Niet diversiteit, maar veiligheid moet topprioriteit politie zijn

Selectie van agenten op afkomst werkt niet

In de afgelopen jaren na de omvorming naar een Nationale Politie valt op dat de berichtgeving rondom politie in stijgende mate negatief is. Variërend van rellen over corruptie, hoofddoekjes en iftars tot en met het gesjoemel met geld door de Ondernemingsraad en de bedenkelijke rol van toenmalig korpschef Bouman hierin.

Titelfoto: Politie Nederland nieuw uniform by Politie Nederland is licensed under CC BY-SA 4.0

Hoge druk
Ondertussen wordt het werk van agenten steeds ingewikkelder door de toenemende dreiging van aanslagen, de complexiteit van cybercrime en natuurlijk de uitermate hoge druk van het moeten functioneren onder de constante loep van de beeldvorming. Mobieltjes met camera’s zijn overal en met de camera’s volgt kritiek; de arrestatie was te gewelddadig, onterecht, racistisch en noem maar op. En ondertussen verwachten wij van de agenten dat zij onverstoorbaar hun werk blijven doen terwijl ze worden uitgescholden, beschimpt en bedreigd door criminele klootzakjes met een grote mond.

Aangiftes blijven liggen
De volgende uitdaging komt in de vorm van een uitgekleed politieapparaat, veel politiebureaus zijn gesloten en alleen nog op afspraak te bezoeken. Hierdoor is aangifte doen een uitdaging geworden waar veel te veel burgers allang niet meer in geloven en waar degenen die het toch proberen vaak een briefje krijgen met de mededeling dat hun zaak geen prioriteit heeft. Dit draagt natuurlijk niet bij aan de veiligheidsbeleving in Nederland. Wat daar wel aan zou bijdragen zijn herkenbare en zichtbare gezagdragers die de wijken, steden en dorpen kennen en daar een netwerk opgebouwd hebben.

Wat we nodig hebben zijn gekwalificeerde mensen die knowhow en vaardigheden hebben die van pas komen in de strijd tegen criminele ondermijning, zoals forensisch accountancy en data-analyse. We hebben behoefte aan voldoende politiecapaciteit om grootschalige evenementen te kunnen garanderen en voldoende capaciteit om grootschalige operaties in de aanval op ondermijning uit te kunnen voeren, meer capaciteit om wapen- en drugshandel tegen te gaan en meer capaciteit om ook die kleine criminaliteit aan te pakken die mensen veelvuldig raakt.

Diversiteitsutopie
Veiligheid moet een topprioriteit zijn en wat mij betreft zou een nieuw kabinet als eerste fors moeten investeren in het uitbreiden van capaciteit. Waar geen enkele plaats voor zou moeten zijn, is het hanteren van quota op het gebied van diversiteit. Het is een feit dat het al tientallen jaren onmogelijk het politieapparaat te laten “verkleuren”. Desondanks wordt er keer op keer getracht om deze ontwikkeling te forceren, ten koste van gekwalificeerde autochtone agenten. Of zeer kostbaar en met imagoschade zoals de inhuur van zogenaamd deskundigen als Fatima Elatik, verantwoordelijk voor het hoofddoekjesfiasco in Amsterdam.

Het najagen van het diversiteitsutopie door massaal bezoeken en organiseren van iftars is uiteindelijk ook contraproductief. Niet alleen wordt er op deze manier meegewerkt aan het verstevigen van de macht van één religie en de daaraan gelieerde organisaties, ook de herkenbaarheid van de politie en daarmee het draagvlak neemt af onder het merendeel van de bevolking dat niets heeft met de islam.

Het is onacceptabel dat de aanname bestaat dat om te kunnen functioneren in bepaalde wijken of buurten, je pas geschikt bent als je dezelfde afkomst hebt. Hoe groot zou de woede zijn als er gezegd werd dat in blanke wijken alleen autochtone agenten effectief kunnen zijn?

De bezem er door
Als klap op de vuurpijl is ook nog gebleken uit een vernietigend rapport dat corruptie onder allochtone agenten vijf keer vaker voorkomt dan bij autochtonen. Nog een extra reden om uitsluitend in te zetten op kwaliteit en vaardigheden en nooit onder het mom van diversiteit met minder genoegen te nemen. De samenleving is gebaat bij een seculier, gemotiveerd en kwalitatief sterk politieapparaat.

Gooi de bezem door de top en stop met politiek correct denken en het diversiteitsgedram.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.