De Nashville-verklaring en de vrijheid van meningsuiting

Spinoza wijst de weg naar een juiste beoordeling

Regenboogvlag

Titelfoto: Regenboogvlag (CC0)

 

De Nashville-verklaring, een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit (zoals de ondertitel van de verklaring luidt) houdt de gemoederen nogal bezig. Links en rechts vallen bijna gebroederlijk over de orthodoxe dominees, voorgangers en – vooral – politici heen die de verklaring hebben ondertekend. Maar gaat het in de kern niet om de spanning tussen artikel 1 van de Grondwet en de vrijheid van meningsuiting?

De preambule van de verklaring meldt dat het een “voorlopige vertaling van de (Amerikaanse) Nashville Declaration” betreft, gemaakt door de werkgroep die de Nashville-verklaring in Nederland onder de aandacht wil brengen. De definitieve vertaling, zo wordt gemeld, zal nog van een “pastoraal getoonzette preambule” voorzien worden… Dat wijst er op dat de ondertekenaars zich met hun epistel vooral richten tot hun geloofsgenoten. Ze zullen immers niet de illusie hebben dat andersdenkenden in zo’n pastoraal getoonzette preambule geïnteresseerd zijn.

Gericht op achterban

Dat de verklaring vooral op de eigen achterban is gericht blijkt ook uit het voorwoord en uit de verklaring zelf. Die bestaat uit een soort geloofsbelijdenis van 14 artikelen waarin de ondertekenaars in elk artikel iets bevestigen en iets ontkennen. De bevestiging is steeds terug te voeren op de orthodox-christelijke uitleg dat God het huwelijk heeft bedoeld als “levenslange relatie tussen één man en één vrouw”, zoals in artikel 1 wordt verwoord. De ontkenning heeft steeds betrekking op alles wat daarvan afwijkt: homoseksuele, polygame of polyamoreuze relaties.

Eigenlijk bevat de verklaring niets nieuws. Ze verwoordt wat een deel van de orthodoxe christenen in Nederland gelooft over Gods bedoelingen met huwelijk en seksualiteit en dat is algemeen bekend. In het nawoord wordt nog eens bevestigd dat de ondertekenaars van de verklaring “onverkort willen BEVESTIGEN wat Gods woord voor hen verklaart en ONTKENNEN wat tegen Gods Woord ingaat”. Om het met een passende Bijbelse uitdrukking te zeggen: er is eigenlijk niets nieuws onder de zon. En toch valt heel Nederland van links tot rechts er over heen.

Dramatiek

Media spreken van een antihomopamflet en zelfs van een homohaatmanifest, de ambassadeur van de Gay Pride heeft aangifte gedaan tegen de bekendste ondertekenaar SGP-leider Van der Staaij, vrijwel alle politieke partijen repten zich om publiekelijk afstand te nemen van de inhoud van de verklaring (alsof dat niet vanzelfsprekend is…), VVD, D’66, PvdA, GL en 50Plus hebben inmiddels – gezamenlijk! – Kamervragen gesteld en het Openbaar Ministerie gaat de verklaring beoordelen op eventuele strafbaarheid. De gemeente Amsterdam gooide er nog wat dramatiek tegenaan door de regenboogvlag te hijsen…

 

Artikel 1 Grondwet

Maar waar het in de kern om gaat is de spanning tussen artikel 1 van de Grondwet en de vrijheid van meningsuiting. Volgens artikel 1 van de Grondwet worden allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld en wordt discriminatie op welke grond dan ook niet toegestaan. De vrijheid van meningsuiting impliceert de vrijheid om een eigen mening te hebben én die te uiten. In mijn column over het boerkaverbod wees ik op de opvatting van de filosoof Spinoza over godsdienstige opvattingen, waarvan ook in de Nashville-verklaring sprake is. Die zijn niet gebaseerd op de rede, maar op het geloof in de wil van een god.

