de “macht” van links ziet tanen, is tot heel veel valse en/of verdraaide conclusies in staat, dénken iets te lezen wat er totaal niet staat, kortom : met dat soort kun je beter geen kontakt hebben/houden, ze roepen en blèren maar wat, onverschillig waaróver, de waarheid kunnen zij echter nooit verdragen.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Ja, goed geconcludeerd, Frans. We worden bedrogen en bestolen door de dictators van de elite.

Theo Prinse
Theo Prinse
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er kan onmogelijk 97 procent van alle Wetenschappers zijn die de Anthropogenic Global Warming hypothese kunnen steunen want er is maar een miniscuul percentage van alle wetenschappers klimaat ‘wetenschapper’ en de overige wetenschappers hebben vanwege hun eigen vakgebied GEEN kennis van zogenaamde klimaat verandering.
Die 97 procent van alle KLIMAAT wetenschapperts betekent dat er 3 procent klimaat wetenschappers zijn die het ONEENS zijn met de AGW hypothese.

Gerard
Gerard
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

zeer juiste opmerking

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Gerard

@ Gerard.
Volkomen mee eens.
Het merendeel van de “wetenschappers” blèrt en roept datgene waar een klein deel van de bevolking achteraan holt.

hendrikush
hendrikush
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Mohammed heeft verklaard dat de aarde zich uitstrekt als een tapijt. Dat bewijst dat de aarde plat is. Miljarden mohammedanen zijn het daar over eens.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Niet mee eens, om een aantal redenen.
Om te beginnen blijft het “onderzoek” van milieuactivist Cook ongefundeerd omdat hij een grote groep wetenschappers niet meerekent. Zo werken creationisten inderdaad ook.

En verder de punten die ik eerder noemde;
1. Niet elke wetenschapper weet voldoende van het klimaat, of van statistiek (psycholoog Cook weet van beiden precies niks).
2. Wetenschap is geen democratie, de aarde bleek stiekem rond ondanks de consensus over de platte aarde in de vroege Middeleeuwen.
3. Een consensus die wordt afgedwongen is niks waard. Uit Climategate bleek dat afwijkende geluiden over klimaathysterie worden “bestraft” met ridiculisering, laster, boycot en uitsluiting.

Vooral dat laatste is essentieel. Het is niet zo raar dat veel klimaatsceptici pas na hun pensioen met allerlei kritiek kwamen. Wie dat halverwege zijn carrière doet kan zijn verdere loopbaan wel vergeten; en dat heeft niks meer met “wetenschappelijk debat” te maken. De hysterie waarmee linkse klimaatalarmisten andersdenkenden te lijf gaan (Hiemstra; “iedereen boven de 50 een spreekverbod”) doet denken aan de hysterie waarmee diezelfde linkse kerk tegenstanders van terrorisme, stenigingen, criminaliteit en grootschalige hongersnoden te lijf gaan.

Kenmerkend voor de armoede van de klimaathysterie is niet alleen dat ze frauderen met de cijfers. Zoals het KNMI dat 17 van de 23 hittegolven tussen 1901 en 1951 iet “verdwijnen”.
https://klimaatgek.nl/wordpress/2018/09/23/het-raadsel-van-de-verdwenen-hittegolven-deel-5/
Veel kwalijker is dat hun eigen beleid leidt tot méér co2 uitstoot. Dat maakt de claim dat sommigen klimaathysterici echt bezorgd zijn om het milieu nogal dubieus.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Ter aanvulling. Stel dat een klein percentage van de klimaathysterici echt bezorgd is om de invloed van co2 op het klimaat. Dan zou dat kleine percentage nooit voorstander kunnen zijn van pakweg 10.000 keer méér co2-uitstoot, dankzij onze energietransitie.

