Theresa May en haar verbindende Conservative Manifesto

Het verkiezingsplan is geschreven voor de mainstream, de normale Brit

Op 18 mei lanceerde Theresa May haar Conservative Manifesto, het verkiezingsplan van de Conservatieven in het Verenigd Koninkijk (VK). De Tories leiden nog steeds de peilingen (voor wat het waard is), maar de afstand met de Labour Party is slechts zes procent. May gaat over elf dagen de verkiezingen proberen te winnen met de slogan: Forward together, our plan for a stronger Britain and a prosperous future.

Overzicht
Het verkiezingsplan leest lekker, maar is niet kort. Het bestaat uit 84 pagina’s verspreid over vijf grote hoofdthema’s die goed gekozen zijn. Wat – net als in vele Nederlandse verkiezingsprogramma’s – ontbreekt is een goed leesbaar hoofdstuk waarin wordt becijferd wat de kwantitatieve impact is van alle maatregelen. Verantwoord financieel besturen en accountability blijven toch moeilijk onderwerpen voor politici wereldwijd.

Vergezicht
De reden dat May vervroegde verkiezingen heeft uitgeschreven is om een duidelijk mandaat te krijgen om de Brexit-onderhandelingen in te gaan. Ze wil een groot draagvlak in het parlement om de moeilijke beslissingen over de Brexit uit te voeren. Theresa wil rust in het binnenland om het gevecht in Brussel goed aan te kunnen gaan. Het vergezicht van de Conservatieven gaat verder dan slechts vijf jaar. Het beschrijft de grote uitdagingen van deze tijd. Eigenlijk wordt daarmee Brexit de trigger om alle onderliggende problemen die het VK – en eigenlijk ieder westers land – heeft aan te pakken.

Vijf thema’s
De visie die wordt uitgelegd beslaat vijf hoofdstukken. Per hoofdstuk wordt een uitdaging behandeld. Het eerste komt aan bod het ontwikkelen van een sterke economie die werkt voor iedereen. Daarna gaat het over het VK als sterke en verenigde natie in een veranderende wereld. Hierop volgt een hoofdstuk over het streven om de beste meritocratie van de wereld te worden. Dit houdt in dat iedere Brit de kans moet hebben om succesvol te worden bij een juiste inzet. Hoofdstuk vier gaat over het herstellen van het “contract tussen de generaties” en het omgaan met de vergrijzing. Het slothoofdstuk gaat over welvaart en veiligheid in een gedigitaliseerde wereld.

Uitgangspunt
Het plan is heel zelfbewust getoonzet. Hoewel veel mensen in de EU nog steeds denken dat de Brexit niet door zal gaan, is het manifest hier helder over. De beslissing over de Brexit is een feit. Het VK kijkt vanuit dit uitgangspunt verder welke stappen moeten worden gezet om als land door te kunnen. In ieder hoofdstuk wordt blijkt welke ideologie onder het plan ligt en dit wordt nog eens duidelijk uitgelegd in de inleiding:

Echt conservatisme betekent een betrokkenheid op de staat én op de gemeenschap. Niet alleen geloof in de maatschappij, maar ook geloof in wat de overheid kan doen. Met respect voor de locale en nationale instituties die ons verbinden. Een inzicht dat verandering onvermijdelijk is en verandering goed kan zijn. Maar dat verandering gevormd moet worden door sterk leiderschap en duidelijke principes die het grote doel dienen. We geloven niet in onbelemmerde vrije markten en we wijzen de cultus van het egoïstische individualisme af. We verafschuwen sociale ongelijkheid, onrechtvaardigheid, oneerlijkheid en ongelijkheid. Maar daarnaast vinden we starre dogma’s en ideologiën niet alleen zinloos, maar gevaarlijk.”

Moderne industriële strategie
Het eerste hoofdstuk over de economie beschrijft het bekende verhaal in de Westerse wereld. Door globalisering zijn grote groepen Britten er op vooruit gegaan, maar de productiearbeiders zijn het kind van de rekening geworden. In het plan is er special aandacht voor deze groep onder het kopje van de industriële strategie (p.18). Nieuwe markten worden gecombineerd met industriële capaciteiten en het voorbeeld wordt gegeven van een focus op batterij- en accuproductie voor mobiele apparaten en auto’s. Via het onderwijs gaat er hard worden geïnvesteerd in techniek en via asielaanvragen worden migranten toegelaten die technische skills hebben.

in de wereld
Het doel van de Brexit-onderhandelingen is de beste deal te krijgen die er mogelijk is en de netto bijdrage van het VK aan de EU te storten in een Shared Prosperity Fund (p.35), waarmee ongelijkheid wordt ingedamd. Een Schots referendum vinden de Conservatieven niet wenselijk en er is daarom speciale aandacht met bijbehorende investeringen in Schotland, Wales en Noord-Ierland. Een ander, haast megalomaan project is het omzetten van alle Europese wetgeving in Britse wetgeving. In dit hoofdstuk zien we ook twee belangrijke punten waarin de regering-Trump en de regering-May verschillen. Ten eerste pleit May ervoor dat het Koninkrijk de kampioen wordt van de vrijhandel, terwijl Trump inzet op protectionisme. Het tweede grote verschil is het klimaat. Het doel is om in 2050 80% minder uitstoot te hebben dan het niveau van 1990 (p.40).

