Boekestijn framet Baudet’s nationalisme als racisme

De EU is een dwingend, machtsuitbreidend instituut

Een gedeelte van columnistisch Nederland viel over de uitspraak van Baudet dat de EU ontstaan is uit de wens van de VS om het rode gevaar in te dammen. Zo sprak Arend Jan (AJ) Boekestijn in tweets er schande van dat Baudet dit soort “onzin” verkondigt. Hij besloot er een column over te schrijven voor de NPO (jawel, diezelfde NPO die Baudet wil opdoeken). Zijn verweer raakt echter kant noch wal. Wat mij bevreemdt, want Boekie is normaal best scherp.

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal RTL Z

Het eerste punt van kritiek van AJ is gericht op Baudets claim dat de EU een imperialistisch project is en dat nationalisme tip top zou zijn. Imperialisme gaat over onderwerping en dat doet de EU niet, aldus AJ.

Dwang
Nou, de EU onderwerpt wel degelijk, weliswaar niet met geweld. Onderwerping vindt niet exclusief via geweld plaats. Het argument dat de EU geen geweld gebruikt en alleen gaat voor vrijwillige samenwerking snijdt geen hout. De meeste kiezers willen gewoon minder EU en toch krijgen ze meer EU: in mijn boekje is dat toch dwang. AJ zal opwerpen dat onze parlementariërs akkoord zijn gegaan en dat het daarom democratisch is verlopen. Naast het feit dat ik dit een kromme redenering zou vinden, is er ook nog eens sprake van druk op onze parlementariërs om zich te schikken naar de partijlijn. Dus “meer EU” verloopt allerminst dwangloos.

De recente poging van de EU om asielzoekers verplicht te laten opnemen door de lidstaten, geeft de dwingende EU goed weer. Deze keer is het mislukt, maar in zoveel andere gevallen bleek dwang wel degelijk succesvol (ESM…).

If it walks like a duck…
Een kenmerk van imperialisme is het willen uitbreiden van het imperium; iets wat de EU duidelijk deelt met de wereldrijken die AJ aanhaalt in zijn column. Het funeste is niet zozeer de steeds groter dwang, dat is een symptoom. Een steeds groter rijk herbergt steeds grotere verschillen die steeds moeilijker te managen zijn. Daardoor moet dwang in de vorm van centralisme toenemen teneinde de controle te kunnen behouden. Iets wat de EU in haar wens voor verdere integratie (=machtscentralisatie) en uitbreiding ook duidelijk aan de dag legt. Dus Baudets claim dat de EU imperialistisch bezig is klopt.

Racismeframe
Dan probeert AJ de claim mbt nationalisme van Baudet te ontkrachten. Allereerst doet hij voorkomen dat er maar 1 soort nationalisme is en dat dit gelijkstaat aan racistisch denken. Vervolgens linkt hij die omschrijving aan de wens van Baudet voor sterke natiestaten.

AJ heeft of De aanval op de natiestaat van Baudet niet goed gelezen of hij had een blauwe bril met gele sterretjes op. Trots zijn op je eigen land is niet iets wat onder stoelen of banken gestoken hoeft te worden. Dat is wellicht het probleem van de term nationalisme. Wellicht is het beter om pattriotisme te gebruiken als het over cultuur, gewoontes, geschiedenis en dergelijke van een land gaat. Het is dan ook een goedkope poging om Baudets wens van sterke natiestaten (ipv een supranationale staat) te framen als onfris. Ik hoop niet dat Boekestijn de richting van Livestro op gaat.

Hoofddoel versus piketpaal
Vervolgens  gaat AJ los op Baudets claim dat de EU niets met vrede en welvaart heeft te maken.

Hier heeft AJ gelijk, in die zin dat een economisch zwak West-Europa een voedingsbodem voor communisme en conflict zou kunnen vormen. Het Marshall-plan had tot doel dit te voorkomen. Dat de Amerikanen de politiek van de huidige EU-lidstaten sinds de oorlog flink hebben beïnvloed, door te wijzen op de brullende Russische beer, is een feit. Het punt is meer dat Baudet claimt dat welvaart een middel was en niet het doel; dat doel was indammen van het Rode Gevaar. In die zin was het hoofddoel militair in karakter met welvaart als piketpaal en (gespannen) vrede als gevolg. Dus Baudet heeft wel degelijk een punt. Ook de claim van Boekesteijn dat de EU gezorgd heeft voor de vriendschap tussen Frankrijk en Duitsland, is a bit too much. Het Marshall-plan en de NAVO en hebben daarop een veel grotere invloed gehad, tezamen met het enorme schaamtegevoel van de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog. Binnen de EU-context, zien we de drang tot boetedoening vandaag de dag nog steeds terug bij de Duitsers.

Verder is de term vrijhandel wel erg losjes gebruikt, want de EEG was vooral ook een beschermingswal tegenover de rest van de wereld, incluis landbouwsubsidies.

Federalisme en democratie
Dan pakt Boekestijn de volgende claim van Baudet aan:
Alleen op het niveau van de natiestaat kan democratie bestaan. In een federaal Europa is democratie echter onmogelijk. De verschillen tussen de Europese landen zijn immers te groot. Er bestaat geen Europees volk noch een gevoel van nationale of culturele eenheid die sterk genoeg is om een democratie met vrije instituties in rechtspraak en openbaar bestuur te kunnen ondersteunen.