We moeten van het gas af, hoewel gas relatief schoon is. We moeten dus stroom gaan verbruiken, dat in gas- kolen- en bruinkool- centrales is opgewekt. Nu hebben de modernste gascentrales een rendement van zo’n 60%.
Maar daarna gaat er nog steeds elektriciteit verloren tussen de elektriciteitscentrale en uw meterkast (omzetting, transport etc).
En daarna is stroom helemaal niet zo’n effectieve energiebron. Een eitje koken op elektriciteit kost 3 x zoveel energie als op gas. Boiler voor uw douche idem dito. En verwarming; omdat warmtepompen ondanks investeringen van 70.000 per huis niet werken zijn ze vaak “hybride”, dus er is extra energie nodig voor de verwarming van uw huis.

En dan moeten we ook nog aan de elektrische auto. Ons stroomnet kan dat helemaal niet aan, temeer daar het opladen van een accu óók weer heel veel extra stroom kost vanwege rendementsverlies. verder zijn accu’s relatief zwaar vergeleken met hun vermogen; daarom is elektrisch vliegen onmogelijk.
De claim dat de energietransitie ons “slechts” een paar honderd miljard per jaar gaat koste is dus nergens op gebaseerd. Die kosten worden veel hoger, maar dat blijft nog even geheim.

En de co2 uitstoot zal alleen maar toenemen.
Maar wie dat zegt is een “klimaatontkenner”, en daarmee is de discussie gesloten. Net als in de Middeleeuwse “consensus” over de vorm van de aarde.

Viola
Viola
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Des te meer reden om China als grootste vervuiler aan te pakken Misschien een goed idee om daar eerst te beginnen ipv ……….

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Viola

@ Viola.
Ben ’t wel met u eens, maar uh………hoe moet Nederland nou China aanpakken ?
Nederland heeft zich helemaal uitgeleverd aan Rusland (gas) en aan China (medicijnen, hoorde ik zojuist op tv.)

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

>>We pleiten ervoor om de wetenschappelijke inzichten onvervormd mee te nemen in die maatschappelijke discussie.

Het is dit laatste zinnetje waar alle ellende vandaan komt. Voorlopig hebben we het alleen over de waarnemingen en de verklaring daarvan. Dat is al moeilijk genoeg. Wat moeten we doen dan? En kunnen we eigenlijk wel iets doen?

Door mensen als meneer Verheggen heb ik een diep wantrouwen tegen klimaatwetenschappers – zijn het wetenschappers, of zijn het activisten? Ik kan het steeds moeilijker zien.

Het rare is – als meneer Verheggen of Jesse Klaver of weet ik het wie… zou aankondigen dat ze vanuit een vergaderzaaltje in Den Haag even gaan regelen dat het volgende week mooi weer wordt. Is er niemand die dat serieus niemand. Maar iets oneindig veel moeilijkers – het klimaat ‘redden’ – daar draaien ze geke genoeg hun hand niet voor om. Dat is in hun ogen een hamerstuk. En mijn wantrouwen wordt des te meer gevoed doordat ze zich juist niet van rationele argumenten bedienen. Het is allemaal inspelen op emotie. En dat werkt… helaas.

Beste meneer Verheggen – ik pleit ervoor om wetenschappelijke inzichten niet te verwarren met beleid. Dat is wat u wel doet, en daarmee staat u op het punt om zwendel te gaan plegen. Mensen dwingen om spullen te kopen waar ze niks aan hebben, en die niets gaan bijdragen aan uw utopische doel – de wereldwijde termostaat een paar graden terug draaien.

NB – toch waardeer ik het artikel hoog. Omdat ik nou eenmaal voor discussie ben. En ik vind het erg goed dat Opiniez ook voor dit standpunt ruimte biedt.

Ron
Ron
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dag mijnheer Verheggen,
Zou u mij alle variabelen eens willen laten zien die meegnomen worden bij de conclusie onder het kopje Menselijke oorzaak, bullet 3:
‘Zo warmen nachten sterker op dan dagen. Dat is inderdaad wat je verwacht als de opwarming door een versterkt broeikaseffect wordt veroorzaakt. Als het aan de zon zou liggen zou het precies andersom zijn’, zodat ik mij daar eens in kan verdiepen?

Artikel waardering 5 sterren in het bijzonder voor Opiniez dat zij het publiceren.

Ron
Ron
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ron

variabelen zoals:
-heldere nachten bewolkte nachten (waterdamp grootste CO2 equiv)
thermische condensatoren:
-ieder 10 jaar neemt dakopp. Nederland 10% toe
-toename asfaltering
-toename glastuinbouw

Robina Vogel
Redacteur
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat ik zo merkwaardig vind aan het ‘consensusonderzoek’ is het volgende. De wetenschappers die de hypothese steunen dat de mens (grotendeels) verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde hebben alles in het werk gesteld om critici de mond te snoeren en verdacht te maken, en hun publicaties en onderzoeksgeld te blokkeren. Tevens verdoezelden ze zelf onwelgevallige gegevens en pasten grafieken aan om maar zo veel mogelijk gelijk te hebben. En daarna ga je een onderzoek doen naar ondersteuning van je eigen favoriete hypothese. Maar wat meet je dan? Het effect van je eigen indoctrinatie, lijkt me zo..
Afgezien daarvan brengt kuddegedrag de wetenschap geen stap verder, maar gaat het juist om innovatieve onafhankelijke geesten die dogma’s doorbreken en voor nieuwe inzichten zorgen. Die moeten zich in dit ‘wetenschappelijke’ klimaat zo ongeveer met een stengun bewapenen, of wachten tot ze met pensioen zijn. Dit staat toch haaks op hoe de wetenschap hoort te zijn?
Ik sluit me daarom aan bij Richard Tol: ‘Attempts to quantify the consensus on climate change are misguided, unconvincing and ineffective’ (‘The elusive consensus on climate change’, 2019, sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php).

Ron
Ron
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Robina Vogel

Dag mevrouw Vogel,
Vanochtend mijn strandwandeling in heerlijke bijna lente aandoende weersomstandigheden gemaakt. Ik kom al zestig jaar aan het Noordzeestrand van Koksijde tot Texel en weet u, de breedte van het strand is in al die jaren niet veranderd en de duinen liggen nog steeds op dezelfde plaats. (zeespiegelstijging?)

Daniël
Daniël
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er is iets geks aan de hand met Verheggens redenering over de neutrale groep. Hij stelt dat de artikelen in deze groep blijkbaar over iets anders gingen en het niet nodig vonden om een uitspraak te doen. Deze artikelen zijn daarmee irrelevant.

Dat zou betekenen dat er alleen maar artikelen waren die de AGW hypothese onderschreven, of die verwierpen. Dus alleen voor- en tegenstanders. Ik kan me moeilijk voorstellen dat er geen artikelen waren waarin de auteur een expliciet neutraal standpunt inneemt, en stelt dat we het (nog) niet weten.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Bart’s reactie op de film van Marijn Poels geeft aardig weer, waarom de -Bart stelt het zelf al- “actieve” wetenschappers zo voor global warming zijn. Een andere mening is goed voor een alternatieve voortzetting van je carriëre, als parkeerwachter ofzo.
Voeg daaraan toe, dat er enorme financiële belangen zijn, die de 97%-consensus graag in leven houden. Dan komen de argumenten van onze Bartjes wel in een ander daglicht te staan.

Bart stelt dat in het verleden klimaatverandering werd veroorzaakt door Co2. Toen waren er amper mensen, laat staan industrieén, auto’s etc. die die Co2 uitstoot veroorzaakten.
Waarom is de mens dan nu ineens wel verantwoordelijk voor de klimaatsverandering?

Kijk je naar de oplossingen die de klimaatrelie’s aandragen, dan moet onze levenswijze kapot. Zaken als mobiliteit, welvaart en genot moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft.
Daarbij is opmerkelijk dat die klimaatalarmisten zich vooral tegen onze levenswijze keren en de bevolkingsexplosie in Afrika negeren.