Kansen voor iedereen
Het derde hoofdstuk is heel interessant en gaat over het terugdringen van ongelijkheid tussen arm en rijk, blank en zwart, man en vrouw. Zo sterven arme Britten negen jaar eerder dan rijk geboren Britten. Om dit voor elkaar te krijgen worden er allerlei ingrepen gedaan zoals grote (4 miljard pond) investeringen in onderwijs (p.49) en de nationale gezondheidszorg (8 miljard pond), maatregelen om volledige werkgelegenheid te bewerkstelligen (p.54) en bijvoorbeeld het verplicht publiceren van het verschil in salaris tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers bij bedrijven vanaf 250 werknemers (p.56).

Immigratie 
Om kansen te kunnen bieden aan iedereen, wil Theresa May het aantal immigranten terugbrengen van netto 273.000(!) per jaar naar enkele tienduizenden per jaar. Ook zal de immigratie vanuit de EU ingeperkt worden, behalve voor mensen die nuttig zijn voor het Verenigd Koninkrijk (p.55). De overheid gaat maatregelen nemen om 1 miljoen gehandicapten aan het werk te krijgen in de komende tien jaar, waarbij gebruik gaat worden gemaakt van de banen die ontstaan in de digitale wereld. Het aantal daklozen wordt gehalveerd van nu tot 2027 (p.58). Uit dit hoofdstuk blijkt de sociaaldemocratische kant van de conservatieven. Een vergelijking met het verkiezingsprogramma van Nieuwe Wegen van Jacques Monasch dringt zich op.

Generaties
Het vierde hoofdstuk begint met de constatering dat geen enkele oudere wil dat zijn kleinkinderen het slechter hebben dan hijzelf. Omgekeerd wil ook geen enkel kind dat er slecht voor zijn ouders wordt gezorgd als zij op leeftijd zijn. De realiteit is echter dat de zorg voor ouderen een probleem is in het VK. En daarom willen de conservatieven een verhoging van de AOW (p.64), een nieuw concept van ouderenhuisvesting (p.65, vrij technisch) en de minder armoede bij kinderen (p.72). De overheidsuitgaven en inkomsten komen in balans rond 2025 door bezuinigingen naast deze investeringen.

Digitale wereld
Het is vrij uniek dat één van de vijf hoofdstukken van het verkiezingsprogramma gaat over het digitale tijdperk. En na het lezen ervan denk ik dat de conservatieven hier goed aan hebben gedaan. Overduidelijk heeft dit thema raakvlakken met de gehele maatschappij rondom veiligheid, privacy, werkgelegenheid en overheidsautomatisering. Maar dat niet alleen. Als de globale trend van protectionisme doorzet, dan zal dit makkelijker zijn voor goederen dan voor diensten. Ontwikkelingen als FinTech, GovTech en Virtual reality (p.77) zijn handelsproducten die richting de USA, de EU en Azië hoe dan ook zullen doorgaan. Door vol te gaan voor digitaal, met een ondersteunend industriebeleid sorteert het VK voor op de wereld na de Brexit of zoals de Tories zelf zeggen: We will put our great country at the head of this new revolution.

Opvallend
Er ontbreekt een aantal zaken in het Manifesto. Zo wordt er op geen enkele plek gesproken over de conflicten met Rusland, China, Noord-Korea, Syrië, Libië, Afghanistan, Irak of Yemen. Er wordt niet gesproken over de vluchtelingencrisis en er wordt geen standpunt ingenomen inzake het Israëlisch-Palestijns conflict. Daarnaast wordt de mogelijkheid opengelaten voor overheidsinterventie in de digitale economie, iets dat bijna haaks staat op de privatiseringsgedachte die leeft bij de conservatieven. Het woord “islam” wordt slechts één keer genoemd in relatie tot extremisme dat verslagen moet worden (p. 55).

Duiding
Samenvattend stel ik vast dat het verkiezingsplan is geschreven voor de mainstream, de normale Brit. De focus ligt op het verbinden van de landen in het VK, het verbinden van generaties en het verbinden van inkomensklassen. Het plan richt zich voornamelijk op het binnenlands beleid, op de portemonnee van de kiezer en op kansen bieden aan iedereen. En eigenlijk is dit – ondanks alle bemerkingen die je kan hebben – exact hetgeen nodig is voor een verdeeld land, waarin er economische onzekerheid is en sociale verdeeldheid.

Hoewel dit laatste normaal gesproken een voedingsbodem is voor Labour denk ik niet dat de socialisten de verkiezingen gaan winnen. Jeremy Corbyn’s GroenLinks-achtige verkiezingsplan zal ongetwijfeld voor bepaalde groepen Britten aantrekkelijk zijn, maar is niet genoeg mainstream en bevat teveel onzekerheden om de stille massa mee te krijgen.

Als Theresa May haar boodschap op een zelfverzekerde en standvastige manier blijft uitleggen, dan is mijn inschatting dat zij het vertrouwen van de gemiddelde kiezer gaat krijgen en de verkiezingen gaat winnen op 8 juni.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.