AJ begint met te stellen dat de EU zodanig is opgezet dat federalisme wordt voorkomen. Een betere omschrijving is om nationale invloed te behouden, maar in essentie heeft AJ hier gelijk. Echter, dat neemt niet weg dat de EU wel degelijk een supranationale staat – een staat boven de nationale staten – nastreeft. Dat het tempo waarin dit gebeurt niet ultra snel is, doet er niet toe. De doelstelling is wel degelijk een Europese federatie en kijkende naar de soevereiniteitsoverdrachten van de lidstaten aan de EU, heeft Baudet op dit punt wederom gelijk.

Machtsconcentratie
Dan stelt AJ dat een federatie waar op bepaalde beleidsterreinen de macht wordt overgedragen aan de EU, geen slecht idee is.

Wederom krijg ik hier de indruk dat AJ Baudets boek niet goed heeft gelezen. Dit soort processen laat zich niet indammen; de EU trekt steeds meer macht naar zich toe om controle te behouden. Half half kan niet, zeker niet als de euro in ogenschouw wordt genomen. Het one-size-fits-all beleid op zeer diverse lidstaten, volkeren, systemen, samenstellingen, talen en culturen geeft per definitie divergerende uitkomsten. Deze verschillen gladstrijken vereist meer centralisatie, waardoor de EU nooit de beoogde vorm die AJ schetst kan aannemen.

Bij federalisme zoals de EU die voorstaat, wordt de afstand tussen kiezer en beleidsmakers steeds groter, De controlemogelijkheden verwateren juist. Centralisme is het adagium en dat gaat ten koste van het democratische gehalte. Wederom heeft Baudet hier een punt.

Drogreden
Dan de volgende opmerking van AJ; “Een heiligverklaring van nationale soevereiniteit lost bovendien niets op” want “Het gaat namelijk niet om soevereiniteit maar om invloed. Een klein doch soeverein land heeft nauwelijks invloed op de politiek van de andere Europese landen waar het wel de gevolgen van ondervindt. Europese samenwerking biedt juist wel invloed op het gedrag van de andere EU lidstaten”.

Dit is totale quatsch, iets wat AJ min of meer toegeeft in deze tweet:

Als er iets keer op keer wordt bewezen is dat kleine lidstaten gelijk hun invloed kwijtraken aan de EU. Die komt op voor de belangrijkste belangen; meestal de Duitse en Franse belangen. De kleine lidstaten zijn kanonnenvoer in dit machtsspel. In een setting van soevereine staten heeft een land in ieder geval een kans om een eigen koers te varen. Daarbij is vrijwillige samenwerking met andere lidstaten altijd mogelijk, maar niet verplicht zoals nu het geval is bij de EU. Dat imperialisme- en dwangdingetje wederom. Dat de EU en AJ denken weg te komen met het argument dat een klein land niet is opgewassen tegen grote machtsblokken en dus moet opgaan in een machtsblok en dan wel invloed heeft, is verbazingwekkend.

Vrijhandel
AJ haalt er steeds de zegeningen van de vrijhandel door de EU bij. Dat onderbouwt eerder het punt van Baudet dat voor vrijhandel echt geen politieke unie/supranationale staat nodig is.

Grand finale?
AJ sluit af met een hersenkrakertje:
Tot slot nog een hersenkrakertje voor Baudet en zijn epigonen. Catalonië probeert zich los te maken van Spanje. Gaat Baudet nu de Catalanen steunen of de Spaanse nationalisten? In het eerste geval zou hij erkennen dat er toch iets mis is met het nationalisme. In het tweede geval zal hij de Spaanse regering moeten steunen als zij een leger stuurt om de opstand neer te slaan.

Maar wat is een ideale natiestaat? Aangezien de Catalanen een eigen taal, eigen instituties en een eigen cultuur hebben, is het niet zo gek dat zij een onafhankelijke staat willen hebben. Wat AJ presenteert als hersenbrekertje is hooguit een schijnbare tegenstelling. Dat Spanje een staat is, wil niet zeggen dat je tegen afsplitsing zijn van Catalonië zou moeten zijn. Stel de EU-superstaat komt er, mag Baudet daar dan ook niet tegen ageren? Sterker nog, Spanje zou in deze context eerder als imperialistisch gezien kunnen worden, omdat zij een afwijkende regio onder dwang in haar rijk wil houden. Het feit dat onafhankelijkheidsbewegingen zich graag verschuilen achter de EU, heeft niets te maken steun voor federalisme.

Tot slot verbaas ik mij erover dat AJ zijn betoog begint over gedegen historisch onderzoek, maar zelf de term Europa (=een continent) verwart met de EU (=een politieke samenwerkingsvorm).

Dat kan beter, Boekie!

Over de auteur

Alexander Sassen van Elsloo
Alexander Sassen van Elsloo
BA, MA, MBA, Owner Sassen Research & Consultancy, exHedge Fund advisor, Private Equity, eurosceptic, Hayek, von Mises, Glocomnet, investor, freelance-columnist. Tradeidee.nl Opiniez.nl TPO.nl Posts in no way advice sassenresearch.nl info@sassenresearch.nl

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen