De Plaasmoorde in Zuid-Afrika worden ten onrechte gebagatelliseerd

Het is tijd dat Nederland stopt met wegkijken

Zuid-Afrikaanse Boer

Titelfoto: Zuid-Afrikaanse Boer. Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal Lauren Southern

De nazaten van de Nederlanders die in vroeger tijden naar Zuid-Afrika zijn geëmigreerd, de Boeren, bevinden zich in een lastig parket. De Boerenbevolking bestaat uit 3 miljoen mensen, waarvan 125.000 onderdeel uitmaken van een agrarisch huishouden. Met name die laatste groep heeft het zwaar te verduren. De Zuid-Afrikaanse overheid probeert al jaren hun grond afhandig te maken om het her te verdelen op basis van etniciteit.

De agrarische Boer-gemeenschap heeft daarbij ook te kampen met een bovenmaatse hoeveelheid aan zeer grof geweld. Op 22 augustus kondigde president Donald Trump via Twitter aan dat hij Secretary of State Mike Pompeo heeft opgedragen om hoogte te nemen van de zorgwekkende toestanden in Zuid-Afrika. Hij verwees expliciet naar de gedwongen onteigening van landbouwgrond en de moord op blanke Boeren, ook wel bekend onder de naam Plaasmoorde (erfmoorden).

NRC bagatelliseert

De media waren er natuurlijk als de kippen bij om het ongelijk van Trump aan te tonen. Een opvallend en veel geciteerd stuk is dat van journalist en Zuid-Afrika-correspondent Bram Vermeulen. In zijn recente NRC artikel poogt hij aan te tonen dat het allemaal wel meevalt met de Plaasmoorde en dat Trump de cijfers tegen heeft. Vermeulen herplaatste het artikel bij de NOS onder de kop “Trump twittert over moorden op witte boeren, dit zijn de feiten”, suggererend dat er een tegenstelling is tussen de feiten enerzijds en wat Trump beweert anderzijds.

Helaas voor Vermeulen lijkt het gelijk toch aan de kant van Trump te liggen. De bronnen waarop Vermeulen zich baseert, zijn namelijk onbetrouwbaar.

Officiële cijfers

Vermeulen baseert zich op gegevens van AgriSA, een vakbond voor blanke boeren. AgriSA baseert zich op haar beurt op de misdaadstatistieken van de Zuid-Afrikaanse politie, de SAPS. Uit de cijfers van de SAPS blijkt een dalende trend voor zowel de aanvallen als de moorden.

Opvallend in de SAPS-statistiek is het ontbreken van gegevens over de periode van de tweede helft van 2007 tot en met de eerste helft van 2010. In 2007 heeft de SAPS meegedeeld niet meer te rapporteren over de Plaasmoorde. Vanaf 2010 is die beslissing weer teruggedraaid. De grafiek waarop Vermeulen zich baseert (links) verhult dat gat.

 

Onbetrouwbare politiestatistieken

SAPS gebruikt een brede kwast voor toewijzing aan de categorie ‘farm attacks‘. In principe neemt zij ook overvallen mee op zwarte boerderijen, waar het aantal dodelijke slachtoffers doorgaans lager is. Hierdoor is het op basis van deze cijfers lastig te bepalen wat het precieze aandeel is van – politiek of racistisch gemotiveerde – aanslagen tegen de Boeren.

Ernstiger is nog is dat de SAPS niet alle gepleegde moorden rapporteert. In een nauwgezette analyse van de Zuid-Afrikaanse website PoliticsWeb wordt de onderverdeling in provincies onder de loep genomen. Provincies waar een laag aantal moorden wordt gerapporteerd, worden vergeleken met nieuwsberichten van Plaasmoorde in diezelfde provincies. Hieruit blijkt dat voor 2017/2018 minstens 7 moorden niet gerapporteerd zijn. Let wel: dit is slechts een steekproef voor een beperkt gebied.

Gezien het aantal berichten over Plaasmoorde in de Zuid-Afrikaanse pers kan worden vastgesteld dat het totaal door de SAPS gerapporteerde aantal van 47 moorden in 2017/2018 te laag is. Of het nou om slordigheden gaat of om het bewust censureren, de statistieken van SAPS zijn onbetrouwbaar.

Cijfers van de Boerenorganisatie

De Transvaal Agricultural Union (TAU) houdt ook data van de Plaasmoorde bij en beperkt dit tot de blanke Boer-bevolking. De TAU rapporteert ononderbroken, consistent en baseert haar cijfers op traceerbare incidenten. Het beeld dat de TAU schetst wijkt fors af van de SAPS-statistieken.

