Definitie van antisemitisme splijt de Tweede Kamer

Palestijns gefabuleer over Israël houdt politici in de ban

Chanoekia

Titelfoto: Chanoekia (CC0)

 

Ons parlement heeft na wat gedoe de werkdefinitie van antisemitisme van het International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) goedgekeurd. Zeer tegen de zin van de linkse partijen. De definitie stelt overheden in staat om eenduidig antisemitische incidenten te registreren. Het is de vraag of de tegen Israël gerichte VN-resoluties daaronder vallen of het stemgedrag van ons parlement. Ernst Lissauer over een hardnekkig virus.

Het bestaan van Israël, een klein landje, 20.770 km² voor het Joodse volk, is in de ogen van velen in de wereld onaanvaardbaar. Via internationale gremia wordt Israël stelselmatig veroordeeld wanneer het zich verdedigt tegen aartsvijanden of wanneer het huizen bouwt op door diezelfde gremia ‘verboden grond’.

VN-veroordelingen

Vorige week veroordeelde de VN Israël vijf keer voor allerlei overtredingen en enkele weken daarvoor zelfs negen keer. Dezelfde VN laat schurkenstaten, die ik hier niet bij naam zal noemen, ongemoeid. Een waslijst van landen die iedereen kan verzinnen met ‘nul’ veroordelingen. Maar Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten, krijgt in korte tijd 14 veroordelingen voor bovendien aanwijsbare onzin.

 

Dit is geen nieuw probleem, integendeel. Ons parlement heeft er regelmatig bij het Kabinet Rutte op aangedrongen eens wat minder negatief mee te stemmen met de door oliedollars betaalde VN-invloed. Maar onze regering blijkt hardleers. Zo liet het onze VN-missie onlangs voor een resolutie stemmen die de Joodse historische band met Jeruzalem ontkent. Dat gebeurde twee dagen voor Chanoeka waarin de herovering door de Joden van de tempel – die stond in Jeruzalem –  op de Grieken 164BC wordt herdacht.

Menora

De orthodoxe rabbijnen van Nederland brachten vorige week een menora als cadeau mee naar de Tweede Kamer en die werd in dankbaarheid aanvaard. De menora staat nu op de kamer van de Voorzitter, Khadija Arib, die het Chanoeka-verhaal uitstekend kent. Haar parlement echter stemde onlangs in grote meerderheid tegen erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. De VN noemt de hoofdstad zelfs niet bij haar echte naam.

 

Definitie antisemitisme

Terug weer naar ons parlement, dat na wat gesleutel tot een compromis kwam om de werkdefinitie van antisemitisme van het International Holocaust Remembrance Alliance goed te keuren. Zeer tegen de zin van de linkse partijen, inclusief de door Joden opgerichte PvdA. Maar de definitie is desondanks een feit. Het stelt overheden in staat op basis van deze definitie antisemitisme te registreren. Of de VN-resoluties daaronder vallen of het stemgedrag van ons parlement betwijfel ik. 

 

Luchtfietserij

Als de Israëlische overheid dus renovaties pleegt of nieuwbouw voorstelt in Jeruzalem staat de hele wereld op zijn kop, want ‘bezet’ (op wie?), illegaal (hoezo?) of andere volkomen uit de politieke antisemitische duim gezogen drogredenen. Het vervelende is dat met deze luchtfietserij allerlei antisemitische NGO’s en zelfs door ons gesubsidieerde Palestijnse clubs zich gelegitimeerd weten nog meer terreur te zaaien of faciliteren. Uiteraard noemen onze linkse partijen dat ‘verzet tegen de bezetter’. De 4 miljoen toeristen die Israël dit jaar bezochten hebben daar niks van meegekregen, omdat het ‘probleem’ voornamelijk politiek in de lucht wordt gehouden. De media kliederen elkaar na dat Jeruzalem bezet is of heel de provincie Judea, die ze weigeren bij naam te noemen.

Palestijns narratief

De voormalig illegale bezetter, Jordanië, gaf het in 1950 de naam West Bank en hoewel het na 19 jaar door Israël werd terugveroverd houdt men het liever bij die naamgeving. Judea verwijst terug naar de wieg van het Joodse volk en dat past niet goed in het narratief van ‘bezet Palestijns gebied’. Dat is in niet juridisch bindende VN-resoluties zo bepaald en daar hebben moslimlanden veel miljarden in gestoken om dat zo te houden. Wij volgen dat pad gedwee.

Maar we zitten juridisch helemaal fout en dat weten onze beleidsmedewerkers. De besluiten van San Remo (1920) en de Volkerenbond in 1922 (artikel 80), door de VN bekrachtigd in 1945 en tenslotte in 1949 definitief door de Algemene Vergadering van de Veiligheidsraad vastgesteld, zijn juridisch wel bindend. Dat spreekt van “from the river to the sea”, dus inclusief Judea.

