Geleidelijke islamisering zet verworvenheden wetenschap onder druk

We glijden terug naar de Duistere Middeleeuwen

Ramadan Tijdwijzer

Titelfoto: Ramadan Tijdwijzer. Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal AT5

Het is nog maar een paar honderd jaar geleden dat met Galileo Galilei de moderne natuurwetenschap de eerste wankele stappen op het toneel van de wereldgeschiedenis zette. Opeens werd de waarneming van de wereld om ons heen – en niet langer een star dogmatisch door religie bepaald denkmodel – maatgevend.

Waarneming in combinatie met theorievorming, in tegenstelling tot het blind volgen van religieuze voorschriften, bleek een enorme doorbraak in de geschiedenis van de mensheid te zijn. Die doorbraak, de Verlichting, heeft de westerse wereld veel goeds gebracht op het gebied van onafhankelijk denken, economie, technologie, gezondheidszorg en wetenschap en ons uit de permanente duisternis van de Middeleeuwen verlost. Alle reden zou je zeggen om de toekomst met optimisme tegemoet te zien. Hoe anders dreigt het uit te pakken.

Wetenschap als ‘mening’

In de afgelopen decennia is de waardering voor de natuurwetenschappelijke denkwijze in verval geraakt. Voor velen zijn de verworvenheden van natuurwetenschap zo vanzelfsprekend geworden, dat men geen oog meer heeft voor de lange strijd die gevoerd is om tot een rationele levensbeschouwing te komen. De rol van allerhande ideologieën neemt hand over hand toe, en steeds vaker worden door hun aanhangers de bevindingen van serieuze natuurwetenschappers straffeloos weggezet als ‘ook maar een mening’.

De politiek is in hetzelfde ideologische vaarwater beland, terwijl in de volksvertegenwoordiging de kennis omtrent natuurwetenschap tot een bedenkelijk niveau is afgedaald. Omdat natuurwetenschap en ideologie ten principale strijdig zijn, wordt niets nagelaten om bij maatschappelijke discussies de invloed van de natuurwetenschap te minimaliseren of te bagatelliseren. Waar politiek de wetenschap beïnvloedt, betekent dat het einde van de wetenschap. De prijs daarvoor zal hoog blijken te zijn.

Godsdienst

In de Grondwet wordt de vrijheid van godsdienst na de grondwetswijziging van 1983 beschreven in artikel 6:

Artikel 6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Juridische jihad

Een definitie van het begrip godsdienst wordt echter niet gegeven. Op zichzelf is dat niet vreemd, want op veel meer gebieden zijn de formuleringen in de Grondwet nogal globaal. Dat was nooit een groot probleem, maar sinds de islam op steeds grotere schaal zijn intrede in Nederland deed, doet zich een geheel nieuwe situatie voor. Het ontbreken van een heldere definitie van godsdienst leidt in de praktijk van vandaag tot onduidelijkheid en tot de onweerstaanbare neiging, met name in moslimkringen, om voor hun religieuze ideologie via de rechter steeds meer ruimte af te dwingen. De juridische jihad is een beproefde methode geworden om religieus-ideologische provocatie vorm te geven, en niet zonder succes.

Verovering publieke ruimte

De seculiere samenleving komt daarbij steeds meer onder druk te staan. Zo wordt het uitoefenen van godsdienstige uitingen in de publieke ruimte steeds vaker gedoogd, en worden in door de belastingbetaler bekostigde gebouwen ruimten voor godsdienstige rituelen ingericht. Vanuit een misplaatste diversiteitsgedachte wordt tegen openbare ordeverstoringen vanuit islamitische hoek steeds minder opgetreden. Zo wordt door de islam de publieke ruimte stap voor stap op de autochtone Nederlander veroverd. Provocatie wordt daarbij steeds minder geschuwd. Waar bijvoorbeeld kledingvoorschriften binnen de islam eerst optioneel waren, worden die nu regelmatig voorgesteld als religieuze verplichtingen waar de vrijheid van godsdienst alle ruimte voor dient te bieden.

Vijfde colonne

Door het ontbreken van een heldere definitie van godsdienst wordt het juridisch steeds lastiger om een staatsgevaarlijke haatdragende ideologie met bijbehorende vijfde colonne van een reguliere godsdienst te onderscheiden. De islamisering van ons land is niet langer een sluipend proces, maar voltrekt zich steeds meer in alle openheid. De politiek blijkt in meerderheid dit proces te steunen.

De boven genoemde ontwikkelingen leiden tot een verontrustende conclusie. Waar sinds de Verlichting een paar eeuwen lang een hoopgevende ontwikkeling plaatsvond in de richting van een seculiere rationele maatschappij van zelfstandig denkende individuen, wint een irrationele bedreigende ideologie die bij voorkeur de natuurwetenschap ontkent steeds meer terrein.

Verduistering

De beloften van vooruitgang die gedurende een aantal eeuwen onze samenleving kenmerkten, worden successievelijk vervangen door een ontwikkeling die ons terug zal voeren naar de irrationele ideologische Middeleeuwen.

Het nieuwe tijdperk van de Verduistering is helaas nabij.

Over de auteur

Kees de Lange
Kees de Lange
Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en promoveerde in de Theoretische Chemie in Bristol, UK. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. Hij is tot op de huidige dag actief in wetenschappelijk onderzoek. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bèta’s lid van de Eerste Kamer.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
16 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
karton
karton
4 jaren geleden

De islam heeft helemaal niks met godsdienst te maken.
De islam is een intolerante, wreedzuchtige en levensgevaarlijk ideologie die men in Nederland niet zou moten toestaan. Prima zoals het nu gaat gebeuren in Oostenrijk en zoals het al gebeurd is in de Visegradlanden. In die landen zetelen échte leiders, daarentegen hebben wij in NL te maken met kontenkruipers, graaiers, leugenaars en dronken-geleide-kereltjes zoals Rutte, die Korsakov Juncker op de been moet zien te houden.

K Claassen
K Claassen
4 jaren geleden

De column kan veel sterker als met enkele voorbeelden het verval van de natuurwetenschappelijke denkwijze en de miskenning van natuurwetenschappers concreet gemaakt wordt. Ook de stelling dat de politiek bezig is een einde te maken van de wetenschap verdient concrete voorbeelden om dit hard te maken.
Belangrijker nog is dat de islam niet begrepen kan worden als een religie, zoals christendom en jodendom religies zijn. De islam is een politieke ideologie waar religie een (ondergeschikt) onderdeel van is. Kalifaat, sharia en jihad vormen de ideologie die volkomen en fundamenteel in strijd is met onze waarden en de inrichting van onze maatschappij. Daarom past de islam niet bij de westerse manier van leven.

karton
karton
4 jaren geleden

“den Haag” vindt het allemaal prima, zolang dat moslim-gespuis niet voor hun deur staat te blèren.
In Oostenrijk begint zich nu óók een kentering af te tekenen, evenals in Italië.
Nederland, Duitsland, Frankrijk en nog een paar landen zijn de “gekke Henkie’s ” van
Europa !
In den Haag is men de schaamte reeds langere tijd geleden gepasseerd.
En als Blok één keer iets zegt in de VN, galmt dat 4 weken na in NL, oh oh oh, wat is die Blok toch goed !!!
Op hetzelfde moment worden de Groningers genaaid waar ze bij staan door óók zo’n goede “minister” t.w. Wiebes.
Schaamteloos gedrag van dit soort “elite”; voor mij heeft die hele Haagse zooi, met al hun gelieg, bedrog en gegraai totaal afgedaan.
Komt ook niet meer goed.

Michael Jacobs
Michael Jacobs
4 jaren geleden

Islam met o.a. zijn doodstraf op afvalligheid treedt naar buiten als een staatsgevaarlijke ideologie. Dat moet genoeg grond zijn om de beoefening van islam in de openbare ruimte – inclusief het dragen van de intimiderende hoofddoek, het vaandel van de islam – te verbieden.

Piet Karbiet.
Piet Karbiet.
4 jaren geleden

Dit land werd ooit bestuurd door ingenieurs, nu door laffe weekdieren. Zelfs een dijk of dam bouwen tegen het islamofascisme lukt ze niet.

rico
rico
4 jaren geleden

De Nederlandse wet gaat uit van scheiding tussen kerk en staat de islam doet dat niet. Wat is de islam onder de Nederlandse wetgeving precies. Een geloof of een ideologie. is er wel eens uitgezocht wat de islam volgens de Nederlandse wetgeving is ??

Juanito
Juanito
4 jaren geleden

“The islam has no borders, just frontiers”, uitgesproken door zo’n moslimgek. Het zegt genoeg voor waar ze voor staan.

Bhenky
Bhenky
4 jaren geleden

“Zo wordt door de islam de publieke ruimte stap voor stap op de autochtone Nederlander veroverd.”

Een cruciale denkfout die goedgemaakt kan worden door ‘autochtone Nederlander’ te vervangen door ‘niet-moslim’.
Immers; er bestaan uitermate fanatieke autochtone bekeerlingen én allochtone niet-moslims die óók hun ruimte ingenomen zien worden…

Voor de rest ben ik het met de auteur eens!

Joost Visser
Joost Visser
4 jaren geleden

Grondwet Costa Rica

Titulo VI – La Religión
Capitulo Unico Articulo 75.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. (Así modificada su numeración por la ley Nº 5703 de 6 de junio de 1975).

Kort gezegd. Vrijheid van godsdienst, mits deze niet in strijd is met de normen en waarden van het land, met de Katholieke Kerk als staatsreligie.

Dus, per definitie heeft de Islam daar niets te zoeken.

Joop van Vliet
Joop van Vliet
4 jaren geleden

Commentaar op: Geleidelijke islamisering zet verworvenheden wetenschap onder druk

Godsdienst meer dan een definitieprobleem
De Lange stelt dat een definitie van het begrip godsdienst niet wordt gegeven. Hij claimt dat zoiets in de praktijk leidt tot het afdwingen van meer ruimte voor religieuze ideologieën, met name in moslim-kringen … ofwel “juridische jihad”. Het gaat volgens mij echter om meer dan één religie. Onfrisse praktijken komen bij veel religieus getinte ideologieën en sektes voor. Dat was eerder ook al zo. Op landelijk zowel als op regionaal en lokaal niveau. Ook is het fiscaal aantrekkelijk om als “erkende” religie in Nederland te kunnen bestaan.

Artikel 6 van de grondwet overbodig en tendentieus
Het echte probleem zit in het volledig overbodige artikel 6 van de grondwet, dat in de artikelen 7 t/m 10 kan worden geïntegreerd, zonder daarbij – zoals nu – religie impliciet als een soort superieure ideologie aan te merken.

Grondwetsherziening op meer punten nodig
Een grondswetswijziging (de jongste was 35 jaar terug) is weliswaar tijdrovend en gecompliceerd, maar dan kunnen tevens andere problemen worden aangepast, zoals artikel 13 over het brief- en telegraafgeheim, dat nodig moet worden uitgebreid met o.m. digitale varianten van “correspondentie”. Ook de intellectuele eigendom is meer dan alleen maar het auteursrecht en de bewaking van dat recht noet trouwens wereldwijd worden geregeld.

Goed onderwijs is openbaar en seculier onderwijs
Onvermijdelijk is verder dat om beter onderwijs te krijgen aan de voorkeurspositie van het niet openbaar onderwijs een einde komt. En niet alleen op financiëel gebied, maar vooral ook waar het normen en waarden betreft.
Door de staat gefinancierd onderwijs moet zich bijvoorbeeld niet bemoeien met zaken als de levensduur van het heelal en de juistheid van het Darwinisme. Religie is een privé zaak en die moet worden betaald uit privé middelen en worden onderwezen in privé tijd, zoals vroeger op de Zondagsschool.

Nu handelen
Juist omdat aanpassing van de grondwet lang duurt, is het van belang nu al te handelen. Daarin heeft De Lange zeker gelijk, maar niet alleen omdat de wetenschap bedreigd wordt. Daar heb je geen religie voor nodig maar slechts een totalitaire staat. Het gaat vooral ook om de veiligheid van de ingezetenen die beschermd moeten woprden tegen terreur, huisvredebreuk, het aantasten van de persoonlijke integriteit en dergelijke.

“Politieke wil” in plaats van “politieke correctheid”
Het is een zaak van de politiek om nieuwe wetten te ontwerpen of bestaande wetten aan te scherpen. Maar het is vooral ook een zaak van politieke wil om misstanden zoals in Amsterdam (weigeren op te treden tegen “We are here”) aan te pakken en de wet te handhaven.
Met voldoende politieke wil en aangepaste wetgeving is te voporkomen dat “een staatsgevaarlijke ideologie met bijbehorende vijfde colonne” hier verder doorbreekt.