Uit de TAU-cijfers blijkt een duidelijke stijging van het aantal gewelddadige aanvallen tegen Boeren. Opvallend is dat het aantal moorden de laatste jaren minder sterk stijgt, na een explosie in de jaren tot 2004. Dit wordt vooral toegeschreven aan de veiligheidsmaatregelen die de agrarische Boeren de laatste jaren hebben getroffen om zichzelf beter te beschermen tegen de aanvallen.

Vermeulen claimt in de NRC dat “het aantal moorden op witte boeren in de afgelopen twintig jaar nog nooit zo laag is geweest”. De TAU-cijfers laten zien dat dat niet klopt. Er is echter nog een factor die niet meegerekend is. In de afgelopen twintig jaar is het aantal Boeren met een agrarisch bedrijf ongeveer gehalveerd. Ondanks de afname van het aantal potentiële doelen is het aantal aanvallen toegenomen en het aantal moorden grofweg gelijk gebleven.

Het risico voor een individuele Boer slachtoffer te worden van een gewelddadige aanval of moord is dus toegenomen.

Extreem geweld

Zuid-Afrika prijkt hoog in de wereldranglijst waar het moord betreft. Met een score van 34 moorden per 100.000 burgers per jaar staat zij stevig op de 11e plaats. Om dit in context te plaatsen, Nederland heeft slechts 0,7 moorden per 100.000 burgers per jaar. Zuid-Afrika heeft dus een 48 keer hoger moordcijfer dan Nederland. Bovenop dit schrikbarend hoge cijfer, loopt het hoofd van een Boer-huishouden nog eens een 3,2 keer zo hoog risico als een willekeurig andere Zuid-Afrikaan.

Een zesde van de moorden gaat gepaard met gruwelijk geweld. Berichten in de pers spreken over klinknagels die door voeten gedreven worden, het over en weer diep prikken met vorken, een 12-jarige jongen die levend wordt gekookt, zodat zijn huid loslaat, bewerkingen met hete poken enzovoorts. De folteringen zijn van een bestiaal niveau. Voor een goed beeld van het menselijk drama achter de Plaasmoorde, adviseer ik u de prachtig gefilmde, maar schokkende documentaire Farmlands van Lauren Southern te bekijken.

Stelt u zich nu voor, u leeft in een middelgrote stad met 200.000 inwoners. Ieder jaar worden 216 van uw plaatsgenoten vermoord. 36 van deze mensen vinden de dood door foltering. Het volgende jaar gebeurt hetzelfde en het jaar daarop weer. Het is bijna niet voor te stellen wat de impact van dit menselijke lijden is op een gemeenschap.

Etnische quota

Nadat het Apartheidsregime ten val kwam, leek het er even op dat Zuid-Afrika een tijd van multiculturele harmonie zou ingaan. Een groot deel van haar beleid is echter gebaseerd op “equality of outcome”, het idee dat iedereen moet eindigen met hetzelfde resultaat, ongeacht afkomst, talent of inspanning. Dit klinkt op het eerste gehoor onschuldig, maar heeft in de praktijk tot een diepgeworteld racisme geleid.

Zo eist de Zuid-Afrikaanse door de ANC gedomineerde overheid van bedrijven dat zij maximaal 8% blanke werknemers hebben, waarbij de 8% een weerspiegeling is van de blanke populatie in Zuid-Afrika. Voor bedrijven leidt dit tot problemen omdat kennis en kunde vooral te vinden zijn bij de blanke bevolking. Voor blanken leidt dit tot persoonlijke misère, omdat zij ontslagen worden om bedrijven aan de meedogenloze quota te kunnen laten voldoen.

Een politicus als Julius Malema van de EFF, goed voor 25 van de 400 parlementszetels, gaat nog een stap verder in zijn racisme. Op partijbijeenkomsten zingen ze het lied ‘Kill the Boer’, waarbij de partijleden met dans en zang het doden van Boeren verheerlijken. Het is niet moeilijk voor te stellen hoe mensen, opgezweept tot geweld en haat, een uitje maken om een van hun menselijkheid ontdaan Boerengezin te martelen en af te slachten.

Oneerlijke verdeling

In zijn stuk beweert Vermeulen dat blanken nog bijna tweederde (72%) van het land in handen hebben. Dit is gebaseerd op data die ook wordt gebruikt door het EFF en president Ramaphosa. Dit percentage is incorrect en wel om drie verschillende redenen..