Vrijheid van meningsuiting

De vraag is of mensen vrij zijn alles te geloven wat zij willen geloven en daar uiting aan mogen geven. Spinoza is daar heel duidelijk over. Hij  bepleit onvoorwaardelijke vrijheid van meningsuiting en vindt het onaanvaardbaar dat iemands denken door een ander wordt beheerst. “De hoogste macht”, schrijft hij in zijn Theologisch-politieke verhandeling, “doet de onderdanen onrecht aan wanneer hij zich het recht aanmatigt hun voor te schrijven wat waar en onwaar is…. Dit zijn rechten die niemand – ook al zou hij dat willen – kan afstaan”.

Tegelijk bepleit Spinoza een sterke staat die, onafhankelijk van welke godsdienstige opvatting dan ook, de vrijheid van elke onderdaan beschermt tegen handelingen van anderen die die vrijheid aantasten. “Zonder het recht van de hoogste autoriteiten aan te tasten kan dus niemand in strijd met hun verordeningen handelen”, schrijft Spinoza, die zijn verhandeling als volgt afsluit: “Ik trek daarom de conclusie dat de veiligheid van de Staat het best gewaarborgd is…wanneer de bevoegdheid van de hoogste autoriteiten – zowel wat kerkelijke als wat wereldlijke zaken betreft – slechts betrekking heeft op handelingen en dat voor het overige iedereen vrij is te denken wat hij wil en zeggen wat hij denkt…”.

Oordeel rechter

Met andere woorden: je mag geloven wat je wilt en daar – ook in een verklaring als de Nashville-verklaring – uiting aan geven, maar je mag er niet naar handelen als dat de vrijheid van anderen aantast en tegen de wet ingaat. Het is aan de rechter om te oordelen of daarvan sprake is en het staat een ieder vrij het oordeel van de rechter daarover in te roepen.

Dat Spinoziaanse principe is in de Nederlandse rechtsstaat verankerd.

Over de auteur

Henk Strating
Henk Strating
Henk Strating is oprichter van HS ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-advies & onderhandelingen en schreef het boek 10 JAAR PUZZELEN over de Nederlandse arbeidsverhoudingen in de periode 2007-2017.
Te bestellen op https://www.bol.com

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
23 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Turkije staat op ’t punt om een oorlog te beginnen tegen de Koerden in Syrië, op de Middellandse zee vaart al wekenlang een NL-boot rond met 32 “vluchtelingen” aan boord die nergens terecht kunnen, in Duitsland is een rechtse politicus zwaar mishandeld, in Frankrijk rukken de Gele Hesjes steeds meer op, steken zelfs gemeentehuizen in brand !
En in Nederland ??????
Hier rollebolt de gehele bevolking over elkaar heen omdat één politicus, dhr. v.d.Staay, de euvele moed heeft gehad om voor zijn eigen mening uit te komen. Een mening over een pamflet waarin géén homohaat wordt gepredikt; dit geheel in tegenstelling tot de leer der moslims, een leer die hen, moslims, gebiedt om álle homoseksuelen te vermoorden d.m.v. het naar beneden gooien van grote hoogte. Dezelfde schreeuwers van nú heb ik nog nóóit horen blèren over de islam !!!
Raar hè ??
Of zou dit een voorbeeld van selectieve verontwaardiging zijn ?

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Goed gereageerd. Helemaal met u eens.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wanneer gaat het OM alle wereldwijd door Islamitische “geestelijken” gedane oproepen en afgelegde verklaringen op eventuele strafbaarheid beoordelen?
Gezien in de Nashville verklaring NIET wordt opgeroepen om homo’s van flatgebouwen te gooien lijkt mij dat namelijk aanzienlijk urgenter.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@ Frans.
Geheel met u eens !
Maar u vraagt nu wel érg veel van het Nederlandse OM.
Vergeet niet dat onder de moordzuchtige moslim-“broeders” heel veel vriendjes van NL-politici zitten, die zullen nóót worden aangepakt; denkt u van wel ?

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

@ Frans.
nóót = nóóit !!
(foutje)

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

@ Karton
Dat denk ik niet alleen niet, dat weet ik wel zeker.
Vrijheid van godsdienst blijkt in de praktijk enkel voor niet-christenen te gelden.
En daar word zelfs een atheïst als ik inmiddels doodziek van.
Het is gewoon een grof schandaal dat enerzijds de zeer kwalijke aspecten van een als godsdienst vermomde geweld-ideologie met alle macht buiten schot gehouden worden terwijl anderzijds de wet nooit genoeg verbogen en verkracht blijkt te kunnen worden om diegenen die volslagen pacifistische christelijke godsdiensten aanhangen, of kritiek hebben op bovenvermelde geweld-ideologie, aan de schandpaal te nagelen.
Het is gewoonweg stuitend hoezeer wat een seculiere staat behoort te wezen een geïmporteerde geweld-ideologie als de Islam verheerlijkt en tegelijkertijd de pacifistische autochtone religie in een kwaad daglicht poogt te stellen.
Ik ben dat hele huichelachtige voor de Islam kruipende en “Palestijnen” achterkanten likkende linkse Haagse zooitje meer dan zat.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@ Frans.
Uw woorden zijn mij “uit’t hart gegrepen”!
De a.s. verkiezingen kunnen het verschil gaan maken; ik stem, zoals ik altijd al deed, op een partij die NIET in onze vermaledijde “regering” zit.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

ja en dat is al vele jaren zo.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Dat vinden ze dan weer heel moeilijk op links. De moslims mogen zeggen op grond van hun religie wat ze willen en heel links Nederland valt hen bij of heeft ‘begrip’. Maar op Kees van de Staay hebben ze dan veel commentaar terwijl deze niks verkeerds doet. Er was geen ophef over de uitspraak van Aboutaleb dat hij niet zou willen dat zijn dochter met een niet moslim zou willen trouwen. Daar heeft links dan weer geen commentaar op.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het siert de heer van der Staaij om voor zijn mening uit te komen. Het is zijn mening en die van zijn achterban. De meeste mensen komen tegenwoordig niet voor hun mening uit omdat zij bang zijn voor hun aanzien en carrière. De zwijgende meerderheid. Met maar een algemeen toegestane mening glijden wij van democratie in de dictatuur. Van moslims wordt gewoon geaccepteerd dat zij homo’s haten. De gereformeerden willen alleen geen homo lobby en het verheerlijken van de homostatus en iedereen vliegt in de gordijnen. De aanleiding is natuurlijk de huidige identiteitsgekte waar de minderheden boven de meerderheden verheven worden. Je moet je als blanke hetero zowat schamen voor je status. Emancipatie kan niet afgedwongen worden door enkele groepen en politici. Als je de christelijke god wil afvallen moet je dat zeker ook met Allah doen. Zie, wat religie en politieke correctheid met de mens doet. Het tegenovergestelde wat je van zou verwachten. De twee grote kwaden die de mensheid splijten.

Peter Louter
Peter Louter
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Spinoza pleit er ook voor dat de staat toezicht houdt op religies. Zover is het nooit gekomen en er was ook weinig reden voor. De komst van de islam verandert dat naar mijn mening. Veel islamitische leerstellingen zijn in strijd met de Nederlandse wetten en de overheid zou voor alle duidelijkheid dienen aan te geven waar dat het geval is.

Theo Prinse
Theo Prinse
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De Nashville statement van de Amerikaanse protestante Baptist community en de Nederlandse vertaling ondertekent door Nederlandse protestanten is een theologische duiding op basis van de christelijke leer over de exclusiviteit van het huwelijk tussen de man en de vrouw en een kwalitatieve benadering van homogedrag, geslachts ontkenning en geslachts operaties.

Het is een protestants confessionele kritiek tegen de seksuele identiteiten ideologie van de cultuur marxisten van de linkse kerk. Egalité! Liberté! Sexualité!

De identiteiten ideologie is een voortzetting van de seksuele ontwikkelingen in de studenten revolte van Mei 1968 als een “tijd van zinsverbijstering” die leidde tot permissiviteit, cultuurrelativisme en de seksuele revolutie initieerde.

De maatschappelijke degeneratie vanaf 1968 moet gezien worden tegen de achtergrond van de eeuwenoude grove seksuele misbruiken in de katholieke kerk wereldwijd, de opmars van de drugmaffia in de VS, Nederland, Engeland, en de opkomst van Maoisme, (Paul Rosenmöller) in samemenhang met de steun van de VS aan islamitisch fundamentalistische regimes van Khomeini Iran, Zia-ul-Haq Pakistan-Afghanistan als instrument om de Sovjet Unie te verzwakken met als gevolg de islamitiche wereldoorlog tegen het westen.

Cornelia
Cornelia
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Precies! Drukte om niets dus. Die laatste regel lijkt mij zelfs een stuk meer van belang, zeker voor de homo’s.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het huwelijk als “levenslange relatie tussen één man en één vrouw” geeft op een mooie en praktische manier uitdrukking aan de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Ook linkse LGBT atheisten zullen dat in meerderheid toegeven, alleen werkt het in hun geval niet. Sommigen van hen komen uit het soort bevindelijke kerken als die van Van der Staaij. De vraag is dan eerder in hoeverre de meerderheid in die kerken in theologisch zin kan of moet buigen voor een kleine minderheid, terwijl die kleine minderheid allerlei mogelijkheden heeft – en dus de VRIJHEID – om zowel binnen als buiten die bevindelijke kerken hun weg te vinden. In de gevallen dat het binnen zo’n bevindelijke kerk is zijn er beperkingen. Daar zal geen enkele rechter zijn vingers aan willen branden, zelfs rechters van DEUG66 signatuur niet. Die beperkingen zouden lastig kunnen zijn als die kerk in een bepaald land vrijwel een monopoliepositie heeft. Je zou dan kunnen denken aan de Lutherse kerk in Skandinaviische landen, maar daar is men inmiddels allang niet zo bevindelijk meer. In Nederland zijn kerkgenootschappen genoeg, zelfs in de kleinste dorpen. De situatie is vooral problematisch in islamitische landen, maar daar gaat “Nashville” niet over. In vrijwel alle islamtische landen is de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen ver te zoeken (denk aan polygamie) en allerlei andere relaties (zoals die met met sexslavinnen) zijn er per Sharia geregeld. Daar zou wat meer aandacht voor mogen komen. Hup MSM en kamerleden!

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Goede reactie

Henny Keur
Henny Keur
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In deze vertaalde verklaring staat nergens, dat Christenen medemensen met andere normen en waarden mogen veroordelen. De Bijbel is normbepalend voor Christenen, niet voor buitenstaanders. Christenen geloven en aanvaarden, dat de Bijbel geïnspireerd is door God en alleen indien iemand bereid is, die normen voor zichzelf toe te passen en zichzelf met daarbij behorende gedachtengang ondergeschikt acht aan het gezag van de God van de Bijbel.
Wie dat niet wil, draagt daarvoor zelf de verantwoording en zal ook zelf verantwoording aan God moeten afleggen.
Wie dat niet gelooft, is daar volkomen vrij in. Het oordeel bij leven is aan de overheid gegeven en niet aan mensen individueel, kerken of gemeenschappen. Dit geldt dus ook voor Christenen.
Echter blijft wel de opdracht om de gehele boodschap van de Bijbel te verkondigen en te verspreiden aan hen die dat willen. Dus niet dwingend opgelegd, zoals helaas zoveel gebeurd is en nog steeds.
Ook blijft staan, dat Christenen vrij zijn om hen die zich niet wensen te voegen naar de Bijbelse normen en waarden, het recht te ontzeggen om deelgenoot van hun vereniging (kerkelijke gemeente) te worden. De toegang zal hun niet geweigerd worden, maar ze hebben geen zeggenschap.
Uiteraard is het niet aan deze verenigingen, om een oordeel uit te spreken, als er elders nieuwe verenigingen zijn, waar men een andere invulling wil geven. Dat is vrijheid van godsdienst, waar overheden in dit land geen beperkingen aan kan opleggen. Misschien dat ik hiermee een hele kleine bijdrage aan een verdrietige discussie kan leveren.

Joop van Vliet
Joop van Vliet
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henny Keur

Het probleem zit hem vooral in de prominente plaats van Artikel 6 van de grondwet (vrijheid van godsdienst) ten opzichte van artikel 7 (vrijheid van meningsuiting. Daardoor wordt die laatste ondergeschikt gemaakt aan de godsdienstvrijheid. Maar als je uitgaat van het standpunt dat godsdienst ook maar een “mening” is, kan artikel 6 van de grondwet met de daaraan gekoppelde artikelen, gewoon worden geschrapt. Dat zou een nuttige ingreep zijn en zeker als ook om andere redenen de Grondwet dient te worden herzien, zoals invoering van het bindend referendum.

Jan van Wezer
Jan van Wezer
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joop van Vliet

In theorie hebt u gelijk, in de praktijk ligt het naar mijn mening anders. Als je ziet hoe nú al de Christelijke godsdienst op oneigenlijke gronden en met rabiate haat wordt aangevallen, dan hou ik mijn hart vast als artikel 6 uit de grondwet verdwijnt. Ik denk dat er dan geen houden meer aan is. Bedenk dat men zelfs voor de ernstige gewetensbezwaren van weigerambtenaren geen respect heeft, terwijl dat met enige goede wil op een voor iedereen bevredigende wijze op te lossen zou zijn. Want in ons dichtbevolkte land zal er wel geen trouwlocatie zijn die niet op maximaal 10 km een alternatief heeft. Men zal vrijwel altijd in goed onderling overleg met collega’s in de eigen of een nabijliggende gemeente een oplossing kunnen vinden, zoals ik dat als traumachirurg op Christelijke feestdagen meerdere malen gedaan heb voor joodse en mohammedaanse collega’s.
Voor de goede orde: ik ben homo en woon al bijna 50 jaar samen met mijn partner. Het zal duidelijk zijn dat ik er heel anders tegen aankijk dan de heer Van der Staay en zijn volgelingen. Ik ben trots op wat we in Nederland bereikt hebben, maar ik sta voor het recht van bevindelijke gereformeerden (en traditionele rooms-katholieken, joden en mohammedanen) om voor zichzelf de weg van hun geweten te volgen, en daarvan ongegeneerd kond te doen. Het zou anders zijn als zij hun niet- of andersgelovige medemens hun opvattingen dwingend zouden willen opleggen, maar daar is in de Nashville-verklaring geen sprake van.

Jan van Wezer
Jan van Wezer
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan van Wezer

Ons Nederland pronkt in diverse buitenlanden met zijn vermeende tolerantie en afficheert zich als een open en ruimdenkende maatschappij waar eenieder gelijk en respectvol behandeld wordt. In de praktijk heerst er een kleinburgerlijke bekrompenheid, een benauwende politieke correctheid en een ronduit beangstigende intolerantie. En die zit dan minder in de bijbelgordel dan in de LHBT-gelederen, politici en bestuurderen met hun zelfs in de hoofdstad kleinsteedse mentaliteit. In groene en D66-kringen bereikt de intolerantie salafistische niveaus.

Joop van Vliet
Joop van Vliet
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan van Wezer

@Jan van Wezer,
Als we de vrijheid van meningsuiting echt serieus nemen en daarbij ook de mogelijkheden om die meningen te uiten (vrijheid van vereniging en vergadering) dan is er niets aan de hand. Want kerken, tempels, synagogen en moskeeën zijn dan net als vergaderzalen gelegenheden waarin je jouw bepaalde mening met anderen kunt delen. Een geloof is namelijk een mening – geen feit want feiten zijn reële zaken waarin niet geloofd hoeft te worden. De overheid hoeft alleen maar te zorgen dat die vrijheid van meningsuiting en alles wat daarvoor nodig is, beschermd wordt. Maar als de overheid dat niet doet – en toestaat dat sommige meningen (PVV of FvD en vroeger CPN of NSB)) door volksvertegenwoordigers min of meer in quarantaine worden gezet, ja dan deel ik uw vrees.
Maar juist door artikel 6 c.a. te laten vervallen en aan art. 7 meer bescherming te koppelen, kun je dat voorkomen en zodoende meer democratie creëren. Iets anders nog is dat een regeerakkoord van 70 bladzijden waarbij alles is dichtgespijkerd en men slechts voor of tegen – in feite – het kabinet kan stemmen, zeer ondemocratisch is. Maak er liever een intentieverklaring van, van maximaal 2 bladzijden A4 en probeer daarvoor dan in de Tweede en Eerste kamer een meerderheid te krijgen. Dan doen ook de niet in het kabinet zittende partijen weer mee en krijg je als PvdA-. Denk, of PVV-stemmer niet de indruk dat jouw stem weggegooid is en je niet gehoord wordt.
Joop van Vliet

