Klimaatbeleid Rutte III: Orwell regeert, en hoe

Over Klimaatkalifaat en IJsbeerontkenners

Foto: Windmolenpark op zee - Unsplash.com CC0

Na 225 dagen formeren trad het dan aan, het kabinet Rutte III, opgetuigd met een heuse klimaatminister en met een lijvig energieakkoord. Prachtige nieuwigheden voor iedereen die met elementaire natuurkunde niet zo veel op heeft. In elk geval zou Orwell zich in de handen gewreven hebben. Waar in het verleden de mantra ‘kennis is macht’ opgang deed, is die stilzwijgend vervangen door ‘kennis is verdacht’.

Wiebes

Als klimaatminister verscheen uit het niets Eric Wiebes ten tonele. Na zijn spraakmakende successen bij het reorganiseren van de belastingdienst werd het tijd voor een wat rustiger overheidsfunctie. Vergeleken met het reorganiseren van de belastingdienst is het managen van het klimaat van de planeet immers een luizenbaan.

Foutenmarge

Ook het energieakkoord mocht er zijn. Zoals wetenschapsjournalist Marcel Crok op basis van cijfers van de overheid zelf aantoonde, gaat het klimaat’beleid’ van Rutte III het klimaat met wel 0.0003 graden helpen. Jaja, al die nullen staan goed. En dat is dan nog op basis van klimaatmodellen waarvan de voorspellende waarde op zijn minst dubieus is. Natuurlijk viel iedereen over Crok heen, tot uitgerekend alarmistenbode NRC de wereld met een fact-check verblijdde en Crok in het gelijk stelde.

Nu is het mooie van die 0.0003 graden dat het een bedrag is dat zo klein is, dat het met natuurwetenschappelijke methoden niet gemeten kan worden omdat het ruim binnen elke foutenmarge valt. Ideaal, want als politicus weet je nu al zeker dat je woorden nooit gelogenstraf kunnen worden door lastige fysici. Maar bleef het daarbij?

Klimaatkalifaat

Wiebes is een ambitieus man en om zijn politieke reukspoor al vanaf het begin van zijn bewind in het klimaatstruweel achter te laten, viel al snel het besluit een Klimaatkalifaat der Lage Landen uit te roepen. Ondanks het feit dat ieder mens een hogere concentratie aan CO2 uitademt dan we vooralsnog in de atmosfeer zullen aantreffen, roep je dan CO2 uit tot het levensbedreigende monster dat tot elke prijs beteugeld moet worden.

De oplossing is simpel, sluit per 2030 alle kolencentrales in NL. Onze nieuwbenoemde Gloria Wekker van het Ruttiaans klimaatbeleid meent oprecht dat zijn voorgenomen wetgeving in Madurodam ergens een minimale zode aan de klimaatdijk gaat zetten. Ook de illusie van Nederland als toonaangevend ‘gidsland’ komt weer opborrelen uit de zompige moerassen van ons laagveengebied. Maar ook bij lemmingen loopt er altijd één voorop.

Overproductie

Zo’n superplan mag natuurlijk wat kosten en dat doet het gelukkig ook. Als we even vergeten dat zon en wind niets gaan oplossen, en al helemaal het vermeende CO2-probleem niet, dan kunnen we toch van een koopje spreken. De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) geeft energieproducenten een subsidie op het (over)produceren van dikwijls nutteloze onbruikbare elektriciteit.

Er zijn meer subsidieregelingen op energiegebied die langs diverse wegen op de naïeve burger verhaald worden, maar we houden het simpel. Volgens cijfers van het Ministerie van Economische Zaken is de SDE een echte groeisector: in 2015 € 3.5 miljard, in 2016 € 9 miljard, in 2017 € 12 miljard. Totaal € 34 miljard uit te betalen in 15 jaar. Bij de wel erg optimistische aanname van gelijkblijvend budget betalen we in 2030 € 1500 per aansluiting. Maar dan heb je ook niks.

Energiebelasting

Hoe wordt een dergelijk bedrag uit de belastingbetaler geperst? Vooropgesteld dient te worden dat de kleinverbruiker 200 maal meer energiebelasting betaalt voor zijn elektriciteit dan de grootverbruiker. Als alle subsidies op elektriciteitsproductie verhaald zouden moeten worden op de elektriciteitsgebruiker, zou de elektriciteitsprijs tot astronomische hoogte stijgen en zou de gemiddelde burger gewapend met zijn hooivork het Malieveld bestormen.

Sluiting kolencentrales

Daarom wordt de belasting vooral geheven op gas. Daar gebruiken we immers met zijn allen veel meer van, met name ook voor huisverwarming. Het is dan ook niet helemaal toevallig dat juist die belasting op gas aanzienlijk verhoogd is (in 2015 19.85 ϵct/m3, in 2016 26.3 ϵct/m3). Wat heeft dat te maken met het sluiten van kolencentrales? Een cynische kijk op de overheid maakt het begrijpen van ontwikkelingen altijd veel eenvoudiger.

Als kolencentrales niet meer kunnen dienen voor de broodnodige back-up om de gigantische fluctuaties in de productie van windenergie op te kunnen vangen, kan die onvermijdelijke back-up alleen nog geregeld worden via het verstoken van gas, en waarschijnlijk uit het levensgevaarlijke Rusland. En dat is dan pas echt kassa voor de overheid. Het sluiten van kolencentrales een zinvolle milieumaatregel? Vergeet het maar, het is een nieuwe truc om uw portemonnee te plunderen.

IJsbeerontkenners

Laat me, behulpzaam als altijd, onze nieuwbakken klimaatminster een tip geven. U zou er goed aan doen een campagne te starten om de ijsbeer terug te brengen op de Waddeneilanden. Dat een paar vermaledijde klimaatrealisten dan tegen zullen werpen dat er nooit ijsberen in ons land geleefd hebben, is alleen maar een voordeel. Door die lieden weg te zetten als ‘ijsbeerontkenners’ heeft u onmiddellijk de klassieke klappende klimaatclaque in de volksvertegenwoordiging aan uw zijde.

Want de leugen is waarheid en kennis is verdacht in het Nederland van 2017.

© OpinieZ.com 2017. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties.

De OpinieZ-artikelen van Kees de Lange vindt u ➡ hier.

Twitter: @Infocadl2015

Over de auteur

Kees de Lange
Kees de Lange
Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en promoveerde in de Theoretische Chemie in Bristol, UK. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. Hij is tot op de huidige dag actief in wetenschappelijk onderzoek. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bèta’s lid van de Eerste Kamer.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.