  1. Ten eerste is uitsluitend het bezit van prive-grond meegenomen in de berekening. Als je kijkt naar het gehele land, dan blijkt geen sprake te zijn van 72%, maar van 22%.
  2. Ten tweede verschilt de kwaliteit van het agrarische land enorm. De grond in het westen is droog en moeilijk te bewerken. Het grond in het oosten is vruchtbaar. Gebieden in het westen worden gezien als vier keer minder waardevol. Blanke boeren zijn sterk vertegenwoordigd in het westen.
  3. Veel landoverdracht van blanken naar zwarten heeft al plaatsgevonden. Deze overheveling is niet meegenomen in de cijfers. Het percentage overgeheveld land is ongeveer 28%. Vooral waardevol land in het oosten is hierbij overgegaan van blanke naar zwarte handen.

Onteigening

De Zuid-Afrikaanse overheid heeft zichzelf wijsgemaakt dat land in bezit van de blanke Boeren het economische walhalla in de weg staat. Daarom acht zij het nodig dat dit land onteigend wordt en overgedragen aan zwarten. In navolging van Zimbabwe is president Ramaphosa van het ANC bezig met een wet waarbij onteigening zonder compensatie kan plaatsvinden. In gewone mensentaal: het land van Boeren kan afgepakt worden, zonder dat zij er een cent voor terugkrijgen.

Veel Boeren zien de dreiging van de aanstaande wet als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen. In combinatie met de terreur van de Plaasmoorde, pakken sommigen toch maar de magere compensatie van het huidige onteigeningsbeleid. Iets is beter dan niets, zo denkt men, weliswaar met het mes op de keel.

NRC framet extreemrechts fabeltje

Vermeulen kan het niet laten om oprechte zorgen om de Plaasmoorde af te schilderen als een extreemrechts fabeltje. Twee woordvoerders van de Boeren, Kriel en Roets, worden door de rector van de universiteit van Witwatersrand Adam Habib afgeserveerd als een soort Hitler. De ontmenselijking waaraan Habib zich schuldig maakt is een goed voorbeeld van de manier waarop Zuid-Afrika omgaat met haar Boeren. De tegenpartij afschilderen als minderwaardig en leugenachtig betekent in ieder geval dat je niet met ze hoeft te praten, of er aandacht aan hoeft te schenken. Wel zo makkelijk.

Stop met doodzwijgen

Zuid-Afrika, ooit een supermacht, staat bovenaan de wereldranglijsten op het gebied van kommer en kwel. Haar economie is danig in de modder vastgelopen. De Zuid-Afrikaanse overheid zoekt liever naar verraders in eigen land dan dat zij de hand in eigen boezem steekt. De vijand is gevonden in de vermaledijde Boeren die in verband worden gebracht met het voormalige Apartheidsregime. Als het grondbezit van van de Boeren wordt afgenomen, moet alles goed komen. Dat dit een illusie is, is evident. Ondertussen moeten de Boeren vrezen voor lijf en leden en een leven in de goot. De Boer is duidelijk niet langer welkom in Zuid-Afrika. De regering van hun geboorteland heeft zich tegen hen gekeerd.

Het is hoog tijd dat de Nederlandse regering en de media stoppen met het doodzwijgen van de Plaasmoorden. Deze doelgerichte golf van geweld is geen “verzinsel van rechts”. Net als Trump heeft gedaan zou het kabinet-Rutte haar bezorgdheid moeten uiten over het structurele geweld jegens de Boeren en moeten aandringen op onderzoek en een menswaardige en rechtsstatelijke behandeling. Er is veel voor te zeggen om van hun land verjaagde en in hun voortbestaan bedreigde Boeren in ons land als vluchteling welkom te heten.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
24 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Maenhout
Maenhout
4 jaren geleden

Kansloze zaak: feiten doen er niet toe. Blank is slecht, Blank Zuid-Afrika is slechter, ook nadat de Afrikaners hun apartheid hebben afgeschaft. Zuid-Afrika wordt het nieuwe Zimbabwe (met een vleug Kongo) – en heel de linksdraaiend wereld staat te juichen. Het zal nie reg kom nie.

Basterix (@leidenhaag)
4 jaren geleden

Jammer maar begrijpelijk vind ik altijd weer die eindconclusie, dat wij of Australie of een ander westers land, die boeren moeten opvangen. Daarmee geef je toe aan de racistische moordenaars, en je ontkent dat die boeren daar al 3, 4 eeuwen wonen. Zuid Afrika is hun land! Zij hebben daar hun leven, wortels en familiegeschiedenis. AUB ontken hun aanspraak op hun vaderland niet, ze hebben er oorlogen voor gevoerd tegen de Engelsen en de Zoeloes. Aandringen dat ze vluchten en alles achterlaten is geen hulp maar zwichten voor geweld en racistisch onrecht.
Helpen is de regering daar onder druk zetten, eenzelfde boycot instellen als tijdens apartheid, en VN- vredesmissie, , interventie, opdeling, muren, anything.

Als zwarten hun continent met medewerking van ons zuiveren kunnen wij dat in NL ook eisen dus? Wij gaan het dan nog druk krijgen met heroveren van wijken als de Schilderswijk. Allochtonen zitten hier pas 50 jaar en hebben zelfs een tweede paspoort. Appeltje – eitje, dat uitzetten.

Juanito
Juanito
4 jaren geleden

Trump zou, als Leider van de Vrijheid, er goed aan doen de zuid afrikaanse boeren naar de VS te halen. Hij zal er geen buil aan vallen gezien de inzet en werklust van deze nakomelingen van Nederlanders. Van Rutte en aanverwante verdwaasde geesten in Nederland of de Eu valt werkelijk niets te verwachten. Ze moesten zich doodschamen, die opvreters.

Frans
Frans
4 jaren geleden

Tsja, links heeft destijds de wereldopinie tegen het bewind in Zuid Afrika opgehitst en de toenmalige oppositie, die er sindsdien de touwtjes in handen heeft, de hemel in geprezen.
Links is dus rechtstreeks verantwoordelijk voor de huidige situatie in Zuid Afrika, zowel waar het de economie als waar het de mensenrechten betreft, die gaan dus nooit toegeven dat het in Zuid Afrika geen rozengeur en maneschijn is.
De kiezer zou zich tenslotte eens kunnen gaan afvragen of links dan misschien toch de wijsheid niet in pacht heeft.
Feitelijk is dit ook allemaal geen nieuws; de teloorgang van de Zuid Afrikaanse economie, de staats discriminatie van het blanke deel van de bevolking, en het geweld tegen blanken dat hier het gevolg van is, zijn zaken die al decennia lang gaande zijn.
De Boeren komen feitelijk allemaal in aanmerking voor de status van politiek vluchteling, en gezien het hier voornamelijk fatsoenlijke hardwerkende mensen betreft, die ook nog eens afstammen van Nederlanders, zijn ze wat mij betreft welkom.
Weer eens wat anders dan al die apothekers uit Aleppo die hier enkel komen parasiteren en de (zeden)misdaadcijfers omhoog schroeven.

Victor
Victor
4 jaren geleden

Uit Zuid-Afrika, bedankt voor het benadrukken van onze benarde situatie. Onze voorouders kwamen hier in dienst van het Nederlandse koninkrijk en we voelen ons verlaten in ons uur van nood.
Excuseer mijn gebroken Nederlanders. We hadden de taal nog op school toen ik jong was, maar ik kan me niet veel meer herinneren.

Lienneje
Lienneje
4 jaren geleden

How refreshing to read an article in the media that reflects what is happening in South Africa. From a South African boer who sought a new life in The Netherlands; Thank you!

Joost Visser
Joost Visser
4 jaren geleden

Als je stelt ‘het valt wel mee, het neemt af’, kun je ook het volgende stellen ‘in het laatste jaar van WWII zijn er minder Joden vergast dan de jaren daarvoor, dus het valt wel mee’. Leg het maar uit aan de nabestaanden van de slachtoffers.

Juanito
Juanito
4 jaren geleden

Wel gek dat het linksvolk in Nederland en elders nu niet jankt voor het instellen van economische sancties tegen het racistische zuid afrikaanse regiem.

anton smit
4 jaren geleden

In een artikel in de New York Times van 23 augustus 2018 worden de feiten op exact dezelfde wijze verdraaid. Daarbij worden blanke Boeren in Zuid-Afrika veel te vanzelfsprekend aangeduid als “white supremacists”.
Tegelijk wordt in dat artikel zonder enige reden een link gelegd met een schietpartij in juni 2015 waarbij de 24-jarige (blanke) Dylann Roof negen zwarte kerkgangers vermoordde in Charleston/USA.
En dan wordt in het NYT-artikel ook nog eens het Stormfront erbij gehaald, een nazi-achtig clubje idioten op Internet. Framing, heet dat soort journalistiek.

NYT, Trump’s South Africa Tweet Seems to Embrace Racist Narrative on Land Dispute, August 23, 2018.

karton
karton
4 jaren geleden

Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ……….riekt dit niet enigszins naar discriminatie door de zwarte Zuid Afrikanen ?
Maar gelukkig is de gehele linkse kerk uiterst tevreden over de gang van zaken aldaar, dus over enige tijd zal het Rode Kruis wel weer een gironummer openstellen om te storten t.b.v. honger lijdende zwarte Zuid Afrikanen !

Der Ganzumsonst
Der Ganzumsonst
4 jaren geleden

Dank voor dit stuk,
To the point en zakelijk, zoals het een Software crafter betaamt.

Claudia
Claudia
4 jaren geleden

Goed stuk, dank U wel👍

ni28
ni28
4 jaren geleden

Vermeulen dient niet de journalistiek maar de politiek. Dat is slecht voor zijn vak.

max
max
4 jaren geleden

Negers en moslims lijken op elkaar, hun landen zijn een teringzooi en dat ligt uiteraard aan het westen, daarom komen ze hier ook maar de boel kaalvreten en niet integreren.

Louis Moons
Louis Moons
4 jaren geleden

Baanbrekend voor een juist inzicht van de schandalige behandeling van de Boeren en de blanke bevolking tout court, in Zuid-Afrika door het ANC, aan de macht gebracht oa door de Nederlandse socialisten, is het boek van het Nederlandse 2de kamerlid: Martin BOSMA: ” Minderheid in eigen land.” Hierin wordt beschreven, met een overmaat aan referenties om de waarachtigheid te staven, hoe het communistisch ANC, waarvan de top opgeleid werd in de DDR en Rusland, met medeplichtigheid van het onwetende Westen, massa’s geld kregen en, hoewel een minderheid, de totale macht konden grijpen. Zij zijn verantwoordelijk voor 25.000 doden oa gruwelijke autobanden moorden, van vooral andere zwarten: vooral de zeer talrijke Zoeloes waren hun slachtoffers. Daar staat tegenover het vermaledijde Apartheids regime met zijn verantwoordelijkheid voor 2400 doden. Waar blijven nu de culturo’s zoals Freek De Jongh en vele andere om het facistische ANC aan te klagen en het mishandelen en vermoorden van blanke Boeren in ZA aan te klagen, we horen ze niet meer. Louis Moons.

Cool Pete
Cool Pete
4 jaren geleden

Kenmerkend,
voor dat neo-fascistische “EU”-konstrukt,
om geen aandacht te willen hebben, voor :

– de onteigening en uitmoording van blanke boeren in SA
– de totale catastrofe in Venezuela
– de islamo-dictatuur in Turkije
– de volks-opstand in Iran / Persia [ zie : IranProtests, e.v.a. ]

Walter
Walter
4 jaren geleden

Vandaag dinsdag 28 08 2018
Minister May van engeland in Zuid afrika
Steunt onteigening van land in Z.A.
Hiermee maakt ze af wat de engelsen met de ex Nederlanders in 1890 hebben gedaan.
Van het naar schatting 300.000 zielen tellende blanke bevolkingsdeel van de beide republieken werden tussen 1899 en 1902 meer dan 160.000 burgers naar 80 Engelse concentratiekampen gebracht. De gevangengenomen Boerenstrijders naar 47 Krijgsgevangenkampen. De gevolgen waren verschrikkelijk. Aan de hand van de meest recent beschikbare gegevens stierven in de Engelse concentratiekampen naar schatting 43.500 mensen, waarvan ca. 35.600 kinderen jonger dan 15 jaar, wat gelijk staat aan ca. 50% van de jeugdige blanke Nederlands/Afrikaanse populatie! De gruweldaden van de Engelsen werden wereldwijd veroordeeld en de hongerdood van het 7-jarige meisje Lizzy van Zyl in april 1901 in het kamp Bloemfontein stond als symbool voor deze massamoord. De Engelse gruweldaden waren er verantwoordelijk voor dat – niet alleen Nederland – in de 12 jaar later volgende Eerste Wereldoorlog pro-Duits en anti- Engels gestemd was.

trackback

[…] Anecdotes from crime-scene clean-up crews tell a similar story about the scale of the atrocities. Data from the Transvaal Agricultural Union (TAU) also show an increase in violent attacks against […]

trackback

[…] Author Robert Bor Translation from OpinieZ […]

trackback

[…] schreef OpinieZ-auteur Robert Bor een gedegen, cijfermatig onderbouwd artikel over de Plaasmoorde, de door de mainstream media grotendeels genegeerde golf van moorden op blanke […]

Alex
Alex
4 jaren geleden

daarnaast zijn vele ‘gewone’ moorden in de relationele sfeer, dus in verhouding is het risico van Boeren op een plaasmoord tov het risico op een externe (bijv roof-)moord voor de rest van de mensen nog veel groter: zij lopen dus daadwerkelijk een hoog relatief risico op een plaasmoord.

24
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x