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Was het maar waar dat VvMU bij ons iets voorstelde…
De overheid mag je VOORAF niets in de wegleggen.
Maar NADAT je een onwelgevallige uiting gedaan hebt, is er niets dat de overheid belet om achter je aan te komen en terverantwoording te roepen obv onzinnig bepalingen over belediging, haatzaaien en wat dies meer zij. (Als ik het wel heb, zijn die bepaling ooit ingevoerd op instigatie van de VN).

Artikel 1 maakt “discriminatie” tot iets problematisch, als iets dat niet zou mogen. En dat is uitermate treurig…

Taal is per definitie discriminatoir. Woorden als “man” of “vrouw” maken onderscheid op geslacht en zijn uitermate handig om aan elkaar over te dragen wie of wat je bedoelt. En dat zou dan niet mogen?

Het handelen van mensen is per definitie discriminatoir… mijn vrienden zijn niet at random gekozen. Welke auto ik koop, wat ik vanavond wil eten, welke partij ik stem… allemaal omdat ik onderscheid maak.

VvMU mag voor mij een wel wat sterkere positie krijgen in ons land, en die rare focus op discrimnatie mag wat minder. (structureel “buitensluiten” dat zouden we moeten proberen tegen te gaan, maar voor mij is dat wat anders)

Marien
Marien
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed uitgelegd.
Misschien kunt u een versie van uw column opsturen aan Guido Weijers….Ook zo’n BN er met gebrek aan hersenen.
Gisteren gezien bij Jensen? domme cabaretier.

Bosgeus
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit gaat echt nergens over.
Ik las die verklaring, er is daarin geen enkel Bijbelvers geciteerd!

Mensen beweren van allerlei dingen die in de Bijbel zouden staan: Geloof ze nooit mensen, totdat ze het betreffende verzen en/of hoofdstukken tonen.

In 2010 moest de SGP een programmapunt schrappen, voorheen wilden ze geen vrouwen in politieke functies. Het Nashville LGBT theater rond deze onzin zal mogelijk ook uitlopen op verbod van andere programmapunten van de SGP. We leven niet in lalaland.

Kees van der Staaij zakte in mijn aanzien, toen hij die klimaat+CO2 leugen bleek te geloven. Met dit precedent, hoed ik mij voor mogelijk vele leugens meer die hij gelooft; Zoals het tekenen van een verklaring, waarvan foutief beweerd wordt dat die Bijbels is, want waar geen enkel Bijbel citaat in is te vinden om vermeende Bijbelse aard van de uitspraken op te funderen.

Geen slimme man.
De vernietiging van Sodom en Gomorrah, hoofdstukken 10-19 Genesis, laten goed zien hoe het te veel toelaten van openlijke sodomie de Toorn des Heere op wekt. Seks is geschapen, omdat er anders geen kinderen meer geboren worden. Tongen en elkaar aan de urine uitlaten betasten is niet bepaald aantrekkelijk zonder seks, maar wel nodig ter voorplanting.

Door de wetenschappelijke ontwikkelingen rond de voorbehoedsmiddelen, is er ruimte om seks ook te beleven zonder voortplanting. Dit is echter erg gevaarlijk, voor kinderen is het een ramp als hun ouders scheiden, deze zaken dienen met verstand en wijsheid benaderd worden.

23
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x