Kloof burgers – politieke elite is groter dan ooit

Politici blijven wegkijken van jihadisme en massa-immigratie

De kloof. Het gevoel niet vertegenwoordigd te worden. In Amerika was het zo’n 250 jaar geleden al de oorzaak van een revolutie (no taxation without representation), maar in Nederland was Pim Fortuyn nodig om het onbehagen aan de oppervlakte te brengen. Inmiddels valt de kloof niet meer te ontkennen. Voor mij als Fortuynist is het dichten van deze kloof tussen gewone burgers en de politieke elite de reden om politiek actief te zijn.

Titelfoto: Binnenhof. Formatiewatchers by Gerard Stolk is licensed under CC BY-NC 2.0

Impact
In de vijftien jaar na de moord op Fortuyn lijkt er echter nauwelijks iets veranderd. Politici zitten weliswaar op zetels die zij aan hun kiezers te danken hadden, maar hebben geen idee van de impact van hun beslissingen op het dagelijks leven en de leefomgeving van diezelfde kiezers.

Een leefomgeving die zoveel gewone Nederlanders in rap tempo hebben zien veranderen -en over het algemeen niet ten goede. Het mislukken van multiculturele samenleving, het ontmantelen van degelijke zorg, de ongebreidelde immigratie, de toenemende stroom aan asielzoekers die steeds zwaarder drukt op de verzorgingsstaat, de bezuinigingen op defensie en politie waardoor aangifte doen nauwelijks nog zin lijkt te hebben.

Jihadisten
Dagelijks lezen zij over het gevaar van terugkerende jihadisten die aangeven in Europa een bloedbad te willen aanrichten. Maar in plaats van de grenzen van de wet op te zoeken en op te rekken om de Nederlandse bevolking te beschermen, lijkt de bestuurlijke elite vooral bezig met het introduceren van politiek-correcte ‘newspeak’, het obsessief streven naar diversiteit binnen het politiekorps en agenten dwingen hun tijd te verdoen bij iftars.

Verdienmodel
Programma’s ter preventie van radicalisering lijken vooral een lucratief verdienmodel voor frauderende beroepsmoslims. Stuk voor stuk zaken waarvoor de gewone burger in de buidel mag tasten, maar waarmee hun veiligheid voor geen millimeter is verbeterd. En dat terwijl de mogelijkheden om de dreiging écht in te perken er wel degelijk zijn. Er wordt alleen geen gebruik van gemaakt.

Enkelband
In Engeland trekken ze de paspoorten in van jihadbruidjes, hier laten we ze, hooguit met een enkelbandje om, vrij rondlopen. Waar deze houding toe leidt bleek wel uit de arrestatie van een jihadist die, ondanks een enkelband en een gebiedsverbod, doodleuk bij de Rotterdamse marathon kon komen. Zijn aanhouding, met dank aan oplettende OV-medewerkers die een verdacht gesprek opvingen, was meer geluk dan wijsheid.

Formatietafel
Vooralsnog lijken de gesprekken aan de formatietafel echter vooral gedomineerd te worden door klimaatalarmisme en ellenlange discussies over ethische zaken als het voortijdige levenseinde. Het aanpakken van de meest bloederige en grootschalige vorm van voortijdig levenseinde, islamitische terreur, lijkt daarentegen geen prioriteit te hebben. Hoorde ik daar iemand ‘kloof’ zeggen?

IJzeren vuist
Voor het dichten van de kloof is een dam nodig. Een dam tegen islamisering, radicalisering en terreur. Geen papieren werkelijkheid, maar een ijzeren vuist. We mogen niet langer toestaan dat onze rechtstaat en vrijheden worden benut door mensen die onze rechtstaat en vrijheden in de meest letterlijke zin van het woord willen opblazen.

Extremistisch gif
Stop het middels oliedollars injecteren van extremistisch vergif in onze samenleving. Verbied buitenlandse financiering van islamitische instellingen. Maak werk van het vooraf weren van haatpredikers met een track record van aanzetten tot geweld. We kunnen niet toestaan dat rechters de vrijheden van haatimams laten prevaleren boven het recht op zelfverdediging van de samenleving, zoals onlangs in Eindhoven gebeurde. Als de wetgeving daaromtrent aangepast moet worden, hebben we ministers nodig met de ballen om daarmee aan de slag te gaan. We mogen ons niet laten remmen door onmogelijkheden, maar laten leiden door wat nodig is.

Wat is nodig?

  • Sluit moskeeën waar wordt aangezet tot haat tegen het Westen en geweld -ook door gastsprekers.
  • Sluit moskeeorganisaties die weigeren mee te werken aan onderzoek -zoals al Fitrah in Utrecht.
  • Verbied organisaties die in Nederland vrank en vrij kunnen opereren, maar in het buitenland op terreurlijsten staan, zoals Hizb but Tahir, de Moslimbroederschap en uiteraard Hamas.
  • Toon geen mededogen met uitgereisde jihadisten die na de instorting van ISIS plotseling spijt hebben van hun daden. Ontvang hen niet met open armen, maar met potdichte grenzen.
  • Maak werk van preventieve detentie om tikkende tijdbommen van de straat te halen.
  • Investeer in veiligheid en inlichtingendiensten.
  • Geef de politiemensen op straat de vrijheid om naar eigen inzicht en ervaringen te handelen, zonder dat ze bang hoeven te zijn voor een tik op de vingers vanwege etnisch profileren.
  • Luister niet naar cultureel antropologen op UvA-zolderkamertjes, maar naar ervaringsdeskundigen zoals Harald Doornbos of de Duitse politieagente Tania Kambouri.

Laat nú zien de veiligheid en zorgen van de Nederlandse bevolking serieus te nemen. Niet middels gratuite lippendiensten, maar door concrete acties. Alleen zo kan de politiek bewijzen haar kiezers te vertegenwoordigen. Een andere optie is er niet.

Want waar taxation without representation toe kan leiden heeft de geschiedenis ondubbelzi

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.