Joop van Vliet – 9 juni 2018

trackback

[…] Source: Geleidelijke islamisering zet verworvenheden wetenschap onder druk […]

Buteo
Buteo
4 jaren geleden

geachte heer,
Met interesse heb ik uw column gelezen. U beschrijft een observatie, gedaan in het sociaal
demografische veld. Ongetwijfeld wordt uw analyse door velen gedeeld. Echter na de constatering en de alarmerende kwalificatie ervan dient er een actie plaats te vinden. Helaas heeft u het senatorschap in de Eerste Kamer opgegeven. Het parlement is het gremium waar de door u gesignaleerde dreiging geagendeerd moet worden. Indien dit niet gebeurd of als het onderwerp als ongewenst wordt beschouwd, rest ons slechts een lijdzaam toekijken en ondergaan van het verloop van de geschiedenis. Ik blijf de parlementariërs aanschrijven met mijn zorgen betreffende de sociaal-maatschappelijke aardverschuivingen.

Harry
Harry
4 jaren geleden

Heel juist. Vaak beroepen moslims zich op vroegerr wetenschappelijke kennis en tolerantie. Maar dat is voorbij. Ze kennen deze breuk in hun eigen geschiedenis niet.

Tot ongeveer het jaar 1200 kon er binnen de islam nog vrij worden gedacht en gesproken. De visie van de Quadarites (de mens heeft vrije wil) verloor het daarna van de Jabariyya (Allah is de hoogste, hoe kun je die tegenwerken met vrije wil) en daarmee ging de Islam op slot.

Wetenschap heeft nauwelijks kans want kritisch denken is taboe en risicovol. (Turkije vandaag bijv.) Welke boeken zijn er immers nodig naast de koran? Allah heeft gesproken. Het is klaar.

In het midden-oosten worden weinig boeken uit andere landen vertaald en ook patenten uit die landen zijn uiterst schaars.(bron: VN rapport) De koran kent geen rechtspersonen als NV of BV, dus multinationals en grote banken kwamen er niet van de grond. Democratie en tolerantie zijn nog steeds problematisch in moslim landen.

Ref (o.a.): “The closing of the Muslim Mind” van Robert R. Reilly.

rjw
rjw
4 jaren geleden

Helemaal eens voor wat betreft de gevaren van de islam, die zijn zelfs in staat te beweren dat de Aarde plat is als dat in hun boekje staat. Ook het onder druk staan van de verworvenheden van de verlichting in haar volle breedte is zeer spijtig.

Maar we mogen niet te ver doorschieten de andere kant op. Er kan alleen een claim gedaan worden van absolute wetenschappelijke waarheid in het domein van de natuurwetenschappen. Cultuur, economie, politiek enz. zijn geen exacte wetenschappen dus daar kan verschillend over gedacht worden. De neoliberale technocraten die pogen ons land te besturen en andere elites doen graag alsof hun ‘rationele’ waarheid de enige absolute waarheid is, niet dus! Helaas proef ik ook iets van dergelijke misvattingen in uw betoog.

Anton
Anton
4 jaren geleden

Er zijn ook nog christenen die de evolutie niet aannemen en de leeftijd van het universum op 6000 jaar houden.
Vergeet ook de mensen niet die principiele problemen hebben met vaccineren en noem maar op.
Dat dit ons vroeg of laat gaat opbreken twijfel ik niet aan.

Kees van Mourik
Kees van Mourik
4 jaren geleden

Twee kanttekeningen. 1.De voorstelling van zaken als zouden de Middeleeuwen reuze duister zijn geweest en dat die duistere Middeleeuwen opeens met Galileï voorbij zouden zijn is toch wel iets te simpel. 2. Een goede definitie van godsdienst, wie zal die geven? Ook het christendom heeft aspecten van politieke ideologie en is althans in het verleden verweven geweest met gewelddadige bekerings- en/of veroveringsijver. Dus op welke grond zou precies het christendom wél als godsdienst puur mogen gelden en de islam als in waarheid slechts politieke ideologie? Denk ik aan islam dan zie ik mannen zonder schoeisel in jurken gekleed op matjes in een moskee voorover gebukt zitten. Dat heeft toch veel weg van godsdienst. Ja, en helaas denk ik nu óók bij Islam aan terroristische aanslagen door terroristen die “Allah akbar” roepen. Die terroristen zijn zeker (staats-) gevaarlijk. Maar uit het feit dat nogal veel terrorisme tegenwoordig islamitisch geïnspireerd lijkt vloeit niet voort dat terrorisme noodzakelijk en onverbrekelijk met Islam is verbonden, laat staan speciaal eigen is aan Islam en niet aan andere gekke fanatismen. Ik veronderstel dat wat een substantieel percentage van alle moslims praktizeren wel degelijk het predikaat “godsdienst’ verdient en dat er (gelukkig) met heel wat moslims toch heus wel goed garen te spinnen is.

16
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x