Want mocht de mens onverhoopt inderdaad verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering is de explosie van 230 miljoen mensen in Afrika in 1950 naar 4 miljard in 2100 toch beslist de olifant in de kamer.
Als je die mensen wilt huisvesten en voeden, moet je o.a. de oerwouden kappen.

Van 0plossingen als energie d.m.v. thoriumreactoren willen deze wereldverbeteraars vooral niets horen.
Je hoort die klimaatalarmisten ook niet over de massale kap van bossen in Canada, die dan naar Nederland worden verscheept om ze hier te verbranden.

Dit klimaatzaakje stinkt aan alle kanten.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een van de in deze materie heel interessante zaken waar (uiteraard met rede) nooit over gesproken wordt zijn de historische aanwezigheid van CO2 in de atmosfeer en de hoofdrol die CO2 speelt in het leven op aarde.
De hoeveelheid tegenwoordig in de atmosfeer aanwezig CO2 (400 ppm) vertegenwoordigt een procentueel bezien flinke recentelijk stijging.
Dat betekend echter niet dat er momenteel erg veel CO2 in de atmosfeer zit.
Historisch bezien fluctueert de hoeveelheid in de atmosfeer aanwezig CO2 namelijk tussen de 180 en 7500 ppm, de huidige 400 ppm is dus nog altijd een erg lage waarde.
Er wordt dus gewoon moedwillig met cijfers gemanipuleerd om een gewenst (rampzalig) beeld te schetsen.
En er wordt dus ook nooit gesproken over de cruciale rol die CO2 speelt binnen de processen die het leven op aarde in stand houden.
Er bestaat een CO2 drempelwaarde waaronder de meeste planten op aarde dood gaan, die drempel waarde is 150 ppm, en de aarde al een aantal keren, gedurende de ijstijden, bijna onder die minimale waarde gezakt.
Ja, dat leest U goed, het leven op aarde is al een aantal keren bijna UITGESTORVEN vanwege een te laag CO2 niveau in de atmosfeer, en de laatste keer is pas 20.000 jaar geleden.
Momenteel bevinden we ons dus, op de historische CO2 schaal, nog altijd slecht marginaal boven die uitstervingsgrens.
De huidige anti-CO2 hetze is dus niet enkel onzinnig en onbetaalbaar, hij is zelfs levensgevaarlijk.
Maar dat gaan ze U bij de NOS niet vertellen natuurlijk.

Petra
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@Frans
Klopt. Bij echte klimaatverandering krijg je een verzameling van positieve en negatieve veranderingen. Bij het verhaal dat ons nu gepresenteerd wordt is alles extreem negatief en is op te lossen door financieel volkomen krom te gaan liggen. Dat laatste overigens alleen voor de blanke, Westerse mens.

Een ieder die deze feiten voor zichzelf boven tafel heeft, kan niet anders dan concluderen dat er vies luchtje zit aan het klimaat verhaal.

Ga je verder dan zul je zien dat de V.N., diezelfde club van het Marrakesh-accoord, de bron is. 1+1=2 😉

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Petra

@ Petra
@ Frans
Zoals al veel vaker gezegd : we worden doorlopend bedrogen door de z.g. boven-ons-gestelden.

Eduard
Eduard
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@Frans en @de redaktie van opiniez: die artikelbeoordeling met sterren zou weggelaten moeten worden. Gewoon het feit, dat iemand zijn mening geeft, geeft zijn artikel waarde, als het tenminste niet werkelijk absolute onzin is en de auteur beter naar een psychiater zou moeten gaan. Ik kan me dit laatste b.v. voorstellen bij iemand die de ene dag mannetje en de andere dag vrouwtje wil zijn.

Als iemand het niet eens is met het gestelde blijkt dat wel uit het kommentaar.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Eduard

@ Eduard
Ten eerste; waarom adresseer je dit (ook) aan mij, ik ga hier niet over.
Ten tweede; het is een vorm van feedback, en daar is in principe niks mis mee.
Ten derde; nu we het toch over de auteur van dit stukje hebben, er zijn hem inmiddels in de reacties relevante vragen gesteld, het uitblijven van antwoorden spreekt niet in zijn voordeel.

