Agente met hoofddoek: geen diversiteit, maar islamisering

Politie moet als overheidsorgaan neutraal blijven

Foto: Screenshot door redactie OpinieZ van Digitale editie Volkskrant, 9 november 2017

Als er de afgelopen periode érgens ophef over is ontstaan, dan is het over de discussie rond hoofddoeken bij de politie. Een bijzonder terechte ophef wat mij betreft.

We hebben in dit land een aantal behoorlijk harde noten te kraken. Één daarvan is het beschermen van onze democratische rechtsstaat met behoud van alle vrijheden die daarbij horen, maar zonder daar op in te leveren door een doorgeschoten tolerantie op basis van vrijheid van godsdienst. Kortom: We moeten leren om intolerant te worden voor intolerantie.

Neutrale overheid
Het beschermen van de neutraliteit van de overheid is hier een belangrijk voorbeeld van. Iedere vorm van marchanderen met dit principe, betekent dat we stukje bij beetje de vrijheid van de meerderheid opofferen ten faveure van een minderheid die onze waarden niet onderschrijft. De meerderheid zit niet te wachten op gebedsruimtes vermomd als stilteruimte in openbare gebouwen, de vervanging van feestdagen die passen binnen onze historie en cultuur door islamitische feestdagen zoals het Suikerfeest.

De regering wenst tegenwoordig de Nederlanders liever een Eid Mubarak dan een Zalig Kerstfeest. Een frontale aanval op onze identiteit.Een herkenbare en vooral neutrale overheid is van levensbelang voor het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat en een eerlijke onbevooroordeelde rechtsgang.

Veiligheidsbeleving
Het is voor velen onbegrijpelijk dat door de politietop tijd en energie gestoken blijft worden in het ‘diverser’ maken van het korps. Alsof meer diversiteit zal bijdragen aan het verhogen van de oplossingspercentage van misdrijven en de veiligheidsbeleving van burgers. Natuurlijk niet.

Wat zal bijdragen is een politieapparaat dat is ingericht op doelmatigheid bij het bestrijden van échte problemen, zoals radicalisering, georganiseerde misdaad, ondermijning, cybercrime en seksueel geweld. De nadruk zou moeten liggen op gekwalificeerd personeel en daarmee basta. Geel, groen, man, vrouw zou daarin geen enkel verschil mogen maken.

Meer religie
Aan de diversiteitsdiscussie is meer recent ook het element religie toegevoegd. Waar vrouwen in Arabische landen vechten voor het recht om zonder katoenen gevangenis door het leven te gaan, doen wij het hier andersom. Hier wordt door duurbetaalde diversiteitsadviseurs – met een politieke achtergrond – druk uitgeoefend om meer religie (in de praktijk: islam) binnen de overheid en het politiekorps te krijgen in de vorm van het toestaan van hoofddoeken. Tot nu toe zonder succes, de korpsleiding en landelijke politiek houden vast aan de richtlijnen die klip en klaar zijn.

Mensenrechten
In de Volkskrant was het verhaal te lezen van een Rotterdamse politiebeambte die de gang naar het College voor de Rechten van de Mens heeft gemaakt. Dit omdat zij het recht wil hebben om geluk van geloof te mogen ervaren tijdens de uitoefening van haar dagelijkse werk.

NIDA
Sowieso gaat het belang van een individu om geluk te ervaren in mijn optiek nooit boven het collectieve belang van de neutrale uitstraling van hét orgaan dat de geweldsmonopolie in handen heeft. Geen enkele kritische vraag daarover in het Volkskrant-interview. Geen enkele kritische vraag over de betrokkenheid van deze Rotterdamse bij de islamistische partij NIDA. Dan weet u even hoe u deze gang naar het College moet interpreteren.

Islamiseringsagenda
Is dit een stap die gezet is door een burger of is het een weloverwogen zet van een politieke beweging om hun eigen islamiseringsagenda door te duwen? En is die afweging ook voor de beoordeling van het College niet ook van belang?

Dezelfde dame wil de eerste rechter met een hoofddoek in plaats van een toga worden. Met alle juridische uitdagingen waar we mee te maken hebben op het gebied van het tegengaan van buitenlandse financiering van moskeeën, de komst van haatpredikers en de opkomst van het salafisme is dat een toekomstbeeld waar ik persoonlijk doodongelukkig van word.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.