 

1967

In 1967 heroverde Israël het nog illegaal bezette deel van Jeruzalem en daarmee werden de grenzen, inclusief de Golan Hoogvlakte, definitief en belangrijker: juridisch hersteld. De Golan, omdat die werd veroverd na een aanvalsoorlog door Syrië. Geen land kan aanspraak maken op Judea noch Jeruzalem en dat gebeurt dan ook niet. Het is de antisemitische propaganda, gedreven door de jihad en betaald via de EU en moslimlanden, die dat sprookje in leven houdt. Wij, onze regering en de pers, lopen – soms uit onkunde en soms moedwillig achter de muziek aan. Maar of de IHRA-definitie daar rekening mee houdt, heb ik niet nagekeken. 

 

Claim op Joodse gebieden

Wat u bijvoorbeeld leest is: “Israël bouwt 100 illegale huizen in de nederzetting huppeldepup op Palestijnse grond”. Bedoeld wordt de Israëlische provincie Judea en Samaria, waar Jezus zou hebben rondgelopen en wiens geboorte binnenkort tijdens het winter solstitium wordt gevierd. Bethlehem –  de apostel Lucas waar hij zou zijn geboren – in Judea wordt nu geclaimd als een ‘Palestijnse stad’. Dat is vreemd, maar minder vreemd dan de claim op Jeruzalem.

Onlangs werd een katholieke priester bij Hebron (Judea) door Palestijnen verboden om te bidden bij het graf van de Aartsvaders. De moslimclaim op alle door Joden bewoonde gebieden is jarenlang vanuit allerlei internationale gremia aangemoedigd en daardoor heeft Israël delen van Judea gecontroleerd onder bestuur van de Palestijnse Autoriteit gesteld.

Arabische apartheid

Dat er van die kant apartheid wordt toegepast is niet verrassend na de apartheid die de Arabische landen aan de dag legden nadat in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen. Bijna één miljoen Joden werden met achterlating van al hun bezittingen de moslimlanden uitgedreven. Een diaspora naar Israël in plaats van de Europese diaspora enkele jaren eerder naar Palestina op de vlucht voor de Holocaust. De Palestijnen die zich een status hebben aangemeten, weer geholpen door de VN en de EU, bestaan nu nog voornamelijk uit nazaten van de uit Palestina gevluchte moslims. Zij kregen van hun broeders in 1948 de opdracht te vertrekken omdat de buurlanden de Joden de zee in zouden drijven. Dat liep anders af zoals is gebleken.

Onverzettelijkheid

Zonder enige steun wisten de Joden zich te verdedigen, verloren zij land en veel mensen, maar konden zich toch handhaven. De wereld keek verbaasd toe en had niet gerekend op de onverzettelijkheid van de Joden. Die hebben namelijk maar één piepklein stukje land op deze aarde waar ze voor vechten. Daarnaast had de Holocaust voorgoed afgerekend met de idee dat Joden ergens anders veilig zouden zijn. De strijd was er een om als volk te overleven.

Na 1967, toen Israël in de Zesdaagse Oorlog definitief haar grenzen had bepaald ontstond het besef in de wereld dat de Joden hun definitieve plaats hadden heroverd en bestendigd. Als nucleaire macht met een superieur volksleger en een economie en innovatiekracht die het onmisbaar heeft gemaakt in de moderne westerse samenleving.

Antisemitisme opgelaaid

Het antisemitisme in de EU is intussen weer opgelaaid. Gelijktijdig gaan moslimlanden steeds meer over tot erkenning van en verzoening met Israël. De IHRA-definitie kent geen Arabische vertaling, dat is ook niet meer nodig. Alleen Iran en haar proxies bedreigen Israël nog. Nederland heeft  in Iran een militair attaché gestationeerd en probeert de VS-sancties tegen de aartsvijand van Israël te omzeilen. Wat daarover in de IHRA-definitie staat heb ik nog niet opgezocht. 

Krappe Kamermeerderheid

De antisemitisme werkdefinitie werd na een tweede poging met een krappe Kamermeerderheid aangenomen. Een eerdere indiening strandde op de tegenstem van de PVV die er teveel EU bepalingen in las. PVV-Kamerlid Gidi Markuszower heeft er bij de SGP op aangedrongen de motie zo te veranderen dat de EU er helemaal uit gesloopt werd. De SGP diende hem opnieuw in. D66, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks en Denk stemden tegen de SGP-motie. Van de tegenstemmers durfde alleen GroenLinks op camera haar tegenstem toe te lichten. De toelichting bleek een quod erat demonstrandum van de IHRA-definitie. Waarmee de definitie bewijst in ieder geval wél te deugen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
10 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Cornelia
Cornelia
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Linkse partijen kunnen zich beter niet uitlaten over antisemitisme.
Ze zijn samen met de islam verantwoordelijk voor zo’n beetje alle antisemitisme in de hele wereld.
Voor ze het weten komt het keihard in hun gezicht terug.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb het al wel eens eerder gezegd, het Palestijnse volk bestaat helemaal niet. Het zijn gewoon Arabieren die verzuimd hebben om naar het hen door de Volkerenbond toegewezen Jordanië te vertrekken. De enige die illegaal gebied bezetten zijn inderdaad de op de Westbank en Gaza strip woonachtige Arabieren. Die gebieden zijn wettelijk van Israël, en van niemand anders. Het enige Israëlische gebied dat hen niet door de Volkerenbond is toegewezen is de Golan hoogte, die hebben ze op Syrië veroverd, in een door Syrië begonnen oorlog. En het is nu eenmaal de internationale gewoonte dat je in zo’n geval het veroverde gebied niet terug hoeft te geven, maar in het geval van Israël moet er natuurlijk weer een uitzondering gemaakt worden. Verder is de Golan, om een veelvoud aan strategische redenen, ook veel te belangrijk voor Israëls veiligheid om terug te kunnen geven. Maar de UN heeft geen oog en geen oor voor Israëls legitieme belangen, de door de Arabieren geheel gecorrumpeerde organisatie fungeert enkel nog als doorgeefluik voor Arabisch antisemitisme, als een middel om de geschiedenis te herschrijven en legitimiteit te verlenen aan de niet legitieme eisen van een niet bestaand volk. Volume en inhoud van het UN spervuur aan anti-Israël resoluties, gecombineerd met de ronduit belachelijke UNHCR voortrekkerij van de zgn. “Palestijnen”, betekend ook dat de policor elite al lang niet meer kan ontkennen te weten dat de UN corrupt is, en dat de Joden vernaggelt worden. Bijzonder hypocriet dus van regerende partijen om nu net te doen of ze wat tegen antisemitisme hebben. Het getuigt van de stuitende schijnheiligheid die lieden als Rutte op het lijf geschreven is. Man wat walg ik van die leugenaarsbende.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het stemgedrag van Nederland in de VN inzake Israel is walgelijk en stuitend. Kunnen we daar niet weg? Taiwan is ook geen lid.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De grootste dreiging voor de democratie en vrije wereld zijn de Neo- Marxisten tegenwoordig bekend als politiek correcte Groenen en Socialisten maar ook andere midden partijen die niet in staat zijn om een tegenwicht te organiseren. Deze maken de huidige expansie van islamitische landen mogelijk en zijn direct schuldig aan de enorme migratiestromen. De VN organisatie is gekaapt door deze lieden die samenspannen met vele schurkenlanden door bedenkelijke afspraken zoals nu de Marakesh verdrag te verzinnen om de totale globalisatie door te voeren waarbij de werkende Europa de financier van de rest van de wereld wordt. Europa is een duidelijke doelwit met haar open grenzen beleid en gaat door eigen beleid kapot. Er zijn veel meer Gele Hesjes nodig om de tij te keren en niet alleen in Frankrijk.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Martien Pennings schrijft dat “Israël de ultieme morele lakmoesproef” is. Het gaat daarbij om de waarheid. Die lijkt voor sommige mensen moeilijk te vatten, maar Lissauer legt het nog een keertje uit. Israel is een klein landje dat voor 80% bevolkt wordt door Joden, hoofdzakelijk uit de Europese en Arabische diaspora, maar oorspronkelijk uit het gebied zelf en met een epische geschiedenis, militair, moreel en intellectueel. Internationaal recht legitimeert het bestaan van de staat Israel. Deze waarheid wordt ontkend door SP, PvdA, PvdD, Groen Links en Denk. Door deze ontkenning tonen zij zich solidair met een islamitische bevolking die Israel op genocidale wijze wil vernietigen en dat ook vier keer heeft geprobeerd, de pogingen tijdens en voor de Tweede Wereldoorlog niet eens meegerekend. Terreur, propaganda, hersenspoeling van kleine kinderen, uitbuiting en onderdrukking, geen middel wordt geschuwd. Ieder weldenkend mens kent de reden: anti-semitisme behoort tot de diepste kern van de Islam. Het bestaan van Israel zou geen enkel probleem vormen als het niet een door Joden gedomineerde staat zou zijn. De anti-semitische Islam vormt het probleem, niet een 80% Joods Israel. SP, PvdA, PvdD, Groen Links en Denk weten dat ook. Door tegen de IHRA defintie te stemmen lopen ze weg voor deze waarheid, voor het debat, maar vooral ook voor het eigen ongelijk. Ze denken zo onder het verwijt van anti-semitisme uit te komen, terwijl ze het zo juist bevestigen. Om met Pennings te eindigen: “Mensen geloven wat ze willen geloven, maar tenslotte is de waarheid nooit vrijblijvend.”

Nora
Nora
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Inderdaad, dank voor dit artikel! Je kunt het niet vaak genoeg uitleggen en je kunt het niet vaak genoeg horen. De onwetendheid bij een groot publiek is enorm.

C.F.J. Ooijevaar
C.F.J. Ooijevaar
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Helemaal TOP!

CFH.Wuck
CFH.Wuck
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  C.F.J. Ooijevaar

Inderdaad, het stemgedrag van Nederland in de VN, inzake Israel, maakt mij intens verdrietig,Nederland, waar ik van hou, je stem is zo onverstandig!

trackback

[…] 2016: grootscheepse anti-terreuractie in Rotterdam-West, waarbij vier mannen (o.a. Anis B.) worden opgepakt. 45 kilo munitie in […]

10
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen