De letter ‘P’ van Palestina bestaat niet

Jeruzalem. Foto: Pixabay CC0

Twee bijzonder interessante moties passeerden vorige week ons parlement: een motie van DENK en een van de PVV. DENK wilde ‘de Palestijnse staat’ erkend hebben en de PVV wilde Jeruzalem als hoofdstad erkend hebben en er de Nederlandse ambassade gevestigd zien. Op het oog zinloze moties; Palestina bestaat niet en Jeruzalem is al de hoofdstad van Israël. Dus het gaat hier louter om een principiële uitspraak van de Kamer over de legitimiteit van een Joodse staat in het Midden-Oosten.

Schoffering
Impliciet heeft een dergelijke schoffering van een legitieme staat internationale diplomatieke consequenties. Dit geval is daarop een uitzondering.

Stemmingsuitslag motie De Roon/Wilders

Zelfs de belangrijkste bondgenoot van Israël – de VS – durft haar ambassade niet van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen. Daarom is ook van die kant wat dit betreft geen veroordeling te verwachten, hoewel de motie van DENK een in de VS verboden delegitimering van een bevriende staat betekent. De Palestijnse boycot-, desinvesteringen- en sancties-organisatie BDS is verboden door de VS. Waar die actief is loopt men kans op een handelsboycot door de VS.

Motieven

Stemmingsuitslag motie Kuzu

De motieven van DENK zijn duidelijk: Turkije is één van de oud-bezetters van Jeruzalem (Ottomaanse Rijk) en trekt samen op met Jordanië (Trans-Jordanië)  de andere tijdelijke bezetter van een deel van Jeruzalem (1948-1967). Beiden werden eruit gegooid. Turkije door de Engelsen en Jordanië door Israël. Vandaar dat de Palestijnen de Jordaanse vlag voeren en Turkije hen steunt.

Alles beter dan de rechtmatige bewoners – de stichters van de stad: de Joden uit Judea onder Koning David. De Romeinen bestaan niet meer, maar spelen nog wel een rol op de achtergrond. De geuzennaam: ‘Palestijn’ komt van de Romeinse naamgeving aan het Israëlitische gebied dat zij ooit veroverden en ‘Palestina’ doopten. Dat verklaart het ongerijmde gebruik van een Romeinse naam ‘Palestina’ voor een Arabische wensstaat.

Wonderland
Hoeveel Kamerleden de feiten kennen heb ik niet uitgezocht maar het is aan de kiezer te bepalen of ze zich juist vertegenwoordigt weet. ‘De staat Palestina’ erkennen, wat zes (!) partijen met dit dictum onderschrijven, staat gelijk aan de erkenning van de staat Wonderland, een creatie van Charles Lutwidge Dodgson. Maar tegelijkertijd is het een gruwelijke doodswens aan de legitieme bewoners van het beoogde “Palestijnse” gebied. Vrijblijvend mag het niet heten wanneer politici in Nederland- al of niet bewust – een uitroeiing van Joden voorstaan. Wegkijken voor de feiten is in onderhavig gebied dodelijk en dat weet men of behoort men te weten. Er komt geen nieuwe terreurstaat naast Gaza.

D66
De hele wereld weet dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. In de meeste landen wordt dat feit niet erkend en hanteert men een eigen curriculum. Een vorm van politieke delegitimering die de werkelijkheid geweld aan doet en waar Israël zich verder weinig van aantrekt. De politieke partijen bij ons die zich aan die realiteit onttrekken mogen daarop worden aangesproken. Dat dat onvoldoende gebeurt, is voer voor psychologen.

Ik vroeg D66-Buitenland woordvoerder Sjoerd Sjoerdsma naar het motief om een fantasiestaat Palestina te erkennen en kreeg niet veel meer te horen dan: ‘heel veel landen erkennen Palestina’ en ‘onze achterban wil dat’. Waarom die achterban dat wil kon hij niet duidelijk maken. Topografische ideeën bleken er ook niet te zijn. Vraag ernaar en u krijgt geen antwoord, want het antwoord verraadt de bedoelingen.

