Ga op vakantie en blijf weg!

We zitten niet te wachten op een onwillig, uitgeblust kabinet

Er was een tijd dat ik me ergerde aan de lamlendige besluiteloosheid aan het Binnenhof. Ik doel daarmee niet aan de normale zittingsduur van een kabinet maar in dit geval op de (in)formatie. Eerder dit jaar vond ik het nog van belang dat er snel een nieuw kabinet komt. Inmiddels is dat gevoel wel over.

Waarom deze omslag? Vanwege het politieke profiel van de waarschijnlijke coalitie. Dezelfde koppen, dezelfde uitgekauwde standpunten, dezelfde holle bravoure, dezelfde terugtrekkende bewegingen, de almaar blijvende onderdanigheid aan de EU en het wegkijken van de gevaarlijkste invasieve exoot van dit moment: de islam.

Grijs 1
Het nieuwe kabinet – als het er al komt, wat gezien de lamlendigheid van de betrokkenen nog maar de vraag is – zal weinig kleurrijk zijn. Grijs I is in aantocht en wij hebben dat maar te accepteren, zo lijkt het. Met een motorblok dat wordt aangevoerd door lieden die hun politieke houdbaarheid allang hebben overschreden, stevent Nederland af op 4 jaar nietszeggende politiek. De hoofdrolspelers laten in alles merken dat ze de samenwerking met de nodige weerstand tegemoet treden. Het ligt dan ook voor de hand dat standpunten zullen worden vervlakt tot inhoudsloze uitingen. Het is om moedeloos van te worden.

Zieltogend
We krijgen straks te maken met een Miljoenennota die is opgesteld door een demissionair minister die lid is van een zieltogende partij. Een club die keihard is afgestraft door de kiezer vanwege het gevoerde beleid en de chaos binnen de eigen geledingen. De nota wordt opgesteld voortbordurend op een regeringsprogramma waar iedereen de buik vol van heeft, een programma dat stoelt op oude gedachten en dat ombuigingen (lees: keiharde bezuinigingen) als uitgangspunt hanteert. En dat terwijl Nederland klaar is voor en snakt naar lastenverlichting.

Rondpompen
Lastenverlichting voor de burgers en voor het bedrijfsleven. Maak werken goedkoper, verbeter de concurrentiepositie van het bedrijfsleven, zorg ervoor dat burgers geen belastingen betalen voor allerlei misplaatste Gutmensch-projecten als het sponsoren van Palestijnse terreur. Laat burgers door een grotere koopkracht zelf bepalen aan wie of waaraan zij hun euro’s spenderen. Laat het geld worden uitgegeven aan het MKB in plaats van aan de fiscus. Verander het fiscale regime, laat de burgers niet verzanden in een moeras van onduidelijkheid. Maak het simpel, stap af van het nodeloos rondpompen van geld. Kick af van de perverse belastingverslaving en zorg ervoor dat je de boeken sluitend krijgt zonder de werkenden constant te confronteren met nieuwe heffingen.

Mijn grote vrees is dat het nieuwe kabinet deze ommezwaai niet kan of wil maken. Dat we blijven doormodderen in een onoverzichtelijk en fraudegevoelig belastingstelsel. Dat de laagst betaalde werknemers minder overhouden dan hun overgesubsidieerde buurman die geen zin heeft om te werken. Dat succes en inzet bestraft blijven worden.

Blijf weg
In dat geval is mijn oproep aan de onderhandelende partijen: ga in vredesnaam op vakantie en blijf verder maar weg van de onderhandelingstafel!

Blijf maar weg als jullie van plan zijn niet zelfstandig na te denken en je bij het minste of geringste achter de EU of de VN verschuilen. Blijf maar weg als jullie niet opkomen voor de eigen burgers, maar ongewenste nieuwkomers op alle mogelijke vlakken voorrang blijven geven. Blijf maar weg indien jullie onze defensie niet op orde willen krijgen. Blijf maar weg als jullie het gevaar van de radicale islam niet willen erkennen en moslims een hand boven het hoofd blijven houden vanwege de godsdienstvrijheid. Blijf maar weg indien jullie terugkerende jihadisten niet wil tegen houden of niet keihard willen straffen.

Kartel
Ik zie u denken: Wow, Van Dijken radicaliseert. Niets is minder waar. Ik maak me sterk voor wat we nodig hebben, waar we recht op hebben. Als dat radicaliseren is: so be it. Eén ding is mij volledig duidelijk. Thierry Baudet heeft op veel punten gelijk. Ik geef het toe, ik was geen fan van de man maar inmiddels zijn de schellen mij van de ogen gevallen: Nederland wordt gevangen gehouden door een kartel van achterhaalde partijen die primair met hun eigen voortbestaan bezig zijn en de burger nauwelijks zien staan.

Nieuwe verkiezingen
Ik ben er klaar mee. En daarom mijn boodschap aan Rutte, Buma, Seegers en met name de intrigant Pechtold: als jullie niet bij machte zijn om de noodzakelijke veranderingen door te voeren, stop dan met deze poppenkast. Erken dat jullie niet willen doen wat moet gebeuren. Wees eerlijk en schrijf nieuwe verkiezingen uit, zodat het electoraat je kan ontlasten van een verantwoordelijkheid die je overduidelijk niet aan kan.

Of verklaar de huidige politieke elite failliet en laat het regeren over aan partijloze deskundigen om op die manier Nederland weer op orde te krijgen.

© OpinieZ.com 2017. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties 👇🏽.

Over de auteur

Peter van Dijken
Man met een missie en een mening. Conservatief, liberaal. Voor alles een ras-optimist. Publiceerde eerder op Liberale Media en DDS. Ziet een mooie toekomst voor Europa zonder EU en Euro. Is te volgen op Twitter via @PetervanDijken

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.