Het plan-Blair als alternatief voor de Brexit

Wat de Britse oud-premier voorstelt, is zo gek nog niet

Met dit stukje krijg ik zo’n beetje iedereen tegen me: eurosceptici die de Brexit heilig hebben verklaard én eurofederalisten à la Juncker die het altijd lastige Verenigd Koninkrijk liever kwijt dan rijk zijn. Het onderwerp: het “non-Brexit-voorstel” van zo ongeveer de onpopulairste oud-politicus van dit moment: Tony Blair.

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video kanaal Bloomberg

VK blijft in EU maar mag zelf migratie bepalen
Blijkens een artikel in de Volkskrant komt Blair met een plan waarbij het Verenigd Koninkrijk (VK) – na een nieuw referendum, neem ik aan – lid kan blijven van de EU. Basis hiervoor zou zijn dat de EU het VK tegemoet komt door een eigen toepassing toe te staan van de migratieregels van de EU. Een onderwerp waarover tot dusver niet of nauwelijks gesproken kon worden.

Baas in eigen huis
Volgens Blair heeft hij verschillende leiders van EU-landen gesproken die dit idee steunen. Ik denk dat vooral staten in Oost- en Centraal-Europa hier warm voorstander van zijn. Zij willen immers zonder uitzondering baas in eigen huis blijven, vooral als het om migratie gaat. Nederland zou dat volgens mij ook moeten willen, ware het niet dat wij tamelijk verdwaasde politici hebben die in veel opzichten achter Brussel (of de facto achter Merkel) aanhuppelen. Met Merkels ideale schoonzoon (hoewel vrijgezel) Mark Rutte voorop.

Blair ziet in zijn opzet een inner ring van EU-landen die verder integreren en een outer ring van landen die lid blijven van de EU maar in een decentrale opzet, waarin de ze in veel opzichten baas in eigen huis blijven.

Paradoxaal
Inmiddels is wel duidelijk dat de Brexit en de verkiezing van Trump – de twee grote politieke gebeurtenissen van 2016 – in 2017 andere, paradoxale gevolgen hebben gehad dan veel eurosceptici hoopten. In plaats van een decentrale EU wordt na de verkiezing van EU-federalist Emmanuel Macron als Franse president juist volop ingezet op méér integratie in de EU.

VK als rem op EU-federalisme
Nu al begint het gemis van het VK als actieve speler (hoewel formeel nog lid) in de EU zich te doen voelen. Vooral voor Nederland als handelsnatie met glorieus verleden waren de Britten welkome medestanders bij het afremmen van centralistische tendensen van het Frans-Duitse koningskoppel. Dat met het duo Merkel-Macron aan het roer eerder op een keizerskoppel begint te lijken. Een existentiële bedreiging voor Nederland!

Brexit gevolgd door Nexit?
Ik weet dat ik eurosceptische partijen die voor een Nexit zijn (lees: PVV en FvD) nu tegen de haren in strijk. Zij bejubelen de Brexit en hopen dat Nederland zal volgen met een Nexit. Het VK zal volgens hen in een gelukzalige toestand van vrede en welvaart geraken zodra het de EU heeft verlaten. Maar hoe realistisch is dat verhaal?

Britten moeten op de blaren zitten
Ik denk dat het VK als de Brexit wordt doorgezet in een heel lastige situatie terecht komt: lagere economische groei, uitlopend op een recessie of zelfs een depressie. Ze moeten eerst op de blaren zitten. Immers de handel met de EU zal onder de Brexit lijden, de financiële sector zal deels uitwijken naar de EU en nieuwe handelsakkoorden van het VK met bijvoorbeeld de VS zullen tijd nodig hebben om tot wasdom te komen. Daarbij zal de EU niet aarzelen om de interne markt (in feite de douane-unie) in te zetten als machtsmiddel om de Britten te straffen en daarmee een voorbeeld te stellen.

Realisme
De kans dat in Nederland een parlementaire meerderheid voor een Nexit zal ontstaan lijkt mij zo mogelijk nog onwaarschijnlijker dan alle roze Brexit-verhalen. Al doen PVV en FvD het nu goed in de peilingen, van een absolute meerderheid van 76 zetels zijn ze wel héél erg ver verwijderd. Kortom, de Nexit lijkt mij de komende jaren gewoon geen realistische optie.

Nederland heeft belang bij het VK in de EU
Nederland heeft er helemaal geen baat bij dat VK, één van onze belangrijkste handelspartners en een trouwe Atlantische bondgenoot daadwerkelijk de EU verlaat. Zeker niet zolang wij er zelf nog inzitten. Een interessante bijgedachte is dat EU-landen die vinden dat migratie weer terug naar het nationale domein moet (zie de Oost- en Centraal-Europese landen plus Oostenrijk) tezamen al bijna een meerderheid hebben onder de (nu nog) 28 EU-lidstaten. Het vertrek van het VK is dus ook in dit opzicht een belangrijke aderlating.

Niet bij voorbaat afschieten
Een realistischer scenario dan de zogenaamde Nexit lijkt mij dat Nederland zich in de EU aansluit bij deze outer circle van landen die een decentrale EU willen. Verder integreren laten we dan maar over aan Frankrijk en Duitsland, al moet ik nog zien wat de Duitsers doen als puntje bij paaltje komt. Voor dit scenario is nodig een parlementaire  meerderheid in Nederland van rechtse of conservatieve partijen. In feite is die meerderheid er al, maar door het uitsluiten van de PVV kan zij niet regeren.

Wat niet is, kan nog komen. Er zijn in ieder geval inhoudelijke redenen te over om het idee van Blair niet bij voorbaat af te schieten.

Over de auteur

Jan Gajentaan
Jan Gajentaan
Amsterdammer in Rotterdam, blogger, schrijver van e-books, voetbalvader, Volvo 940 rijder, in het dagelijks leven Recruitment / Human Resources Consultant.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.