Eduard
Eduard
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Ten eerste: jij geeft hem één ster voor zijn artikel. Mijn opmerking is geen persoonlijke kritiek (sorry als dat zo overkomt), maar een discussiepunt over de waarde van ieder’s recht om een mening te hebben, hoe krom dan ook; daarom richt ik het óók aan de redaktie.

Ten derde: Ik ben het ook absoluut niet met hem eens, zoals je uit mijn eigen kommentaar hier ergens kunt zien. Dat wil echter niet zeggen dat ik zijn mening als zodanig niet waardeer, maar ik probeer ze wél af te schieten. Wat anderen in redakties van hem vinden (mogelijke aanloop tot censurele uitsluiting) en het uitblijven van zijn antwoord daarop interesseren mij niet; ik heb niemand nodig om mijn mening te versterken.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Eduard

@ Eduard
Tsja, van mij gaat iemand geen vijf sterren krijgen, of een +, zuiver omdat hij zijn mening hier deponeert, om het even of het een artikel of een reactie betreft.
In dit geval heb ik het artikel op zijn merites beoordeeld, en besloten er één ster voor te geven, simpelweg omdat ik het een subversief artikel vond.
Het is gewoon het welbekende verkooppraatje van de klimaat alarmisten club; non argumenten verpakt als argumenten omdat men weet dat de onwetende massa toch het onderscheid niet kan maken. Dit artikel is dan ook niet aan jou en mij gericht, het is gericht aan de twijfelaars die OpinieZ bezoeken. Het is bedoeld om deze twijfelaars twijfelend te houden, en op deze wijze de “schade” die sites als deze de klimaat alarmisten zaak toebrengen te beperken.
Dat de heer Verheggen de vraag om onderbouwende argumenten met zwijgen beantwoord bevestigd mijn overtuiging in deze.
De twijfel is namelijk gezaaid, en het enige dat hij verder nog kan bereiken is door de mand te vallen, en dus zwijgt hij.
Die ene ster is er eigenlijk nog eentje te veel…

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De auto was en is een essentieel onderdeel van de moderne samenleving, en daarom voor de socialisten ooit het perfecte doelwit middels welke die moderne samenleving op de knieën kon worden gebracht, waardoor het socialisme dan dominant kon worden.
In eerste instantie heeft men dat voor elkaar pogen te krijgen door te focussen op in uitlaatgassen aanwezige gifstoffen. Maar die poging is mislukt omdat de auto-industrie met de katalysator op de proppen kwam. Greenpeace & Co zijn toen naarstig op zoek gegaan naar een in uitlaatgassen aanwezige zondebok waarvan het technisch onmogelijk was om deze uit de uitlaatgassen te verwijderen, en dat is toen CO2 geworden.
Klein probleem was wel dat CO2 een atmosfeer eigen stof is, niet giftig, en zelfs een cruciaal onderdeel vormt van de chemische processen die het aardse leven in stand houden. En toen was er opeens “global warming”, en bleek dit niet enkel door CO2 veroorzaakt te worden maar zelfs door “man made” CO2, kwam dat even mooi uit…
Realiteit is natuurlijk dat dit te mooi uitkwam, met andere woorden, het is een leugen.
De broeikasgas factor van CO2 is namelijk, vergeleken met die van andere gassen in de atmosfeer, uitzonderlijk laag.
De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is namelijk, vergeleken met die andere in de atmosfeer aanwezige veel sterkere broeikas gassen, uitzonderlijk klein.
De kans dat door de mens geproduceerd CO2 een factor van betekenis is in (overigens onbewezen) global warming gaat dus astronomisch klein wezen.
Global warming, en CO2, zijn socialistische wapens in de strijd tegen de moderne welvaartssamenleving, en niet meer dan dat.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@ Frans.
Waardering voor uw reactie !!!
M.i. volkomen juist.

Jay
Jay
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Bor had gelijk. De 97% kwam voort uit vooringenomen bias, waar het onderzoek naartoe heeft gewerkt. Nog veel erger is dat er vervolgens politici mee aan de haal gingen.

Tegenwoordig zitten we zelfs al met politici (aoc) die beweren dat we nog 12 jaar te leven hebben..

(Bijna) niemand zal ontkennen dat mensen invloed uitoefenen op het klimaat. Wij zijn immers onderdeel van een biosysteem. Met name de groei van de mensheid over de afgelopen 200 jaar heeft zijn sporen op de planeet achtergelaten. Grondstofdelving, milieuvervuiling, oceaanvervuiling, uitstoot van gassen, etc.
Het probleem van de klimaatpro’s is dat ze onze focus volledig op “het klimaat” willen richten, wat ten koste gaat van alle andere vormen van vervuiling die we directer kunnen aanpakken. “Klimaat” wordt ook gebruikt door regeringen om bevolkingen uit te knijpen, om dat geld door te sluizen naar “groene” bedrijven, vaak bevriende netwerkbuddies. Corruptie en verborgen agenda in dit proces zijn waarschijnlijker dan het vermogen van de mensheid om klimaatverandering tegen te gaan.
“Klimaat” wordt gebruikt om een geldtransitie te forceren en mensen die dit verdedigen zouden eens wat minder naief moeten zijn.

Daarnaast zal de ontheffing van china tot 2030 betekenen dat zij 12 jaar lang economisch voordeel zullen halen tov het westen, waardoor ze economisch de rest van de wereld voorbij zullen streven. Door die domme ontheffing maken wij China welvarender dan ons zelf.

Ik vind minder uitstoot regelen prima. Ik ben wel voor een kleinere footprint van de mensheid. Maar weet dat geen enkele besparing hier opweegt tegen de opkomende economieen van china en india en tegen de bevolkingsexplosie in afrika, die overigens allemaal aan de mobieltjes zijn (ie. iedere dag opladen van een paar miljard apparaten).

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is goed dat OpinieZ een weerwoord toestaat op eigen mening wat klimaathetze betreft. Ik wou klimaatdebat schrijven maar dat is precies wat wij niet hebben. Ik ben geen wetenschapper maar volg dit item intensief omdat ik naar de waarheid snak. De wijze waarop de klimaatverandering ons geserveerd wordt is al fout om te beginnen. Een onbespreekbare feit wordt ons opgedrongen als de enige mogelijke waarheid. De woorden van de wetenschapper Albrecht Glatzle hebben in die zin veel verklaard toen hij tegen Trump zei:
“Go straight ahead with your plans to this end the politicized climate agenda and bring the science back again to its place.” Die zit!
Als ik in deze artikel lees:”….blijkt ook uit het feit dat zo’n beetje elke wetenschappelijke organisatie die er toe doet, zoals academies van wetenschappen en organisaties van relevante vakgebieden, deze conclusies onderschrijft”, dan is de bekende toon al gezet. Alsof een wetenschapper die over het klimaat anders denkt bij de KNMI succesvol zou kunnen solliciteren. “Dit is vergelijkbaar met aan creationisten vragen hoe ze over de evolutietheorie denken, en op basis daarvan concluderen dat de wetenschappelijke consensus over evolutie toch echt niet zo hoog is als wel wordt beweerd”. Ik ken creationisten die de evolutie theorie niet bestrijden maar niet daarvan zijn overtuigd. Ik ben zelf overtuigd door de evolutietheorie maar bij de vraag hoe alles ontstaan is zoals het is zegt deze theorie niets. Kans voor de creationisten natuurlijk want de Big Bang is misschien niets anders dan geexplodeerde Gods laboratorium want wat was er voor de Big bang? Spreek het even tegen. Wij weten nog zo weinig en net zo ook over hoe het klimaat werkt. Als het net zo werkt als de evolutie zelf dan zijn wij nog lang niet klaar.