Schuldcomplex
Ik ga er van uit dat het met een onverwerkt schuldcomplex over de Holocaust te maken heeft en – nogmaals- dat kunnen psychologen beter duiden. De bloedige terreur tegen Joden die door ons gefinancierd wordt is niet logisch te verklaren. De desinteresse voor de feiten en het klakkeloos overschrijven van onjuiste informatie door de pers en soms terug te vinden in obscure lesstof (de letter ‘P’ bestaat niet in Arabisch) is het gevolg van dit collectieve oorlogstrauma.

Holocaust-overlevende bezoekt Auschwitz. Foto: Josh Appel on Unsplash – CC0

De Holocaustoverlevenden die destijds terugkeerden werden in kampen gestopt, hun bezittingen werden geconfisqueerd.

We zagen vorige week hoe teruggekeerde jihadisten na hun atrociteiten in IS-gebied ongemoeid worden gelaten en vrijelijk in onze maatschappij rond kunnen lopen. Geen tribunaal of kamp voor de kinderverkrachters, moordenaars, genocide plegers en slavenhandelaren uit het kalifaat.

Jeruzalem
Over de status van Jeruzalem (de PVV-motie) schreef ik eerder uitgebreid en daar verwijs ik graag naar terug. Vier partijen slechts willen de feiten erkennen. Jeruzalem is de enige regeringsstad zonder ambassades! Jeruzalem vormt de kern van de Joodse identiteit. Geen land ter wereld durft er een ambassade te vestigen. Het zou de bevestiging zijn van het feit dat Jeruzalem voor altijd de ongedeelde hoofdstad van de Joden is. Immers sinds 1967 zijn de bestandslijnen bepaald en onlangs werd het lot van Jeruzalem in de grondwet van Israël verankerd. Zo houdt de wereld zichzelf voor de gek. Een collectieve waanzin die alweer alleen geduid kan worden door psychologen.

Dictatuur
Zes politieke partijen in ons parlement willen de erkenning van een terreurstaat zonder topografie of legitimatie en zonder een bestaand volk om in te wonen. Dat land moet precies of deels vallen binnen de grenzen van de soevereine democratische republiek Israël. Het moet bestaan uit antisemieten met een bloedige doodswens zoals dagelijks in de praktijk gebracht door deze niet Israëlische jihadisten met de geuzennaam ‘Palestijn”- overblijfselen van Ottomaanse import en ex-Jordaniërs. Die dictatuur (Palestijnse Autoriteit en Hamas) krijgt economische steun vanuit de EU, waarmee het wapens betrekt uit Iran, Koeweit en Noord Korea.

Wedijver
De terreurorganisatie Hamas en haar evenknie Hezbollah hebben tot doel Jeruzalem te veroveren c.q. heroveren en Joden uit te roeien, precies zoals de nazi’s destijds.

Handvest Hamas, art. 10

Hun handvest wordt door zes politieke partijen uit ons parlement min of meer onderschreven. Direct of indirect door de delegitimering van Jeruzalem of legitimering van ‘De Palestijnse staat’. Uit onverwachte hoek gesteund – voorlopig – door Donald Trump die de legitimering van Jeruzalem niet aandurft zolang de afhankelijkheid van olie belangrijker is. Er dreigt nu een bizarre wedijver te ontstaan tussen Saoedi-Arabië en de VS over de vraag wie er het eerst een ambassade opent in Jeruzalem.

En Israël zelf? Daar is men niet eens verbaasd en nu te druk met overleven in een oververhitte economie die de prijzen opstuwt naar ongekende hoogten. Voor arme Israëliërs ziet het er somber uit. Daar zitten ook nog een handvol Holocaustoverlevenden tussen waar de Israëlische staat geen oog voor heeft. Ze kwijnen langzaam weg, samen met ons collectieve fatsoen.

De OpinieZ-artikelen van Ernst Lissauer vindt u ➡ hier

Twitter: @ErnstLissauer

© OpinieZ.com 2017. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties ⬇.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.